Aangetoond met 99,99993% zekeheid: er is 'iets' rond de 127 GeV/c2 dat sterk lijkt op het Higgsdeeltje. Bron: CERN

Nieuw boson ontdekt: Higgsboson?

Nadat eerdere experimenten de vijver, waarin het Higgsboson zich nog schuil kon houden, hebben ingeperkt tot het gebied rond de 125-126 GeV/c2, is er nu inderdaad een boson in dit gebied aangetroffen. Wat zijn de gevolgen?

Toch een Higgs-achtig deeltje gevonden
Eerder was ik nogal sceptisch over het bestaan van het zogeheten Higgsboson. Maar, zo lijkt het, heb ik nu ongelijk gekregen en blijkt er inderdaad een Higgs-achtig boson te bestaan in het (na het nodige gepruts) voorspelde massabereik. De kans dat het hier om een statistische misser gaat, vastgesteld in twee onafhankelijke detectors, is voor elk van deze detectors kleiner dan de overschrijdingskans voor vijf sigma (een op 1,7 miljoenste), reden voor de deeltjesfysici om nu het sein definitief op  ‘gevonden’ te zetten. De ontdekkers zijn verder -terecht- nogal voorzichtig. Zo weten we verder nog weinig over het ontdekte boson, niet eens of het – zoals in het Standaardmodel voorspeld – een spin 0 heeft. In meer exotische varianten heeft het een spin van twee.

Aangetoond met 99,99993% zekeheid: er is 'iets' rond de 127 GeV/c2 dat sterk lijkt op het Higgsdeeltje. Bron: CERN
Aangetoond met 99,99997% zekerheid: er is 'iets' rond de 126 GeV/c2 dat sterk lijkt op het Higgsdeeltje. Bron: CERN

Higgsmchanisme
Het Higgsdeeltje, met bijbehorend Higgsveld, geeft in het Standaardmodel alle enkelvoudige deeltjes met massa hun massa. Het werkt als een soort stroop die massadragende deeltjes afremt, aldus de theorie. Hoe sterker de koppeling van een bepaald deeltje met het Higgsveld, hoe groter de massa. Verreweg de meeste massa van samengestelde deeltjes, zoals het proton, ontstaat overigens door relativistische effecten en de onderlinge interactie van de samenstellende quarks. De voornaamste waarde van het Higgsmodel ligt in wat anders: het kloppend krijgen van zogeheten ijksymmetrieën in het Standaardmodel. Het Higgsmechanisme verklaart namelijk waarom bij lage energie we de elektromagnetische kracht (verantwoordelijk voor elektriciteit, magnetisme en dus onder meer alle chemische processen) en de zwakke kernkracht (verantwoordelijk voor radioactiviteit) waarnemen als twee verschillende krachten, terwijl het in feite één elektrozwakke kracht is.

Bron
Observation of a New Particle with a Mass of 125 GeV, CMS CERN, 2012

143 gedachten over “Nieuw boson ontdekt: Higgsboson?”

 1. Dus in feite is het zo als ik het goed begrijp; dat alleen deeltjes die interactie kunnen hebben met de Higgsbosonen, in het Higgsveld dat ons omringt, massa krijgen door juist de interactie daarmee. Dus toename van de massa van deeltjes door snelheid, wordt zo verklaard, door de dan toegenomen interactie met Higgsbosonen in het ons omringende Higgsveld. Fotonen bijvoorbeeld, hebben geen massa, maar nemen dan wel Higgsbosonen mee op hun reis, waardoor deze in staat zijn om massa over te brengen, in een hypothetisch experiment met de volmaakt spiegelende kubus, of sferische spiegelende bol. In water als voorbeeld, ondervind je dan meer weerstand bij snellere verplaatsing, door wrijving met de watermoleculen. Het Higgsveld biedt geen wrijving, maar in de plaats daarvan wordt je gewoon zwaarder, afhankelijk van de vorm waarin je je als deeltje manifesteert. Energie wordt zo rechtstreeks omgezet in zwaartekracht. Hoop dat ik het zo begrepen heb. :)

  1. Nee, de rol van het Higgsdeeltje is beperkter. Alleen enkele elementaire deeltjes (elektron, muon, tauon (plus hun antideeltje) en de zes verschillende quarks (plus antiquarks), plus W- en Z-deeltjes) krijgen massa. Ik ben met je eens dat het erg gekunsteld is, de reden dat ik geen Higgsadept was en nu grommend mijn ongelijk moet toegeven.

   Maar mogelijk is de rol van dit Higgsachtige deeltje groter en is het gekoppeld aan ruimtetijd. Het werk van dit tweetal:https://www.visionair.nl/wetenschap/universum/zwarte-gaten-als-steen-van-rosetta/ lijkt daarop te wijzen.

   1. Ik denk dat het verstandig is om e.e.a. af te wachten, zo gekunsteld vond ik jouw voorbeeld nou ook weer niet, ik als leek zijnde. Menig geleerde zal zich voor het hoofd slaan, nou dit ontdekt is. De gevolgen zullen zich als dominostenen door hun overtuigingen en theoriën laten gelden. Ik wens iedereen veel sterkte hiermee.

    1. Vrijwel alle theoretisch natuurkundigen hadden de ontdekking van een Higgsachtig deeltje verwacht, maar goed, alleen de massa is nu bekend: 126,5 GeV/c2. Ook handig zou de spin zijn om exotische varianten uit te sluiten. Kortom: pas als er meer bekend is over dit nieuwe boson, kan de gefundeerde theorieontwikkeling verder gaan. Dat is pas zo rond einde 2012.

 2. Blijf Nog maar Sceptisch daar ze zeggen een deeltje verantwoordelijk voor gravitatie gevonden te hebben en daarmee zeggen ze ook dat alle andere Deeltjes DUS Geen zwaartekracht kunnen hebben en in Feite antigravity “dé natte droom van Alle Kleine Jongetjes Zijn. Dacht ´t Niet.

  1. Dit deeltje zorgt slechts voor de rustmassa, niet voor de zwaartekracht. De zwaartekracht moet komen door een heel ander deeltje: eentje zónder massa (net als licht, omdat beide met lichtsnelheid gaan en beide niet lijken te vervallen) en met een spin-2. Het deeltje wat ze nu gevonden hebben is juist heel zwaar en heeft spin-0.

   1. Dat vraag ik me dus af.
    Vergeet niet dat massa zowel traag is als zwaar. En ook ruimtetijd om zich heen vervormt. Gravitonen (als ze bestaan) zouden dus zowel door ruimtetijd moeten reizen als ruimtetijd vervormen. Een ander heel vervelend probleem: het lijkt er nu op dat Higgsdeeltjes de traagheid van elementaire deeltjes verklaren. Hoe komt het dat relativistische effecten leiden tot vel grotere traagheid?

    https://www.visionair.nl/wetenschap/graviton-heeft-schizofrene-eigenschappen/

    1. “zouden dus zowel door ruimtetijd moeten reizen als ruimtetijd vervormen.”

     Betekent chronisch energieverbruik.

     Denk dat een koppeling ruimte en gravitatie cq massa beter Losgelaten Kunnen Worden. Er zouden bij massa ruimtekoppelingen verschijnselen optreden als energieverlies omloopbanen en verschijnselen als warmteproductie of welk interactie of inductieverschijnsel dan ook zou moeten optreden. Bij versnellers niet vernomen van compensaties wegens ongekende onverklaarbare verliezen of  asymetrien of zogezegd  tegenwinden wegens beweging met gehele Planeet door Ruimte. Heb ook Nooit een Aannemelijke koppelingsverklaring Mogen Vinden dat Ik Weerleggen Kon noch een die Ik niet Minstens het heel zwaar kon maken zonder uitleg of Antwoord te Mogen Krijgen.

    1. Het gluon is wel degelijk aangetoond: om precies te zijn al in 1978: http://en.wikipedia.org/wiki/PLUTO_experiments

     Het graviton inderdaad niet en ik vraag me ook af of we ooit iets als het graviton zullen vinden, dit vanwege de absurde eigenschappen die het moet hebben. Aangezien we nu, zo lijkt het er op,  toch met het Higgsdeeltje opgescheept zitten, heeft dit waarschijnlijk iets te maken met ruimtetijd. Een condensaat van Higgsdeeltjes vormt immers de ruimtetijdmatrix.

   2. Rustmassa impliceert zwaartekracht at the spot. Kan Me niet voorstellen dat als men deze eigenschappen weghaalt er materie over zou blijven zonder een of meer van deze eigenschappen.
     
    Ook “”found a new particle with a mass of about 125 GeV/c2 (about 133 proton masses, on the order of 10-25 kg), which is “consistent with the Higgs boson”.””
    Kan Ik niet van voorstellen hoe zo een massa  in een element ingebouwd moet zijn als dé massa daar de materie zelf die massa is.
    Mede daar het ook na extreem korte duur al uiteenvalt en oa twee electronen produceerd en dus een higgsdeel zo te vinden zou moeten zijn als diverse gekende elementairdeeltjes en elektronen deel er van uitmaken. Geeft wat idee van een Olifant in een schoendoos willen hebben. En zou dan E=mc2 dan nog wel kloppen met 133 protonmassa ergens verstopt?
     
    Het is vanwege de enorme gebruikte energie vast maar een van die kort bestaande transmutatiedeeltjes zo als ze meer geschapen hebben. Mischien dat hier energie even in materie overgaat als met ik meen lasers ook bereikt is.
     
    Dat Licht niet zou vervallen botst met theorien als ook het Bestaan van de achtergrondstraling.

    1. Kijk uit dat je materie niet gelijkstelt aan massa. Massa is een eigenschap van materie, niet de essentie ervan.

    2. Kan Je Volgen materie bestaat op zich…en massa of traagheid is een secundaire eigenschap gekoppeld aan andere invloeden als zwaartekracht of versnelling en Pas Merkbaar bij interactie.

 3. Fotonen zijn spin-1 bosonen, niet spin-2 zoals in het artikel staat. De Higgsboson is spin 0 of spin 2: in het geval van spin-0 produceert het twee fotonen met tegengestelde spin (totaal = -1+1 = 0), in het geval van spin-2 produceert het twee fotonen met dezelfde spin (totaal = 1+1 = 2). Dit is zo, omdat spin behouden wordt. Dat de Higgsboson spin-0 moet zijn, komt doordat het een scalair veld is: de spin geeft een deeltje een richting (namelijk de richting van de spin), maar het Higgsveld heeft geen richting, waardoor het geen andere spin mag hebben dan spin-0.

 4. Het higgs deeltje… Is dat een deeltje dat net zoals al die andere deeltjes zich tevens kan manifesteren als golven?
  Bij welke frequentie nemen het higgsdeeltje waar?

  1. Nee, het Higgsveld heeft geen richting (is een scalair veld). We kunnen ze dus niet as golf of straling waarnemen

   Dus kunnen de bijbehorende Higgsdeeltjes, aldus de theorie, ook geen richting hebben. Fotonen, bijvoorbeeld, zijn de krachtvoerende deeltjes van het elektromagnetische veld en hebben wel degelijk richting. Net als het EM veld.

    

   1. Dat lijkt mij niet helemaal correct, gezien we deeltjes als golf moeten beschouwen vanwege onzekerheidseffecten, niet vanwege hun spin-karakteristiek. Immers, het spin-getal is geen factor in de golffunctie of  in de De broglie relaties.

    Ook een spin-0 deeltje, ook al heeft het geen lokale (spin) vrijheidsgraden, heeft een positie en momentum. Vergelijk het met het longtidunale golfkarakter van de foton: ook al heeft de foton (spin-1, maar massaloos) alleen transversale spin-assen, we kunnen toch spreken over de waarschijnlijkheidsgolf van een foton in zijn longtidunale richting.

    1. Heb je ergens artikelen over het Higgsdeeltje waarin dat kwantummechanisch wordt behandeld? Vooral Higgcondensaten interesseren me erg. Namelijk: als wat je zegt klopt en Higgsdeeltjs een snelheid en impuls kunnen hebben, krijg je iets wat erg lijkt op het (relativistische) ‘frame dragging’. Dit is dan wel weer in strijd met de bewering dat een Higgsveld puur scalair is.

 5. Uit link: “”Waar komt massa vandaan?
  Er is echter één probleem: massa. De vergelijkingen van het Standaardmodel verklaren niet waarom bijvoorbeeld de massa van het W-boson veel groter is dan die van een elektron of neutrino of waarom fotonen geen massa hebben en quarks wel. Of, waarom de massa’s van de deeltjes zo groot zijn als ze zijn.””

  “”Higgsmechanisme
  Om die reden is het zogeheten Higgsmechanisme geïntroduceerd in het Standaardmodel. Volgens de theorie is ruimtetijd gevuld met een zee van Higgsdeeltjes, die samen het Higgsveld vormen. Deze deeltjeszee vormt een soort stroop, waar deeltjes als elektronen, quarks en Z-bosonen doorheen waden. Hoe sterker de interactie met de Higgsdeeltjes, hoe trager de deeltjes, m.a.w. hoe zwaarder ze zijn.””
   

  Ja een soort fluidiumtheorie dus.

  Gezien de beschrijving is het Zo al Duidelijk dat dit Niet bestaat daar de interactie het Heelal al volkomen had stilgelegd daar de higgsdeeltjes cq velden dan een minstens een zog zouden vormen met het eigenmassa aan alle materie klevend zijn en vertragend op Alle Materie zouden inwerken of wegens boegstuw mischien versnellend maar zouden We al duizelig om de Zon suizen. Deeltjesvelden met deeltjes van 133 protonmassas en interactie zouden Zeker Opgevallen Zijn. Laat staan Onze Atmosfeer afgepeld.

