Video: hoe bereiden we ons voor op de technologische singulariteit?

SF-liefhebbers kennen de bestsellerauteur Vernor Vinge ongetwijfeld. Minder bekend is dat hij een overtuigd libertariër en de bedenker van het begrip technologische singulariteit is. Hoe bereiden we ons voor op een toekomst waarin de ontwikkeling van de techniek oneindig snel gaat?

Wat is de technologische singulariteit?
Singulariteit is een term uit de wiskunde voor een punt waarover geen voorspellingen zijn te doen. Wiskundige en SF-auteur Vernor Vinge koos de term technologische singulariteit om het punt te beschrijven waarop er een bovenmenselijk intelligente kunstmatige intelligentie zal ontstaan. Singulariteit is een goede term voor dit punt, want we kunnen niet voorspellen wat een wezen dat veel intelligenter is dan wij, zal willen of doen. Rond dit punt vormt zich daarom een intellectuele gebeurtenishorizon, aldus Vinge. Uitspraken voorbij dit punt zijn ongeveer net zo zinvol als de vraag wat er voor de Big Bang was proberen te beantwoorden. In deze video probeert Vinge de vraag te beantwoorden, hoe we onze kinderen het beste voorbereiden op een toekomst waarin deze singulariteit optreedt.

5 gedachten over “Video: hoe bereiden we ons voor op de technologische singulariteit?”

 1. Vinge wordt hier net zo goed gedwongen te speculeren over dit onderwerp als ieder ander persoon, wel of niet wetenschappelijk onderlegd. Heel creatief gevonden van hem, vond ik de term “Softwarearcheologen”. Wetenschappers die bijvoorbeeld zo’n driehonderd jaar terug gaan in de tijd, om software uit te spitten op fouten. Zelf denk ik dat elke betaalde vorm; zoals we die nu kennen van abonnementen op communicatie, beelden, en internet, zal verdwijnen. Handelingen die tegen die tijd überhaupt nog uitgevoerd zullen worden door de mens, zullen vermoed ik, begeleid worden door persoonlijk gerichte informatie naar aard, smaak, en kunnen. Wetenschappers zoals wij die nu kennen, zullen het niet kunnen opnemen tegen de alwetende AI software gestuurde machines of androiden. Wetten zijn ook overbodig geworden, wanneer elk ongewenst gedrag terstond in de kiem zal worden gesmoord door deze AI’s. Waarschijnlijk zullen we ons beperken tot opvoeden en vooral veel vrije tijdsbesteding.

 2. Misschien is dat punt allang geweest en zijn de wezens die wij geesten of goden noemen wel zeer hoog gevolueerde wezens die deze wereld “projecteren” vanuit een andere dimensie?

  Dat zou misschien verklaren waarom wij waarschijnlijk een aantal natuurkundige fenomenen nooit zullen kunnen verklaren omdat ze voorbij deze (virtuele) realiteit liggen?

  1. Ah, nou in zo’n geval zou ik die hobbyisten daar boven graag achter de knoppen van hun speelgoedmensjes wegtimmeren. Hebben die sukkels niets beters te doen dan oorlogje en hongersnoodje spelen?

 3. De singulariteit zal een middel worden voor de elite om alle macht aan zich toe te trekken. Zelf zullen ze een soort cyborgs worden met een lange levensduur en enorme capaciteiten. De rest van de mensheid worden ge degeneerd tot ‘ondermensen’.
  De beste voorbereiding is zorgen dat de huidige machstelite ontmanteld wordt, maar dat zie ik niet gebeuren. 
  Occupy lijkt alweer een zachte dood te zijn gestorven terwijl er niets wezenlijks veranderd is. 
  Af en toe komt er een (zwak) protest bovendrijven dat echter geen enkele partij is, laat staan een bedreiging voor degenen die de touwtjes in handen hebben.  

Laat een reactie achter