Benito Mussolini en Adolf Hitler in bezet Joegoslavië

Is Wilders een fascist?

Het eenmanspartijtje van de politicus Geert Wilders ligt weer eens onder vuur. Deze keer krijgt een bachelorscriptie van een student van een derderangs faculteit landelijke aandacht. Een mooie gelegenheid om te bestuderen wat het te pas en -vooral- te onpas gebruikte epitheet ‘fascist’ eigenlijk betekent en hoe relevant het is.

Dubieuze bron
De voormalige Katholieke Hogeschool Tilburg, die zich nu zoals veel HBO-instellingen met een flitsende Engelstalige naam, Tilburg University, heeft uitgedost, kwam al eerder in het nieuws door het vermakelijke fraudeschandaal rond fictieschrijver Diederik Stapel. Deze keer lukt het de Tilburgers opnieuw met een in erbarmelijk Engels geschreven scriptie van bachelorstudent Henk Bovekerk. Klaarblijkelijk voldeed dit meesterwerk geheel aan het zwaar gepolitiseerde academische ideaalbeeld  van het Tilburgse faculteit politieke wetenschappen, wat zich vertaalde in een uitmuntende beoordeling wegens “academische briljantie”. Niet geheel verrassend zijn de beoordelaars van deze scriptie arabist Jan Jaap de Ruiter,  een verklaard fel tegenstander van de PVV en subsidiespons Jan Blommaert, ook geen groot bewonderaar van Wilders.

Benito Mussolini en Adolf Hitler in bezet Joegoslavië
Benito Mussolini en Adolf Hitler in bezet Joegoslavië

De klassificatie van Paxton
De scriptie, Prototypical Fascism in Contemporary Dutch Politics, stelt in het kort dat Wilders een fascist is, omdat zijn beweging PVV erg lijkt op het prototype fascistische beweging, zoals beschreven door Paxton (2004). Volgens Paxton is een beweging fascistisch als deze aan de volgende kenmerken voldoet:
Fascisme is een vorm van politiek gedrag dat gekenmerkt wordt door een obsessie met maatschappelijk verval, vernedering of slachtofferschap en door een compenserende cultivering van eenheid, energie en zuiverheid. De bijbehorende partij wordt
gesteund door de massa’s en bestaat uit toegewijde nationalistische militanten, die in een onwennige maar effectieve samenwerking met traditionele elites democratische vrijheden afschaffen. Met bevrijdend geweld en ongeremd door ethische of wettelijke beperkingen wordt binnenlandse zuivering en buitenlandse expansie nagestreefd.

Is de PVV een fascistische partij?
De PVV vindt dat de Nederlanders bedreigd worden,zowel van binnenuit door de zogeheten linkse kerk, de oprukkende islam en de ‘multiculturele elite’ als van buiten, door de toenemende invloed van de Brusselse bureaucratie en kent een sterk wij-zij denken. Dit klopt dus.
In tegenstelling tot de vermoorde LPF-voorman Pim Fortuyn en D’66 en CDA-kopstukken als Hirsch Ballin en Pechtold kent Wilders een minder grote obsessie met maatschappelijk verval. Wel ziet Wilders het Nederlandse volk als slachtoffer van voornoemde groepen. Wilders is al helemaal niet bezig met het cultiveren van eenheid, de gevleugelde kreet ‘mensen bij elkaar brengen’ wordt meer gebruikt door de mislukte ex-burgemeester Job Cohen en de zieltogende partij CDA.
Hoewel de PVV een brede aanhang kent onder de bevolking, bestaat de PVV niet uit leden en worden mensen met een gewelddadige of neonazi-achtergrond actief uit het PVV-kader geweerd. De PVV heeft wel steun verleend aan vrijheidsbeperkende maatregelen, zoals de omstreden wetten om de vrijheid van internetgebruikers in te perken.
De PVV heeft voorgesteld om wijken die worden geteisterd door criminaliteit door het leger schoon te laten vegen en relschoppers door de knieën te laten schieten. Dit kan als verheerlijking van geweld worden gezien. Aan de andere kant: in de Verenigde Staten wordt de Nationale Garde, een paramilitaire groep, geregeld ingezet om onlusten te bestrijden en als de politie onvoldoende is toegerust om een probleem aan te pakken is er doorgaans geen andere keus.

Samenvattend kan geconcludeerd worden dat alhoewel de PVV enkele fascistische kenmerken heeft, dit ook geldt voor mainstream partijen en dat het er op lijkt dat Wilders door het ledenverbod er bewust voor wil zorgen dat de PVV niet wordt overgenomen door neonazi’s en zo in een fascistische partij verandert.

Is alles aan het fascisme per definitie slecht?
Mede door de afschuwelijke holocaust en andere misdaden door de verwante nationaal-socialisten en de fascistische regimes in Zuid-Europese landen is het fascisme bij veel mensen gelijk gesteld met het pure kwaad, wat in de praktijk inhoudt dat ook alle onderdelen van het fascisme per definitie worden gezien als kwaadaardig. Echter: mensen stemmen niet voor niets op een fascistische partij. Klaarblijkelijk zijn er bepaalde problemen, waarvoor de fascistische beweging een (uiterst onaangename) oplossing biedt. Zo daalde de criminaliteit in Italië aanmerkelijk, was er weer werk en reden de treinen weer op tijd na de machtsovername door de fascisten. Ook zorgden de Italiaanse fascisten er voor dat hun land weer meetelde, internationaal gesproken.
Kortom: de fascisten zorgden voor orde en gezag. Plus werk, omdat door het stabiele politieke klimaat en het uitschakelen van de vakbonden ondernemers weer werknemers in dienst wilden nemen. Dit sprak veel Italianen aan, waarbij ze de ernstige mensenrechtenschendingen en inperking van de vrijheid maar voor lief namen. Dit was ook de reden waarom het regime-Pinochet zo brede steun onder de bevolking genoot.

