De capac's (koningen) van Tawantinsuyu, het Incarijk, dachten uitgesproken lange termijn en bouwden voor de eeuwigheid. Macchu Picchu staat na vijf eeuwen onbewoond te zijn geweest nog fier overeind.

Is lange-termijn denken zinnig?

Lange-termijndenkers wijzen op de gevaren van ongebreidelde groei en milieuvervuiling. Onzin, op de lange termijn zijn we allemaal dood en de toekomst is niet te voorspellen is, zeggen korte-termijn denkers. Wie heeft er gelijk?

Lange- versus kortetermijn
Zoals met zo veel dingen helpt het hier om naar de natuur te kijken. Volgens de genetische biologie bestaan biologische organismen, omdat dit de meest efficiënte manier bleek om zoveel mogelijk kopieën van hun genen in omloop te brengen. Dit is de drijvende kracht achter de evolutie. Er bestaan organismen met een korte- en langetermijnstrategie om dit doel te bereiken. Dit uit zich in de levensduur van het organisme. We kunnen dus Galapagos-schildpadden, olifanten, of de langstlevende bekende boom, de bristlecone pine, als organismen met genetisch gezien typische lange-termijnstrategie zien. Een organisme met een lange-termijn evolutionaire strategie wordt ook later geslachtsrijp. Ook krijgen ze vaak, niet altijd, weinig nakomelingen die intensief verzorgd worden. In welke omstandigheden leven ’s werelds langstlevende organismen?

De capac's (koningen) van Tawantinsuyu, het Incarijk, dachten uitgesproken lange termijn en bouwden voor de eeuwigheid. Macchu Picchu staat na vijf eeuwen onbewoond te zijn geweest nog fier overeind.
De Sapa Inca (koningen) van Tawantinsuyu, het Incarijk, dachten uitgesproken lange termijn en bouwden voor de eeuwigheid. Macchu Picchu staat na vijf eeuwen onbewoond te zijn geweest nog fier overeind.

Karig, maar stabiel of: grootte wordt evolutionair beloond
Wat ten eerste opvalt, is dat levende organismen in milieus leven met zeer weinig hulpbronnen. Bristlecone pines groeien in een droog, koud gebied. De Arctica islandica, een schelpdier, leeft in de koude, diepe wateren van de noordelijke Atlantische Oceaan. Deze omstandigheden betekenen dat het voor een soort onverstandig is overdreven te investeren in nakomelingen en het verstandiger is de levensduur van het succesvolle volwassen individu lang te rekken, zodat deze gedurende vele jaren, het ene gunstiger dan het andere,  nakomelingschap kan verspreiden. Bij olifanten zien we dat volwassen individuen zo groot zijn, dat ze niet meer de kans lopen te worden aangevallen door roofdieren. Ook dan is het voor de genen een verstandige strategie de olifant lang in leven te houden en minder energie te verspillen aan de voortplanting.

Wanneer is korte-termijn denken een voordeel en wanneer niet?
Kortetermijnstrategieën werken vooral, als de omgeving weinig voorspelbaar is. In een rijke of volledig onvoorspelbare omgeving loont het niet de moeite, te investeren in een lange termijn strategie. Als de mate van onvoorspelbaarheid van een enkele parameter groot is, loont het weer wel de moeite. Zo bewaren Ethiopische volkeren een groot deel van hun sorghum in een graanopslagplaats. Als de sorghumoogst een keer mislukt, wat in de Sahel met zijn onregelmatige regenval geregeld voorkomt, sterft het volk niet van de honger. Lange-termijn denken is hier van levensbelang. Mengistu, de toenmalige communistisch gezinde dictator, vond dat het in het belang van Ethiopië was om deze mensen hun oogst af te pakken en te verkopen. Zo kon hij luxe goederen voor de voorhoede van het proletariaat kopen. Het gevolg: zware hongersnoden en mensonterende taferelen.

Korte termijn denken mogelijk dankzij lange termijndenkers
Als visionair ben je gewend lange termijn te denken. Misschien zelfs op kosmische schaal. Neurotypische mensen denken nu korte termijn. Dit is ook de beste strategie om in het dagelijks leven goed te boeren. Het gevolg is dat niet veel mensen nadenken over echt globale problemen. Zo is de manier waarop fossiele brandstoffen nu worden verkwist, korte termijn gedrag. Niettemin wordt fossiele energie snel schaarser. Als het korte termijn denken doorgaat, hebben we echt een probleem.

