De stabiele omloopbanen in een zwart gat hebben een uiterst bizarre vorm.

‘Planetenstelsel binnen zwart gat mogelijk’

Ongelofelijk maar waar: planeten kunnen een stabiele baan afleggen binnen bepaalde typen zwarte gaten. Ze draaien hierbij om singulariteiten, ontdekte de Russische fysicus Vyacheslav Dokuchaev.

De directe omgeving van actieve zwarte gaten zendt veel röntgenstraling uit. Bron: NASA’s Goddard Space Flight Center

Wat zijn zwarte gaten?
Zwarte gaten worden voorspeld door Einsteins algemene relativiteitstheorie. Een zwart gat is een gebied in de ruimte met een ontsnappingssnelheid groter dan de lichtsnelheid. Als gevolg hiervan kan zelfs licht niet ontsnappen (met als gevolg dat alles binnen de waarnemingshorizon van een zwart gat onzichtbaar is). Alles binnen de waarnemingshorizon eindigt binnen korte tijd onherroepelijk als een spaghettisliert die in een razend tempo in een punt met oneindige dichtheid, de singulariteit, samen wordt geperst. Er zijn enkele verschijnselen in ons melkwegstelsel, zoals de röntgenbron Cygnus X-1 en het extreem zware object Sagittarius A* in het centrum van ons melkwegstelsel, die het beste verklaard kunnen worden door aan te nemen dat het hier om zwarte gaten gaat.

Kortom, niet echt objecten waarbinnen planeten zouden kunnen bestaan, zou je op het eerste gezicht zeggen. Echter, schijn bedriegt, zo blijkt uit berekeningen. Er zijn namelijk bepaalde typen zwarte gaten met meerdere singulariteiten  waarbinnen een stabiele omloopbaan mogelijk is. Dit is dan direct de meest bizarre omloopbaan ooit berekend. Het gaat hier om roterende of elektrisch geladen zwarte gaten (in vaktermen: Kerr- of Nordström zwarte gaten). In deze typen zwarte gaten vormen de singulariteiten niet punten, maar lussen. In een zwart gat worden ruimte en tijd met elkaar verwisseld. Leven zoals we dat hier kennen is daar onmogelijk.

De stabiele omloopbanen in een zwart gat hebben een uiterst bizarre vorm.
De omloopbaan van planeten binnen zwarte gaten zijn zeer bizar.

Eilandje van normaliteit
Het is echter bekend dat in Kerr– en Reissner-Nordström zwarte gaten een tweede (Cauchy) horizon bestaat, waarbinnen ruimte en tijd weer hun bekende configuratie innemen. Dokuchaev berekende dat binnen deze horizon stabiele omloopbanen mogelijk zijn. Deze hebben een rijke structuur (natuurkundigen-speak voor een ingewikkelde structuur). Objecten in deze baan worden helder verlicht door de singulariteiten en door fotonen die hier gevangen zitten. In principe, stelt Dokuchaev, zijn dus planeten met eventueel leven op deze plek denkbaar. Hij stelt zelfs voor dat vergevorderde beschavingen het binnenste van een zwart gat koloniseren. Het is namelijk de beste plek om het einde van het heelal zo lang mogelijk te overleven en de bizarre natuurkunde in dit gebied is waarschijnlijk zeer interessant voor allerlei toepassingen die we nu nog net kunnen overzien.

Een dergelijke beschaving zou wel te kampen hebben met de extreem energierijke straling in dit gebied en mogelijk schendingen in causaliteit – met andere woorden: fundamenteel onvoorspelbare en onverklaarbare dingen. Kortom: ideaal geschikt voor mensen die van onverwachte dingen houden.

Bronnen:
Arxiv blog
ArXiV

63 gedachten over “‘Planetenstelsel binnen zwart gat mogelijk’”

 1. Zie Fundamentele Bezwaren: Ten Eerste IS Het ZEER Onwaarschijnlijk dat Vrij Elektronenverkeer Mogelijk ZOU zijn in een Zwart Gat Waar Zelfs Kernen Niet Eens Kunnen Bestaan.
   
  DAN Elke Omloopbaan ZOU Het AFLEGGEN Tegen de Enorme Weerstand Van het Zwartegatmateriaal en Pressie en Geen Kracht een Omloop te Bevorderen Zou Bestaan DAT te Overwinnen. En Welk Materiaal zou een soort Planeet Kunnen Vormen Hoe en Waar Van gevormd moeten worden Alvorens het een singulariteit Zou Opzoeken?
   
  Twee singulariteiten Die Dingen in een Omloopbaan ZOUDEN hebben Suggereert Aantrekkingskracht. HOE Kan Dat DAN Met Die TWEE singulariteiten Onderling?
   
   
  NIETS GEEN Planeet GEEN Leven Zou Er KUNNEN Bestaan Elke STAP Een Vernietigend uiteenscheurende Veldsterkte zwaartekrachtverschuiving en verschil dat Alles uiteenrijt. Een Omloopbaan DAN OOK!
   
  Dat Licht niet uit een Zwart Gat zou Kunnen Ontsnappen is omdat Het Spectum Energierijker is en in Hoger Gebied Straalt en Men Het DUS niet Ziet. In Perseus Op 2,1 ly Moet er Nog Een Staan Vrij Zichtbaar in Ultraviolet.
   
   
   
   

  1. Welk zwart gat is 2,1 lichtjaar van ons weg? Hoe heb je dat gemeten?

   Welke golflengte licht zal het dan zijn? Kan je dat berekenen voor me? Ultraviolet is tussen de 10 en 400nm btw, en we kunnen ieder stukje van dat spectrum meten.

   En ik dacht dat je zo’n hekel had aan wetenschappelijke uitspraken zonder bewijs ervoor? Hoezo zeg je dan dingen waar je geen bewijs van hebt? (licht dat je niet gezien hebt, zwarte gaten waar je nooit ingeweest bent)

   1. Meneer lucas Ik Begin met u te Vrezen Dat er een Mentale Afwijking Speelt.
     
    Als u in uw kritiek Mijn Reeds Eerder Geplaatste Bovenstaande Bijdrage bedoeld Kan Ik Zeggen Dat Ik Blijkbaar Buiten Uw Legue Opereer. Simpel Zijn Mijn Bezwaren  Om Zienswijzen in Artikel op Gezond Verstand en Goed geheugen Gebaseerd en Mede in Dit Geval Om Wat er Al Allemaal Over Zwarte Gaten Gezegd is. En Al Dat Strookt Niet Zo!
     
