Kunnen we de zeespiegelstijging bestrijden door meer water op land?

De afgelopen halve eeuw heeft zich niet alleen gekenmerkt door snelle stijging van het CO2 gehalte in de atmosfeer, maar ook door een lichte zeespiegelstijging. Zouden we een veel grotere zeespiegelstijging die ons te wachten staat kunnen compenseren door water op land te gebruiken en de aquifers weer bij te vullen?

Hoe groot is de zeespiegelstijging tot nu toe?

Wereldwijd stijgt de zeespiegel gemiddeld 2,6 mm per jaar. [1] Aan de kust is dit zelfs meer, 0,8 tot 1 centimeter per jaar. Naar verwachting zal deze snelheid snel toenemen,: als het oceaanwater verder opwarmt en de ijskappen op Groenland en Antarctica verder smelten. Tijdens de laatste ijstijd was er niet alleen veel oceaanwater bevroren als landijs, maar waren er ook grote meren in de Sahara en elders op de wereld.ook dit droeg enigszins bij aan de sterke zeespiegeldaling.

Hoe kunnen we de zeespiegel laten dalen met meer water op land?

Interessante stukken om onder water te laten lopen zijn bijvoorbeeld de Danakildepressie op de grens van Ethiopië , Eritrea en Djibouti. Dit zou het omringende gebied een stuk vochtiger maken. En een geografische barrière tussen de twee kemphanen Ethiopië en Eritrea creëren.

Ook veel water uit ondergrondse grondlagen, aquifers, is is in zee teruggekomen. Een mooi voorbeeld is de Ogallala Aquifer in het midden van de Verenigde Staten van Noord-Amerika. Dit gebied is kurkdroog. Daarom irrigeren veel boeren in de Mid-West met het fossiele water uit deze aquifer. Weliswaar is de Ogallala Aquifer werkelijk enorm, meer dan 10 keer de oppervlakte van Nederland, en bevat deze 3600 km³ water. de vergelijking, het IJsselmeer bevat 9,66 km³. Maar hij wordt nauwelijks aangevuld, juist omdat het gebied erg droog is. Als gevolg daarvan zakt het grondwaterpeil met een meter per jaar. Het water komt uiteindelijk in zee terecht. Deze situatie doet zich overal ter wereld voor.

Meer water op land kan mogelijk helpen. Zoutvlaktes, zoals de Chott el-Djerid (Tunesië; hier) of de voormalige Rode Zeebodem van de Danakil Depressie onder water laten lopen, zijn enkele van de ideeën waarmee we het waterpeil van de oceanen een paar centimeter kunnen verlagen. Met grondwater is nog meer te bereiken.
Meer water op land kan mogelijk helpen. Zoutvlaktes, zoals de Chott el-Djerid (Tunesië; hier) of de voormalige Rode Zeebodem van de Danakil Depressie onder water laten lopen, zijn enkele van de ideeën waarmee we het waterpeil van de oceanen een paar centimeter kunnen verlagen. Met grondwater is nog meer te bereiken. Bron: door de fotograaf Vinzenz Mühlstein public domain gemaakt

Meer grondwater en meer gletsjers

We zouden deze aquifer, en ook andere, bijvoorbeeld die onder de Sahara, weer bij kunnen vullen. In totaal zit er tien miljoen km3 zoetwater en 12 miljoen km3 zoutwater onder de grond. Stel, dat we deze aquifers met 20% zouden bijvullen. Het gaat dan in totaal om vier miljoen kubieke kilometer water. En ook het herstellen van gletsjers. Deze vormen op dit moment de grootste bijdrage aan de zeespiegelstijging[2].

Zou meer water op land helpen?

Ter vergelijking: het totale volume van de oceanen op aarde is 1.350.000.000 km3 zeewater. Vergeleken met dit enorme getal vallen zelfs de aquifers in het niet. De gemiddelde diepte van de oceaan is drie kilometer. Dus als we dit volume met deze 4.000.000 km3 zouden verkleinen, scheelt dat ongeveer 12 m. Zelfs met dit enorme geo-engineering project kunnen we dus de zeespiegelstijging niet de baas, maar het helpt wel. Alleen al het smelten van Groenland betekent 7 m stijging erbij. De kleinere West Antarctische ijskap, zelfs 35 meter. Met de 0,02% uitzetting van zeewater per graad betekent dat voor de voorspelde 2 graden temperatuurstijging, de oceanen 3000 * 0,02% = 60 cm zullen stijgen.

Bronnen

  1. Nicholls, R.J., Lincke, D., Hinkel, J. et al. A global analysis of subsidence, relative sea-level change and coastal flood exposure. Nat. Clim. Chang., 2021 DOI: 10.1038/s41558-021-00993-z
  2. NASA, By the Numbers, Understanding Sea Level Rise

1 gedachte over “Kunnen we de zeespiegelstijging bestrijden door meer water op land?”

  1. Bill Gates en Warren Buffet gaan een Terrapower kerncentrale bouwen van 1 miljard dollar.
    Dat zag ik net op MSN.
    Komt het eindelijk eens uit de ontwikkelingsfase.

Laat een reactie achter