Video: wat is bewustzijn?

De bekende filosoof Searle behandelt hier op een TEDx bijeenkomst in Zwitserland de bekende vraag naar bewustzijn. Wat is bewustzijn? Bestaat bewustzijn wel? Is bewustzijn ongrijpbaar, iets metafysisch dat samenhangt met de ziel of is bewustzijn iets dat samenhangt met de hersenen? En zullen mensen ooit in staat zijn een machine bewustzijn te geven?

56 gedachten over “Video: wat is bewustzijn?”

 1. Wat is deze filosoof Searle een heerlijk brokje mens om naar te luisteren, maw een pracht mens. Verder geeft hij ook aan dat het een chemisch proces is. Dat dit gegeven zeer complex is, moge duidelijk zijn. Verder denk ik toekomst gericht, dat er ooit eens een robot zal ontstaan die zoveel informatie toegevoegd krijgt en de desbetreffende sensoren om in de perfectie een mens in de redelijkheid kan vervangen. Men is al aardig op weg in deze materie. Mvg Paul.

 2. Zeer interessant, de vraag of mensen ooit in staat zijn om een machine bewustzijn te geven, lijkt me in deze context zeer verwarrend. Als het menselijke organisme op zichzelf een machine blijkt te zijn, dan zou het antwoord voor de hand moeten liggen. Maar dat zou dan willen zeggen dat … enzoverder :)

  1. Maar het blijft een electronisch schakelbord welke vrij grof te werk gaat met grote pakketten electronen. Mits het verschil tussen het voltage van een pakket electronen en de threshold van een schakeling groot genoeg is, zal deze schakeling open of dicht staan. Ik voorspel dan dus ook dat dit soort vrij grove systemen nooit intelligent zullen zijn. Een brein, ook die van een vlieg werkt totaal anders en echt veel geavanceerder. De laatste inzichten wijzen erop dat hersenen werken op quantum niveau. Processen zijn niet zuiver lokaal. Een computerchip daarentegen is een lineair en lokaal proces. Zolang processoren zo ruw blijven werken zal er nooit sprake zijn van intelligentie. Wij vergeten weleens dat onze intelligentie het gevolg is van wellicht 13 miljard jaar evolutie, ervan uitgaand dat ze al voor het ontstaan van de aarde is begonnen. Er is niets efficiënter dan ons brein anders had het al bestaan. Kijk naar een vlieg. Men kan het in de verste verte nog niet nabouwen. Het enige alternatief is silicium gebaseerd brein of een combinatie van een organisch brein met electronica. Oftewel het beste van beide werelden. Tenslotte, wat men wel vergeet is dat een waar intelligent systeem niet langer logisch zal functioneren. Dit niet alleen vanwege onvoorspelbare input maar puur omdat het systeem zich niet langer voorspelbaar zal gedragen. Immers wij praten over quantum mechanische processen welke niet lineair verlopen qua tijd en niet een lokaal gebeuren is in de ruimte…

   1. Beste Moerstaal, je zou ook kunnen denken vanuit de nanotechnologie. Dit gegeven moet eens een mijlpaal bereiken om organische synthese te bewerkstelligen, men is al een eind op weg, lees ook het door Germen aangereikte “meter verspringende kristallen”. Zover ik het begrijp, gaat het alleen nog om de juiste bouwstenen te produceren en deze in de juiste context te plaatsen. Dan heeft het ook nog energie nodig om in werking te treden, hierin zou dus de techniek van de verspringende kristallen kunnen gebruiken. Of men ooit in staat is om neurotransmitters te creeren, blijft voorlopig denk ik nog wel een vraagteken, maar zeg nooit nooit, dat heb ik wel geleerd in dit leven. Mvg Paul.

    1. Wat ik eigenlijk bedoel is dat er als het ware twee werelden zijn. De voorspelbare van Newton en de relativistische van Einstein. Computers werken nu nog in het domein van de materie. Of beter gezegd, het wordt qua werking begrenst door de onmogelijkheden van de materie. Enorme groepen elektronen worden gedwongen bepaalde banen te volgen. Het systeem blijft voorspelbaar. Zodra je de wereld van de kwantummechanica betreedt heb je te maken met niet lineaire tijd en non lokaliteit. Maw. zullen processen in het verleden, toekomst en op andere plekken het systeem beïnvloeden en andersom.