Aan de andere kant: we kunnen niet voorspellen hoe de techniek zich gaat ontwikkelen. Over het algemeen lost de technologie problemen op. Zo wordt er geen giftige tetraethyllood meer toegevoegd aan benzine, omdat er nu niet-giftige alternatieven zijn en zijn ook de hongersnoden in Azië, waar in de jaren vijftig voor werd gewaarschuwd uitgebleven. Deze problemen zijn er niet meer, omdat lange termijn denkers ze oplosten. In feite hebben korte termijndenkers dus hun leven en welvaart  te danken aan die vervelende, zeurderige lange termijndenkers.

29 gedachten over “Is lange-termijn denken zinnig?”

 1. Indianen leefden in harmonie met de natuur en namen hun weloverwogen beslissingen op grond van overgedragen oerkennis van hun voorouders en wat die beslissingen voor gevolgen zouden kunnen hebben voor de komende zeven generaties. Dat noemt men visionair denken, waar bijvoorbeeld sjamanen nog steeds uiterst bedreven in zijn.

  Nu draait alles om het wel of niet bezitten van papier waar een bepaalde waarde aan gekoppeld is.

  De volgende generatie, de achtste, zal de beslissende factor zijn of de wereld op deze manier doordraait of niet.
   

  1. Sympathiek,, ANja, maar historisch onjuist. Er zijn (ook) voorbeelden van indianse culturen die instorten na verlies van vruchtbare landbouwgronden. Het (mythische) beeld van de Indiaan in balans met de natuur, zegt meer over de mensen die dit idee aanhangen dan over de Indiaanse culturen. Dat wil niet zeggen dat er geen mooie en inspirerende toespraken en natuurbeelden van indiaanse oorsprong zijn. 
    

   1. Indianen bestaan dan ook niet. Dat zijn nazaten van de asiaten die de Amerikas al 15.000 jaar geleden vonden  en mengvolken als de pakistaan aboriginals asiaat en Zelfs Blanken Die ze ook al 15.000 jaar geleden op Paaseiland aantroffen en ook maar gelijk confisceerden.
     
    Kijk eens Heel Goed Naar de Gezichten van diverse Volken Ook de afrikaan met Zeer gemengde varianten Behoord in Afrika Geheel Niet thuis maar is ook mengvolk van allerlei van datzelfde pluimage en ook allochtonen en de Grondoorzaak aboriginals die 20.000 jaar geleden van af Australie meekwamen met die van Japan komende asiaat en Mensen eter die als faraos een dikke 17.000 jaar ook Dat Kontinent aan gort regeerden. En Ons een kleine 3000 jaar en Gekend als banksters elite adel Wereldwijd verdeeld in een heuze ontop shadowsociety op de Volken.
     
    Wat Je Zegt is Waar. Ook de indiaan heeft al die millenia al de Zelfde psychotraumas en Kinder verkrachtersculturen die zeer rigide maken en Oplossingshulpeloos. Ook Daar was Geen natuur Geen Instinct Geen Band Met GOD Meer. Aan Volken met zulke Schaden is dat Snel te Zien aan Alles …geweld misdaad onbarmhartigheid verkrachtingen Moord overheden bazen leiders rituelen religien shamanen….alles opleggingen geboden en overleveringen alleen nog Maar. Ontikt onteigend geen Creativiteit meer Van GOD los hulpeloos.
     
    En tegen de miljoenen Blanke slaven die al drie eeuwen vóór de oficiele geschiedsschrijvingen over amerika van uit heel Europa Engeland Ierland Rusland naakt verkracht berooid en beroofd de scheepsruimen uitgejaagd en de kusten op gejaagd werden alle seizoenen door zijn ze ook erg Slecht geweest en misbruikten de Blanken als slaven en hoeren. Ook de Gevolgen daarvan Zullen Ontwijfelbaar terug te Vinden Zijn.

    1. Ja had je gedacht.
      
     De verspreiding gevolgd met dna technieken is van amper laatste honderdduizend jaar. Heel Japan Heel Australie en de Amerikas komen er niet in Voor. Van de gevonden Gegevens zijn migratiebewegingen bedacht.
      
