Athene’s Theory of Everything

Een internetdocumentaire over natuurkunde, neurobiologie, bewustzijn en de basis van ruimte tijd. Het is interessant hoe deze verschillende velden hier aan elkaar worden gekoppeld. Zelf heb ik niet de capaciteiten en kunde om te kunnen beoordelen of er wat in deze theorien zitten of niet. Wellicht dat wat natuurkundigen zich hier een mening over kunnen vormen en additionele uitleg kunnen geven? De documentaire is in ieder geval populair genoeg met meer dan 2.7 miljoen youtube hits.

Iemand die hier iets van denkt te begrijpen en er lol in heeft zaken verder uit te leggen? :-)

Aanverwante artikelen en informatie:
-) Website Athene`s Theory of Everything
-) Wikipedia – Theory of Everything

12 gedachten over “Athene’s Theory of Everything”

 1. Interessante wetenschappelijke documentaire en visie, maar een sluitende theorie van alles is er nog niet. Het is echter zeer zeker wel een serieuze, bewonderenswaardige poging daartoe, alleen de titel vind ik dan nogal pretentieus gesteld. Daarnaast, je moet een uitgebreid en gedegen wetenschappelijke opleiding hebben genoten, vooral waar het de wiskunde betreft. Ik heb om deze redenen vertrouwd op wat mijn hersenen interpreteerden uit de docu, een geleerde ben ik niet, men moet roeien met de riemen die men heeft.
   
  Het beeld dat ik daarbij kreeg:
   
  Alles is met elkaar verbonden door energie interacties, tijdelijke evenwichten, en manifestaties daarvan, (bijvoorbeeld materie) ook op afstanden en in dimensies, hoe groot dan ook. In mijn beeldvorming kan ik mij niet aan de indruk onttrekken, dat ons universum voor haar bestaan en tijdelijk evenwicht, totaal afhankelijk is van de invloed (interactie) die andere universa (het multiversum) er op uitoefenen. De explosieve gebeurtenis die tot ons universum leidde, mijn beeld daarvan, heb ik recentelijk al eerder beschreven in een antwoord aan Bemoeier. E.e.a. is gebaseerd op zwaartekracht. Ik beschreef hoe, als men in gedachten een monster zou kunnen nemen van een zwart gat, dit monster buiten de zwaartekrachts, invloedssfeer daarvan, uit elkaar zou vliegen als withete pure energie. Binnen de gebeurtenissen horizon kan materie niet meer bestaan. Het wordt ingedrukt tot ver voorbij het vermogen van elk denkbaar deeltje om volume te behouden. Enige organisatie of een matrix kan er dan niet meer zijn, alles wordt energie in een rauwe ongeorganiseerde vorm, de oer energie. De ontsnapte energie uit het beschreven monster, zal zich in ons universum althans gedragen als voorheen, de energie waaruit ons universum is ontstaan. Een condensatie proces door dalende temperatuur en volume toename, waarna een stadium wordt bereikt waarin er zich deeltjes zullen vormen. Verder beschreef ik dat er aan de randen van ons universum zogenaamde koude spots zijn waargenomen, en dat een geleerde dame daar vervolgens slierten van sterrenstelsels naartoe zag bewegen. Haar naam en die van haar collega had ik op moeten schrijven, helaas werkt mijn geheugen niet goed, excuus daarvoor. In ieder geval, deze ontdekking van haar gaf mij het beeld; dat uiteindelijk ineen gestorte sterrenstelsels zich een weg vinden naar andere universa en omgekeerd, in de vorm van reusachtige zwarte gaten. De condities in die andere universa verschillen, dat is hypothetisch aannemelijk. Heerst in een dergelijke omgeving een substantieel hogere zwaartekracht, dan moeten de daar arriverende zwarte gaten uit ons universum wel uit elkaar vliegen. Een nieuwe big bang zou zo hebben kunnen ontstaan. Er zou er zelfs één onderweg naar ons kunnen zijn, dan heeft deze ons alleen nog niet ingehaald. Wat bovenstaande documentaire daar aan toevoegde in mijn beeldvorming, is het alles omvattende interactie principe, dat constant tussen de andere universums en het onze moet heersen. Dat geldt dan hypothetisch althans ook voor ons brein, zelfs dat van alle breinen, in dit en de andere omgevingen in een multiversum. Verstrengeling tussen deeltjes is aangetoond, maar ook het feit dat verandering van spin, over oneindige afstanden onmiddelijk is, ongeacht de lichtsnelheid. Dat impliceert dat we verbonden zijn met alles en iedereen in dit universum en daarbuiten. Niet dat we elkaar kennen, maar de verbinding is er, althans nogmaals hypothetisch. Er is niet aangetoond dat dat zou moeten leiden tot het bestaan van goden natuurlijk, wat ik dan ook storend vond aan de docu, e.e.a is puur suggestief.           
   