Nationalisme slecht?
Op zich is de liefde voor het eigen volk en land, waar het fascisme een extreme uiting van is, een normaal-menselijke reactie. Wij voelen ons Nederlanders en geen Duitsers of Burmezen. Heeft een groep mensen deze liefde niet, dan zal zij uiteenvallen, oplossen of onderworpen worden door een ander land. Gezien de populariteit van overheersende leiders als Marijnissen, Joop den Uijl en Hans Wiegel is leiderverering ook de gevestigde politiek bepaald niet vreemd en kan in uiterst beperkte mate nuttig zijn.
Deze liefde en leiderverering mag echter nooit omslaan in blinde zelfverheerlijking en de fundamentele vrijheden aantasten. Wil een partij dit, dan zal zij met alle mogelijke middelen bestreden moeten worden.

Orde en gezag
Burgers moeten rechtszekerheid kunnen genieten en beschermd worden tegen criminelen. Schiet de bestaande politiek en rechterlijke macht hierin tekort, zoals in Nederland waar plegers van ernstige misdrijven als gedwongen prostitutie en mensenhandel er met lachwekkend lichte straffen vanaf komen, dan scheppen ze hiermee een sterke voedingsbodem voor een succesvolle fascistische partij. In plaats van op Wilders te vitten, kan de heer Pechtold, een zelfbenoemd verdediger van de rechtsstaat, hem dus maar beter dankbaar zijn voor de onschatbare dienst die de man aan de Nederlandse rechtsstaat – en het wegnemen van de voedingsbodem voor een echte fascistische partij – bewijst.

Lees ook: De PVV en SP als post-westerse partijen

Van harte aanbevolen: Victor van der Sterren, De eeuwige terugkeer van de valse beschuldiging (meer uitgebreide analyse die werkelijk geen spaan heel laat van dit zogeheten briljante academische werk; met dank aan Peer Polderman)

Bron
Henk Bovekerk, Prototypical Fascism in Contemporary Dutch Politics, BA scriptie (2012)

52 gedachten over “Is Wilders een fascist?”

 1. Jezus is ook een leider, dus een mans partij zou je ook wel kunnen noemen in zekere zin.

  Maar was Jezus ook een Fascist?

  Mensen moeten altijd zoeken om een ander de grond in te boren, ooit gehoord heb je naasten lief?

 2. Paxton: “… De bijbehorende partij wordt
  gesteund door de massa’s en bestaat uit toegewijde nationalistische militanten, die in een onwennige maar effectieve samenwerking met traditionele elites democratische vrijheden afschaffen. …”

  Militanten? Nou… Laat dat maar aan links over. Het politieke geweld en daarmee het volledig voorbij gaan aan de democratische orde kwam de afgelopen decennia toch op zijn minst voor 90% van links! RaRa, Kraakbeweging, Anarchisten, Anti-militairisten, Dieren-Bevrijdings-Front, Volkert v.d. G……… Of ben ik nou gek?

 3. Er kan ook gezegd worden dat Geert Wilders mensen wakker schudt, politici wakker wil laten worden en samenlevingen in beweging brengt. Hij is diegene die spreekt voor diegenen die niet durven spreken, hij is diegene die pal blijft staan waar anderen zich terugtrekken. Zulk soort mensen zijn vaak nodig in samenlevingen, waarin de vrije meningsuiting in het geding is. In samenlevingen, waar politici niet luisteren naar de stem van het volk. In samenlevingen waar politici er slechts zijn om zelf roem en eer te verwerven.
  Vandaar dat Geert Wilders een mogelijkheid is en een perspectief voor al diegenen die dat willen zien.

 4. Uiteindelijk heeft Wilders of welke Nederlandse politicus dan ook helemaal niets in te brengen.
  De werkelijke macht ligt bij een internationale elite die alles verziekt, mensen arm maakt en manipuleert zonder aan wie dan ook verantwoording schuldig te zijn. Daar had die student beter zijn aandacht aan kunnen besteden.
  Wilders moet tenminste nog verantwoording afleggen aan zijn kiezers. De internationale elite heeft lak aan alles en iedereen.

 5. Nee die visionair is een fascist met zijn antisociale geban.Smerige schooier.

  “”De PVV heeft voorgesteld om wijken die worden geteisterd door criminaliteit door het leger schoon te laten vegen en relschoppers door de knieën te laten schieten. Dit kan als verheerlijking van geweld worden gezien.””

  Hola politabeet.
  Jozias van aartsen en alexander pechthold hebben dat soort criminele voorstellen geventileerd alsmede de stadsmarinier.

  En de stadsmarinier kent u al een hele tijd uitstekend onder schuilnaam bijzondere opsporingsambtenaar die in de grote steden de deuren van de beroofde bevolking intrappen of ze nog een dubbeltje hebben of vanwege die Armoeden soms samen wonen.

