Post-schaarste economie: de schuld voorbij?

Steeds meer van de economie bestaat uit lucht. In hoeverre zitten we al in een post-schaarste economie?

Bestaat schaarste nog wel?

Op de middelbare school leert iedere scholier die het keuzevak Economie had: economie gaat over het omgaan met schaarste. Hoe schaarser het goed in verhouding tot de vraag, hoe hoger de prijs. Dit is logisch als het om een grondstof zoals fosfor of platina gaat. Immers, we kunnen zelf geen fosfor of platina maken zonder een zware ster die op het punt staat supernova te gaan in de buurt.

Maar informatie is kosteloos oneindig te kopiëren. In een informatie-economie zijn producten niet meer schaars, tenzij deze schaarste kunstmatig wordt opgewekt. Met copyright-beperkingen, bijvoorbeeld. In een economie waarin alle waardevolle artikelen uit informatie bestaan, betekent meer koopkracht direct: meer groei. Dan wordt het economisch plotseling interessant om met helikoptergeld te gaan strooien.

Solarcoin is een voorbeeld van een energie gebaseerde munt.
Solarcoin is een voorbeeld van een energie gebaseerde munt. De meeste andere cryptocurrencies zijn puur gedekt door hun schaarste als informatie. Bron: SolarCoin/fair use

Aandachteconomie

In een informatie-economie is aandacht, de bereidheid om informatie te verwerken, het enige wat schaars is. Voordeel is dan weer dat aandacht democratisch verdeeld is. Want mensen geven aandacht, en ieder mens heeft evenveel aandacht om te verdelen.

Laat een reactie achter