Wij mensen hebben reeds laten zien uiterst onverantwoordelijk met dodelijke technologie om te springen.

Het wijsheids-slot

Er bestaan technologieën en informatie waarvan je liever niet wil dat mensen die daar niet mee om kunnen gaan, er over kunnen beschikken. Denk aan kennis om een atoombom in elkaar te zetten. Zou je deze informatie zo kunnen beveiligen dat alleen mensen die voldoende wijs en intelligent zijn, er bij kunnen? Zouden buitenaardse wezens een vergelijkbare strategie hanteren? Is dat misschien de reden dat we nog geen bezoek hebben?

Wij mensen hebben reeds laten zien uiterst onverantwoordelijk met dodelijke technologie om te springen.
Wij mensen hebben reeds laten zien uiterst onverantwoordelijk met dodelijke technologie om te springen.

Met grote macht komt grote verantwoordelijkheid. Helaas, zo wijst de menselijke geschiedenis uit, wil het bij de bezitters van die macht nog wel eens aan dat verantwoordelijkheidsgevoel ontbreken. Dodelijke technieken worden al snel misbruikt om de meest afschuwelijke massavernietigingswapens te ontwikkelen, denk bijvoorbeeld aan de beide wereldoorlogen. Kortom: beschik je over vergevorderde kennis waarmee veel onheil is aan te richten, dan ligt het voor de hand om te voorkomen dat dit ellende aan kan richten. Voor kleine kinderen is er bijvoorbeeld de kindveilige dop ontwikkeld. Deze dop moet tegelijkertijd ingedrukt en gedraaid worden om hem te openen. Alleen mensen die kunnen lezen kunnen de instructies op de dop lezen. Daardoor is de kans vrij klein dat kleine kinderen er achter komen hoe de dop kan worden geopend. Zouden er veiligheidsdoppen op hoger niveau bestaan?

De uitvinders van de atoombom waren geen domme mensen. Ze wisten exact wat de gevolgen zouden zijn van de ontwikkeling van een wapen, zo dodelijk en zo buiten het voorstellingsvermogen van mensen dat Robert Oppenheimer de Bhagavad Gita aanhaalde: ‘Ik ben de dood geworden, de vernietiger van werelden’. Veel ontwikkelaars van de atoombom, geconfronteerd met de allesvernietigende effecten van het wapen, werden later overtuigde pacifisten. Helaas zijn dictators of andere politici dat niet en zijn zij degenen die uiteindelijk beslissen wat er met een wapen gebeurt. Kortom: je zal een systeem moeten bedenken dat zo goed is dat deze kennis alleen door een vreedzame beschaving wordt ontdekt en toepasbaar is.

Mogelijk kan je gebruik maken van een zeer ingewikkelde versleuteling, die alleen door een computer die krachtig genoeg is verbroken kan worden. Een andere oplossing is de versleuteling te laten bestaan uit een probleem, dat alleen door middel van inzicht is op te lossen. Een inzicht dat garandeert dat de toepasser ervan niet meer de behoefte heeft de kennis op destructieve wijze toe te passen. Zouden buitenaardse wezens er op wachten tot wij dat inzicht opdoen en dan pas contact met ons zoeken? Hindoes geloven dit, waarbij goden de rol spelen van buitenaardse wezens. Alleen een wijze met voldoende inzicht kan de ketenen van maya, versluiering, doorbreken waardoor hij in staat is de ultieme realiteit – met de goddelijke krachten die daarbij horen – te doorzien.

Of staan we er toch helemaal alleen voor, de eerste bewuste kinderen van ons melkwegstelsel, en is aan ons te taak heen te gaan, ons te vermenigvuldigen en de Melkweg eigenhandig te laten bloeien van intelligent leven?  Vragen waarop bij mijn weten nog niemand een antwoord heeft.

12 gedachten over “Het wijsheids-slot”

 1. lollll…ik heb de perfecte sleutel bedacht…

  Geef alle wapens ter wereld een niet verwijderbare chip waarin de 3 wetten der robotica ingebed zitten plus de nuldewet.

  Geef alle computers ter wereld waar informatie inzit die echt niet naar buiten mag komen AI plus de 3 wetten der robotica met als bonus de nuldewet. Koppel deze computers niet met het internet, zet ze in een kooi van Faraday met een zelfvernietigingsmechanisme, als iemand deze systemen doorbreekt….poef..weg info.

