Kernenergie is enige manier om klimaatdoelstelling te halen

Op dit moment wordt Nederland vol gelegd met zonneweides en windmolenparken. Dit kost veel grond, terwijl het nut omstreden is. Zo moeten gascentrales inspringen als er een tekort is aan stroom. Dat terwijl er een veel beter alternatief is, dat zowel zomer als winter betrouwbare energie levert. Kernenergie.

Hoeveel energie verbruikt Nederland per jaar?

In 2017 verbruikte Nederland 3,157 EJ (exajoule). Om een indruk te geven, dat is ongeveer twee keer zoveel energie, als vrijkomt als alle atoombommen in de wereld tegelijk tot ontploffing zouden worden gebracht. In onderstaande animated GIF, van het CBS, zie je hoe deze hoeveelheid energie wordt opgewekt. Zoals je ongetwijfeld opvalt, is ondanks alle ontroerende verhalen over het vervangen van fossiele brandstoffen, bijna 92% fossiel. En dat is met een reden.

kernenergie, snelste CO2-arme energiebron
Bron: CBS

Fossiel, compact en op afroep beschikbaar, kernenergie ook

Fossiele energie is zo populair, omdat deze altijd beschikbaar is als we die nodig hebben.

De zon gaat niet harder schijnen, of de wind harder waaien, als het stroomverbruik in Nederland toeneemt. We kunnen de zon of wind niet bewaren. Olie, gas en steenkool zijn makkelijk te bewaren en als we die nodig hebben, op te stoken. Accu’s en systemen als SMES, perslucht en vliegwielen zijn per kilowattuur duur, enkele honderden euro’s, en alleen interessant om tijdelijk energie mee op te slaan, bijvoorbeeld in de nacht. Niet om het enorme energieoverschot van zonnepanelen in de zomer over te hevelen naar de winter, als ze maar een tiende produceren van de zomer. Vandaar, dat bij elk zonnepark of windmolenpark geregeld gascentrales moeten inspringen. Niet erg milieuvriendelijk, natuurlijk.

Waterkracht kan niet in Nederland, want geen bergen

Eigenlijk zijn er maar drie duurzame energiebronnen die op afroep beschikbaar zijn. Dit, overigens, beperkt en vaak tegen hoge kosten. De eerste hiervan is waterkracht. Een stuwmeer is in feite een enorme zwaartekrachtsbatterij. Hier wordt al veel gebruik van gemaakt. het probleem is dat je voor een waterkrachtcentrale bergen nodig hebt. En die bergen heeft Nederland niet. De tweede oplossing is geothermische energie, in feite de ‘groene’ variant van kernenergie.

Aardwarmte te zwak, zelfs bij slimme inzet

Aardwarmte biedt inderdaad een op afroep beschikbare bron van energie, maar het nadeel is dat aardwarmte erg diffuus is. Op plekken waar er geen mantelpluim zit, zoals in Nederland, lekt er minder dan 0,06 watt per vierkante meter aan warmte naar boven. Omgerekend komt er in Nederland dus minder dan 2 gigawatt aan aardwarmte vrij. Ter vergelijking: dat is wat één grote kolencentrale al oplevert en maar een tiende van alle centrales in Nederland. En dit is in het hypothetische geval, dat we álle aardwarmte in Nederland af zouden tappen. Wat technisch onmogelijk is. Hopeloos onvoldoende dus. Zelfs als we aardwarmte slim inzetten, dat wil zeggen: alleen maar in november, december en januari, en de aardwarmtecentrales dan op vol vermogen laten draaien, en de rest van het jaar de aardwarmtebatterij op laten laden terwijl zonne-energie het overneemt, is het onvoldoende. Al is het wel een waardevolle aanvulling in de wintermaanden.

Biomassa en biogas ook vervuilend, kernenergie niet

Biomassa is de manier waarop moeder natuur zonne-energie opslaat. Zoals met alle verbranding, brengt ook de verbranding van biomassa enorme milieuproblemen met zich mee. Dit geldt ook voor biogas. Biogas komt uit biomassa. En biomassa vervult al een nuttige rol. Namelijk als voedsel, bodemverbeteraar en veevoer. Ook kost de productie van biomassa veel grond. We hebben die grond in Nederland niet. Op ons deel van de Noordzee, de NEEZ, hebben we die oppervlakte wel, maar als we hier massaal zeewier of andere algen gaan kweken, verwoesten we wel de ecosystemen daar. En met biomassa uit het buitenland importeren, verplaatsen we het probleem.

Kernenergie, een impopulaire, maar effectieve oplossing voor het klimaatprobleem

Willen we het fossiele brandstofverbruik tot nul terugdringen, dan moeten we domweg alle aardolie, aardgas en steenkool vervangen door CO2-vrije alternatieven. Zoals we al zagen, komen in Nederland de “duurzame” energiebronnen vooral in de winter tekort om stroomtekorten op te vangen. Windenergie is er in de winter ook, maar is te onregelmatig. Er is dus maar één realistisch, CO2-arm alternatief voor fossiel dat ook echt haalbaar is. Kernenergie. Zelfs een kleine kerncentrale zoals die in Borssele levert al 4% van de Nederlandse elektriciteit, ook in de winter.

