Medium Jomanda werd door de rechter veroordeeld vanwege haar rol bij de dood van Sylvia Millecam.

Magie en kwantummechanica – deel 1: laden en lezen van voorwerpen

Veel magische en animistische rituelen kennen elementen die minder onlogisch zijn dan ze op het eerste gezicht lijken. Zo kent onder meer kwantumverstrengeling een aantal gevolgen die aan magie en paranormale gebeurtenissen doen denken. Aan de andere kant zijn er ook beweringen en claims die in strijd zijn met de uitkomsten van wetenschappelijke experimenten. Het eerste deel in een serie.

Het ‘laden’ en ‘lezen’ van voorwerpen
Het beruchte medium Jomanda, maar ook andere zelfverklaarde paranormaal begaafden doen aan “instraling” van  water en andere voorwerpen. Ook claimen ze in staat te zijn een voorwerp, bijvoorbeeld van een vermiste, te lezen met hun handen en zo op paranormale wijze meer te weten te kunnen komen van die persoon.

Medium Jomanda werd door de rechter veroordeeld vanwege haar rol bij de dood van Sylvia Millecam.
Medium Jomanda werd door de rechter veroordeeld vanwege haar rol bij de dood van Sylvia Millecam.

Hierbij claimen ze dat de het voorwerp laden met positieve energie. Beoefenaars van zwarte magie beweren ziekte en ongeluk, of een liefdesbetovering, over te kunnen stralen door voodoo. Dit geloof is hardnekkig en komt overal ter wereld voor.

Het klassiek-wetenschappelijke antwoord op deze claim is eenvoudig: enorme flauwekul. De enige energie die over wordt gedragen tussen medium en bijvoorbeeld een steen is namelijk lichaamswarmte, of radioactieve straling als het bijvoorbeeld gaat om een brok zwaar-radioactief uraniumerts. Dit geldt zeker voor werking op afstand.

Kwantumverstrengeling
We weten echter uit experimenten met kwantumverstrengeling dat deeltjes met elkaar verstrengeld kunnen raken als ze met elkaar wisselwerken: kwantumverstrengeling. Dat wil zeggen dat deeltjes hun identiteit verliezen: metingen aan het ene deeltje maken het mogelijk de uitkomst van metingen aan het andere deeltje te voorspellen. Houdt het medium de steen of het water vast, dan raken sommige deeltjes in de steen of het water in contact, dus verstrengeld met de deeltjes van het medium. Of van iemand anders die de deeltjes vasthoudt, natuurlijk. Op die manier wordt er een bepaalde invloed van het medium op het voorwerp overgedragen. Omgekeerd zal ook het voorwerp een invloed op het medium overdragen.

In planten en dieren bestaat kwantumverstrengeling langer dan tot nu toe gedacht
Kwantumverstrengeling in het laboratorium duurt zeer kort, miljoensten van seconden in uiterst listige proefopstellingen, de reden dat de meeste natuurkundigen kwantumverstrengeling over langere tijdsduren als onmogelijk zien.

In dit categorische nee komen steeds meer barsten. Zo maken planten gebruik van quantum entanglement om fotosynthese zeer efficiënt uit te kunnen voeren. Uit onderzoek bij roodborstjes blijkt echter dat zij in staat zijn ook na langere tijd, tot twintig microseconden meer dan in een laboratorium, kwantumverstrengeling tussen twee elektronen in stand te houden. Roodborstjes maken hier gebruik van om wijzigingen in het aardmagnetisch veld (bijvoorbeeld omdat ze een andere richting opvliegen) vast te stellen. Het gaat hier nog niet om bevestigde onderzoeksresultaten, maar mocht dit kloppen, dan zou kwantumverstrengeling wel eens permanenter en alomvattender kunnen zijn dan wetenschappers tot nu toe dachten.
Ook kan kwantumverstrengeling van het ene deeltje op het andere deeltje “over worden gedragen”. Stel dat deeltje A verstrengeld is met deeltje B, dan kan deeltje B die verstrengeling overdragen op deeltje C. A is dan niet meer verbonden met B maar met C. Misschien dat kwantumverstrengeling zo langer in stand blijft dan in theorie kan. Misschien dat kwantumverstrengeling helemaal niet zeer kort duurt, maar dat de verstrengelde staat “verdoezeld” wordt omdat het deeltje ook met andere deeltjes verstrengeld raakt.

Er is nog helemaal geen wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de gevolgen van massale kwantumverstrengeling tussen twee voorwerpen. Er zijn waarschijnlijk “emergente” fenomenen die we nog helemaal niet kennen die het gevolg zijn. Zouden deze emergente fenomenen lijken op paranormale verschijnselen? Zo kan je je bijvoorbeeld voorstellen dat er ritmische golven zijn van verstrengelingen en ontstrengelingen die zich met een bepaalde frequentie door voorwerpen voortplanten. In bijvoorbeeld de Belousov-Zhabotinsky reactie zorgen autokatalytische processen voor golven van verschillende  chemische stoffen. Mogelijk bestaan er soortgelijke golven van kwantumverstrengeling. Of misschien bestaan er nog verfijnder mechanismen, ingewikkelder netwerken van verstrengeling. Hogere vibratieniveaus, zou een spiritueel persoon zeggen.

