Wek energie op, koel de planeet

In de straalstromen die de aarde omcirkelen beweegt de wind zeer snel. Dit betekent dat er heel veel windenergie aan te onttrekken is. Dit heeft de nodige klimaatgevolgen, waarvan enkele de opwarming van de polen kunnen tegengaan…

Voortdurende storm op 10 km hoogte
Windmolens zoals we die allen kennen tappen windenergie af op een hoogte van ongeveer 100 meter. Echter: windsnelheden nemen toe al naar gelang je hoger in de atmosfeer komt. In de vier jetstreams die de aarde omcirkelen op een hoogte van tien kilometer, zijjn windsnelheden boven de 100 km/uur gebruikelijk.

Skywindpower.com ontwikkelde deze turbine. Jetstreams beloven overvloedige energie. Helaas veroorzaken we zo wel een ijstijd.
Skywindpower.com ontwikkelde deze turbine. Jetstreams beloven overvloedige energie. Helaas veroorzaken we zo wel een ijstijd.

Honderd maal de wereldenergiebehoefte
Eenvoudig is het niet deze jet streams af te tappen. Ze veranderen namelijk voortdurend van plaats en vorm. Toch werken verschillende groepen nu aan technieken om dit toch te doen. De meeste komen neer op windturbines aan kabels of vliegers die generatoren op de grond aandrijven. Volgens sommige -omstreden- schattingen bevatten de jet streams 100 maal zoveel windenergie als de wereldenergiebehoefte.

‘Jetstreams aftappen leidt tot ijstijd’
Niet al deze energie kan echter veilig af worden getapt. Volgens simulaties van de in een eerder artikel al genoemde Cristina Archer van de University of Delaware in Newark (vlak bij New York City)  and Ken Caldeira van Stanford University in California, kan onze huidige wereldenergievraag, 16 terawatt, zonder gevaar uit de jetstreams geplukt worden zonder merkbare invloed op het klimaat. Dit rooskleurige verhaal wordt snel anders bij hogere onttrekkingen. Als 1000 terawatt wordt onttrokken aan de straalstromen,dat is 60 maal ons huidige energieverbruik, zou de gemiddelde oppervlakte temperartuur met bijna tien graden dalen, de regenval dalen met 35% en de hoeveelheid zee-ijs verdubbelen. Kortom: een ijstijd. (Energies, vol 2, p 307).

‘Warmtetransport lamgelegd’
De reden: als de winden op grote hoogten worden afgeremd, wordt het warmtetransport van de evenaar naar de polen geblokkeerd. Hierdoor wordt de evenaar warmer en de polen koeler, waardoor er meer zeeijs ontstaat. Het helwitte ijs weerkaatst zonlicht. Het eindresultaat is daardoor dat de streek rond de evenaar iets opwarmt, maar dat de polen sterk afkoelen.

Kunstmatige ijstijd stopt opwarming
Dit is uiteraard een gewenst effect als je bang bent dat het broeikaseffect de poolkappen laat smelten. Inderdaad blijkt uit onderzoeken dat het arctische gebied snel warmer aan het worden is en zeeijs verliest. Zouden we dit effect bewust op kunnen wekken, m.a.w. als een vorm van geoengineering? Caldeira wil deze vraag in de toekomst gaan beantwoorden.

‘Jetstreams aftappen rampzalig idee’
Axel Kleidon en Lee Miller van het Max Planck Institut für Biogeochemie in het Duitse Jena stellen dat Archer en Caldeira de hoeveelheid energie die kan worden gewonnen uit jetstreams enorm overschat hebben. Ze denken dat de hoge windsnelheden in jetstreams niet het gevolg zijn van een voortdurende toevoer van energie, maar van een gebrek aan wrijving. In dat geval zou zelfs een kleine onttrekking al enorme gevolgen hebben: volgens hun schatting kan slechts 7,5TW vermogen (iets minder dan de helft  van de wereldenergiebehoefte) worden onttrokken en zelfs dit zal enorme impact hebben op het klimaat. (Earth System Dynamics, vol 2, p 201).

‘Geoengineering d.m.v. jetstreams realistisch, maar riskant’
Jammer voor hen die dromen van overvloedige duurzame energie, maar geo-enhgineering wordt op deze manier wel veel makkelijker. Volgens hun model zou de aarde slechts 0,5 graden koeler worden, met het noordpoolgebied twee graden kouder, maar Antarctica twee graden warmer, naast andere effecten. Miller waarschuwt terecht dat we de effecten op het aardse klimaat eerst veel beter moeten begrijpen dan nu, voordat we woeste geo-engineering projecten gaan starten.

Bron:
New Scientist (2011)

4 gedachten over “Wek energie op, koel de planeet”

  1. Stel dat we het aftappen van de jetstreams binnen redelijke bepaalde grenzen,  zonder gevaar voor een ijstijd denken te kunnen realiseren. Dan geeft dat eventueel toch als neveneffect, een logisch politiek/financiële keuze t.a.v. het kostenplaatje, CO2 productiebeperking en overige broeikasgassen? Mogelijk wordt dit dan een vrijbrief om het met de broeikasgassen zo nauw niet meer te nemen, of zie ik dit verkeerd? Zo’n project zou in beginsel zeer energie winstgevend kunnen lijken, het mes lijkt te snijden aan twee kanten :
    Aan de ene kant krijgen we zo goedkope energie.
    Aan de andere kant hoeven we ons niet meer druk te maken om het broeikaseffect, we tappen gewoon als compensatie wat meer jetstream af. Daar moet zeker goed over worden nagedacht. De verleiding om dat systeem te bekostigen uit het beschikbare budget milieukosten die we nu hebben, zal groot zijn. Als zo’n systeem lijkt te werken, beschikken we natuurlijk over een langere periode over een werkende thermostaat. Maar als het klimaat dan plotseling, en met of zonder waarschuwing de mist in draait, zitten we met een veel groter broeikaseffect dan nu. Dat is het gevaar dat ik er in zie.

  2. Dit geeft wel aan dat een Type 1 beschaving haar globale klimaat zeer sterk zal beinvloeden en dus erg verstandig energie moet winnen en vooral verbruiken. Bij het verbruik komt weer warmte vrij, en als dit op de juiste plaatsen en tijden gebeurt kan het klimaat alsnog in goede banen geleid worden.

  3. Onzin! Het al of niet verplaatsen van lucht zorgt er niet voor dat de totale hoeveelheid lucht warmer of kouder wordt. Voor men een artikel uit de “New Scientist” overneemt is het wel zinvol eerst zelf even na te denken. Het enige resultaat van het minder verplaatsen van lucht zal zijn dat plaatselijk er hogere of lagere temperaturen zullen zijn. Het heeft geen invloed op de zogenaamde opwarming van de aarde. De gemiddelde temperatuur op aarde is rechtstreeks het gevolg van de zonneactiviteit. Deze varieert. Het verplaatsen van lucht heeft geen invloed op de temperatuur op aarde en de kracht van de zon. 

Laat een reactie achter