     Van de dna Gegevens Worden Maar 1 op de miljard Wezens Ooit Geleefd Van een Soort gefossileerd Gevonden. Van de Ooit Eens 2504 Mensensoorten Die Ooit Deze Planeet Mochten Bewonen Zijn er amper wat Gevonden als de Cro Magnon de Neanderthal Die naar laatste Stand van Techniek Laatst Werd Gereconstrueerd en Simpel een Keurig Blank Mens Bleek te Zijn.
      
     De Voornaamste verspreidingsgegevens die met de dnatechnieken gevonden zijn Betreffen zo Goed als uitsluitend ook een afsplitsing van de oude mensheid Dat Zich van uit Afrika per honderdduizend jaar geleden verspreidde. Zelfs de bloedlijnen van het faraoras dat 50.000 jaar geleden Japan verliet en op Australie aankwam en 20.000 jaar geleden afrika aandeed en 13.000 jaar geleden samen met al dezen naar het Noordelijk Halfrond kwamen is Volkomen Absent.
      
     *Dat de faraos al de amerikas kenden is gebleken uit dat hun mummies cocainesporen Vertoonden. De Mens is daar Niet gekomen via een landbrug maar via schip 15.000 jaar geleden al. Zal Me Niet verbazen als de Werkelijk Alleroudste piramiden kasteelachtige stenen gebouwen burchten en paleizen dat dit ras typeerde en Ons ook brachten  Dan Ook in Australie en Japan Gevonden Worden.
      
     Daar Naast is dna Niet heilig en hebben de overheden alle tijd de coincedentiefactor verzwegen van 1:1000 Wat Betekent Dat Zelfs in het Kleinste Dorpje er al Vier zo al Ernstigste Problemen Kunnen Krijgen.

    2. Het is Zelfs Zo dat Men de dna Data van Heden Levende Mens Geen Eens mag vergelijken met Fossiele Vondsten Van: In Europa Ouder dan 13.000 Jaar in regio irak iran kaukasus binnendringende en 10.000 jaar geleden via regio Andalusie Spanje binnendringende … en in Strook China tot en met Afrika Ouder dan 20.000 Jaar en Australie 50.000 Jaar en Amerika Ouder dan 15.000 Jaar(Wat Niet Bestaat). En Vast Zijn er uitstervingsoverlappingen en bastaardiseringsoverlappingen (Jonger dan Aangegeven Jaartallen) Hier en Daar. Maar Huidig Mensheid bestaat louter en Alleen nog Maar van wat 20.000 jaar geleden uit Australie kwam. De Fossiele dnagegevens Die Een Verspreidingsoorsprong van uit Afrika Aangeven Van Af 100.000 Jaar Geleden Zijn Van een geheel Ander Ras Dat Door huidig mensheid al lang geextermineerd en opgegeten is. Alhoewél dezen Ooit Een Afsplitsing Waren van Hedendaagse Mensheid En Zich 100.000 Jaar Geleden Geheel en Fenomenaal Anders Begonnen te Ontwikkelen Onder GOD.
      
     De Laatste 25.004 Overlevenden van Dat Ras Werden 8000 Jaar Geleden Weg Gehaald en Begon Met Noah Een Nieuw Begin in de Hitieten Wat Kleine 5000 Jaar Goed Ging Ondanks een even 8000 jaar oude exterminatiefatwa van de toenmalige farao die voelde dat hij zijn volk aan Noah Verloor. 3200 jaar geleden begonnen de in herhalingswanen gebleven nazaten van de faraos een verdere vernietigingsoorlog tegen Alles Wat GOD´s Was en Daarmee de Hitieten Die Heden Nog Maar aangegeven Staan als “de heidenen” en kwamen er chronische kruizigingen kruistochten inquisities strafwetgevingen staten kerken en wreedste kersteningen en bekeringen welks wanen U in Eigen Geschiedsschrijvingen weer Kunt Oppakken. Een vernietigingsoorlog tegen de Zielen van de Mensheid zelf Daarmee GOD nooit meer in Welk Kind Dan Ook Geboren zou Worden. “Hét geheim Achter Alle Kinder verkrachtingen en kruistochten ook.  De Huidige Blanken exvolk Sinds 8000 Jaar van de faraos Komen Van Deze Hitieten en Van Noah Af. Hitieten – hitites – heathen – he athen – athene. Het Volk Van Goud Het Volk Van GOD.