   1. @Niek behalve met aanhef is Het verwijderde in bovenstaande herplaatst.
    De Reacties naar aanleiding van Mijn Boven Geplaatste “Herplaatste Bijdrage” kunnen Niét Kloppen daar Eerdere Comment WÈL Geplaatst Was en pas later weer weg gehaald was.

    Verder is er hier een ego politiek of statusprobleem en soms alle drie daar veel weg gemodereerd wordt als het niet uitkomt of iets tegen gesproken wordt of nog fantastischer dan columnist deed.En Ook Denk en Zienswijzen die Men dan drie Maanden later met een anders naam er onder moet tegen komen.

    Neme enkel het per ongeluk debunken van de invloed van testosteron op de Intelligentie dat met enkele voorbeelden uit het Water werd geschoten …sja de tendens is dan blijkbaar de chemische industrie dan maar voeden en Comments weg bannen onterecht ten faveure van die testosteron/Intelligentietheorie .

    En zo zijn er nog wel een rits als ook politieke comments die blijkbaar té gevoelig liggen als er een ander reden een ander boosdoener wordt aan gegeven net als eerder hier in bovenstaande de ware dadergroep van dat soort ideeen wordt vermeldt die al sinds 2009 een daar aan geheel Onschuldige Partij belasteren en besmaden …Onschuldigen de schuld geven van eigen werken en schanddaden.Wat tot Gevolg heeft dat die schadelijke groepen zich dan ten koste van de Onschuldigen en Betere Groepen vermeerderen en nog erger worden wat dan simpelweg FASCISTISCHE manipulatie IS.En Dát zacht en eufemistisch uitgedrukt! FASCISME met leugen laster sabotages smaad belediging en bot bedrog!

    Het gelijkt soms dat men “wetenschap ook vanwege schaamte status of budget wil verdedigen en niet enkel hier met bans en censuur wat al vaak vertoond is terwijl einstein en meerdere theorien ook cosmologische net geheel aan flarden zijn geschoten en worden geschoten.Alle grondvesten staan te Schudden en niet enkel met of van uit cern maar van uit de Bevolking “die ongeletterde peasants” lijkt wel te min wordt geacht te Mogen te Worden Gedaan?

    Hoe vernederend? Alhoewel iemand die nooit anders dan klaslokalen zag zich dan wel veel persoonlijk aantrekt of aan rekent of een devotie aan wat oude knarren ten toon spreidt wellicht een Lieve Vader node Mist? En de opgedrongen en afgeperstte leningen daar mee de Studenten op zeker dat mafiabestel zúllen dienen of Ze willen of niet vanwege schuldafpersingen en chantages er mee bij voorbaat zou dat nog wel eens een heel tandje erger kunnen worden Arme Wij !

    Al honderd jaar is wetenschap politiek RACIAAL politiek bedrijf en Hadden We er NIETS MEER AAN!
    AL LANG OVERTIJD Voor een ALLERHARTIGST WOORDJE en Dat Zeker als het enkel nog als Criminele machts ÈN MILJARDENTAP dient!Machts…bij voorbeeld academici “militaire instructeurs psychologische oorlogvoeringen” als omroepdirecteuren neerzetten om Je Gezin en Kinderen aan te kwaken.Academische Msidaden als mkultra en monarch tegen Kinderen Misbruiken . Wees Blijde Ik zal vast nooit het Genoegen Mogen Smaken DAT SOORT hun BEUL te MOGEN ZIJN Daar Dit SIMPEL Erger Dan Hitler onder Misdaden tegen de Mensheid VALT. En voor de rest een kwak elitekinderen van miljoenen als salaris en pensioen voorziet en hoe toevallig nog een kwak bedrijven in eigendom van die zelfde elite … Daar naast nog internationaal als raciaal en financieel discriminatie separatie en onderdrukkingwapen wordt ingezet ….naast het leveren van terroristen en terrorismen …. Mag het gesloten en opgedoekt worden!

    Zeker ALS een academicus ENKEL in staat is om even snel voor de Winter nog 3000 gezinnen van Gas en Licht af te sluiten als meest ontwikkelde daad van kwaad!Die christelijk genoemd willen wordende cda van die rutte die Ons vaccins in spoot maar ZELF NIET nam WEL Ons Geld … ÈN LEVEN … BLIJKBAAR!?
    OM ALLERSCHEINHEILIGST FACSCISME Maar even te Accentueren De DUIVELS!

    Laat staan Men zou Mogen Vermelden dat die academiekaart “van wetenschappelijk geconstateerd fascisme” net in 2009 nog door de pechthold en cohenkliek op hysterische wijze op TV is opgevoerd en nu die meneer henk bovekerk scriptschrijver “in herhaling van die Schandepolitiek” zelfs een net geimporteerde joodse jongeman is met Valse naam om de Politiek van het Land kapot te maken. Zo hebben ze rond 1900 ook groepen joodse jongeren uit lower eastside usa manhattan in Rusland ingevoerd om het bestel te verwoesten. “bovekerk” …een Fout die engelstalige vervalsers nog wel eens maken naast dat hij Nederlands amper machtig is.

    Bekijk eens wat van de betar en menorahmovements etc in Europa van 1900 -1948 het zou zo maar je van scholings en chronische media indoctrinatieleugens opgetrokken Wereldbeeld Kunnen Veranderen > tinyurl.com/7t5fkss > Echt Geen Blanke Blonde Ariers > tinyurl.com/6wncyqw tinyurl.com/7z4vgtf De Ware bruinhemden > tinyurl.com/6uhgdoq Waar Bij hitler+haplogroup googlen Ook Wel een Eyeopener is.

