Lonen van laaggschoold werk in de VS, zoals bij de Amerikaanse Walmart liggen zo laag, dat veel werknemers een beroep moeten doen op voedselhulp.

Wat is de reden van de toenemende ongelijkheid?

Steeds meer van de rijkdom in deze wereld komt in de handen van steeds minder bezitters. De Occupy beweging gelooft dat er een internationale samenzwering bestaat door 1% van de bevolking om de overige 99% verder uit te zuigen. Klopt dit? Of zijn er ook andere verklaringen denkbaar?

Steeds grotere tweedeling
Steeds meer analisten valt het op. De middenklasse verdwijnt. De bevolking in steeds meer landen, de Verenigde Staten voorop, verdeelt zich in een grote groep bezitsarmen of bezitslozen, die zelfs met een fulltime baan nauwelijks het hoofd boven water kunnen houden, en een kleine groep superrijken. Dit wekt de nodige onvrede op bij een groot deel van de bevolking. Zelfs meer rechtse analisten zoals George Friedman van Stratfor maken zich nu zorgen. Immers, een gezonde middenklasse stabiliseert de maatschappij en het voortbestaan van het land wordt bedreigd, als de meerderheid van de bevolking in armoede leeft en niets meer te verliezen heeft bij verandering van de status quo. Door complotdenkers wordt verondersteld, dat de rest van de bevolking wordt leeggezogen door een complot van rijke mensen. De lonen bij de Amerikaanse supermarktgigant Wal-Mart zijn bijvoorbeeld zo laag, dat in 2004 een groot deel van het personeel in de dure staat Californië voedselhulp nodig had om rond te komen[1]. In feite is er een simpeler verklaring. Een verklaring die alles te maken heeft met de overheersende economische activiteiten anno nu.

Lonen van laaggschoold werk in de VS, zoals bij de Amerikaanse Walmart liggen zo laag, dat veel werknemers een beroep moeten doen op voedselhulp.
Lonen van laaggeschoold werk in de VS, zoals bij de Amerikaanse Walmart liggen zo laag, dat veel werknemers een beroep moeten doen op voedselhulp.

Netwerkeffect
Anders dan tijdens de vorige industriële revoluties, is het belangrijkste kapitaalgoed na de internetrevolutie niet grond, of machines, maar connecties. Facebook is tientallen miljarden euro waard, niet omdat het bedrijf over veel servers beschikt of over veel gebouwen, maar over meer dan 1 miljard gebruikers. Voor veel van deze gebruikers is Facebook de voornaamste verbindingslijn met de rest van de wereld. Een steeds groter deel van Internet bevindt zich binnen de Facebook servers. gebruikers zullen niet snel overstappen naar een andere sociale netwerk site, omdat ze daardoor al hun vrienden kwijt zou raken. Voor een concurrent van Facebook is het hiermee bijna onmogelijk om een plaats te veroveren. Het gevolg is dat het grootste deel van alle rijkdom die met sociale netwerksites kan worden gegenereerd, in handen komt van Facebook en de aandeelhouders hiervan. Dit geval is niet uitzonderlijk. Het zelfde effect treedt op met bijvoorbeeld zoekmachines (Google), computer operating Systems (Windows), online games zoals World of Warcraft en industriële groothandel (Alibaba.com). Veel van de nieuwe rijken hebben door het netwerkeffect een de facto monopolie.

Steeds grotere informatieinhoud
Alle producten en dienstverlening die voor het grootste deel uit informatie bestaan hebben een lagere incrementele productiekost. Immers, software hoeft maar een keer geschreven te worden. De eigenaar van software kan tegen kosten van vrijwel nul extra kopieën verkopen. Een concurrent moet veel geld stoppen in het ontwikkelen van eigen software. Producten en diensten bestaan voor een steeds groter deel uit informatie, waardoor dit effect steeds belangrijker wordt.

Arbeid steeds meer vervangen door kapitaal
Door de oprukkende automatisering kunnen steeds meer handelingen die is door mensen verricht werden, nu goedkoper en vaak ook beter door machines verricht worden. Zo worden steeds meer opslagloodsen nu niet meer door heftruckchauffeurs, maar door volautomatische robots gerund. Robots zijn voor bedrijven erg nuttig. Ze staken nooit, ze zijn nooit ziek en ze werken 24 uur per dag door. Door robots aan een menselijke operator te koppelen kan het zwakke punt van robots, gebrek aan flexibiliteit, gecompenseerd worden.

Patenten steeds belangrijker
Veel mensen hebben romantische ideeën bij octrooien. Ze denken dat een eenzame, onbegrepen uitvinder met een briljant idee door een octrooi beschermd wordt. Vroeger was dat misschien zo maar de realiteit nu is anders. Een individu kan de hoge kosten voor een patent nauwelijks opbrengen. Een patentaanvraag die geldig is in de hele Europese Unie kost rond de 100.000 euro. Patenten zijn wel erg nuttig voor grote bedrijven. Zij kunnen hiermee nieuwkomers kapotprocederen en elkaar in een wurggreep houden[2]. Hierdoor ontstaat een oligopolie dat hoge prijzen kan opleggen aan consumenten. Dat is de reden waarom patentoorlogen uitbreken tussen bijvoorbeeld Apple en Samsung. Door de invoering van softwarepatenten in de Verenigde Staten is een sterke rem gezet op het ontstaan van nieuwe softwarebedrijven. Ook hier betekent dit dat de rijkdom in handen komt van een kleine groep grote bedrijven en hun grootaandeelhouders.