  Ook Spreekt artikel van inderdaad massa ipv materie en dat Leerde Ik net is een interactieverschijnsel en dus mogelijk de energie meer de verklaring is Geen deeltje geschapen te hebben  dan een verschijnsel  geproduceerd  te hebben? Dat het Hier om vinden van fragmentdeeltjes van materiebotsingen gaat is met 133 protonmassas ook wel niet van toepassing daar zulk zware elementen volgens Mij Niet bestaan en zal de energie er mee te maken hebben en dit Dus Eigenlijk Geen Materieonderzoek is.   Higgsdeeltjes of velden zouden ook stabiel Moeten zijn en dit lazerde voor afloop garantieperiode al uiteen.

  Nou Ik hoop voor ze dat ze niét al van die nobelprijzen gesnoept hebben.

  1. Die vergelijking met vloeistof is dan ook niet serieus hoe wetenschappers het zien, maar enkel een manier om het duidelijk te maken aan leken. Deeltjes worden niet afgeremd in hun beweging, ze hebben enkel moeite om van beweging te veranderen (traagheid). Die traagheid, vervolgens, merken wij op als massa.
   Volgens mij bestaat er geen enkele goede vergelijking met de normale wereld voor dit deeltje. Dat is jammer, maar geeft wel aan hoe belangrijk het is om abstract te kunnen denken zonder je te beperken tot je dagelijkse intuïtie.

   Daarnaast is het probleem van die Higgsboson dat hij zo zwaar is: hierdoor komt hij niet erg ver met zijn logge lijf. Zijn invloed is daardoor zeer beperkt. Ook vervalt hij al snel, omdat hij zoveel energie bevat. Dit geeft hem veel keuze om te vervallen in allerlei minder zware deeltjes.
   Omdat hij zoveel energie bevat, zijn er ook maar weinig Higgsbosonen. Want de botsing zelf moet genoeg energie bevatten om die Higgsboson te produceren. Dit gebeurt wel, maar niet genoeg om er echt veel te hebben. Als ze dan ook nog eens snel verdwijnen is het logisch dat de zoektocht zolang duurde!

   1. Jaja daarom Vroeg Ik ook of E=mc2 nog wel klopte wegens waar al die energie dan verstopt zou moeten worden. . Dus dat dit een fundamenteel deel van materie kon zijn kunnen We Wel Uitsluiten. Tevens zou al Onze materie door het snel verval overal opeens gewichtsloos ronddansen. We zouden gebombardeerd worden met alfastralingen en deeltjes.
     
    Denk dat je abuis gaat dat die door henzelf aangedragen veldtheorie geen invloed zou hebben anders dan je hier zegt materie enkel massa geven en geen vertragende of anderzijdse invloed buiten de enkel door je gestelde wat op zichzelf simpel aan Newtoniaanse wet voldoet. Er worden wel dingen over Fundamenteel Samenhangende Eigenschappen genoemd. En ELKE interactie Geeft Verschijnselen EN Verlies wat Dus Niet gevonden is.
     
     
    En over dat intuitie en abstracte maak je maar Geen zorgen.
    Je Weet jij gooit het op en Ik Schiet het Áf. We zijn een team!

    1. Nee, interacties leiden niet tot verlies van energie. Vergeet niet dat energie behouden blijft! De energie gaat enkel van het één in het ander zitten. Bij het produceren van zo’n Higgsboson gaat de energie van de botsing in de Higgsboson zitten, en bij de interactie van andere deeltjes met het Higgsveld gaat de energie van de interactie in de rustmassa van de deeltjes zitten.

     Daarnaast verwar je nog steeds massa en materie volgens mij: Het Higgsveld is niet waar andere materie uit is opgebouwd, maar alleen het mechanisme waarmee materie hun massa krijgt. De materie bestaat dus niet uit Higgsdeeltjes ofzo, en valt dan ook niet uit elkaar in straling. Daarnaast vervalt alleen het Higgsdeeltje, niet het Higgsveld. Als je dat veld genoeg energie geeft dan komt een stukje los van het veld en heb je een Higgsdeeltje. Net zoals wanneer je het elektromagnetisch veld genoeg energie geeft er een foton uitkomt, het elektromagnetisch deeltje.

    1. Dat beweren ze. Dan echter zeggen ze een “virtuele zee” van kortstondig bestaan. Dan echter is Alles met hoge atoomtallen radioactief. En met 133tal superradioactief en zou dán vast ook dé oorzaak van virtueel en verval zijn en daarmee tot in de verre omtrek al jaren door elke tlbuis tvscherm(ouderwetse) monitor en geigerteller bemerkt zijn en laat staan Onze Gezondheid…Heb Ik zo de Indruk.

     Heel dat virtuele gedoe hangt Me wat de Str#t uit. ALLE Verschijnselen die We Kennen Kunnen We Ook Meten Registreren Aanwijzen Vinden. Alleen van al die reeds de revu gepasseerde “virtuele krachten deeltjes bubbels schuimbellen en Báh nulpuntenergiescientology (mét hoofdpuntpijn)etc etc is GEEN ENKEL Verschijnsel kracht Gevolg Oorzaak Invloed Interactie Chemische indruk of Reactie NIETS OOIT Gevonden of Aangetoond.

     Ik Meen dat het Heelal Simpelweg LEEG IS en een NIETS. Uiteraard al het Standaard Natuurkundig gekende. En Ook Voor Zaken als mysteriouze Correlaties tussen radioactieve materialen en invloed van de Zon Heb Ik BEIDE Oren Open…Maar Daar IS dan ook Wat. Een Verschijnsel een Ontdekking een Mogelijke DAADWerkeijke relatie.  Of iets dat in de Lijn van Verwachtingen Ligt als 1+1=?  That´s Different Cook.

     Uit Mijn Hoofd Laat Ik ook te vragen hoé dan die chronisch oppoppende higgsdeeltjes dan  wel zouden moeten onstaan  als of een ander heelal dat helemaal mischien een radioactieve vuilnisbelt moet zijn omdat Me dan de parallele heelallen microspaghetti wormen en 60 gratis dimensies om de Oren vliegen.

    2. Je hebt gelijk Germen, maar om het niet al te complex te maken lijkt het mij eenvoudiger om alleen te spreken over de echte deeltjes, niet de virtuele deeltjes.

     Voor mensen die geïnteresseerd zijn, hier een artikel uit 1999 (!) dat uitlegt hoe dit werkt: http://www.hep.yorku.ca/what_is_higgs.html

 6. “”De voornaamste waarde van het Higgsmodel ligt in wat anders: het kloppend krijgen van zogeheten ijksymmetrieën in het Standaardmodel. Het Higgsmechanisme verklaart namelijk waarom bij lage energie we de elektromagnetische kracht (verantwoordelijk voor elektriciteit, magnetisme en dus onder meer alle chemische processen) en de zwakke kernkracht (verantwoordelijk voor radioactiviteit) waarnemen als twee verschillende krachten, terwijl het in feite één elektrozwakke kracht is.””
   
  Een Oorzaak en TWEE toestanden?
  0 Electrozwakke kracht
  1 electriciteit en magnetisme
  2 verval cq radioactiviteit
   
  Die Bestaan Niet naast elkaar MAAR ACHTER Elkaar.
  Indien zij samenhangen is 2 simpel het Einde Van 1.

  1. Nee hoor, het zijn wel degelijk andere dingen. De zwakke kernkracht werkt maar op een heel klein gebiedje, namelijk alleen binnen een atoom, terwijl elektromagnetisme oneindig ver weg nog werkt, bijvoorbeeld wanneer we de elektromagnetische straling van een ster op enkele lichtjaren afstanden nog zien. Dit verschil komt doordat de deeltjes verantwoordelijk voor de zwakke kernkracht heel zwaar zijn en dus heel veel interactie hebben met het Higgsveld en hierdoor niet ver komen, terwijl fotonen helemaal geen interactie hebben met het Higgsveld en dus heel ver komen.
   Bij hogere energie zijn ze echter wél dezelfde kracht: pas later bewegen ze uit elkaar wanneer de ene massa houdt en de ander niet.

   1. Neutrino’s interacteren alleen via de zwakke kernkracht en kunnen miljarden lichtjaren ver reizen. Je zou ze dus kunnen zien als een lange-afstand vectordeeltje van de zwakke kernkracht.

    1. Dat zou je kunnen doen, maar dan moet je ieder deeltje dat interactie heeft via de zwakke kernkracht zien als drager van die kracht. Dat zou de schoonheid van de krachten een beetje teniet doen. Daarnaast lijkt het mij onmogelijk voor een vector-deeltje om 1/2 spin te hebben. Per definitie heeft een vectordeeltje spin-1.
      

    2. “maar dan moet je ieder deeltje dat interactie heeft via de zwakke kernkracht zien als drager van die kracht.”
      
     Past u op dat u uw eigen higgsboson niet Nóg verder zelf begraaft?

    3. Van neutrino’s weten we opmerkelijk weinig. Zo zijn er elektron-, muon- en tauon-neutrino’s die op een nog niet geheel opgehelderde wijze in elkaar oscilleren.
     Maar inderdaad, ze hebben een spin 1/2.

   2. Meen dat Mij uitgelegd was dat de zwakke kracht de basis vormt en radioactiviteit en elektrische+magnetische krachten de twee vormen van daar uitvloeiende verschijnselen.

    Dus voor de Hand Liggend   JA HOOR  No 1 wordt gebezigd tot via 2 de zwakke kracht of 0 vervalt. Daar Mee Zijn de uitingsvormen van de electrozwakke kracht simpelweg verklaard. Heel higgs en zijn deeltje Niet nodig.

    Dat de zwakke kracht alleen in een atoom werkt zo als u zegt is van geen Enkel Belang Want daar Hebben We het Helemaal Niet Over. Niet over gehad Ook.

    “”Dit verschil komt doordat de deeltjes verantwoordelijk voor de zwakke kernkracht heel zwaar zijn en dus heel veel interactie hebben met het Higgsveld en hierdoor niet ver komen””

    Dus nu is er opeens wel een afremmende werking terwijl als Ik zulks Noem dat ontkent wordt. Daarmee Heeft u higgsvelden naar het rijk van de fabels gewezen daar er van enig remming of interacties Geen Spoor van bestaan is Gevonden Ooit. Namelijk ELK Atoompje ELK stukje Materie Heeft die zwakke kracht aan Boord en Zou Dien ten Gevolge afremmen in dat Supposed over al mysterious higgsveld. De Atmosfeer zou inderdaad geripped worden.

    U stapt over van elektrische en magnetische kracht op electromagnetische kracht dat een fundamenteel andere vorm is en stralingsvormen zijn dan in alinea van artikel Aangegeven uitingen  van de zwakke kracht. Straling Wordt veroorzaakt tot ca 20 cm Door Elektronenresonanties en daar boven   Door Atoomresonanties. Daar is higgs ook Niet. Dat er dan van buiten af higgsvelden op stralingen of Materie zou inwerken Zal Dus Ook al Niet Kloppen Daar er Niets geremd wordt en ook Nooit Aangetoond is en Ook Niet aan Voyager.

    Nou gooi ´t volgende nijntje maar op …deze is afgeschoten…wat staat er nog meer in je porseleinkast?

    1. Mischien een stukje radioactief materiaal magnetiseren en bezien of Magnetisme met verval afneemt?

    2. Mischien behoeft dat niet gemeten te worden daar Feit IS Dat met radioactief verval een element al veranderd en DUS de eigenschappen ook chemische  veranderen wat al Aangeeft dat de Elektrozwakke kracht Zelf veranderd is. Men Zou Kunnen Beweren dan Dat radioactief verval Geen kracht van de elektrozwakke kracht is Maar het Einde er Van. Blijft als Enige Eigenschap der zwakke kracht dan Authentiek de elektromagnetische Over als Enige Eigenschap.

    3. Hmmm…Wat zou je er van zeggen als die mysteriouse invloed op verval van Isotopen de Zo Lang Gezochte Op Die Zwakke Kracht Inwerkende Neutrinos Zouden Zijn?

    4. Wordt dan Gelijk Mooi Onderstreept met Dat ze Toch al Relatie Isotopenverval en Zon in Verdenking Hebben. Zelfde bron Dan.

    5. Daar er een Deelse Afvanging van Neutrinos Door de Aarde Plaats(Denk Ik) Vindt zou het die mysteriouse  Isotopeninvloed ook een Correlatie Kunnen Geven aan Het Dagnachtritme.

    6. Werken neutrino`s in op de zwakke kracht? Volgens mij werkt de zwakke kracht in op neutrino`s, niet andersom. En ik dacht dat het Higgsveld de halfwaardetijd zou bepalen, ik bedoel niets over de oorzaak van verval, en maar dat het Higgsveld het verval ook niet kan voorkomen, misschien alleen kan afremmen, en het laten ontstaan van alfadeeltjes, andere elementen of energie als gevolg van die overgang. Het verval stopt wel als het element stabiel is; het Higgsveld streeft naar stabiliteit..

    7. Germen 5 juli 2012 bij 00:48 heeft een Opmerking dat wisselwerking Met en dan mischien ook zwakke kracht kunnen zien van Neutrino´s Niet uitsluit zowel aan Bronzijden als Dán Ook aan Ontvangerzijden een zwakke krachtinteractie te Kunnen hebben.
      
