In West-Europa ligt het percentage islamieten tussen de vijf en tien. Deze vormen een dankbare bron van rekruten voor de heilige oorlog. Bron: Stratfor.com

Toenemend jihadistisch gevaar in Europa

De laatste jaren is er een toenemend aantal pogingen van radicale islamieten om terroristische aanslagen te plegen. Anders dan in de Verenigde Staten, waar eenlingen snel tegen de lamp lopen als ze contact zoeken met een politieinformant, beschikken Europese radicale islamieten over opmerkelijk veel contacten en hulpbronnen. Wat zijn de gevolgen van deze trend?

In West-Europa ligt het percentage islamieten tussen de vijf en tien. Deze vormen een dankbare bron van rekruten voor de heilige oorlog. Bron: Stratfor.com
In West-Europa ligt het percentage islamieten tussen de vijf en tien. Deze vormen een dankbare bron van rekruten voor de heilige oorlog. Bron: Stratfor.com

Waarom integreren islamieten minder goed dan anderen?
Mensen vormen een sociale diersoort en zich kunnen identificatie met een bepaalde groep is erg belangrijk voor de meeste mensen. Zo identificeren de meeste inwoners van Nederland zich met het land Nederland en voelen zich Nederlander. Als mensen omringd worden door vertrouwde groepsleden, voelen ze zich veilig. Daarom zijn mensen in een monoculturele samenleving gelukkiger dan in een multiculturele samenleving. Hierdoor kan in een monoculturele samenleving, zoals bijvoorbeeld Finland, Korea of Japan, de economie ook snel groeien. Er is sprake van een high-trust society, waarin mensen durven te investeren en weinig hulpbronnen verspillen aan bijvoorbeeld vetes en rechtszaken. Nadeel van de monoculturele samenleving, waar de voorstanders van de multiculturele samenleving dan ook eindeloos op tamboereren, is de culturele inteelt. In de praktijk is dit alleen een probleem als de heersende cultuur zichzelf als volmaakt ziet, zoals in de islamitische cultuur of Japan tijdens de Tokugawa-periode.

Als een immigrant in een ander land gaat wonen, vindt een assimilatieproces plaats. Hierbij wordt de immigrant langzamerhand losgeweekt van de oude groep en opgenomen in de nieuwe groep. Onderdeel hiervan is dat de immigrant de overtuigingen en gewoonten van de nieuwe groep overneemt (hoewel uiteraard ook de heersende groep bruikbare ideeën van immigranten overneemt). Heeft de immigrant geen godsdienst, een gedeelde godsdienst of een syncretische godsdienst zoals boeddhisme of hindoeïsme, dan gaat dit over het algemeen binnen een generatie.

Anders wordt het verhaal als de immigrant zijn bestaande culturele achtergrond als superieur ziet. In dat geval is er nauwelijks bereidheid om zich aan te passen. Dit probleem speelt voornamelijk bij islamitische immigranten. Hun identificatie met hun geloofsgenoten, de zogeheten ummah, is sterker dan hun identificatie met een land of volk; in feite neemt voor vrome islamieten de ummah de plaats in die bij meer seculiere mensen het eigen volk inneemt. Er bestaat dus een sterke godsdienstige belemmering om zich aan te passen aan de “inferieure” cultuur van het immigratieland.

Zoals gezegd zijn mensen groepsdieren. Werkgevers zijn dat ook en willen mensen in dienst nemen die op ze lijken. Vrome islamieten vinden dat ze superieur zijn aan niet-islamieten, zoals verreweg de meeste inboorlingen in West-Europa. Ze voelen en gedragen zich anders dan de inboorlingen. Hierdoor verkleinen de islamieten hun kans op werk sterk, waardoor ze zich gediscrimineerd en benadeeld worden.