Belastingontwijking steeds makkelijker
Met de komst van internet en moderne communicatietechnologie is het veel makkelijker geworden om geld de hele wereld rond te sturen. Waar het bijvoorbeeld 50 jaar geleden onpraktisch was om het hoofdkantoor in een bananenrepubliek te vestigen, is dat nu geen punt meer. Een kwestie van een goede dataverbinding en een goed virtueel netwerk. Het gevolg is zoals Warren Buffett al terecht opmerkte, dat hij procentueel gezien minder belasting betaalt dan zijn schoonmaakster.

In een volgend artikel zullen we ingaan op de mogelijke oplossingen hiervoor.

Bronnen
1. Hidden Costs of Wal-Mart Jobs: Use of Safety Net Programs by Wal-Mart Workers in California, Berkeley University Labor Center, 2004
2. Linda Levine en Kurt M. Saunders, software patents: innovation or litigation? Software Engineering Institute, Carnegie Mellon University, Pittsburgh (2003)

43 gedachten over “Wat is de reden van de toenemende ongelijkheid?”

  1. Mijn excuus beste Germen ik zag dat ik met naar het artikel te verwijzen richting men verwees, dat was niet intentioneel bedoeld om de schrijver dus jou te dis-respecteren, ik schreef het spontaan en automatisch omdat ik gewend raak aan de niet persoons-gerichte verwijzingen hetgeen daar een gevolg van is. En dat is de enige oprechte reden die het bezit nogmaals oprecht sorry daarvoor.  Ik heb volle waardering en respect voor het werk dat er achter de schermen van Visonair word verricht, en ik ben erg dankbaar voor de leerzame artikels die de auteurs ervan aandragen op Visionair. Mvg.Jasper.

 1. Yup. We leven in een tweede 18e eeuw. Als je “Das Kapital” leest, is de situatieschets erg herkenbaar. Ik snap niet waarom facebook zo belangrijk wordt gemaakt in dit artikel (als facebook op zwart gaat heeft dat volgens mij niet echt gevolgen), maar er is wel steeds meer een “virtuele economie”. Er wordt gehandeld in dingen die in de echte economie totaal niets meer voorstellen, voor geld wat wel nog wat voorstelt. Het erge is dat daarmee door het “grote geld” de echte economie steeds meer verlaten wordt (speculatie levert veel meer op in vergelijking met bijvoorbeeld arbeid), terwijl de economie nog steeds wel op dat geld “draait”.
   
  Patenten zijn gewoon het gereedschap geworden van een soort nieuwe “enclosure”. Net zoals “auteurs”-rechten (die voornamelijk uitgevers “beschermen”) en software “licenties” die achteraf kunnen worden opgelegd.
   
  Het is trouwens wel tekenend dat Nederland nu zo’n bananenrepubliek is geworden waar de groten der aarde een brievenbusfirma hebben voor hun witwaspraktijken. Buitenlandse ondernemingen hebben klaarblijkelijk meer invloed op onze politiek dan binnenlandse kiezers.
   

    1. Als je maar niet tegen windmolens gaat vechten, volgens mij blijft het een dilemma dat er met patenten de markt gegijzeld wordt.
     Maar dat er zonder patenten bijna niemand nog iets nieuws wil bedenken omdat dat toch niet lonend is.
     Want de meeste mensen zijn denk ik niet zo filantropisch om zomaar iets nieuws te bedenken.
     En als ze dat wel zijn moeten de ondernemers er ook nog brood in zien omdat overstappen op het nieuwe product misschien meer kost dan dat het oplevert zonder patent.

    2. En ook niet om ermee als nieuwe ondernemer van start te gaan omdat het dan snel ook door de concurrentie gemaakt zal worden als ze zien dat je er succes mee hebt.

    3. Het is als vechten tegen windmolens?
      
     Op het niveau van het menselijke bestaan zou het feit dat de nieuwe economie in fundamentele opzichten door machines is gevormd wel eens de meest alarmerende eigenschap ervan kunnen zijn. De zogenaamde ‘wereldmarkt’ is strikt genomen helemaal geen markt maar een netwerk van machines die op basis van maar één waarde zijn geprogrammeerd, geld verdienen ter wille van het geld, met uitsluiting van alle overige waarden. Het eindresultaat van het proces van financiële mondialisering zal misschien zijn dat we in de kern van onze economieën een automaat hebben gecreëerd die in beslissende mate ons leven conditioneert. De grote nachtmerrie van de mensheid – er getuige van zijn hoe machines onze wereld gaan beheersen – lijkt op elk ogenblik werkelijkheid te kunnen worden, niet in de vorm van robots die banen overbodig maken, of grote regeringscomputers die ons dag en nacht bewaken, maar als een elektronisch systeem van financiële transacties. Deze automaat functioneert volgens een eigen logica die niet de logica is van de regels van onze traditionele markt. Overheden, ondernemingen en financiële instellingen hebben vrijwel geen greep op de dynamiek van de door de automaat in beweging gebrachte geldstromen, ondanks hun rijkdom en macht. Toch is – op grond van de enorme veelzijdigheid en accuratesse van de nieuwe informatie en communicatietechnologie – een effectieve regulering van de wereldeconomie technisch denkbaar. Het schort niet aan technologie, maar het draait om menselijke (en dus ook om politieke) waarden. Deze menselijke waarden kunnen veranderen, het zijn geen natuurwetten. Dezelfde elektronische netwerken van informationele en financiële stromen kunnen worden afgestemd op andere waarden.

