Wordt het klimaat in Nederland in de toekomst veel warmer?

West-Antarctische ijskap al eerder gesmolten tijdens interglaciaal

Als de West-Antarctische ijskap smelt, betekent dat, dat de zeespiegel met bijna vijf meter stijgt en het afgelopen is met het grootste deel van Nederland. Denkbeeldig is dit niet: onderzoekers ontdekten dat op deze manier extreem warme interglacialen, perioden tussen ijstijden, ontstonden.

Wordt het klimaat in Nederland in de toekomst veel warmer?
Wordt het klimaat in Nederland in de toekomst veel warmer?

Glacialen en interglacialen
Sinds Noord- en Zuid-Amerika aan elkaar zijn gaan zitten, komen er ijstijden voor. Geologisch gezien vormde dit moment, ongeveer 2,5 miljoen jaar geleden,  het begin van het Pleistoceen. Tijdens het Pleistoceen (dat technisch  gesproken nog steeds voortduurt) wisselen lange, koude periodes, de glacialen (de ‘ijstijden’ zoals wij ze kennen), de korte warmere interglacialen (waar wij nu in leven) af. Tijdens de glacialen is Nederland veel kouder dan nu met junitemperaturen rond de vijf graden (nu: zeventien graden).

Tijden de interglacialen zijn de temperaturen vergelijkbaar met nu of enkele graden hoger. In het laatste geval spreek je van een superinterglaciaal. Het noordpoolgebied is tijdens een superinterglaciaal vijf graden warmer dan nu. Voldoende om het noordpoolijs geheel te doen smelten en een stevige hap te nemen in de Groenlandse ijskap. Uiteraard betekent het verdwijnen van al dat ijs dat de zeespiegel nog meer gaat stijgen.

West-Antarctische ijskap smolt tijden superinterglacialen
Bestande klimaatmodellen konden niet verklaren waarom er superinterglacialen optraden. Wel  werd ondertussen bekend uit boringen op en rond Antarctica, dat het westelijk deel van het ijscontinent  tijdens superinterglacialen ijsvrij was. Dat zou wel een verklaring op kunnen leveren: door het smelten van de West-Antarctische ijskap stijgt de zeespiegel vijf meter, waardoor de Beringstraat verder onderloopt en er meer warm, zout water uit de Stille Ocean de Arctische Oceaan binnenstroomt.

Zal de West Antarctische ijskap smelten?
De hamvraag is uiteraard of ook nu het huidige, milde interglaciaal een superinterglaciaal zal worden. Nu we weten wat deze superinterglacialen veroorzaakt, kunnen we de vraagstelling veranderen in: smelt de West-Antarctische ijskap? De voortekenen zijn niet gunstig. Inderdaad is de snelheid waarmee de West-Antarctische ijskap smelt, nu snel aan het toenemen. Volgens sommige onderzoekers zal de West-Antarctische ijskap al voor het einde van deze eeuw gesmolten zijn. Niet alle onderzoekers in het veld zijn  het hier echter mee eens. Ook zal het waarschijnlijk de nodige tijd kosten voordat de gevolgen aan de andere kant van de aarde merkbaar zijn. Laten we dat laatste hopen. De gevolgen van een sterke zeespiegelstijging zijn in ons laaggelegen land – en de honderden miljoenen andere mensen die aan of vlakbij de kust wonen – uitermate vervelend.

Bron
Martin Melles et al., 2.8 Million Years of Arctic Climate Change from Lake El’gygytgyn, NE Russia, Science (2012)

7 gedachten over “West-Antarctische ijskap al eerder gesmolten tijdens interglaciaal”

 1. Misschien heeft het te maken met de aardas dat voor sterkere seizoenen zorgde dan nu. dan komt er meer zonlicht op de polen en smelten deze in de zomer voor een groot deel af. Wellicht veroorzaakt dit weer een storing in zeestromingen door zoetwater en als de aardas weer normaal is komt er een ijstijd. wij mensen rijden nu rond met auto’s en stoppen daarmee extra veel CO2 in de atmosfeer en maken onze eigen superintergaciaal die gevolgd word door een ijstijd. En de warme golfstroom is nu al afgezwakt. Alles lijkt normaal te blijven voor ons in NL, omdat er zowel geen opwarming en geen afkoeling. Dit is schijn want de aarde warmt op terwijl dit bij ons in west Europa weer wordt gecompenseerd door de zwakkere golfstroom. Als de zeestroming stilvalt dan valt de compensatie ook weg en begint de nieuwe ijstijd. wij zullen dit dan als eerste gaan merken. 
   

 2. Smelt is oa een onderdeel van de global warmingscam.
  Op Youtube zijn Filmpjes van ijstijden van miljoenen jaren te vinden:op en neer op en neer op en neer steeds weer.
   