    Wat Mijn Verdere Mededelingen Betreft Heb Ik Zo Mijn Zekerheden. Ter Informering en te Kennen te Geloven of niet te Herkennen of niet. Als het u niet bevalt Staat het u Vrij om weg te lopen liefst zo Hard Mogelijk. Ik Zal u Niet tegenhouden!  Daar Naast Zal de Tijd Uitwijzen Wat Mijn Woord Waard Was of niet.  De Dogon Beschreven immers Ook Sterren Die Pas Honderden Jaren Later Toch Werden Gevonden DUS WIE WEET.
     
    Daar naast Zijn Die theoretici OOK NIET in Een Zwart Gat geweest.
     
    Verders Heb Ik ZO Op Deze Wijze GEEN ENKELE Bewijskracht Dan Logica en Oprecht en Zo Integer Mogelijk Het Verstand te Gebruiken. Waarbij Dan De Lezer Dat Weer Naar Eigen Capaciteit en Nivo Moet Interpreteren of Geloven Of Niet of Het Aannemelijk Herkenbaar Geloofwaardig is DAAR GA Ik NIET MEER OVER DAN. Dat Laatste Woord Lig Bij de Ontvanger Zelf. Dat IS Ander Om Ook ZO!
     
    Wat Betreft Die Eigenschappen IS Het JUIST U Vanwege AFWEZIGHEID Van Deze Eigenschappen Die Hier Steeds Zonder Bewijs of Zelfs Aannemelijkheid rondstruint.
     
    Mede Ben Ik Helemaa NIET Verplicht Mij Aan u OF Wie te Bewijzen. En ZEKER NIET ALS Het OOK NOG EENS Een Heel Naar mannetje is die ter kwader trouw steeds Mij poogt in de verdediging te drukken en er Naar dialoog op na houdt.

    1. Je leidt uit je logica af dat er een zwart gat op 2,1 lichtjaar afstand is, die UV straling uitzendt die wij niet kunnen waarnemen? Hoe krijg je dat voor elkaar? Zoals ik al vroeg: welke golflengte heeft dat licht, in welk stuk van de hemel is je zwart gat, en hoe weet je dat hij op 2,1 lichtjaar afstand staat?

    2. Hij bedoeld dat je het gewone met het blote oog zichtbare licht niet kan zien, en dat zwarte gat is misschien een oude kern van een voormalige hyperreus.

    3. Nee hij zegt duidelijk dat de moderne wetenschap het fout heeft in hun claim dat licht niet ontsnapt aan een zwart gat. De reden die hij hiervoor geeft is dat het licht dat ontsnapt in een onwaarneembaar deel van het spectrum zit.

    4. @Lukas Hawkins Zegt Ook Dat Licht uit een Zwart Gat MOET KUNNEN ONTSNAPPEN DAAR hij zegt dat Zwarte Gaten VERDAMPEN. DAN ZOU DAMP MEER NOG DAN LICHT EN DAT ZONDER RAKETMOTOR OOK NOG EENS …..Kom NOU?

    5. Je ontwijkt de vraag: hoe ben je tot de conclusie gekomen dat er een zwart gat is op 2,1ly afstand, en hoe ben je tot de conclusie gekomen dat zwarte gaten licht uitzenden in het UV-spectrum?

     Hawkingstraling wil ik er best bij halen, maar laten we ons eerst maar concentreren op je bewering. Als het allemaal zo logisch is kan je vast aantonen waarom het zo moet zijn, en waarom het nu juist die afstand moet hebben en die golflengte.

    6. Budgets lonen toelagen leningen bazen van elke Ademhaling onderdanigheid  en daad afhankelijke inkomens Hebben Van de Mensheid een BEEST GEMAAKT!

    7. “”Je leidt uit je logica af dat er een zwart gat””
      
     Omdat Ik 1 Detailtje Van Mijn Bijdragen en Stellingen NIET in 1 der Vele Antwoorden op uw  Meestendeels Overtollige zeurvragen EXPLICTIET en OOK noeg eens gedetaileerd herkauwend er bij heb gezet neemt u de vrijheid Dat te nemen om VALSE  NOU AL WEER VALSE beweringen en combinaties van te brouwen als belediging en om Mij mee te Belasteren?
      
     Net Als Die pechtold en cohen op TV Ook Deden. Tegen Heel Het Volk en Alle Onze Eigen Belangen! Zelfs de Wijkmariniers ZOUDEN van Die Geert Wilders zijn Die al lang Van aartsen en pechtold af kwamen als bijzondere opsporingsambtenaren en in 2003 al actief! En Die cohen Had Mooi Wel even 3,1 Miljard euro met zijn clan van Amsterdam Gestolen! Durfden nog op TV het heertje en vertrouwen te spelen.  Dat soort Kan Nooit veel Van rondlopen!
      
     Ook Mij met wetenschappers te vergelijken Die Wel WAT Gebleken Hebben BIJ Veelvuldige Herhalingen WAT TE VERBERGEN  WAT TE VERZWIJGEN TE HEBBEN DAN MIJ ZONDER HEEL GOEDE REDEN EN OORZAAK MEE OM EEN ANDER MOTIEF EN ANDER TOPIC OOK NOG EENS MEE SUGGEREREN EN BESCHULDIGEN -OMDAT IK NIET DOE WAT U WILT- IS PUUR AFPERSING SMAAD EN LASTER. In uw opinie en belevingswereld is DAT Eenieder Die Vindt DAT Dutroux Verschrikkelijke daden heeft misgaan ZOU DAN OOK ZELF Zo een Dutroux MOETEN ZIJN ZO GAUW MEN ER WAT VAN ZEGT!  TOCH WEL Samenspan aan Die wetenschapsfrauden Dan OOK NOG!
      
     HEEFT u SOMS ZELF EEN VALS DIPLOMA MENEER COHEN … JOB COHEN?

 2. Apropo @Pythtagoras ALS Je Dit Leest:  Ik Denk Dat Je Link Zwaartekracht Elekrtomagnetische Kracht Het Moeilijk Gaat Krijgen ALS er Aan een Zwart Gat OOK Zwaartekracht TE BESPEUREN VALT. OF NOU Zulke Eigenschappen Dan NOG WEL BESTAAN in Zulks Extremiteiten Waar ALLES EEN VORM IS GEWORDEN Van Ons ONBEKENDE MATERIE en EENHEID?
   
  Dat Ik DAN Hier ZELF Zeg Dat Zwarte Gaten Licht Emaneren Kan Wegverklaard Worden Door Te Stellen Dat Licht en Electromagnetisme EEN PRODUCT IS Net Als de Zon Licht Geeft MAAR DAT LICHT NIET IS!