     Laat ik het anders omschrijven.
     Jij ziet losse objecten. Maar die zijn dat op kwantummechanisch niveau niet.
     Hoe kleiner hoe meer de objecten elkaar gaan naderen of zelfs overlappen en uiteindelijk samenvallen.
     Bewustzijn brengt ons wellicht het dichtste bij kwantummechanica, daarom is ze ook zo ongrijpbaar. Als je een kwantumcomputer hebt gebouwd gaat het zijn eigen dingen doen.
     Dan heb je dus een elektronisch beest gebouwd welke een anorganisch brein heeft ipv. een organisch.
     Om mijn betoog te onderbouwen wil ik je wijzen op zelforganisatie in gassen, vloeistoffen en plasma’s. Daarom is het weer onvoorspelbaar. Harde stoffen lijken voorspelbaar door haar traagheid in vergelijking met ons tijdsbesef maar uiteindelijk is alles diezelfde kwantummechanica.
     Computers zijn grove harde stof schakelingen welke netjes binnen Newton’s wetten opereren. Het staat vantevoren vast of het een groot pakket elektronen is of alleen wat ruis waarmee de betreffende schakeling dus op 0 blijft. En anders loopt je computer vast.

     In hersenweefsel heb je in principe net zoveel niveaus als er elektronen passen in een impuls. Een belachelijk groot getal dus maar ook erg gevoelig voor de kleinste signalen. Deze elektronen kunnen ook nog eens ogenschijnlijk willekeurig bewegen. Het systeem is onvoorspelbaar. Men gaat er zelfs vanuit dat het elektromagnetische veld van ons brein zorgt voor synchronisatie. Ipv. twee hersenhelften heb je dus eigenlijk één permanent elektromagnetisch veld.
     Nog mooier wordt het als je bedenkt dat dit veld een antenne is voor grotere elektromagnetische velden als die van de aarde. Men vermoedt dat op deze wijze informatie kan worden uitgewisseld tussen individuen onderling maar ook tussen groepen.
     Wij ervaren ons als afgescheiden objecten. Tenminste, dat is wat ons onderwijs en religieuze dogma’s onderwijzen. Maar een natuurlijk mens of een dier is permanent onderdeel van de groep en daarboven een nog groter geheel tot je op het niveau van het universum uitkomt.
     Een mierenkolonie zijn de mieren samen en niet losse individuen.
     Het geheel organiseert zich dankzij kwantummechanica.

     Ik denk dat de toekomstige ontwikkeling hybride levensvormen zal leveren.
     Waarbij lineaire rekenkracht wordt gekoppeld aan bewustzijn.
     Een zakcomputer in je hoofd.
     Of een apparaat met een al dan niet organisch brein.
     Het beste van twee werelden.

      

    2. Vergeef me dat ik het misschien gemist heb tussen alle woorden, wat ik nog steeds niet weet of iemand een beschrijving kan geven van de kwaliteiten van bewustzijn. Is dat iets kwaadaardig, iets romantisch, iets lief, iets hulpvaardig, iets rechtvaardig, iets dom, iets dat er groen uit ziet, iets dat … wat dan ook. Het lijkt me persoonlijk redelijk absurd om uberhaupt te spreken over de productie van bewustzijn als we niet eens een indicatie hebben van wat het betekent. Je zal maar meemaken dat het kwaadaardig blijkt te zijn, dan zouden we al die bewustzijnsproducerende fabrieken moeten plat bombarderen, stel je voor, al die moeite voor niets. Daarentegen heb ik al wel een financieel plan opgesteld en een lening aangevraagd bij de bank, de productie van bewustzijn is een gat in de markt, het BNP gaat hierdoor ongrijpbare hoogten halen :)  

    3. Moerstaal, ik zie geen losse objecten. Wat ik benoemde is een onderdeel van zeer vele objecten die samen een werkzaam geheel vormen. Ik zie het bewustzijn ook vanuit de kwantum mechanica en eigenlijk nog kleinere werkbare gegevens, die ooit eens ontdekt worden ??? Een cp systeem in je hoofd enof in dit geval een soort robot, zal denk ik nooit een probleem vormen. En inderdaad de kwantummechanica is nu nog ongrijpbaar, zoals je dat verwoord. Maar dat houd niet in dat er een mogelijke tijd zal komen, dat het wel controleerbaar is. Men staat nog in de kinderschoenen (gelukkig, want het gaat mij eigenlijk al snel genoeg), maar er zal een tijd komen, mi althans, dat de mogelijkheden hierin onbegrenst zijn. Bedoel je met de elektronen soms de neuronen? Mvg Paul.

