Buitenaards leven zou wel eens zeldzamer kunnen zijn dan we ons realiseren, aldus twee onderzoekers.

Bayesiaanse analyse: buitenaards leven zeldzaam

Het leven op aarde ontstond in de eerste paar honderd miljoen jaar nadat de planeet voldoende af was gekoeld om organismen op waterbasis te ondersteunen op zijn oppervlakte. Het vroege ontstaan van leven op de oppervlakte van de aarde is als bewijs aangevoerd dat het leven op aarde vrij snel ontstaan is en dus dat het proces van abiogenese snel plaats vindt, wanneer uit wordt gegaan van omstandigheden zoals deze zich op de jonge aarde voor deden. Maar klopt dat wel? Nee, zeggen twee onderzoekers, die hiervoor Bayesiaanse analyse gebruikten.

Hoe werkt Bayesiaanse analyse?
Bij standaard statistische analyse wordt gekeken of de nulhypothese is verworpen. Als de kans kleiner dan vijf procent is dat de nulhypothese waar is en de waarnemingen dus  het gevolg zijn van toeval (een p-waarde kleiner dan 0,05, in vaktermen), beschouwen wetenschappers de nulhypothese als verworpen. Bayesiaanse analyse werkt anders dan standaard statistische analyse. Bij Bayesiaanse analyse wordt gekeken hoe groot de kans is dat een alternatieve theorie waar is, gedeeld door de kans dat de nulhypothese theorie waar is, als je kijkt naar de feiten.
De Bayesiaanse analysemethode is vooral erg handig als je niet in staat bent het experiment over te doen, zoals bij het ontstaan van het leven op aarde.

Lange duur tot ontstaan meercellig leven maakt leven zeldzaam

Buitenaards leven zou wel eens zeldzamer kunnen zijn dan we ons realiseren, aldus twee onderzoekers.
Buitenaards leven zou wel eens zeldzamer kunnen zijn dan we ons realiseren, aldus twee onderzoekers.

De onderzoekers werkten met een (naar eigen zeggen) simpel model van de waarschijnlijkheid van abiogenese, het ontstaan van leven uit het niets. Hierbij maken ze een Bayesiaanse schatting van de waarschijnlijkheid, waarbij ze als uitgangspunt aannemen dat het leven vroeg is ontstaan. Miljarden jaren later stelden bewuste wezens dit feit vast en dachten na over de gevolgen. Op grond van deze beperkte informatie maakten ze een analyse.

Volgens de onderzoekers is het argument dat het leven op aarde vrij snel is ontstaan, geen goede reden om aan te nemen dat leven inderdaad makkelijk en snel ontstaat. Immers, het duurde meer dan twee miljard jaar voor het leven op aarde zich van eencellig bacterieel leven tot het meercellige leven ontwikkelde, zoals wij dat nu kennen. Waarschijnlijk, stelt het tweetal, is deze duur van twee miljard jaar (of nog langer) noodzakelijk voor de ontwikkeling van meercelligen en dus van mogelijk intelligente waarnemers.  Dan heeft er als als het ware een uitselectie plaatsgevonden. Immers, een ster als de zon gaat zo’n tien miljard jaar mee en over een miljard jaar wordt de aarde al drooggekookt door een steeds heter wordende zon. Als het leven op aarde niet snel was ontstaan, had de evolutie geen tijd gehad om op tijd denkende wezens voort te brengen. Op grond hiervan concluderen de onderzoekers dat leven wel degelijk heel zeldzaam kan zijn.

Is of was er leven op Mars?
Als er ook leven is ontstaan op Mars, verandert de statistiek ingrijpend. Er is dan immers op meerdere plaatsen onafhankelijk van elkaar leven ontstaan. Daaruit zou volgen dat leven inderdaad vrij snel ontstaat. Wordt er daarentegen geen (of sporen van leven) leven aangetroffen op Mars, dan weten we dat we inderdaad het product zijn van een toevalstreffer. Dus laten we dan maar zuinig zijn op onze mooie groene planeet. Trouwens: dat is toch al een goed idee.

Bron:
David S. Spiegel, Edwin L. Turner, Life might be rare despite its early emergence on Earth: a Bayesian analysis of the probability of abiogenesis, PNAS/ArXiv 2011

40 gedachten over “Bayesiaanse analyse: buitenaards leven zeldzaam”

 1. Zo zeldzaam is buitenaards leven niet, ik heb pas geleden nog aangetoond dat er 3 bacteriekolonies zijn gevonden in onze stratosfeer die niet op aarde voorkomen. Ik neem hierbij dan wel de letterlijke definitie van buitenaards leven en dat is leven wat niet op aarde ontstaan is en voorkomt.

