Eurostaete is het geel-omrande gebied. Door een fout van het Duitse kadaster werd dit statenloos.

Vrijstaat Wonderland opgericht in niemandsland Nederland en Duitsland

Door een bureaucratische fout is er nu toch een klein stuk niemandsland ontstaan tussen Nederland en Duitsland. Aanleiding voor honderden idealisten om na te denken over hun ideale land, Vrijstaat Wonderland.

Fout van het Duitse kadaster
Staten zijn uitermate hebberig bij het opeisen van land. Vrijwel elke vierkante meter land op aarde, en ook veel zee, behoort toe aan een staat.

Het verhaal van Vrijstaat Wonderland begon bij een fout, of misverstand, bij het Duitse kadaster. Tussen grenspalen 142 en 144 nabij het Drentse Coevorden volgt de grens tussen Duitsland en Nederland een inmiddels gedempte sloot. Volgens een grenstractaat tussen Nederland en Hannover uit 1824 (getekend in 1825) werd bepaald dat de grens tussen de palen 8 en 9 de contouren van deze sloot volgt, waarbij de sloot in zijn geheel bij Hannover hoort.[1] Later werden grenspalen 8 en 9 hernoemd in 142 en 144, waarbij een tussenpaal die aan het noordelijkste punt van deze uitstulping staat nummer 143 kreeg. Bij een grondtransactie werd door een Duitse notaris alleen de grond binnen de uitstulping tot aan het midden van de sloot in het Duitse Grundbuch ingeschreven. Hierdoor ontstond in feite een strook niemandsland van zo’n 500 meter lang en 6 meter breed (de afstand tussen het midden van de sloot en de grenspalen) oftewel 3000 vierkante meter, aldus Wikipedia.

Eurostaete is het geel-omrande gebied. Door een fout van het Duitse kadaster werd dit statenloos.
Eurostaete is het geel-omrande gebied. Door een fout van het Duitse kadaster werd dit statenloos.

Juridische haarkloverijen met de gemeente Coevorden, die niet al te netjes met eigendomsrechten omsprong, vormden de directe aanleiding. De eigenaar van de grond, gepromoveerd klinisch chemicus Gerrit Beukeveld, besloot vanwege de naar eigen zeggen onrechtvaardige behandeling die hij onderging, om op de smalle strook niemandsland een eigen land uit te roepen. Eerst Vrijstaat Beukeveld, dan Eurostaete geheten, waarvan nu een deel in samenwerking met een groep idealisten uitgeroepen is tot het project Vrijstaat Wonderland. De website van Vrijstaat Wonderland spreekt over een tien keer zo klein stuk, van 300 vierkante meter. Dit is ongeveer de oppervlakte van een groot vrijstaand huis met tuin. Alleen als er een erg hoge flat gebouwd wordt, en/of een diepe kelder natuurlijk, kunnen hier veel mensen wonen.

Helaas voor Beukeveld trok de gemeente Coevorden zich van zijn protesten niets aan en gaf aardoliemaatschappij NAM toestemming om een pijpleiding over het niemandsland aan te leggen. Reden voor Beukeveld om in een brief aan toenmalig premier Balkenende te dreigen deze illegaal geplaatste buis op te blazen, wat hem op een nacht cel in een politiebureau kwam te staan.

Zowel Nederland als Duitsland erkennen de nog op te richten staat niet.

Wat gaat er nu gebeuren?
Dat bepaal jij. Althans: als je je aanmeldt bij de Stichting Vrijstaat Wonderland en een tientje “administratiekosten” betaalt. Daarmee kan je je als ‘uitwoner’ van de staat in wording inschrijven. Wonderland is onderdeel van het tien keer zo grote land Eurostaete. Zondag 30 augustus 2015 is er een grondwetgevende vergadering van de staat in wording in het dorpshuis van Wijchen, een dorpje bij Nijmegen. Kort na deze datum is de onafhankelijkheidsceremonie gepland.

Gaan deze plannen lukken?
Het internationale recht is er in principe duidelijk over. Een stuk grond dat door geen andere staat geclaimd wordt is terra nullius. Dit kan door iedereen geclaimd  worden. Daarmee zou er een staat ontstaan. Het internationale recht doet geen uitspraken over de grootte die deze staat moet hebben. Wel moet de staat een vaste bevolking, regering, grondgebied en de mogelijkheid met andere staten te wisselwerken hebben. Lastiger wordt het om deze staat erkend te krijgen door bestaande staten.

11 gedachten over “Vrijstaat Wonderland opgericht in niemandsland Nederland en Duitsland”

 1. In grote lijnen klopt het bovenstaande verhaal.
  Eurostaete/Wonderland en toekomstige namen zullen zeker nog volgen.
  De doelstelling van Gerard Beukeveld, is dat er een eerlijke rechtspraak komt.
  We zijn met zijn allen gegijzeld door de Politiek, Banken, Multinationals, en Religie, met als doel ons onder controle te houden.
  Het huidige geldsysteem dat is gebaseerd op valsmunterij, staat op instorten.
  Om dit te camoufleren en uit te stellen wordt er door alle overheden VN, Nato, IMF, zoveel mogelijk chaos en oorlogen gecreëerd.
  Daar de gevestigde macht zich niet laat wegsturen zonder een revolte, is het mogelijk om Eurostaete als Tool te gebruiken, op een zelfde wijze als Nederland voor de Multinationals is.
  Alle MKB en ZZP’ers kunnen zich gaan vestigen in Eurostaete/Wonderland.
  Dan kan men volkomen legaal, naar zijn eigen bedrijf in Nederland een factuur sturen on zo de IB te ontwijken, zoals ook het Koningshuis en Multinationals doen.
  De aardverschuiving die dit teweeg zal brengen, zal het de politiek onmogelijk maken om hun wanbeleid voort te zetten.
  Vladimir Poetin, en Xi Jinping zijn ook certificaten aangeboden, wat het erkennen van Eurostaete / Wonderland een stuk makkelijker zal maken.
  Op het moment dat deze erkenning officieel is, zal er een AIIB account aangevraagd worden, waardoor internationaal betalingsverkeer mogelijk wordt, en voor iedereen bankrekening nummers uitgegeven kunnen worden, waarover een bankgeheim zal zijn.
  Het streven is om zoveel mogelijk bedrijven te overtuigen om hier aan deel te nemen, en te gaan omdenken van GELD ( schulden ), naar KAPITAAL ( vrijheid).
  Hoe meer bedrijven en mensen zich gaan aanmelden bij CMN http://www.cmn-lcc-international.com/ er een onderling betalingsverkeer komt waar de belastingdienst heen grip op heeft.
  Tevens is het een inkomen garantie voor alle aangesloten bedrijven en ZZP’ers.
  Door een groot netwerk te vormen ontstaat er een groot collectief die elkaars belangen veilig stelt.
  De toekomstige staatsbank, zal dan garant staan voor de te verzekeren risico’s , ziektekosten verzekering en auto verzekeringen.
  Natuurlijk kunnen mede-eigenaren een kenteken aanvragen van Eurostaete, waardoor men geen wegen belasting in de huidige vorm meer verschuldigd is, of het LPG, Benzine, of Diesel voertuigen betreft.
  Iedere Mede-eigenaar kan zelf weer certificaten uitgeven, waarbij zijn certificaat als voorbeeld dient.
  Eurostaete zal alle Mede-eigenaren laten opnemen, in het grondboek van Eurostaete.
  Waarbij ik de hoop uitspreek dat Europawijd miljoenen mede-eigenaren zich aanmelden.
  Alle mensen die een stem willen laten horen in EU kunnen een pre-referendum invullen http://www.sdnl.nl/doc/beste-stemmer-en-toekomstige-mede-eigenaars-referendum.pdf Geen TTIP en verdere weer manipulaties meer, stoppen met genocide gepleegd door de overheden die opzettelijk tegen de eigen bevolking handelen als bezetene psychopaten.

  met vriendelijke groet.

  Rob Brekel

 2. Goedemorgen B&W en raadsleden van de gemeente Goes.

  Ik hoorde op de radio dat u zich zorgen maakt over de gevolgen van het opnemen van asielzoekers in uw gemeente. Niet alleen Goes heeft daarmee te maken, maar veel leden van de VNG. Nu staat al vast dat alles draait om het fenomeen ‘geld’ waarvan slechts zeer, zeer weinigen onder u iets snappen, behalve dat het er is, of juist niet, en wat je ermee kunt doen als het er is. Ik hoorde overigens ook dat in de provincie Zeeland ca 15.000 woningen leegstaan omdat ook Zeeland een krimpgebied is qua bevolking en de opbouw daarvan.

  De burgemeester stelde dat het plaatsen van 60 asielzoekers in Goes geen probleem zal zijn, maar hij niet weet wat de toekomst zal brengen. Daarom attendeer ik u en alle leden van de VNG met dit bericht om heel gespreid de leegstand in de krimpgebieden te benutten om asielzoekers te plaatsen waar dat kennelijk geen probleem lijkt te zijn. Behalve de financiering natuurlijk vanuit de uitkeringssituatie waar de regering u mee zal opschepen. Want in het parlement is zoals u weet de zwijg- en verzwijgcultuur prominent gedrag met de schadeloosstellingen van ca. 7500 euro per maand. Iemand in de schuldsanering heeft niet meer dan 222 per maand netto te besteden. De kloof is wel heel erg groot, vindt u niet?

  Ook is van belang dat zoals in het WOB-verzoek aan de Tweede Kamervoorzitter A. van Miltenburg gesteld dat een gespreide opvang in de krimpregio’s grote voordelen biedt voor de lokale economie, het midden- en kleinbedrijf, bewinkeling, werkgelegenheid en met name het stoppen van de daling van de waarde van onroerend goed. Van woningen is dat per definitie het geval met uitstraling naar de hypotheken die onder water staan, het bankenbelang. Dus wat let u om Den Haag te bewegen ook de Motie-Merkies en die van Anouchka van Miltenburg aan te grijpen om uw financiële problemen op te lossen, want daar draait alles om, zoals u weet.

