Van de drie mogelijke toekomsten van het heelal, instorting, langzamere uitzetting of een op hol geslagen uitzetting is de Big Rip, de derde optie, het waarschijnlijkst.

Natuurwetten niet scherpgesteld voor leven

Een geliefd argument voor mensen die in een schepper geloven is aan vervanging toe.

Het blijkt dat de uitzettingssnelheid van het heelal niet optimaal is voor het ontstaan van intelligent leven. Als de kosmologische constante licht negatief was geweest, was het heelal gastvrijer geweest dan nu.

Van de drie mogelijke toekomsten van het heelal, instorting, langzamere uitzetting of een op hol geslagen uitzetting is de Big Rip, de derde optie, het waarschijnlijkst.
Van de drie mogelijke toekomsten van het heelal, instorting, langzamere uitzetting of een op hol geslagen uitzetting is de Big Rip, de derde optie, het waarschijnlijkst.

Volgens de laatste astronomische waarnemingen drijft het heelal steeds sneller uit elkaar. Dat is kosmologisch te beschrijven door een kosmologische constante labda ([latex]\Lambda[/latex]) in te voeren. Deze constante, ooit door Einstein de grootste blunder van zijn leven genoemd, nu een handig hulpmiddel om de steeds grotere afstand tussen big-bang theorie en waarneming te overbruggen. [latex]\Lambda[/latex] beschrijft de fractie waarmee de uitzettingssnelheid van het universum elke seconde groter wordt.

Dit getal [latex]\Lambda[/latex] is weliswaar erg klein, 10−35 s−2, maar omdat het om een versnelling gaat, een gestage toename van uitzettingssnelheid dus, betekent het dat de uitzettingssnelheid op een gegeven moment zo groot wordt dat zelfs atomen uit elkaar gerukt worden. We zullen dan misschien kunnen schuilen in zwarte gaten tot ook die de geest geven.

Erg gezond is het heelal in de verre toekomst dus niet. Ook nu leiden we een marginaal bestaan. Het blijkt uit berekeningen van Don Page, een theoretisch natuurkundige van de University of Alberta in Canada dat een licht negatieve kosmologische constante zelfs beter voor de kans dat zich melkwegstelsels (en dus leven) ontwikkelt uitpakt, dan een positieve constante zoals nu. Sterker nog: we zitten zelfs aan de uiterste grens voor leefbaarheid. Was de kosmologische constante ook maar iets groter geweest dan hadden zich uit de dunne slierten materie geen melkwegstelsels gevormd.

Toch is er ook goed nieuws voor universum-chauvinisten. De overige natuurconstanten, denk aan de sterkte van de elektromagnetische en zwaartekracht, blijken wel zeer nauwkeurig overeen te komen met de eisen die het leven aan de grootte stelt. Gelovige misantropen kunnen hieruit afleiden dat God een sadist is: hij heeft de constanten in dit heelal zo afgesteld dat het leven dat onvermijdelijk ontstaat, over een paar miljard jaar wreed uit elkaar wordt gerukt. Of dat God wil dat we een manier verzinnen om uit het universum te ontsnappen. Survival of the cleverest. Het heelal als kosmische IQ-test?

Of misschien vergissen de kosmologen zich en doen we hier aan smadelijke godslastering. Ze zaten er al vaker naast. Laten we dat laatste maar hopen…

Bron

6 gedachten over “Natuurwetten niet scherpgesteld voor leven”

    1. Julie.

      We zijn er nu al achter, dat de sporen van oudere universa die van de onze doorkruisen, waardoor het restmateriaal zich vermengd met ons huidige universum. De gevolgtrekking die je daaruit kunt maken, is dat het een kwestie is van een eeuwig beschikbaar blijven van grondstoffen, voor een nieuw te vormen heelal. Vindt ik persoonlijk een prettig idee.

    1. Haushofer, je link gelezen. Mijn eerste gedachte was, dat het puur een speculatief gegeven is. Zoals je op het eind dat zelf ook al aangaf. M.i. hebben we maar een universum, gezien in het non dualisme. Dat er in dat universum diverse systemen aan werk zijn, vind ik wel een logica, want dat zou uit dualistische werking moeten bestaan. Zoals ik uit het verhaal lees zou je meerdere systemen hebben, die dan allemaal non dualistisch zouden moeten werken, dat wil er in mijn lekenverstand niet in. Laat staan dat we daar God bij halen, dit laatste is een ieder zijn recht om daarin te geloven, maar heeft m.i. geen wetmatigheid. Ik zit nogal vaak bij de NASA te kijken naar nieuwe ontwikkelingen en kwam een filmpje tegen, waarin je kon zien hoe een black hole tot stand kwam, ik zal het weer even opzoeken en de link plaatsen. Daarnaast en vraag me nu niet waarom, want ik kan dat gegeven niet meer vinden omdat het toen voor mij niet belangrijk was, heeft de natuurwetenschap de uitspraak gedaan dat het uitdijen van het heelal nog zo’n plm 4 a 5 miljard jaar door kan gaan en dan het volume vol zou zijn. Ook dit vind ik een logica waarin ik me kan vinden, daar alles ook de mogelijkheid heeft om zich opnieuw te vernieuwen, dus het heelal ook. Mvg Paul.

Laat een reactie achter