Hoe ontstond het leven?

Wat is leven?

Op het eerste gezicht is het makkelijk om onderscheid te maken tussen leven en dood. Schijn bedriegt echter. Wat maakt een cel levend? Hoe kan een dood virus een dode cel tot leven wekken? In deze video meer info.
Om alvast een tip van de sluier op te lichten: het verschil tussen levend en dood is kleiner dan we ons realiseren. Een levende cel bestaat uit dode atomen en moleculen, die niet verschillen van die in een dode cel. Wat ons dan levend maakt, en bijvoorbeeld een rots niet?
De grenzen zijn eerder vaag dan scherp en hebben alles te maken met organisatie en complexiteit.

Hoe ontstond het leven?
Hoe ontstond het leven?

21 gedachten over “Wat is leven?”

 1. “Living things avoid decay into disorder and equilibrium.”
  “Levende dingen voorkomen verval naar chaos en evenwicht.”
  Aldus Schrödinger.
  Hieruit volgt dan dat leven zich beweegt tussen chaos en evenwicht.
  Een evenwicht is de meest energiearme, krachtenefficiënte toestand.
  In de natuur werkt en beweegt alles zich steeds naar een evenwicht.
  Volgens Schrödinger gaat het leven dan tegen de natuur in. Vreemd.
  Dat vraagt om enige herbezinning over Schrödinger’s stelling.
  Leven beweegt zich dus omtrent een evenwicht, omtrent de normaal.
  Beweging is een kenmerk van leven. Voor een beweging is een kracht nodig.
  Voor de eerste beweging is nog eerder en vooraf een kracht nodig.
  Een kracht ontstaat door een nog eerder verschil. Een potentiaal verschil.
  Voor een verschil is een beweging nodig. Anders ontstaat er geen verschil.
  Voor een beweging is een kracht nodig, waarvoor een verschil nodig is, waarvoor weer een beweging nodig is. Dat is een vicieuze cirkel. Daar kom je ook niet verder mee (terug).
  Zonder verschil staat alles stil, zonder beweging, zonder kracht, zonder energie.
  Het enigste wat aan verschil, zonder beweging en zonder energie vooraf kan gaan, is wil.
  Een wil ligt dan ten grondslag aan de eerste kracht en de eerste beweging.
  Permanente wil geeft groei van krachten, beweging en veroorzaakt dus versnelling.
  En waar komt wil nou weer vandaan? Van wils-kracht? Is daar een verschil voor nodig?
  Wil maakt dan het verschil. Zonder wil staat het leven stil.
  Leven kenmerkt zich immers door een wil om te overleven. Is de eerste wil God’s wil?

  1. Leven kenmerkt zich door een wil om (verandering) te overleven.
   DNA is daarvoor een middel. Geen doel, gezien de complexe diverse energieverslindende levensvormen. Een virus zou dan gewoon dood kunnen blijven om op z’n DNA te passen in z’n veilige jasje zonder evolutie en zonder vooruitgang, als alleen DNA-behoud de bedoeling is.
   Leven is dus gedreven door wil. Wil heeft alleen maar een doel. Dus het doel is het doel van het leven. Een doel ligt op afstand en creëert een verschil en daarmee daarna een kracht.
   Wat is het doel? Het kenmerk van een doel is dat het vooruit ligt in ruimte en tijd, in ruimtetijd.
   Om dat doel te bereiken is een wil nodig, en wilskracht voor een beweging om die afstand en dat verschil te overbruggen. Daar gaan we weer. Op reis door de ruimtetijd. In ieder geval vooruit, conform het kenmerk van een doel.
   Vooruitgaan dus, net als evolutie, tijd en voordeel dat doen, is tenminste het doel; een voordeel.
   Voordeel is de samenvattende gedachte van de 10 Geboden: Gij zult God en elkaar niet benadelen in sociaal en economisch verkeer. Dat kan alleen met win-win transacties waarbij nadien beide partijen tevreden zijn. Win-verlies is een karakter van roof- en prooidieren voor vooruitgang. Bedrog, diefstal en moord is in de meeste landen ook bij wet verboden. Er zijn mensen die daar vanaf willen en als dieren willen leven. Is de eerste wil en vooruitgaan dan toch God’s wil en de bedoeling?
   Vooruitgang gebeurt, dus het kan best zo zijn. En een first principle is: alles wat kan, dat gebeurt ook.
   Als er ooit iets is ontstaan uit niets, dan is het uit een verschil door wil. Dat kan haast niet anders.
   Voor een wil is aanvankelijk niets nodig. Dat kan als er nog niets is.
   Een wil is niet meer dan een voornemen ofwel een gedachte.
   Daarmee kom ik via een andere weg op hetzelfde punt uit als Descartes: Ik denk dus ik besta.
   D.w.z. het bestaan is in het niets eerst ontstaan met een gedachte, met een geest en is daarmee in wezen een realistische illusie die oorzaak is van het eerste verschil, eerste kracht en de eerste beweging dat Thomas van Aquino al vermoedde in de 13e eeuw.

