Heksenjacht op niet-gevaccineerden

Heksenjacht op niet-gevaccineerden moet stoppen

Niet gevaccineerden tegen covid-19 vormen geen groter gevaar voor anderen dan gevaccineerden. Daarmee vervalt elke rechtvaardigheidsgrond voor deze tweedeling en deze heksenjacht op niet-gevaccineerden.

Heksenjacht op niet-gevaccineerden grijpt om zich heen

Zuid-Afrikaans opschrift tijdens het apartheidsregime. Bron Wikipedia

Op dit moment heersen er in Nederland en andere Europese landen in het openbare leven taferelen die niet zouden eerst misstaan tijdens het apartheidsregime in Zuid-Afrika of tijdens de Tweede Wereldoorlog. Als je niet bent gevaccineerd, of eerder corona hebt gehad, kom je cafés, restaurants en andere openbare gelegenheden niet meer in. In landen als Oostenrijk heeft men zelfs een systeem ingevoerd waarin alleen ex-coronapatiënten en gevaccineerde mensen nog worden toegelaten in horecagelegenheden. Er wordt in Oostenrijk zelfs gewerkt aan een vaccinatiedwang, met een draconische boete van duizenden euro, om zo het percentage niet gevaccineerden te verlagen.

Zware, mensenrechten schendende maatregelen zonder medische noodzaak

Het college voor de rechten van de mens vindt het QR-codesysteem geen mensenrechtenschending[1]. Het is de vraag of dat klopt, immers mensen zonder identiteitsbewijs zoals illegalen en mensen met gewetensbezwaren tegen vaccinatie wordt in feite de toegang tot het openbare leven ontzegd. Bron afbeelding: ministerie VWS

De situatie is zelfs nog enger dan dit. Op dit moment moet je in veel restaurants en horecagelegenheden zowel je paspoort als het vaccinatiebewijs laten zien. Dat betekent dat mensen zonder identificatiebewijs van een groot deel van het openbare leven worden uitgesloten. En een niet gevaccineerde heeft in veel opzichten dezelfde status als een zwarte in Zuid-Afrika tijdens het apartheidsregime. Dit zijn taferelen die niet verwacht in een democratisch land als Nederland.

Uit medische gegevens blijkt dat covid-19 vooral voor oudere mensen gevaarlijk is, voor mensen met obesitas en mensen met een verzwakt immuunsysteem, om welke reden dan ook. Het percentage jongeren dat ziek wordt van corona is erg laag. Dit geldt des te sterker voor kinderen.

Het virus is vele malen gevaarlijker voor ouderen, voor mensen met obesitas en een voor mensen met een verzwakte weerstand. Ook interessant is dat een vaccinatie nog steeds niet kan voorkomen, dat je corona kan verspreiden. Alleen de kans op een ziekenhuisopname is ongeveer 20 keer kleiner. Met andere woorden: niet gevaccineerden hebben vooral zichzelf ermee. Ze vormen geen extra gevaar voor mensen die gevaccineerd zijn.

Hoe kunnen we dan de druk op de ziekenhuizen en de intensive care verkleinen?

Zoals we al zagen maakte corona vooral slachtoffers onder oudere mensen. Willen we voorkomen dat de intensive care wordt belast met corona pas en dan is het dus van ongelooflijk groot belang dat we oudere mensen, mensen met obesitas en mensen met een verzwakt immuunsysteem allemaal gaan vaccineren. Dit kan het beste door middel van voorlichting, speciaal gericht op deze groepen. Op dit moment is het aantal mensen in orthodox-christelijke kring dat geen vaccinatie neemt aan het afnemen, maar is er nog steeds een enorm probleem qua mensen die zich niet laten vaccineren onder niet-westerse allochtonen. Ook hier geldt dat een voorlichtingscampagne speciaal voor deze groep, en waarbij bijvoorbeeld ook belangrijke personen binnen hun gemeenschap in worden geschakeld.