 2. Wat een bullshit zeg, het heelal zit vol met leven , zelfs in de ruimte.
  Neem een generatie 2 nachtkijker en ga op een heldere nacht naar de hemel kijken, je zult steil achterover vallen!
  Het is namelijk niet de vraag of je voertuigen ziet, het is de vraag hoeveel je er ziet, en zijn honderden en honderden “voertuigen” te zien die overduidelijk manouvres maken enzovoorts.
  Sommige wel 500 meter in doorsnee!

 3. @ingsoc,

  Het kan niet anders dat het in het universum ‘krioelt’ van het leven, hier onder een logische vergelijking,

  50 olympische zwembaden vol met zand.
  Iedere zandkorrel stelt een ster voor.
  Eén zandkorrel is de zon (waar leven is).
  Zou er nu echt geen zandkorrel zijn waar ’toevallig’ ook leven omheen draait?

  Het zou heeeel toevallig zijn, als wij het enige leven zouden zijn in dit universum.
  Als je logisch kunt denken en jezelf niet voor de gek houdt, moet je concluderen dat er elders leven is.

  Helaas zijn er teveel wetenschappers die niet logisch kunnen denken. (Alles is nu eenmaal niet logisch hoor je dan…Ze hebben het zelf zo onlogisch gemaakt).
  Nee, het universum is volgens mij veel éénvoudiger te omschrijven, op basis van bewezen feiten.

   1. @ Douwe

    Hoe we met ze gaan praten? Dat is simpel, met muziek..dat is universeel…en zo niet dan huren we gewoon wat monniken in die geleerd hebben om met allebei hun stembanden tegelijk een verschillend geluid te produceren. In werkelijkheid zijn er monniken die hierin gespecialiseerd zijn, we hebben 2 stembanden en die mensen kunnen met allebei hun stembanden tegelijkertijd in een andere toonhoogte praten. Dat klinkt wel aardig alien. Er bestaat ondertussen ook al technologie die wij op onze hersenen kunnen aansluiten waardoor er beelden op een scherm zichtbaar worden, daar heb ik ook iets van gezien op discovery of zo..of sifi science, nou ja goed, dit is in elk geval een vorm van zichtbare telepathie, of we downloaden gewoon het brein van een alien in een computer (deze technologie bestaat ook al voor mensen) en laten een computer uitzoeken hoe hun taal in elkaar zit met wat algoritmen…uhm, zal ik nog ff doorgaan?….lollll..of we doen het andersom en downloaden ons brein in een computer, geven hun de info zodat zij de duistere krochten van ons gewelddadige brein met al onze oerinstincten mogen bekijken.

  1. Hee Einstein01,
   Je beredenering is niet helemaal juist. Als ik het goed begrijp zeg je dat het feit dat wij bestaan impliceert dat de kans op leven op een planeet redelijk groot is (of beter gezegd niet heel klein, het is mogelijk). Dit, samen met het feit dat er erg veel sterren zijn, impliceert erg veel leven. Echter, je kunt geen uitspraken doen over de kans op leven gebaseerd op het feit dat wij bestaan. Dit is één meetwaarde, en bovendien zijn wij noodzakelijkerwijs al 1 meetwaarde van leven (want we kunnen ons dit niet afvragen als we niet zouden bestaan). Anders gezegd: We zouden exact deze beredering kunnen houden als wij in een verder leeg heelal zouden leven.

 4. Sterren als de zon leven vrij kort in vergelijking tot koelere sterren.
  Mij lijkt het me ook verstandig dat ze dan hun onderzoek naar buitenaards leven vooral op kleinere en koelere sterren richten. Ze gaan veel langer mee dan de zon, dus de kans daar complex leven aan te treffen is veel groter dan bij sterren als de zon en heter. Bij deze sterren is bovendien een exoplaneet makkelijker te vinden. rode dwergen zijn zelfs 40 tot 50 miljard jaar stabiel.
  Dus waarschijnlijk is de eerst gevonden bewoonbare planeet met complex leven erop, gehuld in een oranje tot rode gloed.

  Het universum is 1 geheel wat streeft naar balans.
  Wie hierover nadenkt komt tot zijn/haar conclusie.