   Ik houd me niet bezig met de discussie of de evolutie is geschapen of dat de schepping is geëvolueerd. Liever met systeemlogica.
   De “Schepping” uit de bijbelgeschriften is door mensen geschreven met een heel ander interpretatie vermogen, tijdgeest en context, dan de tijdspanne van het ontstaan van het bestaan dat vermoedelijk en hopelijk resulteert in het verstaan van de systemen van het bestaan.
   Systemen zijn genesteld, rijmend en recursief, verweven en of elk apart in een systeem vervat.
   Systemen vertonen golfpatronen in beweging en versnelling, en massa in vertraging en rust.
   God zal dan een oneindige voorsprong hebben en houden in het verstaan van ontstaan en bestaan.
   Wat is leven?
   Leven is vooruitgaan en steeds meer begrijpen. Niet stilstaan of achteruitgaan.

   1. Zomaar een schrijfsel

    Quote ” Ik denk dus ik besta”

    Er is iets wat bovenstaande “zegt” en “hoort”, iets wat eraan vooraf gaat.

    Het bewustzijn.

    Alles verschijnt hier in.
    En ’s morgens wanneer de waaktoestand zich aan dient (daar gaat je vrije wil) verschijnt je hele wereld met alles erop en eraan inclusief jezelf en alles wat je gelooft, of gelooft te weten, helemaal opnieuw.

    Eigenlijk het enige wat je met absolute zekerheid kun zeggen is; Ik ben

    Dus zonder “jouw” (bewustzijn) bestaat er geen god, duivel, aarde, relativiteitstheorie, double slit experiment, geen boom die in een kwantumbos valt, geen donker, licht, goed, kwaad universum, leven, dood, ruimte, ruimtetijd, wil, en noem maar op.

    Dit komt uit het non-dualisme. Misschien vind je het wat, misschien ook wel niet.

    http://home.online.nl/vedanta/geloof.html

    1. Ik neem sowieso graag kennis van de herkomst en de inhoud van de mening en visie van anderen om mee te vergelijken. Het heeft altijd z’n redenen. Hartelijk dank voor je reactie.
     “Ik ben” en “wij zijn” is inderdaad een absolute zekerheid.
     M.b.t. het dualisme en het non-dualisme; er is geen goed zonder kwaad, geen berg zonder dal, en geen geluk zonder ongeluk. Dan denk ik wel eens: er is geen bestaan -er zijn- zonder niet-bestaan: er niet zijn. Dus dat we dan toch in een realistische illusie leven, dus dat het bestaan is ontstaan uit -en/of naast- niets, dan gelijktijdig en is het ook een ‘én-én’ issue zoals zoveel zo vaak is het geval is.
     Het zijn leuke onderwerpen.

 2. Mooi plaatje van onze planeet. Maar is onze planeet ook een levend wezen zoals de aanhangers van o.m. de Gaia hypothese beweren? Wat leven is wordt natuurlijk bepaald door de definitie van ‘leven’. In het Verre Oosten was die anders dan wat wij er van vinden. Daar ging men er zelfs van uit dat het hele Universum een levend wezen was. Maar ook de oude Germanen vonden blijkbaar dat de aarde leefde. Zo wordt in de Snorri Edda gezegd dat het gegeven dat bovenop sommige heuvels en bergen water te vinden is bewijst dat de aarde leeft (ze maken dus een vergelijking met onze bloedsomloop).
  En toegegeven onze planeet is wel een hele bijzondere!!!

  1. Voor antwoord op de vraag of onze planeet en het universum levend is, moet je denk ik een beroep doen op de definitie van complexiteit.
   Een levend wezen is een complex systeem, maar een complex systeem hoeft niet levend te wezen. Complexe systemen gedragen zich autonoom en onafhankelijk “without full central control” Het verschil tussen gecompliceerde en complexe systemen zit o.a. hierin.
   Een machine bijv. is gecompliceerd en is besturing nodig; central control.
   Het weer daarentegen is een complex systeem en heeft geen ‘central control’.
   In de definitie van complexiteit zijn de aarde, het universum en het weer wel complex, maar niet levend. Ze zijn volledig onderworpen aan natuurwetten.
   Levende systemen kunnen zich daar soms en tijdelijk wel aan onttrekken.
   Ik hoop ik dat het zo goed uitleg en dat je er wat aan hebt voordat je je overgeeft aan religies of geloofsstromingen die niet zeker zijn.