    4. Bemoeier, volgens mij is het een sprookje dat niemand iets wil bedenken zonder de bescherming van een patent. Integendeel, patenten hinderen voornamelijk, en hebben dat eigenlijk altijd al gedaan. Lees bijvoorbeeld Democratizing Innovation: Alleen grote bedrijven kunnen nog patenten betalen, en die bedrijven zijn meestal erg conservatief. Als voorbeeld is de mountain bike niet door een fietsfabriek uitgevonden, maar door hobbyisten. Pas toen het ding populair werd zijn fietsfabrieken ernaar gaan kijken.
      
     Er zijn genoeg mensen die kennis willen delen, en er ook het voordeel van inzien. Zeker met kennis is het zo dat een uitvinding vaak kind is van de tijdgeest: het heeft bij een bepaalde stand van de techniek zin om iets te bedenken, en dat wordt dan ook bedacht. Meestal door meerdere mensen onafhankelijk van elkaar. De meeste uitvindingen worden gedaan uit noodzaak: iemand heeft iets nodig (een werktuig bijvoorbeeld) of heeft iets waar hij vanaf wil en een nuttig gebruik voor zoekt.

  1. DonQuichote, zolang facebook niet op zwart gaat, is het een factor van groot belang. Net als de virtuele economie die in weze niets voorstelt maar wel een hele wereld gijzelt.

   1. Interludium, dialoog verwordt tot non dialoog, impasse, regressie en destructie ontneemt alle hoop op een goede afloop, zeker wanneer de factor ‘geld’ centraal staat in het debat. Het economische grondbeginsel ‘geld is neutraal’ houdt in dat geld werkt als een ‘sluier’, in extreme vorm kan het ook leiden tot z’n pathologische gedaante waardoor we kunnen spreken over psychische blindheid (cfr Schopenhauer). De stelling ‘het gaat niet om geld’ komt hiermee beter tot z’n recht maar betekent niet dat het geldsyndroom automatisch doorzien wordt. Ondanks velen het syndroom makkelijk (h)erkennen en de eenvoud daarvan begrijpen, is het beslist geen sinecure om tot een doorbraak te komen, het vereist een culturele transformatie met mondiale dimensie.

 2. Binnen het huidige fiat-geldsysteem staat ‘financialization’ van de economie centraal. Dit gaat ten koste van de fysieke economie en stimuleert speculatie. Speculatie is de vijand van een gezonde en evenwichtige welvaartsverdeling en voortbrenging. De correctie komt vanzelf omdat dit geldsysteem zichzelf uiteindelijk opblaast. Tot die tijd wordt er helaas onnodig veel armoede verdeeld. http://www.economie-macht-maatschappij.com/banken-schuldencrisis.html

  1. Beste Rob, de vraag stelt zich of we ook geen (her)interpretatie nodig hebben van het begrip ‘eigen vermogen’, door wat ik het monopolyspel (speculatie …) noem is een goede definitie blijkbaar totaal naar ons onderbewustzijn verdreven. Als we dat terug gaan inzien dan wordt het ook veel makkelijker om een monetaire reset te realiseren, het geeft ons ongekend mogelijkheden waardoor ook die wilde speculaties als ‘absurd’ kunnen gezien worden. Ook dit zou het transformatieproces kunnen bevorderen, indien begrepen natuurlijk.    

 3. Volgens mij gelooft de occupy niet zo in een groot complot maar geven die vooral het huidige geldsysteem de schuld, waarbij geld in de vorm van schuld door private instanties geschept wordt en waar vervolgens rente over wordt gevraagd. Zodra je in zo een systeem zit krijg je dat 90% van de armsten gaan meebetalen aan de 10% rijksten. In elk vergelijkbaar geldsysteem waar geld als schuld wordt geschapen en waar rente over wordt gevraagd zie je uiteindelijk een scheuring in je maatschappij tussen arm en rijk. Geen complot voor nodig dus gewoon een systeemmechanisme. Iets wat overigens al 5000 jaar bekend is. 

  Lees er het boek van David Gruaber eens op na, Schulden: de eerste 5000 jaar. 

  https://www.visionair.nl/politiek-en-maatschappij/de-eerste-5000-jaar-van-schuld/ 

 4. pieter-stuurman

   
  Een belangrijk mechanisme bij het stromen van rijkdom van de middenklasse naar de rijken, is het hefboomeffect: hoe meer geld iemand heeft, hoe gemakkelijker het wordt om nog meer geld te bemachtigen. Hoe rijker je bent, hoe gemakkelijker het wordt om nog rijker te worden. Dat komt omdat je met geld, geld kunt verdienen.
   
  Als dit mechanisme eindeloos door kan lopen, en rijkdom dus naar een steeds kleinere groep, steeds rijker wordende superrijken blijft stromen, dan zal (logischerwijze) uiteindelijk al het geld op één plek (bij de allerrijkste persoon) terechtkomen.
   
  Dat heeft niks met een samenzwering te maken. Het is gewoon een mechanisme dat ik werking is. Dat die rijken dit wel prima vinden, is iets anders dan een samenzwering.
   