  Mario Draghi drukt per dag 2000 miljoen nieuwe euro’s vanuit de ECB, maar laat niet weten waar al die miljarden naartoe gaan. Stel zelf eens wat vragen…..!! Hoor ik wat van u? Ik ben zeer benieuwd wie het aandurft ongewenste vragen te stellen.

  m.v.g.

  R.M. Brockhus (redacteur SDN)
  Westkade 227
  1273 RJ Huizen (NH)
  035-5244141
  E: sdn@live.nl
  W: http://www.sdnl.nl

  1. ” Ik hoorde overigens ook dat in de provincie Zeeland ca 15.000 woningen leegstaan omdat ook Zeeland een krimpgebied is qua bevolking en de opbouw daarvan. ”

   Ah juist em dat is dus de ware reden dat regering verzwijgt dat er helemaal geen vluchtelingen probleem is…leegstaande huurhuisjes vullen en weer bouwfrauden plegen daar ze de vluchtelingen weer als excuus hebben genomen duizenden onnodige woningen bij te bouwen.

   “Over one million Syrians have returned home since the start of the Russian counterterrorism campaign.”
   http://sputniknews.com/middleeast/20151111/1029922126/russia-syria-refugees.html

   Die stroom zogenaamde vluchtelingen blijken ook voornamelijk uit turkye te komen waar ze al lang woonden. Zelfs dat in zee verdronken kindje.

  2. Miltenburg moet family zijn van ron miltenburg politiechef die met burgemeester krikke heroine verspreidde onder de Kinderen en bekend van de veteraan Arjan Plantinga debacles en samen met velen 2004 van uit Amerika uitgezonden door de centraalbankiers mafia als enforcer om hun gelederen in nederland te versterken cq fortificeren.

