Zijn we vijf miljard jaar geleden getroffen door een ander heelal?

Een mysterieuze invloed laat het heelal steeds sneller uitzetten. Ook, is na grondige statistische analyse gebleken, blijkt die uitzetting in sommige richtingen sneller te verlopen dan in andere richtingen. Van het mooie, symmetrische heelal dat kosmologische theorieën ons voorspiegelen, blijft nu onze waarnemingstechnieken steeds beter worden, steeds minder over. Wat is hiervan de verklaring?

Het heelal heeft volgens de nieuwste theorieën wel wat weg van een dessertglas. Na de snelle uitzetting in het prille begin nam de uitzetting weer af, om nu weer te versnellen.
Het heelal heeft volgens de nieuwste theorieën wel wat weg van een dessertglas. Na de snelle uitzetting in het prille begin nam de uitzetting weer af, om nu weer te versnellen.

De geschiedenis van het heelal, in een notendop
Eerst was er niets, en toen iets. Over wat er de allereerste fracties van seconden gebeurde, verschillen de meningen nog enorm. De mainstream denkt dat het heelal extreem snel uitzette en dat het vacuüm explodeerde in materie en energie: inflatie. Beter bekend is wat er daarna gebeurde. Het heelal zette snel uit en daarbij nam de temperatuur af. Er vormde zich iets meer materie dan antimaterie. Dit restje materie overleefde de onvermijdelijke annihilatie van materie en antimaterie. De rest is nu kosmische achtergrondstraling, sterk verdund door de enorme uitzetting van het heelal. Vierhonderdduizend jaar na de Big Bang werd de energiedichtheid laag genoeg om de vorming van atomen mogelijk te maken. Het heelal was vanaf die tijd doorzichtig; voor die tijd vingen de vrije elektronen voortdurend lichtdeeltjes op en verstrooiden ze.

Toen, om nog onbekende reden, vormden zich reusachtige zwarte gaten die een draaikolk van gas om zich heen verzamelden – de eerste melkwegstelsels. Daarin vormden zich de eerste sterren. Het heelal is dan 100 miljoen jaar oud. De oudste stelsels waren dwergstelsels met misschien een honderdste van de massa van ons melkwegstelsel. De zwaartekracht remde de uitzetting van het heelal steeds meer af. Gedurende bijna acht miljard jaren bleef dit in grote lijnen zo doorgaan.

Donkere energie sloeg vijf miljard jaar geleden toe
Toen, vijf miljard jaar geleden, iets voor de tijd dat zich de aarde en de rest van het zonnestelsel vormde, gebeurde er iets heel vreemds. Het heelal begon om onbekende reden weer versneld uit te zetten. Het gevolg is onder meer dat de stervorming stokt. Ons melkwegstelsel is aan het afsterven, omdat er steeds minder gas uit de snel ijler wordende intergalactische ruimte binnenstroomt voor nieuwe stervorming. Bij gebrek aan een betere term noemen kosmologen dit verschijnsel donkere energie. Men is er nog niet uit of het wordt veroorzaakt doordat de constante lambda in Einsteins vergelijking niet nul is, of omdat er een ijl energieveld, quintessence, actief is[1]. Het pleit lijkt richting quintessence of een andere niet-uniforme oorzaak te verschuiven, omdat er onregelmatigheden zijn aangetroffen. De uitzetting gaat namelijk in sommige richtingen sneller dan in andere.  Samengevat: we hebben dus iets te maken dat asymmetrisch is in de ruimte en in de tijd. Op de een of andere manier lijken we ons bijna (maar niet helemaal) in het midden van een zich snel uitzettende plek te bevinden.

Dergelijke plekken zijn er meer. Waarnemingen aan de kosmische achtergrondstraling wijzen uit dat er zeer grote  ‘hetere’ en ‘koelere’ plekken zijn, verspreid over het heelal. Deze plekken zijn door sommige kosmologen gekoppeld aan een controversieel idee: andere heelallen hebben toen ze zich uitzetten mogelijk het onze geraakt. Wat als dit met ons deel van het heelal gebeurd is? De snelle uitzetting heeft ook positieve kanten. Nu de gastoevoer sterk is verminderd, worden er ook veel minder zware sterren gevormd, die exploderen als supernova en een dodelijke gammaflits afgeven. Zou het leven zich kunnen hebben ontwikkelen doordat het melkwegstelsel zich in haar nadagen bevindt?