Gevolgen van de slechte integratie
In de Verenigde Staten, waar ook veel islamieten wonen, is er een sterke economische prikkel om zich aan te passen. Doet een islamiet dat niet, dan krijgt deze geen baan en dus geen inkomen. Deze prikkel ontbreekt in West-Europa, waar het niet nodig is om te werken om in leven te blijven. Het gevolg is dat er in grote Europese steden parallelle samenlevingen ontstaan van islamieten die zich, af en toe terecht, gediscrimineerd voelen door de inboorlingen. Hierdoor ontstaan er grote netwerken van radicale islamieten, waarin islamitische terroristen als een vis in het water rond kunnen bewegen.

Het aantal jihad-aanvallen in Europa laat een exponentiële toename zien. Wel wordt de effectiviteit van de politiediensten ook steeds beter. Bron: Stratfor
Het aantal jihad-aanvallen in Europa laat een exponentiële toename zien. Wel wordt de effectiviteit van de politiediensten ook steeds beter. Bron: Stratfor

De gevolgen worden duidelijk merkbaar. Het aantal pogingen tot het plegen van jihadistische aanslagen is de laatste jaren exponentieel aan het toenemen. Hoewel het percentage geslaagde aanvallen sterk is gedaald, zie grafiek, liet de exponentiële toename van het aantal pogingen toch tot een netto groei.

Gevolgen
Hoewel de massamedia hun best doen om, in hun termen, iets te doen aan de negatieve beeldvorming over islamieten, zal het toenemende aantal aanslagen de haat jegens buitenlanders in het algemeen en islamieten in het bijzonder doen laten toenemen. In de Nederlandse peilingen is de anti-islamitische Partij Voor de Vrijheid met 18%  van de stemmen nu al de grootste partij en een geslaagde terreuraanslag op Nederlands grondgebied zal de aanhang nog sterker doen groeien. Investeerders zullen zich in toenemende mate terugtrekken uit Europa, wat zal leiden tot toenemende werkloosheid en armoede. Dit alles zal veel politieke energie absorberen en onze economie verlammen.

Hoe lossen we dit probleem op?
Het belangrijkste is dat de islamistische oplossingen voor het inrichten van de maatschappij in diskrediet worden gebracht, zodat intelligente islamieten zich niet meer tot het islamistische gedachtengoed voelen aangetrokken. In feite is de beste methode, dat de media eerlijk en onpartijdig verslag doen over de ontwikkelingen in door radicale islamieten beheerste landen, zoals Egypte, Iran en Saoedi-Arabië. Er zal een einde moeten komen aan het vergoelijken van irrationele ideologieën en haat in naam van religie. Islamieten zullen op hun gezonde verstand moeten worden aangesproken. Tegelijkertijd moet de jeugdwerkloosheid hard worden aangepakt.

Islamisme intellectueel weinig relevant
In feite stelt het islamisme intellectueel weinig voor en is niet in staat samenhangende en coherente antwoorden te geven op de grote levensvragen van nu. Denk bijvoorbeeld over de verhouding tussen de mens en techniek en de toekomst van de mens. Het islamisme is in strijd met empirisch bewijs. Ook is het islamisme pessimistisch, wordt het barbaarse verleden verafgood en de toekomst gevreesd.

Alleen door het intellectuele en morele vacuüm waarin Europa zich op dit moment bevindt, kan een dergelijke intellectueel inferieure ideologie volgelingen werven. Het islamisme is dus in feite een symptoom, een gevolg van het wegvallen van het vooruitgangsbesef en op de wetenschap gebaseerde ethiek. Hiervoor kunnen we de postmodernisten en de cultuurrelativisten van de school-Sartre bedanken.

Europees Peace Corps
De beste oplossing is hiermee een alternatief te bieden voor idealistische jonge mensen, de groep waaronder jihadisten werven. Op dit moment is er een enorm potentieel aan werkloze jongeren, vooral in landen als Spanje en Griekenland.

