Wanneer raken we door onze grondstoffen heen?

De website Visual Capitalist maakte deze infographic over hoe lang de belangrijkste grondstoffen voorraden nog meegaan. Nadert, zoals de Club van Rome al in de jaren zeventig beweerde, het grondstoffenarmageddon, of ligt het verhaal genuanceerder?

born-in-2010-how-much-metals-and-energy-is-left
Atomen, energie en schaarste
In feite is dit grafiekje onzin. We leven op een planeet die vanuit menselijk perspectief gezien enorm groot is. Deze planeet bestaat uit werkelijk enorm veel materiaal, dat weer bestaat uit de ongeveer tachtig atoomsoorten die van nature voorkomen. Het zeldzaamste stabiele element op aarde, osmium, maakt weliswaar slechts 50 biljardste deel uit van de aardkorst (0,000 000 000 05), maar in een kubieke kilometer rots komt dus nog steeds 50 kg osmium voor. Als de bovenste kilometer van de aarde afgegraven zou worden, zou dit in totaal 510 miljoen kubieke kilometer materiaal opleveren, m.a.w. 25,5 miljard kg osmium. Dat is 3 kg per aardbewoner. Graven we dieper, dan wordt dit een veelvoud. Uiteraard is dit een nogal stompzinnig plan – we kunnen beter Mercurius uit elkaar pellen, de asteroïdengordel ontginnen of kernreacties gebruiken om aan osmium te komen- maar duidelijk is dat zelfs de zeldzaamste elementen in enorme hoeveelheden voorkomen.

Het probleem is dan ook niet zozeer schaarste, maar de energie die het kost om deze metalen te winnen. Gegeven voldoende energie, kan werkelijk elke grondstof in elke gewenste hoeveelheid worden gewonnen of geproduceerd. De natuur is, scheikundig gezien,  een blokkendoos en zelfs de blokken kunnen we zelf maken.

Moeten we ons zorgen maken over grondstoffen?
Kort samengevat: nee. We moeten ons wél zorgen maken om de stompzinnigheid van politici en beleidsmakers, die ons keer op keer in volkomen vermijdbare geopolitieke conflicten meeslepen. Hierdoor worden veel grondstoffen en enrgie verspild en -erger – miljoenen mensenlevens verwoest. Miljarden, als er een kernoorlog uitbreekt.

11 gedachten over “Wanneer raken we door onze grondstoffen heen?”

 1. Zodra we over kernfusie beschikken zijn we van ons grondstoffen probleem af. Ons probleem is oplosbaar; zodra we gezamenlijk besluiten dat kunstmatige energie en grondstoffen schaarste de mensheid, en al wat er zich om ons heen bevindt niet dienen kan. Hebzucht en macht vernietigde altijd al de wereld voor anderen, en slechts enkelen hadden daar tijdelijk baat bij. De keuze is aan ons………

    1. Theoretisch kunnen ze meerdere giga Gauss opwekken. Als je bedenkt dat één giga Gauss gelijk staat aan 1000 000 000 Gauss, en dat een magnetar daar in de verste verte nog niet eens over beschikt……….. Lijkt mij een systeem waar ze knap voorzichtig mee om zullen moeten gaan. Je hoeft het maar op te starten en alle atomen binnen dat veld gaan fuseren…………

    2. Tegenwoordig spreekt men van Tesla, 1 Gauss is 0,0001 Tesla.
     En een magnetar heeft een sterkte van 10 met een getal 11 er achter in het klein, Tesla
     Is dat 11 nullen?
     Een biljoen keer zo sterk als het aardmagnetisch veld iig.
     Volgens mij ga jij daar niet overheen met je meerdere giga Gauss.
     En anders hebben ze koude kernfusie ontdekt.
     Maar misschien kost dat meer energie dan het oplevert.

    3. Hm, je hebt gelijk, je hebt jezelf goed ingelicht. Ben denk ik soms toch een beetje achter gaan lopen op details. Wist absoluut niet dat ze Gauss nu in tesla uitdrukken. Als ik tegenwoordig bijvoorbeeld mijn oude tabellen boek erbij pak, dan de tabel periodiek stelsel elementen toen en nu bekijk, dan hou je niet voor mogelijk hoe veel elementen erbij gekomen zijn. Ben bang dat de journalist die het artikel schreef ook een vergelijkbaar probleem heeft. Hoe meer je je hecht aan verouderde kennis, des te verder raak je achter. Kennis wordt gestapeld op kennis en werkt progressief, dynamisch, vemenigvuldigt zich. Om die reden krijg je daarom ook steeds meer opsplitsing en specialismen, teveel details voor een vakgebied. Heb daar soms op ergerlijke wijze last van. Lees dagelijks een waterval aan dit soort artikelen, wat voor en tegen mij kan werken. Ben wel blij dat de hoofdzaak in bovenstaand artikel tenminste theoretisch klopt, met dit kunstmatig magnetisch veld heb je kernfusie bij de hand.

 2. Misschien is het het beste als een ”reaal-politische” technocratie de touwtjes in handen neemt en de psychopathische, asociale, zakken vullende machtswellustelingen die de mensheid tot nu toe geleid hebben (of beter gezegd: hebben laten lijden) elimineert. Helaas moeten we daar zelf aan werken, zolang de elite dat nog toelaat tenminste…

 3. Dit artikel is geschreven met de kennis van u.
  Alleen al op de zee bodem liggen zo veel grondstoffen die niet zijn mee genomen in de berekening omdat er simpelweg nog geen gegevens over zijn.
  Dit geld ook voor de zeldzame metalen die in Afghanistan nog in de grond zitten en er zullen nog veel meer plaatsen.
  Als de grondstof prijzen maar hoog genoeg zijn dan worden de duizenden afvalhoppen over al in Europa de nieuwe mijnen en recyclen wordt een gouden handel.

 4. Het probleem met die grondstoffen is denk ik de olie of fossiele brandstoffen die nodig zijn voor het ontginnen. Wordt de olie schaarser dan wordt de prijs hoger en als de olie prijs hoger is zal ook de prijs van andere producten dus hoger worden. Dit betekent dat als we een overvloedige energie bron hebben we in principe in een zwerfkei genoeg grondstoffen vinden voor de productie van een paar smartphones.

Laat een reactie achter