 3. Hehehe @Lukas  Als uw metier BLIJFT aanhangen EEN bigbanguniverse en uw redshiftverklaringen Als symptoom er Van HEEFT U HET NOG MOEILIJK te zeggen dat er geen Licht aan Zwarte Gaten ZOU KUNNEN Ontsnappen en DAN ALLES ANDERE OOK NIET  …. Daar Dit Een ZWART GAT PRINCIPIEEL ONSTERFELIJK ZOU MAKEN en UW heelal DOOD uw theorie OOK!   Een Zwart Gat PAST DAN Eigenlijk NIET in uw bigbangheelal!  GELUKKIG IS HET uw heelal DAT NIET PAST bij een Zwart Gat!  EN OH ZO MOOI BIJ HET MIJNE OM DAT Het Ook IN HET MIJNE STAAT! MAAR u Mag er Heus Wel IN Blijven Wonen HOOR!

  1. Je blijft bezig met persoonlijke aanvallen. Mijn verzoek is heel simpel: je zegt dat je logische redenen hebt voor je beweringen. Geef die logische redenen. Vertel me waarom UV straling, welke golflengte? En waar is dat zwarte gat op 2,1ly afstand? Hoe weet je dat het 2,1ly is?

   1. HIER ZET IK DE STREEP immers MET U Wordt het een blur en wartaal ANDERS ALS AL HEEL BEKEND! ASL IETS U NIET BEVALT KOM MAAR OP ONTKRACHT HET MAAR DAN Zel Ik Er Weer Zijn! De Kern IS GEZET En Dat IS Het Dan!

    1. Nee beste c, zo werkt het niet. Ik kan iets niet ontkrachten als ik niet weet wat je reden ervoor is. Vind je het niet leuk als ik interesse heb in je theorie? Ik vraag heel beleefd of je het mij uit wil leggen. Ik vraag slechts voor meer details.

     Je zegt nu 4nm. Waarom is het 4nm? Waarom niet 20nm? Kan het ook 4,1nm zijn? of 3,9nm? Hoe precies weet je het? Kan het 4,00001 zijn?

     Als je bewering voortkomt uit logica dan kan je het ongetwijfeld uitleggen en hard maken, dus dan zal dit geen moeilijke opgave zijn voor jou.

    2. Nou uw stelling aanhoudende Verzoek Ik  u ANDERS OM dan Eerst even van ELK facet VAN ELKE VRAAG van uw eisen TE BEWIJZEN Dat Dit Nodig ZOU zijn. WANT DAN ZOU DAT OOK Belangrijk En Belangrijker ZIJN immers KON WEL EENS EEN ZOT Zijn Die Mijn GOEDE TIJD EN EER Verspild. En Een Doktorsattest en Psychiatrisch Rapport GRAAG! OOK verklaring van GOED Gedrag!(VAST EEN HEEL Moeilijke?) TOT OVER 400 jaar dan maar. DOEWIEHHHH! AKA U VAN ALLEN ZOEK HET ZELF MAAR UIT!

    3. Je blijft eromheen draaien? Kan ik daaruit opmaken dat de grote geest c bang is om zijn redenen open en bloot te maken? Om erachter te komen dat hij misschien ongelijk heeft?

     Je beschreef in dat andere topic hoe wetenschappers volgens jou opzettelijk vaag zijn, om de vragen heen draaien, en hoe ze bang zijn voor kritiek op hun beweringen.
     Jij lijkt behoorlijk op die wetenschappers die je beschreef! Weet je zeker dat je jezelf niet aan het beschrijven was?

    4. “”Je blijft eromheen draaien?””
      
     Doet u ALLEEN ZELF en eerder Onder Voorgaande Topics Al als een kaalkopgier om Al Mijn Stellingen heen hopsend als of ze niet snel genoeg dood kunnen.

    5. Als jij het niet doet, geef dan antwoord op mijn vragen. Hoe kan ik iets doodmaken als ik niet weet wat je zegt?

    6. ik niet weet wat je zegt?””
      
     Dat is Eerder al Opgevallen. Zo Als Positie HEB Ik Al Geplaatst LANG VOOR u er naar vroeg. Niet Lezen is Dan Wel uw Probleem Niet het Mijne!

    7. Misschien dat de materie van zwarte gaten uiteindelijk in neutrino`s veranderd waar de zwaartekracht geen grip meer op heeft, en ja dan worden ze door de (stralings)druk weggeblazen.

    8. Nou GEEN GEKKE Immers alle Zonnen zeggen ze Stralen Neutrinos uit. Een Zwart Gat IS OOK Een Actief Hemellichaam.
      
     Benieuwd OF hawkins zich nu in zijn rolstoel omdraait?
     Moet Die DAT Weer Gaan Uitleggen!
     Geen hawkinsstraling MAAR Neutrinos!
     Zo AL Aannemelijker!

    9. Trouwens WEL Interessante Uitspraken Van Medemensen Leg Ik WEL VAST. Bij Deze!
      
     Lig Je VOOR op die loekus Die Helemaal Geen Ideeen Heeft Dan zijn VALSE academische diploma en hun ouwe krant van een concensus verdedigen! Hawkins en einstein Heb Ik Ook NIKS VAN bewaard. Van Het Begin Niet! DOE Je Met het zand tussen Je Billen TENSLOTTE OOK NIET!
      
     Zo Zie Maar Weer Eens Wat Een HOUDING AL ZONDER MEER HET VERSCHIL MAAKT DAN DIPLOMA!

    10. Bij Mijn Weten Heeft NOG NOOIT Iemand Die Link Tussen Zwarte Gaten en Neutrinos Gelegd!
      
      
     Moesten maar Eens Budgets Toelagen Miljarden Gaan Aanvragen Voor Meer Werkveld ipv Die klonters tegensputterende Bejaarde garde Maar steeds UIT HET HAAR moeten Halen!
      
      
     ACH WAT …Geef GELIJK Die HELE KAS MAAR!
     WE DOEN ALLES ZELF WEL!

    11. En alweer draait c om de vragen heen, alleen nu is hij van UV-straling van 4nm opeens overgesprongen naar een heel ander deeltje!!

     Beantwoord de simpele vragen gewoon in plaats van te spartelen en te beledigen.

    12. Hoe kan het serieus genomen worden als je niet bereid bent uit te leggen wat de details van je idee zijn, en waar de details vandaan komen?

     Als het onmiddelijk aannemelijk is zou je me moeiteloos moeten kunnen uitleggen waarom het 4nm is, en niet 20nm, en waarom het 2,1ly is en niet 8ly.

     Hoezo is vragen voor details en uitleg een aanval? Je lijkt wel een beetje op de kerk, of op politici, die ook zoveel spartelen en modder gooien wanneer ze iets moeilijks gevraagd wordt.

    13. Psst Lukas  23 juni 2012 bij 12:32 
      
     Een man Die zich Bedrogen Voelde Met Alles Hij Dacht Waar Was. Dat Spijt Mij Voor u. Dat lot Hebben Allen. Collectieve Generationele Erfoverdrachten.  Deze Wereld ZELF was een Leugen Geworden. Dus Eigenlijk Was Het Geen Bedrog Maar het Dwalen uit uw bijbel. Niemand Zelfs de Dieren Niet Zelfs de Hoogste Heren Niet De Meest Wijze mensen Niet Zijn Daar Aan Ontkomen.
      