Bronnen
1. Paul Steinhardt, A quintessential introduction to dark energy, Royal Society, 2003

14 gedachten over “Zijn we vijf miljard jaar geleden getroffen door een ander heelal?”

 1. De meeste planeten en hun maanen in onze buurt draaien tegen de klok in toch zijn er een aantal die de andere kant op draaien, waarom?dit weten wij niet.
  de meer je vraagt de meer je weet de meer je vraagt.
  Wij weten erg weinig, laten we is praten over bijvoorbeeld:
  de (comeet) Elenin of YU-55, Honda, Levi. deze gasten staan aan de voordeur en onze spesialisten zwijgen als de doden, WAAROM?

 2. Of het melkwegstelsel echt al aan het afsterven is, ben ik niet zo zeker van. Er word nog steeds intergalactisch waterstof aangevoerd. En bovendien zal ons melkwegstelsel over ruim 2 miljard jaar botsen met een ander melkwegstelsel(Andromeda galaxy). Hierbij zullen ook intergalactische gaswolken botsen en honderden miljoenen of misschien wel miljarden nieuwe sterren vormen. Ook is 60 procent ofzoiets een orangje of rodedwerg ster. Die sterren gaan waarschijlijk tot 100 miljard jaar mee.

 3. hmm… kan het niet zijn dat ons heelal uitzet en dan tegen het andere heelal aanbotst?

  maar weer even serieus. ben erg benieuwd naar deze ontwikkelingen. Er is nog zoveel te ontdekken.

  @ Rinze klein: als er niets nieuws te vertellen is over die kometen, hoeven ze voor mij er ook niet over te berichten. dit is waarschijnlijk ook de reden waarom je weinig hoort over mijn schoonmoeder. Ze vormt namelijk geen gevaar meer (tevens de conclusie van de specialisten).

 4. Het begint er al meer op te lijken dat wij ons in een multiversum bevinden. Het is ook de enige verklaring die ik houvast vindt geven. Een universum dat op zichzelf staat, heeft geen andere oorsprong dan het niets. Aan het niets wordt terecht getwijfeld, het bestaan ervan is slechts een twijfelachtige bestreden aanname, en het verklaart ook niets. De Big Bang storie rammelt aan alle kanten, omdat de waarnemingen ons iets heel anders zeggen. De ontdekking van zeer grote hotspots en koelere plekken, duiden naar mijn gevoel dan ook op botsingen met andere universa. We weten natuurlijk niet wat er zich om ons heen allemaal afspeelt, maar dat is juist het interessante er aan. Het is één grote legpuzzel van waarnemingen, verklaringen, en theoriën, die visies vertegenwoordigen welke omvallen en opstaan. Niemand die het allemaal weet, het is als een boek dat zich nooit een weg baand naar een plot. Voor altijd boeiend om te lezen.

 5. @ alfa

  Aan de waarnemingen die de laatste tijd worden gedaan worden de conclusies van een multiversum gekoppeld. Ik denk dat deze theorie ook steeds meer draagkracht krijgt bij andere wetenschappers. zelf ben ik er ook een paar jaar overtuigd van een multiversum. Geen enkel mechanisme is namelijk uniek, dus ook niet de “big bang”.

  maar heb je al eens gedacht hoeveel multiversums er zouden kunnen zijn (oneindig) en hoe lang deze al bestaan (eeuwig). dit plaatst onze gedachtengang weer in perspectief.

  1. @ Adenis.

   Nou en of ik daar aan gedacht heb. Ik heb mijn visie daarop al uitgebreid beschreven in het artikel, “Kans op Higgs deeltje nog kleiner geworden” van 22/08. De werkelijkheid is ongelovelijk, je kunt je daar helemaal in verliezen. Dat is ook het fijne van dit blad, er zijn geen grenzen, er wordt nagedacht.

