Langverwacht UFO rapport Pentagon openbaar

Zoals het spreekwoord zegt: de berg heeft een muis gebaard. Zo zou je het uiterst summiere rapport (negen pagina’s) over UAP’s (bij het grote publiek beter bekend als UFO’s) dat het Pentagon – na lang aandringen – vrij heeft gegeven, kunnen aanduiden. Toch biedt dit rapport enkele belangrijke aanknopingspunten voor de vraag, wat er werkelijk achter UFO’s zit.

Bijna honderdvijftig waarnemingen in het tijdvak 2004-2021

In het rapport zijn 144 incidenten beschreven waarbij UAP’s zijn waargenomen, waarvan tachtig met meerdere instrumenten tegelijk. Denk dan bijvoorbeeld aan radar en infraroodcamera’s. Dat doet vermoeden dat UAP’s daadwerkelijk fysieke objecten zijn, stelt het rapport. Immers, de kans dat twee instrumenten tegelijkertijd een storing vertonen, is vrijwel nul. Vervelend is dat de aanwezige sensors waarmee deze objecten worden waargenomen, niet ontworpen zijn om details waar te nemen. Dit verklaart, waarom er weinig bekend is over de objecten. Met radar, optische beelden etc. zouden veel meer gegevens kunnen worden ontdekt.

18 anomalieën in UFO rapport

In achttien incidenten, beschreven in 21 rapporten, vertoonden de UAP’s gedrag dat niet te verklaren is met de technologie van nu, of zelfs de natuurkunde van nu. Deze gevallen zijn natuurlijk het interessantst. Dat er onbekende vliegtuigen opduiken is tot dsaar aan toe,. maar als de techniek daarachter die van het (tot nu toe) technisch meest geavanceerde land in de wereld verre overtreffen, hebben we echt reden om ons zorgen te maken. Of niet. Immers, de UAP’s hebben nooit wapens gebruikt.

Vijf mogelijke hoofdverklaringen genoemd in UFO rapport

Volgens het rapport zijn er vijf mogelijke verklaringen voor het optreden van het fenomeen.

De eerste is dat sprake is van ongestuurde of onbekende luchtvaartuigen. Inderdaad is van één object vastgesteld dat het hier ging om een leeglopende ballon. Van de andere 143 incidenten ontbreekt een dergelijke verklaring.

De tweede verklaring is dat het gaat om luchtspiegelingen, storingen in de apparatuur of andere atmosferische fenomenen. Bij waarnemingen door burgers of waarnemingen met een enkel militair instrument kan dat in theorie. Bij de tachtig waarnemingen door meerdere instrumenten schiet deze verklaring tekort. Luchtspiegelingen, of storingen in apparatuur, verklaren niet waarom een object zowel een radarbeeld als een optisch of infrarood beeld geeft. Het moet in ieder geval in deze tachtig gevallen dus echt om een fysiek object zijn gegaan.

ufo rapport

De derde verklaring is dat hier een geheim militair project van het Pentagon verantwoordelijk voor is. De vele UFO-waarnemingen rond het gebied Area 51, een streng bewaakt militair oefenterrein in Nevada waar naar verluidt experimentele luchtvaartuigen worden getest, wijzen daarop. De vraag is natuurlijk, wat operators van experimentele luchtvaartuigen bezielt om in de buurt van de eigen schepen en vliegtuigen te gaan vliegen. Daarmee wordt de kans op ontdekking immers groter. Een verklaring is wellicht, dat het luchtruim tijdens militaire oefeningen af wordt gesloten en hiermee een interessant testgebied ontstaat. In het rapport wordt categorisch ontkend, dat er een Amerikaanse organisatie achter zit. De schrijvers van het rapport kunnen echter hun eigen agenda hebben, of wellicht bestaan er ultrageheime projecten waar zelfs mensen met de allerhoogste security clearance geen weet van hebben. Mogelijk kan dit een groot deel van de waarnemingen verklaren. Maar niet alle, zoals de achttien anomalieën.

De vierde verklaring is dat er een buitenlandse grootmacht of machtige organisatie achter zit. De waarnemingen begonnen in 2004. Op dat moment beschikten alleen de Russen en westerse bondgenoten als Japan, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk over technologie, die in de buurt kwam van die van de Amerikanen. China begon toen al het westen te naderen, maar liep in 2004 nog behoorlijk achter. Rusland staat bekend om haar break-through wapenresearch en ruimte voor onconventionele ideeën. Zo vonden de Russen supersnelle torpedo’s uit die werken met supercavitatie (een luchtbelscherm om de torpedo) die de torpedo veel sneller maakt omdat de waterweerstand veel lager wordt. Het zou in theorie kunnen dat de Russen breakthrough technologie hebben uitgevonden die, zeg, de traagheid van massa kan opheffen waardoor het voertuig veel sneller kan maneouvreren.

Maar dit verklaart niet de eerdere UFO-waarnemingen vanaf de jaren vijftig. Ook toen al namen piloten vreemde objecten waar, die de wetten der fysica aan hun laars lapten.

De vijfde categorie is een verzamelbak met overige verklaringen. Waaronder aliens, maar bijvoorbeeld ook tijdreizigers, een niet-menselijke aardse intelligente soort die zich schuil heeft gehouden voor de mens, of bezoekers uit een parallel universum. Omdat het aantal mogelijkheden in deze vijfde categorie extreem groot is, kijken onderzoekers liever naar de eerste vier.

Meer informatie

Bron

Office of the Director of National Intelligence (ODNI), Preliminary Assessment: Uuidentified Aerial Phenomena, 2021

Laat een reactie achter