     Maar Troost u zich uw Nieuwe Waarheid zal u Des te Meer Bevallen.

    14. TROUWENS
      
     Wilde EIGENLIJK Niet Helemaal Eerlijk Zeggen.
      
     MAAR Wetenschappen Heeft EXACT ZELFDE DECENNIALANGE campagnecultuur om eigen HEGEMONISCH consensus ALS DE HOLOCAUSTCAMPAGNES!
      
     DE Discepanties OOK OVERENKOMEN MET de protocollen van DAT metier “ONS te zullen verwarren verdraaien Valse adviezen MET ALLE WAARHEDEN EN WERKELIJKHEDEN  en Met wetenschappen DE GEEST de religien vernietigen”!  School en academien wetenschappen BEDOELD ALS gif vergiftiging en MOORD    EN TE DURE WAANMACHIEN!

    15. Maar c, jij doet precies wat je nu beschrijft! Om onder de moeilijke vragen uit te komen ga je het maar over andere dingen hebben, probeer je me af te leiden en te verwarren.

     Je beschrijft niet de wetenschappers, je beschrijft jezelf!

    16. “” hoe wetenschappers volgens jou opzettelijk vaag zijn, om de vragen heen draaien, en hoe ze bang zijn voor kritiek op hun beweringen.””
      
     Jaja Dat Geeft Aan Dat er ZEER Behoorlijke Angstcultuur HEERST waar de consensus Blijkbaar ALS EEN MAFIALORD heerst. Dat Mag Wel Doen Concluderen Dat EN Voor 52% VALSE diplomas  EN  DUS Percentage Budget en Toelagen Subsidies Geldt Dat ZO AL Er een ONZUIVER MOTIEF HEERST – Een Van Fraude Oplichting en Economische Delicten en jaarlijkse MILJARDENROVEN!

 4. “”””Eilandje van normaliteit
  Het is echter bekend dat in Kerr- en Reissner-Nordström zwarte gaten een tweede (Cauchy) horizon bestaat, waarbinnen ruimte en tijd weer hun bekende configuratie innemen.””

  Materie Van 1 Voorwerp Dat Zich in 2 Verschillende tijdruimtegebieden bevindt?

  Verschillen tussen Tijdruimtegebieden Krijgt Men volgens consensusoren enkel ivm met relativiteitsverschijnselen waar dat E=mc2 Dan Nog stelt enormste krachten werken.

  Het Eene Stukje Materie Zou in een Andere Tijdruimte Dan Het Ander Bestaan.

  AHW Een Ander Heelal. Waar Bij Ik Dan Weer De Theorie Mis Die Dan Deze Relatie en Elkaar Koppelend Vermogen Uitlegt.

  Is Het indien ZO   DAN Niet te Hopen Dat Beiden HEEL  Stil  Liever Staan om te Voorkomen UITEEN Gescheurd te Worden Van Elkaar Met Uiteraard DAN NOG VEEL Grotere Krachten Dan de Veldsterkten Van Zwarte Gaten Bezitten en Daar Dan Tegen in Moeten Kunnen Gaan? Waar Bij Ik er Van uit Ga Dat de Verschillende Tijdruimten vormende Krachten Dan een Grotere Orde Zouden Moeten Hebben om zich te manifesteren Dan de Krachten IN een Zwart Gat. En een uiteenscheurend Vermogen indien Beide ahw heelallen niet exact synchroon. Ook Zouden de Van Grotere Orde Zijnde Tijdruimten Zelfzijnde Krachten Dan Meest  Bepalende Factor Zijn. Zouden Zulks Zwarte Gaten Dan Niet Tegen De  bigbanginflatie IN Moeten Gaan om Niet uiteen gescheurd te worden.

  Gezien Zwarte Gaten te Vaak de Kernen Van Galaxien Blijken te Moeten Zijn. Zijn er Dan Galaxien Die Tegen de bigbanginflatieconsensus in  Bewegen.
  Het Ziet Uit Als Of Universa Niet naast Elkaar Niet IN Elkaar Zouden Kunnen bestaan Want Zie Wát Een Chaos.

  Het IS Dan Ook Nog Hoe de bigbangexpansietheorie en de theorie van een zichzelf expanderende Ruimte en einsteins relativiteitstheorie Dan zich Verklaren ten opzichte van Deze KRN stelling Gezien een koppeling en Dan Mis Ik Van ze Ook Nog De Relatiekoppelingen tussen en Verklaring Krachtenwerkingen die Dan hun bigbangruimten met Andere ruimten Zouden moeten verbinden. Waar Bij Ik Dan OOK Mis een Verklaring Van indien een bigbanginflatie Hoe DAN Al Die andere ruimten aan het deze gekoppeld zijnde DAN ALLEN Tegelijk ZOUDEN MOETEN krimpen. KRN zegt immers dat Verschillende Tijdruimten met elkaar kunnen bestaan en ook een link kunnen hebben en gekoppeld ZOUDEN kunnen zijn. Dan komt bigbang Toch Ook om de Hoek en Wel Meer Om Bekeken te Worden Indien Een KRN Dan Valide IS.

  Kerr- en Reissner-Nordström zwarte gaten een tweede (Cauchy) horizon”  Hmmmsja Het IS wat…Die Zal Ik Wel Nooit Begrijpen?

  Geef Mij Dan  Maar Een Steady State Oneindige Ruimte Waar ALLES Naast Elkaar En Met Elkaar Kan Bestaan.

  Verzoeke de zijn lege bierblikjes  kots en vuilniszakken in Andermans Mooie  Lentebedjes en Tuinen plachtende te gooiende VERRE te Blijven.

 5. Oeps   https://www.visionair.nl/wetenschap/universum/sommige-zwarte-gaten-ouder-dan-big-bang/
   
  En wil ene lucas echt geen overload bezorgen maar zou het kùnnen dat zwg´s antimateriezonnen zijn.
   
  De aan mij door zeer gerenomeerde wetenschappen beschreven horizonverschijnselen inzake anihilatie van inkomende materie zegt al exact zoiets.
   
  Anders is het simpel: (oehhh er valt wat) op van hetzelfde zou op zich geen zulkse enormste anihilatieprocessen mogen vormen.
   
  En is met mijn ingeving gelijk heel de wetenschap haar raadsel: waar alle antimaterie nu dan is, ook gelijk verlost. in mijn heeal.

 6. “”Lukas
  23 juni 2012 bij 10:09

  En alweer draait c om de vragen heen, alleen nu is hij van UV-straling van 4nm opeens overgesprongen naar een heel ander deeltje!!