    4. Hoi Paul,

     Ik bedoel te zeggen dat je niets hebt aan een kwantum computer die zich laat beïnvloeden door krachten elders en daardoor onbetrouwbaar is. Maar wie weet zijn er toch mogelijkheden. Al denk ik dat een van zichzelf bewust systeem niet langer voorspelbaar is. Het is een hele andere kwaliteit dan rekenen. Een computer is in wezen nog steeds niets anders dan een systeem dat snel kan rekenen met pulsen elektronen. Het is een binaire rekenmachine en niets anders.

    5. Beste Moerstaal, je spreekt hier over een ‘andere kwaliteit’, kunnen we dat ook omschrijven? De stelling dat een van zichzelf bewust systeem onvoorspelbaar is, is wel interessant. Ik ben nu geneigd om het tegenovergestelde te denken maar misschien is dat een kwestie vanuit welke invalshoek we dit belichten. Zie graag je mening hierover. 

 3. Bewustzijn is een biologisch fenomeen, dat wordt gedragen door de voor ons beschikbare materie in dit universum. We zijn allen individuele waarnemers, met in der tijd geëvolueerde, gedeelde methoden om vormen van bewustzijn (is informatie) te delen, d.m.v. de ons nu bekende memes (symbolen). De door ons geconstrueerde, (gesynthetiseerde) en natuurlijke memes, (fysieke uitdrukkingen) hebben symbolische waarden, die elk op zich doordat we individuen zijn met verschillende ervaringen, andere interpretatie beelden tot gevolg hebben. Het gevolg daarvan is; dat veel van de informatie als subjectief kan worden beschouwd, tenzij iedereen de interpretatiebeelden automatisch deelt. Dat kan als we het eens zijn over volstrekte logica en ervaringen op bepaalde gebieden, (vuur is heet bijvoorbeeld) maar is doorgaans niet gebruikelijk bij ons mensen. Allerlei hormonen, zenuwimpulsen, en herinneringen beïnvloeden ons individuele bewustzijn. Het fysieke gestel van o.a. de mens is daarvan afhankelijk, en het is daarom inherent aan ons bewustzijn. We hebben ter compensatie gelukkig de wiskunde ontwikkeld, om veel misverstanden in volstrekt logische verbanden, uit te bannen. Kortom; ons moderne wereldbeeld, (het bewustzijn) ontstaat vanuit al onze ervaringen als mens. Een machine bewustzijn, zou om ons wereldbeeld daad werkelijk betrokken te kunnen delen, (logica versus gevoel en beleving) over sensoren moeten beschikken, die continu synchroon lopen met ons zenuwgestel. Programmeren is dan niet nodig, het bewustzijn van de synthese van onszelf, ontstaat dan vanzelf uit dezelfde ervaringen. Loskoppelen kan een vernietigend trauma veroorzaken bij beide partijen. De synthetische persoon wordt steeds autistischer, (de sociale interactie is immers opgeheven) de biologische drager krijgt het gevoel geamputeerd te zijn van diens wederhelft. Ik denk zelf dat we machines op den duur bewustzijn kunnen geven, maar dit neemt ook enorme verantwoordelijkheden met zich mee. 

  1. In de redelijkheidszin, oftewel logisch geredeneerd zou je kunnen spreken van bewustzijn als bewust-zijn (worden) van de informatie die in ons zijn opgeslagen. Eigenlijk net zo’n gegeven als het ik zijn en de bewustwording daarvan. Dit alles wordt door neurotransmitters, dat is een signaalstof die in synapsen zenuwimpulsen overdraagt tussen zenuwcellen (‘neuronen’) in het zenuwstelsel of impulsen overdraagt van motorische zenuwcellen op spiercellen of van zenuwreceptoren op sensorische zenuwcellen. Dit gezien in al zijn diversiteit, dus ook van het bewustzijn. Men spreekt dan van een organische synthese (chemie). Wat dat gegeven betreft kan ik me verder goed in Andre zijn uitleg vinden. Werner, het is de desbetreffende individu, die dat ervaart. Daar de basis van de informatie van de mensheid, op wat details na, in de redelijkheid gezien aardig gelijk is, hebben we dus ook vele overeenkomsten en ervaren we gelukkig ook vele informatie als gelijken. Anders zou het een babylonische verwarring geven en daar wordt je dus dan ook niet vrolijk van. Mvg Paul.

   1. Dank, er zijn verschillende versies over hetzelfde, in beide gevallen zouden ze legitiem zijn door het tweeledige aspect, het continu wisselen hiervan maakt het verwarrend. Het begrip ‘individu’ staat hierbij centraal, de stelling is dat bewustzijn zich differentieert in en identificeert met verschillende personen om zich vervolgens vragen te stellen over zichzelf. Vanuit deze invalshoek bekeken is het produceren van bewustzijn de bewustwording van zichzelf waardoor de mens tot het besef komt van z’n ware natuur, dat logischerwijs dan bewustzijn is. Zo men zegt, de zoeker is het gezochte.