   1. De wetenschap staat pas in de kinderschoenen als het zich gaat om antimaterie en zijn toepassingen, omdat het niet na te gaan is hoeveel antimaterie er was voordat de big bang ontstond is ook niet na te gaan hoeveel materie er was en dus is het totale volume van de big bang massa ook niet meer na te gaan.

    1. “omdat het niet na te gaan is hoeveel antimaterie er was voordat de big bang ontstond is ook niet na te gaan hoeveel materie er was en dus is het totale volume van de big bang massa ook niet meer na te gaan.”

     De wetenschap heeft nu een beeld van de werking en het ontstaan van het universum, misschien met een ander beeld?
     De wetenschap verondersteld dat binnen ons uitdijende universum, zowel een duwende en trekkende kracht aanwezig is en dat er van ‘buitenaf’ geen kracht werkt (er is geen buitenaf, zo wordt verondersteld).
     Iedere massa in het universum heeft sowieso ruimte nodig, anders past het niet.
     Meer massa, meer ruimte.
     Massa is mijn inziens een duwende kracht en zodra een massa versnelt ook een trekkende kracht (de trekkende werking achter de massa, zuigwerking).

   2. Alles bestaat uit massa en energie. Wat gèèft dan energie?
    Een voedingsbron (vast en vloeibaar) = materie.
    Een lichtbron = omzetting van materie in energie. Een rustbron = geestelijk…
    Energie en de wetten van de thermodynamica.
    Geest is niet energie, maar een kracht.
    Er waren twee velden; een kracht en een macht.
    Een kracht is aantrekkend of afstotend, maar het manifesteert zich positief. Een macht kan ook negatief zijn.
    Een kracht stond tot een macht, maar in welke verhouding, met welk getal? (Pythagoras!)
    Ik denk dat materie is ontstaan uit de werking van een kracht in (tot) een macht.
    Volgens mij gaat het om de GEESTELIJKE VERBINDING MET DE MATERIE. Er is maar een klein beetje materie nodig die zich verbindt met de geest (idee?) om tot iets (moois) uit te groeien.
    Zo kan de zaadcel (fractal) met behulp van de zweepstaart een bevruchting doen ontstaan.
    Zo kan de “Big Bang” ontstaan. Wat vindt jij?

    1. @Julie,
     “Alles bestaat uit massa en energie. Wat gèèft dan energie?”

     Ik begrijp dat massa energie IS en HEEFT. (de wetenschap heeft moeite om te begrijpen dat massa ook energie heeft, dit ligt aan oa. de zwaartekracht).
     Massa heeft energie en geeft energie.

     “Geest is niet energie, maar een kracht.”

     Kracht is mijn inziens ook energie, massa HEEFT kracht (zwaartekracht) en energie.
     De geest is misschien het beste te omschrijven als ‘magnetische kracht’.
     Ik denk ook dat wij VANUIT magnetisme zijn ontstaan, dus uiteindelijk is alles magnetische kracht.
     Massa is eigenlijk ook een magnetische kracht, alleen verpakt in een jasje.

     “Er waren twee velden; een kracht en een macht.”

     2 magnetische velden, verpakt in een ruimte.

     “Ik denk dat materie is ontstaan uit de werking van een kracht in (tot) een macht.”

     Zoiets denk ik ook.

     “Volgens mij gaat het om de GEESTELIJKE VERBINDING MET DE MATERIE. Er is maar een klein beetje materie nodig die zich verbindt met de geest (idee?) om tot iets (moois) uit te groeien.”

     Onze geest staat in verbinding met ALLE materie en alle krachten (uiteindelijk).

     “Zo kan de “Big Bang” ontstaan.”

     Ik denk dat de Big-Bang is ontstaan tussen 2 magneetvelden.

     “Wat vindt jij?”

     Ik zal er eens over nadenken ;-)

    2. De relativiteitstheorie kan geformuleerd worden met massa`s die gelijk blijven wanneer een massa in beweging komt, of met massa`s die groter zijn bij beweging. (niet bewegingsafhankelijke massa.) Als je energie opneemt door massa (voedsel) komt een toename van massa. Bij opname van zonlicht en rust is er geen toename van massa. Is dit het principe van Vrije Energie, of is energie in de rustbron, absoluut?
     En geest heeft ook kracht;
     de geest wendt energie aan voor geestelijke “draagkracht”(incasseringsvermogen),geestelijke “volumekracht” (bevattingsvermogen), geestelijke “oppervlaktekracht” (inzicht, overzicht.)
     Newton.
     Deze krachten kunnen “aangesproken” worden, WAKKERGEMAAKT. En de geest gaat werken.
     Is geest magnetische kracht? Ik denk dat de geest eerst was; de geest heeft een golf waargenomen; de golf werd een deeltje. (al of niet positief of negatief.)
     (Een deeltje wordt een golf d.m.v. koeling. Geestelijke arbeid produceert echter warmte?)
     De geest haalt energie uit de rustbron, met kosmische energie. Kracht en macht hebben elkaar nodig.