  Beantwoord de simpele vragen gewoon in plaats van te spartelen en te beledigen.””
   
   
  Als u even had gedacht in plaats van uw terrorisatieramp die enkel is om uw schrik dat ik zag, om een waarheid niet minder dan waar te verbloemen verhullen en af te leiden met gezag….
   
  Omdat er een ander heelal bestaat dan van u mag en de natuur ook heel anders is van God….dan zou u u niet zo schrikken en verrot…
   
  En had u kunnen zien, of anders denken misschien ….
   
  dat het precies bij elkaar past…Een woord van waarheid en geen vreemde gast.
   
  Zon licht neutrinos
  ZWG licht neutrinos
   
  Ik dank u

  1. Nee dat is geen antwoord op mijn vraag. Mijn vraag was: waarom 2,1ly? waarom 4nm? Wat je nu beantwoordt is of jij het logisch vindt of niet. Vreemd genoeg heb je (op verzoek van iemand anders) neutrino’s in de mix gegooid. Maar wel de aandacht erbij houden, want we hadden het over je eerdere bewering! Die ging over UV-licht van 4nm en een zwart gat op 2,1ly afstand. Leg mij uit hoe je aan die waarden komt. Dat was mijn vraag.

   Spartelen en me proberen af te leiden met je geschreeuw gaat je niet helpen. Waarom kost het vertellen van je waarheid zoveel moeite? Misschien dan toch, omdat het niet waar is?

    1. Moet zijn angst agenda en consensus altijd op tafel leggen wil je hem begrijpen.
      
     Maar iets met wetenschap, dan slopen, heeft deze heer niet.
      
     Je idee is uitstekend en onderstreept. Wat wil die dan nog meer, en zou blij moeten zijn op die weg van avontuur, en ontdekken steeds weer.
      
     Dat is dan de wetenschap van blingbling geworden.
     https://www.youtube.com/watch?v=qMxX-QOV9tI
      

    2. Trouwens als je nog meer zinnige dingen gaat zeggen, heb je kans dat die ook jouw  fan wordt.  Moet je dan maar zo denken, aha zit wat in dus.  Die komt enkel bij zinnigs klagen en kan zo via die omweg dan je werk valideren. Hehehe, zelfs de nuttelozen zijn nuttig zo.
      
     Zo werken die honderdduizenden cybersoldiers van ze oa ook. Zagen, zeuren, smeuren, warren, van je weg af brengen. Kort gelee deden ze dat met brandstapels, kruizen, en zelfs mobiele reisquilotines waarmee ze tot eind 17de eeuw heel Europa mee afjakkerden, ook.

   1. 4 nm, omdat de energiehuishouding van ZWG´s fenomenaal is. Blauwe zonnen hebben ook een hoger energiehuishouding en hoger spectrum.
     
    En de positie en weten van een ZWG op 2,1 ly in Perseus heb ik van een goede vriend! Maar wees daar op, omdat het vrijstaat anders, dan die nog wel werk te doen hebben voor God.
     
    Wist u dat sommig kringen ZWG´s ‘de Ogen Van God’ noemen?

    1. Ha! Wat een grap! Niet logica zit erachter, maar blind vertrouwen in een anomieme vriend!

     Over die 4nm heb je nog helemaal niks nieuws gezegd, je hebt alleen wat je al eerder zei in een mooier pakketje gestopt. Zeggen dat dat de energiehuishouding van zwarte gaten is, is geen verklaring. Je zal toch echt met redenen moeten komen WAAROM dat de golflengte is van zwarte gaten. Grafieken, metingen, berekeningen.. IETS om op 4nm uit te komen, en niet 5nm.

    2. Toch even Zeggen nog daar u voor de tweede maal een verbinding aanbrengt dat nergens op slaat:
      
     Logica en Kennis zijn 2 verschillende dingen. Info en kennis bestaat zonder logica en logica gebruikt kennis en info dan. Weten waar een Hemellichaam zich bevind is geen logica maar ontdekking. Behoort bij de kennis en info opdoen. Dat Ik Mijn Vriend weer Blind Vertrouw is weer vanwege Logica uit Ervaring en vanwege reeds Gekend zijn Verwachting. Logisch tóch?
      
     Hoe Vind u Mij als Vervanger van Uw oude leraren?

    1. Perseus komt van perthein (plunderen) en het achtervoegsel -eus, waarmee men de persoon aanduidde die de handeling maakte (zoals wij ook -aar gebruiken): perseus is dus ‘plunderaar’.

     Je had toch wel kunnen verwachten dat ik Grieks gehad heb? Waarom dan weer zoveel onzin spuien?

    2. Nou heel fijn dat We ook een plunderaar aan de Hemel hebben staan.

     Zou het een bankier zijn?

     Maakt u zich dan niet zelf belachtelijk zulks aan elkaar ook maar te denken zelfs mogen verbinden?

     Van elders op deze site: “”Zo hebben ze alle Goddiensten tot Blasfemie industrien gemaakt en de duivel als verlosser van Leven Geld en Goederen gemaakt.””

     En uw talen ook!

     Ondertussen weet u dat uw leven leugen was en uw hemel ook. Alleen niet hoe groot en hoe oud en hoe alles dan ook de Schepping Zelf een Leugen werd!

     Maak me ernstigste zorgen om uw studenten. Wel zeker zult u ze ook zo behandelen dat ze doodsangsten om hun bestaan en eigenwaarde uitstaan. Elk genialiteit en creativiteit dood en vervangen door angst.

     De dood in de geest  wie is bang het meest.

     Kruisverhoren als praat en vernederingen en beledigingen als troost.

     Zelf sprak u al van de sfeer in uw leven en bestaan doe dat dan een ander ook niet aan daar u weet wat dat heeft gedaan?

     Anders is daar het strafrecht nog wel inzake het creeren van minions en mafiasoldaatjes!

     Komt ook dan er vooraan voor in aanmerking de hoog opgeleidden misleid en in corrupte zaken te hebben geleid.  Afpersbaar gemaakt en bij voorbaat geschaadt! Deel van de monarchcorrumperingen van de global elite die u dan dient en ook zelf bent. Zullen dan vast wel even met u willen spreken wat dat dan exacter inhoudt hoe dat ging. Zijn tenslotte ook nog op zoek naar de bron van hun haat.

     Uw  verdere opmerkingen in de andere onbeschofte brandaanslagen: Elk konijn weet dat actieve hemellichamen een spectrum hebben. 4 nm just  a best choice!

     Mijn vriend die u zo beledigd heeft in Integriteit en Waarheid zijn gelijke Niet. Met Mijn Leven Vertrouw Ik Hem en Hij Mij Ook!

     Kunt u dat ook zeggen van wie dan ook …uw vrouw of kind of ging dat op in rook?