    Een Sampeltje naast dat fascistenscript Van wát er alles en steeds weer de zelfden achter die hetsen beweegt als drijvende Alle Beloften Democratien en Kiesrechten cq ALLE Rechten En Veiligheden en Verdrag van New York dé réet méé áf vegende ondermijnende chronisch manipulerende krachten van een in Wérkelijkheid internationale chronische raciaal separatistische Criminele FASCISTEN dictatuur als onzichbare shadow parasitesociety en dat al eeuwen.

    Onder meer Áls elite of nobility Gekend die met de Franse Revolutie voornamelijk ondergronds en erger nog gingen van achter facaden en Wij Geen Eens Weten al sinds de oorlog op dé één ná het ander bendelid in ELKE PARTIJ te Stemmen en ALLE presidenten en ministers tot en met heden ENKEL maar familie en bloed van die elite ZIJN met af en toe een fakefacefacadepuppet er tussen door! ZO Wel een sarkouzy als een berlusconi als een lubbers als een cohen als een pechthold een rutte een verhagen een hamer een tang een aartsen een wolfsen een opstelten een velleman een twan huys etc etc ALLEN leden van die ZELFDE upperclassclub EN ELKE Achterban verradende!

    EEN groot Bedrog waar bij direct samenspel met hun families van uit de financiele en bankenwereld ze als gegoten zit waar bij leden als goldman zuckerman cohen rond 1900 al een na andere tsjaar poogde te vermoorden.
    De bedoelingen achter fascismebeschuldigingen > tinyurl.com/7lmpfcu > tinyurl.com/7hrzf2e

    En Je wordt nog wel meer allergrofst bedonderd > tinyurl.com/6o7x3vt
    Waar om al sinds 2009 een chronische haat laster en smaadcampagne tegen de PVV door ALLE media Tv en politiek en niet Tegen een rutte en een verhagen die Ons nog met politiegeweld bedreigden als We die allergiftigste vaccins van ze niet in Onze Kinderen lieten injecteren terwijl ze ZELF die vaccins NIET hebben genomen NOCH hun eigen kinderen? GÈÈN WÒÒRD VERNOMEN ER VÀN!

    `k Bedoel ér ZIJN VEEL Belangrijker Zaken Waar men DOOR GECENSUREER > NIÈTS VÀN WÈÈT< !
    Al die Kwalijkheden hebben ze met censuur en mediamonopolies weten te bereiken.
    ALLE eeuwen door alle Geschiedsschrijvingen Waarheden en Getuigen verbrandt. Galileo Galilei Maar een van de miljoenen!

    BEDROG ZO GROOT Dat Men aan de delen de afmetingen niet Kan Bevroeden!
    Kun Je Voorstellen DÀT ALLE politieke en Maatschappelijke agenda en problematiek "ARTIFICIEEL AANGELEGD EN AAN GEDAAN " kan ZIJN …Nét Àls ELKE oorlog van uit de zelfde kring al 2800 jaar gebracht gepland aangelegd en georganiseerd en bedoeld?

    Wist je dat het vermogen van een van hen nog maar op 500 triljard WERD Geschat en HEDEN herzien OP 600 triljard?

    Nou Meneer Niek als de vraag nog niet Beantwoordt is even Melden Heb Nog Wel Wat Dan!

    Oeps zie een stel Comments inderdaad geweigerd onder meer deze
    Bubbeltje Je reactie wacht op goedkeuring.1 januari 2012 bij 03:10 · Reageren – visionair.nl/politiek-en-maatschappij/nederland/discriminatie-lelijke-mensen-alledaags-racisme/comment-page-1/#comment-12276
    Stond ook al niets schokkends in en geen leestekens.

   2. Wat betreft wetenschapsmonopolies…Weet U Dat de hier voor aan gegeven MET SCHOOLSYSTEMEN EN ARMOEDEN Raciaal (en klassendiscriminerend om dat de machtsstructuur erfelijk een adels of kastenstelsel dus binnen eigen familie of clan of bloed is)discriminerende “elite” hun leden en kroost VOOR 50% MET VALSE academische diplomas HEBBEN ROND LOPEN in ALLE academische gelederen zelfs zo als rechtbankspresident ybo buruma AL geruime 20 JAAR die DUS Helemaal GEEN Dergelijk Ambt mag uit oefenen?

    Ook Wetenschappen zo dus ook al voor 50% verzwakt zijn.

    Zei Paxton Niet Wat over Zulke structuren?

   3. “Stadsmariniers wijken van Den Haag in
    DEN HAAG – Den Haag moet net als Rotterdam stadsmariniers krijgen, een ‘poule van troubleshooters die daar waar het nodig is kunnen optreden op het snijvlak van politie, gemeente en de stadsdelen,’ aldus burgemeester Jozias van Aartsen tijdens een bijeenkomst van bewonersorganisaties. De gemeente Rotterdam werkt al sinds 2003 met stadsmariniers. In Rotterdam worden ze omschreven als ‘breekijzers, smeerolie en trekkers tegelijk’. Van Aartsen wil een Haagse variant hierop om ‘de problemen in de wijken op te lossen,’ zei hij …” tinyurl.com/7q23scm tinyurl.com/7tr7db6

    Sja 2003 toen lag Geert Wilders nog in de Luiers.
    Wanneer lag geert Wilders nog meer in de Luiers …toen aboutaleb en guusje ter horst met het Hoek van Holland Incident al voor elk Onderzoek liepen te schreeuwen over nog meer geweld en nog erger zero tolerancegeweld tegen Onze Kinderen en Die hadden heel dat incident geen eens uitgevoerd maar de honden van cohen en aboutaleb als excuus en aangrijppunt om de Bevolking met nog meer staatsterrorismen te kunnen wurgen.

