Eén van de dertien raadselachtige botsingen.

Kandidaatdeeltje donkere materie gevonden?

De spanning loopt op bij de LHC-onderzoekers in Genève. Geen wonder. Uit drieduizend miljard botsingsproeven, gedaan in de compact muon solenoid-detector, zijn ondertussen een dertiental afwijkende botsingen gezeefd. De resultaten zijn het makkelijkst te verklaren door aan te nemen dat de lichtste van de hypothetische sparticles, voorspeld door de supersymmetrie theorie, echt bestaat.

Supersymmetrie
Op dit moment zijn er twee grote natuurkundige theorieën. Einsteins algemene relativiteitstheorie die de zwaartekracht beschrijft en het standaardmodel, dat bestaat uit de drie kwantumveldtheorieën die de overige drie krachten: de elektromagnetische kracht (QED), de zwakke kracht en de sterke kracht(QCD) beschrijven.

Eén van de dertien raadselachtige botsingen.
Eén van de dertien raadselachtige botsingen.

Alle pogingen om algemene relativiteit te verzoenen met het standaardmodel hebben gefaald. Wel is de speciale relativiteitstheorie naadloos in de kwantumelektrodynamica verwerkt.

Volgens de supersymmetrie theorie (SUSY) kent ieder deeltje uit het Standaardmodel een superpartner: zo heet een superelektron een selectron, een superquark een squark enzovoort.

Superdeeltjes, sparticles, verschillen van normale deeltjes omdat hun spin, ‘draairichting’, een half afwijkt van die van normale deeltjes. Het gevolg: bosonen veranderen in fermionen en andersom. Je krijgt dan heel vreemde materie: lichtdeeltjes (fotino’s) die elkaar afstoten en superneutronen die door elkaar heen kunnen vliegen. Super-atomen en super-levensvormen zien er (als ze al bestaan) heel anders uit dan die van ons. En kunnen dwars door ons heen vliegen zonder dat we het merken.

Deze superpartners hebben voor kosmologen de prettige eigenschap dat ze alleen maar door de zwaartekracht waar te nemen zijn, een ideale kandidaat voor de mysterieuze donkere materie dus zonder dat ze hun toevlucht hoeven te zoeken tot alternatieve zwaartekrachtstheorieën als MOND. Om het prille geluk helemaal compleet te maken: het lichtste sparticle  is ook stabiel.

In de Large Hadron Collider worden protonen, waterstofkernen, met extreem hoge energie met elkaar in botsing gebracht. De filosofie achter de proeven is dat in een klein deel van de gevallen de botsingsenergie zal worden gebruikt om nog onbekende deeltjes te produceren.

Een deeltje dat op bijna geen enkele wijze reageert met ‘normale’  materie is behalve door de zwaartekrachtswerking, maar op één effectieve manier waar te nemen: door het plotseling verdwijnen van energie en moment (beweging maal massa), op het moment dat het gevormd wordt. Op deze manier is het neutrino ook ontdekt.
Dit is precies wat er in de dertien botsingen gebeurd is. Er is precies zoveel energie en moment verdwenen als volgens de supersymmetrietheorie wordt voorspeld.

Dertien is niet erg veel en om een statistisch significant meetresultaat te bereiken moeten de botsingsproeven nog even doorgaan. Dat dit een veelbelovende eerste ontwikkeling is op weg naar een nieuwe natuurkunde, staat echter buiten kijf.

18 gedachten over “Kandidaatdeeltje donkere materie gevonden?”

 1. Germen,

  Als mensen sterven en er zijn mensen die het residu van mensen zouden kunnen zien, zou het dan mogelijk kunnen zijn dat het residu van die mensen (de zogenaamde geesten)dezelfde eigenschappen heeft als Super-levensvormen?

  Met mijn vraag wil ik hiermee aangeven dat als het zo is dat super-levensvormen zouden kunnen bestaan dat ze eerst zouden moeten uitzoeken of residu van mensen die eigenschappen ook heeft voordat ze tot de conclusie komen dat super-levensvormen zouden kunnen bestaan.

  1. Ik heb er trouwens nog een reden voor dat ik dit vraag, als het residu van een mens dezelfde eigenschappen heeft dan kunnen ze eindelijk ook conclusies trekken uit deze informatie wat een ziel eigenlijk is op quantumniveau en waar een ziel naartoe gaat als een mens sterft.

  2. Barry,
   ik denk persoonlijk dat als geesten bestaan, ze iets heel anders zijn dan donkere materie en meer met complexe structuren in kwantumverstrengelde materie te maken hebben. Op dit moment weten we hier nog niet het topje van de ijsberg van. Wat zijn de macroscopische gevolgen van massale kwantumverstrengeling? Kunnen er dissipatieve structuren (lees: levende organismen) bestaan die gebaseerd zijn op kwantumverstrengeling als interactie?
   We weten überhaupt niet in hoeverre kwantumverstrengeling voorkomt op grotere schaal.

   1. Germen,

    Ik kan me 2 artikelen herinneren die jij een keer geschreven hebt, 1 artikel was gebaseerd op een theorie van Einstein waarin de stelling werd geopperd dat sneller reizen dan het licht mogelijk was alsj e hier gigantische strengen voor gebruikt die in het universum zouden kunnen bestaan. Dit zou dus tijdreizen mogelijk maken. Ik weet niet meer precies hoe het heette maar ik zie de foto nog voor me die je erbij had geplaatst (vrije interpretatie van hoe het uit zou moeten zien). Mischien zit ik er naast maar ik heb begrepen dat de macroscopische gevolgen van kwantumverstrengeling teidreizen dus mogelijk zou moeten maken. Het was een theoretisch artikel dus idd we weten niet hoe het zit.