  Voor de niet-rijken, is werken de enige manier om aan geld te komen. Zij hebben immers geen geld dat voor hun kan werken. Maar geld dat de rijken met geld “verdienen”, moet wel ergens vandaan komen. Het komt niet van die rijke zelf (anders konden ze niet rijk zijn) en dus komt het van de niet-rijken. Een die moeten het wel met werken verdienen.
   
  Niet-rijken die simpelweg het gereedschap niet hebben (geld) om het spel met gelijke middelen te spelen. Het is een ongelijke race, een beetje zoals een wedstrijd waarbij de één met een racewagen rijdt en de ander het met een trapautootje moet doen. De winnaar staat bij voorbaat vast.
   
  Dit mechanisme kan alleen bestaan in een systeem waarbinnen het mogelijk is om geld te bemachtigen zonder er waarde (arbeid) voor in ruil te geven. Dat is namelijk precies wat er gebeurt als iemand met geld, geld bemachtigt. Hij “laat het geld werken” en hij werkt dus zelf niet voor het geld dat hij daarmee vergaart.
   
  Een systeem dat waarde definieert in arbeid zou dit mechanisme onmogelijk maken. In zo’n systeem zou het onmogelijk zijn om met geld, geld te bemachtigen. Om de doodsimpele reden dat geld dan alleen te bemachtigen is door er arbeid (=waarde) voor in ruil te geven.  

  1. Volgens onze huidige manier van denken (annex systeem) is dat zo, middels een monetaire reset wordt dat totaal anders en kan ook ons denken getransformeerd worden. Het gaat hierbij om zeer minieme fluctuaties, een test die je zeer makkelijk kan eens kan proberen. Het onderstaande zal heel ongeloofwaardig lijken maar door steeds meer schulden aan te gaan kunnen we allemaal zonder probleem rijker worden. Het centrale gegeven is het ‘eigen vermogen’, doe eerst de test en pas dan oordelen is de boodschap …
    
   (1) er zijn schulden
   (2) boek credit vordering @ debet inactieve kas voor het bedrag van de schulden
   (3) boek debet schuld @ credit eigen vermogen voor het bedrag van de schulden
   (4) bouw opnieuw schulden op
   (5) boek credit vordering @ debet inactieve kas voor het bedrag van de schulden
   (6) boek debet schuld @ credit eigen vermogen voor het bedrag van de schulden
   (7) bouw opnieuw schulden op
   (8) ….

   Wat gebeurt er dan?
    

   1. pieter-stuurman

     
    Boekhoudkundig klopt dit. We zouden dan inderdaad rijker worden. Maar wat gaan we doen met dat geld? Je hebt er pas iets aan als je er dingen voor gaat kopen. Dat is waarom we geld willen: om er dingen mee te kopen. En die dingen worden tot stand gebracht met arbeid. Het is altijd die arbeid die de werkelijke waarde genereert. Niet het geld.
     
    Het zou werkelijk gemakkelijk zijn om iedereen rijk te maken. maar als iedereen rijk is, dan hoeft niemand te werken, en dan wordt er dus niks gemaakt. En dan kun je met je rijkdom dus ook niks kopen. Het is dan letterlijk waardeloos.
     
    Geld zonder arbeid is dus waardeloos. Arbeid zonder geld niet (arbeid is immers het enige van waarde), maar als er voor arbeid minder tegenwaarde (geld) in ruil gegeven wordt dan diezelfde arbeid genereert, dan komt die waarde ten goede aan iemand die er niet voor gewerkt heeft. Dat heet winst. En je sluit dan degene die de waarde gegenereerd heeft (gedeeltelijk) uit van de beschikking over de waarde die hij zelf geproduceerd heeft.
     
    Oftewel: er wordt rijkdom, en dus armoede gecreëerd.
     

    1. Dat is een mogelijke redenering die wel vaker gegeven wordt, het voorstel faciliteert bewustwording/mentaliteitswijziging en is tegelijkertijd zeer praktisch van aard. Het is als een attractor die een cascade aan transformatieprocessen op gang kan brengen en dat is enkel afhankelijk van menselijke keuzes. Dit voorbeeld zegt dat schulden op zich niet het probleem zijn, dat is alvast een heel andere manier van benaderen. In het verlengde hiervan bestaat de mogelijkheid om bv de koopkrachtpariteit weg te werken en nog zoveel meer andere dingen. Finaal, en daar gaat het echt om, kunnen we een sociaal duurzame economie installeren. Vanuit een psychologisch standpunt wordt hiermee het zgn ‘geldsyndroom’ doorbroken, of dat ook lukt is een kwestie van gezond verstand, zo men zegt. Deze op zich kleine en schijnbaar nietsbetekenende ingreep wordt onderbouwd door nogal wat wetenschappelijk studiewerk, niet in het minst door de chaostheorie. Maar zoals we eerder al zeiden, ontvankelijkheid, aandacht en de bereidheid tot zelfonderzoek zijn primaire voorwaarden en laat dat nu iets zijn waar een enorme schaarste aan is. Eenvoudig gesteld, allerhande oplossingen liggen kant en klaar op de tafel, als ze niet worden opgenomen in het maatschappelijke besluitvormingsproces is het als quasi letterlijk roepen in de woestijn en dat inclusief alle slachoffers die we nog zullen maken als gevolg van het huidige systeem. Kortom, een monetaire reset heeft een non lineair kenmerk, dit wil zeggen dat we kunnen doen wat we willen, het gaat tenslotte om wat getallen in een computer, niet meer dan dat. Of hoe eenvoud niet begrepen wordt.     