 5. H. Geest/Sofia = verstand, intelligentie, wijsheid.
  Jezus Christus/de Zoon = het hart, liefde.
  God`s wil/de duivel = wetten, het goed- en kwaad (schiks).

  Ik-energie:………..Kosmische energie:
  —————————————-
  (Lichaam & Geest)…..(Massa & Zwaartekracht)
  – verstand…………- intelligentie
  – hart…………….- processen
  – wil……………..- wetten

  Het hart
  ——–
  Wat laat het hart kloppen, het verstand werken, wat laat warm lopen, wat zet processen in gang, wat laat alles stromen, wat houdt de wil en de wetten in stand?
  Dat doet ENERGIE.

 6. Wat mooi verteld Julie, ik zal het eens goed in me opnemen.
  Geloof jij in een god? Er zal altijd ruimte over blijven voor een god namelijk.

  Hoe we zijn ontstaan is te verklaren (ooit, wetenschappelijk)
  Waarom we zijn ontstaan, dat weet alleen God (hier is ruimte voor alle goden, de bijbel)

  Dus de wetenschappers gaan verklaren HOE we zijn ontstaan en de ‘gelovigen’ gaan verklaren WAAROM we zijn ontstaan.
  Nou, als dat geen eerlijke verdeling is Julie, dan weet ik het niet meer.

  Maar een geslachtscel is toch een fractal?

  ;-)

 7. Er is een GOD, te vernoemen als CREATOR van ons Universum, i m h o de Creator van al het Leven overal in dit Universum en daar buiten …

  Het is een energie, een energie van bewustzijn, een bewustzijn over alles wat goed en slecht is… en elk levend meganisme in het Universum is verbonden met deze Creatie genoemd Godsvermogen. De goddelijke vlam die ons allen kan /wil/zal/ bereiken is vaak verkeerd geïnterperteerd. Religieuze doelstellingen, zogenaamd dienend voor het volk, heeft tot nu toe nog altijd geleidt tot verloedering van de humanitaire samenstelling. Pedofelie is nog een schamper voorbeeld wat zich afspeelt binnen de kerkelijke muren. De Heilige Geest is nog steeds zoekende binnen deze domeinen… Moge God deze lage energieën nog tot dienst zijn in de nabije toekomst, wat ik overigens niet zal betreuren als onze Heer deze tijd niet tot zich kan nemen.

 8. Maar again om on topic te blijven: Bayesiaanse analyse: buitenaards leven zeldzaam.
  Nee hoor, niet echt zeldzaam. Wel onopgemerkt, niet verwonderlijk in deze materialistische maatschappij. Zij zijn er wel,het kan je buurman of buurvrouw zijn… of misschien wel familie???

  Nee echt, vertel mij, hoeveel mensen zijn zich ervan bewust van de etherische wereld om ons heen. Die wereld bestaat, en leeft op precies dezelfde plek als de drie dimensionale wereldse beleving van dit moment.

  Niet veel mensen weten dit, en diegene die dit weten praten er niet over, bang om voor gek versleten te worden. Tjonge tjonge dit moet even gedijen, dit onbegrip in aardse zaken. Men leeft vandaag de dag vanuit het materialisme en men is blind tot de werkelijke zin van het leven.

  DE zin van Liefde voor alles wat Leeft en Aanwezig is.

 9. Raar dat in deze ‘discussie’ de ‘drake formula’ nog niet is genoemd … dus bij deze…

  Ook stoor ik mij aan de algehele informatie voorziening aangaande de zoektocht naar leven op andere planeten, mbt. de veronderstelde ‘bepalende’ factoren voor de mogelijkheid op leven op deze planeten. Er ontbreken namelijk enkele factoren in veel van de artikelen die bespreken welke factoren van invloed zijn, of iig wordt niet uitgelegd waarom bepaalde factoren van belang zijn (iig voor op water gebaseerd leven)

  Genoemd wordt iig de ‘goldy lock’-zone, de zone waarin de afstand van de planeet tot de zon het gunstigst is voor het bestaan van vloeibaar water. Denk dat een ieder die zich ook maar enigszins interesseert voor buitenaards leven op andere planeten hiervan heeft gehoord.