 3. 1
  Mr O.R. Dros
  Politiechef Noord Nederland
  Postbus 107
  9400 AC Assen
  én de
  Vaste Commissie Veiligheid en Justitie Tweede Kamer
  A.E.A.J. Hessing-Puts,
  Wnd.-griffier
  Binnenhof 1a
  2513 AA Den Haag
  Betreft: mag een minister van Veiligheid en Justitie aangiften van strafbare feiten seponeren?
  Leugenvrije rechtelijke uitspraken en procedures, het Volkstribunaal en de soevereine mens rondom mijn getuigenverhoor als verdachte tijdens een valse aangifte van een mogelijke valsheid in geschrifte die door mij zou zijn gepleegd. De 16de valse aangifte op rij vanuit de Nederlandse overheid. Altijd bereid om via een dialoog uit de impasse te komen maar dan moeten de geleden schades wel worden vergoed. Meerdere internationale raadsmannen en –vrouwen zijn tijdens mijn verhoor als mogelijke verdachte van een strafbaar feit, aanwezig.
  SchoonSchip.
  Gerechtelijke onderzoeken naar alle affaires rondom de familie Beukeveld, via de overheid, het Volkstribunaal of via een minnelijke schikking. Met name een gerechtelijk onderzoek naar de overdracht van het melkquotum wordt geëist.
  Het antwoord is aan de Nederlandse overheid.
  Processen-verbaal van de zittingen en het onderhavig vonnis dat volledig en dan ook volledig nietig is.
  Hoorn, 28 augustus 2015
  Geachte hoofd van politie Eenheid Noord Nederland, mr Dros, én
  Leden van de Vaste Commissie Veiligheid en justitie Tweede Kamer
  De redenen dat ik u tegelijk aanschrijf zal u allen tegen het eind van de brief overduidelijk worden. Aangetoond wordt dat naast een te groot aantal rechters, officieren van justitie, advocaten en andere personen ook oud minister mr I.W. Opstelten en oud minister-president dr J.P. Balkenende frauduleuze handelingen in onderhavige zaken jegens mij hebben gepleegd.
  Nu wordt ik wederom met een valse aangifte belaagd de 16de op rij vanuit de Nederlandse overheid. Een reden om deze overheid een niet vrijblijvende spiegel voor te hangen.
  De vraag aan de Vaste Commissie is of een minister persoonlijk stafbare zaken mag seponeren? Wat gaat de Vaste Commissie in de functie van onze volksvertegenwoordigers op korte termijn doen met een hoofdofficier van het OM die alleen maar bezig is onschuldige mensen voor zijn eigen rechters zien te krijgen en wat gaat de Vaste Commissie doen met het groot aantal strafbare feiten die door mij worden gemeld?
  2
  Moeten wij als volk zelf met het Volkstribunaal optreden om SchoonSchip te maken of komt de Vaste Commissie in deze met oplossingen?
  Bij de politiechef mr O.R. Dros worden door mij aangiften ingediend van strafbare feiten, die minister mr I.W. Opstelten persoonlijk seponeerde.
  Naar aanleiding van de aangetekende brief van 5 augustus 2015 met als kenmerk 2015158305 waarin brigadier H.I. Huizenga en anderen mij valselijk beschuldigen van mogelijke valsheid in geschrifte maak ik mij grote zorgen (zie bijlage 1). Niet om deze valse beschuldiging van mogelijke valsheid in geschrifte, die ik zou hebben gepleegd, want dat kan ik zo pareren en als jullie het goedvinden dan schuif ik deze 16de valse beschuldiging op rij onder de categorie van de 15 andere valse beschuldigingen jegens mij, die ik in de loop van de jaren van overheidszijde oneigenlijk heb mogen ontvangen; en verwerk ik deze gegevens en foutieve constateringen naast andere blunders, malversaties en onwettigheden o.a. in de bestanden: Blunders, Liefdesbrief, Aangiften, Pasop, Zelfverrijking en Corrupt College, die op de website EuroStaete te vinden zijn en daar al een tijdje op staan.
  Nee, ik maak mij zorgen om dhr H.I. Huizenga als ondertekenaar van deze brief en de vele, zeer vele andere betrokken personen veelal met hoge voorbeeldfuncties, die in de loop van jaren diverse wetsovertredingen jegens mijn familie en mij hebben begaan.
  Ik ken daarbij brigadier H.I. Huizenga niet persoonlijk van het herhaald plegen van meineed in de zaak Lord Nelson zijnde een discotheek van mijn broer Frans te Coevorden, die hij in juni 1999 op illegale wijze met zijn politieteam binnenviel en daarbij alles aan elkaar loog wat er maar te liegen viel. Zijn beide processen-verbaal van bevindingen over deze illegale inval van politie over één-en-dezelfde illegale inval zijn compleet verschillend van elkaar en hij meldde daarbij, dat hij beide processen-verbaal onder ambtseed had opgesteld. Via deze link zijn beide processen verbaal van bevindingen naast elkaar geplaatst in te zien, zodat het onderling bedrog met elkaar kan worden vergeleken. De beide processen-verbaal van bevindingen op papier, door mij naast elkaar gezet, vindt u als bijlage 2 toegevoegd.
  In de loop van de jaren weet ik dat deze ambtseed en vooral die van politie en het OM in Nederland niets en dan ook niets meer voorstelt. In totaal 9 verschillende oorzaken voor deze illegale inval van politie heeft de Nederlandse overheid daarna bij elkaar gelogen waarbij de juiste aanleiding niet werd vermeld, want dan zou onomstotelijk blijken dat alles van de zijde van de politie volledig en dan ook compleet illegaal is geweest. Hulp bij zijn meineed kreeg brigadier H.I. Huizenga onvoorwaardelijk van de eveneens in deze zaak liegende en bedriegende officieren van justitie mr D. ten Boer en mevr. mr R.S.T. van Rossum-Broos van het OM Assen.
  Over deze illegale inval van politie schreef rechter mr H.C.P. Venema van de rechtbank Assen daarna in zijn vonnis vol met zijn leugens, dat hij brigadier H.I. Huizenga in deze zaak meer geloofde dan het slachtoffer, terwijl iedereen en dan ook iedereen aan het proces-verbaal van bevindingen kon zien dat zelfs voor een leek overduidelijk fraude en meineed is gepleegd, laat staan voor een deskundige en zeer zeker voor een rechter.
  3
  Burgemeester mr ing. B.P. Jansema en zijn ondergeschikte mr J. Buurman van de gemeente Coevorden werden daarna de grote drijfveren achter dit complot en bedrog en zij gooiden via een groot aantal andere leugens, fraude, bedrog en omkopingen andermaal olie op het vuur van hun eigen en andermans frauduleus handelen in deze lugubere affaire Lord Nelson, waarbij brigadier H.I. Huizenga met zijn illegale inval van politie en zijn twee meineden de aanleiding toe had gegeven.
  Rechter mr H.C.P. Venema van de rechtbank Assen bedroog daarna samen met onze in deze zaak eveneens zeer corrupt handelende advocaat mr L.R.G. Uneken (Zwolle) mijn broer Frans tijdens een tweede kortgeding, waardoor hij rechtstreeks in de zeer gemene en frauduleuze handen kwam van de gedupeerde drs S.B. Swierstra van de Provincie Drenthe en zijn advocaat, zijnde een van de grootste schurken van Nederland op justitioneel gebied.
  Zij dachten allen tijdens de valselijk opgezette bezwaarprocedure korte metten met de discotheek Lord Nelson en mijn broer te kunnen maken. Dat lukte hen alleen met andere leugens en bedrog, die zij toepasten. Doch wij als gemachtigden van mijn broer waaronder mijn zus en ik hielden stand.
  Ook bij de frauderende advocaten Anker en Anker met hun ondergeschikte mr N. de Vries van het advocatenbureau Anker en Anker te Leeuwarden ging het volledig mis. Mr N. de Vries wilde tijdens de bodemprocedure bewust niet zien maar heeft wel meegekregen dat mr J. Buurman in de functie van bedrieger van de gemeente Coevorden als tegenpartij een tweetal enveloppen met inhoud na afloop van de rechtelijke zitting over de discotheek Lord Nelson aan rechter mr T.F. Bruinenberg van de rechtbank Assen overhandigde; en deze rechter deze enveloppen met inhoud aannam. Ik zal dit uiterst discutabel handelen van een rechter tijdens een lopende procedure even herhalen.
  Tijdens de bodemprocedure over de discotheek Lord Nelson overhandigde mr J. Buurman na afloop van de zitting namens de gemeente Coevorden onomstotelijk aan rechter mr T.F. Bruinenberg een tweetal enveloppen met inhoud en vervolgens loog rechter mr T.F. Bruinenberg van de rechtbank Assen in deze zaak bij het leven en deed hij niets met de twee verschillende meineedgevallen van brigadier H.J. Huizenga. Daarbij had mr T.F. Bruinenberg lak aan de procedures vermeld in het AWB.
  De Nationale ombudsman dr R. Fernhout en zijn ondergeschikte mevr. mr J.E.W. van Gestel hadden meer dan 25 leugens, waaronder enkele antidateringen nodig om de illegale inval van politie in de discotheek Lord Nelson te kunnen rechtvaardigen.
  Het hoger beroep bij de Raad van State ging zoals u begrijpt eveneens gepaard met andere leugens en bedrog. Als voorbeeld kwamen de drie raadsleden mr P. van Dijk (voorzitter), mr J.H.B. van de Meer en mr F.P. Zwart met hun griffier Dallinga plots met 15 grammen drugs, die voorheen nergens en dan ook nergens in de voorgaande procedures werden vermeld. Zelfs niet, om maar iets te noemen in de twee meinedige processen-verbaal van bevindingen van brigadier H.I. Huizenga.
  4
  Daarnaast had brigadier H.I. Huizenga de gevonden spullen niet voor analyse naar een gerechtelijke instantie gestuurd, omdat hij wist dat hij een paar gram aan drugs nog niet haalde. Voor de Raad van State was dan ook geen wettelijk bewijs via een gerechtelijk onderzoek aanwezig voor de aanwezigheid van drugs tijdens de illegale inval van politie in de discotheek Lord Nelson te Coevorden; en de Raad van State maakte hier zomaar 15 grammen drugs van, zijnde een fatale limiet. Je bent dan zomaar een crimineel door hun leugens geworden. Let wel wij hebben het hier over drie rechters van de Raad van State en een griffier te weten mr P. van Dijk (voorzitter), mr J.H.B. van de Meer en mr F.P. Zwart met hun griffier Dallinga, die eveneens onschuldigen zonder tastbaar bewijs met hun leugens veroordelen.
  Dit om aan te geven dat iedereen en dan ook iedereen in de Nederlandse rechtelijke keten tot en met de nationale ombudsman aan toe loog en bedroog rondom de discotheek Lord Nelson. Zie het rapport over disfunctioneren van de Raad van State van prof dr Twan Tak.
  Samen hebben tot aan 2005, dus in zo’n kleine 6 jaar, meer dan 450 Nederlandse hoge tot zeer hoge overheidsmedewerkers vuile, vieze tot aan gore handen gekregen met deze discotheek.
  Door deze meineed, leugens, bedrog, fraudes, collusies en corrupties van overheidszijde liep de illegale inval van politie onder leiding van brigadier H.I. Huizenga voor mijn broer en zijn gezin op een drama uit. In deze zaak waren mijn zus en ik gemachtigden voor mijn broer Frans om op te mogen treden. Derhalve heb ik de meineden en bedrog van brigadier H.I. Huizenga van zeer nabij meegemaakt en ook aan den lijve ondervonden, zonder hem te hebben ontmoet en dat hoeft ook niet.
  Hij, als ondertekenaar van de eerder genoemde brief en dus medeplichtig aan de inhoud en strekking van de brief van 5 augustus 2015 van de politie Eenheid Noord Nederland, district Drenthe mij nu van mogelijke valsheid in geschrifte te beschuldigen, wordt hiermee medeplichtig aan deze valse beschuldiging.
  Zijn meineed en deze medeplichtigheid zal hij moeten verantwoorden gelijk elke Nederlander die in Nederland de wet overtreedt en dat geldt ook voor alle genoemde rechters, advocaten en medeplegers in deze en de volgende zaken die de familie Beukeveld de laatste jaren vanuit de Nederlandse overheid mee heeft moeten maken.
  Hierbij gaan wij voor SchoonSchip.
  Zo´n 16 jaar later “tref” ik dus brigadier H.I. Huizenga weer aan, nu als ondertekenaar van deze 16de valse beschuldiging op rij jegens mij, waarbij het nu om een andere grote fraudezaak gaat dan die van de discotheek Lord Nelson. Deze fraude speelt zich af rond de familie Hospers bestaande uit mevr. H.H. Hospers-Moorlag (Hoogeveen), haar zoon mr H.D. Hospers en dochter mevr. dr G.A.P. Hospers tegen de familie Beukeveld en de overheid laat zonder enige restricties deze familie stelen, liegen en bedriegen alsof het gedrukt staat. Ook in deze fraudezaak doet de rechtbank Assen in de personen van rechter mr E.W. van Weringh die met de valse beschuldiging in de brief van 5 augustus 2015 komt en rechter mr B.R. Tromp volop mee. Ik kom hier nog op terug.
  5
