De droom van het Chaos Communication Congress: écht vrij internet via een netwerk van satellieten, ver buiten de greep van de overheden.

Hackerspace: open communicatie en informatie zijn mensenrechten

Terwijl de zogenaamde leiders van veel landen zich alleen maar weer opmaken voor nog meer oorlog en andere manieren om de eigen burgerbevolking verder te verarmen en tot slaaf te maken, worden op allerlei plekken in de wereld ook positievere initiatieven uitgedacht en ontwikkeld.

Eén van die initiatieven is het “Hackerspace Global Grid-project” (“Hackerruimte Wereldnetwerk-project”).

Kort gesteld wil de hacker-gemeenschap met hun project drie deelplannen verwezenlijken:
1. Het in een omloopbaan rond de Aarde brengen van communicatie-satellieten;
2. Het bouwen van grondstations tegen zeer lage kosten;
3. En op de langere termijn het op de maan brengen van een amateur-astronaut.

Hieronder geef ik een ingekorte vertaling van een artikel over dit initiatief door David Meyer, van de webplek van de B.B.C.

Voor het gehele Engelstalige artikel, zie internetreferentie: (04-01-12): http://www.bbc.co.uk/news/technology-16367042.

 

HACKERS PLANNEN RUIMTESATELLIETEN OM CENSUUR TE BESTRIJDEN
Door David Meyer – Technologie-journalist

Computer hackers plannen om het internet buiten bereik van de censors te brengen door hun eigen communicatie-satellieten in een omloopbaan te brengen.

Het voorstel is geschetst tijdens het Chaos Communication Congress in Berlijn. De organisatoren van het project zeiden dat het Hackerspace Global Grid (Hackerruimte Wereldnetwerk) ook het ontwikkelen van een netwerk van grondstations zal inhouden om de satellieten te kunnen volgen en met ze te kunnen communiceren. Op langere termijn hopen ze om een amateur astronaut op de maan te helpen zetten. …

De hacker activist Nick Farr begon in augustus met het aanspreken van mensen om mee te werken aan het project. Hij zei dat de toenemende dreiging van internet-censuur de motivatie is voor het project. “Het eerste doel is een oncensureerbaar internet in de ruimte. Laten we het internet buiten de macht van Aardse entiteiten zien te krijgen,” zei Dhr. Farr. …

Voorbij ballonnen
Hoewel ruimtemissies voorbehouden zijn geweest aan nationale agentschappen en grote bedrijven, hebben enthousiaste amateurs objecten naar de hemel gelanceerd. …

Het is echter vaak gebleken dat deze apparaten vanaf de grond lastig exact te lokaliseren zijn.

“Deze [hacker] gemeenschap kan de mensheid op een betekenisvolle wijze terug in de ruimte brengen.” – Nick Farr – Hackerspace Global Grid project

Volgens Armin Bauer, een 26 jaar oude enthousiast uit Stuttgart, die aan het Hackerspace Global Grid werkt, is dit grotendeels te wijten aan het ontbreken van financiering. “Professionelen kunnen satellieten volgen vanuit grondstations, maar meestal hoeven ze dat niet omdat, als je een groot bedrag betaalt [om een satelliet per raket omhoog te brengen], ze het op een exacte plek zetten,” zei Dhr. Bauer. Op de lange termijn heeft een breder hackerruimtevaart-project het doel om een amateur astronaut op de maan te zetten, binnen de komende 23 jaar. “Het is zeer ambitieus, dus zeiden we, laten we eerst iets kleiners proberen,” voegde Dhr. Bauer toe.

Grondnetwerk
… Toen Dhr. Farr om medewerking vroeg voor Hackerspace, besloten Dhr. Bauer en anderen zich te concentreren op het communicatie-infrastructuur aspect van het plan. Dhr. Bauer zei dat de satellieten kunnen helpen om communicatie te leveren om een amateur de ruimte in te helpen brengen. Hij en zijn teamgenoten werken aan hun deel van het project, samen met Constellation, een bestaand Duits ruimtevaartonderzoeksinitiatief, dat grotendeels bestaat uit aaneengeschakelde studenten-projecten.