 4. Sinds Bewustzijn zo ongrijpbaar lijkt, zou het dan niet logischer zijn te denken dat de biologische processen niet slechts op op atomair nivo actief zijn (chemisch) maar daarbij ook op subatomair en mogelijk zelfs op sub-kwantum nivo? Lagen waar we vooralsnog alleen over kunnen speculeren en filosoferen. Maar dat wil natuurlijk nog niet zeggen that “we’re giving up on science”. Integendeel zou ik zeggen, er liggen nog hele terreinen braak om te onderzoeken.

    1. Zoiets, mits een beetje training zouden we door elkaar kunnen lopen zonder dat we elkaar raken. :)
      
     Wat we zien is niet de werkelijkheid. We zien dat de zon opkomt, maar ‘weten’ dat in werkelijkheid de zon ten opzichte van ons (de aarde) stilstaat en dat de aarde draait. In de wereld van het onzichtbaar kleine is het nog gekker, want de wereld is vooral leeg. Materie is niet van materie gemaakt. Als we de kern van een atoom vergroten tot een rijstkorrel, zou het hele atoom de grootte hebben van een voetbalstadion en de elektronen zouden als rijstkorrels zijn die tussen de plaatsen doorvliegen. Sir Arthur Eddington zei: “De materie is overwegend spookachtige lege ruimte.” Om preciezer te zijn, het is 99,9999999% lege ruimte. Maar waarom zakt die 99,9…% lege ruimte van mijn hand niet door de 99,9… % lege ruimte van de tafel, waarop mijn hand ligt? De makkelijkste verklaring hiervoor is dat de elektronen zo snel rond de kern draaien dat ze een ondoordringbaar pantser vormen. Stel je voor dat iemand een gewicht aan een touw rond zich slingert. Je kunt niet in de buurt komen om hem of haar aan te raken, want het rondcirkelende gewicht houdt je op afstand. Wanneer twee atomen elkaar ontmoeten, zorgt de cirkelende beweging van hun elektronen ervoor dat ze elkaar niet kunnen raken en gedragen ze zich als massieve ballen. (Peter Russel)

    2. Bij neutronensterren zijn de elektronen en protonen samengesmolten waardoor de atomen veel minder ruimte in beslag nemen.
     Daardoor passen er 1 of 2 zonnemassa’s in een bolletje met een diameter van 20 of 40 kilometer.
     Maar laten we niet te ver off topic gaan dwalen.

    3. Bedoel je quarks ? Gluonen zitten daar tussenin geloof ik, maar volgens mij heeft dat niks met bewustzijn te maken.
     Wel indirect misschien.

    4. Misschien is het bewustzijn dat er mee speelt? Anders gezegd, we hebben het dan wel over bewustzijn, heeft het ook kenmerken of kwaliteiten? En wat zijn deze dan?

    5. Bij de meeste mensen is het wel gezond, rationeel, realistisch, niet zweverig.
     Maar misschien komt er nog een enorme paradigma verschuiving bij het voortschrijdende inzicht van de wetenschap.
     Waaruit zal blijken dat we er nu enorm naast zitten met een hoop dingen die we menen te weten.
     Dat weet je maar nooit toch ?

    6. Zweverig is het altijd wanneer iets niet begrepen wordt, zijn gekende clichés. Die paradigmaverschuiving is er al een tijdje geleden geweest maar het duurt wel even voor dat het doordringt tot het collectieve bewustzijn. In vergelijking daarmee zitten we nog op het niveau van de Middeleeuwen, er is meer dan informatie genoeg om ons hiervan te vergewissen. Het vergt iets diepgaander reflectie om te beseffen dat bv het lichaam uit 99.999 % lege ruimte bestaat, weinigen zullen dat aandurven om verschillende redenen die ook gkend zijn maar wellicht weer te zweverig zijn, en zo ratelt de ratio door.

    7. Nou ik denk dat de meeste mensen het niet meteen als zweverig af doen als ze iets niet begrijpen.
     Dat doen ze alleen bij dingen waarvan ze weten dat ze nooit bewezen kunnen worden.
     En die paradigmaverschuiving moet zeker (beter) door het onderwijs opgepakt worden ?