     Zo als Licht of em straling uit emissie van Elektronschilsprong Kan voortkomen uiteindelijk ook Materie Kan ioniseren of Aanslaan bij Aankomst.
      
     Dat er geen Wederzijdse Wisselwerking Mogelijk zou zijn Wil Ik dan Openlaten ondanks dat nog geen Aanwijzingen Gevonden zijn OF niet Herkend. Ik zeg naturlijk Niet “dat iets zo is” want Dan Geef Ik er Als even Mogelijk een Begrijpelijke Uitleg Bij Maar Ik Opper het als Mogelijkheid en Leg Verbanden die Toch Niet ondenkbaar Zijn. Dit zal Ik met Logica of Redeneren Niet Kunnen Bewijzen Meen Ik en Zal Onderzoek het Woord Hebben….
      
     Alhoewél…Die stabiliteit…
      
     Wat nu als Neutrinostraling Et All Of Veel Meer dan gedacht aan verval van INstabiele isotopen Deelneemt als energietrigger katalysator of onderdeel Process?
      
     Zo Als met Alle emissies Moet er IETS Zijn dat Tóch dié Schóp Geeft? Radioactief verval op zichzelf is Geen verkaring voor instabiele isotopenverval Maar Wellicht een Gevolg van Onbekende Invloed op die aanwezige instabiliteit.
      
     Dat er verschillende halfwaardetijden van isotopen Bestaan en dit “autonoom Materiaalgebonden lijkt Kan Mischien Uitgelegd worden aan de Specifieke level needed of zelfs gemiddelde trefkans voor sprong of verval en Zelfs met Soortelijk gewicht of Dichtheid gerelateerd kunnen Zijn inzake een Externe Trigger.
      
     Mischien is er Zo Al een Correlatie te Vinden tussen sg en halfwaarden Dan.
      
     Verschil Tussen Verval van Gelijke Elementen in twee Aparte Meetsets Waarvan 1 aan Dagzijde Aarde en 1 Nacht of achter Mars Wegens stralingsspreiding van af neutrinobron de Zon Zou Dan verschil Moeten Geven en Die “mysteriouse Invloed Kunnen IN of UIT Sluiten.
      
     Ook een Connectie met wel of Geen higgsinvloeden Lijkt Me Zo bepaalbaar.
      

    8. Dan zou een autonoom lijkende neutronenproductie van isotopen of Geactiveerde Materialen Verbonden Kunnen Zijn met Externe  Neutrinostraling.

    9. Het verband met neutronen en neutrino`s is dat neutrino`s een van de producten kunnen zijn van verval van neutronen, het neutrino is een lepton en neemt niet deel aan nucleaire wisselwerkingen.

    10. Neutrino’s kunnen ook een kernreactie opwekken. In feite is dit de enige manier waarop we neutrino’s waar kunnen nemen: door een plotselinge toename in het radioactieve verval. Wel reageren neutrino’s nauwelijks met materie. Daarom zijn neutrinotelescopen van die immens logge gevaarten.

    11. Ja dat zal de consensus zijn. Maar dat houdt geen Rekening met Nieuw gevonden Verschijnselen.
      
     Als dan Bedacht een Gevonden Mogeljkheid van een relatie tussen Zon en Isotopenwerking Welk wisselwerking indien Bestaande Met ook Nog Steeds van Onbekende Oorsprong der Invloeden en Dus ongeregistreerd Ongemeten en mischien Dan ook Niet Meetbaar tenzij indirect via Gevolg Komt Toch een Neutrino HEEL Erg in Beeld Vanwege En Bron En Eigenschappen die Matchen.

     Ook radioactief verval op zich:  Een Isotoop en de halfwaardetijd: Dat Gaat “Random” Over Soms 4 Miljard jaar en Geeft Aan dat er Geen intern tijdmechanisme of vastgelegde drain is dat een uiteindelijke afsplitsing zou veroorzaken. 

     Indien er sprake zou zijn van Elementgebonden mechanismen is Nog Steeds Onverklaard en onuitgelegd Waarop dan Niet zich alles “tegelijk” splitst binnen de maat van gezamelijk ontstaansduur  van een materiaal. Materialen als Uranium Vormen zich Ik Meen in Supernovas van vierde Generatie Zonnen. Dus Dat Indiceert Behoorlijk Snelle Gelijktijdige Productie…en Zeker Geen 4 miljard jaar.

     In Alle Bericht omtrent kernsplitsing IS Altijd Sprake van een Uitwendige Invloed dat hoe dan ook een splitsing Inleidt. Dat Neutrinos niet aan nucleaire wisselwerkingen deelnemen is Niet hetzelfde als Dat Neutrinos een Invloed OP Nucleaire wisselwerkingen Zouden KÚNNEN Hebben. Als Ik een vlamboog veroorzaak is Zuiver Elektrische kracht bezig en neemt magnetisme niet deel als Primair benodigd onderdeel. Maar als Ik een magneet er Bij Houdt spat dat alle kanten op en wordt dan beinvloedt.

     Van de Twee Mogelijkheden …higgs OF Neutrinos Inzake Verval en Dus inwerkingen op zwakke kracht Kies Ik Dubbelop Voor de Laatste MINST exotische…Met al Reeds die diverse Links er Aan.

     En Bedenk Eens hoé een Satelliet er uit zou Moeten Zien na en jaartje in een higgsveld rond de Aarde Draaiende chronisch gebombardeerd door  energien equi aan  133 protonen? Of Dat dan nog zou bestaan? Als  Uranium al een Supernova Nodig Heeft wat dát wel dan?  Hoeveel  CERN´s zouden er in de ruimte gehangen moeten worden om een higgsveld te creeren.  Alle Theorie Zou problemen Krijgen de extreme energiebronnen te verklaren.  Al op basis Reeds Gemeldt wát een higgsveld zou moeten zijn Hou Ik Dat Voor Onbestaande.

     Bedenk ook dat wat  Isotopen vervalsgegevens sampelen over bijvoorbeeld een Maand van Dag en Nachtperioden Van een Strontiumkousje of Thoriumtablet Vrij Verkrijgbaar Zonder Vergunningen (WEL Dodelijk of Minstens Zeer Schadelijk Bij Onwetend en Onvoorzichtig gebruik en kanker al Doet enorm Pijn(Dus Eerst Studeren op de Gevaren)) en een Sampler Dat veel te duur is voor Koperdieven om zomaar te Hebben en Gepast Prog of Computer Ons Best Wel eens Nieuwsgierig Zou Kunnen Maken. Zou een higgsveld Mischien Bespreekbaarder Maken.

     En:

     Probeer het eens met de Positieve versie die slaat alle kanten op en is Niet kieskeurig met wie die Gaat.
      

     Er Zijn Twee Versies van neutrinos.  “”Germen  5 juli 2012 bij 00:55 – Zo kan een muon vervallen in een elektron en een neutrino-antineutrinopaar (een zwakke wisselwerking) “”….Dus de Kennisneming van Neutrinos is nog Niet uitgeput.

    12. Nee, wetenschappers houden inderdaad geen rekening met niet-waargenomen verschijnselen tenzij deze hypothetische ooit waar te nemen verschijnselen uit een bestaande theorie volgen. Voor metafysica, heel boeiend onderwerp overigens hoor, moet je bij mijnheer pastoor zijn.

    13. Als er ook Maar iets van Gestelde Klopt Zijn Alle Neutrinodetectoren Verkeerd geconstrueerd Daar zij op ionisatieverschijnselen buitenschilwerkingen gebaseerd  Zijn en Niet op Die zwakke kracht.
      
     Mischien dat Dan isotopeninstabiliteiten of gemagnetiseerde radioactieve materialen De Betere Sensoren Kunnen Zijn.

    14. Jammer om te zien dat je alweer vervallen bent tot vage en ongefundeerde kritieken op de wetenschap. Kom toch eens met iets concreets in plaats van onlogische deducties en aannames over hoe alles in elkaar zit. Je begint steeds met een foute interpretatie, en fantaseert daarop door totdat je tot de conclusie komt dat de hele wetenschap een leugen is. Heb je zelf niet ook soms door dat je wellicht gewoon steeds zélf fouten maakt in je aannames en redenaties?

    15. hahaha dacht je “kom ik ga de hond nog even uitlaten”?
      
     Klaagde hij wel heel vaag. Zeg het maar wat je uitgelegd wil hebben en wat je bezwaar is. Dat Heb Ik vaker Gevraagd en Verwacht nu ook Geen enkele Inhoud.
      
     Wat heb je nog meer voor porselein?
     Heb je eigenlijk en nobelprijzenkastje?

    16. Germen, jij schrijft:

     Het Higgsmodel verklaart namelijk waarom bij lage energie we de electromagnetische kracht (verantwoordelijk voor electriciteit, magnetisme en dus onder meer alle chemische processen) en de zwakke kernkracht (verantwoordelijk voor radioactiviteit) waarnemen als twee verschillende krachten, terwijl het in feite èèn electrozwakke kracht is.

     Maar als je de electromagnetische kracht vergelijkt met de zwakke kernkracht, zie je dat de electromagnetische kracht een sterkte heeft van 0,0073 en een bereik van oneindig, gelijk aan de diameter van het heelal.
     De zwakke kernkracht heeft een sterkte van 0,000001 en een bereik van 0,000000000000001 mm, gelijk aan 0,1%diameter van een proton.
     We zien het dus wel goed denk ik :).

    17. Als dit kritiek is op Mijn Uitgangspunten is het Zo Dat Ik Spreek Van Inwerkingen OP Die bron Op die zwakke kracht Door Neutrinos.
      
     Tevens heb Ik al eerder Gemerkt dat “elektromagnetische” kracht Mogelijk in Artikel Niet Bedoeld is als zijnde een heuze “em “straling Maar elektrsche en magnetische krachten.
      
     In Dat Geval kan de door Jou Weergegeven kracht Nooit oneindig bereik als Eigen Basisverschijnsel hebben en is in Artikel Gestelde “elektromagnetische kracht Wel Zeker Geen em straling Maar het Aardsere soort als Met stroom Magnetisme opwekken. Zelf Moest Ik Driemaal Kijken wat er nou Precies bedoeld werd …Wát Wélk “elektromagnetisme”Maar Met Nauwkeurig Lezen van Laatste Alinea en daarin Gelegde Verbanden Worden Dan Duidelijk Wélk Bedoeld….? …Toch?

    18. Wat in Mijn bovenstaand eerste Alinea Gestelde Betreft Bedoel Ik Dus dat het bereik van de zwakke kracht zelf en ook in al Haar verschijnselen  … in Mijn Stellingen Geen Enkel belang heeft Daar Het als Object of ontvanger en Niet als Bron Bedoeld Wordt.

    19. C,
     bovenstaande reactie van mij was geen antwoord op jouw reactie maar helemaal nieuw, op iets uit het artikel. Ik ben ook bezig een reactie te formuleren op wat jij zegt, maar heb ik al drie keer ge-edit :) en moet tussen drukke bezigheden door. Ik kom er liever vanavond op terug, dan tot straks.

    20. Och ´K Zie door de paadjes het verloop niet Meer. Maar Anderzijds Heb Je Me Toch Wel op Nieuwe Invallen Gebracht. Voelde Me als een geschrokken Kip Geroepen Weer Door te Denken. Dus Zelfs alle Gestruikel en gestotter Doet Kwartjes Vinden haha Als Dát geen Winwin is?

  2. Elektromagnetisme en de zwakke wisselwerking bestaan bij lage energie in principe los van elkaar. Zo kan een muon vervallen in een elektron en een neutrino-antineutrinopaar (een zwakke wisselwerking) terwijl het gebonden is aan een proton via elektromagnetische wisselwerking.

   1. Dit Kan Ik dan Wel Weer ZO Klakkeloos Aanvaarden Daar er Verschijnselen Zijn …én Gevolgen Waarvan Sommig Deels Niet met Alle Natuurkundig Gekende Weten te bepalen Zijn en de magnetische en electrostatische detectorvelden en Nevelvaten Ionisatiekamers Geen Vat op hadden en er Plotse Massadefecten Zijn Zonder Welk Waarneembaar verder verschijnsel dan ook en Dé Conclusie van “Dé Neutrino” Geboren Werd. Kan Ik ZO Aanvaarden …Maar al die higgsstellingen bubbles ruimteschuim darkmatter met meest exotische eigenschappen  tig dimensies kromme ruimten tijddilataties relativiteitsstellingen bigabangs met meest exotische eigenschappen én OHJÈE Ná de computer OOK MAAR gelijk aan de virtualiteiten als verklaring voor alles als of het opeens kerst is …dat alles te vaak ook nog eens een Soort veredelde flogistonstellingen perpetuummobilestellingen en gratis nulpuntenergiestellingen en soms ronduit wonderen van plots materialiserende oplossingen zijn … NOPE…EN NEVER NIET…Niets Gezien Dat Me al deed Aarzelen.
     
    Begin Me Zelfs Echt Zorgen en Dat Niet Zonder Veelvuldig Bevestigde Reden te maken Dat We Hier met een infecterende en uiterst Schadelijke vorm van mentale afwijkingen te Maken Hebben. Of Gezien sommig bronmateriaal en Historisch Bewijs ZELFS met zeer kwaadaardige opzet en geheim agenda.

    1. Ik Had wat laatste Betreft al de enorme vernietigende werkingen van een vergeten onbewust taboe Vernoemd op Alle Geesteswerkingen.
      