    Wanneer was Geert Wilders nog meer pas nog maar aan het knikkeren in Zijn Luiers? Toen er steeds maar zinloos geweldscampagnes waren! ELK incident aangrijpen voor grootscheeps mediagebral en gegil over HOE gewelddadig Onze Kinderen Ons Volk toch wel ZOUDEN zijn. IN WERKELIJKHEID JUIST aanzetten tot geweld EN WÈL van de staat tegen Onschuldigen en Weerlozen! En We trapten er nog in ook!

    Een job cohen die na Amsterdam van 3,1 Miljard verlicht te hebben en omgegraven met zijn metroproject waar alleen zijn familie maar aan mocht verdienen zich als een echte despoot en Paxtonfascist tot zelf benoemde leider en eigenaar van de pvda maakte als de gruwel van elke Achterban en Heel het Land.

    Ja job cohen en Amsterdam . In 1972 waren er al Rellen in de grote Steden om wat die allochtonen de Vrouwen en Kinderen zelfs ook op klaarlichte dag deden. Dat werd door de pechthold aartsen en cohenbrigades de kop ingedrukt en uit de krant en het nieuws gehouden in samenspan met de ook door hen in monopolie gehouden wetgevende macht .

    Daar na werden er mariniers echte mariniers in de Stad ingezet en sloegen de Dam leeg als zouden wat hippies al die Kinderen en vrouwen verkracht hebben.Cover up van allochtonenpa en consoorten die eerder al met de rozenrevolutie in de vijftiger jaren de zeer keurig gekleedde Oudere Demonstranten Die Door Hadden dat Ze met de Democratiebeloften om ze die oorlog in te trekken en er voor stierven Waren Bedrogen met blanke zwaarden te paard uit Elkander lieten houwen .
    Denk dat Paxton hier een toch wel sterkere Definitie voor zou bakken?

    Dan werden die allochtonen meer dan 40 jaar al de elite Fascistenhand door hen boven de Wijkterrorismenhoofden gehouden in de geweldplegingen de verkrachtingen en drogeringen bedreigingen intimidaties en treiterpartijen.

    Dan was fascist Geert Wilders er ook al niet BIJ dat elitebendelid aleid wolfsen familie van oud adelijk geslacht chronisch persisterende een Samenwonend Stel hun Huis En Wijk uit liet treiteren door hun allochtonenvriendjes die al die 40 jaar die warme roofelitefascistenhand boven hun schendershoofden hebben hangen. En dat faciliteren en aanzetten tot die Wijkterrorismen al decennia hun opzettelijk elitebeleid is.(Mede zijn Wijkterrorismen profitabel vanwege de leegstand en verpauperingen die dat levert en de woningbouw en Grondspeculanten er helemaal warm van worden.(Sommigen zijn IN NEDERLAND … MULTIMILJARDAIRS van de Grondspeculaties geworden in samenspan met leden in de gemeenten en wetgevende machten)

    WAAR BIJ ze het ZO BONT maakten dat ze een terreurorganisatie als de jdl van Onze Gelden bekostigden en hier inwoning en onderdak gaven na dat die israel uit gezet waren na de beruchte bomaanslag op die 40 israelische buspassagiers om het artificiele moslimterrorisme te starten. Sja die job en pechthold de aidsnaaldaanslagpleger(Slachtoffer Jan Maat) die Ons “de ondersoort “noemt en balkenende hirsch ballin en donner toch. En guusje maar ten einde raad wie toch die asielzoekersterrorismen bedreef.
    Zegt Paxton Daar Nog Wat Van?

    Daar van werd de bevolking uiteindelijk Rusteloos en Opstandig en DÀT grepen kannibalen als cohen hirsch ballin en donner en rouvoet weer aan als excuus om de Bevolking weer meer te knechten en slaan.En uiteindelijk zelfs met Jeugd zorg de Gezinnen te gaan belagen en stalken en bij Ze binnen te dringen á raison van 8,5 miljard Euro per jaar te betalen door die zelfde Bevolking …AAN HEN … TERWIJL ZE ZELF ENIG OORZAAK ZIJN Van Alle Misstanden die de Gezinnen Kinderen en Jongeren bevangen en kwellen. INCLUSIEF ELKE drugs en alcohol tabak en medicijnenverslavingen daar ZIJ ZELF op schoolreisjes Hen als Kinderen al die spullen injecteeren en opdrongen.INCLUSIEF ELKE Armoede Daar ze zelf een nieuwe plundergolf beginnende met de privatiseringen en roof van Alle Volkseigendommen die Armoeden ZELF AAN DEDEN incluis een job cohen die er met 3,1 Miljard Euro van Amsterdam vandoor ging en NU ZIJN Jeugd zorg bij Die Bestolen en Beroofde Families naar vétvlékken laat speuren samen met zijn maatje rouvoet donner en hirsh ballin en verhagen allesaam bendeleden en een rutte die snel nog even voor de Winter 3000 van die beroofde en geslagen Gezinnen zonder Licht en Warmte zet!Dan laat die Ze het voorjaar door zijn Jeugd zorg opruimen dan zijn Ze wel rijp?

