De vrijbuiterszone Kowloon, voordat de enclave gesloopt werd in 1990. Op deze twee hectare Chinees grondgebied binnen Brits Hong Kong woonden 30.000 mensen op elkaar.

Nederlanders hebben ademruimte nodig

Veel van de problemen in Nederland zijn terug te voeren op één oorzaak: de beperkte ruimte, zowel fysiek als qua handelingsvrijheid. Verstikken we toekomstige uitvinders en creatievelingen?

Catastrofes en stagnatie in de geschiedenis van het aardse leven
In de natuur vindt evolutie niet altijd even snel plaats. Vroeger werd geloofd dat evolutie een langzaam, geleidelijk proces was, dat miljoenen jaren in beslag nam. Nu weten we beter. De vorming van soorten wordt gekenmerkt door miljoenen jaren van stagnatie, afgewisseld door korte perioden van zeer snelle veranderingen, namelijk als er ruimte komt voor nieuwe soorten. De welbekende inslag van de Chicxulub-asteroïde 65 miljoen jaar geleden, roeide de dinosauriërs (op de vogels na) uit, maar leidde tot een explosie aan nieuwe zoogdier- en vogelsoorten. Door het wegvallen van de bijna onverslaanbare climaxsoorten, die zeer goed aan hun stabiele leefgebied waren aangepast, ontstonden er mogelijkheden voor nieuwe biologische experimenten. In slechts tien miljoen jaar ontstonden alle moderne zoogdiergroepen, hadden haaien de plek van de ichtyosaurussen overgenomen en maakten drie meter grote schrikvogels net als de uitgestorven raptors eerder, het leven van kleinere dieren zuur. In de tien miljoen jaar van dit Paleoceen gebeurde er meer dan in de bijna honderd miljoen jaar van het Krijt, daarvoor.

Kortom: een plotselinge, radicale verandering schept ruimte, wat weer leidt tot een explosie aan nieuwvorming.

Dit zien we ook terug in menselijke maatschappijen. We schreven op Visionair al eerder over Vrijstaat Wonderland. Wonderland is een weilandje van 6 bij 500 vierkante meter in het niemandsland tussen Nederland en Duitsland. Dit stukje land van nog geen derde hectare oefende een grote aantrekkingskracht uit op dromers en pioniers. De reden: Wonderland had iets niet, wat het omringende land wél heeft: een verstikkende keurslijf van wetten en regels. Vrijheid, dus. Helaas is door bruut politiegeweld een (voorlopig) einde gekomen aan dit interessante experiment.

Op dit moment heeft de gevestigde orde, overwegend babyboomers en de ouderen van generatie X, Nederland zo dichtgetimmerd dat er weinig ruimte is voor nieuwkomers, zoals millennials. Woonruimte, land en lucratieve banen zijn er nauwelijks voor deze buitenstaanders.

De vrijbuiterszone Kowloon, voordat de enclave gesloopt werd in 1990. Op deze twee hectare Chinees grondgebied binnen Brits Hong Kong woonden 30.000 mensen op elkaar.
De vrijbuiterszone Kowloon, voordat de enclave gesloopt werd in 1990. Over de 30 000 inwoners op deze twee hectare Chinees grondgebied binnen Brits Hong Kong had de Hongkongse overheid officieel niets te zeggen. Het gevolg: een ongekende wildgroei. Een gruwel voor ambtenaren, een bron van inspiratie voor anarchisten.

De oplossing: regelvrije zones?
Regels zijn er niet voor niets. Zo redt de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom, of het verbod op het uitstoten van dioxine, veel levens. Toch zijn er ook veel regels die onnodig hinderlijk zijn en het eigen initiatief van de Nederlandse bevolking verstikken. Een mooi voorbeeld is de nadrukkelijk aanwezige ruimtelijke ordeningswetgeving en het Bouwbesluit. Beide leiden er toe dat er een kunstmatige schaarste aan bouwgrond ontstaat en woningen onnodig luxe worden gebouwd. Ook de patentwetgeving verstikt veel bedrijvigheid en kost zelfs levens. Bijvoorbeeld door patenten op levensreddende medicijnen.

Er moeten kleine gebieden waar toch weinig mee wordt gedaan worden aangewezen als regelluw gebied. Zo zou je de braakliggende grond in verkeersknooppunten als zodanig kunnen aanwijzen. Hier kunnen dan bijvoorbeeld tiny houses worden gebouwd. Het leed van iemand die in een betaalbaar, droog, maar minder comfortabel woninkje woont, is ontegenzeggelijk minder dan iemand die door huurschulden dakloos wordt en moet zwerven. Waarom geen Nederlands Kowloon?

Ook kunnen regels tijdelijk worden opgeschort, bijvoorbeeld in een groeisector. De Nederlandse economie liep nog nooit zo goed als in de tijd dat Nederland geen patentwetgeving kende, tussen 1869 en 1883. Kortom, waar wachten we op?

4 gedachten over “Nederlanders hebben ademruimte nodig”

  1. Tja een landje van 200km lengte en een breedte van 100km met dik 17 miljoen inwoners.
    Politiek gewoon een stop zetten op honderduizenden mensen binnenhalen die nooit meer weggaan. Ga naar Hongarije, Roemenie, enz daar is plaats genoeg en ben je ook veilig. Durf dit gewoon te benoemen en zoek niet naar anders want dat is er niet. Nederland is super maar dan ok supervol.

    1. nee, nee, niet naar oost europa. daar is het lekker rustig en politiek incorrect en dat willen we graag zo houden. moerasrebellen die anno 2017 nog steeds in de lage landen wonen, blijven maar beter daar, kunnen hooguit een storende faktor worden in deze (licht) anarchistische leefgebieden.

  2. Misschien is dat alleen gunstig op de korte termijn en krijg je van die bubbels die na een tijdje knappen.
    Omdat economie niet eeuwig door kan groeien, zo gaat dat altijd.

  3. Na de oorlog waren we met zo’n 7 millioen, heerlijk rust ruimte en allemaal nederlanders onder mekaar, we leefden plezierig, hadden te eten, en heel weinig overspannen mensen, maar dat mocht niet duren, geld macht en onverstand te samen hebben er voor gezorgt dat dit mooie kleine landje, nu practies onleefbaar is, vol jakerende psychopatische narcistische zenuwelijders, jammer maar alles went hangen ook !

Laat een reactie achter