Nederlandse Open Access database NARCIS doorbreekt grens van 250.000 publicaties

NARCIS is een website voor iedereen die informatie zoekt over wetenschappers en hun werk. Het biedt toegang tot (open access) publicaties van alle Nederlandse universiteiten en van wetenschappelijke instellingen, waaronder de KNAW en NWO, en datasets op het gebied van de sociale wetenschappen en humaniora van het instituut DANS. De fanatiekste gebruikers van NARCIS, naast wetenschappers, zijn studenten, journalisten en medewerkers van onderwijsinstellingen, (andere) overheidsinstellingen en bedrijven.

Op 14 oktober jongstleden promoveerde Gea van Essen op het proefschrift ‘Het Stadsfabriekambt: de organisatie van de publieke werken in de Noordelijke Nederlanden in de zeventiende eeuw’ aan de Universiteit Utrecht onder de promotor prof. dr. K.A. (Koen) Ottenheym. Binnen deze Universiteit is het de regel dat dissertaties worden gedeponeerd in de universitaire repository Igitur, waar ze vrij toegankelijk zijn en worden opgenomen in de NARCIS database. De dissertatie van van Essen is de 250.000e Open Access publicatie die via NARCIS toegankelijk is gemaakt.

Voor een onderzoek als die van van Essen is bronnenonderzoek cruciaal. In de Open Access weken, die tot 4 november j.l. duurden, stond de vraag centraal of die bronnen wel vrij toegankelijk zijn. Van Essen bevestigde dat dit het geval is, maar dat het zeker in de beginperiode van haar onderzoek (2001) moeilijk was relevante bronnen te traceren. Inmiddels is door de digitaliseringsslag het werk van haar en vele andere onderzoekers een stuk makkelijker geworden.

Waarom Open access?
Onder invloed van internet ondergaat de wetenschap een ware gedaanteverwisseling. Digitalisering biedt nieuwe mogelijkheden voor de publicatie en uitwisseling van data. Maar het succes van deze omwenteling staat of valt bij de beschikbaarheid van onderzoeksresultaten via internet. Dat wil zeggen: gratis en zonder licentie- en auteursrechtelijke beperkingen. Onderzoek dat met publieke middelen is gefinancierd, dient zoveel mogelijk voor iedereen beschikbaar te zijn: Open Access.

Bronnen:
DANS – 250.000e Open Access publicatie in NARCIS
Over NARCIS
Open Access: nieuwe kijk op wetenschap & eerste succesverhalen

1 gedachte over “Nederlandse Open Access database NARCIS doorbreekt grens van 250.000 publicaties”

Laat een reactie achter