  Een andere van belangzijnde (nauwelijks genoemde) is de grootte van deze planeet, en veelal de daarmee gepaard gaande mate van zwaartekracht op deze planeet. Waarom is deze van belang? Deze bepaald namelijk voor een groot deel de samenstelling van de atmospheer. Wij leven op een planeet die voldoende massa heeft (voldoende zwaartekracht heeft) om Ozon vast te houden, een stof die het zonlicht filterd en het voor ons hier beneden leefbaar maakt. Op mars (2x zo klein) bevind zich geen dergelijke Ozon laag, en is vooralsnog deze planeet steriel (tot het tegendeel bewezen wordt). Wordt een planeet echter ’te groot’ en deels hiermee ook de zwaarte kracht (ps. massa is meer van toepassing op zwaartekracht dan grootte, maar groter betekend over het algemeen ook meer massa, echter kleiner hoeft niet persee te betekenen minder massa, dit zal ook liggen aan de samenstelling van de planeet (vergelijk kilo veren en kilo lood). Ofwel een planeet met relatief veel massa zal een compactere atmospheer hebben en hiermee mogelijk Ozon aan de oppervlakte brengen, Ozon is (voor ons althans) giftig. Dit hoeft natuurlijk niet direct te betekenen dat er geen leven kan ontstaan op een dergelijke planeet, maar leven zoals op Aarde is op dergelijke grote planeten niet mogelijk omdat de zwaartekracht meer grip heeft op vluchtige stoffen en deze dichter bij de oppervlakte brengt.

  Een laatste gegeven dat mogelijk van toepassing is, is een aanwezig magnetisch veld rond de planeet. Niet alleen handig voor het bepalen van noord en zuid, want een magnetisch veld werkt ook als een beschermend schild rond een planeet, door het ‘opvangen’ van het bombardement aan geladen deeltjes die op een planeet afkomen. Deze worden in het magnetisch veld opgevangen en naar de noord en zuidpool getransporteerd, en kunnen zodoende geen of iig minder schade aanbrengen aan organismen op andere plekken op de planeet.

  Aldus, moet voor leven zoals op Aarde een planeet zich in de juiste baan bevinden (niet te dicht bij en niet te ver af), moet deze niet te weinig zwaartekracht hebben (zodat het geen Ozon kan vasthouden) en niet de veel zwaartekracht hebben (zodat deze giftige stof aan het oppervlakte komt), en is het hoogst wenselijk dat een dergelijke planeet een magnetisch veld heeft. Nogal wat restricties dus, die niet altijd worden benoemd op het moment dat er weer een planeet gevonden wordt…

  Desalnietemin, het moge ondertussen duidelijk zijn dat een zon zonder planeten redelijk zeldzaam is, en zeer recent nog werd het duidelijk dat er mogelijk veel meer zonnen zijn dan we direct zouden vermoeden (wij zien overwegend de heldere). Ook is het hier op aarde meer dan duidelijk geworden dat leven zich op veel manieren weet aan te passen aan heel extreme situaties, ik ben daarom meer dan overtuigd dat zich op meerdere planeten leven bevind, al dan niet meercellig, mogelijk zelfs intelligent (al twijfel ik veelvuldig of er zich zowiezo intelligent leven in het universum bevind, maar dat is een ander verhaal)

  Dan nog even over, als we ze vinden waar zullen we het dan over hebben? Momenteel kunnen we communiceren met de maximum snelheid van het licht, dit betekend dat de afstand tot deze planeet met leven van belang wordt. Een bericht versturen naar Alpha Centauri (dichtsbijzijnde) duurt ongeveer 4 jaar, dus heen en terug 8 jaar. Ofwel, op deze afstanden doen lichtjaren er echt toe keer twee zelfs omdat er ook een bericht terug verwacht wordt. Dit maakt dat als we ze vinden en besluiten een bericht te sturen, we het antwoord waarschijnlijk persoonlijk niet meer meemaken. (tenzij je erg jong bent en lang leeft, zeg 5jr en 105jr wordt voor een planeet op 50 lichtjaar afstand.