  De reden dat ik met bovenstaande feiten over de discotheek Lord Nelson kom en met een paar andere fraudezaken rondom de familie Beukeveld, is om uit leggen dat de valse aangiften en beschuldigingen van de rechtbank Assen en het OM Assen recidiverend zijn. Hoofdofficier mr J.R. Eland van het OM Assen onder wiens supervisie deze valse aangifte komt moet zich dit maar eens realiseren. Echter, als je gaat internetten met de naam mr J.R. Eland dan kun je geen andere conclusie trekken dat hij alleen maar bezig is met onschuldige mensen voor zijn eigen rechters te krijgen met als doel hen monddood en straatarm te maken. Aan zijn hoofdtaak het vangen van boeven komt hij niet toe. Ik kom ook hier nog op terug.
  De zaak tussen de familie Hospers en wijlen mijn vader is eigenlijk heel eenvoudig. Mevr. H.H. Hospers-Moorlag voldoet aan een twaalftal criteria niet waarmee zij geen recht heeft op een melkquotum of op een vergoeding voor dit melkquotum. Via leugens van haar, haar zoon mr H.D. Hospers, dochter dr G.A.P. Hospers en vooral die van haar advocaat mr J.T. Fuller (Benthem Gratama, Zwolle) en haar agrarische adviseur ing. J. Tjeerdsma (directeur van Makelaardij Schelhaas BV, Hoogeveen) in alle rechtelijke procedures bij de rechtbank Assen, het gerechtshof Leeuwarden en het Productschap Zuivel met daarnaast het inbrengen van vervalste schadeclaims bij de rechtbank Assen, lukte het mevr. H.H. Hospers-Moorlag het betreffende melkquotum geheel in bezit te krijgen met daarbij nog extra gelden voor de geleden schades die zij met behulp van de valselijk opgemaakte schadeclaims zich toe-eigende. Deze schadeclaims zijn onder andere door haar advocaat mr J.T. Fuller en haar adviseur ing. J. Tjeerdsma valselijk opgesteld en bij de rechtbank Assen ingediend die niets over deze valsheid wilde weten en rechter mr E.W. van Weringh deed in deze of zijn neus bloedde. Van deze feiten heb ik als medegedaagde in deze affaire aangiften gedaan bij de voorzitter van het Procureur-generaal te weten mr H.J. Bolhaar. Minister mr I.W. Opstelten seponeerde persoonlijk deze aangiften (bijlage 3).
  Mr E.W. van Weringh als rechter in deze zaak is op de hoogte van deze valselijk opgemaakt claims doch hij gaat hier tijdens de twee zittingen (voor en na zijn wraking) niet op in. Op het onderwerp waar hij als afleiding wel tijdens de zitting uitgebreid op in ging was mijn mogelijke valsheid in geschrifte (bijlagen 4-6). Hiermee moest de brenger van de slechte boodschap over de valselijk ingebrachte schadeclaims monddood worden gemaakt. Op de echte valsheid in geschrifte ingebracht door de familie Hospers ging mr E.W. van Weringh tijdens de twee zittingen doelbewust en met voorbedachte rade niet in en gezamenlijk bedenken zij een valse bewering om mij tijdens de zittingen en nu 7 maanden later wederom in diskrediet te brengen en daarom moet ik op 8 september 2015 op het politiebureau Hoogeveen verantwoording afleggen bij een persoon die voorheen meineden heeft gepleegd en een valse inval van politie in de discotheek Lord Nelson te Coevorden heeft opgezet, te weten dhr H.I. Huizenga. Of je als slaaf en horige je even wilt melden bij je beulen, die je al hebben veroordeeld.
  In deze uiterst dubieuze en frauduleuze zaak vanuit het gezichtspunt van de rechtbank Assen bekeken, werd ik door rechter mr E.W. van Weringh veroordeeld voor feiten waarvan ik tot op vrijdag 21 augustus 2015 niet wist waarvoor, omdat mijn eigen advocaat in deze zaak, te weten mr M.T. Daatselaar (Sense Advocatuur te Hoogeveen) weigerde mij mijn vonnis toe te sturen.
  6
  Ook mijn zus die door mr M.T. van Daatselaar als advocaat werd en wordt vertegenwoordigd kreeg niet haar vonnis te zien, dit na herhaaldelijk verzoek van ons hierom. Een overduidelijk teken dat mr M.T. van Daatselaar eveneens een zeer corrumperende rol in deze zaak speelde en nog speelt en hij eveneens lid is van de onderhavige grote criminele organisatie opererend rondom het betreffende melkquotum.
  Eerlijke en behoorlijke procesvoering
  Tijdens de zitting van 23 januari 2015 over fraudeleus handelen rondom de overdracht van een melkquotum van de familie Beukeveld naar de familie Hospers heeft rechter mr E.W. van Weringh (rechtbank Assen) mij beloofd dat ik een afschrift van het proces verbaal van deze zitting zou krijgen vanwege het feit dat ik tijdens de zitting door de griffier een passage op heb laten schrijven met de strekking dat ik niet meewerkte met het fraudeleus handelen van de tegenpartij en dat rechter mr E.W. van Weringh op de hoogte was van dit fraudeleus handelen en hij met de tegenpartij sjoemelde en bleef sjoemelen (P.S. Deze passage staat niet in het proces-verbaal van deze zitting om aan te geven dat mr E.W. van Weringh het ook hier niet zo nauw met de waarheid nam, zie de bijlagen 4-6.)
  Tot vrijdag 21 augustus 2015 rond 10.00 uur heb ik dit proces-verbaal van die zitting niet mogen ontvangen. Het betreft de zaak C/19101101/HA ZA 13-2587.
  Op dat moment belde mijn eigen advocaat mr M.T. van Daatselaar mij en meldde ik dat ik bezig was met het doen van aangiften van strafbare feiten en hij ook tot de overtreders behoorde. Hierbij meldde ik hem dat wij al maanden op het vonnis zaten te wachten en op de processen-verbaal van de zittingen.
  Nu het bedreigend voor mr M.T. van Daatselaar begon te worden had ik binnen 5 minuten de processen verbaal van de twee zittingen, die mr M.T. van Daatselaar vanaf 14 februari 2015 mijn zus, zwager en mij niet wenste te geven.
  De rechtbank Assen had conform de afspraak alle gegevens naar mijn advocaat gestuurd, waarbij mr M.T. van Daatselaar weigerde deze door te sturen. Een hoger beroep over de inhoud van deze zaak heeft hij mij hiermee doelbewust en met voorbedachte rade om zeep geholpen, doch ik maakte mij daar niet druk om, omdat mr M.T. van Daatselaar onomstotelijk voor het Volkstribunaal moet verschijnen, tenzij wij op zeer korte termijn op een andere wijze uit deze impasse geraken.
  Een paar minuten daarvoor had mr M.T. van Daatselaar mij een concept pleitnota opgestuurd over de zeer hoge boete die rechter mr E.W. van Weringh mij had opgelegd zonder dat ik deze ooit had gezien.
  In zijn concept pleitnota voor het gerechtshof Leeuwarden had mr M.T. van Daatselaar het alleen maar over de proceskosten en bedroog hij mij door niet in beroep te zijn gegaan tegen de vele onwaarheden in het vonnis waar mr M.T. van Daatselaar als raadsman van op de hoogte was. Mr M.T. van Daatselaar is alleen in beroep gegaan tegen de enorm hoge proceskosten, die ik als enige van rechter mr E.W. van Weringh op moest hoesten, omdat ik als enige van de zeven gedaagden in verweer ben gegaan.
  7
  Hierbij discrimineerde en bedroog rechter mr E.W. van Weringh mij andermaal in het nietig vonnis door valselijk te melden dat ik geen partij was en strafte hij mij toch met het moeten betalen van de proceskosten van 6000 euro. Door deze straf was en werd ik toch een partij in deze zaak. Ik blijf in deze een partij omdat de familie Hospers jegens mij als gedaagde met valse schadeclaims bij de rechtbank Assen is gekomen, die zij doelbewust en met voorbedachte rade bij de rechtbank Assen hebben ingediend in de wetenschap dat zij door rechter mr E.W. van Weringh wel zouden worden gedekt. Hetgeen geschiedde.
  Gelukkig meldde mr E.W. van Weringh in het vonnis dat mijn zus en ik in verweer zijn gegaan.
  Haar naam wordt in het vonnis van 11 februari 2015 met als kenmerk C/19101101/HA ZA 13-2587 een paar keer genoemd. Zie in deze figuur 1.
  Figuur 1. Deel uit het onderhavig vonnis waarin naar M.J.M. Muller-Beukeveld wordt verwezen, die zich tijdens de zitting verweerde, terwijl zij niet tijdens deze zitting aanwezig was.
  Nu doet zich daarbij voor mr E.W. van Weringh een zeer groot en dan ook een zeer groot probleem voor waarmee hij zijn onkunde als onafhankelijke rechter onomstotelijk heeft bewezen en waarmee uiterst sterk zijn bevooroordeeldheid en medeplichtigheid aan strafbare feiten naar voren zijn komen. Mijn zus M.J.M. Muller-Beukeveld was tijdens beide rechtelijke zittingen niet aanwezig en onze advocaat mr M.T. van Daatselaar heeft tijdens de beide zittingen geen woord aan ons vuil gemaakt om ons te helpen.
  Derhalve kan gesteld worden dat mr E.W. van Weringh in het vonnis een persoon aanhaalt in de vorm van mijn zus en haar in dit vonnis meerdere keren noemt, die absoluut tijdens deze zitting niet aanwezig is geweest en haar om haar uitspraken tijdens de zittingen gebezigd heeft beoordeeld en veroordeeld.
  Hiermee is het vonnis 11 februari 2015 met als kenmerk C/19101101/HA ZA 13-2587 volledig en dan ook zonder enige discussie volledig nietig en moet de gehele zitting met de ingebrachte schadeclaims als primaire aanleiding van deze rechtelijke zitting geheel over.
  De strafbare feiten van de tegenpartij, het inbrengen van vervalste schadeclaims tijdens een rechtelijke zitting, die rechter mr E.W. van Weringh compleet en dan ook compleet negeerde moeten tijdens de nieuwe zitting nu wel aan de orde komen omdat de zitting juist plaats vond vanwege de schadeclaims die de familie Hospers, advocaat mr J.T. Fuller en ing. J. Tjeerdsma bij de rechtbank Assen tegen ons als erven van wijlen H.G. Beukeveld hadden ingediend.
  8
  Als u naar de processen-verbaal en naar het vonnis kijkt, zijn deze onderwerpen inhoudelijk tijdens de twee zittingen absoluut niet aan de orde gekomen (bijlagen 4-6). Wel werd ruime aandacht besteed aan het monddood maken van de brenger van de slechte boodschap “het indienen van vals opgemaakte schadeclaims en medeplichtigheid van allen die hier stilzwijgend aan meewerkten of hebben meegewerkt”.
  Van de laatste zitting zijn geluidsopnamen gemaakt en met deze geluidsopnamen wil ik controleren en laten controleren of het proces-verbaal van deze zitting overeenkomt met hetgeen mondeling tijdens de zitting is afgesproken en is besproken. Na het hebben ontvangen van de processen-verbaal en het nietig vonnis gaan mijn internationale raadsmannen en -vrouwen en ik deze nu uitgebreid bestuderen.
  Aan de tijdslimiet van 8 september 2015 heb ik geen boodschap om op het politiebureau in Hoogeveen in het hol van de leeuw te moeten verschijnen omdat ik niet aan de mogelijke frauduleuze praktijken van mr J.R. Eland in de functie van hoofdofficier van het OM Noord-Nederland mee doe en mijn buik meer dan vol heb van de leugens en meineden van dhr H.I. Huizenga en die van een scala aan rechters, officieren van justitie en advocaten werkzaam in Nederland.
  Mede omdat het betreffende vonnis nietig is en aan de betrouwbaarheid van de onderhavige valse bewering van rechter mr E.W. van Weringh moet worden getwijfeld. Dit in verband met het feit dat hij ook met een gedaagde komt, die nooit tijdens de zittingen aanwezig is geweest.
  Bij u mr O.R. Dros in de functie van politiechef Eenheid Noord-Nederland dien ik de aangifte in van valsheid in geschrifte en laster jegens mij gepleegd niet alleen begaan door mr E.W. van Weringh, mr J.R. Eland en dhr. H.I. Huizenga (zie bijlage 1) doch ook begaan door mr O.C. Struif, mr J.T. Fuller en de familie Hospers te weten mevr. H.H. Hospers-Moorlag (Hoogeveen), haar zoon mr H.D. Hospers en dochter mevr. dr G.A.P. Hospers.
  De rollen van de laatst genoemde personen worden nader uiteengezet.
  Nogmaals als u op internet gaat kijken dan is mr J.R. Eland meer bezig met onschuldige mensen voor zijn bekende rechters te dagen dan met het vangen van boeven. Zie als voorbeeld deze link: http://denkmetkoosmee.blogspot.nl/2015/01/slordige-jan-eland.html
  Onschuldige mensen vervolgen kan niet de hoofdtaak van mr J.R. Eland zijn, derhalve wordt de Vaste Commissie voor Veiligheid en Justitie van de Tweede Kamer verzocht naar zijn reilen en zeilen te kijken en hem een omscholing aan te bieden, zodat hij achter boeven en niet meer achter onschuldige mensen aan blijft zitten, zoals hij in het onderhavige bij mij doet in opdracht van de niet functionerende rechter mr E.W. van Weringh van de rechtbank Assen.
  In het kader van een eerlijke en behoorlijke procesgang wil ik als verdachte van een mogelijk strafbaar feit samen met mijn internationale raadsmannen en -vrouwen eerst het proces-verbaal en het vonnis bestuderen voordat ik persoonlijk een verklaring bij de politie in mijn woonplaats Hoorn over deze zaak afleg.
  9
  Dit naar aanleiding van de brief van 5 augustus 2015 van de politie Eenheid Noord-Nederland (bijlage 1). Let wel hier staat in mijn woonplaats Hoorn. Dit ondanks mijn zeer slechte ervaringen met politiemedewerkers in Hoorn.