    2. pieter-stuurman

     Het zou inderdaad een aantal problemen oplossen, zoals het nu bijna overal gangbare geldtekort. Wel lijkt het me een goed idee om bij iedere mogelijke verandering de eenvoudige basisfunctie van geld als uitgangspunt te nemen: het verkrijgen van een evenredig tegoed voor geleverde arbeid, zodat daar arbeid van overeenkomstige waarde voor in ruil gekregen kan worden.

    3. Inderdaad Pieter, zoals je zeer terecht stelt, de eenvoudige basisfunctie van geld. Vraag dat aan traditionele economen en men zal misschien denken dat je een buitenaards wezen bent. Een economisch grondbeginsel stelt dat geld neutraal is, dit wil zeggen dat er economisch gezien nooit of te nooit sprake kan zijn van een geldtekort. We moeten dus niet gaan zoeken naar geld maar nadenken hoe we ooit op de absurde gedachte zijn gekomen dat er wel een geldtekort zou zijn. En dat ligt volledig binnen onze manier van denken, er is derhalve geen economische crisis maar een crisis van het maatschappelijke denken. Om deze reden staan we op de vooravond van een waarachtige paradigmaverschuiving, de vraag is nog enkel hoe en wanneer we dit gaan realiseren. Hierover waren we het al eens, het vereist verantwoordelijkheidszin om dit alles op een vreedzame manier aan te pakken, jammer genoeg kunnen we hierover geen garanties geven gezien de omstandigheden, laat ons alvast hopen dat we de schade kunnen beperken.  

    4. Garanties kun je nooit geven maar er zitten ook geen garanties aan Liefde, juist omdat het vrij is zal het creëren wat men tracht te bereiken wat geboren/gestuurd is uit/met Liefde, als men maar durft te geloven in de werking ervan en vanuit Liefde handelt en blijft handelen. De weg naar alles wat men wenst te creëren zit in het hart. Mvg.Jasper.

    5. Geld moet dekking hebben. Die plannetjes van “prosument” komen neer op ongedekt geld uitgeven. Fiat geld wordt gedekt door een terugbetaalverplichting plus rente. Ongedekt geld verspreiden leidt tot (zoals Pieter Stuurman terecht aangeeft) veel geld en weinig goederen -> inflatie. Het is dan slimmer toekomstige resources, zoals arbeidsuren, te monetariseren. 

    6. Beste Germen, -persoonlijke aanval verwijderd- en we zijn je dankbaar dat je ook eens openlijk het debat aangaat, dat op zich is al een kentering. De stelling ‘geld moet dekking hebben’ is een platitude die ook leidt tot een psychische blokkade die ons elk diepgaander inzicht ontneemt. Ook je verwijzing naar rentie is daar een perfect voorbeeld van, ook nog nooit over nagedacht wellicht en dat is te begrijpen binnen dezelfde cluster van denkpatronen. Net zoals je verwijzing naar inflatie, economisch gezien bestaat hier helemaal geen grondslag voor zoals bv ook het IMF bevestigt in hun rapport. Kortom, je optreden heeft een bijzondere waarde, in één post slaag je erin om aan te geven waarom we als mensheid in deze miserie zitten. Ik zou zeggen, een dikke proficiat!!! Het is bijna wonderbaarlijk. Aangezien jij dan toch de expert bent de volgende vraagstelling. Met exact 1 Euro kunnen we heel de economie laten draaien en met diezlefde Euro wordt steeds meer waarde (bv activa) gecreëerd. Leg ons dan eens uit wat je bedoelt met ‘geld moet dekking’ hebben? Anders gezegd, we gaan nu de rollen eens omdraaien, ipv dat je alles gewoon blokkeert dmv niet doordachte stellingen te plaatsen, stellen wij wat vragen over die stellingen. Het is nu aan jou, akkoord? Merk op, dit gaat niet over jou maar over de kapitale denkfouten die ons als mensheid diep in het hart raken.  

    7. En wat met de neerbuigende verwijzing naar ‘plannetjes’ ? Wees aub eens eerlijk, of mag dat niet gevraagd worden? Het is werkelijk een schande, echt waar.

    8. “platitude”
     Die helaas door je uit het oog verloren wordt, zodat ik deze toch moet vermelden.

     Leg ons dan eens uit wat je bedoelt met ‘geld moet dekking’ hebben?
     Geld is een abstract ruilmiddel, dat slechts waarde heeft omdat beide partijen (de betaler en de betaalde) het erover eens zijn dat geld waarde vertegenwoordigt. Deze overtuiging komt alleen tot stand als er gegronde redenen zijn om aan te nemen dat er niet veel meer geld bijkomt. In het geval van fiat currency is deze reden dat nieuw geld terugbetaald moet worden aan de centrale bank; in het geval van bitcoins is dat de zeer lastige, en ook wiskundig begrensde, techniek om nieuwe bitcoins te produceren. 