Kwantumverstrengeling waarnemen
Essentieel is natuurlijk dat het medium in staat is om kwantumverstrengeling onbewust of bewust waar te nemen. We weten al dat mensen in staat zijn grote-schaal kwantumverstrengeling met hun ogen waar te nemen. De effecten waar we het hier over hebben zijn echt extreem zwak en naar alle waarschijnlijkheid niet voor de mens waarneembaar. Hierbij zal de kwantuminformatie in het voorwerp op de een of andere manier moeten wisselwerken met het zenuwstelsel van het medium (of, als je de aanwezigheid van een astraal lichaam veronderstelt, ook al uiterst dubieus volgens wat we nu weten, via dat astrale lichaam met het zenuwstelsel). Dit is een stuk lastiger in overeenstemming te brengen met wat we weten van kwantummechanica of de rest van de natuurkunde. Mediums zouden dan in staat moeten zijn een zelfs op atoomniveau uiterst zwak effect te vergroten tot een waarneembare schaal, een factor van 1015 of meer hoger. Sommige vogels zijn er – zo lijkt het – echter, ongelooflijk genoeg, toe in staat. Dus wie weet is dit oordeel voorbarig.

Volgens de uiterst omstreden theorie Orch-OR van wiskundige Roger Penrose vormen de kleine microtubuli in onze zenuwcellen kleine kwantumcomputers. Kwantuminformatie zou dan via de oogzenuwen en handen door het lichaam van het medium heen richting de hersenen kunnen reizen. Of misschien via de atomen die ons lichaam vormen. Misschien is wat spirituele mensen onder astraal lichaam verstaan, een hogere trillingstoestand, een gemeenschappelijke verstrengelingstoestand, van de kwantumdeeltjes waaruit ons lichaam bestaat. Dit uiterst speculatief noemen is een enorm understatement. Aan de andere kant: de natuur heeft al eerder wetenschappers voor stevige verrassingen gesteld en reken maar dat er evolutionaire druk staat op het ontwikkelen van een vermogen om op welke reden dan ook gevaren te zien aankomen, als dit in theorie mogelijk is.

6 gedachten over “Magie en kwantummechanica – deel 1: laden en lezen van voorwerpen”

 1. Vorig jaar, of was het het jaar ervoor? Ik weet het niet meer…In elk geval er was een serie met Uri Geller op televisie waarin allerlei paranormaal begaafde mensen kwamen, helemaal op het eind van de serie was er een persoon die kon leviteren. Ik weet niet in hoeverre dit een studiotruuk was, ik heb er niet met mijn neus bovenopgestaan.

  Als er werkelijk mensen zijn die kunnen leviteren, zou dit dan ook een vorm van quantumverstrengeling kunnen zijn? Als dat namelijk zo is dan betekent het dat er op termijn ook vliegtuigen gebouwd kunnen worden die geen enkel motorblok meer nodig hebben. Vliegtuigen die leviteren dus op het aards magnetisch veld of een vorm van quantumverstrengeling.

 2. Nee, deze effecten zijn echt extreem zwak. In theorie zou je energie uit kunnen wisselen door kwantumverstrengeling, althans: dat volgt uit theoretisch werk van Masuhiro Hotta waar we hier al wat eerder een artikel over draaiden.
  https://www.visionair.nl/wetenschap/zonnestelsel/energie-uit-een-ander-universum/
  Gewoonlijk worden voor levitatietrucs onzichtbare steunen of draden gebruikt. Het schijnt trouwens wel mogelijk te zijn met hypnose bij sommige mensen een spier-catatonie op te wekken waarbij de spieren verkrampen en ze grote gewichten kunnen dragen.

  1. Germen,

   Ik heb ooit op catechese met een leraar en 6 andere leerlingen een “truuk“ uitgehaald waarbij we bij iemand deze spier-catetonie hebben veroorzaakt. De zesde leerling was degene die door de andere (waaronder mijzelf)leerlingen werd opgetilt met 2 vingers per persoon. Die leerling die opgetild werd was zo stijf als een plank. Dus dat is idd mogelijk. dat weet ik uit eigen ervaring. Of het iets te maken had met hypnose kan ik me niet meer herinneren, ik was 11 jaar en zat op de eerste klas LEAO, ik kan me wel herinneren dat die leraar daar een hoop gedonder mee heeft gehad, in die tijd was glaasje draaien erg populair, hij werd er bijna door ontslagen. Niet dat glaasje draaien en spiercatetonie iets met elkaar te maken heeft maar de gelovige ouders en schoolhoofd zagen dat net iets anders.

