Dat het goede overwint is niet een Hollywoodmythe. Het blijkt werkelijk zo te zijn.

Waarom het goede uiteindelijk altijd wint

Goed nieuws voor positief gelovigen zoals christenen en boeddhisten, andere optimisten en Hollywood-scriptschrijvers. Het is nu bekend waarom het kwade weliswaar veel impact heeft, maar het goede in de maatschappij uiteindelijk overheerst.

Hoe besmettelijk is gedrag?
De manier waarop gedragspatronen ontstaan en zich verspreiden door de maatschappij is op dit moment onderwerp van intensief onderzoek. Dat komt gedeeltelijk vanwege de grote vorderingen die  gemaakt zijn in het modelleren van de interacties tussen individuen in computermodellen en gedeeltelijk omdat er nu plotseling grote verzamelingen data beschikbaar zijn over bepaald menselijk gedrag, denk aan e-mail, mobiele telefoons en handelsgegevens.

Dat het goede overwint is niet een Hollywoodmythe. Het blijkt werkelijk zo te zijn.
Dat het goede overwint is niet een Hollywoodmythe. Het blijkt werkelijk zo te zijn.

Helaas bereikt geen van deze technieken een volledig beeld van hoe gedragingen zich verspreiden in de maatschappij. Dat is omdat gedragingen zich van het ene netwerk naar het andere verspreiden. Een boos telefoongesprek kan je volgende e-mailboodschap een stuk minder vriendelijk maken.

Dit is een belangrijke hindernis in het onderzoek. Het is immers redelijk om te veronderstellen dat als verschillende netwerken op dezelfde knooppunten (hier: mensen) worden verspreid, gedrag zich gemakkelijk van het ene netwerk naar het andere verspreidt. Op dit moment is er (gelukkig) nog geen systeem om e-mailverkeer, telefoonverkeer en dergelijke aan elkaar te koppelen, hoewel de kans groot is dat allerlei overheidsorganisaties zich hiermee bezig houden.

Virtuele gamewereld als proeftuin
Onderzoeker Stefan Thurner en een aantal collega’s van Santa Fe Institute in New Mexico hebben echter een manier gevonden om te ontsnappen aan dit probleem. Hun idee: bestudeer de gedragspatronen in een virtuele wereld waar alle gedragingen voor het nageslacht worden geregistreerd. In hun geval: het MMORPG (massive multiplayer online game) Pardus, dat startte in 2004 en ondertussen zo’n 380 000 gebruikersaccounts heeft (en gemiddeld 500 actieve spelers ingelogd heeft).  Thurner en consorten bestudeerden acht spelacties waarmee spelers met elkaar interreageren. Deze zijn communiceren, handelen, vormen of verbreken van vriendschappen en vijandschappen, aanvallen en straffen. Ze legden de stroom van acties vast die elke speler uitvoert en keken toen naar patronen die vaker voorkwamen dan verwacht.

Kwaad is weliswaar besmettelijk, maar…
Hun conclusies: positief gedrag wordt versterkt als een individu een positieve actie ondergaat.  Ze vonden ook een veel sterkere toename in negatief gedrag onmiddellijk nadat een individu een negatieve actie ontving. “Het is ongeveer tien keer zo waarschijnlijk dat een speler direct na een negatieve actie, zelf een negatieve actie onderneemt dan als de speler een positieve actie onderging,” aldus de onderzoekers. Negatief gedrag wordt dus ook vaker herhaald dan alleen vergolden, wat verklaard waarom het effectiever verspreidt. Kortom: negatieve acties zijn besmettelijker dan positieve acties. Het is makkelijker een oorlog te beginnen dan om vrede te stichten.

Waarom het Goede toch overwint
Er blijkt echter een beperkende factor voor het oprukken van het Rijk der Duisternis. Spelers met een hoog aandeel negatieve acties bleken korter bij het spel betrokken. Thurner en zijn collega’s denken dat hier in wezen twee redenen voor zijn: ten eerste worden ze opgejaagd door anderen, waardoor ze ophouden met spelen en ten tweede, een meer psychologische verklaring. Ze zijn niet in staat er in het spel een bevredigend sociaal leven op na te houden en verlaten het spel wegens eenzaamheid en frustratie. Kortom: de maatschappij heeft de neiging mensen aan te zetten tot positief gedrag. Goed nieuws. In de woorden van Thurner en de zijnen:  “We interpreteren deze bevindingen als empirisch bewijs voor zelforganisatie naar wederkerig, goed gedrag binnen een menselijke maatschappij,” zeggen ze. Met andere woorden: de mensheid is fundamenteel goed.