     Btw het steady state naar het graf gedragen voor een bel in de lucht als vaandel gedragen alleen een klucht. Waarom kwam u er zelf niet op te vragen “als steady state een warmtedood hoe dan wel niet een bel gesloten en dood?

     *Tevens uiteraard bewijs voor sterfelijkheid straling. Wat tevens al aan de achtergrondstraling van verebte stralingen te concluderen was.

     Relativiteit 50 jaar kritieken doorstaan zegt u en hier rent u bij elke vraag en postuul weg. Hoeveel eeuwen had ik die 50 dan wel korter voor u gemaakt? Zijn de Tegenstanders toen simpel dood geschoten.

     *als er al plunderaars aan de hemel rond waggelen wat glibbert er dan door de universiteiten?

     Wat de drieklovendam aangaat zou Ik wel willen weten wat verplaatsing geomassas voor invloeden hebben gehad en op de magneetpoolverschuivingen de smelt en de GW scams.

     40 jaar geleden werd er al geschreven over invloed van geomassas op de Aarde. En zal vast niet de enige geweest zijn die dat las en dat mischien al gore naders weet dan. Leuk aan de Aardas klooien en temperaturen verkopen en die arme 0,03% CO2 maar alle schuld blibliblingbling $$$

    3. Weet je wat heel grappig is? Iedere keer als ik je erop wijs dat je fout zit, komen er alleen nog maar oppervlakkige beledigingen uit je mond. Let er maar eens op, en je zal zien dat het waar is!

    4. Ik ben overtuigd dat Ik enkel nog beledigen kan immers zweeg u Alle Zin dood. Wat blijft dan. Het badwater niet het Kind!
      
     Heeft u ook eens een juiste waarneming….u maakt het gewoon…knap!

    5. Btw de hooverdam werd al aangelegd om met de Aardas te klooien.

     Ga maar na al alleen  de motivatie Bevreemd als in een Land met Benzine voor 20Cts a Gallon en een overheid die Gezien de Belastingsstatistieken Milieuvervuiling geen Ene reet Aantrekt Van Welk Milieu dan ook en Zeker Toen niet. Ook daar is Heel het Land vervuild met Cr6 en meer net als Hier ook met volle Weten en medewerkingen van overheden en ministeries en gemeenten en Geeft Aan zulke regeringen Geven om niets maar enkel alles als excuus voor misdaden en eigen geheim plan en agenda  als ze de derdewereldhulp van Meet deden ook Terwijl ze juist zelf heel die derdewereld chronisch plunderden beroofden en ontwrichtten.

     Een Onderzoek aanleg Watercentrales de afgelopen 40 jaar en hun positionering ten Opzichte van de gezamelijke krachtenvector op de Aardbeweging Kon wel een Schrik geven. Panamakanaal Meegerekend. Massaverplaatsing grote mijnen en dagbouwmijnen. Poolsmelt Vanwege het gevlieg. Het Zou Kunnen te Vinden dat waanzin meer invloed heeft Dan We ooit dachten. Waar israel bijv komt te liggen dan mischien ook interessant vanwege wié de dambouwers en vliegverkeerbedrijvers waren en zijn.

     En in alle millenia schuwde precies die kaste geen enkel grootst werk dat soms millenia duurde oa als dat ze al 8.000 en 13.000 jaar met Hersenspoelingen liepen de Mensheid te extermineren niet Wetende Dat Zijzelf de Enige Mensheid al 8.000 jaar nog maar ZIJN. Maar Dat kan Hersenspoeling  zo als faraos dat plachten aan te brengen in de Zielen van de Mensen dan ook wel bewerkstelligen. Men Zichzelf vermoordt telkens weer.

     Een Ras Dat zulks grootste dingen ten kwade kan Kan Dan Ook Heel Wat Ten Goede Eveneens.

     Om Aan te Geven Dat zulks werken en bedoelingen Echt bestonden om rekening Mee te Houden is Nog zo een grootst werk de koude oorlog. Even als de hedendaagse reccesies kunstmatig aangelegd en opgedrongen evenals de raciale spanningen tussen zoveel mogelijk Volken. De koude oorlog was bedoeld om Allen tot de Tanden te bewapenen waarbij ook verplicht werd gesteld dat We enkel Plutoniumproducerende ipv Veiliger en Schoner Kerncentrales mochten ontwikkelen.  Meermalen al werd gepoogd deze aangelegde berg vernietiging van een lont te voorzien in 2000 en later eveneens door tussen Alle Landen liefst kernmachten te stoken wat ze konden.  De genocide aanval op de Palestijnen was er ook een om militaire interactie met bedoeling de lont voor een atoomoorlog te dienen. Zo ver kan een eens verkracht Kind vergaan zulkse daden de Mensheid aan te doen. Dat We ondanks al dat Nog Leven en bestaan is Wegens Interventie Ook Nieuw in de Geschiedenis  Daar zulke uitvoeringen alle voorgaande eeuwen nooit belemmerd Konden Worden Noch de geheime bedoelingen en werken Geraden of Gevonden.

     Ook is China wegens voortdurende zwarte bevoorrading met Onze en Japans Plutonium door israel veel sterker met icbm´s bewapend Dan We Weten of Denken Maar staan hun raketsilos midden in hun steden als Bejing om Detectie door Satellieten te voorkomen. Die slimmerds Tóch.

 7. Trouwens nog een nieuwtje voor u waar u vast heel blij (of bleek?) van wordt.
   
  Zijn we ook van die big snap(van ons geld) en die big crunch(van onze spaarvarkens) af
   
  Zal toch wel opluchten niet?, wat minder benauwd over straat maar weer?
  Toch?

 8. Nog wel een vraag voor lucas de rekenaar.
   
  Reken eens uit hoe lang het duurt voor de drieklovendam trok een volk naar de Evenaar naar haar ondergang?
   
  En haar lot werd in plaats van beschaving en geluk, een ramp, en alles stuk.
   
  Leeg laten lopen en uw noodlottige ideeen over wat is beschaving, en wát plakken achter het behang. Wat is vooruitgang en des duivels dan, en vragen aan God, wat is goed en wat is rot.

  1. Vraag als de drieklovendam China onder de Evenaar trekt om een Woestijn te worden en daar de Vloeibare binnenkant van de Aarde uiteraard losstaat van de Korst wat dan ook de Magneetpoolverschuivingen veroorzaakt Hoe zich dat dan ook op aardbevingen en Vulkaanuitbartsingen uitwerkt.
    
   Als de Binnenmantel achterblijft op de Aardkort konden We wel eens heel onverwachte vulkanen en bevingen op zeer onverwachtte plekken krijgen.
    
   Bedoel als alleen al de magmabellen die Braaf onder Vulkanen en Kontinentaalranden Verblijven tientallen graden opschuiven is het wachten op gedonder.
    