 6. Naar mijn mening grote kans dat we in een multiversum leven. Maar nog vind ik dat kleinschalig denken.
  Zou het niet goed mogelijk zijn dat ons Universum maar een klein onderdeel is in een groter geheel wat
  bijvoorbeeld bij ons een bloeddruppel is in ons lichaam?

 7. Het zou dan een oneidig groot web van oneindig aantal universums zijn.
  Dat zou zo onvoorstelbaar zijn. Maar voorlopig hebben we nog genoeg in ons eigen universum te ontdekken. Want als er botsingen met andere universums plaatvinden dan zou het heelal eindig moeten zijn. Dit einde is dus de oerknal die verantwoordelijk is voor de achtergrondstraling. Maar dit einde geld alleen voor het punt waar de waarnemer zich bevind. Stel je kijkt met een hele grote telescoop naar een verre qausar die op ong 13 miljard lichtjaar staat. Verder dan dit kun je niet kijken omdat het licht wat je nu waarneemt uitgezonden is in de tijd dat het heelal nog ondoorzichtig was. Het licht van die net waarneembare quasar is dus 13 miljard jaar oud dus van vlak na de oerknal. Dan is zich anno heden (tegelijkertijd voor alle duidelijkheid) een andere waarnemer die zich halverwege de afstand Aarde qausar bevind. Deze bekijkt de qausar vanaf een afstand van 6,5 miljard lichtjaren. Hij kijkt inplaats van 13 miljard jaar, maar 6,5 miljard jaar in het verleden. Hij kan dus tenopzicht van ons dus ook 6,5 miljard lichtjaar verder kijken. Het betreft dus melkwegstelsels waarvan het licht ons nog niet heeft kunnen bereiken omdat het universum daarvoor nog niet oud genoeg is.

  Als dit zo is, en dit lijkt mij de meest voor de hand liggende hypothese, zou het heelal oneindig zijn in ruimte maar eindig in tijd. Er is dus een soort van tijdsbarriëre tussen ons universum en andere universa.
  Voorbij deze barriëre wordt het gissen. Maar dan is tijd een ‘iets’.
  Zou de dan tijd een vorm van energie zijn die het onze heelal en andere heelallen van uit elkaar houdt? Is tijd misschien niet die donkere energie waar men het over heeft?

 8. De veronderstelling dat ons universum 5 miljard jaar geleden “getroffen” werd door een ander universum, wekt bij mij de nodige verbazing. Het standaardmodel van de evolutie van ons heelal laat geen ruimte voor het bestaan van andere universa vanwege het theoretische fundament onder de theorie dat de ruimtetijd ontstond door de “big-bang”. Zodra men dus de hypothese lanceert dat er meerde universa bestaan, moet verduidelijkt worden hoe het bestaande theoretische kader toch overeind blijft ondanks het feit dat de nieuwe hypothese dit kader in de prullenbak deponeert.

  De hypothese doet bovendien bijzonder gekunsteld aan omdat het de fysica tot op de dag van vandaag ontbreekt aan een volledig inzicht in het bestaan en functioneren van elektromagnetische straling. Alles wat wij op dit moment van elektromagnetische straling weten is het gedrag van deze straling in relatie tot materie (empirisch onderzoek en de daarop gebaseerde theorieën t.a.v. de waarneembare aspecten van deze straling).

  De roodverschuiving van elektromagnetische straling wordt in de kosmologie – op aangeven van de fysica – geheel op het conto geschreven van de bewegingsrichting van de lichtbron t.o.v. de waarnemer. En dit ondanks het experimentele feit dat lichtgolven onderling interfereren en een gelijktijdige aanwezigheid van 2 pakketjes energie (constante van Planck) op exact dezelfde plek in de ruimte (kwantumveld) theoretisch tot problemen leidt.

  Concreet: het valt op voorhand niet uit te sluiten dat de golflengte van fotonen door onderlinge beïnvloeding langer wordt (roodverschuiving).