  Ook dat we nog in de staart van een nog steeds terutrekkende ijstijd zitten hebben we ook al nooit mogen vernemen van die blinbling glitterboys.
   
  Met al deze verschijnselen, en dan laatst nog eens een bericht over algemene opwarming van zelf alle Planeten in dit stelsel er bij, is de enige reden van de GW hoek dat zich tegen al dit in  aan die 0.03% CO2 als enig reden voor alles vasthoudt, en ander oorzaken ik nooit van vernomen heb, wel heel wiebel om zo zeker de durven zijn en zo duur. Een Major Factor als vliegverkeer en globalisatie, dat kennen ze dan weer niet.
   
  Elke dag ziek van de paniek door hen in onze armoe omdat zij het zo goed weten.
   
  Dan nog, als die investeringen aan die wetenschap en politiek gestopt gaan worden, wat zou daar de GW Winst van zijn. Globalisatie beeindigen.
   
  Nu gaan die amerikanen dan nog eens op teerzand sjezen dat 3x sterkere CO2 productie heeft. Daar van dat bericht stortte de zandoliestock nog in.
   
  Jaren geleden al was de GW lobbyclub voor hun afdeling slaven markten nog eens alle bestuurders met lezingen gek aan het maken; er zouden GW vluchtelingen komen in eindeloze stromen. Dat om hun internationale stromen van hun slavenmarkten op peil te kunnen houden, onder smoes dekmantel en excuus. Dit kon een factor zijn in de perikelen Afghanistan, afrika, somalie, en meer van misdaden tegen ze, ook genocidale misdaden. Wel toevallig waar dan waarden en bronnen zitten. Zo hebben de askenazbanksters voor de oorlog internationale smaad en lastercampangens jarenlang tegen Duitsland gevoerd, als nu iran. Ook voor een geheime derdenbedoeling steeds weer.
   
  Die slavenmarkt werd bevorderd door de EU, die 20.000 euro per gehaalde slaaf gaven aan de noordafrikaanse regeringen en ronselaars, oa marroko en tunesie.
   
  Ook al zo dus heeft die bankster eu geholpen heel de west te verruineren en arm te krijgen; alle cultuur, geloof en godsdienst dood.
   
  Het is dan natuurlijk wel een mooie dekmantel dat een greenpeace rond walvissen sluipt met veel mediapoeha…Dat suggereert de Walvia zou enig en ergst zijn. Mooie dekmantel weer en is ook van de banksterelite en door ze zelf opgezet. Behoort tot het terreurarsenaal van het house of windsor.
   
  Zo is die GW scam ook een leugen en de opgegeven redenen, oorzaken, zeker!

 3. Trouwens wel toevallig dat het Steady State eindeloze heelal het toen ook moest opgeven tegen een simpele en gemakkelijk wegverklaarbare reden, als bedachte  warmtedood. Zonder bewijs, en zonder er zelf toen al op de gemakkelijke verklaringen gekomen zou kunnen worden. ALs absortbties in gassen, stofwolken, objecten, maar ook de eindigheid van deeltjes en straling had, dan ook wel bedacht geworden kunnen zijn. Monopolie.
   
  Bevolkingsdichtheden ook. Al ruime 100 jaar vernemen we die paniekzaaiberichten. Toen al ook als dat de mensen als lemmingen zijn, en zich eindeloos producerende in de afgrond storten zullende. Vertelden ze niet bij dat we met dwangvoortplantingen tot onmenselijke voortwoekeringen werden gedwongen voor hun slavenmarkten.  Kijk maar in elke ongecontroleerde Maatchappij; allemaal stabiel vasttallige samenlevingen, samenlevingkjes.
   
  Daar naast is onze voortplantinsratio momenteel 1,3 dus dat is een doodlopende weg van weer juist het andere uiterste. Enkele der redenen van deze lage getallen is geweld,, hopeloosheid, de voortdurende hetzecampagnes, overbevolking, chronische armoedehoudingen en meer.

 4. Wilde trouwens wat jaren gelee op allerlei gebied al universiteiten inlichten. Maar die worden behoorlijk geisoleerd gehouden om maar vooral de indoctrinatietjes niet te storen, dus dat was al een censuurwall van hoogleraren, aan de knoppen en delete-functies.
   
  Dit kon wel eens een der redenen zijn dat hoger opgeleidden zo slecht met  de benen in de realiteit, de maatschappij staan. De gewenning der sekte status “ik ben waard, jullie niet (er dan eindelijk bij mogen horen als psychoterreur afperswapen en sektelijm (van jongs af aan aangelegd)” en incestsfeer.

   1. C., wij vinden jouw reacties zeker de moeite waard. Misschien dat je veel vanuit je beleving en blind typt, maar ik zie dat je zelf ook meer aandacht besteedt aan de grammatica, dat is goed, dank je wel. Ik denk dat het verder ook best goed met je gaat ;).

Laat een reactie achter