Video: reis door een wormtunnel

Een reis door een wormtunnel belooft de ervaring van je leven te worden. Als je het overleeft tenminste, want reken op een verzengende hoeveelheid straling. Zo zie je de complete toekomst van dit heelal en de plaats waar je heengaat voor je. In deze video een uitgewerkte spectaculaire animatie van een reis naar het onbekende.

Het mooiste: als je op de plaats van bestemming bent aangekomen ken je ook de verre toekomst. Je weet dus meer dan alle bewoners van het heelal. Reden voor fatalisme?

Lees ook:
Door een wormgat naar het Andromedastelsel

9 gedachten over “Video: reis door een wormtunnel”

 1. In het artikel staat:  Het mooiste: als je op de plaats van bestemming bent aangekomen ken je ook de verre toekomst
  Zou dit nog toegelicht kunnen worden?
  Heeft dit te maken met de zinssnede ‘a view of the universe you emerged from’?
  Lijkt me trouwens moeilijk om de toekomst te zien, want dat zou dan betekenen dat je van iedere plaats in dat nieuwe universum het heden en verleden zou moeten kunnen waarnemen. Dat lijkt me een wat moeilijk verhaal worden. Graag een toelichting hierop. 

 2. Jammer dat hier geen discussie over is ontstaan.
  Als het inderdaad juist is dat als je uit een wormgat komt alles kan zien dat in een universum is gebeurd en zal gebeuren dan betekent het dat alles tot in detail vast staat.
  Het leven is dan een film die alleen maar afgedraaid moet worden. Er is dan geen millimeter vrije wil of zelfs toeval. 
  Me dunkt dat dit een ingrijpend gegeven is dat nadere discussie rechtvaardigt.

 3. Beste Roeland, liever geen discusie maar een dialoog. Ik denk dat vele deze materie niet bevatten en is eigenlijk haast ook niet te bevatten. Zelf heb ik een beetje idee gekregen over de wormtunnels(gaten), door wat verder te spitten, maar dan nog heb ik een heleboel vraagtekens, waarvan ik me afvraag of we daar de komende jaren wel antwoord op krijgen? Germen schreef de volgende regel: 
  Als je het overleeft tenminste, want reken op een verzengende hoeveelheid straling.
  Deze straling is nog niet aantoonbaar duidelijk, of het er wel enof niet aanwezig is.
  Het blijft een gegeven van de lange termijn denk ik. En ik moet nog zien of er inderdaad als je door dat wormgat gaat het begin en de toekomst kunt zien enof waarnemen. Daar er ook nog geen duidelijkheid bestaat of deze worm(tunnels)gaten, vanaf de oerknal er al waren enof dat ze pas veel later zijn ontstaan. Zo zijn er nog vele vragen en onwetenheid denk ik. Mvg, Paul.R.

 4. Ik bedoelde inderdaad een dialoog. Heb zelf wat onderzoek gedaan en ben op
  http://jila.colorado.edu/~ajsh/insidebh/rn.html
  de volgende passage tegengekomen.
  Back out through the inner horizon
   
  The flow of space accelerates back outward. The place where it accelerates back up to the speed of light marks the inner horizon.
  As you pass once again through the inner horizon, this time going outward rather than inward, you see a second infinitely bright, infinitely energetic burst of light. Whereas on your inward passage through the inner horizon you saw the entire history of the universe go by, this time, on your outward passage, you see the entire future of the universe go by.
  In een zwart gat heb je een buiten event horizon en een binnen event horizon. Als je de binnen event horizon uitgaat dan schijn je de toekomst te kunnen zien van het universum dat je verlaten hebt. Hoe dit echter mogelijk is, is me niet helemaal duidelijk. Ik kan me voorstellen dat je het verleden zou kunnen zien. Immers licht hoopt zich op in een zwart gat, maar de toekomst is voor mij raadselachtig. Wellicht dat nadere bestudering van genoemde site me het mechanisme hierachter laat ontrafelen….. 

 5. Beste Roeland, vandaag je door jouw aangegeven link gelezen. Laat duidelijk zijn dat ik geen wetenschapper ben, maar wel rijk ben aan fantasie. Daarnaast heb ik de basis pricipes van de Natuurkunde wel geleerd. Ik weet doorgaans aardig waar ik naar moet zoeken om antwoorden te vinden, indien ze aanwezig zijn. Ook heb ik hieromtrent op wikipedia gezocht naar diverse gegevens van het zwarte gat.
  In een reaktie van mij op het onderwerp; Door een wormgat naar het Androdemastelsel, dat het wel eens te maken zou kunnen hebben met kwantummechanica, sloeg ik de plank niet ver mis. Wat ik tot dusver begrepen heb is dat alles eigenlijk, wat bekend is, een wiskundige berekening is. Maar nog de wijze waarop een zwart gat zou kunnen onstaan, nog de stelling van Reissner-Nordstrom geven alsnog geen duidelijkheid enof bevestiging van het gegeven. Ondanks de mooie animaties. Zo ook de kwantummaire werking in dit geval geeft geen echte duidelijkheid. Ook heb ik aangegeven dat het een werking in de (inter)moleculaireruimte zou kunnen zijn en wel om de volgende redenen; ongeacht wat, het begint altijd ergens als iets klein en nietig. Vandaar dat ik begon te denken aan de moleculaireruimte. Als je een ballon opblaast is het resultaat een bolvormig gegeven, hoe meer lucht enof gas je erin doet hoe groter het wordt. Als je het omgekeerde neemt en je zou het vacuum trekken krijg je het tegen overgestelde, met dit in het achterhoofd houdende. Het geeft mij wel de indruk dat het beduidend met magnetische velden te maken heeft. De kracht van deze velden zijn op allerlei manieren te regelen. M.a.w. als je via deze magnetische velden de moleculaireruimte op blaast, langzaam maar zeker, zou je het zo groot kunnen maken zoals je wilt, tot het oneindige aan toe. Door daarna het via dezelfde magnetische velden het langzaam maar zeker iets vacuum te trekken kan je een slurf krijgen, naar gelang de grootte die je voor ogen hebt. Men praat ook over de spinwerking, deze zal hierin een zeer beduidende rol in kunnen spelen. Wat het kwantmmechanica voor doel heeft in deze materie is me nog niet helemaal duidelijk, dus daar moet ik verder over na denken en uitpluizen. Ook het gegeven, dat je van het heden naar het verleden en omgekeerd kan reizen in de tijd, blijft een vraag teken, daar het nog steeds niet duidelijk is, wanneer deze zwarte gaten zijn ontstaan. Als het bij de big bang is ontstaan, krijg je gelijk een andere theorie, is het later ontstaan, dan geeft het iets meer handvaten om er op verder te borduren. Tot eerst maar zover. Mvg, Paul.R.

Laat een reactie achter