Ontwerp een wereld voor 7 miljard mensen

Een lezing van Vinay Gupta over het onwerpen van een eerlijke wereld voor 7 miljard mensen. Fijne visionaire input die werd aangedragen vanuit de facebookgroep van visionair!

https://program.ohm2013.org/event/323…

One Network. One World. Designing for a 7+ billion person world By Vinay Gupta

Within 10 years, the villages and slums of the world are going to join the internet, unleashing revolutions in education, connectivity, and potentially politics.

In this talk we will discuss engineering our way out of a global crisis that few are even willing to fully acknowledge: we are slaughtering the poor and killing the ecosystem we evolved in at an ever-increasing rate, while our governance structures regulate the only structure humanity has built which might scale to provide a solution.

Long neglected thinkers on the political aspects of engineering hold the keys to a solution. We will rattle their cages.

This is going to be a gruelling, hard going talk. Most “internet native” politics are weak on global issues and operate within a European or American frame. Even Stallman, when he talks about the world, carries strongly western assumptions.

There is another politics, hidden behind our cultural façade: the engineering-led globalism of Buckminster Fuller, and the Autonomist Socialism of Mahatma Gandhi. Both Fuller and Gandhi are misunderstood and marginalized: what both discussed was the practical business of creating a world without political oppression by getting the engineering right! Gandhi’s work on assessing the social and economic impact of technologies before adopting them was central to his critique of the Industrial Revolution – with one hand, it automated, and with the other hand, it taxed to feed people without employment. We remember the Salt March, but we forget Gandhi’s vision of an economy built on self-sufficient village-scale engineering.

Buckminster Fuller, the inventor of the geodesic dome and a father of the environmental movement, asks a simple accounting question: with X billion people in the world, how can we provide food and shelter for everybody without wrecking the environment? A simple enough question, but one which no human social structure addresses with sufficient vigour to have any hope of implementing the answer. A billion fat and a billion starving share the same world, connected by wealth-concentrating markets and information-freeing networks. Which will give hope and relief?

This is a talk about engineering our way out of a global crisis that few are even willing to acknowledge: we are slaughtering the poor and killing the ecosystem we evolved in at an ever-increasing rate, while our governance structures regulate the only structure humanity has built which might scale to provide a solution.

The villages and slums of the world are about to arrive on the global network. Things are going to start to change. Let’s examine how we might steer that process to get a world we can live with, and the future we deserve.

19 gedachten over “Ontwerp een wereld voor 7 miljard mensen”

 1. Gezien de economische malaise hebben velen de neiging om terug te keren naar de dagen van weleer, ook in die periode ervoeren we problemen maar die hebben we in zekere zin kunnen overwinnen. De diacltiek van vooruitgang komt met goed en slecht nieuws, zo is vandaag de creatie van schijngeld en allerhande speculatieve elementen een doorn in het oog van velen, het zou daarom beter zijn om terug te gaan naar eenvoudig papieren geld en de goudstandaard, zo luidt het. Is het technisch mogelijk om al het schijngeld terug om te zetten naar papieren geld en tegelijkertijd alle schulden te herleiden tot nihil? Goed nieuws, het antwoord is JA, er is ook slecht nieuws.

   1. Ja, oplossingen worden vakkundig achtergehouden om verschillende redenen, hoe kunnen we dan ooit deze alternatieven (1) leren kennen en (2) begrijpen? En hier faalt onze democratie, om deze reden moeten we dan een andere naam verzinnen om aan te geven dat het om totaal iets anders gaat en dat noemen we sustainocratie, een mooi woord voor een sociaal duurzame economie. We zulen later het antwoord op de vraag openbaren, wellicht niet hier, vrezen we. 

    1. Je heb geen rechten om concepten te bekijken zeg die dan. En wat bedoel je met proberen gaat mee, wat proberen, en waarmee?
     Moet dat met die link duidelijk worden?

    2. Beetje wel, het is het antwoord op die stelling/vraag. Het is dus technisch mogelijk om (1) al het schijngeld te materialiseren en (2) alle schulden te herleiden tot nihil zonder koopkracht- en/of kapitaalverlies. In het verlengde hiervan een berg aan neveneffecten die de poort openen naar een heel andere samenleving. Dergelijke artikelen zijn logischerwijs iets technischer van aard en kunnen pas besproken worden als ze zichtbaar worden. En zo vergaat het ons in een democratie, je hebt geen recht om die concepten te bekijken maar ze zijn er wel.  

    3. Wellicht omdat het niet openbaar gesteld wordt om redenen die voor interpretatie vatbaar zijn. De rol van media is dan ook superbelangrijk voor de gehele samenleving.  