    8. Er zal nog heel veel moeten gebeuren, de mensheid wordt geconsumeerd door het eigen denken dat zich vertaalt in maatschappelijke systemen waarover we zelden nog nadenken, deze psychische conditionering wordt door het hedendaagse onderwijs bekrachtigd en plaatst een rem op het menselijke groeipotentieel. Ben er bijna zeker van dat er straks iemand bewustzijn gaat produceren om dan te denken dat ze het kunnen verkopen, let maar op.  

    9. Een computer is een lineaire rekenmachine. Maw. het zit vol met elektronische poortjes die als het ware open en dicht staan. Dat is de software en de data stroomt er doorheen en sturen dan weer zaken als als de puntjes in je beeldscherm.
     Het menselijke brein is meer te vergelijken met een analoge machine. Behalve nul en een zitten er praktisch oneindig aantal niveaus tussen. Een menselijk brein is eigenlijk meer een ruisgenerator dan een rijtje bits. Het is echt niet te vergelijken. Als je een brein na zou bouwen heb je uiteindelijk weer hetzelfde als de natuur heeft gemaakt maar dan ietsje anders. Dan kan je beter mensen genetisch gaan manipuleren en klonen…
     Waar ik meer van verwacht is de combinatie van lineaire rekenkracht met ons brein. Een cyberborg heet dat.
     En bewustzijn… tsja… Er is het zogeheten split brain theory. Ik zou je op kunnen splitsen in meerder losse entiteiten maar ik kan je ook samenvoegen tot een grotere entiteit met meer rekenkracht. Je kan jezelf de vraag stellen hoe klein de kleinste entiteit is met bewustzijn. Is dat een atoom? Immers die kan ook informatie opslaan en functioneren als een rekeneenheid…

    10. Mooi en mee eens, al worden we niet graag opgedeeld in hokjes, toch zullen we mogen en moeten (h)erkennen dat het wel het geval is. Het leven is als een doolhof en – bewust hiervan of niet – zoeken we een weg naar  bevrijding dat zich uit in de ontdekking van onze ware natuur. Naargelang het standpunt kunnen we spreken over de productie van bewustzijn als meer wegen (ervaringen) tot meer inzicht in het leven leidt, finaal geen ‘productie’ maar bewustzijn dat zichzelf bewust wordt van haar ongeboren bron, soms vaag, soms sterk, het is daar, de Oerverbeelding die voor zichzelf de illusie wekte dat we afgescheiden zouden zijn van elkaar. En wees nu eerlijk, wie van ons zou iets dergelijks nu kunnen bedenken, het is zoeken tot je sterft, slechts enkelen sterven tijdens het leven maar dat noemt men wakker worden, niet het einde maar net het begin, oneindig, nooit geboren. 

 5. Deepblue, ik persoonlijk denk niet dat bewustzijn ongrijpbaar is. We weten in principe hoe het werkt. Dat je hierdoor dieper in de kwantummechanica in moet, ben ik met je eens. We denken als mensheid al zeer veel te weten, maar het omgekeerde is niet minder waar. Denk hier aan een omgekeerde piramide. Je begint onder bij de punt, dus hoe hoger je komt des te meer informatie er zal zijn en daardoor ook steeds complexer, we staan nog als mensheid in de kinderschoenen en hebben nog zoveel te leren en te ontdekken. Maw, deels heb je een punt. Mvg Paul.

   1. Als je de omgekeerde piramide bedoeld ? Hoe meer ik leer door ervaren en bewustwording, des te minder ik weet. Na de bewustwording van een ervaring, blijkt dat er daarachter nog meer schuil gaat, dan dat men vermoedde. Maw elke keer dat je steeds door bewustwording denkt nu ben ik wat wijzer geworden, blijkt dus achter die bewustwording nog veel meer informatie aanwezig te zijn. Vandaar de omgekeerde piramide, je begint op het nul punt en door steeds te ervaren kom je een stapje verder in je eigen ontwikkeling, maar daar stopt het niet mee, het wordt alleen maar complexer en blijkt dus dat je nog meer moet ervaren, wil je het kunnen overzien. Mvg Paul.

    1. Ik weet niet juist wat je bedoelde maar krijg er wel een gevoel bij, ben zo eens op zoek gegaan naar dat kwantumschuim, m’n verbazing groots toen ik besefte dat ik er middenin zat, een hele opluchting wel. :)

    2. Ja, en hoe meer je weet hoe tragischer sommige situaties worden, als je zou voorstellen om simpelwg bakstenen op elkaar stapelen om alle mensen een dak boven het hoofd te gunnnen, dat is onmogelijk en utopisch. Een mens kan ook doen alsof hij van niets weet maar daar zijn andere termen voor.

    3. Dat zal ook wel een reden zijn dat een hoop mensen niet zo veel willen weten.
     En dan liever naar The Voice of Holland gaan kijken bijv.