Grootste coronabron is incompetent bestuur, heksenjacht niet-gevaccineerden niet nodig

Maar dit is zo ongeveer alles wat wij als bevolking kunnen doen. De hoofdschuldigen van het falende coronabeleid en de uitbraak van het virus zitten in Den Haag. Dat zijn Hugo de Jonge en Mark Rutte. Zij kunnen het vanwege hun zwabberende beleid zichzelf aanrekenen dat zij in Nederland keer op keer ernstige coronauitbraken veroorzaken. Te denken valt bijvoorbeeld aan dansen met Jansen en het veel te laat inzetten van beschermende maatregelen als mondkapjes dragen en een thuiswerkplicht terwijl al in de besmettingscijfers duidelijk zichtbaar was dat het aantal kronen gevallen sterk toeneemt. Duidelijk hebben zowel Mark Rutte als Hugo de Jonge geen flauw benul van de exponentiële functie en het verschijnsel van de exponentiële groei.

Daarom pleiten wij op visionair.nl voor meer bèta’s in de politiek. En een spoedig afscheid van beide heren, waarbij een meer competente ploeg het estafette stokje over kan nemen.

Bronnen

 1. https://mensenrechten.nl/nl/toegelicht/coronatoegangsbewijs-en-mensenrechten

6 gedachten over “Heksenjacht op niet-gevaccineerden moet stoppen”

 1. Beste Germen,
  U vangt uw betoog aan met de stelling: “Niet gevaccineerden tegen covid-19 vormen geen groter gevaar voor anderen dan gevaccineerden.”.
  Dit is manifest onjuist omwille van het feit dat er verhoudingsgewijs meer niet-gevaccineerden in IC en ziekenhuisbedden liggen dan gevaccineerden.
  Dat betekent dat andere levensbedreigende operaties moeten uitgesteld worden. Waren ze gevaccineerd geweest, dan waren er meer bedden vrij gekomen voor anderen, die GEEN keuze hebben.
  Een recente pakkende getuigenis vindt u hier van kankerpatiënt Chris Van den Abeele die zijn operatie nu noodgedwongen ziet uitgesteld wegens een tekort aan bedden, deels ingenomen door mensen die daar niet hadden moeten liggen: https://interactief.vrtnws.be/2021/audio/Chris_1.mp3

  Ook deze recente studie van Sciensano stelt dat niet-gevaccineerden 8 keer meer kans hebben om te overlijden. Gevaccineerden worden ook ziek, vooral meestal oudere patiënten met onderliggende kwalen, maar niet-gevaccineerden hebben verhoudingsgewijs meer kans om ernstig ziek te worden, vooral binnen de jongere populatie: https://www.tijd.be/dossiers/coronavirus/gevaccineerden-hebben-acht-keer-minder-kans-op-overlijden/10349172.html
  Er wordt dan wel eens gesteld door mensen die afgaan op hun buikgevoel: “ja maar er liggen soms evenveel gevaccineerden als niet-gevaccineerden in het ziekenhuis, da’s toch een bewijs dat vaccins niet werken en waarom zouden we ons dan moeten vaccineren, we leggen toch niet meer druk op het systeem dan gevaccineerden?”. Dat is natuurlijk fout en daar heb je geen hogere wiskunde voor nodig. Volgende eenvoudige grafiek legt dat simpel uit, ook aan diegenen die hun buikgevoel volgen: https://postimg.cc/jDdXQWVj

