Benedictijnse optie: de oplossing?

De Benedictijnse optie

De maatschappij wordt steeds minder gastvrij voor christenen. Geïnspireerd door de Schotse filosoof Alasdair McIntyre, kiezen daarom steeds meer christenen voor een bestaan in een commune van geloofsgenoten, om het geloof levend te houden en opnieuw te verspreiden in wat zij zien als de nieuwe donkere middeleeuwen: de zogeheten Benedictijnse optie.

Na de ineenstorting van het West-Romeinse Rijk in de vijfde eeuw, overheerste moord en doodslag in de gebieden waar ooit de Pax Romana heerste.

Benedictus van Nursia was een christelijke (in die tijd betekende dat: rooms-katholieke) jongeman, geboren vlak na de val van het Romeinse Rijk. Hij trok naar Rome om te studeren. De decadentie en chaos in het pas door Odoaker geplunderde Rome vervulde hem met weerzin. Benedictus trok daarom de bossen in om te bidden tot God en zijn levensdoel te vinden. Hij vond een grot en leefde hier drie jaar. Toen hij terugkeerde naar de bewoonde wereld had hij het antwoord op zijn levensvragen: hij stichtte een school voor jonge mannen om zich te verdiepen in het geloof. Het eerste christelijke klooster in de katholieke wereld was geboren. In feite bestonden er al langer kloosters, zoals het oudste (koptische) christelijke klooster ter wereld, dat van Sint Antonius in Egypte (300). Het eerste katholieke klooster ontwikkelde zich tot de Benedictijnse kloosterorde, die nog steeds bestaat.

Benedictus schreef de Regula Benedicti als een soort “grondwet” van het kloosterleven. Centraal in deze Regula stonden drie geloften: de gelofte tot kuisheid (dertig dagen zonder seks, maar dan je hele leven lang), de gelofte tot armoede en de gelofte tot gehoorzaamheid aan de abt, de leider van het klooster. Deze Benedictijner regels bleken erg succesvol en werden door andere kloosterordes met kleine wijzigingen overgenomen. Dankzij deze regels ontstonden hechte, gedisciplineerde gemeenschappen waarbinnen het geloof levend werd gehouden. Kloosters werden de uitvalsbasis van waaruit monniken er op uit werden gestuurd om de omringende heidenen te bekeren. Die konden weinig waardering opbrengen voor deze lastpakken die hun geliefde heilige Wodanseiken omhakten en reageerden vaak agressief. Geregeld ontstonden er zo nieuwe martelaren, het voorportaal voor zalig- en heiligverklaring. Uiteindelijk, met de nodige militaire dwang van bekeerde vorsten zoals Karel de Grote, slaagden de monniken in hun missie en werd Europa een christelijk continent.

Levensvatbare kernen

Geloof blijft het meest in stand als het in een groep gedeeld wordt. Als de meerderheid van de maatschappij niet meer christelijk is, zal dit vroeg of laat leiden tot verzwakking van het geloof bij de overgebleven christenen. De aanhangers van de Benedictijner optie willen daarom levensvatbare kernen van christenen vormen, waarvanuit de samenleving opnieuw gekerstend kan worden. Niet meer de kerk binnen de samenleving, maar een strategische terugtocht om het christelijk geloof in de Grote Verdrukking (een in de bijbel voorspelde periode van heftige christenvervolging, waarin de meeste christenen geloven) te laten overleven.

Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?

Op dit moment is de kerk in de westerse wereld kwijnende. Deze overlevingsstrategie zal de kans groter maken dat kerken zich kunnen herstellen. Voor de samenleving als geheel betekent dit, dat er gesloten, sektarische subculturen bijkomen. Het christendom is in haar zuivere vorm een pacifistisch en apolitiek geloof. De kans op terrorisme of geweld door deze ontwikkeling zal niet toenemen en mogelijk zelfs afnemen, omdat deze kloosterachtige gemeenschappen maatschappelijke randfiguren zullen adopteren.

Ook bieden deze gemeenschappen een goede hoop dat het verval van de westerse samenleving gekeerd kan worden, tenzij een extreem vijandig klimaat ontstaat. Bijvoorbeeld door een machtsovername door islamisten of een andere fanatiek antichristelijke groep die ze actief uit probeert te roeien.

Meer informatie

12 gedachten over “De Benedictijnse optie”

  1. Heb vanmorgen naar een heel interessante herhaling van de aflevering “Star Talk” gekeken op NGC seizoen 1, aflevering 3. Neil deGrasse Tyson interviewt evolutie bioloog Richard Dawkins privé en gebruikt vervolgens dit materiaal in zijn programma Star Talk, om een pater jezuiet te vragen over zijn standpunten hierin. In tegenstelling tot wat ik verwachtte, twijfelt de pater totaal niet aan de evolutitheorie. Je moet zelf maar kijken, en erger je vooral niet aan Neils behoefte om op de voorgrond te treden, het gesprek op zich is boeiende dialoog.

   Direct daarop op dezelfde zender, een herhaalde aflevering bekeken van Origins: ” The Journey Of Humankind”. Waarom voeren wij mensen oorlog, en wat is de oorzaak? Oorspronkelijk niet de religie dus, wat voor mij een heel verhelderende, verrassende nieuwe kijk op de zaken bleek te hebben. Maar goed, men kan er zelf achter komen hoe dat dan wel zit, ook al lijkt de situatie nu heel anders.