  Vervelende constateringen, maar als je jezelf serieus wil nemen aangaande buitenaards leven en communiceren met een dergelijke beschaving moet je deze overwegingen meenemen. Wij kunnen nog wel meemaken dat we een dergelijke planeet vinden, maar het vernemen van een antwoord zeer waarschijnlijk niet meer :(

 10. @ Anonimouse,

  Er is wel meer raar..Door onderzoek wat ik gedaan heb, heb ik uitgevonden dat buitenaards leven al bestaat en dat het helemaal niet zeldzaam is. Ik heb deze opmerking meteen in het begin al geplaatst en er is niemand op ingegaan. Ik ben niet iemand die zomaar uit mijn nek gaat zitten kletsen dus dat niemand hier op ingegaan is, is raar. Maar goed, het leven wat er is gevonden kan de komende miljoenen jaren geen beschaving vormen omdat het bacterien zijn in onze stratosfeer die niet op aarde ontstaan zijn.

 11. @Anonimouse,
  “Wordt een planeet echter ‘te groot’ en deels hiermee ook de zwaarte kracht (ps. massa is meer van toepassing op zwaartekracht dan grootte, maar groter betekend over het algemeen ook meer massa, echter kleiner hoeft niet persee te betekenen minder massa, dit zal ook liggen aan de samenstelling van de planeet (vergelijk kilo veren en kilo lood).”

  Goede opmerking Mouse, jij bedoelt de relatie tussen het volume en de massa, de massadichtheid?
  Als we als voorbeeld Jupiter noemen, heeft deze planeet een zeer groot volume, de massa is gerelateerd aan het volume, er is een ‘grote deuk’ in het ruimteweefsel, er is een grote aantrekkingskracht.
  Ik denk zelf dat de massa van Jupiter veel kleiner is dan wordt verondersteld, denk hierbij aan een ballon die ik onder water opblaas.
  Het volume bepaalt het gewicht van de verplaatste vloeistof, ongeacht de massa van het voorwerp.
  Een opgeblazen ballon met weinig massa kan in verhouding veel meer water verplaatsen dan een voorwerp met veel massa, het kan ook gelijk zijn (afhankelijk van het volume).

  Ik denk dat de massa in verhouding met de massadichtheid niet correct is vastgesteld.
  Wat ik wel zeker uit mijn theorieën kan halen is dat de massadichtheid bepalend is voor de maximale energie-inhoud van massa.
  Hoe hoger de massadichtheid des te hoger de maximale energie-inhoud.
  Dus een kilo lood heeft meer energie dan een kilo veren (volgens E=mc^2 moet dit gelijk zijn).

 12. Buiten aards leven bestaat. Dat is gewoon een feit. Het enige is dat concrete bewijzen hiervoor (nog) ontbreken, of in de zogenaamde dofpot wordt gestopt door overheden. Er zijn in de laatste 50 jaar zo veel waarnemingen (verspreid over de aarde..dus niet alleen in de U.S. maar ook hier in Nederland!! Bijv: in 1983 +/- 50 UFO’s zweven op zo’n 100 meter hoogte op klaar lichte dag licht over het dorpje Geldrop heen) geweest van UFO’s en dan ook van totaal verschillende soorten/typen. Men kan dus alleen al aan de hand daarvan concluderen dat we zijn bezocht door meer dan 1 soorte “ras”/ “planeet” bewoners

  Als men alleen al er van uit zou gaan dat slechts 1% van de UFO waarnemingen echt onverklaarbaar zouden zijn, van het totaal aantal waarnemingen, minus de nep waarnemingen…dan spreekt men nog steeds over tientallen tot honderden waarnemingen over de afgelopen decenia wereld wijd. Denk maar aan piloten, gewone burgers, mensen op zee, etc. etc.

  Moet men nagaan als er dus “verschillende” rassen van “niet-aardse” wezens/mensen hoe je ze ook wilt noemen, de mogelijkheid hebben om hier onze aarde te bezoeken…moeten ze dus behoorlijk geavanceerd en ver ontwikkeld zijn om uberhaupt ruimte reizen levend te kunnen overleven….denk aan tijd, ruimte straling…als men met de snelheid van het licht reist…en opbots tegen brokstukken ofzo….wat zal er dan gebeuren?….verder nog…..hoe reageren niet aardse wezens op onze planeet? denk aan zuurstof, CO2, temperatuur, zwaartekracht, en vooral…bacterien….