  Vervolgens plaats je volgend statement: “Op dit moment heersen er in Nederland en andere Europese landen in het openbare leven taferelen die niet zouden eerst misstaan tijdens het apartheidsregime in Zuid-Afrika of tijdens de Tweede Wereldoorlog.”
  Zijn niet-gevaccineerden de nieuwe Joden? In heel wat Facebookgroepen regent het al maanden analogieën. Ook tijdens betogingen duikt de gele davidster op als teken van onderdrukking. Volgens demonstranten kan de vergelijking met de registratieplicht die het naziregime in de jaren dertig en veertig aan mensen met joodse afkomst oplegde, niet veel duidelijker zijn.
  In Amsterdam doken de sterren begin september al op tijdens een grote manifestatie. Sommige actievoerders gingen zelfs gekleed in gestreepte kampuniformen.
  Verschillende Vlaamse leden van de Joodse gemeenschap en experten die het nazisme en de vervolging bestuderen, noemen het fenomeen wansmakelijk en misplaatst. “Een beetje van de pot gerukt”, drukt Christophe Busch, voormalig directeur van de Dossinkazerne en huidig directeur van het Hannah Arendt Instituut zich uit. UAntwerpen-rector en historicus Herman Van Goethem heeft het dan weer over een “storende, onverstandige en ongepaste analogie”.
  “Het gaat om twee totaal onvergelijkbare zaken”, zegt Busch. “Enerzijds heb je een bepaalde bevolkingsgroep die tijdens de Tweede Wereldoorlog zorgvuldig geselecteerd werd om uitgeroeid te worden. In het andere geval gaat het om een INDIVIDUELE KEUZE en een overheid die zich staande moet houden tijdens een pandemie. Het is goed dat burgers beleidsmakers kritisch bevragen, maar het is zorgwekkend dat de Holocaust daarvoor op dezelfde hoogte als de huidige aanpak gezet wordt.”
  “Er is een groep die vandaag vaststelt dat er dan toch grenzen aan vrijheid zijn”, denkt Van Goethem. “Logisch toch ook? Wie niet gevaccineerd is, vormt immers een gevaar voor de volksgezondheid. In het verkeer hebben we toch ook verplichtingen?”
  Uw vergelijking is een voorbeeld van “Godwins Law”, een bekende theorie die stelt dat elke internetdiscussie vroeg of laat uitdraait op Hitler of een aanverwant thema.

  Vervolgens stel je: “En een niet gevaccineerde heeft in veel opzichten dezelfde status als een zwarte in Zuid-Afrika tijdens het apartheidsregime.”
  Opnieuw: foute vergelijking: Het grote verschil zit hier opnieuw in de vrije keuze: een zwarte wordt zwart geboren en heeft daarin geen keuze. Een niet-gevaccineerde meent zijn vrijheid boven het algemeen belang te mogen stellen, en kiest daarvoor. Daarom moet hij achteraf niet komen klagen dat er gevolgen zijn aan zijn keuze.

  1. “Dit is manifest onjuist omwille van het feit dat er verhoudingsgewijs meer niet-gevaccineerden in IC en ziekenhuisbedden liggen dan gevaccineerden.
   Dat betekent dat andere levensbedreigende operaties moeten uitgesteld worden. Waren ze gevaccineerd geweest, dan waren er meer bedden vrij gekomen voor anderen, die GEEN keuze hebben.”

   Hetzelfde argument kan worden gebruikt voor mensen die roken en mensen met obesitas. Ook voor deze mensen geldt dat zij door hun levensstijl bijdragen aan een hogere belasting van de zorg. Dus zullen we die mensen dan ook maar een dubbele ziektekostenpremie laten betalen, of uit de zorgverzekering gooien? Je staat er geloof ik niet bij stil dat door het vereisen van een identiteitsbewijs plus corona test een grote groep mensen de toegang tot het openbare leven wordt ontzegd namelijk de mensen zonder identiteitsbewijs. Dit systeem smeekt werkelijk om misbruik door een totalitaire overheid. Het is namelijk maar een kleine stap toe te eisen dat ook de scan van een identiteitsbewijs wordt verplicht bij het toelaten van getesten. Door middel van dit systeem kan een zeer accuraat digitaal spoor worden opgebouwd van alle openbare leven. Dit zijn praktijken die thuishoren in een politiestaat, niet in een democratisch vrij land als Nederland. Het corona paspoort moet om deze reden verdwijnen.

   Niet-gevaccineerden zijn mensen die op grond van gewetensbezwaren een vaccinatie weigeren. Ik denk dat het weinig zin heeft om gezonde mensen van onder de 40 te dwingen een experimenteel vaccin te gebruiken dat voor hen nauwelijks gezondheidswinst oplevert met dit soort stalinistische maatregelen. In plaats van de totale oorlog uit te roepen tegen hen zoals de overheid nu meent te moeten doen, kan de belasting van de zorg veel effectiever worden aangepakt door actiever te zijn met boostershots voor kwetsbare groepen en ervoor te zorgen dat er binnen de kwetsbare groepen het vaccinatie percentage stijgt tot zo dicht mogelijk bij de 100%. Verder moeten we vaststellen dat de intensive-care-capaciteit nu afgeschaald is door het bestuurlijk wanbeleid. De grootste bijdrage die de Nederlandse regering op dit moment kan leveren aan de Nederlandse volksgezondheid is door met onmiddellijke ingang af te treden en vakkundige mensen uit de gezondheidszorg een overgangskabinet te laten leiden. Dit kabinet is verantwoordelijk voor duizenden onnodige corona doden. Op zich is dat de oprichting van een tribunaal waardig.