 3. Binnen het geheel is leven een zichzelf organiserend systeem, dat buiten evenwicht is.

  Zou dat een inspirerende definitie zijn? Maturana en Varela spreken over ‘autopoiesos’

  1. Ik vind het een prachtige definitie, Judith. Ik zou er alleen nog aan toe willen voegen:
   Binnen het geheel is leven een zichzelf organiserend systeem, dat buiten evenwicht is … en in een balans verkeert.
   Een balans is namelijk een systeem. Een systeem kent een -en verkeert in- een orde.
   Een chaos is een toestand die uit balans van dat systeem is geraakt en in een hoger en groter systeem weer (zelforganiserend) tot een orde of systeem komt.
   Een economische crisis vind ik een mooi voorbeeld van een uit balans geraakt systeem door buitenproportionele factoren en impuls, zoals bijv. schuld voor een schuldencrisis.
   Maturana, Varela en ‘autopoiesos’ zijn begrippen die ik niet ken.
   Ik ben nogal een bèta figuur en minder een alfa, qua geest.
   Ik ga die begrippen eens opzoeken.

 4. ‘Binnen’ is de spiegel van ‘buiten’.

  De mannelijke energie, actie, yang, zendt een paar miljoen verkenners uit die een leeg universum vol bewustzijn zoeken waarin nog niets is om bewust van te zijn en de vrouwelijke energie, het ontvankelijke, yin, heeft dat nog lege universum vol bewustzijn. De ontmoeting van energie en bewustzijn schept een ‘Big Bang’ waardoor een levend universum het daglicht ziet.

  Met andere woorden:

  Het moment dat spermatozoïde en eicel zich verenigen en tijd en ruimte scheiden, begint het avontuur terug naar eenheid.

 5. Levende wezens gedijen/leven op de vier elementen. water/lucht/wind/aarde/vuur(warmte/zonlicht). Kijk je naar de vijf elementen: vuur/aarde(zand)/metaal/hout en water. Hout en metaal zijn later onderdeel geworden. Je had eerst water, zonlicht, aarde. Wat ik bedoel te zeggen is de volgorde van ontstaan in de basis. Zonder wind/maan dat voor beweging zorgt kan er geen hout(bomen/levend iets) of metaal(water/zand) ontstaan zijn. Metaal zal nooit zichzelf kunnen voortplanten, omdat het alleen verandert door hoge temperaturen/vuur. Een levend wezen door zonlicht enz. Een levend wezen gaat dood door extreme vuur of koude. De juiste combinaties van de elementen zorgen dus voor leven. Je kunt het beter slapende cel(ruststand) noemen ipv dode cel.
  Als dit filmpje wil promoten dat technologie ook levend is of dat dood gaan niet erg is, dan ben ik het daar dus niet mee eens. Technologie is door mensen gemaakt. Het heeft de natuur(basis) volledig gekopieerd. Technologie zelf(zonder bediening mens) houdt geen rekening met de andere elementen(heeft het niet nodig), dus het gevaar dat de harmonie verbroken wordt is groot. Sterker nog: data is de grootste vervuiling ooit en zal al het levende vernietigen. Het mixen tussen beide door mensen is een zonde. Het is niet op een natuurlijke wijze/ongedwongen wijze ontstaan. De constructies van harmonie is dan verstoord. De aarde bestaat ongeveer maar uit 15% oer ijzer en dat zegt toch al genoeg.

 6. Ik bedoel dus alleen de aardkorst procenten met metaal.(midden wereld) Het levende valt onder houtelement.(bestaat alleen op de midden wereld) Metaal onder eigen element van de 5 elementen. Hout verbrandt eerder tot stof dan metaal vervormt bij hitte. Deze twee elementen mixen kan niet of heeft geen langdurig bestaan. Ze zijn te verschillend van structuur. Als je de midden wereld gaat mengen met boven(kosmos) en onder wereld(binnenste aarde), dan speel je letterlijk met vuur(energieën). En die kun je alleen blussen/doven met water. Als er geen water meer zou zijn, dan stopt al het levende. Dus de slapende cellen van levende structuren komen niet meer tot leven/bloei. Metaal/ijzer kan niet meer gevormd worden zonder water/zand. Menselijkheid versus technologie is een gevaarlijke combinatie.

Laat een reactie achter