Computerspelletjesmakers speculeren al decennia op de mogelijkheden voor handeldrijven met aliens.

Paypal Galactic: betalen in de ruimte

De ingewikkeldste maatschappij buiten de aardse dampkring bestaat uit zes astronauten op het ISS, die gedurende hun verblijf een soort communistische maatschappij vormen. Daar gaat, gezien de ambitieuze plannen van Paypal-grondlegger Elon Musk en andere ruimtevaartpioniers de komende jaren verandering in komen, wat betekent dat er economisch verkeer zal ontstaan. Paypal wil alvast als eerste betaalmaatschappij op de toekomst voorbereid zijn. Hoe ziet Paypal betalingen in outer space voor zich?

Betalen in de ruimte
Een eerste probleem waar je bijvoorbeeld aan kan denken is de vraag welke munteenheid je gebruikt. Dit kan een aardse munteenheid zijn, zoals de dollar of de euro, of wellicht een nieuwe muntsoort. Een veel lastiger probleem is synchroniciteit. Op aarde gebeurt verificatie van een betaling in een fractie van een seconde. Logisch ook: in een seconde kan licht rond de 7,5 maal rond de aarde reizen. In de ruimte wordt dat een ander verhaal. In het aarde-maan stelsel kan licht in principe binnen 1,5 seconden de maximale afstand overbruggen. Betalingen zullen vrijwel onmerkbaar vertraagd zijn.

Computerspelletjesmakers speculeren al decennia op de mogelijkheden voor handeldrijven met aliens.
Computerspelletjesmakers speculeren al decennia op de mogelijkheden voor handeldrijven met aliens.

Maar wat bij een ruimtehotel in het L2-Lagrangepunt (de positie achter de aarde waar de zwaartekracht van aarde en zon even sterk zijn op ongeveer 1,5 miljoen km afstand)? Of bij een transactie in de planetoïdengordel op vele lichtminuten afstand? Wat als er tussentijds een heftige schommeling heeft plaatsgevonden in de wisselkoers? Als asteroïdemijnbouw echt op gang gaat komen, waar enkele grote commerciële partijen nu voor tekenen, zullen er enorme transacties plaats gaan vinden. Of stel dat NASA er in slaagt een werkende warp drive te bouwen? Relativistische effecten gaan dan een grote rol spelen. Wat geldt als de tijd dat de transactie plaats heeft gevonden? Het licht doet er acht jaar over om van Aarde naar Alpha Centauri, de dichtstbijzijnde ster (in feite een samenstel van drie sterren), en weer terug te reizen.

Handeldrijven met aliens
In dit project werkt Payal samen met de non-profitorganisatie SETI Institute. SETI, voluit Search for Extra Terrestrial Intelligence (zoektocht naar buitenaardse intelligentie), Als er in de ruimte inderdaad buitenaardse beschavingen actief zijn, is SETI de meeest aangewezen partner om mee samen te werken. Vermoedelijk zal dit samenzweringstheoretici, die veronderstellen dat NASA contacten met buitenaardse wezens geheim houdt,  gaan inspireren. Er zijn verschillen in element- en isotoopsamenstelling tussen het zonnestelsel en andere sterren.

Interstellaire handel
Voor interstellaire handel zal informatie echter veel interessanter zijn voor de handel dan welke stof ook. Gegeven voldoende energie en de juiste informatie, is ieder atoomelement te fabriceren door atoomkernen en/of subatomaire deeltjes te laten fuseren. Informatie, bijvoorbeeld het exacte DNA van bepaalde levensvormen of technieken en filosofische ideeën, is echter inherent waardevol en zeer licht in verhouding tot de waarde. In een kilogram materie met atomaire opslag is meer informatie op te slaan dan er nu op aarde voorhanden is.