    4. Ik vrees dat je gelijk hebt, we weten zo intens veel dat we blijkbaar de meest menselijke dingen vergeten en daarover worden dan weer veel studies gedaan. Ik denk dat de mens een kunstenaar in zelfbedrog is, maar misschien is dat nu net wat bewustzijn doet?

    5. HMMMMMM, de mens een kunstenaar in zelfbedrog…. Daar heb je nou eindelijk eens gelijk in.    :)

    6. Zo je ziet, het is nooit te laat om tot verzoening te komen, het is zelfs onvermijdelijk. Dat mensen kunstenaars in zelfbedrog zijn, is heel makkelijk te bewijzen. Praktisch voorbeeld, als je geld zou bijdrukken ter waarde van al het schijngeld dat de bank heeft gemaakt en je gaat dat – zij het stiekem in de nacht – in de kluis leggen van de bank, is er absoluut niets gewijzigd. Het enige verschil is dat je virtueel vervangen hebt door materieel. Anders gezegd, door deze kleine ingreep is alle vrees voor bankruns als gebakken lucht, totaal geen reden voor. Maar ik stel voor om eerst bewustzijn te produceren alvorens het verstand te gebruiken, laat ons gewoon doen alsof we van niets weten, veel makkelijker en het geeft voeding aan onze ambitie om visionair te worden. Soms lijkt het op een handige vluchtweg om niet te moeten zien wat er vandaag gebeurt, mooi verpakt in een elitair doosje maar vaak nog holler dan de volheid van het universum, ook een kunst natuurlijk. En wedden dat we morgen weer angst hebben dat ons geld niet meer in die kluis ligt? Hoezo, zelfbedrog?  

 6. Wel triest overigens dat TED een andere invalshoek op Bewustzijn, gepresenteerd door Graham Hancock,   
  http://www.youtube.com/watch?v=-b6-0yW7Iaw
  Notabene op een TED-bijeenkomst later van de eigen site heeft verwijderd. Dit bevordert nu niet echt de discussie. Gelukkig heeft visionair.nl meer gevoel voor balans!
  Het is inderdaad een heel omstreden onderwerp, dat alleen met het juiste respect voor de verschillende invalshoeken (ook op wetenschappelijk terrein) het beste benaderd kan worden.
  Er worden zoveel aannames gemaakt, en dat moet ook om tot een bepaalde theoretische conclusie te komen. Maar dat wil nog niet zeggen dat alle aannames bij voorbaat correct zijn.

  1. Dat is inderdaad best triest te noemen DeepBlue , helaas roept het nogal wat weerstand op als je het probeert uit te dragen dat je ook verantwoordelijk met geestveruimende drugs zou kunnen omgaan.Ik heb de betreffende uitzending al eerder gezien waarbij Graham aanhaalde dat hij onder invloed van Iowaska tot grote inzichten is gekomen.Ik volg je in je laatste argument waarin je voert dat niet alle aannames bij voorbaat correct zijn , dat lijkt me ook geen juiste instelling om gezamelijk tot oplossingen en nieuwe inzichten te kunnen komen.Harmonieus kennis en inzichten delen zal leiden tot harmonieuze inzichten en kennis.Mvg.Jasper.

   1. Aannames zijn sowieso niet correct.  Waren ze dat wel, dan zouden we het feiten noemen.  Dit gegeven doorzien, doet ook doorzien hoe beperkt ons bewustzijn is.  Ons bewustzijn beperkt zich veelal tot aannames en zo hier en daar een klein feitje.  Schrap alle aannames weg en er blijft niet veel over van je bewustzijn.
    Leer met waarnemersogen naar jezelf kijken en je zult versteld staat hoe weinig er van je overblijft.
    Is dat erg?  Nee, geen enkel probleem.  Het doet je doorzien dat je in een illusie leeft en zelf ook een illusie bent.  En vanuit dit weten kan je je bewustzijn nieuwe invulling geven.  Je blijft wie je bent met al je aannames, onhebbelijkheden, vermeende hypotheses en verdere ruis op de lijn.  Maar je krijgt ook zicht op de werkelijkheid.
     