   2. De Inca’s waren op landbouwgebied zeer hoog ontwikkeld; Macchu Picchu was zelfs waarschijnlijk een soort landbouwproefstation waar verschillende cultivars op verschillende hoogte en grondsoorten werden uitgetest. Ook nu nog werken Peruaanse boeren met honderden verschillende aardappelcultivars. In feite komt een heel groot deel van onze moderne landbouwgewassen uit het plantenrijk Neotropis (Midden- en Zuid-Amerika). Alle ontwikkeld door de Inca’s, Maya’s, Azteken en hun voorgangers. Denk aan aardappel, tomaten (tomatl), mais, cacao (chocolatl), zonnebloem, pompoen, paprika en chili, limaboon etc.

    1. Mais Komt van Egypte en werd naar amerika meegebracht. Die zeven slechte en die zeven goede jaren…Je Weet Wel.

    2. Bent u Soms met lucas gaan hokken?
      
     Bovenstaand al Kunt u Toch Vernemen dat de asiaat die afrika al 20.000 jaar geleden aandeed en al 15.000 jaar geleden de usa kontinenten dan Dat Van Afrika Meegenomen Hebben.
      
     Heeft u Al in de 20.000 tot 10.000 Jaar Oude Aardlagen in egypte Gegraven Dan.
      
     Neem het u verders ZEER Kwalijk Dat u Gegevens om Een OVERDAAD Aan Aardwarmte van 160°C RECHT ONDER ONZE REET en Het Gegeven Dat het higgsboson EEN FLOP IS Blijkbaar ook al niet Bekend Gemaakt mag worden Hier!

    3. Nee zo werkt het niet c: De bewijslast ligt bij jou om aan te tonen dat maïs uit Afrika komt. Graaf jij die egyptische aardlagen maar af.

     Het enige wat ik kan vinden is dat de Engelstalige Bijbel spreekt over ‘corn in egypt’, waarmee dan echter graansoorten (denk aan ‘koren’ in het Nederlands!) worden bedoeld en niet  maïs (Engels: ‘maize’).

    4. Zelfs uw eigen link Geeft al Mysteriouze Herkomst Aan:
     “”The abrupt appearance of maize in the archaeological record baffled scientists. Evolution was generally thought to occur gradually through minor changes. Why did maize appear so suddenly?””

    5. En even verderop wordt de vraag beantwoord en staat dat de verschillen tussen het wilde Mexicaanse gras teosinte en primitieve maïs berusten op slechts vijf genen. Teosinte komt alleen voor in Mexico, niet in Egypte. Kortom: je leest niet, je zoekt alleen (afwezige) bewijzen van je eigen gelijk.

    6. Je Weet Toch Wat ze Zeggen Over jou en een Aap?
     En Je woont Geen Eens in dezelfde Boom of zelfde kontinent.
      
     N.A.T.uurlijk komt een wetenschap met antwoorden op vragen die ze zelf bedachten. Kijk Maar Bij het booszoondeeltje Dat Ik voor de Veiligheid Maar Vast Achterlijkheidsveld Heb Gedoopt Wachtende op wetenschappelijk antwoordt.
      
     Zelfs de Mens heeft een coincedentiefactor van 1:1000. Elk Dorpje minstens 4 Mensen Zo in de problemen om Welke Moord dan ook.
      
     * Ik Was Niet degene Die zocht in Dit Geval. Maar Tóch Blijft Mooi de uitzonderlijke Vondst Staan Dat in door u aangegeven link Gezegd Staat Dat Het een Zeer Vreemd Plantje IS “as if Just Popped Up” en Dat binnen de tienduizend jaar Wat Ook al Mijn Bijdrage Onderstreept Wat Dan Wel Mijn Bijdrage Sterkt en Matched.
      
     Benieuwd Wat de Coincedentiefactor Van Mais op Andere Kontinenten is…En Dán Theosinte Nog.

 2. Lange termijn denkers zijn de overlevers die plannen op basis van vooruitzien, in het belang van het voortbestaan van hun volk. kortetermijn denkers parasiteren op de werken van lange termijn denkers, en genereren hun materialistische egoistische behoeften ten koste van alles en iedereen in de toekomst. We gaan met hen ten onder als dit niet gestopt wordt, vroeg of laat.