   1. “Hetzelfde argument kan worden gebruikt voor mensen die roken en mensen met obesitas. Ook voor deze mensen geldt dat zij door hun levensstijl bijdragen aan een hogere belasting van de zorg.”

    Dat klopt deels voor die ziekten die duidelijk gerelateerd zijn aan levensstijl en eigen keuzes. Maar wat met ziekten die niet zo makkelijk terug te brengen zijn tot levensstijl en eigen keuze? Ik denk aan longaandoeningen (bv. asthma), ziekten met genetische oorsprong (bv. borstkanker) en ga zo maar door.

    “Dus zullen we die mensen dan ook maar een dubbele ziektekostenpremie laten betalen”.

    Ik ben inderdaad voorstander om je bijdrage tot de sociale zekerheid of beter nog de terugbetaling te laten afhangen van de keuzes die je maakte die invloed hadden op je ziekteverloop.
    Dit is wellicht in de praktijk niet haalbaar wegens niet eenduidig aantoonbaar, en bovendien naast de kwestie in deze discussie.

    “Het corona paspoort moet om deze reden verdwijnen.”

    Je vindt het toch ook normaal dat je enkel met een rijbewijs de weg op mag? Je vindt het toch normaal dat je enkel met een diploma bepaalde beroepen mag uitoefenen?
    Het is al jaren zo dat om naar bepaalde delen van de wereld te reizen, bepaalde vaccinatiebewijzen nodig zijn en terecht (hepatitis, gele koorts, …). Een paspoort is meestal ook nodig om te reizen.
    Alternatief is dat we ons terug als dieren gaan organiseren en de wet van de sterkste laten gelden. Da’s ook een mogelijkheid. Dieren zijn “vrij”, kennen geen grenzen, kunnen gaan en staan waar ze willen. Byebye beschaving.

    Ik denk dat het weinig zin heeft om gezonde mensen van onder de 40 te dwingen een experimenteel vaccin te gebruiken dat voor hen nauwelijks gezondheidswinst oplevert met dit soort stalinistische maatregelen.

    Het gaat hier niet over het belang voor henzelf, maar over groepsbelang. Vrijheid stopt waar het algemeen belang wordt geschaad. Ik ga niet herhalen waarom dit algemeen belang wordt geschaad.

    1. “Je vindt het toch ook normaal dat je enkel met een rijbewijs de weg op mag? Je vindt het toch normaal dat je enkel met een diploma bepaalde beroepen mag uitoefenen?”
     Verkeerde vergelijking. Een rijbewijs is nodig omdat je anders andere weggebruikers in gevaar brengt. Een diploma bewijst dat je bepaalde kennis hebt op het moment van diplomauitreiking. Een coronapaspoort bewijst alleen dat je antistoffen tegen covid-19 in je bloed hebt. Je kan ook met dit coronapaspoort nog steeds het virus verspreiden. Een enorme vrijheidsinperking dus, zonder medisch nut. Het zet meer zoden aan de dijk, mensen gericht te vaccineren die extra risico lopen. En dat bereik je niet door ze voor te liegen, of te pesten.

 2. Bedoeling van massavaccinatie (idealiter) is om ervoor te zorgen dat er minder kans is op mutaties, omdat het virus minder rondwaart. Net zoals dat met polio is gebeurd. Polio is daardoor zo goed als van de aardbol verdwenen. In West-Europa waren er tot voor kort ook bijna geen mazelen meer, maar omdat er nu meer en meer anti-vaxxers opduiken die mazelen-vaccins weigeren voor hun kinderen, krijgt het mazelen virus terug vrij-spel en duikt weer op meerdere plaatsen op.

Laat een reactie achter