Een stukje koolstofmeteoriet. Naar blijkt, hebben alle koolstofmeteorieten een gemeenschappelijke oorsprong (of vormingsproces).

‘Bouwstenen eerste leven afkomstig van asteroïden’

Koolstofrijke micrometeorieten en meteorietfragmenten tonen de nodige overeenkomsten, maar ook enkele verschillen. Voor die verschillen is er nu eindelijk een goede verklaring. De aanwijzingen dat het eerste leven is ontstaan in asteroïden, of na de inslag van organische asteroïden, worden steeds sterker…

Waarom zijn koolstofmeteorieten zo verschillend?
Meteorieten hebben een sterk verschillende samenstelling. Er zijn meteorieten die voornamelijk uit steen bestaan, uit metaal, uit een mengsel van diverse materialen of uit koolstofrijke, ‘organische’ materialen. Die laatste groep is heel interessant. Ze bevatten namelijk aminozuren en andere bouwstenen, die noodzakelijk zijn voor het ontstaan van leven. Veel onderzoekers denken dat organische meteorieten het resultaat zijn van het samenkoeken van kleine stofdeeltjes in de grote gaswolk waaruit zich het zonnestelsel vormde. Deze theorie verklaart alleen niet, waarom er zo grote verschillen zijn tussen de diverse koolstofmeteorieten. Deze zouden identiek moeten zijn als ze alle op dezelfde wijze uit stofjes waren ontstaan.

Een stukje koolstofmeteoriet. Naar blijkt, hebben alle koolstofmeteorieten een gemeenschappelijke oorsprong (of vormingsproces).
Een stukje koolstofmeteoriet. Naar blijkt, hebben alle koolstofmeteorieten een gemeenschappelijke oorsprong (of vormingsproces).

Uiteengespatte koolstofrijke protoplaneet
Veel astronomen denken daarom dat de koolstofmeteorieten het restant zijn van een botsing van een koolstofrijke asteroïde met een ander projectiel, dat de fragiele protoplaneet in vele scherven uiteen deed spatten. Net als op aarde bestaan hemellichamen van een bepaalde minimale grootte uit verschillende lagen. Ze vertonen ook geologische activiteit, denk aan de vulkanen op Mars of Io en de spectaculaire gasgeisers op kometen. Wat als een koolstofrijke protoplaneet, mogelijk rijk aan primitief eencellig leven, in koolstofmeteorieten uiteen is gespat? (Dit is overigens wat een verguisde NASA-wetenschapper denkt). Vervolgens kunnen deze koolstofrijke fragmenten op aarde zijn neergekomen en zo een omgeving hebben geboden waarin zich leven zou kunnen ontwikkelen. Als dat al niet eerder in de asteroïde of protoplaneet zelf gebeurde.

Bewijs: verschillen in meteorieten verklaarbaar door hydrothermische processen
Als alle koolstofmeteorieten inderdaad een gemeenschappelijke oorsprong hebben, moeten alle eventuele verschillen verklaard kunnen worden uit processen die op dat hemellichaam plaatsvinden voor het uit elkaar spatte.En dit is precies wat een team onderzoekers, geleid door Christopher Herd van de University of Alberta, Canada, inclusief Carnegie University’s Conel Alexander, Larry Nittler, Frank Gyngard, George Cody, Marilyn Fogel en Yoko Kebukawa — vier meteorietfragmenten uit een stenenregen, ontstaan uit het in stukken breken van een meteoroïde. De stenenregen kwam neer op het toen bevroren Tagish Lake in Noord-Canada in januari 2000. Sindsdien zijn de meteorietfragmenten altijd bevroren geweest.

De fragmenten bleken sterk te verschillen in de mate van hydrothermische beïnvloeding. Aanleiding de monmsters grondig te onderzoeken. Opmerkelijk genoeg bleek het materiaal zo variabel dat de eigenschappen overeenkwamen met die van alle bekende koolstofchondrieten. Ook blijken de eigenschappen te correleren met tekenen van hydrothermische beïnvloeding. Met andere woorden: deze ontdekking verklaart de verschillen tussen koolstofmeteorieten en toont tegelijkertijd aan dat ze van hetzelfde uitgangsmateriaal afkomstig zijn. Een spectaculaire ontdekking.

De meteorieten bevatten een hoge concentratie organische zuren (monocarboxylzuren), die essentieel zijn voor biochemie. De reden: doordat ze zo vers waren en onder nul bleven, waren deze zuren nauwelijks verdampt, veronderstellen de onderzoekers. De variatie in soorten MCA’s hield direct verband met de processen waaraan de oudermeteorieten waren blootgesteld.