Interessant is wellicht vervolgonderzoek. Soms blijken hele samenlevingen te veranderen in moordzuchtige menigten. Denk aan de massamoorden in Rwanda of de burgeroorlog in voormalig Joegoslavië.  Hoe komt het dat in sommige gevallen de maatschappelijke remmen totaal verdwijnen en er chaos uitbreekt? Als dit raadsel wordt opgelost, komt er misschien een nieuwe manier om historisch gedrag te bestuderen. Het begin van echte psychohistorie? May the Force be with us…

Bron
Thurner et al., Emergence Of Good Conduct, Scaling And Zipf Laws In Human Behavioral Sequences In An Online World, Arxiv.org (2011)

5 gedachten over “Waarom het goede uiteindelijk altijd wint”

 1. Het is ook wel belangrijk te definieren wat goed en slecht gedrag is. Vanuit een biologisch oogpunt is goed gedrag datgene wat het voortbestaan bevordert. Niet alleen van het zelf maar ook van de groep waar je deel van uitmaakt en zelfs van andere organismen om je heen.
  Slecht gedrag is gedrag wat schadelijk is voor het voortbestaan, soms niet per se voor jezelf maar wel voor die bredere groepen. Echter als je door je gedrag het voortbestaan van anderen bedreigt is het voor hun voortbestaan beter dat jij wordt uitgeschakeld en zo heb je dus effectief je eigen voortbestaanspotentie naar beneden gebracht.
  De slimste voortbestaansstrategie is in die mate dus zo sterk mogelijk proberen mensen te assisteren in hun voortbestaan. Op die manier zijn mensen blij met je en zullen ze je willen behouden.
  Kortom goed gedrag is biologisch en binnen de definitie goed voor het voortbestaan. En in een systeem met biologische selectie zal goed gedrag dus beloond worden. :-)

 2. De mens is zelf de knoop. Hoe kan dat gezien worden? In de lilaca is de mens zijn eigen knoop, omdat hij evolutief gezien nog niet volmaakt is, hij is nog niet af. Hij leeft in het verdelende principe van het mentaal. Als hij het mentaal zou overstijgen en zijn lichaamsmaterie in verandering zou laten komen, zou het goed en kwaad niet meer aan de orde zijn. En hij zou zien: goed en kwaad bestaan helemaal niet.

  1. Bij psychosomatische ziekten zeggen ze ook meestal dat het psychisch is.

   Het lagere (drift) in de mens wordt gedreven door instincten en driften/lusten, denk aan machtswellust, moordlust, bezitsdrang, territoriumdrang, hebzucht, wraakzucht. Allemaal om het hogere na te streven zoals de behoeften in de pyramide van Maslow, of als uitlaatklep voor emoties.
   Dit lagere in de mens wordt makkelijk aangesproken in een gewelddadige, wetteloze maatschappij…maar het hoeft niet persè te antwoorden.

 3. de eenvoudige reden hiervan is, is dat alles wederkerig is. als jij negatief bent tov anderen, zullen zij negatief zijn tov u (moet je je beschermen) en als je je negativiteit doordrijft kom je uiteindelijk op een punt dat de negativiteit van anderen tov u zodanig groot wordt dat het niet meer vol te houden is (je verliest steun, moet alles zelf doen en is te weinig tov de vele aanvallen van anderen).
  Dit is hetzelfde voor positiviteit, maar gezien positiviteit extra waarde meebrengt en juist steun biedt, is het makkelijk vol te houden en wenselijker.

  om de laatste vraag van het artikel te beantwoorden; beschaafde maatschappijen gaan hun negatieve gevoelens onderdrukken (omdat ze weten dat positiviteit beter is) maar door die onderdrukking zal alvast een deel van die negativiteit zich opstapelen gezien het zich niet kan uiten. dit kan zo jaren doorgaan en op een bepaald punt is de opgestapelde negativiteit zo groot dat hetniet meer in te tomen is en komt het tot uiting. de mensen rondom die deze uiting zien kunnen dan ook de bedenking maken waarom ze zichzelf zouden inhouden als de anderen hun negativiteit ook loslaten en wordt het makkelijker dat iedereen zijn eigen negativiteit ook gaat uiten. eens die opgeslagen negativiteit is uitgewerkt, schakelt men dan automatisch terug over naar het positieve.

Laat een reactie achter