Atoomenergie, ja graag

Daarom hebben wij op Visionair.nl besloten in zee te gaan met de enige stroomaanbieder in Nederland die exclusief stroom uit kernenergie verkoopt: Atoomalliantie. Als je je energiecontract overzet naar Atoomalliantie via deze link, ontvangt Visionair.nl daarover enige commissie.

Duurzame energie uit zon en wind is mooi, en het geeft ook allemaal een heel warm gevoel van binnen, maar dat we snel wat gaan doen aan antropogene opwarming is belangrijker.

En anders dan een windmolenpark of en zonneweide, neemt een kerncentrale met hetzelfde vermogen 360 maal, resp. 75 maal minder ruimte in beslag. Dus in Nederland is dat handiger.

Op de plek van zonneweides kunnen ook huizen worden gebouwd. Of een voedselbos. En op de geluidsoverlast, horizonvervuiling en dode vogels door windmolens zit ook niemand te wachten.

Bronnen

 1. Trends in Nederland 2018 – Cijfers – Energie, CBS, 2018
 2. Land needs for wind, solar dwarf nuclear plant – NEI, 2015

7 gedachten over “Kernenergie is enige manier om klimaatdoelstelling te halen”

 1. Bij mij in Lansingerland zijn 2 diepe boringen gedaan en in Pijnacker 1 want het stikt hier van de tuinders in het Oostland.
  Ongeveer half zoveel als in het Westland.
  In Den Haag ook 1 maar die is failliet gegaan door een gebrek aan afnemers.
  Nederland beschikt over veel laagenthalpievindplaatsen waarbij de temperatuur onder het oosten van Friesland relatief hoog is, zo`n 95 graden Celcius en in het noorden van Groningen, Noord Holland en de westelijke Waddenzee vinden we ook een warme ondergrond (misschien dankzij de Zuidwalvulkaan).

 2. Je kan ook nog zelf aardwarmte maken door er natte hooi of stro met urine in te begraven.
  Dat deden de tuinders vroeger toen ze alleen nog maar plat glas hadden.
  Dat gaat dan broeien en dan kregen ze een grondtemperatuur van 30 graden.

 3. En wat als we over enige 100 tot 200 jaar (als we dat al halen als mensheid) er achter komen dat ook het Uranium op is?
  Zitten we met een enorme berg kernafval en een nog groter aantal schadelijke gevolgen van de “ongelukjes” die hiermee onvermijdelijk mee gemoeid zijn.
  Is dit nou VISIONAIR?

  De mensheid moet inzien dat de manier waarop en waarmee zei omgaat met uitputbare bronnen niet zo kan doorgaan.
  De enige manier om echt in balans te gaan leven met wat de aarde te beiden heeft is een radicaal andere manier van “leven”.
  Hoe te beginnen?
  zomaar een paar visionaire ideeën:
  -Jef Besos en Richard Brandson meteen in het gevang stoppen en hun vermogen aanwenden voor educatie en onderzoek i.p.v. hun “space-hobby” te financieren.
  -Op straatracers, tourmotors, Harley’s en al het aanverwante spul dat voor hobby doeleinden fossiele brandstof omzet in Co2 1200% accijns heffen.
  -Mc Donalds, KFC, Pizahut en al de aanverwante fast-food ketens bij wet verbieden.
  -Elk land wereldwijd verplichten jaarlijks 10 miljoen bomen te planten.

  Maar ja, zoals ik vermoed zal het gros van de mensheid, niet gehinderd door enige verantwoording t.o.v. de planeet waarop we leven verder blijven handelen onder het motto : “een beter milieu begint bij de buurman”.

  En dus komen die kerncentrales er vroeg of laat toch wel . . . . . .

  Alexander.

  1. Ik ben ook tegen kernreactors , maar waarschijnlijk is het het enige paardemiddel dat we hebben time being tot dat er kernfusie kan ingezet worden . Radioactief afval kan gewoon de ruimte ingeschoten worden , daar is het slechts een heel kleine druppel op een enorme gloeiende plaat . De hele ruimte zit er sowieso al helemaal vol mee . Kernfusie heeft dat probleem niet , daar wordt geen radioactiviteit opgewekt .

   1. Maar zeker, schiet het met een raket de ruimte in. . . . .

    Wat je niet meer ziet is er niet, toch?

    Atoom energie, neeeee dat is zo veilig, daar gebeurt nooit wat mee.

    Sellafield, Tjernobyl, Fukushima . . . .
    Zoals ik het al in mijn eerste post zei:
    Het gros van de mensheid is niet gehinderd door enige verantwoording t.o.v. de planeet waarop hij leeft en maakt er aldus een grote puinzooi van. Ik reken jouw ook tot die categorie.

    Groet,

    Alexander

Laat een reactie achter