     Maar van zulks onbewuste emotiebronnen die …daar gebruikelijk in complex of trauma Zijnde Enormst Gedateerd zijn en Daarmee ALTIJD Vals en Onwaar Zijn…meningen ideeen overtuigingen produceren die Niemand Goed Doen dan paradoxaal alles waar het Bang voor is of haat  zelf produceren instandhouden en ondoorzien zelf aandoen. Daartoe Behoren ook machtsplannen economische motieven en raciale motieven status klasse deder%Slachtofferomkeringen Goed&kwaadomkeringen roze en zwarte brilletjes  Leugen oplichting misdaad  Schendingen  en er in vastzittende haat en vernietigingsdrang tot zelfs van de Schepping Zelf aan toe.
      
     Lijkt Mij dat Zulks ook Hier weer Meer meespeelt dan Welk Wetenschap of Goede Geest Dan Ook. Wil Nogmaals aanstippen Dat De Schaden in Onze Zielen Ernstigste Gekende Aandoeningen Zijn en Alle atoomwapens epidemien oorlogen geweld en misdaad macht er tegen in het Niet Vallen daar zij er Alleen maar een Gevolgje van Zijn….van de geest…Die bezig was Heel de Mensheid te vernietigen… en Dát van zichzelf Niet Wist!
      
     https://www.visionair.nl/wetenschap/universum/planetenstelsel-binnen-zwart-gat-mogelijk/comment-page-1/#comment-28654
      
     Een gevolg van de overdrachten en gedragingen door deze complexen en traumas is ook dat Elk Mens Elk Kind dan en Sterke tot overweldigende neiging krijgt Zich ten opzichte van deze specifieke oorzaken een veilig Plekje te Maken Verschaffen Vinden tussen de Mensheid al is het dé Moeder de Vader in Huis de Wetenschapper in Zijn denkhokje de politieagent in zijn functiemacht de bankier in zijn fort  de mafiaking achter de moordenaars en bedreigen kunnen de Mens in Zijn Ras en Noem Maar op bolwerken en burchten sanctuaties en Asylums…drugs de goot tot zwerven los van al dat aan toe pogende … Om Dát Een Kind niet Meer Helen Kon.
      
     U Moest eens Weten Wat een Mens al kan Wegens hongertrauma Hetzij als Baby vanwege als martelonderdeel van de christelijke kerstingstorturen van rituele verkrachtingen ondergaan of als Volk een holomodor  een oorlog…een boycot… En per eeuwen van Generationele overdracht en condensatie geevolueerd later dan nog een keer. Oorzaken van ontstaan van een religie een christendom een bank  een wet een staat van haat  dat Ons Alles afnam en zich toeeigende … En Dus werden Wij ook zo en werd dat baasbovenbaas en moordbovenmoord in een Wereld die aan het sterven was Daardoor.

 7. Dat artikel uit Scientific American van 1999 wringt enigszins. Waar het om gaat, is dat de bekende voorstelling van zaken – een veld treedt in wisselwerking met materiële fenomenen door middel van een intermediair deeltje – overeind blijft. Er is theoretisch geen Higgs-boson noodzakelijk voor de vorming van rustmassa (er is geen natuurwet die de directe koppeling van een veld aan een deeltje verbiedt). Maar… er is wel een Higgs-boson noodzakelijk voor het overeind houden van de systematiek van het huidige standaardmodel.
  Al rond 1930 ontdekte men dat een zeer energierijk foton in bepaalde situaties spontaan kan “vervallen” in o.a. een electron. Nu verklaren wij dit door achteloos een virtueel Higgs-boson op te voeren die op het juiste moment/plaats de energie van het foton omzet in een electron met rustmassa. Maar dit is een veronderstelling om ons model overeind te houden want “gemeten” is dit aanwezige virtuele Higgs-boson nog nooit. Dit soort verklaringen komen alleen voort uit de veronderstelling dat het mechanisme overal binnen de verschillende kwantumvelden min of meer overeenkomstig verloopt.
  Bijzondere intermediaire deeltjes, zoals het W-boson, zijn voor hun bestaan afhankelijk van de relativistische snelheden tijdens het ontstaan. De afgelegde weg van zo’n intermediair deeltje is enorm in verhouding tot de afgelegde weg als de interactie zou plaatsvinden bij “huis-tuin-en-keuken energieën. Het Higgs-boson zal “normaal” dan ook geen afstand overbruggen ter grootte van de diameter van een proton. En je mag jezelf dan de vraag stellen of dit boson dan eigenlijk wel 2 aanliggende scalairen van het Higgs-veld kan koppelen aan het elektromagnetisch veld…

  De voorgaande zinnen gaan uit van de wat wonderlijke voorstelling van de werkelijkheid door de ogen van een deeltjesfysicus. Veronderstel dat wij over stappen naar de kwantumvelden.
  Een proton is dan niets anders dan een lokale verdichting van de beschikbare energie vanuit meerdere velden. Zou dit proton geen rustmassa bezitten, dan behoorde het proton niet tot de stabiele deeltjes. Het is kennelijk de rustmassa die het proton zijn stabiliteit geeft binnen de ruimte-tijd, alhoewel wij niet weten waarom deze energie lokaal geconcentreerd blijft.

  Veronderstel dat wij – hypothetisch – energie vanuit het Hiigsveld koppelen aan het elektromagnetisch veld. Dat kan niet zomaar binnen de kwantumveldtheorie. Beide velden moeten op dat moment en op die plek een configuratie bezitten die deze uitwisseling van kwanta mogelijk maakt. Want ons proton met rustmassa is niet een min of meer onafhankelijk fenomeen dat “drijft” tussen de aanwezige velden, maar moet in werkelijkheid een energieverdichting/verschuiving tussen velden representeren. Ter plekke “zuigt” het elektromagnetisch veld dus kwanta op uit het Higgsveld – even weer de voorstelling van de deeltjesfysici – en deze overheveling van kwanta tussen beide velden blijkt een stabiel fenomeen dat wij proton, electron, etc. noemen. De onderscheidenlijke stabiele deeltjes hebben uiteraard onderscheidenlijke kenmerken.
  De meeste mensen denken dat de beschrijvingen in de tijdschriften over de opbouw van de materie zekerheden zijn die altijd binnen zo’n stabiel deeltje bestaan, ook als de energie van een deeltje bijzonder laag is. Maar de quarktheorie levert alleen onderscheidenlijke fenomenen op binnen de schil van het deeltje als de energie hoog genoeg is. Bij lage energieën veronderstellen wij dat de quarks en gluonen daar onderscheidenlijk aanwezig zijn. Maar het bestaan van bijvoorbeeld de Bose-Einstein condensatie maakt dit allemaal al twijfelachtig. Experimenteel controleren op basis van de uitwendige eigenschappen van dat ene stabiele deeltje bij lage energieën is technisch niet mogelijk.
  Het waargenomen deeltje waarvan men denkt dat dit het Higgs-boson is, zal dus in feite een soort van anomalie te zijn. Een boson dat alleen bestaat binnen een lokale configuratie van 2 velden dat ontstaat bij de botsing van deeltjes binnen een enorm krachtige deeltjesversneller. Als wij in het universum willen zoeken naar Higgs-bosons dan vinden wij die alleen daar waar de omstandigheden ongeveer gelijk zijn aan die binnen de LHC.

  Weten wij dan nu waarom rustmassa bestaat? Ik zie persoonlijk niet in wat de ontdekking in CERN bijdraagt aan het antwoord op deze vraag. Er moet een reden zijn waarom de lokale asymmetrie tussen de beide velden stabiel blijft, maar het bestaan van Higgs-boson verklaart niet waarom het proton niet vervalt.
  De enige vraag die nu misschien bevestigd zal worden is de vraag of het Higgsveld bestaat. Maar ja, dat stond eigenlijk al onomstotelijk vast op basis van deeltjeskenmerken (waardoor Peter Higgs tot zijn theorie kwam). Ik ben benieuwd hoe dit alles zich in de komende jaren binnen de theoretische fysica gaat ontwikkelen.

   1. Heb ooit eens Gelezen dat Protonverval op 100 miljard jaar uitgerekend is. Dat is Gelijk aan de maximale Leeftijd van straling in Mijn Steady State Oneindige en Eeuwige Heelal ter Verklaring een Der Redenen Waarom er Geen warmtedood kan zijn in een Oneindig Heelal.
     
    Vanwege Mijn Stelling dat straling vervalt wegebt uitdooft en op ca20cm uiteindelijk vervalt uiteindelijk terug in Materiestaat Waardoor oa ook al Die mysteriouze Waterstofwolken Overal zomaar Opduiken is Met Golflengten lager dan Licht tm 20cm dan ook Veel verder te Kijken tot max <100 Lichtjaar Ver. Helaas is de Resolutie dan Weer flut Maar Verder dan Optisch Moest er Wel Gekeken Kunnen Worden en DUS Verder dan de 13,7 miljard lichtjaren. Kan bigbang Eindelijk ook uit de Weg Geruimd Worden.

    1. Een waterstofatoom heeft een energie-equivalent van rond de 1 MeV.
     Achtergrondstraling lijkt afkomstig van een zwarte straler met een temperatuur van 3 K. Fotonen die bij die temperatuur worden uitgezonden hebben een golflengte van iets boven een millimeter, overeenkomend met een duizendste eV. Dat betekent dat elk waterstofatoom overeenkomt met rond de miljard fotonen. En die wil je door je magische proces weer amenvoegen. Ik zou zeggen: google het woordje entropie eens.

    2. Is Me iets Vaag Germen. Als Ik Beweer dat straling uiteindelijk op ca 20 cm terugvalt in ondermeer basale materiestaat van Waterstof bijt dat dan later dat Waterstof zelf wat gaat doen Niet?
      
     Je kritiek Lijkt dat straling niet kan terugvallen in een Waterstofatoom omdat je denkt dat het energieequivalent van waterstof niet in een Foton past.
      
     Maar die kritiek is gebaseerd wat Waterstof zelf op 3K doet. Niet Wat de Energie van Het Bronfoton Dat Waterstof Creerde  was Noch wat de Energiewaarde van Dát Foton Was.
      
     Entropie is Meen Ik in een Notedop dat energie de laagste basaalst stabiele waarden opzoekt. Net als isotopenverval dat Ook Doet.
      
     Heb Ik Je kritiek Goed Begrepen?
     En “magisch” …is er mischien meer bezwaar daar Ik met zulke termen denk een “bepaalde indruk achter gelaten te hebben dat meer kritiek herbergt?

    3. “”dat Waterstof zelf wat gaat doen Niet?””
     =…wat gaat doen Tóch Niet?

    4. Jullie Hebben een ietsje een zog Syncroniciteitswebsite. Als een Onderwerp ter Sprake is Duikt in de Rechterbovenhoek vaker wel een artikel op dat er Mee te Maken Heeft al is de Titel Geen trigger Lijkt Het Maar Onderwerp Wel.
      
     Soms gaat met mis. Zo Zoek Ik Nog Het Artikel omtrent de isotopen en Zoncorrelatie Dat Ik Niet Vinden Kan en Vrij Zeker Weet Dat het op Deze Website Gepubliceerd is. En Als Iemand Nog even Handig de Energieequivalenten van Neutrinos Bij de Hand Heeft Hou Ik Me Wegens isotopenvraagtekens en eventuele inwerkingen op de zwakke kracht Aanbevolen.

 8. Beste mensen, in de krant gelezen over de bevestiging van het Godsdeeltje. De reakties hierboven gelezen. Die zeer uiteenlopend zijn. Rijst bij mij de vraag op: Zou het zg Godsdeeltje een eenmalige gebeurtenis kunnen zijn geweest. Want als je het op de letter neemt zou ALLES eigenlijk een Godsdeeltje moeten zijn. M.a.w. het een is nooit losmakelijk te zien van het ander. Daarnaast denk ik dan weer dat in den beginne van de oerknal, de soep werdt voorbereid voor datgene wat we nu waarnemen en ervaren en zou in principe het Godsdeeltje geen funktie meer hoeven te bezitten, maar ja dat ben ik. Mvg Paul in SP.

  1. Paul, neem de naam ‘godsdeeltje’ niet serieus. Het is een sensatie-naam die de media graag gebruikt omdat ze bang zijn dat hun publiek geen moeilijkere woorden kan snappen. De natuurkunde houdt zich niet bezig met God, en dus ook niet met deeltjes van God. Het gevonden deeltje heeft niets te maken met een zoektocht, bewijs of verklaring van God of religie.

   Het is ook geen eenmalige gebeurtenis, want het experiment is een jaar lang 20 miljoen keer per seconde uitgevoerd. Dat is, in mijn ogen, verre van ‘eenmalig’.

   1. Wel als NIET Herhaalbaar te Interpreteren als het elke maal miljoenen pogingen nodig heeft om wat er op …lijkende …prutjes te fabriceren….dát DÀN uitgelegd wordt als dat higgins dat veurspield zoú hebben. Dat flikt Zelfs een casino Niet!
    Herhaalbaar IS gelijk 1 op 1 Kunnen Herhalen.
     
    Wetenschap Nog winstvretender dan een casino.
     
    Àls Ã’F er met elke nieuwe volgende hogere energie niet Simpelweg WEER Nieuwe brokjes stukgemaakt Gevonden zouden worden. Er wordt met de Energien in de buurt van Netronenzonnen en Antimateriezonnen of Zwarte Gaten Gekomen…en Dán zó Bijzonder Deeltjes en Verschijnselen te vinden Die Dezen Al Lang Rondgooien? Tóch af gekeken van het Zwarte Gat dát hijgsdeeltje?
     
