Kan het bewustzijn worden gevangen in wiskunde? Bron: Costarican Times

‘Bewustzijn is staat van de materie’

Wat als bewustzijn te beschrijven is als een gedragsvorm van materie, ‘perceptronium’, zoals bijvoorbeeld gassen, vloeistoffen en vaste stoffen? Fysici proberen voor het eerst de wiskundige randvoorwaarden te beschrijven van een fysisch systeem dat bewustzijn kent.

Bezielde materie
Het idee van bezielde materie is al zo oud als het hindoeïsme, de oudste wereldreligie. Hindoedenkers  kennen geen onderscheid tussen levende en dode materie, maar kennen aan alle materie verschillende niveaus van bewustzijn toe. Zij krijgen op dit punt nu bijval uit onverwachte hoek.

Bewustzijn als wiskundig probleem
Theoretische fysici zijn nu bezig om de wiskundige eigenschappen te beschrijven van systemen die bewustzijn kennen. Anders dan een filosofische discussie, kan een wiskundige discussie door analyse worden beslecht. Met andere woorden: deze benadering zou wel eens voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid een antwoord kunnen opleveren op de vraag: wat is bewustzijn?

Kan het bewustzijn worden gevangen in wiskunde? Bron: Costarican Times
Kan het bewustzijn worden gevangen in wiskunde? Bron: Costarican Times

Bewustzijn als ‘hogere’ vorm van materie
Max Tegmark, theoretisch natuurkundige aan het Massachusetts Institute of Technology in het Amerikaanse stadje Cambridge, heeft een eerste aanzet gegeven om dit probleem te formuleren in termen van kwantummechanica en informatietheorie. Hij komt op precieze vragen, die door middel van wetenschappelijke experimenten kunnen worden beantwoord. In Tegmarks benadering is bewustzijn een aggregaattoestand van materie, zoals vaste stof, vloeistof en gas. Verderop laat hij zien hoe de eigenschappen van bewustzijn voortvloeien uit natuurwetten en het zo mogelijk maken om te voorspellen in wat voor soort omgevingen bewustzijn kan ontstaan en hoe we de wereld om ons heen beter kunnen begrijpen. 

Ondeelbaar massageheugen
In 2008 veronderstelde neuro-onderzoeker  Giulio Tononi dat een systeem met bewustzijn twee specifieke eigenschappen moet hebben. Ten eerste moet het in staat zijn grote hoeveelheden informatie op te slaan en te verwerken. Met andere woorden: bewustzijn heeft alles te maken met informatie. Ten tweede: deze informatie moet zijn geïntegreerd in een geheel, zodat het onmogelijk is om het in onafhankelijke volwaardige deelbreinen te splitsen. Beide eigenschappen zijn wiskundig te formuleren en vormden het uitgangspunt voor Tegmark.

Computronium
Materie die in staat is tot het eerste, efficiënte opslag en verwerking van enorme hoeveelheden materie, duidt Tegmark aan met de onder speculatieve denkers welbekende term computronium. In feite vormen computers dus computronium, al doen deze het 10[sup]38[/sup] maal slechter dan theoretisch mogelijk. Veel hoop voor verbetering dus, wat de ontwikkeling van bewuste systemen in de toekomst onvermijdelijk maakt.

Perceptronium
Computers zijn anno 2014 niet zelfbewust. Materie dit dat wel is, en bewust is van zijn eigen bestaan, duidt Tegmark aan als ‘perceptronium’. Op dit moment is de enige bekende plaats waar perceptronium aanwezig is, het menselijk brein en die van enkele hogere primaten. Deze substantie is niet alleen in staat enorme hoeveelheden informatie op te slaan en te verwerken, maar vormt ook een ondeelbaar geheel. Perceptronium bepaalt voor een belangrijk deel zelf welke informatie wordt verwerkt.

Kan dit het begin zijn van een wiskundige omschrijving van bewustzijn? Of missen we nog een element?