  Ik meld mr J.R. Eland persoonlijk dat ik niet op zijn mogelijk frauduleus handelen in ga en dat ik de Vaste Commissie voor Veiligheid en Justitie van de Tweede Kamer vraag deze zaak en andere frauduleuze zaken rondom de familie Beukeveld te willen onderzoeken, met het verzoek hierin te willen bemiddelen om uit de impasses te geraken.
  Laten de leden van de Vaste Commissie dit binnen 2 maanden na datum van deze brief na, dan komt het Volk met het Volkstribunaal.
  Ik meld mr J.R. Eland in de functie van hoofdofficier van het OM ook dat ik de Vaste Commissie verzoek hem om te scholen tot het zoeken van schuldigen in plaats van onschuldigen. Daarnaast meld ik hem dat ik bij mr R.O. Dros aangifte jegens hem heb ingediend vanwege het werken met een valse aangifte.
  Mr T.J. Fuller (Benthem Gratama Zwolle) advocaat van mevr. H.H. Hospers-Moorlag presteerden het tijdens alle rechtelijke zittingen rondom de overdracht van het melkquotum leugens bij de rechtbank Assen en het gerechtshof Leeuwarden in te brengen en bij de laatste rechtelijke zitting kwam hij zelfs met enkele vervalste schadeclaims, die onomstotelijk door rechter mr E.W. van Weringh werden gehonoreerd. Dit terwijl ik tijdens de rechtelijke zittingen (voor, tijdens en na zijn wraking) rechter mr E.W. van Weringh meerdere malen op de feiten van vervalsing en diefstal van het melkquotum heb geattendeerd, met de strekking dat hier sprake was van fraude en diefstal. Ik heb rechter mr E.W van Weringh ook tijdens de wrakingprocedure enkele malen duidelijk gemaakt dat hij door niet te handelen hij mede strafbaar aan deze feiten werd. Hierbij negeerde rechter E.W. van Weringh deze feiten compleet en paste hij doelbewust en met voorbedachte rade artikel 162 Wetboek van strafrecht niet toe, ondanks het feit dat ik als mens en gedaagde meerdere malen tijdens de laatste zitting hem hierom heb verzocht, hem hierop heb geattendeerd en ik hem had gemeld dat ik als gedaagde hier recht op had. Via de geluidsopnamen zijn deze feiten te bewijzen.
  Van het inbrengen van valse schadeclaims en de rol van rechter mr E.W. van Weringh hierin heb ik bij mr H.J. Bolhaar in de functie van voorzitter van het P-G. aangiften gedaan. Nogmaals het was minister mr I.W. Opstelten die persoonlijk via zijn medewerker deze aangiften seponeerde door ze op een stapel te leggen en hier niets mee wilde doen. Aan het doorzenden van de aangfiten had deze minister geen boodschap en ook hij negeerde in deze artikel 162 Wetboek van strafrecht.
  Een tweede aangifte van deze strafbare feiten, na rechter mr E.W. van Weringh te hebben gewraakt, bij de voorzitter van het College van Procureurs-generaal, te weten mr H.J. Bolhaar, te hebben ingediend, leverde dus een brief van de minister van Veiligheid en Justitie op (in deze van mr I.W. Opstelten zelf) met de mededeling dat deze aangifte op de eerdere aangifte rondom deze zaak zou komen te liggen en zij (College van Procureurs-generaal) hier niets mee zou doen (bijlage 3).
  10
  Deze brief van de minister van Veiligheid en Justitie (lees minister mr I.W. Opstelten) is wederom een teken dat in Nederland geen scheiding der machten bestaat en de overheid, rechtelijke macht, advocatuur en vele andere aanpalende beroepen elkaar onomstotelijk steunen tot het onaantastbare aan toe ten koste van de burger.
  De brief van de minister van Veiligheid en Justitie mr I.W.Opstelten had tot gevolg dat de wrakingprocedure van mr E.W. van Weringh door kon gaan nu jegens hem geen geldige aangifte van het begaan van strafbare feiten meer in het geding was en dat was ook de bedoeling van minister mr I.W. Opstelten.
  Vervolgens loog de wrakingcommissie van de rechtbank Assen om het leven en werd de wraking vanzelfsprekend en zonder enige uitzondering ongegrond verklaard, zoals in Nederland bij elke wraking van een rechter geschiedt.
  De laatste aangifte op 3 december 2014 bij de voorzitter van Procureur-generaal mr H.J. Bolhaar ingediend, zie deze als bewijs van de brief van minister mr I.W. Opstelten (bijlage 3) vinden jullie hier in de originele vorm toegevoegd (bijlage 7). Alleen heb ik nu op deze brief de naam en het adres van mr O.R. Dros opgeschreven met de bedoeling dat hij nu deze aangiften gaat behandelen.
  Vanaf nu wordt deze aangifte vergezeld van de eerste aangifte met bijlagen (bijlage 8) door mij bij u mr O.R. Dros in de functie hoofd van de politie Eenheid Noord-Nederland ingediend; en dienen deze aangiften van strafbare feiten tijdens de overdracht van het melkquotum richting mevr. H.H. Hospers-Moorlag/Beukeveld, inclusief de valselijk opgemaakte schadeclaims eveneens in de huidige procedure jegens mij te worden ingelast, en te worden meegenomen en wordt de inhoud van beide aangiften, die voorheen aan de voorzitter van College van procureurs generaal waren gericht tijdens mijn verhoor als verdachte van een mogelijk strafbaar feit als bekend verondersteld. Deze aangiften komen naast de aangifte over valsheid in geschrifte en laster begaan door mr E.W. van Weringh, mr J.R. Eland en dhr. H.I. Huizenga, mr O.C. Struif en mr J.T. Fuller, mevr. H.H. Hospers-Moorlag, haar zoon mr H.D. Hospers en dochter mevr. dr G.A.P. Hospers jegens mij.
  Tijdens mijn verhoor als verdachte van een mogelijk strafbaar feit in aanwezigheid van enkele internationale raadsmannen en -vrouwen kom ik op al mijn ingediende aangiften terug en toets ik de verhoorder of verhoorster of hij/zij op de hoogte is van mijn aangiften, de inhouden en hun strekkingen, zodat deze goed verwoord in het proces verbaal van verhoor komen te staan.
  Vanaf nu wordt de twee herhaalde aangiften, voorheen bij de voorzitter van het College van Procureurs- generaal ingediend, nu door mij onvoorwaardelijk bij u als hoofd van politie van de Eenheid Noord-Nederland, te weten mr O.R. Dros in de onderhavige procedure ingebracht, meegenomen en meegewogen in de nieuwe rechtelijke zitting over deze zaak.
  Een gerechtelijk procedure die door verzinnen van een niet aanwezige persoon in zijn geheel over moet.
  11
  Dit ook om de waarheid en niets dan de waarheid rondom mijn valse beschuldiging van mogelijke valsheid in geschrifte boven water te krijgen. Als verdachte van een strafbaar feit heb ik recht op waarheidsvindingen en de waarheid.
  Daarnaast moet vanwege nietigheid van het onderhavig vonnis de gehele procedure over en wordt verondersteld dat ook in deze nieuwe procedure de vervalste schadeclaims worden meegenomen als bekende feiten waar een rechter een uitspraak mee moet doen.
  Daaruit zal blijken dat niet ik, maar alle direct betrokkenen bij het vonnis van 11 februari 2015 van de rechtbank Assen diverse wetsartikelen hebben overtreden en hier doe ik bij u mr O.R. Dros aangiften van deze strafbare feiten door hen begaan (zie bijlagen 4-8).
  Dat houdt onomstotelijk in dat deze wetsovertredingen mee moeten worden genomen rondom mijn valse beschuldiging en ook mijn valse beschuldiging in ogenschouw moet worden genomen in het kader van de sterk bevooroordeeldheid en medeplichtigheid van rechter mr E.W. van Weringh van de rechtbank Assen en de dubieuze rollen in deze melkquotumoverdrachtsaffaire gecreëerd door de advocaten mr J.T. Fuller, die continue in deze gehele zaak loog en bedroog, mr O.C. Struif die misbruik maakte van het vertrouwens-beginsel als advocaat door alle gegevens van zijn cliënt (mijn broer Herman), die bij hem kwam voor juridische hulp, meteen door te sluizen naar zijn collega-advocaat mr J.T. Fuller van de tegenpartij, die zijn vriendje en collega is.
  Het was deze advocaat mr O.C. Struif (GVK Adure, Zwolle en Drachten) die de normen en waarden van een advocaat jegens zijn cliënt (mijn broer Herman) niet respecteerde en met het vervalst idee van deze valse handtekening kwam en vervolgens alles in scene zette om gelijk te krijgen tot aan misleiding van zijn cliënt (mijn broer Herman), fraude, leugens, medeplichtigheid en misleiding van de rechtbank Assen aan toe.
  Mr O.C. Struif kwam tijdens de rechtelijke zitting met de pseudowetenschap en het overduidelijk en overtuigend bewijs dat via holografie (een pseudowetenschap) was bewezen dit ik een handtekening valselijk onder de machtiging van mijn broer Herman had gezet.
  Een pseudowetenschap die altijd gelijk heeft tot aan het vervolgen van communisten aan toe, bewezen tijdens het schrikbewind van McCarthy, alwaar de Nederlandse rechter mr E.W. van Weringh van de rechtbank Assen zich voor leende om sterk bevooroordeeld met een uitspraak te komen, die was te voorspellen om hiermee zijn collega rechter mr B.R. Tromp van diefstal van het melkquotum te beschermen en vervolgens zonder enig tastbaar bewijs tot vervolging van mogelijke valsheid in geschrifte over te gaan.
  Mede gevolg hiervan is de brief van 5 augustus door dhr H.I. Huizinga opgesteld in opdracht van mr J. Eland die tot hoofdtaak heeft onschuldige mensen voor zijn bekende rechters te dagen en de brief van 25 augustus 2015 van de familie Hospers waarin zij schadevergoedingen jegens mij veilig stellen (bijlage 9). Immers door forensisch onderzoek stond bij de familie Hospers vast dat ik waarschijnlijk zelf een handtekening onder de volmacht van mijn broer had gezet. Welk forensisch onderzoek laat de familie Hospers in het midden.
  12
  Iemand meldde in het verleden zonder enig bewijs dat je communist was en doordat je nu communist bent helpt geen enkel tegenbewijs meer omdat je communist bent.
  Lang leve de McCarthy praktijken en de trias (triade?) politica rechtspraak in Nederland. Dit om aan te tonen dat de diverse tegenpartijen in deze melkquotumzaak het nodige te verdoezelen hebben en mij als afleiding trachten via valse beschuldiging hier omtrent monddood te maken.
  Dat zal hen niet lukken omdat de waarheid het altijd wint van de leugen. Want iedereen kent het spreekwoord: al is de leugen nog zo snel de waarheid achterhaalt hem wel. Daarbij zijn er maar drie zekerheden de zon, de maan en de waarheid (Gandhi). “Zij die niet in alle ernst naar de waarheid gezocht hebben, moeten er ook niet over oordelen” Blaise Pascal.
  Als verdachte van een mogelijk strafbaar feit heb ik recht op een eerlijk en behoorlijk proces en daar horen in een strafzaak waarheidsvinding en de waarheid bij. Niet alleen rechter mr E.W. van Weringh doet mee aan de diefstal van het melkquotum van mijn vader via mijn broer Herman richting mevr. H.H. Hospers-Moorlag, doch ook rechter mr B.R. Tromp van de rechtbank Assen, dit op basis van weer een leugen van advocaat mr J.T. Fuller in deze zaak ingebracht.
  Valselijk meldde mr J.T. Fuller in januari 2011 aan de rechtbank Assen dat mijn vader niet mee wilde werken aan de overdracht van het melkquotum richting mevr. H.H. Hospers-Moorlag. Precies het tegengestelde was het geval, doch het gevolg van de leugen van mr J.T. Fuller was dat rechter mr B.R. Tromp niet alleen mijn vader valselijk veroordeelde, doch ook mijn broer (Herman) H.J.M. Beukeveld, die niets maar dan ook niets met deze zaak te maken had en dat wist rechter mr B.R. Tromp maar al te goed en liet hij Herman uiteindelijk voor de valselijke overdracht van het melkquotum op draaien met een gigantische boete van 50.000 euro per dag als hij weigerde tot een maximum van 250.000 euro.
  Door weer andere leugens van mr J.T. Fuller, ing. J. Tjeerdsma en de familie Hospers werden mijn broer Herman en wij als erfgename van wijlen mijn vader H.G. Beukeveld opgezadeld met een paar vals opgemaakte schadeclaims door mr J.T. Fuller ingediend bij de rechtbank Assen. Zie de aangiften die nu bij mr O.R. Dros zijn ingediend (bijlagen 7 en 8).
  Op deze valselijk opgemaakte schadeclaims is de rechtbank Assen via rechter E.W. van Weringh en via de wrakingcommissie herhaaldelijk geattendeerd (ook schriftelijk), doch zij deden hier niets mee. Deze passiviteit en het niet handelen volgens artikel 162 WvS houdt derhalve in dat zij daarmee medeschuldig zijn aan deze strafbare feiten. Medeschuldig aan deze strafbare feiten en lid van deze criminele organisatie geldt ook voor mijn eigen advocaat mr M.T. van Daatselaar. Hiervoor heb ik voldoende bewijzen in bezit om dit te staven.