    Héb je 52% Bedrog krijg je 52% Bedrog!

    1. De kans dat het toeval is, is 1 op 1,7 miljoen. Daarom is het nu juist groot nieuws.

     Als jij 99,999% zekerheid nóg niet goed genoeg vindt, dan wens ik je veel plezier in je ontkenningsfase.

    2. Tóch áls een casino dit flikt Wordt het tot de Grond Afgebrandt.
      
     En dat percentage “pfff zekerheid ….met elk miljoenen shots en enkele bruikbare fragmenten zekerheid noemen Terwijl de Zekerheid JUIST wegens die aantallen enorm Afneemt Wegens oncontroleerbaarheid NIET REPRODUCEERBARE Oorzaken en bron Info?
      
     Ziet ZO UIT Naar inwerkingen verontreinigingen!
     DAT Zeggen de trefverhoudingen!
     Zat een Schoonmaakster Tussen!
      
     Get Real get nobel!
      
     Of dacht u Hiér het Lef te hebben Eens Wat Valide Argumentatie neer te Zetten Dat Eens Niet Afgebrandt Kan Worden? Bent toch zó een debatkampioen? Kom Maar OP DAN!
      
     Ook DAT er wat brokjes op 125 GeV gevonden zijn ben Ik TOTALA NIET onder de indruk van Wat te Verwachten IS…en daar als de kermiszieners grootte sier mee maken met veel poeha en campagne om NIETS. Higgsboson en Wélk Fundamenteel aandeel aan Materie en Zelfs Natuurkunde dan Ook…Faillure…Let Maar Op Mijn Woorden!
     Potsierlijke oplichting is alles Dat ik Kan Vinden.
      
     En Volgens Mij Bent u een van Die 52% Met Vals academisch diploma. Gezien uw zo nu en dan Forse Falen Dat Zelfs Wetenschappers u Moeten Corrigeren…Laat Staan die Laagopgeleidde Geduldige Goeierik Die een dagtaak aan u heeft.
      
     Toen iemand zich afvroeg “of hij morgen zijn baan nog wel had ..Zo Moet Ik Ook Antwoorden Als Geert Deed: Ik Denk Het NIET job!
     https://www.youtube.com/watch?v=IAlngnPhzLQ
     Nou Volgende baan dan maar….Onzin schreeuwen voor een inkomen en Valse eer…Probeer dan de kermis eens?

    3. Daar Weet jij NIKS van Leon en Ik ALLES!
     Dus Neem Voor AL ZELF je advies ter Harte!

    4. Ik zal er over denken, maar ik vind jou reactie naar Lukas niet zo mooi, maar goed laat hem zelf maar reageren.

     Overigens heeft de nieuwe president van Egypte het parlement weer bij elkaar geroepen, dus gaat hij de confrontatie aan met het leger, kijken wat dit gaat brengen. 

    5. Ja Leon maar Je komt driveby even je mening geven en Ik heb al weken met een driftige fan lucas te maken die ALLES Behalve Netjes en Integer omgaat. Dus Doe Me een lol Zeg!
      
     Zich als wetenschapper poneert Maar Geen Enkel Valide Argument Poneert en overwegend van psychologische trucks beledigingen kleineringen imponeringen en verwartaal moet hebben om van Divers van Mijn Bijdragen Inzake Wetenschappelijke Theorien en Mijn Zienswijzen er Om af te leiden en Dat meermalen al.
      
     Je Moet Ook Goed Bedenken wat er hier speelt en wat voor belangen er achter schuilen en even als een arie  en nog wat meer uit dat kamp komen met gelijkende argumentatietechnieken. Psychowars Infowars Desinfowars bedreigings en misleidingswars. Dacht je ze zouden niet opduiken als de onderwerpen hen aangaan? Dat is Geen enkel Klokkenluider nog overkomen. Dit Gaat om triljoenen per jaar. Het Gaat ook om hun internationaal toegepaste bedrogsstructuren. Het Gaat Om HUN Schulden!  En dan gooien ze er graag miljarden tegen aan dat het zo blijft tot en met oorlogen en dat eeuwen al.
      
     Echt beseffen waar Je Mee Moeit bij Deze Onderwerpen immers ongevaarlijk is het niet altijd.

    6. oke “c”dat wist ik niet, excuus.

     Ik lees vaak je betogen hier, ik begrijp je standpunten, maar snap soms je zinnen niet helemaal.

     Bijvoorbeeld de laatste zin hierboven, wat bedoel je?  

    7. Met laatste Zin dat deze lieden eerder al zeer gevaarlijk voor Websites en Bezoekers Gebleken zijn. Zo is argusoog.org door ze aangevallen en landurig geinfiltreerd en durft het Team heden nog Geen Enkele Waarheid meer te laten staan en Dan is Heel het Debacle met Klokkenluideronline er nog waar ze Micha Kat aanvielen na Zijn Schipholpersco dermatig bedreigden dat ze handlangers konden infiltreren die de Boel overnamen incluis moderaties en toegang tot bezoekersgegevens. Justitie en overheden zijn Fullin on Deze Maatschappeijk enorm Schadelijke internationale  misdrijven en plunderpartijen van de banken en mafiaclans.
      
     Daar naast werden ook Bezoekers Die Bijdroegen aan Info en Getuigenissen met psychotech en Huisbezoeken aangevallen of opgewacht voor de winkels door mafialeden met ausweis voor de betere censuren. Ook misbruik maken van criminele monarchtriggerwoorden die op schoolreisjes speciaal aangelegd werden om levenslang daarna Volken met die woorden ook via TV media politiek en het forum of bezoeker uit te schakelen.
      
     Als Men Dus iets Bijdraagt of Plaatst kan het gebeuren dat Men opeens middelpunt van belangstelling of persisterende kritiek pseudewetenschap drogredeneringen bedreigingen tussen neus en lippen beledigingen kleineringen imagobeschadigingen verdenkingen en insinuaties en woordverdraiingen wordt en ook zaken als heel de pagina snel volplempen met een team als Iemand iets hen alarmerends zei zodat het Betreffende Comment op paginanooitgezien belandt ongelezen. Ook met virusaanvallen zelfs een website een hele week uit de vaart houden dat een Artikel nooit meer Gelezen zal worden zo als een Geval met een Publicatie om een hoge ambtenaar wabeke op klokkenluideronline.nl
      
     Zelfs een Heel Land uitschakelen om en Website down te krijgen als IJsland wat Maanden geleden gebeurde om klokkenluideronline Dat Maar Naar Ijsland Gevlucht Was Na Hier Geen Veiligheid Tegen misdaad te Krijgen…..
      
     Van Geschiedenisdatabase Hetzuur.nl onder Valse voorwendselen Heel de Database Met Alle Getuigenissen er op in beslag genomen en Zo Alle Getuigenissen vernietigd. Jaren Zoeken Uniek Bewijsmateriaal en Werk kapot!
      
     Nemen ze Dus serious Die WANBETALERS!
     Als Men bij dit Soort Maatschappelijk of ander groot belang Aangaande Getuigt of Bijdraagt Altijd Zorgen NOOIT Persoonsgegevens NOOIT Persoonlijke uitnodigingen van wie dan ook aan nemen en Als Het Heftig Wat Begedragen Wordt is Beter Achter een Proxy als gratis TOR van torpproject.org Gaan Werken.
      
     Zelfs de Ouders van de hofnarretjes Kinderen Waren niet Veilig en ook Dat van binnen uit de wetgevingen de staat zelf  Vandaan. Zelfs eigen mensen die uit de school Gaan Klappen heben ze zonder pardon afgemaakt.  En ZO IS wikileaks dat een front van ze is ook al Verantwoordelijk Voor de dood van Drie Klokkenluiders Die Materiaal Opstuurden in Stompzinnig goed vertrouwen. Onder Meer over de internationale Triljoenenroven en Onderzoeksmateriaal er Van Wat wikileaks DUS nooit Gepubliceerd Heeft.

    8. Het IS Natuurlijk FEIT Dat er Met Die Energie Van< 125GeV OPVALLEND Weinig higgsdeeltjes DAN geproduceerd worden TERWIJL DAT volgens beweringen Juist hét metier van hét higgsdeeltje ZOU MOETEN zijn DAN en JUIST de Andere Deeltjes een zeldzaamheid ZOUDEN Moeten Zijn….of zit Ik nou in een symptoom van die ontkenningsfase van u meneer lucas?

    9. Ontkenningsfase, of gebrek aan inzicht. Het is aan u de keus.

     Vergelijk het met het gooien van een dobbelsteen: Stel iemand zegt dat hij in 5% van de gevallen ervoor kan zorgen dat een dobbelsteen landt op een 6. Dit willen we dan graag testen natuurlijk. We weten dat, als hij het niet kan, dat alle mogelijke ogen even vaak voor zullen komen: alles heeft 1/6e kans (~17%) om gegooid te worden. In het geval dat de man echt paranormale krachten heeft om 5% van de tijd een 6 te gooien, dan verwachten we dat er niet 17% van de tijd een 6 gegooid wordt, maar 22% van de tijd.
     Door een boel keer te gooien, bijvoorbeeld 100000 keer, kan er bekeken worden of de 6 17% of 22% van de tijd voorkomt.
     Om zeker te weten dat het écht 5% is, en niet 5,5% ofzo, moet het experiment héél vaak herhaald worden. Hoe preciezer je wil weten wat de kans is, hoe vaker je zal moeten gooien.

     Maar als je 10 triljoen keer gegooid hebt met die dobbelsteen, en je tot in de tiende decimaal zeker weet dat de 6 5% meer gegooid wordt dan de rest, dan kan je toch zeker niet meer ontkennen dat de man gelijk had? Maar dat is nu juist wél wat jij doet in het geval van dit nieuwe deeltje!

    10. Uw vergelijking gaat ook helemaal Niet op. Er Was Geen vergelijkend onderzoek Maar men poogde higgs te produceren en zo kregen ze enkele kanshebbers uit miljoenen pogingen. Zeer zeer zeer Moeilijk Dus. En Zo Bedoeld Heb Ik de Berichten ook Gelezen. Uw dobbelsteen IS Geen Eens van toepassing.
      
     Of men Dán van higgs op 125GeV Zelfs zou mogen spreken Daar het anomalien Kunnen Zijn Die Vast enkele op de miljoenen malen Kans Maken op te Treden als spikes en statische electriciteit of invallende Deeltjes en radioactief verval in de omgeving? Zou Dus Kunnen Dat de pogingen nog met tekort of teveel aan energie zijn gedaan?
      
     Zo Als Ik Al Zei: De Keurige 1 op 1 Herhaalbaarheid. Waarom is die Hier afwezig?

    11. Wat dat betreft kan ik je geruststellen. In feite is die vijf sigma(een kans van 1:1,7 miljoen) niet één, mar twee keer bereikt. In parallelle experimenten gaf zowel het ATLAS experiment als het CMS experiment die vijf sigma. De kans dat dit tegelijkertijd optreedt is afhankelijk van je analysemodel nog vele ordes van grootte kleiner.

    12. Toch is het Niet gemakkelijk higgsbosonen die een constant veld dienen te onderhouden te produceren en de productieratio met zulk korte vervaltijden moet dermatig hoog zijn om een soepel higgsveld in stand te houden dat variaties aan Massas Niet te Detecteren Zijn en dat de Conclusie Voor Eens en Altijd ” Er IS Geen higgsveld ” Wel te Doen is Meen Ik.
      
     Zelfs zwarte gaten schieten te kort als Energiebron om een massainductorveld in stand te houden of creeren Dat ALLE MASSA in het Universum TEGELIJK van naadloos impulsmoment kan voorzien….Iemand Al aan de Energie Gedacht Dat Hiermee gepaard Moet Gaan?
      
     En laat nou niemand aankomen mét” neuhhoor ze verschijnen alleen heel efficient als ze nodig zijn want dat kon Me mischien een dodelijke deuk leveren…van het lachen.
      
     En uiteraard verschijnen er ook brokjes met 133 protonmassas als men miljoenen zware goudatomen op elkaar laat knallen met liefst 135GeV en versmelt er een en ander hier en daar wat maar kan met 135GeV om ze ineen te persen. NOG wat meer energie en er zullen vast wel nog zwaardere deeltjes ontstaan die even snel vervallen daar elke nodige bindingsenergie NIET bestaat.

    13. Een anomalie die zich gedraagt zoals de Higgs-theorie voorspelt, én die zeer consequent toeslaat op een zeer beperkt deel van het energiebereik?

     Zoals ik al zei: de kans dat het een anomalie is, is 1 op 1,7 miljoen. En, zoals Germen al toevoegt: deze kans is per detector. Dus een anomalie is in alle redelijkheid toch wel uit te sluiten.

     Het was trouwens juist wel een vergelijkend onderzoek, omdat ze in de grafieken de theorie zonder higgsdeeltje vergeleken met de theorie met higgsdeeltje. De experimenten toonden aan dat de theorie zonder higgsdeeltje verkeerde voorspellingen maakt op dat energieniveau van 125GeV, terwijl het overeenkomt met de theorie met higgsdeeltje.

     Het enige probleem is dat ze nog niet hebben gekeken naar bepaalde eigenschappen van het nieuwe deeltje, waardoor ze nog niet weten of de andere eigenschappen ook overeenkomen met de theorie. Daar gaan ze komende tijd dus aan werken. Dat ze hier nog naar moeten kijken komt doordat de eigenschappen moeilijk te meten zijn in de LHC. Nu ze weten waar ze moeten kijken kunnen ze hopelijk makkelijker higgsdeeltjes produceren om meer testen te doen.