Bron
Max Tegmark, Consciousness as a State of Matter, ArXiv preprint server (2014)

14 gedachten over “‘Bewustzijn is staat van de materie’”

 1. Ik ben mij al bijna veertig jaar bewust van het feit; dat bewustzijn gekoppeld is aan katalytisch georganiseerde, (zo geëvolueerd uit gunstige, plaatselijke omstandigheden) stoffelijke, organische matrixen. De vorm en grootte van het bewustzijn, is dan gebonden aan een combinatie van de gericht efficiënt, informatieverwerkende capaciteit van het brein, (interpretatiecapaciteit) en de logisch sensorische input die daaraan vooraf gaat. Het bewustzijn is naar mijn mening dus een onontkoombaar logisch natuurlijk gevolg, van de systematisch (altijd evolutionair wiskundig opgelegd) ontwikkelde, stoffelijke vormen van organismen. In principe komt het er op neer dat wij natuurbots zijn; nu gekozen in opmars naar een hybride synthesevorm, omdat dat het logisch gevolg is van het bewust efficiënt toepassen van kennis, technologie, en de overlevingsdrift, die kenmerkend inherent is aan de staat van bewustzijn. De antroposofische bewustzijnsvormen, (religieuze filosofie) zijn door onszelf gecreëerd, in een natuurlijke behoefte aan een antwoord op, wat is het dat wij om ons heen zien, en wat zijn wij. Nu de evolutionaire ontwikkelingsfase gepasseerd is, (kennis en de juiste interpretatie gaan daar aan vooraf) gaan we de volgende stap maken, uitgedrukt in wiskundig logische stappen. Deze zullen we wiskundig aantoonbaar leren uitdrukken, en toepassen in een technisch wetenschappelijke realisatie, van de werkelijkheid naar soortbehoefte. Het is slechts een kwestie van tijd, gunstige plaatselijke processen, in combinatie met voorhanden materie, en daaruit groeiend bewustzijn, de rest is aan ons. Slagen wij er in te overleven, dan stopt dit nooit meer. Intelligentie schept zichzelf, als resultaat van de materiële omgeving.       

 2. Volgens Bashar is het net andersom, is materie gekristaliseerd bewustzijn. Dus net als water verschillende fases kan hebben van ijs tot waterdamp kan bewustzijn ook verschillende vormen hebben waarvan materie als het ware de ijsvorm is. 

  http://bashar.org/

  There is only the understanding of the thing that needs to be taught to every child on the planet, and that is the knowledge that every single individual on this planet is already powerful as he or she needs to be to create any reality desired, without having to hurt yourself, or anyone else, to get it. That’s how powerful you are.
 3. Als dat maar geen ijskoud denken wordt.Stendhal heeft niet alleen Rouge et noir geschreven maar ook De L’amour waarin kristalisatie mooi beschreven wordt.
  Vraag op level 1: is perceptie de Substantie van perceptronium?

 4. Nee, de vraag op level één is; is er ooit een gerespecteerd en als zodanig erkende wetenschapper geweest, die kon aantonen dat de materiële vormen waaruit wij levensvormen bestaan, door een niet materiële (spirituele intellectualiteit) procesvorm werd, of wordt gerealiseerd. Het antwoord daarop is nee. Bewustzijn is een activiteit van materie in georganiseerde vorm. 

  1. Volgens mij bestaat alles van gedachten,emoties tot aan materie uit elektromagnetische golven van een bepaalde frequentie. Een aantal van deze frequenties is niet tastbaar een aantal ervan vallen binnen een frequentie wat wij als vaste materie herkennen. 

   In die zin als alles onderdeel van al is, is het dus logischer dat materie een vorm van bewustzijn is dan dat bewustzijn voort zou komen uit materie. 

   Je moet een beetje oppassen dat je niet in semantiek vervalt met dit soort zaken.