     Ook je verwijzing naar rentie is daar een perfect voorbeeld van, ook nog nooit over nagedacht wellicht
     Vanzelfsprekend heb ik uitgebreid nagedacht over het fenomeen rente, zoals je ook had kunnen weten als je mijn artikelen over dit onderwerp had gelezen in plaats van je evangelie eindeloos rond te toeteren. 
     https://www.visionair.nl/ideeen/ideeenbus/rente-noodzaak-of-woeker/
     Rente is een middel om geld schaars te maken en voor dekking te zorgen. Er zijn ook andere middelen, zoals specie (e.g. goudstukken) of een Bitcoinachtig systeem. Persoonlijk ben ik om deze reden voorstander van een systeem op basis van energie. Dit is de valuta van de (levende) natuur. 
     https://www.visionair.nl/ideeen/wereld/energie-als-geld/

    9. En ja Germen, je hebt gelijk dat economie gedreven wordt op het eigen of natuurlijk vermogen, net hierom kunnen we middels een monetaire reset het herstel inluiden. Ook dat hou je netjes buiten beschouwing en/of tracht je te ondermijnen door je handelen. Het is bijzonder om zien, wet je dus zelf ambieert spreek je zelf tegen. Als je dat zelf niet begrijpt, kan slechts medelijden een congruente reactie zijn.  

    10. Ik zou niet weten hoe ik mezelf in de nesten werk. Ik heb een duidelijke uitleg gegeven van wat ik met de door je genoemde begrippen bedoel; hier lever je geen inhoudelijke kritiek op maar je gaat door met op de man spelen. 

    11. Nee Germen, misschien moet je eens een beetje eerlijk worden met de lezer en zeggen wat je mensen allemaal onthoudt. Over rente hadden we eerder een artikel aangeboden waarvan je stelde dat het niveau te hoog zou zijn om te plaatsen. Denk je nu echt dat we ons hierdoor gecharmeerd voelen? Nee Germen, het geeft enkel aan hoe manipulatief media is en dit ligt volledig besloten binnen het zgn element van begrensde of beperkte rationaliteit. Als iets niet begrepen wordt door media, dan plaatsen ze het maar niet en dat ondanks de inhoud wel degelijk klopt en zich stoelt op nogal wat wetenschappelik studiewerk. Vandaar de uitspraak ‘de dictator zit achter het loket’, het wil zeggen dat de bevolking heel wat nuttige informatie wordt achtergehouden en op die manier ook ‘dom’ worden gehouden. En dit proces gebeurt zelfs niet bewust, het is net onbewust en een gevolg van gebrek aan inzicht, meer ook niet. 

    12. Dit artikel gaat niet over rente, het gaat over de oorzaken van de steeds groeiende kloof tussen arm en rijk.
     Alleen al om deze reden zou ik je niet ter zake doende reacties in de Mülleimer moeten flikkeren. In ons reglement staat duidelijk dat we geen behoefte hebben aan copypaste artikelen van elders, daar zijn sociale nieuwssites voor. We hebben ook geen behoefte aan activistische propaganda van een of andere meneer of mevrouw die zichzelf als de messias beschouwt, daar zijn eigen weblogs voor. Onze lezers zijn verre van achterlijk en zullen zeker niet alleen visionair.nl als nieuwsmedium raadplegen.

    13. Heb een reactie gegeven bij rente Germen, volledig volgens je wensen dienen we. Wat je copy/paste artikelen noemt zijn eigen artikelen op basis van onderzoek en die delen we ter volwassen dialoog, niet meer dan dat. Maar ook hier geef je dan weer een mooie getuigenis van hoe je handelt, aan  literalistisch geouwehoer heeft inderdaad niemand geen boodschap, je hebt zelfs geen idee waar dat over gaat waardoor je wel degelijk je lezers als achterlijk beschouwd. Op basis van je reactie – en wanneer eerlijkheid nog een optie is – zou je ook nog extra regels moeten opnemen in je reglement. Je kan zelf wel bedenken wat die regels zouden moeten zijn, over deze dynamiek werd reeds bericht op dit forum. Verder nemen we aan dat je als visionair weet dat alles onlosmakelijk verbonden is, het haststarrig fragmenteren van reacties onder het mom van ‘off topic’ is dan ook tegengesteld aan de doelstelling die je zegt te ambiëren. Dus Germen, beschouw de lezer maar als achterlijk, je volste recht dat we dan met evenveel recht mogen kaderen maar ook onderbouwen. Messias? Heel eenvoudig, de dictator zit aan het loket, verwerp alles wat je niet bevatten kunt en noem dan iedereen achterlijk met mooie woordjes die misschien elementair fatsoen doen vermoeden maar dat geenszins zijn. Het krijgt zelfs iets van een grap, niet waar? :)