   Zijn er de bronplaatsten van de plaatuiteendrijvende plekken ook nog eens.
    
   Drieklovendam kon wel eens Heel de Planeet Onherkenbaar veranderen.

   1. Herinner Me dat zeer veel bevingen Wereldwijd op 10 Km diepte hun epicentrum hadden de afgelopen jaren even als Japan. Is daar dan een grenslaag mischien tussen binnen en buiten.

   2. Dan op Nat Geo als een Kind zonder knipperen een Uur van Avontuur en Uitzending om de Aarde en Haar Binnenste Gezien. Kilometers hoge wervelzuilen van gesmolten metaal.
     
    De motor van die Zuilen is omgetwijfeld de omwenteling van de Aarde zo als een draaikolkje in de goorsteenput aan deze kant van de Evenaar Anders Om draait dan aan de ander zijde.  Wat nu als Deze zuilen over de Evenaar getrokken stilvallen. Ook daar Ze wel eens  de bij een dieper gelegen  rotor behorende stators van een Aardmagnetisch Veldopwekkend samenspel Konden Behoren?

 9.  @Lukas 25 juni 2012 bij 10:48

  Aan uw vraag voldaan over waarom juist deze golflengte noemen meen ik te hebben begrepen dat u dit ook al weer valideert daar u dat niet meer noemt?

  Is dat met uw studenten ook zo dat ze de waarheid over zich zelf niet mogen weten en al wat u niet zegt waarheid is?

  In de rabbi opleidingen van uw cultuur komen al millennia de taboebeschermende leren voor “wat je ook zegt, zeg geen waarheden”

  Deze leer heeft haar oorzaak in het overleven van het taboe, opgelegd door de faraos, en hun haat tegen alle bestaan en God zelf. Dit taboe dient mede de slaven en dus eigen volk ook, om ze in toestand van de slaaf te houden van de farao, daar waarheid zelf al naar het leven, licht en verlossing leidt, en dan naar de liefde en God zelf ook.

  Er werd gelogen daarmee, geen stenen vlogen, wegens taboe van liefde en vrij te zijn met God, geen zwijn. Dit was een zelfonderdrukkende cultuur en religie gemaakte maatregel tegen herhaling van steen, en Bethlehem waar alle kinderen stierven te voorkomen. Dat is voorbij, die sfeer, die eis, en die wereld, ook u mag weer waarheid spreken om uw liefde!

  Oa. dit taboe veroorzaakte alle angst en haat en men wist geen eens na millenia tegen wie dan. Het schiep faraos volken en culturen en allen kenden haat en haat alleen van geboorte meteen. Besnijdenis dat enorm beschadigend is behoort tot de haat en het kwaad maar ook het overleven van dezen in taboe. Vanwege de enorme traumatisering van de taboe was het een trauma, een zelfs sterk geevolutioneerd complex, en kern van menig beschaving en religie en oorzaak alle angst, oorlog en misdaad.

  Een heel belangrijk ding in ophopingen van haat in de ziel zonder geweten object, is dat de gevoelens zich haken aan een object dat triggert, en dat waren gebruikelijk juist de onschuldigen die de Liefde God´s en het Licht van het Leven brachten …de kinderen daar het bestaan en alle leven zelf gehaat werd, en alles vertegenwoordigden dat het taboe als eerst sterkst en meest activeert, en men ging dingen doen en wist niet waarom. U weet vast als men een fout begaat hoe behendig en geolied we zijn in dan maar achteraf vlug toch een reden te bedenken dat legitimeert? Zo als de religiën dan, bijv heiligschennis roepen “of “dat is de duivel of de rode dood etc. Goed was kwaad en kwaad was goed…een ondergang onvermijdelijk!

  Nog eens anders gezegd en hoop de moderatie verstrekt leestekenuitzondering wegens dit uit oud bestand komt en  zijnde quote:

  hetzuur.nl/artikel/6087/probleem-israel-theodore-herzl-brein-holocaust/comment-page-1/#comment-90631
  Priester says

  @Hans 19:32
  #De Bijbel zegt dat eens alle onrecht en wie er schuldig aan is openbaar zal worden aan heel de wereld.#

  Nou …. ?

  Dat ben je anders met elk comment aan het bevechten.
  Wat dacht je dat de getuigenissen van de slachtoffers dan anders zouden zijn?

  Ik weet dat verkrachte kindjes zich vast klampen aan geschreven woorden als aan de laatste reddingsboei om de altijd latente angsten voor chaos en ondergang te milderen te troosten.

  Die klampen zich aan religien, statussen, opleidingen, politieke overtuigingen, verzekeringen, macht, rijkdommen, gijzelingen, beheer, controle, kinderen, huwelijk, instituten, instanties, carrieres en zulke dingen meer vast.

  Opzettelijk bedoeld aan gelegde “uiterlijkheden”, en van buiten af worden ze in al die situaties weer misbruikt..ten dienste van….?….Ziet uw geschiedenis en nieuwsberichten…en persoonlijk leven en bestaan eens.

  Dat is ook een der meest gruwelijke en terroristische misdrijven van die religieen en staatsleiders ….Ook joodse, islamitische, afrikaanse culturen met hun kinderverkrachtende en de vervloeking in drijvende besnijdenissen…en rituele verkrachtingen…om dat kinderen aan te doen. Hun van God gegeven harmonie en vrede, liefde en zekerheden in te ruilen voor angst en chaos in de zieltjes, dat ze die misdaad, religien, van oorlog misbruik, misdaad, en geweld in lokt….Als valse belofte en zekerheid….En worden wèèr misbruikt.

  Ik ken de angsten van dat kindje maar al te goed.

  Ik ken de angsten van de daders ook maar al te goed die hun kindjes moesten verkrachten om God`s schepping te vernietigen; anders samen gestenigd zouden worden. Ik ken Vader Abraham wiens liefde werd gestenigd en hij zijn dochtertje daarom maakte tot hoer toen zij haar heilige liefde bood aan allen die haar voor waren gegaan (beperkt u zich dit enkel sexueel beperkt uit leggen (Voor verkrachte kindjes) tinyurl.com/4qnf8sx ) . Hij liet haar verkrachten en misbruiken in het gezin…want mijn huis, daar komt geen steen meer in. En zo doodde hij zijn liefde dan om een volk dat nog meer dood maken kon met stenigen dan. En van zijn liefde smeedde hij haat en werd zijn´s volke de wet, de religie en de Staat, en sloeg ze tot op de dag van vandaag verrot als wraak op zijn liefde´s moord. Maar ook hij zag niet misschien dat zij die stenigden hem vòòr gingen vandien en ook niet beter wisten hoe te beeindigen, de haat van die machtige Staat.