De hulpbronnen die nu aan het in stand houden van het failliete bankensysteem worden verspild, moeten worden ingezet om deze jongeren nieuwe technieken te laten ontwikkelen voor het oplossen van wereldproblemen als het tekort aan voedsel en schoon drinkwater. Dit zou het karakter kunnen hebben van een werkstageperiode bij gevestigde bedrijven. Als de jongeren merken wat ze kunnen bereiken door het positieve gebruik van wetenschap en technologie, zullen ze de jihad-ideologen doorzien voor wat het werkelijk zijn: bekrompen dogmatici die verblind worden door haat. Hiermee zullen ze de rest van de Europeanen inspireren en zal Europa weer een nieuw gouden tijdperk tegemoet gaan.

Meer informatie
Stratfor

23 gedachten over “Toenemend jihadistisch gevaar in Europa”

 1. Het grootste probleem van de de islam is dat afvalligen bedreigt – kunnen – worden, te worden gedood. Hierdoor erkennen een heleboel islamieten die al lang niet meer geloven of zich niet meer voor de islam interesseren, niet publiekelijk dàt ze afvalligen zijn en blijven zij toch in de sfeer van de islam hangen. Het streven zou moeten zijn dit te doorbreken. Want de geschiedenis leert dat vooruitgang en welvaart normaal gesproken bijna autmatisch het belang van religie en oude nationaliteit doen afnemen.

  1. Misschien moet er een islamitische paus zijn waar aan vele islamieten zich kunnen spiegelen, en daardoor tot andere inzichten komen waardoor verlichting mogelijk wordt.
   Dan krijgen radicale immam’s misschien op hun sodemieter.

 2. Een goede positieve opbouwende toekomstvisie is zeker iets wat momenteel mist in de mainstream media van eigenlijk heel West-Europa en de VS. Ons oude culturele systeem is helaas de afgelopen tijd vooral eentje geweest van consumeren, reclame, afleiding en oppervlakkigheid. Echter door de economische crisis wordt dit in mijn ogen vrij absurde wereldbeeld nu bedreigd en dreigt onze “ideologie” dus ook weg te vallen. Dus naast de economische crisis wordt het zo ook gedeeltelijk een identiteitscrisis.  

  Wat dat betreft betreft vind ik zaken als Zeitgeist zeer fijn omdat die iig een positief wereldbeeld projecteren gebaseerd op de rede en wetenschap en waar samenwerking tussen mensen voorop staat. Ook vind ik een morele code gebaseerd op gezond verstand zoals de weg naar geluk zeer praktisch ook vanwege het opbouwende, kritische zelf denkende vermogen wat daarin wordt aangemoedigd.  

  En gelukkig doen Tegenlicht en mensen als Elon Musk en Peter Diamandis of onze Nederlandse Wubbo Ockels zo nu en dan ook een duit in het zakje. Wellicht zou het goed zijn als we dat soort positieve wereldbeelden veel meer onder de aandacht zouden brengen in Nederland. 

  En als je dan idd hier een vacuum hebt dan is het wel heel gemakkelijk om je oude religie en identiteit dus maar in stand te houden idd. En als wij die jongeren niet een beter en mooier systeem kunnen bieden dan alleen maar rijk worden en veel troep kopen dan is dat ook moeilijk. Ik ben wel benieuwd hoe mensen uit deze gemeenschap zelf hier tegenaan kijken.

  Toch denk ik dat als je een helderen positieve en constructieve ideologie formuleert je hiermee zowel de buitenlandse jongeren als de Nederlandse jongeren kunt inspireren.

 3. Ook hier blijkt dat de indoctrine van de mens en in dit geval van het fundamentalisme nog steeds goed werkt. De imam’s maken hier dankbaar gebruik van om hun macht uit te breiden.
  Moet je dat aan de kaak stellen via de mainstream ? zeg ik nee. Hoe meer aandacht je het geeft, hoe meer die zwervers zich in hun sas zullen voelen, dus doodzwijgen is mijn remedie. Mvg Paul.