Bron
Paypal-galactic.com

14 gedachten over “Paypal Galactic: betalen in de ruimte”

 1. Ondanks dat het een visionair onderwerp is heb ik vele vraagtekens. Ongeacht welke vorm van internationale (universele) currency men wil bedenken, schept het mede bij voorbaat tal van andere problemen nl: bv als je dan over winning van de vele soorten materialen gaat nadenken, zou men dat dus ook al kunnen claimen, waar is dan het begin enof het eind? Wie bepaalt hierin de wetgeving? Er van uitgaande dat men een weg vind om het probleem tijd te overbruggen. Mi zou het handiger zijn om iets te creeren in het universum, indien men zo ver is dat de mens zou kunnen overleven in de ruimte, een eigen monitair stelsel en een eigen vorm van staat enof iets van die strekking. Daar ik denk dat het nog wel minimaal een eeuw kan duren voordat men zover is om door de tijd heen kan reizen en dus mede dan ook een leefbaar klimaat te scheppen voor de desbetreffende mensheid. Hoe mooi deze futuristische gedachtengang ook mogen zijn, laten we wel even met beide benen op de aarde staan. En denk ik daarbij, dat we nog genoeg te doen hebben op deze aardkloot. Mvg Paul.

 2. Zoals Germen hier al aandraagt; ik denk dat waardevolle informatie inderdaad de standaard zal worden, bij betalingen over grote afstanden in het universum. De kans dat zo op den duur vrijwel ieder levend mens wetenschapper wil en zal worden, neemt proportioneel toe met de ontwikkeling van medische kennis en de toepassingen daarvan. Het ligt gewoon in één logische lijn met het feit, dat de gevorderde wetenschap het gewenst, (die vrijheid houden we) constructief, effectief over zal nemen van de normale evolutionaire ontwikkelingen tot nu. De ethisch bezwaarden daargelaten, en achtergelaten (doctrine volgers) volgt de mensheid dan de weg van de kennis. In de materiële zin hebben stoffen in de ruimte een te beperkte waarde. De voorraden zijn immers praktisch oneindig, maar kunnen daarnaast ook nog eens synthetisch / kunstmatig worden vervaardigd. 3D printers worden steeds verder ontwikkeld, en zullen zeker in de toekomst zichzelf kunnen uitprinten, kwestie van elementen en energie toevoegen. Ook ligt deze toekomst niet ver meer van ons af. Er worden immers aan de lopende band en in ijltempo door wetenschappers wereldwijd, ontdekkingen gedaan die slechts enkele seconden, één minuut of uur, voor niemand daarvoor bekend waren. En dat allemaal omdat we internet hebben. Wie zich daarvan bewust isoleert, loopt direct achter bij de rest, en kiest voor een reële vorm van geestelijke armoede. Dat worden de echte aliens. Ontmoetingen met anderlingen (aliens zijn wij tenslotte voor hun ook) kunnen leiden tot waardevolle kennisuitwisseling, en vriendschappen tussen de sterrenvolken, waar wij dan vanaf dat moment zelf deelgenoten van zullen zijn. Uiteindelijk zal het meest waardevolle, unieke geschenk, de kennis van de geschiedenis en ontwikkeling van een soort zijn. Wetenschappelijke kennis komt dan op een tweede plaats, daar feiten vastliggen, en slechts ontdekt hoeven worden, maar de geschiedenis van een volk niet. Een machtig interessant onderwerp weer hier, waarover men kan filosoferen naar hartelust.   

  1. Beste Andre, na je geschreven gelezen te hebben, was mijn eerste gedachte: laat je door de deining van de zee en wind, heerlijk wegvoeren en droom zacht verder. Ik denk dan ook, dat het de wens is van de gedachte. Maar hierin moet ook ik voorzichtig in zijn, daar ik geleerd heb zeg nooit nooit. Ethische bezwaren gooi je hier even terzijde, terwijl dat nog steeds een belangrijk argument is. Dan heb je het over wetenschappers, zoals ik hier uit op kan maken, zeg je dat de mensheid in hun DNA gemanipuleerd zal worden om een wetenschapper te worden. Tot slot even, zeg je dat de stoffen maar een beperkte waarde hebben, die zich in de ruimte bevinden. Maar als dat spul naar de aarde vervoerd moet worden, zal dat wel en zeker in het begin zijn kosten plaatje hebben, of men moet de energie uit kernenergie halen, wie weet? Misschien toch teveel Startrek gezien?? Gelijk zo met het gegeven van andere levende wezens in de ruimte, ik kan het nog bevestigen enof ontkennen, de tijd zal het leren. De laatste regel ben ik volkomen met je eens, dat het een interessant onderwerp is en we hieromtrent raak kunnen filosoferen. Maar desondanks al nietemin, blijf ik toch bij mijn standpunt, dat we nog teveel hebben te doen op aarde en als dat klaar zou zijn, zien we wel weer verder. Mvg Paul.   ;-)  
    