  Veronderstel dat binnen een periode van 13,7 miljard jaar na ongeveer 8,7 miljard jaar (5 miljard jaar terug vanaf het moment “nu”) de stervorming van sterrenstelsels (overwegend spiraalstelsels) afneemt. Wat nemen wij op dit moment dan waar?

  Wij nemen dan waar dat verder dan 5 miljard jaar terug in de tijd de roodverschuiving van het licht van sterrenstelsels meer toeneemt dan verwacht zou worden vanuit de veronderstelling dat binnen ons heelal alle sterrenstelsels zich gelijkmatig van elkaar verwijderen (de veronderstelde uitzetting van “de ruimte”).

  Waarnemingen laten zien dat ons universum enorme gebieden kent waar niet of nauwelijks sterrenstelsels aanwezig zijn (zogenaamde “voids”). Het bestaan van deze voids impliceert dat de roodverschuiving van elektromagnetische straling (onder invloed van lokaal aanwezige elektromagnetische straling van andere lichtbronnen) niet homogeen over het firmament verspreid kan zijn.

  Wat blijft er nu over van de opgewonden veronderstelling dat ons heelal 5 miljard jaar geleden “getroffen” zou kunnen zijn door een ander heelal als wij het artikel nu opnieuw lezen? Sorry, maar de betekenis van “visionair” is niet identiek aan het begrip “fantasie”. Hoe verleidelijk sommige denkbeelden ook kunnen zijn, eerst moet nagetrokken worden of met behulp van het bestaande theoretische kader wetenschappelijke verklaringen mogelijk zijn.

 9. Zelf geloof ik niet in een big bang een versnelling een afmetingsbeperking een achtergrondstraling een inflatie.
  Neem de bigbangtheorie die kan geen assymetrie veroorzaken.
  Dan kan er ook geen assymetrie ontstaan en anders bij bijvoorbeeld een assymetrisch explosiecentrum hadden we al lang eenzijdig enorme materieverschillen in de diverse richtingen ontdekt.Zijn er niet.
  De versnelling. Wie zegt dat er versnelling is immers budgets doen rare dingen met mensen en neem van mij aan dat als de leugen of vergissing groot genoeg is iedereen er in trapt en voor miljarden willen heel veel mensen zich wel goed inspannen en nemen het niet meer zo nauw wat  men ook aan de gw scam ziet en dan zijn afwijkingen in meetaparatuur er nog en de metingen zijn een momentopname die nooit zo een dergelijke versnelling kan meten en ik meen dat zelfs wel honderd jaar daar te kort voor zouden zijn dus die versnellingsaannamen zijn op verschillen tussen metingen zelf gebaseerd en we hebben het hier niet over een auto dat gas geeft.
  De achtergrondstraling sure. Maar is dat wel van een explosie dan? Waar is alle andere straling en explosie emanaties heen dan? Men Mag aan nemen dat die explosie  ook explosieresten zou produceren die minimaal die 400.000 jaar >lichtjaar< zouden overspannen en men achtergrondstralingsdode zones zou vinden. En waar om is de achtergrondstraling 13 miljard jaren verder op en terug in de tijd dan niet veel heter? Wat als die achtergrondstralingsbellen en wolken  in werkelijkheid uitgolvende straling is en dat het sterven van straling is?
  Wat als dat productwolken van de stralingspolen van zwarte gaten zijn die materie uitwerpen dat langs de lijn in materietoestand terug valt? Hoe dichter bij een zwart gat desto zwaarder het product.dan meet men de achtergrondstraling nog eens in zeer beperkt spectrum van golflengten.Hebben ze al eens gedacht om ijzerwolken te meten en hoe het daar mee zit en andere zwaardere spullen dan waterstof? Die achtergrondstraling wordt uitsluitend aan de temperaturen van waterstofwolken gemeten en dat is armoede en overmoed tegelijk. Het Mag toch aangenomen worden dat er wel meer wolken in het Universum rond drijven?
  Het kan toch dat van al die als achtergrondstraling geziene bellen de bellen toevallig in het verlengde van de stralingspolen van een zwart gat liggen?
  Wat in het geval van waterstofwolken dan om afstanden tot 100 miljard lichtjaar van een zwart gat ligt en voor ijzer tien á vijftien lichtjaren. Oh ja ik geloof ook al niet in een Universum dat een levensduur zou hebben en zeker geen beperkte levensduur.
  En dan is dus die supposed geconstateerde assymetrie er dan ook niet en men met enkel wat verschilletjes in de wolkenverdelingen.Bedenk men kan maar 13,7 lichtjaren ver kijken en even verder of minder ver had weer mooie symmetrie gegeven.