    Dan is er nog een Feit dat van de Bevolking er nog maar 2,1 miljoen Autochtonen Inwoners zijn waar van meesten jongeren.Er 10 miljoen joden zijn en 4,4 miljoen allochtonen. Door al die staatsterrorismen plunderingen Wijkterrorismen Verkrachtingen en wederopbouw en Schuld betalingen na berovingen door die elite de lagere klassen joden DUS het gelag betalen alsmede hoofdslachtoffers van de allochtonen Wijkterrorismen en ook die elitestaatsterrorismen zijn.

    DUS Geert Wilders zou HÈT problem Zijn?
    Geef dan job cohen maar nog een bakkie thee want die blijft dan nog wel even in jullie fluweel slapen!

    1. Je stuk is zo lang dat het onleesbaar word. Verder vraag ik me af waarom je op sommige woorden hoofdletters gebruikt en andere weer niet. Ziet er vreemd uit. Misschien de volgende keer toch wat kortere posts maken, dan komt je boodschap en stuk beter over denk ik. Nu skippen veel mensen er langs omdat het onbegonnen werk is om te lezen.

 6. LOL, is er iemand geraakt in zijn essentie.

  Ik snap niet dat mensen die ervoor kiezen fascistoide denkbeelden na te streven, er moeite mee hebben om als fascistoide te worden gekenmerkt.

  De link naar de reactie van Victor van der Sterren, is verder geen wetenschappelijke uiteenzetting. Beweren dat het geen ‘spaander heel laat’ van de besproken scriptie, is dan niet veel meer dan wishfull thinking.

  Ik zou zeggen, wees consequent en oprecht over je politieke denkbeelden. Is het duidelijk te constateren dat je fascistoide denkbeelden hebt, zo zij het dan maar. Maak gebruik van de middelen die de (vervloekte) rechtsstaat je aanreikt om je (verwerpelijke) ideeen te kanaliseren, en kijk maar hoe ver je komt.

  Maar ontkennen dat je wereldbeeld duidelijk gekenmerkt wordt door bepaalde ideologische tendensen, is onoprecht, laf en niet constructief.

  De rest van de wereld blijft niet hangen bij andermans issues, en dendert gewoon verder.

  Fantastische scriptie overigens!

  Hulde.

  1. Peer Polderman

   Het stuk van Victor geeft nu juist aan dat de scriptie van Bovekerke faalt in het definieren van fascisme.
   Deze Victor heeft daarvoor een groot aantal sterke argumenten gegeven. Als jij vervolgens aangeeft dat dit allemaal wel meevalt, dan wil ik je dat wel eens zien onderbouwen i.p.v. alleen maar wegwuiven.

  2. Als je een bepaald ideaalbeeld van de wereld aanhangt, wil je ook dat dit beeld verwezenlijkt wordt. Het woord ‘fascisme’ heeft een enorme negatieve connotatie; het wordt eigenlijk direct met het nazi-regime vergeleken wat door de meesten als puur slecht wordt erkend. Deze negatieve connotatie bemoeilijkt het verwezenlijken van je ideaalbeeld, wat het dus een logische stap maakt om te ontkennen dat je opvattingen fascistisch zijn.

  3. Ik denk dat je de denkbeelden van mensen/partijen stuk voor stuk moet beoordelen en dat het weinig zin heeft om categorische oordelen te vellen. Door “fascist!” te roepen leg je de discussie meteen lam. Afgezien van het feit dat het een wazige term is waar iedereen, afhankelijk van de politieke richting, iets anders ergs onder verstaat. Kortom: lijkt een beetje op een theologische discussie zo.

   Een zinniger onderzoeksvraag was m.i. geweest: leidt de PVV-ideologie tot mensenrechtenschendingen of: leidt de PVV-ideologie/politieke dynamiek tot een totalitaire staat. En sorry, als ik ergens pisnijdig over word, zijn het wel wetenschappers, die politiek bedrijven en wetenschappelijke uitgangspunten verkrachten onder het mom van wetenschap.

   1. Hear hear, we zouden in Nederland in Nederland veel scherper het verschil moeten hebben in natuurwetenschap en de rest van de zogenaamde slimmerikken die van politiek en economie en weet ik veel wat een wetenschap hebben gemaakt.

    1. Maar ik vind dat Wolfgang Pauli dè definitie van fascisme aangeeft met het uitsluitingsprincipe, toegepast op gedrag..
     Dit ook relatief te zien.

    2. @Douwe en germen: oei, meen ik nu bij jullie te lezen dat jullie de alfa- en gamma wetenschappen mindere wetenschap vinden? Omdat er andere methoden worden gebruikt en een andere definitie van waarheid wordt gehanteerd, betekent dat niet dat het geen wetenschap is.

     Okay, let me recap that. Dat is niet wat jullie zeggen maar mijn eigen interpretatie, dus ik neem het weer een soort van terug. Maar ik ben persoonlijk niet zo’n voorstander van ‘de natuurwetenschap’ als hoogste wetenschap aanschouwen.

    3. Volgens hun zijn die wetenschappen, met uitzondering van (jouw) filosofie gebaseerd op aanname`s.
     Voor het geval ze zelf niet willen reageren.

    4. Ja, ik zal zelf de laatste zijn die beweert dat filosofie een wetenschap is. En hetzelfde geldt misschien wel voor economie, ik durf daar best vraagtekens bij te zetten. Dat is afhankelijk van de definitie van ‘wetenschap’ die je gebruikt.