    14. Dit artikel gaat over ‘Wat is de reden van de toenemende ongelijkheid?’
      
     Volgens de economieboekjes is geld waardenvrij. Het is niet meer dan een ruilmiddel en het wordt geacht geen effect te hebben op de transacties. Bernard Lietaer betwist die visie – ‘Geld is helemaal niet waardenvrij’, stelt hij. ‘Het monetaire systeem is – ook al is dat onbewust gebeurd – geprogrammeerd om een bepaald gedrag te veroorzaken. Het werkt concurrentie en kortetermijndenken in de hand, het dwingt tot economische groei en het onderwaardeert zorg, onderwijs en taken die cruciaal zijn om een samenleving in stand te houden. De economische theorie leert dat mensen concurreren om markten en grondstoffen … ík denk dat mensen in werkelijkheid concurreren om geld. Die concurrentie is een direct gevolg van de wijze waarop geld wordt gecreëerd. Banken brengen geld in omloop door middel van leningen. Zodra iemand bijvoorbeeld een hypotheek van 100 duizend euro afsluit, ontstaat er geld dat in de economie gaat circuleren. Maar dan komt het: de bank verwacht dat de ontvanger van de lening in de daaropvolgende twintig jaar in totaal 200 duizend euro terugbetaalt aan aflossing en rente. Maar die tweede 100 duizend euro creëert de bank niet. Dat geld – de rente – moet de ontvanger van de lening op de één of andere manier zien te bemachtigen en dat dwingt hem tot concurrentie met anderen. Heel simpel is het zo … er moeten mensen failliet gaan om anderen in staat te stellen hun leningen te kunnen aflossen. Tegelijkertijd heeft rente concentratie van rijkdom tot gevolg. Zij die geld hebben, worden ‘automatisch’ rijker. Bovendien dwingt het systeem de maatschappij tot voortdurende economische groei … er móet steeds nieuw geld in omloop worden gebracht om leningen te kunnen aflossen. Mijn conclusie is dat hebzucht en competitiedrang geen inherente menselijke eigenschappen zijn. Die eigenschappen worden voortdurend gestimuleerd door het soort geld dat we gebruiken. Er is meer dan genoeg voedsel en werk voor iedereen. Er is alleen schaarste aan geld.’ (Bernard Lietaer)
     Vervolgens, dit artikel gaat niet over rente (dixit Germen). Zeer correct, de reden voor de toemenende ongelijkheid is (oa) rente. Tja, wat eenvoud vermag.
      
      

  2. Een uitstekende en kernachtige analyse, Pieter. 
   Precies; met geld maak je geld. We zullen daarom rijkdom meer moeten belasten dan nu. Daarom was de 1,2% fictief rendementsheffing van Vermeend ook een briljante zet. Jammer alleen dat ook BV’s en NV’s hier niet onder vallen. 

 5. V: WAT IS DE REDEN VAN DE TOENEMENDE ONGELIJKHEID?
  A: Het piramide-spel vergelijkbaar met Monopolie voor wie de Keizerstraat met alle hotel heeft (elke passant is de klos). Inleveren aan de rijke bezitter. Da’s de enige reden – op het hoogste nivo.

  1. Ja Henkst, zo eenvoudig is het uiteindelijk, het spelen van Monopoly leidt tot een gedrag dat inherent anderen uitsluit als gevolg van de doelstelling binnen dat spel. Als gezelschapsspel is dat betrekkelijk mild, in realiteit leidt het tot een schouwspel dat geenszins laat vermoeden dat economische studies nog zinvol zijn. We stellen Monopoly centraal om dan te denken dat het over economie gaat, deze verwisseling nemen we voor normaal waardoor de economisch crisis een logisch gevolg wordt. Dat psychologen spreken over een wereldwijde auto immuun ziekte is dan ook niet onterecht. 

   1. Monopolie : De Theorie

    Theorie

    De huidige economische doctrine leert dat monopolies inefficiënt zijn voor een land als geheel. Een bedrijf met een zuiver monopolie kan zijn prijs zo hoog maken als het zelf wil: de klant moet de dienst toch afnemen. Ook bestaat bij het bedrijf geen prikkel om klanten zo goed mogelijk te helpen.

    Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Monopolie

    Als men dit monopolie zal zien als de uitwerking van plan door een kartel-vorming al is het achter de schermen en verborgen en als het ware uit het zicht van de msm , dan zou men kunnen zien dat het zeker een complot kan dienen. Het komen tot een N.W.O. (Nieuwe Wereld Orde) de lijfspreuk van dat kartel is Novus Ordo Seclorum wat betekent Orde Uit Chaos, zie de 9/11 als een onderdeel van die chaos evenals de crisis, evenals de angst voor armageddon zoals men had voor 2012 of de onrust die in Amerika gaat ontstaan. Of de angst voor W.O.III evenals de onrust die er eventueel gaat ontstaan als men doorgaat richting hyperinflatie en men laat maatschappijen economisch langzaam instorten. Men heeft geld zat en men bezit alles al, dus ook tijd genoeg. Bekijk onderstaande video aandachtig vanaf de 0:36:00 en kijk langs de symboliek van de cijfers van het jaar 2012 af dat zijn slechts cijfers in het geheel van die gecreerde chaos. Uit angst ontstaat er ook chaos in het denken. Het beschrijft de creatie van dezelfde chaos die als het ware welke als men ’the dots connect’ ook zorgt voor de toenemende ongelijkheid die men in dit artikel beschrijft : http://youtu.be/hlfYHAV1i8w