  Niet alleen logen, bedrogen en stalen de beide rechters mr R.B Tromp en mr E.W. van Weringh van de rechtbank Assen en een paar advocaten in deze melkquotumaffaire, doch ook een zevental leden van het Productschap Zuivel, te weten: C.H. Wantenaar (voorzitter), ir G.A. Koopstra (voorzitter bestuur), L.J. Koers (hoofd uitvoering Marktregelingen), mr J.F. Bonhof (juridische zaken), A. van Houten (medewerker), dr F. Beekman (secretaris), mr A.C.R. Geelen
  13
  (ook betrokken bij de frauduleuze melkgeld affaire, samen met mr C.J. Borman (rechter en vicevoorzitter bij het CBB die door zijn corruptie in deze zaak bevorderd werd tot rechter bij de Raad van State) en een drietal rechters en een griffier van het College van beroep voor het bedrijfsleven te weten mr W.E. Doolaard, mr S.C. Studreher, mr H.S.J. Albers en griffier mr E. van Kerkhoven in de overdracht van het melkquotum richting mevr. H.H. Hospers-Moorlag zodat gesteld kan worden dat hier sprake is van een zeer grote criminele organisatie. (Zie nogmaals het rapport over het disfunctioneren van de Raad van State van prof. dr. Twan Tak: http://www.sdnl.nl/twan-tak.htm).
  Ook van deze twee zaken hebben wij geluidsopnamen waarmee wij kunnen aantonen dat zij allen in deze zaak bedrog hebben gepleegd. Nu meldde via e-mail mr M.T. van Daatselaar mij afgelopen vrijdag (21-8-2015) dat rechters niets met deze heimelijk opgemaakt opnames doen en dat is begrijpelijk want dan zou onomstotelijk blijken dat zij de boel gigantisch belazeren. Rechters hoeven hier ook niets mee te doen dat doen de juryleden van het Volkstribunaal wel. Desalniettemin mogen zij altijd de geluidsopnamen beluisteren. Deze komen namelijk op internet te staan via de website EuroStaete.
  Van beide zaken hebben wij dus geluidsopnames die onomstotelijk aantonen dat het Productschap Zuivel en drie rechters van het CBB de boel eveneens enorm hebben bedrogen.
  Hierbij wordt nogmaals, vanwege de ernst van het feit, gemeld dat advocaat van mijn broer Herman te weten mr O.C. Struif als goede vriend van mr J.T. Fuller meteen contact met de tegenpartij zocht door valselijk te melden dat ik de handtekening onder een machtiging van mijn broer had vervalst. Hierbij prevaleerde in strijd met zijn functie als advocaat en vertrouwensman het belang van zijn vriend boven die van zijn cliënt en dit heeft hem (tot nu toe) geen windeieren opgeleverd, doch maakt hem meer dan medeschuldig aan de diefstal van het melkquotum en het inbrengen van vervalste schadeclaims door de familie Hospers (moeder, dochter en zoon) en mr J.T. Fuller en de valse beschuldiging van mijn mogelijke valsheid in geschrifte. Dit naast het feit dat hij als advocaat compleet ongeschikt is.
  Via pseudowetenschappelijk onderzoek heeft mr O.C. Struif vast kunnen stellen dat ik persoonlijk die valse handtekening heb gezet. Dit gegeven heeft hij tijdens de rechtelijk zitting jegens mij ingebracht en heeft hij mij andermaal in deze zaak op oneigenlijke gronden beschadigd. Rechter mr E.W. van Weringh ging uitgebreid op deze pseudowetenschap in om mij te kunnen veroordelen, zie de processen-verbaal over de zittingen en het nietig vonnis. Het is begrijpelijk dat ik van deze laster en valsheid bij mr R.O. Dros aangifte doe.
  Pseudowetenschap heeft altijd gelijk en bij niet gelijk passen zij de spelregels aan zodat zij weer gelijk hebben (K.R. Popper, “De groei van kennis” Wetenschap, gissingen en weerleggingen). Het geval van zijn pseudowetenschap die nooit falsificeerbaar is en zijn indoctrinatie richting mijn broer Herman hebben tot gevolg gehad dat ik nu mogelijk verdacht wordt van het zetten van een valse handtekening en mijn broer helemaal door mr O.C. Struif en zijn kantoor is uitgekleed en volledig is misleid.
  14
  Toen ik op de middag van 7 november 2014 bij mr O.C. Struif op het kantoor te Drachten kwam alwaar ook mijn eigen advocaat mr M.T. van Daatselaar aanwezig was, hadden mijn broer Herman en zijn psychopathische vriendin ‘s morgens op het kantoor van mr O.C. Struif (GVK Adure, Zwolle en Drachten) een bijeenkomst over het valselijk zetten van een handtekening van mijn broer Peter onder een huurcontract met zijn broer Herman. Hierbij zou broer Peter volgens broer Herman valse handtekeningen onder een huurcontract hebben gezet.
  Dit, terwijl mijn zus Truus en mijn schoonzus Yvonne getuigen waren van het persoonlijk zetten van die handtekeningen door mijn eigen broer Herman en hij daarna ontkende en bleef ontkennen met behulp van zijn psychopathische vriendin, dat hij deze handtekeningen onder het huurcontract had gezet.
  Aan deze corruptie gevoed door een psychopate hebben mr O.C. Struif en zijn collega’s veel geld verdiend. ’s Middag moest ik met de psychopate en mijn broer eenzelfde exercitie op hetzelfde kantoor van O.C. Struif doorlopen. Mijn eigen advocaat mr M.T. Daatselaar dreef daarbij bewust mijn broer in de handen van mr O.C. Struif en de psychopate. De advocatuur vaart wel bij psychopaten en sociaal gestoorden en voedt hen met juridische onzinnigheden tot ze uitgemolken zijn en dan mogen de cliënten verrekken en na eerst betaald te hebben, vertrekken. Samengevat: rekken, strekken, veel betalen en dan laten verrekken heet dat in vaktermen.
  Een paar uur later kom ik dus in de middag van 7 november 2014 op hetzelfde advocatenbureau van mr O.C. Struif in Drachten en doet zich eenzelfde situatie voor als ’s morgens waarbij nu een andere broer (ik) wordt beschuldigd van het zetten van een valse handtekening. Uit respect voor mijn broer en uit medelijden met mijn broer Herman slachtoffer te zijn van een psychopate en van een advocatenbureau dat hier gretig misbruik van maakte, heb ik mij ingehouden en zijn wij gezamenlijk overeengekomen dat ik als gemachtigde namens mijn broer Herman jegens mevr. H.H. Hospers-Moorlag op mocht treden en dat ik hierbij haar geld rondom het melkquotum mocht innen. Mijn advocaat mr M.T van Daatselaar zou hiervoor mijn eerder ingediend contract aanpassen, zodat ik de procedure voort kon zetten zonder op de machtiging van Herman, die ik per post had ontvangen in te gaan.
  Zowel mijn eigen advocaat mr M.T. van Daatselaar als mr O.C. Struif en mijn broer Herman met zijn psychopate hebben mij in deze bedrogen door daarna nergens meer op in te gaan.
  Na meerdere keren mondelinge toezeggingen van mijn broer Herman te hebben gekregen dat ik alles mocht regelen en dat ik de centen kon krijgen, waarbij ik meerdere personen heb die als getuigen dit kunnen bevestigen (ook de advocaten mr O.C. Stuif en mr M.T. van Daatselaar) wordt tijdens de eerste rechtelijke zitting door hen alles volledig omgedraaid, ook door mijn eigen advocaat mr M.T. van Daatselaar want die hield zich stil en hij kwam niet voor mij op.
  Daarbij had mijn advocaat mr M.T. van Daatselaar bewust en met voorbedachte rade geen melding gemaakt van het feit dat tijdens de eerste zitting mijn zus en ik aangiften hadden ingediend bij de voorzitter van het College van Procureurs-generaal vanwege het inbrengen van vervalst opgemaakte schadeclaims in deze zaak bij de rechtbank Assen (bijlage 8). Weer een aanwijzing dat hij medeplichtig is.
  15
  Via mr O.C. Struif en mijn eigen advocaat die passief toekeek werd ik daarna door de rechter E.W. van Weringh tijdens en nu ook na de twee rechtelijke zittingen afgeschilderd als mogelijke vervalser. Hierbij heeft mr H.D. Hospers op actieve wijze op mijn broer ingespeeld door bij hem thuis alles voor te bespreken en door hem bang te hebben gemaakt voor de mogelijke gevolgen op te moeten draaien als hij niet met hen meedeed.
  Met het gegeven tijdens de zitting door mij ingebracht dat ik de machtiging van Herman conform de afspraak per post had ontvangen en vervolgens naar de deurwaarder heb gestuurd, werd en wordt tot nu toe niets gedaan. Ik begrijp dat dit vast gegeven hen niet bevalt en zij tot een valse beschuldiging over willen gaan.
  Mijn grote verzoek in deze is eerst met tastbare bewijzen te komen niet gestoeld op pseudowetenschap of aannames.
  Samengevat kan gesteld worden dat rondom de overdracht van het melkquotum aan mevr. H.H. Hospers-Moorlag sprake is van een grote criminele organisatie die nu als doel heeft mij valselijk te beschuldigen van mogelijke valsheid in geschrifte en dat ik bij u mr R.O. Dros in de functie van hoofd van politie van de Eenheid Noord-Nederland aangiften doe van de wetsovertredingen door deze organisatie begaan.
  Mocht de Vaste Commissie in de vorm van onze volksvertegenwoordigers niet met een oplossing komen dan gaat het Volk over tot het Volkstribunaal. Mijn soevereine staat EuroStaete en vele andere soevereine staten helpen het Volk daarbij.
  In deze maak ik mij bezorgd om alle bovengenoemde personen met de vraag of zij het aankunnen om jarenlang onaantastbaar te zijn geweest nu als verdachten van strafbare feiten in Nederland gepleegd voor het Volkstribunaal terecht moeten komen te staan of zij dit aankunnen?
  Want alle bovengenoemde personen, inclusief allen die mij valselijk hebben beschuldigd van het bedreigen van minister-president dr J.P. Balkenende en fraude hebben gepleegd rondom het bestemmingsplan Heege West 3 te Coevorden worden in de loop van de tijd door mij voor het Volkstribunaal gedaagd als de Vaste Commissie niet binnen 2 maanden na datum met een passende oplossing is gekomen. Komt men niet met een oplossing dan zorg ik als verdachte van een mogelijk strafbaar feit dat de waarheid boven water komt en elke wetsovertreding rondom deze zaken begaan zal worden veroordeeld. Hierbij zal ik als eigenaar van de soevereine staat EuroStaete via het Volkstribunaal met terugwerkende kracht instaan voor leugenvrije rechtelijke uitspraken en –procedures in Nederland. Het Volk heeft dit verdiend.
  De gehele procedure bij het Volkstribunaal is transparant en komt op diverse plaatsen op het internet te staan zodat voor een iedereen traceerbaar is hoe de uitspraak door minimaal 12 juryleden, die geheim blijven, tot stand is gekomen.
  16
  Omdat zoals uit bovenstaande blijkt een Nederlandse burger zijn recht in Nederland niet krijgt doe ik in onderhavige zaak en via het Volkstribunaal een beroep op een groot aantal internationale instanties waaronder een paar soevereine staten en een groot aantal soevereine mensen om mij als raadsmannen en -vrouwen terzijde te staan.
  Om mijn mensenrechten als verdachte daarbij te waarborgen laat ik mij tijdens het verhoor die niet op 8 september 2015 in het politiebureau van Hoogeveen plaats kan vinden, omdat wij het proces-verbaal van de zitting en het vonnis nog niet hebben kunnen bestuderen, vergezellen door internationale personen, soevereine mensen en vertegenwoordigers van diverse Nederlandse en Duitse organisaties die een eerlijke en behoorlijke rechtspraak nastreven en die allen voor mij optreden als raadsmannen en –vrouwen.
  Dat betekent dat ik tijdens het verhoor over het plaatsen van een handtekening onder een machtiging van mijn broer Herman ik met raad en daad ondersteund wordt door de soevereine staat Wonderland, de soevereine staat Zamunda, de Federatie van soevereine staten van EuroStaete, door EuroStaete zelf, door vertegenwoordigers van de soevereine republiek Canada, personen actief in Break the System, de Soevereine mens en vele anderen Nederlandse en Duitse organisaties, zodat gerekend moet worden op vele duizenden mensen achter de schermen die mij tijdens het verhoor en daarna zullen bijstaan.
  Tijdens dit verhoor als dit door moet gaan en dat hoor ik via de Vaste Commissie, wordt minimaal door een persoon video opnames van dit verhoor gemaakt.
  Als soevereine mens en verdachte van een mogelijk strafbaar feit heb ik recht op een eerlijk en behoorlijk proces en daar hoort het vinden en het vastleggen van de waarheid bij.
  Deze brief is daar een onderdeel van. Mij kan het vinden en het verkondigen van de waarheid rondom mijn verdenking van een mogelijk strafbaar feit als verdachte niet worden ontzegd.