 4. Er zullen beslist verschillende visies zijn over hoe we dit probleem kunnen oplossen, mijn visie is om eerst onze eigen cultuur eens deftig onder de loepe te nemen. In de eerste plaats zou ik eens heel goed kijken naar wat nu juist het probleem is dat die extremisten met ons hebben, misschien zijn er een aantal punten waar ze gelijk in hebben. We zullen dan wel tegen een beetje zelfkritiek moeten kunnen, denk ik. Dit laatste zonder te weten wat die argumenten dan zijn, iemand een lijstje hievan?  

  1. Je hebt zonder meer een punt. Ik weet het jaartal niet meer, maar in de 60er jaren ontstond een groep de “Blackpanters” genoemd, deze voorspelde toen destijds al, dat de wereld eens overspoeld zou worden door de moslim wereld. In die tijd was de moslim geen gevaar, laat staan dat ze enige betekenis hadden op mondiaal niveau. Daar de negers toen destijds het zelfde ondergaan moesten, wat nu de moslims overkomt, zijn hier vele vergelijkingen te trekken. http://nl.wikipedia.org/wiki/Black_Panther_Party Mvg Paul.

   1. Ja, er gebeurt wel wat, ook extreem rechts komt in opmars, zegt men. Als we de chaostheorie en andere dynamieken er nog eens bijnemen, is dit heel begrjpelijk, dat is het punt niet. Hoe langer ik wacht hoe duidelijker dat chaospunt wordt, nu nog een klikje maken :) 

  2. @ prosument
   Oh wat heerlijk weekhartig weer. Gaan we het geweld van religieuze fanatici tegen onschuldige burgers nu weer goedpraten? Brrrrrr…
   Iedereen mag altijd op fatsoenlijke wijze z’n mening ventileren. Daar hebben dat soort groepen elke dag opnieuw de gelegenheid toe. Maar mogen andersdenkende ook hùn mening hebben alstublieft? Daar ligt het probleem. Zij kennen de intrinsieke waarde van het individu niet; laat staan zoiets gecompliceerds als ‘democratie’. Mohammed weet toch alles beter?

   1. Wie heeft dat gezegd? Zie het een keertje anders, als we een systeem in standhouden dat automatisch afvalligen produceert en die Jihad pikt deze mensen op om ze in te zetten voor een ander systeem, wie is dan de domme of de slimme? Niemand, beiden, enkel die anderen, wij allen, enkel wij die deze afvalligen produceren of de anderen die ze misbruiken …. andere opties ? Ik weet echter niet hoe je daar zelf over denkt, vandaar de vraag.

 5. “Dit probleem speelt voornamelijk bij islamitische immigranten.”

  En vroeger bij voornamelijke christelijke kolonisten buiten Europa. Vaak gingen die zo ver, zoals in de Amerika’s en Australië, dat ze de daar reeds aanwezige cultuur compleet overvleugelden.
  Zit kennelijk ingebakken in zowel christendom als islam. Of is het nog fundamenteler?

  1. yep de pot verwijt de ketel dat ie zwart ziet.
   Kijk eens naar de Nederlandse enclaves in het buitenland, kun je zien hoe goed wij dat doen (integratie).
   Verder is het angst aanpraterij, binnen de moslim wereld bestaat er grootte rivaliteit tussen de verschillende stromingen (het gros van de doden in Irak), is al eeuwen zo en die hebben de handen vol aan elkaar, zijn de dezelfde tijden die het christendom heeft gekend (en nog).
   Wat betreft het fundamentalistische gedeelte geld dat het geloof vaak als voorwendsel gebruikt voor anti imperialistische neigingen net zoals vele andere (voorwendsels door anderen) voor hun.
   Het gros van onze Marokkaanse boefjes heeft de moskee in geen tijden meer van binnen gezien, was dat maar waar, die zijn van god los, net zo als vele autochtone jongeren die het uiteindelijk dan toch voor elkaar krijgen om in z’n totaliteit behoorlijk wat meer schade met een gewelddadiger karakter te produceren.
    