   1. De humanistische optie moeten we doen, niet weer the god delusion.
    Sommige christenen twijfelen niet meer aan de onvermijdelijke evolutie, de paus ook niet.
    Die geloven in de god van de gaten.

 1. Grappig: Alle geloven/culturen/mythologieën gaan over natuurgoden/fenomenen/aardecycli/gezin/zorgzaam zijn etc. Het probleem ligt bij het huidige geldsysteem van groei/macht behouden.(steeds meer mensen gaan armer worden/kunnen niet meer meedoen) Technologie en ethiek gaan vaak niet samen. Zijn elkaars tegenpolen.
  In principe maakt het niet veel uit welk geloofssysteem er heerst. Het geldsysteem beïnvloed/stuurt je leven veel meer, dan religie etc. Voorbeeld: vroeger had je 13 kinderen. Nu 1 a 2 kinderen. Kinderen werden thuis opgevoed. Nu al steeds jonger in de opvang/school. Er vindt dus een verschuiving plaats, die ik niet toejuich. Er ontstaat langzaam singulariteit. Technologie kan zo compleet de overhand krijgen. En het is nu al gaande.
  Vraag is: waarom? Reden: De NWO. Waarom NWO/agenda30? Heeft dit met de aardecycli te maken? Zo ja, dan is er nog geen reden om de mens zwaar te onderdrukken. Mensen helpen elkaar als het echt moet.(bij rampen etc.). Het huidige systeem neemt juist het vertrouwen in elkaar/de mens weg.(steeds meer controle/regels etc.) Voor elkaar zorgen in de basis wordt bemoeilijkt. Hierdoor groei je uit elkaar. Ik vind dat we hier snel iets aan moeten gaan doen. Dat hoeft van mij niet vanuit een geloof en zeker niet gedwongen vanuit het systeem. Het systeem moet er ruimte voor geven(begint bij accepteren dat niet iedereen betaald werk kan gaan doen/of meer tijd geven om te groeien/werken naar een vak/baan/levensdoel etc.) en dan komt het vanzelf wel goed. De mens heeft immers elkaar nodig.
  De gewone mens moet beseffen dat oorlogen ontstaan door de top/macht/groeperingen en niet onder de gewone mens zelf. Laat je niet gebruiken. Probeer een andere weg te zoeken om gelukkig te zijn. Als je een goed mens bent, dan kom je altijd wel een goed mens tegen. Blijf praten met elkaar. Dan kom je erachter dat elk mens ongeveer dezelfde problemen heeft.(vanuit het systeem gevoed)
  Tip/besef: Terrorisme is van bovenaf gevoed. Irakoorlog, 9/11 etc. gaat puur om macht sturing.
  Ik heb al op mijn 15de(1980) geleerd bij aardrijkskunde dat het westen langzaam richting het oosten zou gaan om grondstoffen. Die heb je namelijk nodig om technologie te maken. Vrijwel alle landen hebben de agenda 21/30 ondertekend. Dus de top over de gehele wereld werkt al samen. Wij zijn maar de pionnen. Dus wij moeten elkaar gaan helpen/steunen. Geloof mij: ook onder de islam wordt hier veel over gesproken. Ook zij praten(bezorgd) over werking systeem en niet over afkomst/religieverschillen onder de mensheid. Die paar terroristen(vaak jongeren, die nog zoekende zijn naar een levensdoel/dus makkelijk te manipuleren) zijn volledig gehersenspoeld door drugs etc. Heeft niks met het pure geloof te maken.
  Een persoon die omkomt bij een strijd wordt altijd een martelaar van god genoemd. Dus ook een spelend kind die omkomt door een mijn/granaatscherf/kogel etc. Ze bedoelen daar meer het lot mee. En zo heb je allerlei berichten in het nieuws die de dingen verkeerd of bewust verkeerd naar buiten brengen. Vergelijk het met de Anti-Rusland campagne.
  Blijf dus dicht bij jezelf(alle kleurtjes). Vooral in een groep.

  1. Heldere reactie hierboven Elise, jij gebruikt jouw verstand objectief. Normale moslims heb ik nog nooit persoonlijk ervaren. als lastig om mee om te gaan, christenen ook niet. Ze denken alleen vaak te rechtlijnig en naar hun sprookjes boekjes naar mijn smaak. daar heb ik de pest aan. De abormalen vindt je zowel onder christenen als onder moslims, maakt geen verschil. Terroristen kom je ze onder beide groepen tegen en de hele wereld. Kijk naar wat de katholieken en protestanten deden in Ierland, lekker fris groepje was dat. Of zoals je al aanduidde, het grootkapitaal, (over het algemeen christelijk en moslim) en hun belangen. Daar komen al die oorlogen over deze hele wereld vandaan, om o.a. grondstoffen, macht, en bezit. Kijk eens naar wat Trump aan het doen is, verwachtte ik al, helemaal het type mens daarvoor, dus de pot verwijt de ketel dat ie zwart ziet. Maar verder heb jij alles al gezegd, helemaal mee eens.

Laat een reactie achter