  Mocht deze brief die op waarheid berust worden opgevat als een bedreiging van welke aard dan ook dan verwijs ik naar een eerdere soortgelijke affaire met de gemeente Coevorden, het OM Assen, de rechtbank Assen en het gerechtshof Leeuwarden, alwaar mr J. Buurman, burgemeester B.J. Bouwmeester beiden van de gemeente Coevorden, de officier van Justitie mr H. Super van het OM Assen, mr G.C. Bruidsstoet van het OM Assen, politierechter mr J.J. Schoemaker en griffier H. van Veen van de rechtbank Assen en de rechters van het gerechtshof Leeuwarden mr K.M. Pakking (voorzitter), mr G. Dam, mr L.T. Weimes met griffier mr W. Landstra mij valselijk hebben beschuldigd en hebben veroordeeld voor het bedreigen van minister-president dr J.P. Balkenende (bijlage 10).
  Deze valse beschuldiging van minister-president dr J.P. Balkenende te hebben bedreigd hebben zij o.a. omgezet in brandstichting te hebben willen plegen, de gehele infrastructuur van het Europark hebben willen op blazen, openbare geweldpleging hebben willen begaan, een plaats te hebben aangewezen (in het buitenland) waar explosieven zouden liggen om mij uiteindelijk te veroordelen voor het in Nederland op de post te hebben gedaan van een brief aan minister-president dr J.P. Balkenende gericht.
  17
  Ja, mr K.M. Pakking (voorzitter), mr G. Dam, mr L.T. Weimes met griffier mr W. Landstra van het gerechtshof Leeuwarden hebben mij veroordeeld voor het op de post hebben gedaan van een brief aan minister-president dr J.P. Balkenende, waarin ik hem meedeelde dat hij geen weg over mijn soeverein gebied niet in Nederland gelegen mocht aanleggen. Aan deze mededeling had minister-president dr J.P. Balkenende lak, de reden dat de weg wel werd aangelegd.
  Hierbij werd mij als verdachte en veroordeelde van een verzonnen strafbaar feit mij het Nederlands Grondrecht in de vorm van artikel 5 volledig ontnomen te mogen communiceren met de overheid. Daarbij kwam geen rechter terug op de eerste beschuldiging van het bedreigen van minister-president dr J.P. Balkenende.
  Ook minister-president dr J.P. Balkenende kwam bij mij hier niet op terug door te melden dat deze aantijgingen waarmee ik diverse voorpagina’s van kranten heb gehaald niet juist waren. Hiermee werd hij medeschuldig aan dit strafbare feit en de vele strafbare feiten van overheidszijde die hier omtrent nog volgden.
  Met het gegeven minister-president dr J.P. Balkenende te hebben bedreigd hebben mr J. Buurman, burgemeester B.J. Bouwmeester van de gemeente Coevorden en mr H. Super van het OM Assen de wet overtreden door mij hiermee valselijk te beschuldigen.
  Hierbij wisten mr J. Buurman, burgemeester B.J. Bouwmeester en mr H. Super dat een aangifte van een bedreiging bij wet geregeld persoonsgebonden is en dat minister-president dr J.P. Balkenende zelf zo’n aangifte van bedreiging bij het OM Assen had moeten indienen, zodat kon worden gesteld dat er sprake was van een bedreiging. De persoonlijke aangifte van bedreiging van minsister-president dr J.P. Balkenende is nooit bij het OM Assen ingediend, hetgeen betekent dat mr J. Buurman, burgemeester B.J. Bouwmeester van de gemeente Coevorden en mr H. Super van het OM Assen op persoonlijke titel deze valse beschuldiging wereldwijd hebben rondgeroepen om mij in diskrediet te brengen (bijlage 10).
  Op de rol van mr J.R. Eland in de functie van hoofdofficier van het OM Assen in onderhavige zaak om hem te beschermen niet een bovenstaande beschreven fout te begaan, wordt hier nogmaals ingegaan met de vraag of hij van de tegenpartij wel alle relevante gegevens heeft gekregen om mij valselijk van mogelijke valsheid in geschrifte te beschuldigen?
  Mijn vraag tijdens mijn eventueel verhoor op het politiebureau in mijn woonplaats Hoorn is dan ook of mr J.R. Eland op de hoogte is van de inhoud en strekking van de twee aangiften van mijn zijde, die ik eerst bij de procureur-generaal had ingediend en die ik nu aan mr O.R. Dros heb gericht naast de nieuwe aangiften bij hem ingediend?
  Om wederom zo’n valselijk strafbaar feit jegens mij te moeten pareren als bij de vervalste bedreiging van minister-president dr J.P. Balkenende, en om te voorkomen dat mij mijn grondrechten en rechten van de mens worden ontnomen neem ik dus enkele internationale raadsmannen en -vrouwen mee. Ik ga hierbij vanuit dat wij allen daarbij netjes zullen worden ontvangen.
  18
  Omdat ik deze informatie wijd en zijd verspreid met de enige bedoeling om nog meer waarheden rond bovengenoemde zaken boven water te krijgen, alwaar ik recht op heb, nodig ik daarnaast meerdere mensen uit bij dit verhoor aanwezig willen zijn. Zij allen zijn als raadsmannen en -vrouwen of als toehoorders welkom en enige hindering rondom het verhoor vat ik op als schending van mijn rechten. Ik heb in deze niets te verbergen.
  De aankondigingen dat alle betrokken personen in alle affaires van de familie Beukeveld met de Nederlandse overheid door mij zullen worden uitgenodigd voor het Volkstribunaal te moeten verschijnen wegens het begaan van overtredingen volgt over een paar maanden en hangt mede af van de bereidwilligheid van de Vaste Commissie. Bezorgd ben ik in deze voor allen of zij deze rechtsgangen wel aan kunnen.
  Blij ben ik wel met dhr. H.I. Huizenga dat hij mij de handvatten heeft gegeven om uitgebreid op zijn handelwijze en die van vele anderen in te kunnen gaan rondom valse aangiften van overheidszijde en een scala aan andere wetsovertredingen. Het moge duidelijk zijn dat dhr. H.I. Huizenga als medeverdachte bij het Volkstribunaal niet mijn verhoor af kan nemen en niet meer in deze zaak werkzaam kan zijn.
  De vraag rijst of dhr H.I. Huizenga als ondertekenaar van de brief van 5 augustus 2015 (bijlage 1) wel dezelfde persoon is als brigadier H.I. Huizenga van de discotheek Lord Nelson? Het antwoord is ja, want beiden hebben de functie brigadier recherche, beide komen uit het zelfde politiebureau en beiden liegen en manipuleren in hun brieven, zo ook dhr H.I. Huizenga in de brief van 5 augustus 2015.
  Eerst zijn leugen.
  In de brief staat dat ik tijdens de rechtelijke zitting een machtiging zou hebben ingebracht waarmee zou blijken dat ik juridisch als financieel voor mijn broer kon optreden. Dit gegeven is niet juist. Conform de afspraak heb ik de machtiging van mijn broer Herman per post ontvangen en deze alleen naar de deurwaarder gestuurd. Mr O.C. Struif als advocaat van mijn broer is met deze machtiging meteen naar de advocaat van de tegenpartij gegaan te weten mr J.T. Fuller. Samen hebben zij in scene gezet dat ik de boel zou hebben geflest. Naast hun vervalste schadeclaims hebben zij de machtiging in deze zaak ingebracht om mij in diskrediet te brengen en om de zaak af te leiden van hun vervalste claims, andere leugens en bedrog.
  Mr E.W. van Weringh is daarbij tijdens beide zittingen (voor en na zijn wraken) nooit op de ware aanleiding van de rechtelijke bodemprocedure en diens inhoud ingegaan. Nooit. Wij werden valselijk door de familie Hospers beschuldigd schades te hebben veroorzaakt rondom de overdracht van het melkquotum. Deze schadeclaims zijn door de familie Hospers, mr J.T. Fuller en ing. J. Tjeerdsma vervalst. Op de schade-eis is tijdens de twee zittingen nooit ingegaan laat staan op de echtheid van deze schades. De partijen keken wel uit.
  De brief van 5 augustus 2015 bevat dus een leugen van de zijde van dhr. H.I. Huizenga.
  19
  Nu komt de familie Hospers op 25 augsutus 2015 met weer een nieuwe schadeclaim bij mij vanwege schade die door de valse handtekening is ontstaan. In een brief via advocaat mr F.W. Brugman te Hoorn melden zij dat uit forensisch onderzoek naar voren is gekomen dat ik die handtekening waarschijlijk zelf heb gezet en ik voor de geleden en nog te lijden schades op moet draaien (bijlage 9).
  Het feit dat drie keer een verzoek tot betaling bij mevr. H.H. Hospers-Moorlag is ingediend was vanwege de rare situatie dan mijn broer Herman plots in deze zaak werd betrokken en de deurwaarder dit niet begreep. Toen hij het een en ander door kreeg was zijn reactie wat vreemd.
  Dan een andere manipulatie van dhr. H.I. Huizenga hem eigen. In de vierde alinea van zijn brief van 5 augustus 2015 (bijlage 1) word ik door de hoofdofficier mr J.T. Eland verdacht van een mogelijk strafbaar feit. De alinea hierop maakt dhr. H.I. Huizenga hier verdachte van valsheid ingeschrifte van en laat hij het essentiële woord “mogelijk”, in de vorige alinea wel genoemd, hier weg. Met andere woorden ik ben vanaf hier al de verdachte en niet meer de mogelijke. Een bekende handelwijze van frauderende ambtenaren.
  Bij een verhoor in mijn woonplaats Hoorn verneem ik de naam van de persoon die het verhoor afneemt met het gegeven dat deze persoon op de hoogte is van mijn onderhavige aangiften en de 15 eerdere valse aangiften jegens mij ingediend, hij/zij op de hoogte is van de twee aangiften over het plegen van strafbare feiten van in deze brief genoemde personen en hij/zij weet dat ik tijdens de rechterlijke zitting heb gemeld dat ik de machtiging van mijn broer Herman conform de afspraak per post heb ontvangen en alleen naar de deurwaarder heb doorgestuurd.
  Nogmaals omdat het Nederlands recht mij als verdachte tot nu toe geen enkel recht biedt doe ik als verdachte van een wetsovertreding aanspraak en beroep op alle (inter)nationale rechten die mij ter beschikking staan. Mijn vertegenwoordiger van de soevereine mens en in deze functie mijn raadsman zal tijdens het verhoor en de daarop volgende rechtszitting uiteenzettingen geven van in ieder geval de meeste (inter)nationale rechten die tijdens mijn verhoor en zitting voor mij van toepassing zijn. Hierbij ben ik geen natuurlijk persoon maar een verdachte van een mogelijk strafbaar feit.
  Als eigenaar van de soevereine staat EuroStaete en lid van de Federatie van Soevereine Staten van EuroStaete wend ik mij daarnaast alle wettelijke middelen toe in en door het buitenland mij gegeven om mij als ingezetene van Nederland mij in deze zaak op een menswaardige wijze te moeten behandelen, waarbij het vinden van de complete waarheid rondom de overdracht van het melkquotum van wijlen mijn vader H.G. Beukeveld via mijn broer H.J.M. Beukeveld die niets met deze zaak te maken had tot en met de liegende bedriegende familie Hospers aan toe.
  Hun leugens, bedrog, diefstal en het inbrengen van valse schadeclaims en de valse beschuldiging van valsheid in geschrifte te hebben gepleegd zullen in zijn geheel tijdens het verhoor aan de orde moet komen.
  20
  Daarna moet een onafhankelijke rechter opnieuw over de gehele zaak oordelen. Dit moet omdat het vonnis van 11 februari 2015 met kenmerk C/19101101/HA ZA 13-2587 vanwege het opvoeren en veroordelen van een persoon die tijdens de zitting niet aanwezig was en hier geen melding van te hebben gemaakt volledig nietig is.
  “He who passively accepts evil is as much involved in it as he who helps to perpetrate it. He who accepts evil without protesting against it is really cooperating with it.” dr M.L. King.
  Hierbij bedank ik Benjamin Fulford en Kevin Annett voor de topdown bescherming die zij mij bieden.
  Vragen die gelden voor de Vaste Commissie van Veiligheid en Justitie:
  ï‚· Mag een minsister van Veiligheid en Justitie aangiften seponeren?
  ï‚· Geldt de trias politica nog in Nederland?
  ï‚· Heeft een minister een doorzendplicht?
  ï‚· Moet een minister aan artikel 162 wetboek van strarecht gehoor geven als hij strafbare feiten tijdens zijn werkzaamheden tegenkomt?
  ï‚· Wordt naar het functioneren van mr J.R. Eland gekeken en krijgt hij een omscholing zodat hij nu boeven gaat vangen in plaats van onschuldigen?
  ï‚· Is rechter mr E.W. van Weringh nog te handhaven als onafhankelijke rechter in Nederland?
  ï‚· Moet mijn politieverhoor door gaan gezien bovenstaande en het vonnis dat nietig is?
  ï‚· Wat gebeurt met mijn aangiften van strafbare feiten?
  Te allen tijde bereid tot een dialoog met de toezegging dat alle affaires met de familie Beukeveld naar behoren worden opgelost, verblijf ik.
  Met groet.
  Dr G.J.J. Beukeveld
  Renoirhof 161
  1628 XC Hoorn
  EuroStaete
  Federatie van Soevereine Staten van EuroStaete
  C.C. Scala aan (toekomstige) raadsmannen en raadsvrouwen
  Rechtbank Noord Nederland
  Mr M.T. van Daatselaar, Hoogeveen
  Gerechtshof Arnhem/Leeuwarden, locatie Leeuwarden Rol-/zaaknummer K/4302/4279702
  Productschap Zuivel
  College voor beroep van het bedrijfsleven
  Mr F.W. Brugman, Hoorn
  Zie: De Processuele Nietigheid in het Burgerlijk Procesrecht, van prof.dr.ir. A.F.P. van Putten