In de open-source (open-bron) geest van Hackerspace, kwamen Dhr. Bauer en enkele vrienden op het idee van een gedistribueerd netwerk van lage-kosten grondstations, die door individuen kunnen worden gekocht of gebouwd. Tesamen toegepast in een Aards netwerk, zouden deze stations in staat zijn om satellieten op elk moment precies te lokaliseren en het tegelijkertijd ook gemakkelijker en meer betrouwbaar maken voor snel-bewegende satellieten om data terug te sturen naar de Aarde. …

Dhr. Bauer zei dat het team in de eerste helft van 2012 drie prototype grondstations geplaatst kan hebben, en hoopt enkele werkende modellen weg te geven bij het volgende Chaos Communication Congress van over een jaar. Ze zouden de apparaten ook verkopen op een non-profit basis. “We mikken op 100 Euro (84 Engelse ponden) per grondstation. Dat is het bedrag dat mensen ons zeggen dat zij er aan willen besteden,” voegde Dhr. Bauer toe.

Complicaties
Experts zeggen dat het satelliet-project haalbaar is, maar door technische begrenzingen beperkt kan worden. “Lage-omloopbaan satellieten, zoals ze tot nu toe zijn gelanceerd door amateurs, blijven niet op één plek, maar cirkelen eerder rond de Aarde, over het algemeen elke 90 minuten,” zei Professor Alan Woodward van de computer-afdeling van de Universiteit van Surrey. …

Dit probleem zou voorkomen kunnen worden als de hackers in staat zouden zijn om hun satellieten in een geostationaire baan boven de evenaar te brengen. Dit zou hen de mogelijkheid bieden om gelijk te bewegen met de draaiing van de Aarde en om gezien vanaf de grond onbeweeglijk te lijken. Dit echter zou een ander probleem veroorzaken. “Het betekent dat ze zover van de Aarde zijn dat er een aanmerkelijke vertraging zou zijn op elk signaal, wat storingen kan veroorzaken met bepaalde internet-applicaties,” zei Professor Woodward.

“Er is ook een interessante juridische dimensie in het feit, dat de buitenruimte niet geregeerd wordt door de landen, waarover ze drijft. Dus, theoretisch kan het een plek zijn voor illegale communicatie om te floreren. Echter, de gevolgtrekking is dat elk land de wet in eigen handen kan nemen en de satellieten kan uitschakelen.”

Kennisbehoefte
Behalve het grondstation-plan, zijn andere aspecten van het hackerruimtevaart-project waaraan gewerkt wordt de ontwikkeling van nieuwe electronica, dat in de ruimte kan overleven en de lanceringsmiddelen, die hen daar in de eerste plaats kunnen krijgen.

Volgens Dhr. Farr is het “enige motief” van het Hackerspace Global Grid kennis. Hij zei dat veel deelnemers gefrustreerd zijn dat niemand voorbij de lage Aardse omloopbaan is gestuurd sinds de Apollo 17-missie in 1972. “Deze [hacker] gemeenschap kan de mensheid op een betekenisvolle wijze terug de ruimte inbrengen,” zei Farr. “Het doel is om terug te gaan naar waar we in de ‘70-tiger jaren waren. Hackers vinden het beledigend dat we de technologie al bezitten sinds voordat velen van ons geboren zijn en we niet teruggegaan zijn.”

Op de vraag of sommigen geen negatieve veiligheidsimplicaties zullen zien bij het idee van het vestigen van een hacker aanwezigheid in de ruimte, zei Farr dat het enige nadeel zou zijn dat “mensen niet in staat zouden zijn je internet te censureren.”

“Hackers zijn voor open informatie,” voegde Farr toe. “We geloven dat communicatie een menselijk recht is.”

 

De droom van het Chaos Communication Congress: écht vrij internet via een netwerk van satellieten, ver buiten de greep van de overheden.
De droom van het Chaos Communication Congress: écht vrij internet via een netwerk van satellieten, ver buiten de greep van de overheden.