   1. Ha Paul, om eerst maar een antwoord te geven op de bewering van jou, dat ik ethische bezwaren terzijde gooi in mijn reactie. Lees het verhaal dan nog maar een keer, nu met een bril. ;) 
     
    Ik schreef; <Het ligt gewoon in één logische lijn met het feit, dat de gevorderde wetenschap het gewenst, (die vrijheid houden we) constructief, effectief over zal nemen van de normale evolutionaire ontwikkelingen tot nu toe.>
    Geen enkel individu kan het recht ontzegd worden, zich door middel van een gewenste professionele medische ingreep, aan te laten passen aan voor dit individu gunstiger omstandigheden. 
     
    Dat is het ethisch recht van de mens dat nu ook gerespecteerd en erkend wordt. Tenslotte mag iedereen bijvoorbeeld, zich laten ombouwen tot man of vrouw, als dat gewenst wordt door het individu. Andersom, ethisch bezwaarden zelf (volwassenen) op welke gronden dan ook, mogen medische hulp weigeren tot de dood er op volgt. Ook dat is het ethisch recht van de mens. 
     
    Nu even de wens, doorgaans vader van de gedachte. 
     
    Als valuta uitgedrukt wordt in informatie, dan is intelligentie de voorwaarde die direct de waarde van die informatie gunstig, of ongunstig beïnvloed. Als jij weet dat intelligentie in je voordeel werkt en verder niemand anders schade berokkend, hoe lang zou het duren vóór dat je voor die weg kiest naar eigen wens? Wie houden er dan de kortste strookjes over, en worden achtergelaten naar eigen keuze? Ieder normaal mens wil dan toch het maximum uit informatie, door intelligentie als noodzakelijk (naar eigen keuze) hanteerbaar gereedschap en toegevoegde waarde. Ik hoef er niet naar te raden welke keuze ik zal maken, wanneer dat mogelijk is, maar dat geldt ook voor anderen. 
     
    Stoffen in de ruimte (elementen) hebben waarde voor ons, zolang we ze niet kunstmatig en stabiel, op grote schaal hier kunnen fabriceren. Lees het stukje interstellaire handel er nog maar eens op na, daar gaf Germen dit ook al aan, in een andere bewoording, maar van gelijke strekking. De stoffen die de mens nu nodig heeft, en die zich in de ruimte bevinden, kunnen we vooralsnog niet op korte termijn zelf maken, dus die zijn voorlopig het delven in de ruimte waard. Daar de voorraad in de ruimte echter praktisch oneindig is, raakt elke markt daarin verzadigd. Daarmee verliest elke stof z’n relatieve investerings waarde voor ons. Lijkt mij wel logisch dat we dan informatiewaarde, als waardevaste valuta gaan hanteren. Bovendien, anderlingen stellen ongetwijfeld nieuwe informatie op prijs, zo als de wetenschap dat ook doet. Daar kunnen we ons dan ook maar beter op voorbereiden, daarom zeg ik….
     
    Maak jezelf!!!!! :) 
     
     
     
     

    1. Andre, het zit hem meer in de verwoording van je schrijven, waar denk ik me niet in vinden kan. Maar ik zal het nog eens rustig nalezen en kom er morgen op terug. Mvg Paul.

    2. Ik begrijp het, fijne avond nog. Komt een mooie film op SBS 6, “The proposal” met Sandra Bullock in de hoofdrol. :)

    3. Andre, ik ben tekort geschoten in mijn verwoording en biedt je mijn verontschuldiging aan en inderdaad ik had mijn bril moeten opzetten. Ps: Kramer vs Kramer vond ik beter dan the proposal, maar dat is persoonlijk. Mvg Paul.

    4. Men doet wat men kan, maar op een gegeven moment kun je zonder dat te weten ook te moe zijn om de juiste concentratie op te brengen. Geen punt dus. :)

  1. Lacsap, je link gelezen te hebben, is het inderdaad een mogelijkheid van een begin. Maar we praten in dit onderwerp over vele lichtjaren die overbrugd moeten worden, dus is er nog zeer veel onderzoek nodig voordat we dat kunnen en zijn we ook heel veel jaren verder denk ik. Mvg Paul.

Laat een reactie achter