Witte raven bestaan Alleen zijn ze erg zeldzaam. Bron/(c): vancouverislandbirds.com

Video: de paradox van de zwarte raven

De Duitse logicus Hempel bedacht een paradox, de paradox van Hempel of ook wel de paradox van de zwarte raven, waarbij het bekijken van rode appels de kans dat er alleen zwarte raven voorkomen, vergroot.

In het kort komt de paradox hier op neer. Stel, alle raven zijn zwart, Dan volgt hieruit de stelling, dat iets dat niet zwart is, geen raaf kan zijn. So far so good. Hempel dacht verder. Het inductieprincipe zegt, dat elke keer dat je een stelling bevestigt ziet, het bewijs voor deze stelling versterkt wordt. Dus als je rode appels bekijkt, wordt hiermee de stelling versterkt dat iets niet-zwarts een niet-raaf is (dus: dat raven zwart zijn). Als het inductieprincipe klopt dan.
Waarschijnlijk voel je hem al aankomen: iets klopt er hier niet. Dat bleek juist.

In 1967 is door de wiskundige Jack Good gehakt gemaakt van de zwarte-raven paradox. Hempel doet namelijk een onjuiste aanname. Het inductieprincipe op zich klopt niet. Er hoeft maar één witte raaf aangetroffen te worden om de hypothese dat alle raven zwart zijn, onderuit te halen.

Meer informatie

Witte raven bestaan Alleen zijn ze erg zeldzaam. Bron/(c): vancouverislandbirds.com
Witte raven bestaan. Alleen zijn ze erg zeldzaam. Bron/(c): vancouverislandbirds.com

3 gedachten over “Video: de paradox van de zwarte raven”

  1. ongelovige Thomas

    Als ik ’n fantasievolk verzin die 20 miljard zielen telt die allemaal zilverkleurig zijn en deze in plastic laat uitvoeren schaal 1 op 1000 in China dan zal in analogie met het inductieprincipe de stelling dat alle raven zwart zijn sterker worden dan dat ik deze fantasievolksstam niet verzin. Iedereen die dit beweert zal worden opgenomen in ’n psychiatrisch ziekenhuis wegens magisch denken , het zien van verbanden die er niet zijn.
    De paradox is waardeloos .Er is geen inductief verband met ander gekleurde figuren omdat deze figuren in aantal wisselen , ze continue vermeerderen of verminderen , ze verschijnen en verdwijnen.of veranderen van kleur De paradox is alleen waar in ’n momentopname v.d. werkelijkheid maar niet in ’n continue veranderende wereld

Laat een reactie achter