    14. Overigens na analyse van die laatste reactie/zin van mij, waarvan ik dacht dat hij grammaticaal niet goed in elkaar zat, kom ik tot de conclusie dat hij niet erg elegant is, maar het is wel correct nederlands. Waarvan akte.

    15. Men gooide Hier Geen 1 dobbelsteen Maar miljoenen Tegelijk en Dát miljoenen Malen….Dán gaat Die vergelijking van die dobbelsteen Niet op.
      
     En Hoeveel Malen Verschenen Andere Deeltjes Dán?
      
     Daarbij OOK Nog Rekening Gehouden Met Een Specifieke filterenergie Van Die <125 Gev Dat Op Een Dermatig Unieke Energie Dus Bandbreedte Afgestemd Was Dat de higgs om de Oren hadden Moeten Vliegen?
      
     En Dan Tóch miljoenen herhalingen…Dát Geeft Heel Grote Onzekerheden En ook Moeilijkheden AAN!
      
     Trouwens Ook Die Moeilijkheid er een te produceren Voeg Ik Toe Aan Mijn Idee Dat higgsvelden en higgsbosonen Zeker Inzake de beweerde Invloednemingen op Massas helemaal Niet Bestaan Afgezien Van mocht er een opduiken even een fractie van bestaan Alleen om te Vergaan en Niet Stabiel DUS! Er IS Te Veel Bezwaarlijks Gevonden en Onbeantwoords Open.
      
     Heeft men zich zelfs Wél Eens Afgevraagd DAT ALS higgsvelden massa induceren Wat Dan De Totale Hoeveelheid Energie gelijk Aan Alle Massa in het Universum van het veld zou Moeten Zijn?
      
     Zwarte Gaten Incluis? Pffffffffffffffffffff…

    16. Nee ze deden één botsing per keer per detector. En per botsing is er een kans dat er een Higgsboson geproduceerd wordt. De vergelijking gaat dus wél op.

     Daarnaast: Wat nou “om de oren vliegen”? Ze wisten van te voren al dat het deeltje moeilijk te maken was, zelfs op de juiste energie. Dat is dus precies waarom het experiment zoveel herhaling nodig had.
     Per botsing is de onzekerheid inderdaad enorm. Maar door het zo vaak te herhalen haal je die onzekerheid er uit. Ze hebben het nu dus zo vaak herhaald dat de onzekerheid 1 op 1,7 miljoen is.

     Al wat jij doet is giswerk gebaseerd op je gebrekkig begrip van natuurkunde en wiskunde. Ik zei het al eerder: Enkel omdat jij iets niet kan (of wil) begrijpen, betekent niet dat het onwaar is. Je doet niet eens de moeite om het te begrijpen, omdat je star vasthoudt aan kreten en beweringen die je zelf verzonnen hebt, maar die absoluut niet waar zijn. Leer onderscheid te maken tussen je fantasie en de werkelijkheid, en tussen wat jij denkt en wat de wetenschap zegt. Je hebt totaal geen begrip van wat de wetenschap bedoelt en beweert, zoals ik keer op keer aan je duidelijk heb gemaakt, maar je gebruikt je verzinsels en leugens wel om de wetenschap aan te vallen. Nu ook weer: dat de higgsdeeltjes om de oren zouden moeten vliegen is helemaal niet waar, het is iets wat jij ter plekke verzonnen hebt. Hoe kan je het dan gebruiken als argument tegen de wetenschap?

     Ik vind het leuk op deze site om mensen te helpen met natuurkunde, en om fouten in natuurkundige aannames en argumenten aan te wijzen. Dit doe ik omdat ik weet dat niet iedereen een goed begrip heeft van de natuurkunde, terwijl dat wel belangrijk is voor betrouwbaar visionair denken.
     Jij weigert echter iedere poging om je te vertellen dat wat jij denkt over de wetenschap in feite incorrect is. Hoe kan ik je er dan ooit op wijzen dat je een incorrect beeld hebt van de wetenschap?

    17. “”Hoe kan ik je er dan ooit op wijzen dat je een incorrect beeld hebt van de wetenschap?”” Bloedjesimpel: Met Feiten Argumentatie en Logica.Wat Ik Meen wetenschap Tóch al poneert te doen Maar te Vaak Vaag blijft zelfs op Discoferry als een goete alwetende god uit de hemel die alles weet en wij niets en EXACT Dezelfde regeerstijl als het christendom heeft. Ontik de mensen en maak ze alles wijs.
      
     Als u iets Zinnigs zegt Ben Ik er Als de Kippen Bij Dat te Accepteren Als Bijv: c
     4 juli 2012 bij 22:02  Wat Echter Niet Vaak onaanvechtbaar Voorkomt.
      
     Ook Vraagtekens Zijn er Te Veel Als: c 9 juli 2012 bij 10:02 …En Trouwens Doorheen Deze Pagina Heen Wel.
      
     Nou weer zulke opmerkingen van u als: “maar je gebruikt je verzinsels en leugens wel om de wetenschap aan te vallen.””
      
     Neem aan dat u wil persisteren in uw maniertjes van untermenschenkwekerij tegenover Mij?
      
     Naast de Ontopic Argumentaties en Debat is Het ZEKER WEL een wetenschap dat van corruptie eeneenhangt en gezien de bedrogsstructuren in Andere Maatschappijonderdelen die door dezelfde rascistenmetier ook bezet zijn is Zelfde Bedrogssystemen wegens macht inkomens en aanzien Wel Degelijk te Verwachten en Aan te Nemen Zéker Met een 52% aan Valse academische diplomas. Dan Val Ik Geen Wetenschap Aan Maar Bedriegers Oplichters Falsifieerders in de Wetenschappen en de wetenschap ZELF Dan Soms als Dat Zelf als bedrogsinstrument misbruikt wordt. Alles Heel Keurig en Wetenschappelijk Hoor. Multimiljarden per jaar wegroven en dan nog roepen wetenschap te zijn Terwijl het hoofdmotief GEHEEL Anders IS is Geen Wetenschap.
      
     Maatschappelijke Waarde van wetenschap is ook Afwezig mooie plaatjes laten zien en de Bevolkingen Liggen Alle Tijd Door in dezelfde Goot als honderd jaar geleden met evenveel ziekten en gebreken en Meer Zelfs. Geen Enkel Belang Gediend dan het eigen en een Heelal Verkeerd in elkaar gezet. Een mafiaorg Nog Maar! Of Zullen We saampjes even de gravitatielensen ook Slopen Dan Maar?
      
     ALLE onderzoeken theorien etc waar relativiteit en “virtualiteiten singulariteiten kromme ruimten etc aan te pas komen Hebben Bij Mij Zo Al Een Broertje dood Daar ze stuk voor stuk Bedrog Zonder Ook Maar 1 handje of voetje Zijn. Stuk voor stuk wél goed voor jaarlijkse miljardenroven. Ook de miljardenverslindende kernfusieexperimenten TERWIJl AL Geweten Nooit de benodigde druk op te Kunnen Wekken Zelfs met een cern Niet.
      
     Kunt Beter Gaan Kijken of uw unheimlichkeiten jegens Mij  niet uit Projectie Van uw eigen gedrag en misdaad voortkomen.
      

    18. Om u met uw steevaste oostindische blindheid te Helpen:
     U Bent vergeten Deze Nog even uit te Leggen:
     “Heeft men zich zelfs Wél Eens Afgevraagd DAT ALS higgsvelden massa induceren Wat Dan De Totale Hoeveelheid Energie gelijk Aan Alle Massa in het Universum van het veld zou Moeten Zijn?
      
     Zwarte Gaten Incluis?”
      
     Ik zal aan uw natuurkundig behulpzame lippen hangen!
      
     *btw Ik Heb Toch van Begin Al divers aan theorie en stelling Afgeschoten en praatte u er “Dat Wetende” er maar snel overheen. Dus Zo absurd Zal Ik Dán Ook Wel Weer Niet Zijn in Mijn Bijdragen.

    19. Je hebt nog helemaal niks afgeschoten: steeds als het te heet werd onder je voeten begon je met scheldkannonades. Weet je nog, toen met dat 4nm licht van zwarte gaten op 2ly afstand? Of de achtergrondstraling en roodverschuiving? Ieder schot van jou miste de roos, en iedere keer kon ik aantonen waarom je beweringen simpelweg onwaar of ongefundeerd waren.

     Of je het nu eens bent met de wetenschap of niet, al je beweringen over de wetenschappelijke theorieën en de wetenschappelijke waarnemingen zijn onwaar gebleken. En toen ik een keertje vroeg naar je eigen mening, in plaats van je aan te vallen op wetenschappelijke incorrectheden, kwam je met een verhaal over een goede vriend die je dat mooi allemaal wijs gemaakt had.

     Ook weer over de massa/energie van het higgsveld: De meeste massa in het universum komt helemaal niet door het higgsveld, maar door kernkrachten en relativiteitseffecten. Het higgsmechanisme is alleen bedoeld om de rustmassa te verklaren: die massa die overblijft als alle krachten meegerekend zijn. Dit is slechts een fractie van de totale energie van het universum.
     Maar inderdaad, het higgsveld is niet energieloos maar heeft een positieve standaardenergie. Die is groter dan de totale hoeveelheid rustmassa in het universum.

    20. Beste c,
     ik word er ook een beetje moe van dat je steeds met een mening klaar staat zonder ook maar iets, of alleen fragmentarisch, van een onderwerp af te weten.

    21. Uw opmerking:
     “” Lukas  9 juli 2012 bij 13:45     Het higgsmechanisme is alleen bedoeld om de rustmassa te verklaren””
      
     En deze van u:
     “”Lukas 4 juli 2012 bij 21:48 Kijk uit dat je materie niet gelijkstelt aan massa. Massa is een eigenschap van materie, niet de essentie ervan. “”    “”c     4 juli 2012 bij 22:02      Kan Je Volgen materie bestaat op zich…en massa of traagheid is een secundaire eigenschap gekoppeld aan andere invloeden als zwaartekracht of versnelling en Pas Merkbaar bij interactie.””
      
     En Dan Dit van Artikel:
     “”De voornaamste waarde van het Higgsmodel ligt in wat anders: het kloppend krijgen van zogeheten ijksymmetrieën in het Standaardmodel. Het Higgsmechanisme verklaart namelijk waarom bij lage energie we de elektromagnetische kracht (verantwoordelijk voor elektriciteit, magnetisme en dus onder meer alle chemische processen) en de zwakke kernkracht (verantwoordelijk voor radioactiviteit) waarnemen als twee verschillende krachten, terwijl het in feite één elektrozwakke kracht is.””
      
     Zegt Bij Elkaar Toch dat u er een onsamenhangend rommeltje van maakt doorspekt met persoonlijke aanvallen en vileine laster als meermaals eerder ook al u deed als de Reacties en Zelfs Eigen Bijdragen niet bevielen.
      
     Het is Dan Toch Zelfs zo dat Massa inzake higgs dan Helemaal Niet bestaan kan en behoeft Daar massa PAS Aangetroffen wordt bij Bewegingsveranderingen en daarmee “als u higgs nu weer enkel de rustmassa zou maken”  Dit Simpel op 0 aka NUL Gezet Kan Worden Daar Geen enkel Zin Nut of Detecteerbaarheid Verder en de higgsvelden op ZERO Gezet Kunnen Worden?
      
     En niks Afgeschoten?…Totaal Aan Flarden Zelfs!
      
     Daarnaast Dus die higgstheorie nog eens is of was om Discrepanties Inzake Alinea van Artikel te Verklaren Omtrent zwakke kracht en beide emanaties er Van als de elektromagnetische krachten en isopisch of radioactief verval Wat Boven Al Anders Verklaard IS En NIET door u. En DAAR Dit ANDERS Verklaard IS is er voor uw higgs Geen Eens plaats meer
      
     @germen Jammer Dat Je Heel verloop Comments op Dit Topic niet even Herinnert en Dat inhoudelijk op Artikel en Voor al Laatste Cruciale Alinea er Van Wel Degelijk Meer Dan Voldoende in Weten is Gereageert en Ook Meer Dan Voldoende Gefundeerd Een en Ander Onomstotelijks Over gezegd is of ben Je nou al de Bijdrage over verval en elementveranderingen en Daarmee Relaties radioactief verval en Verandering zwakke kracht en Chemische Eigenschap als Gevolg en Niet Als eigenschap zwakke kracht vergeten?
      
      

    22. Het Higgsmechanisme lost twee problemen op: 1. Waar komt de rustmassa en (het belangrijkste) 2. de splitsing van elektromagnetische en zwakke kracht: zowel fotonen als W- en Z-bosonen zijn vectordeeltjes van de elektrozwakke kracht maar fotonen hebben in tegenstelling tot W- en Z-bosonen geen rustmassa, waardoor hun bereik oneindig is. Dit is niet in strijd met wat Lucas zegt.

     Alle chemische processen zijn wisselwerkingen tussen elektronen en positief geladen atoomkernen. Dit zijn dus elektromagnetische kwantumprocessen dus vandaar mijn opmerking.

     Overigens: het Higgsveld verklaart, voor zover we weten, alleen trage massa van elementaire deeltjes, geen zware massa. Ik wil verder nadenken of het mogelijk is Higgsdeeltjes te gebruiken om een quantumversie van de algemene relativiteitstheorie op te stellen.