  En zo werd elke liefde steeds maar meer van haat en steen, en sloeg neer tot ook de planeet niet kon dat dragen meer, en alle leven ging kapot omdat God`s liefde gemaakt was verrot.

  Zo is uw religie een werk van goed is woord slecht is daad en aan God altijd verraad.

  In de jou aan geprezen religien, Hans, is God ook de duivel want zijn heilige liefde is het allergrootste taboe in kinderverkrachtersculturen. Verkrachte kindjes kunnen dat niet goed meer zien en voelen angst en maakten de duivel van God´s Geschenk. Dat maakt hun chaos…Een gevolg van verkracht en misbruikt worden en ded ze allen God haten want alle leven had zich wel wat anders voorgesteld bij God´s schepping…en dat is ook zo…het ìs anders.

  Verkrachte kindjes, Hans, bebben ook vaak fantasien en wensen naar een Beloofde Land, zelfs een andere planeet. Uitroeïng van al dat wat als mogelijke vijand gezien wordt…wereld dominaties etc. Wat men dan ook tot uiting ziet komen in diverse religieën en werken…Maar daar ligt de verlossing niet als men het noodlot en ramp dat men ondertussen zelf is meeneemt in de reeds geschonden ziel. Alleen helen kan dat en daarvoor is waarheid van belang, en dat er dan uiteraard angsten bij komen kijken is een gegeven van die weg en waarheid, terug naar het licht en God`s ware liefde in vrede en veiligheid…dan kunt u voor de meest weerlozen ook weer zijn wie u wil en ook dient te zijn…“Uw kinderen en alle leven op aarde.
  17 april 2011, 21:27

  *Misschien een idee dit met uw studenten te bespreken, uw collega`s, voor een ander standpunt of houding met elkaar. Immers als angst wegsmelt kan men helen en dan neemt de intelligentie met sprongen nog eens toe buiten uw huidige voorstellingsvermogen, zo als de uwen, toen ik kind was, mij niet begrepen in mijn antwoorden en weten op uw kruisverhoren en martelingen, en gek werden. Elke waarheid triggerde enkel uw trauma`s en pijn. Daarvan is te helen en dan neemt uw formaat toe en uw welbevinden wel degelijk ook.  Traumawezens ondergesneeuwd in angst geeft ook chronische angsttoestand, dat ook retardeerd tot basaal nivo, en dan de versnippering van de ziel in vele traumadelen nog met evenveel minder capaciteit. Niets om voor te schamen; die schaden hebben en hadden we allemaal. Duizenden jaren geweld en moord op moord garandeerden dat wel. Zeg het tegen u, wegens wat u mij deed denken, en kan het evengoed voor een ieder bedoelen, er is immers praktisch geen uitzondering. Het is pas sinds vorig jaar dat er kindjes geboren werden die niet verkracht werden, en die ultieme blasfemie aan God zelf ook nooit meer zullen behoeven beleven. Dat voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid om u een ietsje beeld van de problematiek, de kosmische enormiteit te doen aanschouwen. Al 3000 jaar is de mensheid aan het opstaan in God, en hoe enkel al uw gister was, als u denkt u heeft het slecht, dan komt uw wildste fantasie te kort bij alleen het gister al. 

  In allen, ook de bankier, de farao, vond ik in allen en elk wezen paradoxaal allen exact dezelfde wens ook nog maar enkel. Men begreep elkaar niet en deed het al slachtende op de eigen manier.  Dan is niemand voor niemand onmogelijk meer, als de wens dan zo simpel was.

  En zo zocht God in een werk van 8000 jaar, al het uitspansel, de duisterissen af, naar zijn verloren kinderen, ook het laatste om ze te brengen, fijn in veilige vrede van in God`s liefde ZIJN!

  argusoog.org/alledaagse-wreedheid/comment-page-1/#comment-68958
  Respect voor alle schepping en bestaan, en God en alle vogels en dieren. De natuurbrengers van hoop, kracht, geluk, liefde en God´s appel. In het wonder van hun komst besloten God`s Woord van Vlees en Bloed, zijn zij al mevrouw, wij moeten enkel leren dat te zien en aanvaarden, waar vroeger ze bevochten werden met brandstapels en zwaarden en men noemde ze God. Andersom, hun heelheid en volkomenheid laten staan en bestaan, zij zijn de Weg, de Wil en het Licht van God.

  argusoog.org/alledaagse-wreedheid/#comment-68956
  Jena zegt:   
  23 juni 2012 om 05:55   

  Werd trouwens ook nog met een klap op de billetjes geboren. De doktor, een rabbi ook tegelijk, dacht dat moest. Zo was dat geleerd.

  Binnen twee minuten had hij mij verkracht, anaal, oraal, en er na verzopen, met hoofdje in de wcpot ondersteboven. Blies mij weer leven in en was van dan mijn god, mijn god van leven en dood, almachtig en groot en sterk, en heerste mijn hele leven en bestaan tot hij kon vergaan in God´s Liefde van Heling en Wederopstanding, ook Vergeven de Zonden die hij niet deed, maar een monster uit oude tijden dat heel de mensheid liet lijden en zelf niet bestond dan een spook dat allen deed opgaan in rook, en zeker blij met zijn nieuwe leven en bestaan dat ik hem gun, voor, hij gaat er aan, en anders NOOIT had bestaan, maar naar de maan, zo heeft hij God dan toch gevonden, en leeft met Hem lang en blijig
  Een kind van ooit, dat de kans kreeg NOOIT!

  tinyurl.com/7egjxk2
  tinyurl.com/853f5bf

 10. Weer een verschrikkelijke Gedachte. Ik Vrees vanwege dat taboe de cultuur gezag opvoeding religie staat wet mama en papa en volk en de doodsangst Alle Weten hebben aangetast en dat DAAROM het bigbang universum bedacht is als realiteit.
   
   Want ELKE WAARHEID zou het taboe schenden.
   
  Zelfs de Waarheid Van de Schoonheid van GOD´s Schepping. Daar werden We blind letterlijk blind voor gehouden en gemaakt.(onderdeel Kinder verkrachtingen)
   
  Een taboe geplaatst boven Al en Schepping en zelfs GOD en in Alles en Allen  wroette en maakte kapot verjoeg uw Verstand achter de Maan waar Alle Waarheden gaan.
   
  Een weg zonder Waarheid een weg Dan Vergaan als of u NOOIT heeft bestaan.
   
  Wie zegt u …wié …nooit van gehoord want Waarheid Spreken dat bracht dan MOORD uw vader uw moeder NOOIT Dan Gekend en zei wie is die rare snuiter die vrouw en die vent. Dat Maakt Waar Alle Leugen Ook …het DEED opgaan ALLES  en  ALLEN IN ROOK.

Laat een reactie achter