    Een tweede artikel wat ik nog kan herinneren is het artikel waarin de stelling werd geopperd dat er donkere energie in het DNA van een mens zit op de plaatsen waar de inactieve DNA gedeeltes zitten.
    (vandaar dat ik de link legde tussen donkere energie, super-levensvormen en geesten of residu van mensen)

    hahaha…lolll…. hint hint Ik hoop dus dat ik deze artikelen nog een keer terug zie.

    1. Barry,
     In dat artikel bleek dat het om ruis ging afkomstig van de genetische processen.
     Een artikel zoeken doe je het gemakkelijkst als je in het zoekvenster de betreffende site intypt en dan het belangrijkste woord of woorden. De preciese titel van het artikel is niet nodig. En dan krijg je op Google de links te zien.

    2. Julie,

     Ik weet het, dank je wel.

     Ik had geen zin om me er moeite voor te doen dit keer…(hint hint) Deze hints waren voor Germen bedoeld, hij weet wel wat ik bedoel.

     Als het zich ging om de vorige link die ik aan germen had gevraagd…ik kon niet op het belangrijkste woord komen, het is geen schande om om hulp te vragen zoals ik ook deed. Weet je nog wat op dit moment mijn vak is? :)

    3. Barry,
     Germen is veel te druk. Het artikel heet: “teleportatie door de tijd”, op deze site. Een bepaald woord kun je op dezelfde manier vinden door bijv. de woorden “quantumverstrengeling tijd” in te voeren.

    4. Barry, ik heb toen alleen beschreven dat kwantumverstrengeling optrad tussen stukken DNA.
     Kwantumverstrengeling staat voorzover we weten geheel los van donkere materie en donkere energie.
     Donkere materie zijn (hypothetische) onzichtbare deeltjes die moeten verklaren waarom de zichtbare materie in melkwegstelsels zich heel anders gedraagt dan je zou verwachten op basis van de ons bekende zwaartekrachtswetten.
     Donkere energie is de onzichtbare kracht die moet verklaren waarom het heelal de laatste paar miljard jaar veel sneller uit lijkt er zetten dan hiervoor.

    5. Germen,

     Dat klopt, voor zover we weten..

     Ik heb een heel sterk voorgevoel dat het wel iets met elkaar te maken heeft maar ik kan niet verklaren voor mezelf waarom. Mischien kom ik er wel ooit achter waarom mijn brein die links legt…maar ja…het kan ook volslagen onzin zijn wat ik in mijn hoofd heb.

     Ik heb het idee dat de donkere energie in ons DNA een link is naar waar de energie naartoe gaat als we ooit sterven omdat energie nooit verloren gaat. Ja ik weet ook wel dat donkere energie maar woorden zijn, ze moeten het beestje toch een naampje geven. Mischien is de energie in ons lichaam een deel van de drijvende kracht achter het universum, snap je waar ik naartoe wil? Ik hoop dat jij het snapt, ik snap het zelf nog niet helemaal…lolll… :)

 2. Dus de onderzoekers hopen nog andere deeltjes te vinden dan axionen, WIMPs en steriele neutrino`s waarvan ze denken dat donkere materie daar uit bestaat. Maar eigenlijk scheppen ze nieuwe deeltjes.
  Het is zeker dat met hogere temperatuur en energie krachten in elkaar kunnen overgaan. Misschien verklaart dat de verdwijning van energie op dat moment.

   1. Ok, Julie, mischien heb ik het verkeerd opgepakt, ik heb regelmatig blackouts door mijn slaapritmestoornissen, maar ja, ook zonder blackouts…als je niet op steekwoorden kan komen kan je zoeken totdat je een ons weegt, je zal het niet op het internet vinden wat je zoekt. Ik zal je vertellen waarom ik deze hints gaf, ik hoop erop dat germen een keer deze artikelen herschrijft of een vervolg erop maakt…specifiek deze 2 artikelen.

 3. Germen,

  Je krijgt dan heel vreemde materie: lichtdeeltjes (fotino’s) die elkaar afstoten ??

  Betekent dit dan dat Einstein ernaast zat? Volgens Einstein gaat licht toch maar 1 kant op als ik het goed heb en dat is altijd rechtdoor (mits het niet afgebogen wordt uitzonderingsgewijs door een of ander vaag veld rondom een planeet). Als ik het bovenstaand zinnetje goed begrijp zou het dus betekenen dat licht niet alleen afgebogen kan worden maar zelfs dat het 180 graden kan draaien en terug kan keren naar waar het vandaan kwam. Als dat zo is dan wordt reizen sneller dan het licht wel heel makkelijk, je draait de reisrichting van licht om en je vliegt ertegenin.

   1. Waar in Einsteins theorie staat dan dat licht kan stilstaan? Of is het zo dat, als ik het even visualiseer, licht voorwaarts reist en dan onderling zijwaarts afstoot? Het zou dan hoe dan ook betekenen dat er een nieuw verschijnsel is die licht kan laten afbuigen en dat is het licht zelf.

Laat een reactie achter