 3. Goed artikel. Ik ben het met de strekking ervan eens. Het volgende vind interessant:
   
  Als visionair ben je gewend lange termijn te denken. Misschien zelfs op kosmische schaal. Neurotypische mensen denken nu korte termijn. Dit is ook de beste strategie om in het dagelijks leven goed te boeren.
   
  Leuk opmerking moet ik zeggen :-) Visionaire mensen zijn over het algemeen dus geen neurotypische mensen. Hoewel je dat natuurlijk ook niet als een wetmatigheid kunt stellen, denk ik dat hier zeker een goed punt wordt gemaakt. De niet-neurotypische mensen zijn nodig om de neurotypische mensen met hun dagelijkse probleempjes bezig te kunnen laten zijn :-)    
   
  Overigens over de Inca’s gesproken, dat waren ware meesters in het bouwen. Wat zij met stenen voor elkaar konden krijgen in een aardbevingsgevoelig gebied als Peru is bewonderenswaardig. Terwijl de veel Spaanse bouwwerken juist instortten bleven de Inca bouwwerken juist staan bij aardbevingen.     

 4. Een mooi boek over lange-termijnplannen en -voorspellingen is Nassim Nicholas Taleb’s “The Black Swan”, waarin hij uitlegt hoe de financiële wereld overmatig veel vertrouwen heeft in hun financiële voorspellingen, doordat ze denken dat ze een echte wetenschap zijn. Het blijkt echter nagenoeg altijd dat de werkelijkheid flink anders uitspeelt dan de modellen hadden verwacht, met name omdat de financiële markt zeer gevoelig is voor politieke veranderingen. Hier kan gedacht worden aan 9/11, iets waar men in de langetermijnvoorspellingen nooit van te voren rekening mee gehouden kon hebben, of de tsunami’s en overstromingen in Azië die afgelopen jaar een groot deel van de elektronica-industrie platgelegd heeft.

  Conclusie: Langetermijndenken kan nog wel zo betrouwbaar lijken, maar vaak is het met geen mogelijkheid te zeggen wat de toekomst ons gaat brengen. De beste oplossing lijkt mij om vooral geen nauwkeurige voorspellingen te gebruiken, maar te kijken naar brede stromingen en veranderingen. Zet echter niet al je geld op één paard, maar wees bereid in te spelen op het onverwachte.
  En boven alles: wat je ook doet, luister nóóit naar financiële voorspellingen.

 5. De Westerse ‘beschaving’ staat bijna iedere dag met dank aan de banken op het punt om ten onder te gaan.
  De politiek komt niet verder dan ‘oplossingen’ met een houdbaarheidsduur van hoogstens 24 uur.
  Echt voorspelbaar is deze wereld niet. Het enige waar men op dit moment aan toekomt is crisismanagement om de volgende 24 uur door te komen. 

 6. Het echte lange termijn denken, gaat ook terug in de geschiedenis van de mensheid om de lessen hiervan te leren. Atlantis en Lemuria. Rudolf Steiner brengt ons nog verder terug , de Saturnus en Mars periode van onze aarde. De technologie van Atlantis was heel anders dan die wij nu kennen.
  Onze technologie is gebaseerd op,  zoveel mogelijk levende kennis in een zo,n groot mogelijk dode materie te brengen , dit met verschillende doeleinden. De atlantiens  deden eigenlijk het tegenovergestelde. Ze waren meester in het beheersen van wat wij elementalen noemen. Levende energieën. Hun vliegtuigen bevatten geen motor of andere vorm van aandrijving , maar waren artificial elementals.  Uiteindelijk is het verkeert gebruik van deze elementale krachten de ondergang geworden van Atlantis. Ook onze technologie zal ten onder gaan. Ook de naar onze mening dode materie vervult een functie in het evenwichtige bestaan van onze aarde. Het eenvoudig delven van bv ijzererts veroorzaakt al een verstoring van het evenwicht. Ecologie met onze huidige of wat wij denken toekomstige technologie is een illusie.  Voor diegeen die het Cradle  two Cradle principe hebben bestudeerd zal dit duidelijker zijn.  Neem nu als voorbeeld het C2C bedrijf  dat WC papier produceert. Het eindproduct is prima. Geheel composteerbaar zonder enige vervuiling.  Als grondstop wordt gerecycled papier gebruikt. Na het zuiveren van deze blijven er afvalstoffen over waar ze geen raad mee weten. Wat gebeurt er met onze spaarlampen als ze niet meer gebruikt worden? Welke vervuilende stoffen worden er voor de fabricage van een zonnepaneel gebruikt? Zo kan ik nog wel even doorgaan. De noodkreet galmt nu door de natuur. Weersverstoringen en natuurrampen. Onze wetenschap is het weer gaan zien als zuiver het gevolg van fysieke oorzaken . We zijn daardoor volkomen blindt geworden voor het elemental leven dat zich hier dagelijks afspeelt. Het duistere wezen van bv een orkaan is voor ons onzichtbaar. Er is alleen nog een toekomst voor de mensheid als we ons lang verloren contact met onze metgezellen, de natuurwezens, de wezens die belast zijn met de scheppende krachten, de Devas, weer herstellen.
   