   Verder geld dat grosso modo er per jaar zo’n 5000 doden wereldwijd vallen door terroristisch geweld en daarvan is het aantal door fundamentalistische moslims op de westerse beschaving minimaal.
   zo’n 150.000 doden op jaar basis wereldwijd vallen door verkeerde medische ingrepen (een ziekenhuis is gevaarlijker dan een terrorist)
   Er jaarlijks wereldwijd zo’n 5000.000 kinderen onder de vijf jaar sterven omdat ze geen toegang hebben tot basale hygiënische omstandigheden en medicatie, wat relatief goedkoop is op te lossen, waarvoor zij het geld niet hebben omdat wij graag goedkope grondstoffen en producten willen en ze dus in feite uitbuiten en we ons dan kwaad maken als ze later (de overlevende) gevoelig zijn voor anti imperialistische retoriek die de pijlen op de westerse beschaving (?) richt en ons bedreigen in onze klaagzang als een van de rijkste westerse werelden over de hypotheek aftrek en weet ik al dan niet.
    
    
    

 6. Matter of time

  Ik ben een overtuigend atheist, in ons universum zijn de omstandigheden gunstig voor leven. Zo bestaan er voornamelijk andere universa waar dit niet zo zal zijn. Nu dit statement gemaakt te hebben, vind ik dat we niet moeten doen of het Christendom en de Islam in essentie dezelfde grondbeginselen kennen. De Islam is naar mijn mening een nog verwerpelijke ideologie waarin voor anders denkende geen plaatst is. Dan heb ik het nog niet over de positie van de vrouw. Het Christendom kent ook zeker verwerpelijke uitingen maar is essentie wel een vredelievende ideologie en de basis van de Westerse maatschappij. Op dit moment is de westerse maatschappij ook de enige waar openlijk kritiek geuit kan worden op de maatschappij en ruimte is voor andersdenkende. Laten we dit maar goed beschermen tegen totalitaire ideologien zoals de Islam. Mocht je een andere mening toebedeelt zijn dan moet je maar eens goed op de kaart kijken en dan zie je wel hoe de Islam het Boeddhisme heeft verdrongen in de loop der jaren.

 7. It’s just a matter of time voor je beseft dat je geen benul hebt hoe de omstandigheden voor het leven in andere universa zullen zijn.
  it’s just a matter of time om te beseffen dat de christelijke achtergrond minimaal een net zo’n vrouwonvriendelijke achtergrond heeft (en nog) als de islamitische.
  it’s just a matter of time om te beseffen dat dit cultureel en niet religie bepaald is.
  it’s just a matter of time om te beseffen dat het christendom nog verwerpelijker is dan de islam  als je er in verdiept.
  it’s just a matter of time om je te realiseren dat de uitspraak van de paus om condooms te verbieden in Afrika om aids te bestrijden een misdaad is tegen de menselijk is hetgeen al zoveel doden heeft opgeleverd en zal opleveren dat de islamieten er jaloers op zijn, het woord is dodelijker dan ….
  it’s just a matter of time voordat je beseft dat als je de islam een ideologie noemt en deze vervaging op de koop toe neemt jouw bankrekening ook tot deze ideologie kunt rekenen.
  It’s just a matter of time voor je beseft dat je kaartje geen reflectie is van de werkelijkheid en het percentage boeddha er niet wordt vermeld.
   

  1. Heeft U aandelen in condooms? Opblazen en lekschieten. ;) De enige eerlijke oplossing. Een leeuw is geen wildebeest, en toch houden ze elkaar in stand. Niet mee bemoeien want de ene vertrapt je en de andere verscheurt je. … .

 8. sharia voor terroristen

  idereen kan de trent waarnemen
  toch reageerd onze overheid hulpeloos, slap en zelfs corrumperend
  conclusie
  dit is geen toeval maar doelbewust  —> social enginering
   

Laat een reactie achter