  Verder, als je alleen al nagaat hoe groot (oneindig????wie zal het zeggen)het universum is….miljarden zonnen, planeten….manen er zijn…lijkt me stug dat er niet ergens eentje of meer tussen zitten met leven er op…dan wel leven wat net aan het beginnen is….of leven wat verder is als ons. In feite als je naar de ruimte kijkt….kijk je naar het verleden! Het licht van sommige sterren heeft miljoenen jaren nodig om ons te bereiken (zodat je ze als een “ster” kunt waarnemen) terwijl deze ster in werkelijkheid allang niet meer bestaat. Als je ervan uit gaat dat onze aarde slechts “een seconde” in totale tijd van het bestaan bestaat…moet je nagaan als er planeten zijn die zelfs al twee seconden bestaan…met leven erop…de wezens daar kunnen door deze tijds verschil behoorlijk ver ontwikkeld zijn en dus ook de moglelijkheid hebben om ruimte reizen te maken…

  Het is heel simpel…iedereen gelooft in iets…sommige in religie…anderen in de telegraaf of hun voetbal club….andere zijn er heilig van overtuigd dat er leven op andere planeten is en andere juist weer niet. Ieder mens weet dat van zich zelf…er zullen altijd scepticie zijn: met wetenschappers is het zo…als men buitenaards leven niet kan bewijzen…dan is het er niet….dus ook volgens de wetenschap bestaat god niet…terwijl zeker meer dan de helfd van alle wereld bewoners, en dan spreek ik over alle rassen en culturen in het algemeen, geloven in hun god of zelfs goden… Er zullen nog vele zaken zijn die onverklaarbaar blijven…en dus ook niet te bewijzen vallen….daar zijn we simpel weg nog niet “goed genoeg” ontwikkeld voor om dat te kunnen bewijzen.

 13. @ voornamelijk Anonimouse

  Zoals je zeer goed beschrijft is de mogelijkheid tot leven, vele malen uitgebreider dan de algemeen verstrekte kennis.

  Toch denk ik dat er antwoorden gevonden kunnen worden dichter bij huis. Zo wil ik je dit filmpje laten zien:
  http://www.youtube.com/watch?v=6VnGQrWEbUU

  Het gaat over een gecodeerd bericht wat vanaf een aardse schotelsateliet is verzonden de ruimte in.
  27 Jaar laat verschijnt er een graancirkel, op het veld naast deze beruchte plek.
  In het bericht wat vanaf aarde is verzonden staat dat wij comminuceren en zoeken naar radiogolven. Dit is onze manier voor het overbrengen van informatie naar afgelegen locaties.
  In de graancirkel staat duidelijk beschreven dat dit buitenaardse intelligente ras microwave golven gebruikt voor communicatie.
  Ik weet dat er veel goed, doordachte en uitgewerkte grappen zijn geweest omtrent graancirkels. Maar als wij het durven te zien zoals het ons getoond is en het een mogelijkheid geven, wie weet wat we ontdekken. Een hoorspel uit de ruimte?

  Daarnaast hebben we de ”Goden” uit de oudheid.
  Daar zijn talloze verhalen die spreken over buitenaardse volkeren die de aarde bezoeken. Van Egypte tot Rome, in het oude Keltische geloof tot in de Veda’s van India wordt gesproken over onmenselijke krachten en vliegende werktuigen.
  Één van de godelijke krachten die het meest terugkomt (ongeacht de naam van deze God) is de donder en bliksem uit de hemel.
  Zo word er in de Veda’s gesproken over Vishnu Krista, de blauwe God. De heerser van een verheven beschaving op een eiland voor de kust in India. Een oorlog woedt boven de stad en een metalen schijf laat vuur regenen op de gebouwen, vrouwen en kinderen. Mannen staan hopeloos toe te kijken hoe alles word vernietigd door helse krachten van boven. De God Krista staat op van zijn troon en laat de hemel beven. Bliksem treft de schijf en de oorlog is over. De stad is verwoest en Krista verteld zijn volk dat hij hun verlaat. Dit is een oorlog van de Goden. Dit staat letterlijk geschreven in teksten van duizenden jaren oud, al niet de oudst geschreven teksten op dit moment in onze geschiedenis.
  Later in India, De god Indra. (Åšakra) Koning van de Demi-goden. Heer van Hemel, god van regen, donder en bliksem.
  We kennen de Noorse God, Thor, Zoon van Odin. De Hamer die Thor hanteerde, als hij de hamer de lucht inhief barste de hel los. In het Egyptische geloof hebben we Seth of Set De God van de woestijn, de stormen en de bezoekers.
  In het oude Slavische geloof hebben we de God Perun, de God van weer de bliksem en de donder. Perun is net als zeus één van de meest afgebeelde geloven rondom de aarde. Beide karakers worden beschreven, geschilderd en getekend als een wijze oude man, met een roestig grijsbruine baard, blauwe ogen en blank. Alleen Perun word afgebeeld met een hamer, waar Zeus een bliksemschicht draagt. Maar met deze hamer komen we weer terug tot Thor en dus weer een vergelijking tot deze terugkomende universele God van donder en bliksem.