 2. De scholingsweg is een van de kernaspecten van de antroposofie. In de basiswerken van Rudolf Steiner is dit te lezen, zoals in “Theosofie”. Hierin geeft hij een beschrijving van de hogere gebieden, als studie, en hier begint de scholingsweg met denken. (Wie van de vrijheid gebruik wil maken door zijn scholingsweg bij het handelen te beginnen, zal telkens en telkens naar het denken en de meditaties terug moeten koppelen. Hij zal op zijn scholingsweg telkens opnieuw moeten beginnen met denken. Zo wordt de scholingsweg een cyclisch proces.)
  In “De weg tot inzicht in hogere werelden” wordt de nadruk gelegd op gevoelens, en bijv. devotie ontwikkeld. Rudolf Steiner gaat hier uit van de nevenoefeningen, beginnende bij gedachtecontrole, waardoor de wil in het denken wordt gebracht. Hij vervolgt met de handelingscontrole, die het denken in de wil brengt; dan de gelijkmoedigheid, waarin het denken en de wil met het gevoel worden verbonden en ten slotte positiviteit, onbevangenheid en innerlijk evenwicht, die de zielenkrachten steeds inniger met elkaar verbinden.
  Het komt er volgens hen op aan, om de oefeningen precies in deze volgorde te doen.
  In “De wetenschap van de geheimen der ziel” wordt een scholingsweg beschreven met een inwijdingsproces, de nadruk ligt op het willen.
  De stadia van het inwijdingsproces zijn in een schema samengevat:
  1 Studie van de geesteswetenschap
  2 Verwerven van imaginatief inzicht
  3 Inspiratie
  4 Intuïtie
  5 Inzicht in microkosmos en macrokosmos
  6 Eèn worden met de macrokosmos
  7 Samenvattend beleven van de vorige ervaringen als grondstemming van de ziel.
  De ziel heeft bij 2,3 en 4 een oriëntatie naar binnen; bij 5 en 6 naar buiten.
  Zo wordt inzichtelijk hoe werken als “De weg tot inzicht in hogere werelden” en “De trappen van het hogere bewustzijn” de stadia op de weg naar binnen beschrijven, en werken als “Het bewustzijn van de ingewijde” en “Macrokosmos und Microkosmos” de stadia op weg naar buiten. (In voordrachtenreeks.)

  Verder beschrijft o.a. Rudolf Steiner herhaaldelijk dat de scholingsweg zich gewoonlijk door een lange reeks incarnaties uitstrekt. (reïncarnaties.)

   1. een vergevorderde antroposoof onderzoekt de “tegenruimte- of negatieve ruimte” om een aantal natuurkundige, biologische en chemische verschijnselen op een andere dan de gebruikelijke anatomisch-materialistische wijze te verklaren:
    http://translate.google.nl/translate?hl=nl&sl=en&u=http://www.nct.anth.org.uk/counter.htm&ei=b8LWTbfAHomBOt_8jLwH&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CCoQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Dspace%2Band%2Bcounterspace%26hl%3Dnl%26rlz%3D1T4ADSA_nlNL390NL390%26prmd%3Divns

   2. Jos Verhulst heeft als stelling dat de mens is als een aristotelische finale oorzaak, een richtinggevende factor die reeds in de dierlijke evolutie aanwezig is en dat zijn gestalte steeds duidelijker kenbaar wordt, naarmate de evolutie voorschrijdt. Hij wil deze stelling onderzoeken, die bij Goethe al als idee aanwezig was. De Nederlanse onderzoeker Louis Bolk leverde een essentiële bijdrage aan de onderbouwing van deze stelling middels nauwgezette waarnemingen van de anatomie van mensen en apen. Bolk is de opsteller van de foetalisatie- en retardatietheorie: de individuele ontwikkeling van de mens is vertraagd (geretardeerd) en behoudt daardoor zijn foetale eigenschappen. De menselijke haargroei bijvoorbeeld is een foetaal kenmerk, “dat niet het resultaat van aanpassing aan uitwendige omstandigheden kan zijn, omdat er nooit chimpansees of verwante vormen waren die een naakt lichaam met uitsluitend hoofdhaar hadden. Dit fenomeen moet de uitdrukking zijn van een dieperliggend ontwikkelingsprincipe”, redeneerde Bolk. Het boek heet: Der Erstgeborene
    Mensch und höhere Tiere in der Evolution.
    http://translate.google.nl/translate?hl=nl&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Jos_Verhulst&ei=P8bWTfCYG8SUOumRgKEH&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=3&ved=0CDQQ7gEwAg&prev=/search%3Fq%3DJos%2BVerhulst%2Bder%2Berst%2Bgeborene%26hl%3Dnl%26rlz%3D1T4ADSA_nlNL390NL390%26prmd%3Divnso

Laat een reactie achter