    1. Zeer congruent bericht Jasper, om een of andere reden krijg ik geen geluid bij dat filmpje maar de materie is me niet ongekend. Angst voor hyperinflatie wordt kunstmatig in stand gehouden maar is ook een gevolg van een collectief trauma (Weimar, Zimbabwe), het routinedenken kadert elke gezonde optie tot herstel binnen deze gebeurtenissen maar gaan flagrant voorbij aan de redenen waarom ze hebben plaatsgevonden. Anders gezegd, het gevolg van de pathologie was hyperinflatie, alles wat schijnbaar nog maar in de buurt komt wordt simplistisch vertaald volgens dezelfde pathologie en daar stopt het verhaal, een platitude dus. Het monetaire beleid heeft toegang tot verschillende tools die evenwichtig en simultaan kunnen gebruikt worden om het redelijke evenwicht te realiseren en onderhouden. De kortzichtigheid van het reflexmatige en geconditioneeirde denken ondermijnt elke poging tot herstel, niet eens wetend waar het nu echt om gaat. Het eenzijdig inflatoire denken is hierbij als een balk in het oog, dat je met een neutrale kapitaalsinjectie bv de volledige koopkrachtpariteit kan wegwerken is zelfs een idee dat niet eens in het bewustzijn opkomt, toch menen sommigen werkelijk alles te kennen van economie. Anders gezegd, de situatie is wel degelijk zeer ernstig te noemen, het is alsof we collectieve zelfmoord ambiëren door alle pogingen tot herstel zo snel mogelijk de kop in te drukken door het te boycotten met platitudes die we vervolgens halsstarrig gaan verdedigen alsof ze berusten op wat men economische kennis durft te noemen. Op die manier is iedereen Visionair natuurlijk, doe altijd hetzelfde en hetzelfde zal zich herhalen, neem een tekst uit het verleden en verander de personages, voeg wat zout en peper toe en je bent Visionair, eenvoudig verhaal. Rechtvaardigheid, gelijkheid, menselijke waarden, ethiek en andere termen die hiernaar verwijzen, verklaren we tot holle retoriek om vervolgens het failliet der mensheid aan te kondigen. En wie hiernaar durft te verwijzen is een doemdenker, not done. Tja, aan informatie is geen gebrek, noch aan prachtige alternatieven maar vooralsnog blijft het hol en ethiek is een zaak voor in de boekjes, moreel handelen is iets voor buitenaardse wezens die het nog niet begrepen hebben. Het is altijd al zo geweest, daar zetten we een punt en geen stap verder, dat zou teveel pijn doen aan de hersenen.   

    2. Beste Prosument theoretisch zijn de plannen en theorieen omtrent het noodzakelijke financieel beleid welke je hier wenst aan te dragen op Visionair zeker haalbaar, maar met alle integriteit waarin je ze ook wenst aan te dragen het zal praktisch gezien gewoonweg geen haalbare kaart zijn. Het gevormde kartel wat ik beschrijf in mijn vorige reactie heeft een monopolie over alle machts-instituten, men zal zichzelf niet in de vingers wensen te snijden. Dat betreft ook het monetaire o.a. IMF, FRB, ECB. Vergeet niet dat ‘afvalligen’ van dat kartel al eerder van het toneel zijn verdwenen v.b. JFK in Amerika , Khadaffi in het midden-oosten, Pim Fortuin in Nederland en er zou een lange lijst kunnen volgen die ik hier niet benoem. De oplossing zit er niet in de conventionele weg te volgen men zal daar vanaf moeten gaan wijken , tenzij ik iets mis en jij die weg zult weten. Tenzij men massaal het systeem van binnenuit met de waarheid die is kan bestoken en die in het licht kan brengen. Dus dan zal men de msm moeten kunnen opeisen en daar bestaat maar 1 weg in en dat is de publieke omroep die is van het volk als alles goed zal zijn. Of in het publieke domein binnen de regels van de wet veel aandacht trekken zodat men niet kan ontwijken of ontkennen. Massaal klachten indienen, aanklagen e.d. op ongekende schaal dat zal ook publiciteit generen in de msm daar kan men niet om heen, want dat zal hen hun geloofwaardigheid gaan kosten. Verder kan men rondom zich heen mensen wakker maken en op het net want de kracht van het collectief dat is onze ware kracht. Door ook in de kracht van het collectief te blijven zou men de innerlijke vrede moeten beheersen komend vanuit de plek van de alerte observeerder , de ruimte in het denken, (het niet denken geen gedachten volgen dus) welke de grootste kracht in zich draagt van het Zijn. Een boeddhist noem het de leegheid, Christus noemde het The Fullness of Life te vertalen naar de volheid van leven. In die leeghied bestaat er geen ego en geen ander vormen meer maar kan men een connectie voelen met het collectief , Al-Wat-Is.  Vanwege het belang om die aangedragen video toch te kunnen bekijken met geluid en deze eventueel ook veilig te stellen door de verdeling ervan de volgende link :  http://www.filedropper.com/hgjkjl748

    3. Beste Japser, zit zeker waarheid in wat je stelt, getuigenissen hierover vliegen ons rond de oren. Het enige dat het zegt is dat de situatie zeer ernstig te noemen is, zelfs de meest elementaire zaken worden niet enkel verduisterd maar ook krachtdadig tegengewerkt. En als je daar iets over durft te zeggen dan wordt de zaak enkel nog erger, aan verklaringen ontbreekt het natuurlijk niet en zoals we zien werkt deze dynamiek wonderwel. Het ‘kartel’ waar je naar verwijst heeft zich diep in onze samenleving kunnen doordringen, continu worden we misleid door mooie spreukjes maar die – wanneer je het nader onderzoekt – alle congruentie missen. Er is niet veel hoop meer op beterschap, de slachting gaat gewoon verder.    

 6. Geweldig inzichtelijke reactie hier van Pieter Stuurman op 4 oktober 2013 om 1452, helemaal mee eens. Geen samenzwering als hoofdoorzaak, geld is gereedschap dat zichzelf maakt. 

Laat een reactie achter