 5. Ik begrijp je Douwe, maar het is geen kwestie van semantiek. Het gaat hier om logische conclusies, als gevolg van geleverd, herhaalbaar bewijs. Natuurlijk is de afwezigheid van tegenbewijs, geen bewijs van de afwezigheid daarvan, maar van een katalytische exteriorisatie zijn geen andere dan subjectieve, tot het individu, of individuen beperkte bewijzen. Ik kan verder zoekende, ook buiten lichamelijke ervaringen nergens bewezen zien, als sluitend bewijs voor een bewustzijn zonder lichaam. Ik sluit echter niet uit dat dat onmogelijk is, het is misschien mogelijk, maar het bewijs ontbreekt dat dat zo is. Het bewijs lijkt nog het meest op pro existentiële manifestaties van de geest van de mens, onder bepaalde katalytisch werkende emoties en gemoedstoestanden. Dit laatste uiteraard buiten de mogelijke afwijkingen van realiteitsgevoel, door hersenbeschadigingen en afwijkingen in personen als gevolg daarvan. Ik heb mij tientallen jaren bezig gehouden met parapsychologie, zo’n beetje alles gelezen wat professor Hans van Praag daarover schreef, maar ook van vele anderen destijds. Verder onderzoek heb ik naast mij neergelegd, het is mij allemaal te zweverig, en zonder enig bewijs. Wat wij alleen maar denken is geen bewijs, dat wij denken is bewezen. Geef mij de wetenschap maar, anderen maken hun keuzes daarin, voor ieder de vrijheid diens belevingswereld te ondergaan. Er zit alleen een maar verbonden aan die vrijheid; iets moet, en mag nooit geen uitgangspunt worden voor serieus wetenschappelijk onderzoek, als alle aantoonbaar bewijs hardnekkig blijft ontbreken. 

   

  https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.dossierx.nl%2Fonverklaarbaar%2Fparanormaal%2Fverkenningen-van-het-paranormale-deel-5-de-wortels-van-het-toeval-of-synchroniciteit.html&ei=yY3hUvy7H8ib0AWKwoC4BQ&usg=AFQjCNETFiraOyXmgNtJmtpaWrelPI_MUw&sig2=mboSwuwOYYOIU4mZFQN-7w    

  1. Overigens een vraag die ik nog heb: Zou bijvoorbeeld het Klatergoud Vaticaan, er niet miljarden voor over hebben, om aan te tonen dat überhaupt een antroposofisch wereldbeeld bewezen wordt? Het kan uiteraard verdienstelijk genoemd worden, zich wetenschappelijk voor te bereiden op een dergelijke taak. Vraag is dan, waar sta je dan in de realiteit, of de behoefte daaraan?

  2. Wetenschap is een gereedschap maar niet een overkoepelend en integratief wereldbeeld. 

   Juist omdat de wetenschap momenteel nog beperkt is tot vooral de frequenties die wij goed kunnen waarnemen sluit het daarbij dus momenteel een heleboel zaken uit. Goede wetenschap observeert, maakt hypothesen en probeert dan met bewijs die hypothesen te ontkrachten en als dat niet lukt en dat herhaalbaar is lijken we iets over die zaak geleerd te hebben. 

   Echter als je nog geen meetlat hebt voor een heel aantal zaken is het in mijn opinie zeer beperkend om dan alles wat niet gemeten kan worden door je beperkte instriument op voorhand maar uit te sluiten. 

   Maar goed dat is wellicht een verschil van opinie en dat is uiteraard prima. Ik zie wetenschap vooral als een zeer bruikbaar instrument maar niet als een levensfilosofie. 

 6. Hoi! Ik denk dat we 1 ding missen hier: kwantumverstrengeling. Meer verstrengeling geeft meer Liefde EN bewustzijn. Dit is waar het universum naar streeft: Loving Awareness. Namaste!

 7. Een mooie theorie, van Tegmark. Kan ik me wel in vinden.
  Bewustzijn als hoogste (?) aggregatietoestand, met materie als lagere kristallisatievorm.
  Zo kunnen we dan eindelijk de oosterse en de westerse visies gaan koppelen. Want volgens mij kun je geen van twee zomaar van tafel vegen, daar zijn ze beiden te erudiet en te hardnekkig voor. Niet of/of maar en/en.
  Helaas beperkt de westerse wetenschap zich tot het niveau van het meet- en waarneembare. Er is zo oneindig veel meer, als je het maar ‘ziet’..

Laat een reactie achter