   
  THE EARTH SPIRIT           (regents of the seven spheres)
  That which seems death to you, O man,
  To us is perfect rhythm, a harmony of millions of voices Sweeping throughout the spheres in outpourings of ioy.
  Nowhere is there cessation of that song called Life. All life createth life.
  The great wheels turn in cyclic motion
  Bearing äll things toward one consummation.
  But the one discord is the voice of man
  Who, in his ignorance, still strives to work apart. Ah, if he knew his power! If he but understood
  How, because of him, the harmony remaineth in-
  complete,

   1. Nou Dan Moeten die Allemaal ontslagen Worden. Kijk eens wat ze aanrichten al die hangshag bolus en budgetlovende korte termijn people als academici wetenschappen politici Wat die Allemaal al aangericht hebben.
     
    Wat die allemaal al aangericht hebben ook Ondanks en Terwijl We Ook Dit al Duizend jaar Hebben:  https://www.visionair.nl/politiek-en-maatschappij/nederland/energiebron-met-voldoende-energie-voor-130-000-jaar/
     
    Vraag Me Af of ze wel zouden winnen in een race tussen hen en een pantoffeldiertje. Worden kwikinjecties verstrekt op academien?

 7. Voor beide benaderingswijzen is iets te zeggen. Maar meestal is het korte termijndenken succesvoller.

  Als je bij het oversteken van een drukke weg eerst eens gaat nadenken over de beste strategie (terug of door) dan is de kans groot dat je het niet gaat redden. Degene die de luier heeft uitgevonden is een held voor miljoenen mensen (en tevens veroorzaker van milieuproblemen), een oplossing voor een korte termijn probleem.

  Als je nu een lange termijnoplossing bedenkt voor onze energievoorziening van de toekomst, dan zie je vanzelfsprekend nieuwe technische doorbraken niet aankomen of gokt op bestaande, onbetaalbare, methoden die vervolgens onze financiele mogelijkheden uitput waardoor betere methoden niet tot stand kunnen komen als ze boven komen drijven. 

  Lange termijndenkers zijn zeer nuttig om de stroom aan dagelijkse informatie te splitsen in ruis en trend, en of die trend afwijkt van wat we verwachten. Op die manier breng je structuur aan die kansen bied om beter te gokken op wat er komen gaat. Maar zoals mijn opa zie: je kunt een goede neus hebben maar het blijft een gok!

 8. Je zou overigens ook nog kunnen zeggen dat langetermijndenken met leiderschap te maken heeft. Of laat ik het zo zeggen: goede leiders hebben een duidelijke visie op de lange termijn. De richting waar ze op willen gaan. En dan heb je de managers om te regelen en het te organiseren om het uit te voeren. Dit is dan de korte termijn. Beiden kunnen niet zonder elkaar.    

 9. Behalve mensen die in harmonie met de natuur leven, is een hele goede lange termijndenker de welbekende heer Jezus Christus. Heb je naaste lief zoals je zelf en wat gij niet wilt dat u geschied doe dat ook een ander niet. Ook de boodschap van Boeddha – de 4 edele waarheden en 8-voudige pad – is gericht op leven in welzijn op lange termijn.

  Maar ja, het draait allemaal om papiertjes hè? En die kun je niet eten…

Laat een reactie achter