Diervriendelijker produceren niet altijd duurder

Veel mensen denken dat beter welzijn voor landbouwdieren altijd leidt tot hogere kosten. Peter Stevenson, Chief Policy Advisor van Compassion in World Farming, bestudeerde veel recent onderzoek hiernaar en concludeerde dat de veronderstelling dat meer welzijn meer geld kost vaak niet waar is.

Uit gegevens van de eierindustrie blijkt dat de productie van een scharrelei maar iets meer dan 2 cent duurder is dan een kooi-ei en dat het houden van zeugen in groepen, in plaats van in ligboxen, maar 2 cent toevoegt aan de productiekosten van een kilo varkensvlees.

In de reguliere sector worden de 4 weken oude zeugen verplaatst naar biggenkamers, waar ze 10 weken blijven voordat ze overgebracht worden naar de meststallen. Bron: achtergeslotendeuren.org

Bovendien blijkt dat veehouderij met hogere welzijnsnormen in sommige gevallen economische voordelen oplevert. In systemen met meer dierenwelzijn zijn dieren vaak gezonder, waardoor de kosten voor de dierenarts en de sterftecijfers lager uitvallen. Het verstrekken van stro en extra ruimte voor mestvarkens kan leiden tot betere groei en een betere voederconversie.

Hoogproductieve melkkoeien lijden aan een reeks van pijnlijke gezondheidsproblemen zoals kreupelheid en mastitis. Cijfers laten zien dat gezondere koeien met een lagere melkgift, maar met een langer productief leven, hogere netto marges kunnen leveren voor de boeren, als gevolg van lagere vervangingskosten en hogere prijzen voor de kalveren en de afgedankte koeien.

Peters nieuwe rapport ‘Reviewing the costs: The economics of moving to higher welfare farming’ is gebaseerd op gepubliceerde economische gegevens en zet grote vraagtekens bij de aanname dat beter dierenwelzijn altijd financieel nadelig is.

Peter zegt hierover: “In de laatste 20 jaar is zeer veel wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd naar het gedrag van van landbouwdieren en naar fysiologie en gezondheid. Er is echter veel minder aandacht besteed aan de economische gevolgen van de overgang naar een hoger dierenwelzijn. Mijn rapport bundelt de beschikbare gegevens en laat zien dat in sommige gevallen beter welzijn de productiekosten op het bedrijf nauwelijks verhoogt en dat in andere gevallen een beter welzijn daadwerkelijk economisch voordelig kan zijn.”

Bron: Compassion in World Farming

Lees het complete rapport hier.

2 gedachten over “Diervriendelijker produceren niet altijd duurder”

  1. Goed om te weten, vooral voor degenen voor wie de prijs van vlees de doorslaggevende factor is in hun keuze in de supermarkt.

    Onze kleinkinderen zullen waarschijnlijk verbijsterd zijn over de manier waarop wij anno 2012 nog met vee omgaan.

    Ik eet zelden dieren, maar soms stel ik me de filosofische vraag of geen leven beter is dan een niet-zo-prettig leven. Of preciezer, waar het omslagpunt ligt. In de huidige bio-industrie zijn de leefomstandigheden zo slecht dat niet geboren worden wellicht beter is.

    1. Dat is zeker een interessante en belangrijke vraag die ook aansluit op wat ik in dit artikel benoem (het non-identiteitsprobleeem). Ik denk dat het zeker zo is dat het voor het vee beter is om niet geboren te worden ja. Helaas worden de beesten vaak kunstmatig geinsemineerd, dus er is geen sprake van een natuurlijk proces.

Laat een reactie achter