    23. Ik zou van Iemand nog graag reactie willen op volgende definiering:  *rustmassa: is massa ZONDER interactie.
      
     Dus Geen bewegingsveranderende invloed.
     OOK GEEN rusten op een tafel of de grond DAAR DIT ahw een chronische interactie zou zijn wegens zwaartekrachtinvloed cq aanwezige aantrekkingskracht.
      
     De Stelling:
     *DAN IS “rustmassa Toch enkel bereikbaar ver Ván elke materie in het lege Heelal waar krachten aantrekkingskrachten GEEN invloed kunnen nemen en het voorwerp of de materie “zweeft of naar Newtoniaans gebruik eenparig beweegt”.*
      
     Op Aarde bestaat DAN Geen rustmassa.
      
     Een Foton Zou Dan ahw Wél in rustmassa Zijn Daar het al Niet door gravitatie wordt beinvloedt anyway(Mijn Stelling NIET van einstein etc)
      
     Bijvoegen wil Ik verschijnselen dat Fotonen als bijv van Zon ca 100gram druk per vierkante kilometer uitoefenen en dat laserlicht een duwkracht kan afgeven Waarmee gezegd is Dat er WÈL Massaverschijnselen Zijn die Door botsing uit de “rusttoestand” gezet worden.
      
     Omgekeerd dan Ook dat Het Foton tot zo een moment Blijkbaar in “rustmassa”  Was Daar Newton Intrad.

  2. Beste Lukas, je hebt gelijk dat de benaming van het godsdeeltje niet terecht is. maar kon ook niet in de snelligheid wat anders bedenken. Verder ben ik me terdege bewust van het gegeven dat natuurwetenschap volkomen los staat van welke religie dan ook. Het ging mij meer om het gegeven dat het in mijn optiek een eenmalige samenstelling was om dat gene te bewerkstelligen wat we nu waarnemen. Ik denk ook dat het higgs boson deeltje geen betekenis zal hebben in het huidige universum. Zie het in de zelfde kontekst als de recent gevonden Baccilus stratospericus, komt het daar nu doordat het altijd daar aanwezig was of is het van de aarde op een enof andere manier terug gekomen van de aarde. Na een persoonlijke @mail wisseling kon de engelse natuurwetenschapper geen antwoord op geven, want hij weet het niet. Ook het boson deeltje is eigenlijk een stukje huidige theorie, maar niets is bewezen. Mvg, Paul.

   1. Paul, ik begrijp volgens mij wat je bedoelt. Maar het verschil is wezenlijk, in zoverre het higgsdeeltje een elementaire bouwsteen van het universum is. Hij is niet echt ‘nieuw’, want hij bestaat natuurlijk al sinds het begin der tijden,  maar we hebben hem net pas bewezen/ontdekt en dus is hij toch ook wel een beetje nieuw. Omdat het een bouwsteen is, en geen samengesteld deeltje, is het ook niet iets wat wij gemaakt hebben ofzo: het was er al, en nu kunnen we ze aantonen. Ditzelfde is ook ooit gebeurd voor allerlei andere fundamentele deeltjes die wij met veel moeite hebben moeten opwekken of ontdekken.

    Het higgsdeeltje heeft juist wel een betekenis in het universum, want het speelt een belangrijke rol in de interacties van deeltjes. Zonder higgsveld was dit universum niet mogelijk geweest in de voor ons bekende vorm.

    Je maakt volgens mij een denkfout door te denken dat we iets gemaakt hebben wat er verder niet is in de natuur: omdat het fundamenteel is, kunnen wij het niet zomaar maken. Het moet er al zijn geweest, maar met de LHC konden we eindelijk aantonen dat het er is.

    1. Beste Lukas, bedankt voor je uitleg, in ieder geval weer wat bij geleerd. Tevens ben ik volgens jouw uitleg vanuit een verkeerd standpunt gaan denken. Weet wel, dat ik niet zeg dat de mens dit bosondeeltje heeft gemaakt. Dat het aanwezig is als een bouwsteen, zou dus dan ook in moeten houden dat het nog steeds funktioneel zou kunnen enof moeten zijn. Als het inderdaad funktioneel zou kunnen zijn, dan schept dat een nieuw perpectief aan vele mogelijkheden. Nogmaals mijn dank. Mvg, Paul.

   2. Ja Paul.

    loukras is een geweldige wetenschapper met een hele kast vol nobelprijzen.

    En dat LHC team is ook onevennaarbaar geweldig en uniek hoog opgeleidde wetenschappers

    En aan hoé het Komt dat een extreem snel vervallend hijgdeeltje in dichtsbijzijnde stabielere elementen als lood goud uranium en We met wel vier milijoen vervalssplitsingen per deeltje per Seconde opgescheept zitten  en We nóg Niet onder een elke dag met 400 meter toenemende bergen er van bedolven zijn in een radioactief wasteland Allen Superrijk van het Goud achter een muur van dat lood en Allen Onze Konten warmen aan de bergen uranium  waarbij de werkelijke ontstaansoorzaken  der elementen dan ook door hem uitgelegd zal worden ….werkt hij aan en zal Ons dat snel komen uitleggen….aan Ons die allemaal als enigen denkfouten maken …heeft hij al wetenschappeijk bevonden.

    denk er nog over om aan het nobelcomittee voor te stellen met gepaste eer de namen der uitvinders te huldigen door ze er aan te verbinden…debielendeeltje….loukrasdeeltje …jobcohenparticle …moronparticle …achterlijkheidsveld….budgetforce … Vele Mooie en Gepaste namen. Wat wel moet want ze hebben toch maar mooi even Ons kleine claustrobelletje fundamenteel gerefurbished. Kruiwagens met nobbelprijzen al op de gang….Wij dankbaar met bloemen langs de weg…Onze Maagden En Laatste Spaarvarkens voor zijn wielen gooiende.

    En Paul …. Je waagde Wat te Zeggen Zie Ik?—denkfout?…Ja dus …. Je Waagde te Denken. Ik ben ook zo een fouterik Ik Zag Ik Dacht Ik Zei en toen had wetenschapper lucas onmiddelijk fijllos gekanaaryseurd dat iK fout denk. Ik blij dat wist Ik niet. En onderwijst hij Mij onder zowat elk Comment van Mij op Mijn fouterigheid in al Mijn doen en laten en aanbid Ik hem dé perfecte wetenschapper om ook zo een prachtexemplaar te worden waar de Mensheid op een kilometer afstand al de Tranen Ván in de Ogen krijgt.

    IK Ben even fout als Jij Paul ook Ik Denk en WEET Dat dit  lucasdeeltje Niet kan bestaan. Wat natuurlijk een denkfout is.

    Als Je ook zijn standpunten onder ELK Artikel en Topic Bekijkt Zul Je Gewaarworden dat meneer lucasdeeltje&budgetforce  louter en wetenschappelijk natuurlijk heel het wetenschappelijke metier breed bijstaan daar hij Blijkbaar vindt ze in alles gelijk gelijk hebben en zo zal het ook zijn immers zijn het wetenschappers. Zijn vertrouwen zo groot dat hij het blindelings doet ook. Wow wat een wetenschapper.

    Jou noemt hij al fout en Mij ook en Ik ben al veel fouter geworden want volgens wetenschapper lucas lieg Ik ben onwaar ongefundeerd en doe Ik onlogische deducties en aannamen en ben Ik in ontkenning en kan Ik niet zo goed zijn als hij want hij is wetenschapper en een hele rits meer van dat soort zeer wetenschappijke argumentaties waarbij knap als hij is het ad hominem  beledigen vast ook al heeft uitgevonden en is dat Blijkbaar een wetenschappeijke tak der disciplines. Goh wát zitten We fout en is hij zo goed.

    Hulde lucas hulde lhc Ik huil met u mee. En nog bedankt..sinds u het higgsdeeltje gaf als de schepper die u bent regent het…bergen Goud en warmen We Ons  tegenwoordig aan de bergen uranium  in Onze tuinen. Nou tof hoor!

    Deeltje van god deeltje van lucas wat maakt het uit wie Ziet het verschil….Nog stroop gewenst?

 9. Deze wilde ik julie niet onthouden, een column van Rob Vunderink uit de Gelderlander van 10 juli:
  “De ontdekking van God
  We zijn met alles en iedereen verbonden. in een vat onzichtbare stroop. De aarde, de zon, de maan en de sterren zitten allemaal in datzelfde stroopvat.
  Van die stroop heeft een wielrenner last als hij in de Tour de France tegen een steile helling op moet. Hinder ondervindt ook een hoogspringer tijdens de Olympische spelen. De aarde trekt die sportlui omlaag. Dat komt door de massa van de aarde. En door de massa van mens, fiets en schoen.
  Dat er massa is, komt door die stroop. Massa is groter naarmate iets of iemand meer weerstand oproept in die stroop. Het bestaan van die stroop is vorige week in Zwitserland aangetoond. Daar hebben ze, in de deeltjesversneller van onderzoeksinstituut CERN, stroop zo hard geschud dat botsende stroopdeeltjes heel even een frutseltje vormden. Bestaan bewezen! Het frusteltje noemen ze higgsdeeltje. De stroop noemen ze higgsveld. Naar de Britse natuurkundige Peter Higgs.
  Daarmee is ether terug van weggeweest. De Griekse filosoof Aristoteles kwam daar zo’n 2500 jaar geleden mee, om te verklaren waarom zon, maan en andere hemellichamen keurig hun baan om de aarde aanhielden.
  Later diende ether om te verklaren hoe het licht door de ruimte kon reizen. Met die ether maakte Einstein korte metten toen hij allerlei zaken relatief maakte en het licht onder alle omstandigheden even snel liet reizen.
  Er kan nu heerlijk geruzied worden over de vraag of Higg’s ether echt bestaat. In feite was de ruzie al aan de gang, nog voor de creatie van het higgsdeeltje bij CERN.
  Wat overal is en tegelijk zo moeilijk tevangen, heeft wel erg veel weg van de Almachtige. Daarom spreekt de Amerikaanse Nobelprijs-winnaar Leon Lederman schertsend van het ‘goddeeltje’. Tot ergernis van Higgs.
  Een theoriewil, dat toen het heelal ontstond uit de oerknal, de materie geen massa had. Al die rommel vloog even hard in het rond. Totdat ook de stroop ontstond die alles verbond. Zo werden hemel en aarde geschapen. En zo is God dan eindelijk ontdekt. Dankzij CERN. Dat ik dat op mijn oude dag nog mag meemaken. Dit is toch wel het grootste nieuws van afgelopen week.
  Ander nieuws: een gekantelde frietkar op de A12. En: bomen gekapt voor pukkelpop. Heel belangwekkend ook: Tom Cruise en  Katie Holmes zijn uit elkaar. Katie wil niet dat Tom hun dochter Suri naar een Scientologyschool stuurt, waar het kind les zou krijgen over Xenu, tiran van de Galactische Confederatie. En over de ontstoffelijke ziel, thetan. En over ander stichtelijks van die zo mogelijk zotste aller religies, ooit gezogen uit de duim van sciencefictionschrijver L. Ron Hubbard. Sektestichter Hubbard stierf uiteraard stinkend rijk. Als Tom zich nu bekeerd tot de Stroopgod van CERN, wint hij zijn Katie misschien nog terug. Kan hij weer als een malloot op de bank gaan zitten springen bij Oprah Winfrey. Zoe toch een mooie bijvangst zijn bij zo’n wetenschappelijk experiment van 4 miljard euro.

 10. Ik kan het niet nalaten iets te zeggen over de illusie van het kleinste deeltje. Het zoeken naar het kleinste deeltje is niet veel anders als staren in de ruimte. De oneindige ruimte die we aanschouwen als we naar boven kijken is niet veel anders als de blik naar binnen.
  Om oneindigheid te kunnen omvatten kunnen we ons een voorstelling proberen te doen.  We doen dit dan meestal  door de voorstelling van een oneindige ruimte om een bepaald punt heen.  maar oneindigheid begint niet in een punt. We kunnen ons deze oneindigheid ook proberen voor te stellen in de andere richting, het steeds kleiner wordende punt, tot in het oneindige.  Veel mensen hebben hier meer moeite mee. Het geleuter over atomen als de bouwstenen  van de materie maken een voorstelling in deze richting alleen maar moeilijker. Het is de illusie van ruimte die dit veroorzaakt.
  Het is onze geest die ruimte en tijd heeft gecreëerd in de zee van awareness . De mens heeft als het ware een alternatieve realiteit gecreëerd in zijn geest, buiten zijn belevenis om. Dit  omdat dat de enigste manier is waarop de geest kan werken. We zijn nu zo doordrongen van deze voorstelling van de geest dat we dit als realiteit ervaren. De realiteit is dat awareness niet gebonden is aan een bepaalde ruimte of grote.  Laten we ons voorstellingsvermogen eens tot het uiterste strekken.  Herinnert  iemand nog de reclame van Centraal beheer waar een ruimteschip land ter grote van een vlieg? De reclame is geniaal. Waarom zouden er geen extra terestials kunnen zijn kleiner dan een insect? Als awareness niet is gebonden aan formaat, waarom zouden er op een atoom formaat deeltje geen beschaving kunnen bestaan?  Misschien zijn wij als planeet aarde wel een deeltje, een atoomachtig deeltje van een grotere wereld , zo groot dat het ons voorstellingsvermogen te boven gaat. Je kunt je voorstellen dat tijd in zo,n wereld ook een totaal andere dimensie heeft.  In de beschaving die zich afspeelt op het deeltje ter grote van een atoom gelden de wetten zoals de snelheid van het licht ook niet meer. Misschien wel als je het zou uitdrukken in zoveel omwentelingen op het deeltje per seconde.
   