Het team trof ook aminozuren aan – de bouwstenen voor eiwitten. Verdeling en hoeveelheid aminozuren zijn consistent met een buitenaardse oorsprong. Ook de aminozuurgehaltes waren beïnvloed door de meteorieten.

Bronnen
Meteorite Holds Clues to Organic Chemistry of Early Earth, ScienceDaily
Origin and Evolution of Prebiotic Organic Matter As Inferred from the Tagish Lake Meteorite. Science, 2011

8 gedachten over “‘Bouwstenen eerste leven afkomstig van asteroïden’”

 1. Het leven is niet werkelijk ontstaan uit de moleculen, maar eigenlijk uit het hogere leven in de microkosmos.
  Want de elementaire deeltjes van de atomen zijn ruimteschepen, waarin triljoenen superintelligente microwezentjes wonen.
  En deze zijn de scheppers van de atomen zelf en van de moleculen en van het leven.

  Ongeacht of dat nu eerst door meteorieten gebracht is of hier op aarde is ontstaan.

  http://home.kpn.nl/wegge168/Frame-nederlands.html

 2. bewijs eerst maar eens dat de wetenschap hier op aarde een levende cel uit de elementen kunennmaken in het laboratorium en laat die cel maar eerst eens evolueren tot een worm VOORDAT men dit soort uitspraken doet; er is nog helemaal geeen enkel bewijs voor dat leven een zuiver chemische oorsprong heeft. dat is pure speculatie en veronderstelling en of het nu uit de ruimte of op aarde gebeurd is zal me een worst wezen: bewijs eerst maar eens dat het in een laboratorium nagebootst kan worden. tot die tijd is het hele evolutie abiogenesis verhaal een grote leugen en niet meer dan een religie… en wishfull thinking. bewijs eerts abiogenesis maar eens en voor die tijd heeft hetgeen enkele zin om evolutie als wetenschap serieus te nemen. geen levende cel uit de elementen DAN alhelemaal geen evolutie.

  God schiep de hemel ende aarde en al wat daarin is in 6 dagen en staakte zijn werk op dag 7 Geef God de eer die hij verdient.

 3. qandere vraag is; het aantreffen van bouwstenen op metiorieten.. is dat bewijs dat het leven ook op die wijze ontstond of zijn het gewoon ….. aminozuren op metiorieten … ?? niet meer en niet minder …. aminozuren en vetzuren en what ever aangetrofffen is nog LANG geen bewijs dat via die weg leven op aarde is ontstaan. er word al een veronderstelling gedaan die men helemaal niet kan maken… dat is geen wetenschap datis speculatie en wishfull thinking…

  een bak met aminozuren op een ruimte blok is bij lange na nog ngeen levende cel… men verkoopt de huid LANG voordat er een beer geschoten is de beer is niet eens te zien… laat staan geschoten… duist is geen wetenschap…. dit is een aanfluiting.

 4. en wie zegt niet dat dat stuk ruimte blok niet bij een heftige vulkaan activiteit niet vanaf de aarde de ruimte in geschoten is tja dan is het logisch dat men organische stoffen vinden… kortom er word veel te snel geconcludeerd dat leven buiten aards is men heeft enkel een stel chemische stofjes gevonden op een ruimte rots meer niet minder ook niet.

 5. Edgar, Frederick Vester postuleert op grond van onder andere biochemisch onderzoek in leerexperimenten met dieren dat het korte- en langetermijngeheugen biologisch gecodeerd zijn in eiwitten. Het korte-termijngeheugen berust op codering in riboxynucleïnezuur (RNA) en het lange-termijngeheugen op desoxyribonucleïdezuur (DNA). Vester legt verder uit hoe eiwitten een biologische codering kunnen vormen voor gebeurtenissen die iemand meemaakt.

 6. OPGELET MENSEN!! De aliens zijn al hier :)

  In onze aardse stratosfeer op de lagere regionen waar het -50 graden kan worden zijn 12 bacteriekolonies ontdekt waarvan 3 bacteriekolonies die helemaal niet op de aarde voorkomen. Deze bacterien heten: anibacter hoylei, naar Fred Hoyle, Bacillus isronensis, naar de Indische organisatie ISRO en tenslotte Bacillus aryabhata, naar de Indische wiskunde en sterrenkundige Aryabhata (476–550 na Chr.). Bron: Living the Scientific Life.

  deze 3 bacteriekolonies zijn in onze stratosfeer ontstaan en dus zijn ze per definitie aliens :)

Laat een reactie achter