   
   

 2. Misschien ook wel interessant voor de lezers:
   
  Toen ik het U tube filmpje had bekeken, verscheen rechts bovenin weer een paarse verkleuring in het venster. Vervolgens verliet ik de site, keerde weer terug naar visionair en logde in. De kleur was verdwenen en ik kon ongestoord schrijven. Ik verbind hier nog geen conclusies aan, maar vermoed nu wel dat men gevolgd wordt door instructie commando’s, verborgen in documentaires en filmpjes. ;)

   1. Dat is zeker een interessante tip zeg, heb jij of iemand anders overigens enige ervaring met het gebruik van de combinatie Windows XP / Ghostery? Er stond bijvoorbeeld het commentaar dat iemand niet langer kon betalen via I deal. Dat soort ervaringen wil ik niet natuurlijk.  

 3. Had ik ook al gelezen, het is gratis voor zover ik kon vernemen. Het ging mij echter om het functioneren in combinatie met Windows XP. Over acht maanden is het gebeurt met die versie van Windows, moet zeggen dat ik daar met lede ogen naar terug zal kijken. XP heeft alles wat ik nodig heb, en zo eenvoudig in de bediening. Het zou een goede investering zijn om XP over te nemen. Mensen zoals ik zijn er zeer aan gehecht. In het uiterste geval ga ik dan over op Linux. Ben het commerciële geëxperimenteer eigenlijk zat, als ik toch moet overschakelen, dan maar iets heel nieuws. Die programmeurs bij Microsoft willen zichzelf te gelde maken, maar streven zo hun doel voorbij, althans bij mij werkt dat psychologisch zo, en ik ben de enige niet. Niet dat zij geen goede service verlenen, maar iets dat goed werkt, of in de smaak valt, moet je zo laten en verbeteren. In ieder geval bedankt voor de tip Jasper. 

 4. Wat hij doet is heel typisch voor pseudo-wetenschap: heel veel ware feiten vertellen over bijvoorbeeld neurologie en natuurkunde, en dan plots een gigantische denkstap nemen en een eigen nieuwe theorie inbrengen. Deze theorie is niet weerlegbaar (immers, hoe weerleg je de formule bewustzijn=hf? hoe meet je de frequentie en hoe meet je het gekwantificeerde bewustzijn?) maar door ook veel ware dingen te zeggen verhul je de bullshit.
  Als hij echt zo’n goede theorie heeft moet hij maar komen met concrete en toetsbare hypotheses/voorspellingen die niet geformuleerd kunnen worden in de oude theorie.
   
  Om even mijn favoriete quote aan te halen: “shut up and calculate!”

  1. Bewustzijn wordt blijkbaar op verschillende manieren gemeten, wat ik ergens las, Tien graadmeters van geëvolueerd bewustzijn
    
   1.    Een manier van leven hebt die ook alle andere mensen de ruimte geeft om te leven, zodat je in je behoeften voorziet zonder afbreuk te doen aan andermans kansen om in de hunne te voorzien
    
   2.    Een manier van leven cultiveert die het recht om te leven en de culturele en economische ontwikkeling van alle mensen respecteert, ongeacht waar zij wonen of wat hun etnische oorsprong, geslacht, nationaliteit, maatschappelijke status en geloofsovertuiging is.
    