Achterlijkheid of open informatie en communicatie
Ik stem ten volle in met de gedachten, waarmee het artikel eindigt “(D)at communicatie een menselijk recht is” en dat informatie “open” toegankelijk dient te zijn voor elke Aardling. Hoeveel mensen er door allerlei omstandigheden, maar vooral door kleine kliekjes andere mensen gedwongen, geen toegang krijgen tot informatie over allerlei onderwerpen is onbeschrijflijk en ten zeerste laakbaar.

“Kennis is macht” is een uitspraak van onder andere Francis Bacon, die op de Nederlandstalige Wikipedia onder andere als pionier van de wetenschappelijke methode wordt genoemd (internetreferenties (09-01-12): http://nl.wikipedia.org/wiki/Francis_Bacon_(wetenschapper) en: http://nl.wikipedia.org/wiki/Scientia_potentia_est ). Op deze wijze weten godsdienst-, wetenschaps- en politiek fundamentalisten al van meet af aan met kleine groepjes de over-hand te hebben en te houden over de grote massa van mensen, die, als niet-ingewijden in de kennis, maar hebben te volgen. Kortom, het onthouden van kennis en informatie aan vele mensen op de Aarde is één van de vele vormen van kapitaalextremisme, die werkelijke vooruitgang van de totale mensheid in de weg staat.

Gebrek aan open informatie aan alle Aardlingen staat niet alleen zeer veel individuele mensen in de weg om hun eigen leven te leiden en hun eigen weg te volgen op grond van door informatie verkregen kennis, maar leidt er ook toe dat de mensheid als geheel altijd honderden jaren op achter ligt qua mogelijkheden op alle terreinen.

Zelf neem ik als verwende “westerling” vooral de laatste jaren elke kans waar om via het internet mijn kennis op allerlei gebied te vergroten. Ik beschouw het internet als een geweldige orgaanprojectie en zintuigextensie voor mijn ogen en mijn oren om te kunnen kijken en luisteren naar de ideeën en fantasieën van mijn medemensen van over de gehele Aarde. En ik heb nog veel, heel veel in te halen aan informatie op gebieden, die ik in mijn jeugdjaren al fascinerend vond, maar waar ik toendertijd alleen met veel moeite en geld stukjes en beetjes van kon traceren en kopen.

Een voorbeeldje uit mijn persoonlijke ervaring:

Pas toen ik 12 of 13 jaar oud was, kwam naast de radio, de eerste televisie bij ons thuis. Zwart-wit nog in die tijd. Hoewel al gauw ook de kleurentelevisie op de markt kwam. Maar nog jarenlang niet bij ons thuis. De eerste kleurentelevisiebeelden zagen ik en velen met mij in een etalage van een winkel, waar radio’s, grammofoons en televisies werden verkocht. “Voyage to the bottom of the sea”, zijn de eerste kleurenbeelden, die ik ooit daar, lang dralend voor de ruit, heb staan bekijken. Maar op de lagere school raakte ik al geïnteresseerd in alles met betrekking tot het paranormale. En op mijn 14-de of 15-de levensjaar ontdekte ik op één van de twee netten, die de Nederlandse televisiewereld toen rijk was, het programma N.O.S. Zienswijze. Een programma dat op de zondagavond werd uitgezonden. Meestal op een tijdstip dat ik als 15-jarige in bed moest liggen van mijn ouders, of dat op het andere net een half uur later Studio Sport werd uitgezonden en de knop onverbiddelijk werd omgedraaid. Want door N.O.S. Zienswijze werd ik toch maar “beïnvloed”, aldus de smoes van mijn sportfanatische vader. Gelukkig kwam ik erachter dat de transcripts van de programma’s na te bestellen waren. Daar maakte ik dan ook onmiddellijk gebruik van. En zo maakte ik voor het eerst kennis met het fenomeen van de U.F.O.’s. Maar verder was het moeilijk meer informatie daarover en over het paranormale te vinden, dan via soms lastig te verkrijgen en dure boeken.