    Bijvoorbeeld: iemand maakt gehakt van deze reactie.  Ik ga mij er tegen verweren enz.  Dan gaat ‘iemand’  en ‘ik zelf’ zichzelf versterken in hun illusionaire waan dat zij een bewustzijn hebben.  Dan ga je je indentificeren met een standpunt, terwijl het in werkelijkheid slechts wat neuronengeknetter in je hoofd is.  Heel grappig zijn de discussies over economie op (o.a.) dit forum.  Als je als waarnemer kijkt, dan zie je dat partijen met een loopgravenoorlog bezig zijn en dat ze alleen maar naar nieuwe argumenten zoeken die hun gelijk bevestigen.
    Wat ze in werkelijkheid doen is niet de ’tegenstander’  overtuigen maar zichzelf.  Zo zitten we gevangen in ons web van ons bewustzijn.  Ontsnappen is alleen mogelijk door de werkelijkheid te doorzien, maar waarom zou je dat willen?  Je kan nu voor 100 jaar je even het centrum van het heelal voelen, dat heb je miljarden jaren niet gekund en zal je ook miljarden jaren niet meer kunnen.  Uitgezonderd zij die in reincarnatie geloven.

    1. Mooi betoog, deel je mening, vandaag kost het bv 7 jaar om goudklompjes van Fort Knox naar Duitsland te brengen, dit zou – naar men zegt – iets met economie te maken hebben.  Nu, die loopgraven waar je naar verwijst is zeker niet onterecht, met een muisklik kunnen we zien hoe totaal absurd dit alles is, gewoon op Wikipedia staat het volgende … Een goudreserve wordt door sommige instellingen, waaronder veel centrale banken, aangehouden als opslag van waarde. Eind 2005 was ongeveer 18% van al het goud op de wereld in handen van dergelijke instanties als valutareserve.
      
     Anders gezegd, 82 % van het goud hangt rond mensen hun nek en vingers, wellicht hier en daar nog een standbeeldje of gouden lepeltjes, kan ook. Ik zou persoonlijk toch opletten met die productie van bewustzijn, het zou kunnen dat er enkel nog absurditeiten over blijven. Maar ook daar hebben we een remedie voor, het Absurdisme. Hallo?

     /Edit Niek: Prosument niet meer dan 3 url’s per reactie aub.
      

    2. Quote Ik Zelf ” Heel grappig zijn de discussies over economie op (o.a.) dit forum.  Als je als waarnemer kijkt, dan zie je dat partijen met een loopgravenoorlog bezig zijn en dat ze alleen maar naar nieuwe argumenten zoeken die hun gelijk bevestigen.
     @Ik zelf .Jammer dat jij naast wat zeker redelijke aangevoerde argumenten bovenstaand argument in je voorbeeld meeneemt daarmee mis je waarschijnlijk de gerede en goed beargumenteerde oplossingen die er ook aangedragen worden in economische gerichte discussies.Als men met goede waarnemers ogen zaken bewust en relatief bekijkt zouden die zeker kunnen bijdragen in de oplossingen van vele mis toestanden.Verder vind ik je punten helder en duidelijk dank je voor het delen ervan. Mvg.Jasper.

    3. Jasper, jammer dat je inhoudelijk in gaat op het door mij aangedragen voorbeeld.  Maar daarmee bevestig je onbedoeld precies wat ik bedoel.
      
     Natuurlijk is een discussie goed, anders kan je niet tot betere oplossingen komen.  Maar die kan alleen maar gevoerd worden vanuit het niet-bewustzijn.  Het niet-indentificeren met de materie waar je over discuzeurt.  Dat gebeurd maar hoogst zelden op fora.  En uit jouw reactie proef ik ook een indentificatie met een standpunt.  Maar dat is al weer een aanname mijnerzijds.
      
     In feite zet ik nu ook de aanval in op jou(!)  Je bent het met me eens (geen indentificatie) op veel punten, maar ik ga als eerste op dat in waar je het oneens met mij bent.  (en wat in mijn ogen dus off topic is)
      
     Het is het leren doorzien van je bewustijn.  (wie of wat is Jasper?)  Ben jij jouw mening?  Men dient zich ook te realiseren dat je alleen over aannames van mening kan verschillen. 
      
     Anyway, bedankt voor je reageren.  Verder zit er niet veel ruimte tussen onze opvattingen kennelijk, dus daar valt weing profilering uit te halen verder voor ons beiden;-)

    4. Jasper, het is ook jammer dat de finale oplossingen niet mogen verschijnen, het zou gaan om een te hoog niveau en dat is niet visionair, zo mochten we vernemen. Hiermee wordt ik verplicht om afleidingen in te lassen. Anders gezegd, wie de omgekeerde effectiviteit wil bereiken, kan zich beter niet visionair noemen. :)