  1. Hoe nobel je bedoelingen ook kunnen zijn Prosument en ik twijfel zeker niet aan je integriteit toch als antwoord op je reactie wil ik graag deze video aandragen ter overweging tevens kan het ook als antwoord dienen richting de vraag in dit artikel. Michael Tellinger – Ubuntu een wereld zonder geld. http://youtu.be/4sxwXjqawEw

   1. Dank Japser, is me gekend. Tellinger spreekt ook ergens over een wereld waarin we misschien 3hr/dag zouden werken. Dat zou betekenen dat we iets van economie zouden begrijpen, het bevestigt enkel de haast onwaarschijnlijke onkunde van hedendaagse economen. Met sprekend gemak kan je de arbeidsduur drastisch doen dalen, enkel The Money Illusion Syndrome staat in de weg om dat te kunnen doen. Maar ook daarvoor liggen oplossingen kant en klaar op de tafel.

 2. Het maakt niet uit of je een wereld voor 7 miljard mensen, 8 miljard of wel 10 miljard mensen ontwerpt, hij is altijd te klein. Dat is hetzelfde probleem als met het kopen van bijvoorbeeld een kast of een hard disk. Hoe groter de kast (of de HD), hoe meer rommel je verzamelt. We passen ons gedrag aan de omgeving aan. Dus een wereld die ontworpen is voor 7 miljard mensen, zal spoedig te klein zijn. De oplossing is dan ook niet een wereld ontwerpen waar nog meer mensen op passen, maar gewoon het aantal mensen geleidelijk verminderen.

  1. Ik doe toch alweer een paar jaar met alle harde schijven die ik heb. Een kwestie van opruimen.
   Gelukkig is er een goed middel tegen bevolkingsgroei: Arme kleine meisjes in 3e wereld landen opleiden.
   Uiteindelijk komt het wel goed, alleen kan het in de tussentijd toch nog een beetje spannend worden.

   1. Ik heb nog maar net een lezing over de ‘overbevolking’ bijgewoond, de verwachting is dat Afrika binnenkort in de meerderheid zal zijn. Men stelt hierover dat het ‘Westen’ dit als een bedreiging ziet voor hun machtspositie, net hierdoor ontstaan allerhande manipulatieve strategieën om deze machtspositie te kunnen behouden.

 3. Men zou zich bewuster moeten zijn van het consumerend gedrag, de vraag naar luxe zorgt voor ellende in gebieden waar zich de grondstoffen van bepaalde artikelen bevinden. Dat terwijl in feite de consument de aanstuurder is in dit alles. Als de consument gaat verlangen naar producten die veel langer meegaan zouden we misschien die spiraal kunnen doorbreken. Hebben we een nog sneller internet echt nodig? Of een besturings systeem wat nog sneller is voor wat hoort dat sneller te zijn als dat het nu al is. Waarom moet een mobiel eerst zo klein mogelijk zijn en daarna wel groter maar platter dat dient alleen de consumerings drang. Het geef wat innovatie maar waar ligt die noodzaak? Waarom zoveel snelheid op technologisch gebied dat terwijl we op ander gebied ontwikkeling laten liggen? Ontiechelijke ongelijkheid op de wereld. Terwijl de een zich zorgen maakt hoe hij zijn tuin zo luxe mogelijk kan maken, heeft de ander nog geen kussen om op te slapen, laat staan een huis. Wat dient de mensheid nu echt, dat zou men zich af moeten vragen, zou ik mijn t.v of meubel of mobiel wel vernieuwd willen hebben als er anderen op de wereld onder moeten lijden?

 4. Beste Bemoeier, omdat ethiek een vaak onbegrepen begrip is, net zoals kennis over economie zullen we het anders moeten doen. Het was maar even om te testen hoe ver we al staan, hierbij wat vooralsnog verscholen blijft … vroeger was het beter, met onderstaande conclusie
   
  Back to the future 
   
  Technisch gezien zou deze reset perfect kunnen, dit zou erop gaan lijken dat we terug ons geld in een oude kous en/of onder een matras gaan stoppen. Het zou betekenen dat banken buitenspel gezet worden, net zoals het extreem speculatieve gedrag waardoor nu net die heimwee naar een ver verleden geactiveerd wordt. Realistisch bekeken gaat dit natuurlijk een brug te ver, het is niet zozeer papieren geld dat ons zal redden maar een gedrags- of mentaliteitswijziging. Anders gezegd, de hunkering naar een verleden is een reactie op een systeem dat z’n pathologische vorm heeft aangenomen met in het kielzog een aantal die er een sport van gemaakt hebben zonder naar de gevolgen te kijken. Het is hier dat de klepel hangt, we zouden ons sterk vergissen door het kind met het badwater weg te gooien, het systeem laat ons immers ook toe om versneld soortgelijke correctieve maatregelen door te voeren. Finaal is dit een kwestie van menselijke keuzes, een kwestie van ethiek, normen en waarden.

Laat een reactie achter