 10. Men Mag aan nemen dat die explosie  ook explosieresten zou produceren die minimaal die 400.000 jaar >lichtjaar< zouden overspannen””
  Men kan dus helemaal niet enkel maar 3 K meten.Ook al om dat alles er ruime 13 miljard over doet om uit te golven en te settelen een equilibrium  te bereiken.
  Questions questions…

 11. namaste,
   
  Ons leven als mens is relatief in dit universum volgens de wetten van ALtecrea, google dit eens. Wij leven maar een milliseconde op de astronomische tijdschaal en wij mensen weten nog niet waarom wij bestaan. De oude Vedische teksten hebben duidelijk gemaakt hoe het zit en wat ons universum is. Wij zijn projecties van alles wat er in ons huidig universum zit en niets anders. Het universum zit in ons en dat zijn wij zelf.
   
  Stephen Hawking maakte in een van zijn boeken wel duidelijk dat het erop lijkt dat ALtecrea een paar fysische constanten met hoge precisie heeft ingesteld bij de vorming van ons universum. Hij gelooft volgens mij in het bestaan van diverse universa en hij heeft andere inzichten. Er is inderdaad nog geen enkele theorie van alles dat de newton mechanica, de kwantum fysica en andere elektromagnetische krachten kan samen brengen en verklaren in een superformule of model. Micro en macro fysica is nog niet verenigd in een theorie van alles. Maar misschien is het beter dat de mens dit nooit te weten komt, want dan zouden zij bommen kunnen maken die ons hele melkweg kunnen vernietigen en zij zouden zelf zwarte gaten kunnen maken; mooie kans voor moslim terroristen om de laatste dag van Allah te realiseren voor zichzelf en alle kaffirs op aarde.
   
  Altecrea is de oorzaak van elk levend wezen en het hele universum, dus geloof in Altecrea en wordt zuiver. Drink de romige melk uit de heilige Bhagavad Gita en wordt Gitastani, of als je een meisje bent een Gitarani.
   
  Volgens mijn prognoses en volgens de wetten van ALtecrea zullen zuivere en hogere hindoerassen over duizend jaar starten met de kolonisatie van de hele melkweg met Vedische technologie uit de toekomst. Deze Hindoerassen zullen dan de absolute macht hebben op aarde en er zal een Vedische wereld zijn. Dit alles is al voorspeld door de Veda’s en David Frawley vertelde in een van zijn boeken hierover, ging over the Golden Age van Kali Yuga, die tienduizend jaar zal duren en dan zullen hogere hindoerassen de macht op de wereld veroveren en alles Vedisch maken, met enig geweld uiteraard, want volgens de heilige Bhagavad Gita is het de plicht van elke Ksatriya om de zielen van demonen en asuras te scheiden van hun lichaam en het door te sturen naar een volgend leven. Doden is de plicht van ksatriyas in Kali Yuga volgens de heilige Bhagavad Gita, waarin de  heilige oorlog van Hindoes duidelijk voorspeld werd duizenden jaren geleden.  Hierom is ahimsa gewoon lafheid en zelfmoord en eerloosheid.
   
  dewanand
  hindoe fundamentalist
   
  ps
  hindoerassen hebben als typisch kenmerk dat zij een hyper gemengd ras zijn en over hyperdynamische huidpigmentering beschikken, want ideaal is voor het leven in de ruimte. Blanken, negers en chinezen zijn de zuivere rassen en die moeten ideaal gemengd worden om het hogere  hindoeras te ontwikkelen, via hyper mix biochemische processen in natte hete super vagina’s die zich wijd openen voor alle penissen van de hele wereld en het hele universum.
   
   

Laat een reactie achter