   3.    Een manier van leven nastreeft die het intrinsieke recht op leven beschermt, naast een het leven in stand houdende omgeving voor alle dingen die op aarde leven en groeien
    
   4.    In harmonie met de integriteit van de natuur, en rekening houdend met overeenkomstige wensen van andere leden van de samenleving, geluk, vrijheid en persoonlijke vervulling nastreeft
    
   5.    Erop staat dat je regering in een vreedzame verstandhouding en een geest van samenwerking omgaat met andere naties en volken, in de erkenning van de legitieme verlangens naar een beter leven en een gezond milieu voor alle volken van de grote menselijke familie
    
   6.    Van ondernemingen verlangt dat zij niet alleen verantwoordelijkheid voor al hun belanghebbenden aan de dag leggen, maar ook voor de instandhouding van hun milieu, mede door te eisen dat zij goederen produceren en diensten leveren die in een legitieme vraag voorzien zonder de natuur te schaden en de kansen van plaatselijke bedrijven en de zich nog ontwikkelende economieën te verminderen.
    
   7.    Van de openbare media verlangt dat zij een constante stroom van betrouwbare informatie over fundamentele tendensen en belangrijke processen leveren teneinde jou en je andere medeburgers en consumenten in staat te stellen op basis van feitenkennis beslissingen te nemen die op hun en jouw leven en welzijn van invloed kunnen zijn.
    
   8.    Ruimte schept in je leven om mensen die minder bevoorrecht zijn dan jij te helpen een waardig leven te leiden, vrij van de ontberingen en vernederingen van abjecte armoede
    
   9.    Samenwerkt met gelijkgestemde geesten voor het beschermen en ook herstellen van de essentiële vormen van evenwicht in je leefomgeving, niet alleen in je directe omgeving, je land of werelddeel, maar ook in alle andere delen van de wereld
    
   10.   Jongeren en andere ontvankelijke mensen van alle leeftijden aanmoedigt tot het ontwikkelen van de geesteshouding die hen in staat zal stellen zelf ethisch verantwoorde beslissingen te nemen die bepalend zijn voor hun eigen toekomst en die van hun kinderen.
    

  2. Uit het bestaan van hersengolven blijkt wel dat er ritmische en cyclische processen in het brein bestaan. Op zich is de gedachte niet onlogisch dat hiermee, net als in een klassieke computer, denkprocessen worden gestroomlijnd. Ik denk echter wel dat het bewustzijn in zijn geheel te ingewikkeld is om door één enkel golfpatroon te worden ‘verklaard’. 

   1. Het gaat mij niet om een of andere theorie van hersengolven. Het gaat mij heel specifiek om de waarheid van de gegeven formule C=hf.
    Zulke formules zeggen echt helemaal niets, en ze komen in de docu heel plots uit de lucht vallen zonder uitleg of bewijs.
     
    Vandaar mijn oordeel: dit filmpje is totale prut, bedoeld om mensen te laten denken dat het heel wetenschappelijk is, terwijl het dat in feite niet is.

 5. Las er het volgende over
   
  Hersenonderzoeker Michael Hutchison noemt de frequentie van 7,83 Hz de elektromagnetische matrix voor al het leven op deze planeet. De frequentie waaronder alle levensvormen zich hebben ontwikkeld en die tot voor enkele decaden nog de overwegende elektromagnetische frequentie was, waarin zich al het leven afspeelde. Onze natuurlijke frequenties worden steeds meer overschaduwd door kunstmatig opgewekte frequenties. Een toenemend aantal wetenschappers vindt bijvoorbeeld het elektriciteitsnet als bedenkelijk. In de toekomst wordt de werking van ‚elektrosmog’ een uiterst actueel thema. De problematiek van vreemde frequenties is, dat wij deze met onze normale zintuigen niet kunnen zien, horen noch ruiken. Het voorbeeld van de astronauten toont duidelijk de levensbelangrijke functie van de 7,83 Hz-frequentie voor de mensheid en al het leven zelf.

Laat een reactie achter