Veel informatie op allerlei gebied bleef zo nog jaren lang buiten mijn bereik. Ik was afhankelijk van wat aangeboden werd op de radio en de televisie, met nog heel lang maar twee netten, en met wat ik als boek kon kopen bij de plaatselijke boekhandel. Tot de invoering van de persoonlijke computer en de start van het internet. Nu ben ik nog altijd veel informatie en kennis aan het inhalen, die tot de komst van internet ver buiten mijn bereik lag.

Nu ben ik niet direct iemand, die geweldige gedachten, toepassingen en uitvindingen zou hebben ontwikkeld, die ten goede zouden zijn gekomen aan de mensheid, als ik allerlei informatie eerder op eenvoudige en goedkope wijze had kunnen verkrijgen. Maar er zijn veel mensen geweest met het zelfde euvel, die dat wel zouden hebben gedaan. Gemiste kansen. Voor zowel die mensen, als voor de mensheid in zijn geheel.

En kansen zullen worden blijven gemist, zolang zogenaamde leiders van  landen, politieke samenwerkingsverbanden van landen en (multi)nationale bedrijven hun medemensen maar kennis en informatie blijven ontkennen. Het veroorzaakt een enorme achterlijkheid van de mensheid. Een achterlijkheid die het merendeel van de mensheid opgelegd wordt door een minderheid, omdat zij weten hoe het “goed” is en hoe het “beter” wordt. Maar “goed” voor wie en “beter” voor wie?

Onze kansen om veel sneller en veel evenwichtiger vooruitgang te boeken als totale mensheid op elk gebied zijn door het tot nu toe meest verbijsterende wereldwijde informatie- en communicatienetwerk enorm toegenomen. Het informatie- en communicatienetwerk van koeriers te paard, postiljons, postkoetsen, posttreinen, radio en televisie, in hun tijd enorme stappen voorwaarts, zijn weinig vergeleken bij de mogelijkheden van het internet. Het is niet voor niets dat sommige mensen dit laatste systeem vergelijken met de noösfeer van onder andere Vladimir Vernadsky en Pierre Teilhard de Chardin, of in ieder geval als een tussenstap naar die sfeer (internetreferentie (11-01-12): http://aardbron.nl/noosfeer/).

Elke individuele mens heeft recht op informatie en op communicatie met elke andere, individuele mens op Aarde. Als Aardling ben ik daarom een groot voorstander van het initiatief van deze hacker-gemeenschap.

 Elitaire kermispretjes
“Er is ook een interessante juridische dimensie in het feit, dat de buitenruimte niet geregeerd wordt door de landen, waarover ze drijft. Dus, theoretisch kan het een plek zijn voor illegale communicatie om te floreren. Echter, de gevolgtrekking is dat elk land de wet in eigen handen kan nemen en de satellieten kan uitschakelen.”

Bovenstaande heeft niet geheel en al een vreemde klank. Piratenzenders hebben in de vorige eeuw op deze wijze lange tijd piratenradio en -televisie uitgezonden door van buiten de territoriale wateren te opereren (internetreferenties 11-01-12).

Hebben hackers het recht om hun eigen communicatie-satellieten in een omloopbaan rond de Aarde te brengen? Ja! En dan ga ik hier even niet af op allerlei wetgevingen van (multi)nationale regeringen en bedrijven. Maar ik haal hier het feit aan dat er commerciële bedrijven in opmars zijn, die blijkbaar het recht hebben om binnen enkele jaren tegen bizar hoge bedragen miljonairs en andere elite ruimtetouristje te laten spelen.

Voor dit zogenaamde ruimtevaart-tourisme verwijs ik naar twee artikelen die enkele maanden geleden verschenen op de webplek van de B.B.C. (internetreferenties (11-01-12): http://www.bbc.co.uk/news/technology-15460935 en: http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-15344836).