 7. Interessante video moet ik zeggen. Ik heb de video wel een paar keer goed en vooral gericht moeten bekijken om het verhaal goed door te krijgen. Vooral het einde over objectiviteit en subjectiviteit. Ik kan me denk ik wel vinden in de pleidooi om bewustzijn als een biologisch fenomeen te zien wat objectief onderzocht kan worden. Hoewel bewustzijn natuurlijk een subjectief onderwerp is en wel het meest complexe subjectieve onderwerp denk ik. Het heeft ook veel raakvlakken met kunstmatige intelligentie en is het de vraag wanneer een computer of robots zijn ontwikkeld tot entiteiten met bewustzijn. Hoewel je dan zou moeten spreken van een kunstmatig bewustzijn en geen biologisch bewustzijn denk ik. Volgens mij heeft deze video ook te maken met de filosofie van de geest en is deze filosoof daar een vooraanstaand denker in. Een autoriteit om zomaar te zeggen.

 8. Zwak en vaag verhaal van Searle, geef mij maar Graham Hancock of Thomas Campbell.
  Dat achterhaalde reductionisme en het geloof dat de hersenen het bewustzijn genereren hebben voor mij afgedaan.
   
  Geen woord over hoe dan precies dat bewustzijn door de hersenen wordt gegenereerd. Een biologisch proces OK.
  Maar goed, ook iets positiefs: hij erkent tenminste dat bewustzijn bestaat en dat het belangrijk is, niet één of ander irrelevant bijverschijnsel…
   
  Als het dan toch non-dualistisch moet kies ik eerder voor bewustzijn als basis. Sorry mister Dennett ;)

   1. De volgende gedachte is een pure hypothetische theorie over de Bron van waaruit bewustheid daar waar het ontspringen van de gedachten ontstaat.
    De non-duale status kent een aansluiting met Al- Wat- Ooit -Was , het is de Bron van bewust beleefde kennis beleefd in/door en interdependent verbonden met het collectief AL-WAT-IS. Men kan er in tappen door de eigen manifestatie van het zijn los te laten.Beter bereikbaar door het altruisme=loslaten/geven/delen zonder terug te verlangen.Door je talent(en)(kennis,kunst,techniek) ten dienste te stellen (altruistisch) zal het de hoogste vorm kennen.Het is/kent geen constante status daar je in deze manifestatie gebonden bent aan de lichamelijke vorm welke je bij de (her)geboorte bij de eerste ademhaling hebt toegewezen gekregen om de manifestatie te ervaren in die dimensie waarin je (her)geboren word..Door te ervaren leer je (her)kennen en de mogelijkheid terug te komen tot waar je was.Het leven kent vele afslagen ,de ervaring van het duale nieuwe is altijd een toevoeging door het unieke karakter van ervaren van het leven, het leven leert je dealen met het donkere en lichte je duale zelf  je bent vrij te kiezen welke ervaring je wenst op te doen(afslagen/keuzes).Op de weg terug (sterven/verlaten) naar de zuivere pure creërende energie (HET WITTE LICHT) herken je jou volledige potentie weer , je creërende zelf , het sterkt als het ware je motivatie puur te blijven door de beleving van de dualiteit welke je heeft leren herkennen dat AL-WAT-IS ware LIEFDE is of juist NIET.Zonder het lichte is het donker minder zichtbaar zonder het donkere is het licht minder zichtbaar YIN/YANG/ Alfa /Omega/ Consciousness/Collective Consciousness=AL-WAT-IS

 9. wat is bewustzijn … bewustzijn is niets. en niets is bewustzijn, wat uitdraagt waar men het over heeft,, niets anders is dan een concept die word uitgedragen in taal waarvan woorden de gedachtengoed is van, wat is nu eigenlijk bewustzijn. Bewustzijn is niets anders dan leegte waarmee de leegte zich vult met bewustzijn in de leegte van de bewuste wezen die mens word genoemd die de mogelijkheid heeft tot onderzoek naar zichzelf juist door het te zoeken vind men het niet, bewustzijn kan men niet vinden want alles is bewustzijn en omdat het alles is kan men het ook niet vinden want het is alles.. het is het zelfde naar het zoeken van een god ook die zal men niet vinden alleen maar in taal en gedachten . men wilt het kunnen plaatsen zodra men het zou kunnen plaatsen word het weer vertaald in een ander woord …bewustzijn is god en god is bewustzijn , god is leegte en bewustzijn, ook dan zijn weer concepten gecreëerd door de mens zelf… met zijn gedachten en zijn fantasieën .. men kan zichzelf niet ziet als alles en niets,, en daarom ziet de mens zichzelf gescheiden van dat alles en niets ,volheid en leegte en doolt het maar wat rond in zijn eigen fantasieën en concepten…

Laat een reactie achter