     Wat bedoel je overigens met ‘gebaseerd op aannames’?

    5. Dat heb ik van Germen wel eens gelezen in een artikel over wetenschappers in de politiek of iets in die trand, maar filosofie is toch een officiële wetenschap.
     Maar volgens mij weten ze ook een hoop uit ervaring, en dan kan je toch niet meer van aanname`s spreken denk ik.

 7. Laat ik het zo zeggen, laat Victor ipv losse flodders te schieten, zelf een wetenschappelijk artikel publiceren.

  Kijken of zijn populistisch gerommel met drogredenen voorbij de academische kritische analyses komt, ik betwijfel het ten zeerste.

  Ik moet in mn leven nog een wetenschappelijk artikel tegenkomen die dat doet.

  1. Peer Polderman

   Of Wilders een fascist is of niet, daar gaat het hem hier niet om.
   Victor wil alleen maar duidelijk maken dat de perfecte scriptie (een 10 weet je wel) nog geschreven moet worden.

   Dus jij en Victor denken het zelfde, das toch mooi!

  2. @IB: meestal reageer ik niet op uitspraken als deze van jou, omdat ik die persoonlijk zou categoriseren onder het soort ‘losse flodders’. Dit maal toch even een kleine kanttekening.

   Als je een scriptie (zoals die van Bovekerk) een ‘wetenschappelijke publicatie’ wil noemen (daar valt over te twisten), dan kunnen we stellen dat het zeer waarschijnlijk is dat v.d. Sterren dit ook heeft gedaan. Als het klopt wat ik via Google vind, was hij namelijk student rechten aan de RUG, en zou hij in 2011 afgestudeerd moeten zijn.

 8. holy fuck herr fascist is op zijn teentjes getrapt of zo…

  anyway, naar mijn mening blijft fascisme uitermate slecht. afschaffing van democratische rechten om werk te kunnen verlenen… dat is het niet waard….

  1. Ja, daar zijn zou je zou je zeggen ook slimmere oplossingen voor. Een deal met de vakbonden sluiten bijvoorbeeld en criminelen harder achter de vodden zitten. Heb je in principe geen politiestaat voor nodig.

 9. Fascisme is relatief lijkt me: hoe meer een organisatie, politieke partij of maatschappij ’top down’ is ingericht hoe fascistischer. Hoe meer ‘bottum up, hoe minder fascistisch. Democratie is in principe ‘bottum up’ (de ‘basis’ kiest een tijdelijk bestuur) dus niet fascistisch. Met name monotheïstische religies daarentegen zijn in de kern fascistisch (bijv. Islam – maar ook Judaïsme en Christendom): God heeft een boek op aarde gegooid en dat dient gevolgd te worden (een kleine kliek Ayatollahs e.d. ‘interpreteert’ het boek naar eigen goeddunken).

  Vooralsnog houdt Wilders zich aan alle democratische regels dus wat mij betreft geen fascisme.

  1. En ook klassiek socialisme is fascistisch daar waar het de stem van elk individu in de maatschappij niet respecteert. Dus waar het de maatschappij in ‘proletariaat’ en ‘bourgeoisie’ verdeelt en deze ‘bourgeoisie’ via een revolutie elimineert.

  2. Na je bijdrage is het eerste wat mij te binnen schiet, dat we elke 4 jaar opgescheept zitten met een gekozen fascistisch bestuur.
   Een systeem van referenda zou mij in ieder geval het “fascistische” bijsmaakje wegspoelen.

 10. 1) JUIST ALLE beleid van de gevestigde partijen IS Mensenrechtenschending en staatsterrorismen OF FASCISME zo Men Wil dat verergerde met de privatiseringen en dwars door alle Verkiezingen heen bleef bestaan met mafiatrio kok lubbers van agt per 1974 aan het hoofd.Ziet ook eens wat ze het Milieu en de gezondheid willens en wetens deden door de Wederwaardigheden van Ad de Rooij te Lezen die vanwege hun staatsterrorismen enkel om dat Hij Aangiften deed het Land uit moest vluchten. Of de aanslagen op Klokkenluiders.Of het toedekken van heel die robert m en drentzaak.

  Lubbers aka loeb aka de chinese li family die alle Waarden de afgelopen 40 jaar Europa uit en China in hebben gesleept.Even als dat ook familie van berlusconi en dirupo is.Kok familie van de admiraal cook.Van agt is een rothchild.Bram peper heet bij voorbeeld in werkelijkheid bram peppino een italiaanse mafiafamilie.Job cohen is familie van een allerpuisant rijkste BANKEN en bedrijven elite.Alexander pechthold ook en tevens nageslacht van Volkenmoordenaar herzl als mede hirsch ballin weer familie van bankier von hirsch is die aan depopulaties en kolonisaties deed en met zijn spoorlijnwinkel waarschijnlijk aan de aanleg van de Armeense Genocide mee deed.

  Rutte en verhagen die beiden eensgezind op TV Ons meermaals bedreigden politie op Ons af te sturen als We die gifprikken van ze niet in Onze Kinderen zouden laten steken IDEM waar bij rutte bij de oudste van zijn twee dochtertjes een Zoontje verwekte in zijn fritzlkelder en verhagen rijk en machtig aan de Kinder verprostitueringen en afpersingen er mee is geworden.