Enkele citaten uit deze twee artikelen:

1. Sir Richard Branson’s bedrijf in ruimtevaart-toerisme zei, dat het hoopt de dienst over twee jaar te lanceren, maar zelfs die datum is nog niet vastgelegd;
2. De eerste commerciële vlucht kan waarschijnlijk al in 2013 opstijgen, als alle testen goed verlopen;
3. Bijna 500 mensen hebben een kaartje gekocht;
4. De 2,5 uur durende vlucht biedt 5 minuten van gewichtloosheid. Kaartjes kosten 200.000,- Dollar (127.000,- Engelse Ponden);
5. “Zij zijn bereid een groot bedrag aan geld vooruit te betalen, omdat ze ons vertrouwen, omdat ze weten dat we hen alleen meenemen de ruimte in als het veilig is dat te doen”;
6. (Sir Richard Branson) (d)e Britse miljardair zeilde langs de zijde van ’s wereld’s eerste, van de grond af aan opgebouwde commerciële ruimtehaven omlaag, met grote teugen drinkend uit een fles champagne;
7. Sir Richard bezocht de 209 miljoen Dollar kostende Spaceport America – die deels gefinancierd is door belastingbetalers (nadruk toegevoegd) – bijna een jaar geleden voor de laatste keer, om de voltooiing van de landingsbaan te vieren.

Laten we wel zijn, als voor de elitaire 1% ruimtevaarttoerisme binnen enkele jaren gemeengoed gaat worden, waarbij zij voor bizarre bedragen de “eer” mogen hebben om omhoog te worden gebracht tot misschien net even boven de dampkring, onderwijl de Aarde nog verder vervuilend met de uitstoot van hun kermispretje, dan hebben de andere 99% zeer zeker het recht om eigen (wereld)burger-initiatieven op te starten om wereldwijd open communicatie en informatie-overdracht te verbeteren.

Geld stoppen in dat soort projecten is van meer gewicht dan kermispretjes voor een aantal rijken en de enkele “gelukkige”, die dan uit de arme wereldbevolking verkozen zal worden om dit ook te mogen meemaken, om aan te tonen hoe lief dat elitaire kliekje wel is.

Wereldburger-initiatief
Er zullen ongetwijfeld allerlei obstakels in de weggelegd worden van dit hackerruimtevaart-project. Zelf voorzie ik bijvoorbeeld al de smoes dat de ruimte rond de Aarde al zo vol is met satellieten, ruimtestations en door mensen achtergelaten ruimtepuin, dat het onverstandig zou zijn om daar nog meer aan toe te voegen, behalve wanneer gesanctioneerd door de (multi)nationale regeringen en bedrijven.

Maar het idee heeft veel positieve verdiensten. Naast het open houden van het internet, zodat informatie en communicatie wereldwijd zo vrij mogelijk bereikbaar blijft voor alle mensen, ontwikkelt het ook nieuwe kennis en toepassingen en werkt het aan de nood-zaak, die ook Stephen Hawking al in 2008 tijdens de 50-ste verjaardag van N.A.S.A. uitsprak. Dat de mensheid moet proberen zich uit te breiden naar Aardachtige planeten rond andere sterren. Dat zou volgens hem nu al moeten beginnen met de Maan als startplek en Mars als het “logische volgende doel”.

Het zou voor de 99%, die zich nog altijd manifesteren door “Bezet (vul maar in)”-acties daarom verstandig zijn om zich achter dergelijke initiatieven te scharen en hun steun daaraan te verlenen.

Het hackerruimtevaart-project zou tot een wereldburger- of Aardling-initiatief moeten uitgroeien. Waarom? Omdat we af moeten van kermispretjes voor de elitaire 1% en toe moeten naar landsgrenzenoverschrijdende open communicatie en informatie, zodat we onze “achterlijkheid” op alle terreinen echt kunnen gaan doorbreken en daarmee ons een toekomst kunnen verzekeren niet alleen op Aarde zelf, maar ook tot ver daarbuiten.

Laat een reactie achter