   1. Een aspect van hypnose, ongevoeligheid voor pijn, kan ook te maken hebben met théta-golven. (Théta-ritmes zijn belangrijk bij hypnose, ze worden geproduceerd tijdens het inslapen.)Studies toonden aan dat sjamanen en fakirs een verhoogde théta-activiteit in het hippocampale gebied hadden. Sjamanen kunnen de hippocampus controleren door deze met imaginaire beelden af te leiden van de pijn. Dit leidde ook tot meer practisch gebruik van hypnose, bijvoorbeeld als alternatieve behandeling van pijn.
    Een ernstige spierblokkering waarbij je in dezelfde houding blijft heet in de psychiatrie Catatone schizofrenie. Volgens sommige onderzoekers is de onbeweeglijkheid van de patiënt een secundaire reactie op de fundamentele verstoring van denken en aandacht. De schizofreen ervaart toch al een overmaat aan prikkels en die neemt alleen maar toe als hij of zij zelf ook nog beweegt. De roerloosheid zou een vorm van zelfbescherming zijn; om een gevoel van rust en stabiliteit te verkrijgen.
    Maar dit is allemaal net weer anders..

 3. Goed, nu heb ik een paar dagen de tijd genomen om nog eens na te denken over dit artikel en ik heb nog wat vragen.

  Het is algemeen bekend dat de mens een spiergeheugen heeft. Is het mogelijk dat ondanks dat quantumverstrengeling maar heel kort kan bestaan, de spieren de effecten van quantumverstrengeling kunnen opslaan? In dat geval hoeft quantumverstrengeling niet meer door het lichaam te reizen en kan het door de mens keer op keer gedetecteerd worden.

  Is het gevaarlijk om een mens in een laboratorium rechtstreeks bloot te stellen aan quantumverstrengeling om uit te testen in hoeverre het in spieren wordt opgeslagen? Wat doet quantumverstrengeling met dood weefsel? (een overleden persoon dus)Blijft ons spiergeheugen werken als wij al overleden zijn? Ik heb het niet over het moment na overlijden maar weken later als zelfs onze haren en vingernagels al gestopt zijn met groeien.

 4. bij hersenspoeling oefent men invloed uit op de geest door je hun gedachte op te dringen. Dan zijn het niet die gedachten die uit je zelf komen die belangrijk zijn. Het individu heeft vrijheid en ruimte nodig om gelukkig te zijn. Vormen van magnetisme alchemie en het lijkt meer op hekserij en mensen onder invloed brengen om hun ego centraal te stellen ten koste van hun medemens. Magnetisme levitatie dit wordt gedaan bij het paganisme, wat landstreek betekent. En hoe zij er mee om gaan is om macht over mensen te krijgen. Zoals jelle veeman en van die paratypes die lachend in die kelder van wieuwerd staan om dat fenomeen ontbinding te onderzoeken. In wieuwerd zijn al die lichamen nog allemaal goed gebleven. Het krijgt wat een morbide trekje met lachend op zo’n foto staan in de krant. Er waren dan ook van die paravisie beurzen. Alles wat op het gebied paranormaal te koop was zag je daar. Heel koud. Het zijn ijskoude en harde en egocentrische individualisten die zich bezig houden met grenswetenschappen. Natuurverschijnselen die niet te verklaren zijn. Met veel poes pas en bombarie presenteren ze dat. Met klopgeesten en aurareading. Ik vind het maar kitserige prullaria van mensen die gefaald hebben in hun leven. En verder zijn ze heel hard en gemeen. Zij willen eigenhandig over de natuur gaan. En delen niet. Ieder voor zich zelf en het recht van de sterkste geldt. Dit komt overeen met het nationaal socialisme en fascisme, tegen rassenvermenging, en raszuivering. darwinisme. De evolutieleer. Eigenlijk zonder beschaving en moraal. Dat een mensenhand eigenhandig denkt over het leven te mogen gaan. Met onnatuurlijk ingrijpen. Waar zij de hand in hebben gehad als mens. Fatalistische benadering en mensen als ding behandelen. Ze zeggen dat paranormaal genezers die niet bij een vakvereniging staan ingeschreven misdadig in aanleg zijn. Het gaat hun om roem en helemaal niet om mensen en hebben geen of nauwelijks ethisch besef van goed en kwaad. Ze gaan als ding met mensen om zonder te willen weten wat het met hen doet. Meestal gaat dit ten koste van mensen die uit goedwil zijn. Die berokkenen zij schade aan zonder gevoel en reageren crimineel als je zegt onbillijk te zijn behandeld. Het is puur individualisme zonder vrijheid en ruimte voor die ander. Alleen lebensraum voor zich zelf, net zoals in het duivelsrijk van hitler. Met wegzetten van groepen. Kortom crimineel en krankzinnig. Om als mens zo over de natuur te gaan en er onnatuurlijk ingrijpen. Van hogerhand over het levenslot gaan van iemand. Ongelimiteerde vrijheid voor zich zelf en dictatuur voor die ander. En alles wat vrijheid voor anderen in de weg staat tegen houden.

Laat een reactie achter