  ALLE schulden die We Kennen ALle schulden die We hébben EXACT DAT wat ze weg geroofd en weg gestolen hebben.

  DIT ontstijgt elk fascisme met zevenmijlslaarsen.

  DAAR NAAST is hun fascisme moeilijker te Herkennen en zo bedreigde balkenende de Bevolking meermalen met “nog meer bezuinigingen” Telkens We de Mond even Open Deden.Zo bezuinigd rutte Ons Ook Van Gas Licht en Warmte weg als We hem niet braaf genoeg zijn. Bedenk We hebben met een elite te maken die wat Volksmennen op meest vileine wijzen al vele eeuwen gewasssen is en een Meryl Streep in Haar Beste glansrollen lachend verslaan.Tot en met een massaal drogeren en verkrachten van de Kinderen van Volken aan toe om Ze zo diep mogelijk te vernederen en te onderwerpen en er plezier aan beleven om Volken in Leed en oorlogen te storten.

  DAT IS Dan een Terrorist die zijn Slachtoffers noemt “fascist” !

  Zo staat heel Onze Politiek van en van voor de oorlog ook al VOL met dat soort figuren van allerbeste kwaliteit.Dat zij vele honderden triljarden hebben en WIJ NIETS wil natuurlijk niets zeggen…behalve voor de politie als die daders zoeken.Armoeden zaaien en daar mee Volken mennen en onderdrukken is al eeuwen een wapen van ze.

  Deze elite van asiatische oorsprong was het ook die dingen als adel en koninkrijken kwamen brengen en waar om We sinds 2800 jaar al meer dan 32.000 oorlogen in Europa hadden waar eerder DAT Niet Gekend Was.
  Hier aan Onderwerp in Artikel KAN Men NIETS aan Analyseren of Bepalen om dat de Factoren CROOKED en van onbekende of althans niet Genoegelijk Genoeg Gekende invloeden zijn.

  Wat te Denken van de derdewereldhulp en roepen help Mensen hebben honger terwijl zij en ook al die door hen gecontroleerde hulporganisaties niet Vermelden dat er oorlogen zijn om dat er olie weer is gevonden en zelfs die hulporganisaties media als overheden DIT niet Vermeldt hebben doch zelfs opzettelijk het starvationgeroep als dekmantel Misbruikten voor de Ware Oorzaken.

  Dat is Geen Democratie GEEN fascisme maar Puur Psychopatisch eigenbelang ten koste van alle en ook eigen Volken van een paar want Wij krijgen de rekeningen en schulden en Gevolgen ZIJ als gebruikelijk via hun status bedrijfsrechten en vormen en Misbruik wetgevingen de winsten en voordelen.Landen Volken en Legers Bloeden Dood We zijn hun brood.

  EXACT DEZE groepering IS HET die alle hetsen tegen de PVV en Geert Wilders organiseert tot en met de aanslag tegen Hero Brinkman in die bar waar Gelijk al Duidelijk Was dat Hij met ghb tijdens de laatste ronde gedrogeerd was en ze Hem daar na gemolesteerd en fysiek en geestelijk verkracht hebben en hun mediamonopolie deed wel de rest Hem door hun eigen slijk te slepen.

  Of het Geert Wilders en het kwintenstel die Hem met lsd gedrogeerd hadden en Hem allemaal gekke dingen lieten roepen daar Men hyperbeinvloedbaar wordt van dat spul.Die zitten nu alexander pechthold de ook al aanslagpleger in zijn d66 gezelschap te houden.

  Of een mafiabendelid joris demmink die een Kudde Mensen drogeert criminaliseert en van strafbladen voorziet en Ze daar na de PVV binnen sluist en vervolgens hun terreurblaadjes en media er op los laten?

  Wat te Denken van strafrechtelijke Persoonsgegevens die door justitiemedewerkers op straat en in de trein worden “vergeten” en ze geen eens in bezit hadden mogen hebben om dat er geen actueel Onderzoek tegen of met betrekking op die Personen was?

  1. @Herr Fascist: zou ik het e.e.a. omtrent ons beleid via de mail uit mogen leggen? Op die manier belast ik dit artikel niet onnodig met offtopic gepraat daarover. Zou je daarom een mail willen sturen naar info@visionair….? Dan neem ik even contact met je op.

   Gegroet!

 11. Herr Fascist, zou je eens een korte samenvatting kunnen geven van je standpunt ten opzichte van fascisme in relatie tot Wilders? Je ellenlange betoog is voor de doorsnee visionair lastig te volgen IMHO…

 12. Ik denk dat we nu moeten kijken naar hoe we verder gaan. Er zijn blijkbaar geldige redenen voor zowel de PVV (een ander woord voor Wilders) en zijn achterban om zorgen te maken over bepaalde zaken, als voor mensen die in zijn beweging duidelijk populistische/fascistoide en racistische tendensen waarnemen.

  Als Wilders nou in debat durfde te gaan over zijn denkbeelden, dan zou er een soort maatschappelijke discussie, en dus zuiverings- en leermechanisme kunnen ontstaan tussen verschillende belangengroepen.

  Helaas.

  1. Dat ben ik met je eens. Alleen, en dat vergeet je misschien per ongeluk, heeft de linkse kerk in het recente verleden Wilders al zeer snel als persona non grata verklaard waarmee men dus niet wil communiceren. Jouw verwijt kan je dan ook regelrecht adresseren aan D66 e.o.

Laat een reactie achter