Zouden asteroïdeninslagen verklaren waarom het 3 miljard jaar duurde voor er meercellig leven kwam?

“Asteroïdenbombardement verklaarde trage ontwikkeling leven”

Gedurende meer dan twee miljard jaar leidde het leven op aarde een kwijnend bestaan. Geen wonder, zegt een nieuw model. Elke veertig miljoen jaar werd de aarde getroffen door een enorme asteroïde die eventuele hogere levensvormen wegvaagde in plaats van elk half miljard jaar, zoals nu.

Zouden asteroïdeninslagen verklaren waarom het 3 miljard jaar duurde voor er meercellig leven kwam?
Zouden asteroïdeninslagen verklaren waarom het 3 miljard jaar duurde voor er meercellig leven kwam?

De eerste sporen van leven op aarde dateren van meer dan 3,6 miljard jaar terug, na de afloop van het Late Heavy Bombardment. Dit was het grootste deel van de tijd in de vorm van bacteriën. De eerste fossielen van ingewikkelder cellen dateren van een miljard jaar geleden. Het eerste meercellige complexe leven dateert van rond de zeshonderd miljoen jaar geleden.

Eén van de belangrijkste raadsels in de biologie is altijd geweest, waarom dit allemaal zo lang duurde. Volgens een nieuw model is de verklaring, dat voortdurende zware inslagen van meteorieten een einde maakten aan complexere levensvormen.

Tot vrij recent (geologisch gesproken) zou ongeveer elke veertig miljoen jaar een vernietigende asteroïde korte metten hebben gemaakt met elke poging van de evolutie om verder te komen dan het eencellige stadium.

Als deze theorie klopt, betekent dat er nog een extra eis moet worden gesteld voor de ontwikkeling van leven. Er moeten voldoende asteroïden zijn weggevangen om zo te voorkomen dat ze het leven uitroeien.

Laat een reactie achter