  “There is no being in the universe so great , that a greater cannot be conceived”

  1. Tja, of het nu ruimte&tijd is of ‘awareness’, het feit blijft dat de theorieën door uit te gaan van een bepaalde metafysica en ontologie behoorlijk veel kunnen voorspellen tot in de puntjes.
   Daar kan geen theorie van ‘awareness’ tegenop.

   Dus wat mij betreft lijkt het me vooral een goed idee om te blijven doen wat wel werkt, en het metafysisch geleuter over te laten aan mensen die daar zin in hebben. Niet dat er iets mis mee is, maar ik heb toch wel graag dat wetenschappers aan iets zinnigs werken.

   1. lukas,
    Ja als je gelooft dat het zinnig is om alsmaar meer deeltjes te ontdekken.  Ondertussen al een hele encyclopedie van deeltjes!  Kun je je ook voorstellen dat voor iemand die in de theorie van oneindigheid gelooft vindt dat dit een zoektocht zonder einde is?
    Ik gebruikte de engelse term awareness omdat de vertaling hiervan, bewustzijn, meer het idee geeft van bewustzijn van een denkend wezen. Met awareness bedoel ik ook het bewustzijn van andere wezens  zoals dieren en planten. Dat er ook een wetenschap kan bestaan die oneindigheid omvat vinden we terug in de antroposofie. Ernst Lehr in zijn boek Man or Matter geeft duidelijk inzicht hoe de ideeën van Rudolf Steiner betreffende licht, elektriciteit en materie in een ander daglicht gezien kunnen worden.
    Dat antroposofie niet alleen een theorie is bewijst de bio-dinamische landbouw, die weer gebruik van deze inzichten maakt, en met succes. Alhoewel de ideeën van Rudolf Steiner in zijn lezing natuurwetenschap nooit verder zijn uitgewerk, behalve dan theoretisch door Ernst Lehr, is er toch een steeds grotere groep mensen die zich er mee bezighouden. (free energy)
    Als ik zeg geleuter over atomen bedoel ik niet dat dit geen goede wetenschap is. Het is dan ook helemaal niet mijn bedoeling om mensen te kwetsen die zich in deze materie verdiepen.
    Ik probeer alleen een ander gezichtspunt te geven.  
     

 11. volgens mij kun je bosonen totaal niet vergelijken met elementen die uit protronen neutronen en elektronen bestaan. bosonen zijn hoe ik het een beetje begrepen heb debouwstenen van die deeltjes weer. Verbeter me als ik het helemaal fout heb.

 12. Ik begrijp totaal niet wat je je eigenlijk afvraagd dan. Want hoe ik het begrepen heb zijn bosonen heel exotische deeltjes waar de deeltjes van atomen enz weer uit bestaan.

  1. Bosonen en fermionen zijn geen deeltjes, maar categorieën van deeltjes. Alle deeltjes met een gehele kwantumspin worden bosonen genoemd, deeltjes met een ‘helft’ in het spingetal zijn fermionen. In een atoomkern zitten inderdaad zoals Julie terecht opmerkt protonen en neutronen, beide fermionen.

   Erg exotisch zijn bosonen overigens niet: lichtdeeltjes (fotonen) hebben ook een geheel spingetal en zijn dus ook bosonen.

    1. Zou er niet een keer een artikel geschreven kunnen worden voor leken over definities van zaken  als de aanduiding  MeV als eenheid. en spin en anti spin en weet ik het allemaal, want ik begrijp er niet veel van.

    2. Nou meteen hoeft niet hoor, neem vooral ook je rust.;), ik vind het zoals velen erg lastige materie. En met de jaren wordt het er niet eenvoudiger op.

  1. Anderzijds werd dat higgsboson met 133 protonen vergeleken. En viel het daarom weer zeer snel uit  elkaar in uiteraard stabieler elementen van lichter samenstellingen als goud uranium lood en wie weet wat meer. Ik denk dat zowel barium als jodium out of legue Zijn Daar Zelfs uranium met 92 protonmassas er Niet in de buurt komt.
    
    
   Nog een Leuke Overeenkomst met een Opmerking van Germen Dat muonen uiteenvallen in twee electronen en een neutrino antineutrinopaar. Nu Zie Ik Dat Uranium eigenlijk ook Maar Enkel Alfastraling emaneert. Electronen Dus. Sommig Onderzoek Heeft Voorkomens in de Aardkorst Zelf Geregistreerd Door de Neutrinostralingen en Herkomst te Volgen. Kan Dan Zijn Dat Ook Uranium ietsje Meer Emiteerd Dan Enkel Electronen.  http://nl.wikipedia.org/wiki/Uranium
    
   Muonenwerking in Uranium. Enkel electronenemissies zouden Inderdaad wat lang duren Voor het dan in Lood veranderd en Zelfs “áls …zou Uranium dan wel zoveel elecronen aan boord hebben om al die transmutatieenergie weg te stralen? Dan Wederom Zou Dat Betekenen Dat Geheel de Kern en Elektronenrelatie Helemaal Op de Helling Kan.

   1. Een Verschilvergelijking van Uranium en Lood inzake aantallen nucleonen en aantallen electronen Zou Aan Kunnen Geven of Dat Wel Klopt Met de  Daadwerkelijk Aangetroffen  Transmutatie energien in de vorm van uitgestraalde electronen of alfadeeltjes. Indien Dat Niet Z o is en er is een gap dan Zullen Daar Vast Neutrinos en dergelijks Tussen Passen.

   2. Het higgsdeeltje viel niet uit elkaar in atomen maar, afankelijk van de vervalreactie, in fotonen, gluonen, top quarks of Z-bosonen. Dit zijn allen verschillende vervalmogelijkheden van het Higgsdeeltje. Het dichtst bij een verval in protonen/atomen is dus een verval in top quarks, want dat is in ieder geval een fermionisch verval. Maar topquarks zijn lang niet hetzelfde als protonen of atomen.

    Alfastraling bestaat niet uit elektronen, maar uit helium-4 kernen. Alleen beta-straling geeft elektronen af (én neutrino’s!).
    Muonen komen vanwege de nodige energie niet voort uit normaal radioactief verval, daar is de energie van het verval simpelweg te klein voor (misschien dat het in een heftige kernreactie wel zou kunnen, dat weet ik zo snel niet). Ze ontstaan op aarde vooral door krachtige deeltjesbotsingen in de atmosfeer, waar ongeveer hetzelfde gebeurt als wat ze nabootsen in de LHC.

    1. Jammer verwisselde alfa en beta by accident.

     In Dat Geval van  higgs Komen Bij Mij Voorstellingen Op Van dat Heel dat higgsdeeltje Gezien ook de Snelle vervaltijd Louter een verschijnsel van de enorme energie is zo als Ik al eerder Vermoed Aangaf. Een Toevalsproduct van de enorme energien gemoeid met de botsingen. Eigenlijk de botsing Zelf Vermeldt wordt als zou het….Waarna het uiteenvalt in allerlei en Dan Niet wegens de enorme energien in elementen Maar in atoomsplitsingsproducten. ÓF het zo nu en dan in mede een element terugvalt Zal Net zo een Toeval Zijn als dat dit boson ontstaat.

     DAAR Het NIET in Lager Stabieler Elementen Terugvalt is Van een Deeltje of Element GEEN SPRAKE Dan….Maar van een momentel transitie of energieverschijnsel.

     Ik Blijf het Erg Gewaagd Vinden om zware Elementen Met Ongehoorde energien tegen elkaar te kwakken en als er even wat zo nu en dan klontert “Als dat al zó was” dat dan een belangrijk gegeven te vinden. Dermatig kort bestaande en zulkse energien er mee gemoeid dat een bestaan een aandrijving van wélke invloedrijk genoeg zijnd veld of kracht Uitgesloten IS. En We zouden terstond afsterven aan de stralings en splitsingsproducten….die ook Nog Nooit Gemeten zijn. En welke ultraenergierijke bron zou deze constant ververst moeten wordende bosonen homogeen over het Universum verspreiden moeten?

     Het higgsboson Zal Ook NOOIT Aan Voorwaarde een einsteinbosecondensaat te vormen kunnen voldoen. En is DUS Geen boson.

     Helium is Ook een boson DUS bosonen Moeten Zeker Wel een Element Kunnen Vormen een Stabiel Element.

     http://nl.wikipedia.org/wiki/Boson_(deeltje)

     Een boson (genoemd naar Satyendra Nath Bose) is een deeltje dat een heeltallige spin bezit (0, 1, 2, …). Dit in tegenstelling tot een fermion, dat een halftallige spin heeft (1/2, 3/2, 5/2, …).

     De volgende deeltjes zijn bosonen:

         de ijkbosonen die de vier fundamentele natuurkrachten dragen:
             Voor het elektromagnetisme het foton
             Voor de zwakke kernkracht het W-boson en het Z-boson
             Voor de sterke kernkracht het gluon
             Voor de zwaartekracht het (nog niet aangetoonde) graviton
         samengestelde deeltjes met een even aantal fermionen, bijvoorbeeld mesonen.

     Een bijzonder boson is het higgsboson, een boson dat onderdeel is van het standaardmodel van de deeltjesfysica, en dat verantwoordelijk zou zijn voor de massa van elementaire deeltjes.

     Bosonen kunnen zich, in tegenstelling tot fermionen, in dezelfde kwantumtoestand bevinden en blijken niet te voldoen aan het uitsluitingsprincipe van Pauli. Bosonen voldoen aan de Bose-Einsteinstatistiek en hebben daardoor bijzondere eigenschappen, zoals het kunnen vormen van een Bose-Einsteincondensaat.

     Een voorbeeld hiervan is het 4heliumatoom. Dit is een boson, want het bestaat uit een even aantal fermionen. Bij zeer lage temperatuur wordt het helium supervloeibaar. In deze merkwaardige toestand heeft de vloeistof geen viscositeit en geen oppervlaktespanning. Een bekertje met supervloeibaar helium kan daardoor zonder ogenschijnlijke aanleiding leeglopen doordat het helium over de rand kruipt om de toestand met laagste energie op te zoeken.

     Bosonen spelen ook een rol in supergeleiding, waar twee elektronen samen een boson vormen, een Cooperpaar.
     #

     Muonen:twee elektronen en neutrino antineutrinopaar tegen alfastraling:twee protonen twee neutronen. Wist niet dat dit zo enorm energieverschil moest zijn.

  1. Dat Hebben er Meer en is juist de sterke troef van wetenschappen dat ze dingen “liefst virtueel” doen en Niemand Snapt er de ballen nog van en Als Dat Gezegd “het altijd aan Ons liggen zou”! Zo Kan Ik Ook Wel Alle budgets bijeen vreten.
    
   Veel Tak van Wetenschap is Voor Leken Minstens Enigzins Aannemelijk MAAR OVERAL waar relativiteit waar virtualiteit etc voorkomt is het absolute jibbrisch en monopolie van KUCH goed vertrouwen in hun zelfvertrouwen.
    
   Reken Maar Uit HOE veel ze te vertrouwen zijn mét 52% VALSE academische diplomas….en smeerpijpgedragingen en onderuitgedraai Àls een Ongelukkig Burger Ook Eens Wat Vraagjes Stelt…ze Geen eens Wat Vraagjes Kunnen Beantwoorden.

  2. Denk eens terug aan hoe einstein en hawkins optraden. ALTIJD zorgvuldig gestaged eenrichtingsverkeersoptredensvan a tot z bedacht incluis geniale alleenstaande opmerkingen waar hele denktanks aan werkten. Zelfs het zonne experiment krijgt Men Antwoord noch telefoniste op. Bij té Moeilijke vragen en Conclusies rennen alle geleerden weg en Ook van alle Blogs Bang om met de Schaamte van einstein Betrapt te worden als ze Merken Dat er een Niet Dom IS En Gelijk Heeft. Zelfs dat zieig doen met een handicap heeft een zeer berekende bedoeling. De wegen van op macht en miljarden belustte bronpsychopaten…een Kijkje in hun keuken. Denk Daarbij ook maar aan de Zeldzame emanaties van munchhausen moeders …Als Je Met Die Kennis Naar besturen overheden wetenschappen industrien de globa warmingscam energiescams hongersnoden oorlogen politiek regeringen Je doktor CERN LHC Kijkt Slaat de Schrik om Je Hart.

 13. Zeer Ernstig:

  “”Alle in water en zuur oplosbare bariumverbindingen zijn zeer giftig omdat zij kunnen leiden tot het opzwellen van de hersenen en lever en schade aanrichten in de nieren en het hart.  “””

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Barium

  Hadden We nou Juist niet epidemien van Hart Lever en Nieraandoeningen?

  Zou dat Met het bariumpapjestijdperk te Maken Kunnen Hebben Dan?

  Ziekenhuizen ziekteverwekkers in plaats van ziektehelers?

    1. O ik had bij de toelichting van het metaal Barium gekeken, daar wordt het ietsje anders uitgelegd.

 14. Misschien is het goed om te benadrukken dat het Higgsmechanisme “spontane symmetriebreking” behelst, iets wat oorspronkelijk vanuit de gecondenseerde materie werd gemotiveerd. Het is een mechanisme wat je veel meer ziet in de natuur. Dat is ook een reden waarom fysici zo overtuigd waren van het mechanisme.

Laat een reactie achter