  Nu zijn die krachten in onze ogen absurd, maar sinds recent zijn er projecten in de wereld die de werking van het weer. En daarmee betrekking tot onweer en orkanen of waterhozen onder controle willen krijgen. De controle door middel van technologie is zelfs voor onze standaard niet zo ver meer gezocht.

  Ook hebben we de terugkerende Zonnegoden, hieronder een samenvatting:
  http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_solar_deities
  Hier staan meer dan 50 Zonnegoden uit de hele wereld.

  Er zijn talloze filmpjes online te vinden die zeer authentieke beelden laten zien van UFO’s. Begrijp het woord UFO’s wel goed. (Unidentified, Flying, Object).
  Dat iets ”Unidentified” is wilt niet zeggen buitenaards. Ik kan een vreemde vlieger bouwen, jullie herkennen er geen bekend object in. Voor jullie is deze vlieger dan theoretisch een UFO.
  Die term is dus zeer breed en hoe authentiek de beelden ook mogen zien, unidentified staat niet gelijk aan buitenaards. Tevens heb ik persoonlijk ook vreemde objecten aan de nachthemel waar genomen, maar dat staat nog niet vast als bewijs voor iets niet van deze aarde.

  Het is bovenal het belangrijkst om sceptisch naar nieuwe ontdekkingen omtrent deze zaken te kijken, de mens is geneigd te zien wat het wilt zien. Dus als wij geloven dat alles buitenaards is, zien wij dit terug in zaken waar er niets buitenaards in spel is.
  (Ik wil hier niemand mee kwetsen, maar kijk naar het geloof. De mensen zien God overal in terug, omdat God voor hun overal in zit). Het is gewoon menseigen om te herkennen waar de geest naar zoekt.

  Maar er zijn meer feitelijke vragen die we ook op ons eigen grond gebied kunnen onderzoeken.
  Zo nemen wij aan dat leven, 1 keer is ontstaan, 1 keer op aarde. En daarna nooit meer.

  Een egoistishe gedachte, maar wat ik nu ga zeggen zal die egoitischiteit nog verder in opwelling brengen.
  Wij kennen hier op onze planeet extremofielen, wonderbaarlijke levensvormen die overleven onder zeer zware omstandigheden, zoals in een radioactieve omgeving, of een zwavelzuur poedelbad in de omgeving van een vulkaan. Wie weet zelfs in lava of magma, onze apparatuur kan dat simpelweg niet zien. Ze lijken overal voor te komen, en te gedijen op plaatsen waar geen leven verwacht wordt.
  Wetenschappers zijn er sinds kort achter hoe het kan dat deze levensvormen kunnen overleven onder zulke omstandigheden. Het blijkt dat zij basiselementen kunnen vervangen door soortgelijke stoffen. Zo kunnen zij fosfor vervangen door arseen. Fosfor sinds de ontdekking van elementen 1 van de hoofdbestandsdelen in leven!
  Een aardse soort toont aan dat deze levenselixermix aangepast kan woorden.
  Nu is mijn vraag, is het leven ertoe geëvolueerd een nieuwe basissubstantie om te zetten tot iets levengenererends. Of is dit leven, apart van het al bestaande leven, ontstaan op deze planeet. Wat zou betekenen dat er op onze mooie aarde, niet 1, maar 2 keer leven ontstaan zou zijn. Of misschien nog vaker.

  Ik denk dat dit de belangrijkste vragen kunnen zijn in de aankomende jaren, want wat als op deze ene planeet de combinatie meerdere keren heeft gedijdt onder goede omstandigheden. en meerdere keren, los van elkaar leven heeft kunnen laten ontwikkelen. Dat zijn de mogelijkheden om het elders te vinden groter, groter dan de zekerheid dat wij mens hier echt rondlopen. En dat doen we volgens mij toch echt?

Laat een reactie achter