 4. te denken dat alle problemen kunnen worden gereduceerd tot fysica en de rest ‘maar schijn’ is, getuigt van onbekendheid met biologie, psychologie, kortom getuigt van een onoordeelkundige vernauwing van een exact wetenschapper. Maar nu die zelf zeggen van het heelal met zijn negatieve materie en negatieve energie maar een luttel deel te begrijpen, past hun een bescheidener opstelling.

 5. Zit met het zelfde probleem al 15 jaar met gemeente Coevorden – Politie Drenthe – Provincie Drenthe. Dit is allemaal ontstaan door dat ik een stukje grond heb gekocht aan de DSM -weg 2a te Coevorden. Mocht daar mijn bedrijf bouwen en wonen, en de grond was niet vervuilt. Bij aanvraag bouwvergunning in 2001 werd ik direkt al beschuldigd dat ik een grote mond had en moest het gemeentehuis verlaten, anders werd de politie gebeld. Heb gewacht op de politie die kwam niet, wel de ambtenaar Dhr. Bezemer. Later Dhr Buurman. Zo is het doorgegaan. Ben nu nog bezig met de Rechtbank Noord -Nederland om een uitspraak te krijgen over zaaknummer politie: ASS 13 /378 ONBEK. en zaaknummer: LEE 14 / 408 BELEI BRAC

 6. Dit is onzinnig, sinds 2012 zijn alle regeringen wreldwijd, op 3 na, opgeheven en in beslag genomen. Ook Wonderland bestaat op papier niet meer. Alle gerechtshoven, alle bedrijven en hun onderdelen ervan zijn opgeheven. De bijbehorende documentatie van mijn bewering heb ik in bezit.

Laat een reactie achter