De uitvinder van de islam, Mohammed

Was Mohammed geestesziek?

Mensen die levendige visioenen zien, worden tegenwoordig al snel in een gesloten inrichting opgesloten. Vroeger was dat anders en werden lieden als Mohammed, Jeanne d’Arc en Ezechiël als grote zieners vereerd. Was Mohammed geestesziek of juist visionair?

“Mohammed leed aan geestesziekte”
Politicus Geert Wilders, zoals bekend geen groot liefhebber van de islam, heeft het weer voor elkaar. Hij slaagt er deze keer in de aandacht te trekken met een aantal boude uitspraken over de uitvinder van de islam, Mohammed. Volgens Wilders leed Mohammed aan een ernstige geestesziekte en verklaarde dit de visioenen die Mohammed kreeg. Hij baseert zich hierbij op het werk van de Vlaamse psycholoog Herman Somers.
De reacties van weldenkend Nederland waren, zoals gebruikelijk, voorspelbaar. Zo vond CDA-kopstuk Sybrand van Haersma Buma Wilders’ commentaren “onnodig” en “smakeloos”. Ook de door de sultan van Oman betaalde islamoloog Maurits Berger kon zich -niet verwonderlijk-  niet bepaald vinden in Wilders’ analyse.

Wat weten we van Mohammed?
Het is zelfs niet honderd procent zeker dat Mohammed, Arabisch voor ‘de verhevene’, wel bestaan heeft. Hoewel er door islamieten een aantal omvangrijke boekwerken over het leven van Mohammed zijn samengesteld, denk onder meer aan de Sirah rasoelallah (levensloop van de boodschapper van Allah) van Ibn Kathir en de zes verzamelingen hadith (vertelsels) over Mohammed’s leven, die groot gezag hebben in de islamitische wereld, is de historische authenticiteit hiervan twijfelachtig. Het is ook niet zeker dat de koran in de huidige vorm wel overeenkomt met de oorspronkelijke koran. Op basis hiervan conclusies trekken over het karakter van Mohammed, zoals Wilders hier op gezag van Somers doet, lijkt hiermee wat voorbarig. Wel zijn het -naast de koran- de enige bronnen waarover we kunnen beschikken.

Was Mohammed geestesziek?

De uitvinder van de islam, Mohammed
De uitvinder van de islam, Mohammed

Het beeld dat uit de koran en hadith naar boven komt -voor zover deze bronnen historisch authentiek zijn- is dat van een meedogenloze, berekenende man met een groot vermogen om mensen te manipuleren. Hij gebruikte zijn goddelijke autoriteit geregeld om voor hem persoonlijk bepaalde voordelen, zoals aantrekkelijke vrouwen of bezittingen, te verwerven. Zo bedreigt hij zijn vrouwen met een collectieve scheiding (koran, 66:5) en dwingt hij zijn geadopteerde zoon Said om van zijn vrouw Zeineb te scheiden, zodat hij zelf met haar kan trouwen (ibid., 33:37). Hij beschikte niet over veel fysieke moed en hield zich bij grote veldslagen meestal bij de achterhoede op. Dit gedrag wordt door klinisch psychologen over het algemeen niet als dat van een geesteszieke gezien.

In een visionair experiment heeft de Nederlands-Marokkaanse vrijdenker Hafid Bouazza geprobeerd de ervaringen van een profeet na te bootsen in de woestijn. Inderdaad kreeg hij een zonnesteek en ondervond hij naar eigen zeggen profetische sensaties.

Was Mohammed een psychopaat?
Door sommigen, onder meer islamcriticus Ali Sina, is geopperd dat Mohammed de karakteristieken van een psychopaat vertoonde. Hierop wijzen volgens Sina zijn egocentrisme (Hare checklist item 2), grote vermogen om mensen te manipuleren (Hare checklist item 4 t/m 6), oppervlakkige gevoelsleven (items 7 en 8), zijn theatrale gedrag  en de vaak onsamenhangende, onvertaalbare teksten in de koran. Dit laatste is karakteristiek voor psychopaten. Wat hiermee in strijd is, is het planmatige karakter van zijn activiteiten en de langdurige seksuele relaties met zijn vrouwen. Dat laatste kan echter ook te maken hebben met de geringe meerkosten die het hebben van vrouwen voor hem met zich meebracht. Hare’s checklist is in een westerse, monogame samenleving tot stand gekomen, waarin er een taboe rust op veelwijverij. Waarschijnlijk zal een psychopaat veel beter functioneren in een chaotische stammenmaatschappij in een tijd van grote sociale verandering dan in een strak geordende maatschappij.

Er is, zoals eerder gezegd, in de eeuwen na Mohammeds dood (als de man ooit bestaan heeft) behoorlijk gerommeld in zowel de koran als de overleveringen. Een psychopaat als voorbeeld stellen is voor een heerser erg aantrekkelijk, want dat verschaft deze een grote handelingsvrijheid. Mogelijk kan ook dit mede een verklaring zijn voor het beeld dat uit de koran en de hadith over Mohammed naar voren komt.

Kortom: het lijkt wat voorbarig om conclusies te trekken over het karakter of de geestesgesteldheid van Mohammed. Wel kan worden geconcludeerd, dat het beeld van Mohammed zoals dat in de koran en de hadith wordt geschetst, in strijd is met de ethische normen zoals die nu in Nederland bestaan.

Bronnen
Telegraaf
Herman Somers, boek

24 gedachten over “Was Mohammed geestesziek?”

 1. Een gevaarlijke gek of niet (ik houd het op het eerste), er lijkt me sowieso voldoende ‘bewijs’ te zijn om Mo’s praat als flauwekul af te doen. Dit, voor zover de koran en hadith als bewijs kunnen worden gebruikt. Helaas nemen anderhalf miljard mensen Mo’s praat uiterst serieus. Raaarrr.

  Zeg nou zelf. Als je er heilig van overtuigd bent dat wat de imam je heeft vertelt, of wat je gelezen hebt in een oud boek, de absolute waarheid is omdat een of andere vent veertienhonderd jaar geleden heeft gezegd dat het de waarheid is, ben je dan niet een beetje een sukkel?

  Zeker als je de rest hoort. Deze vent, die Mohammed dus, wíst het omdat een engelenstem in een grot waar hij kwam had het gezegd dát het de waarheid was. Jawel. Want, zo zei Mo zelf, het ging om boodschappen van ene allah. Verrekte wetenschappelijk doortimmerd allemaal. Niet? Afijn, Mo was helaas analfabeet, maar onthield de tsunami van boodschappen (vol herhalingen) desalniettemin perfect naar de letter. Zijn volgelingen deden dat na Mo’s dood eveneens voordat ze decennia later toch maar eens werden opgetekend. Uiteraard nog steeds een perfecte weergave van wat die engel ooit tegen Mo zei in de grot (namens allah).

  En daar moeten moslims dus naar leven. Waar wij ons naar moeten schikken. En waar wij absoluut niet om mogen lachen of de draak mee mogen steken.

  1. Michiel,
   Als islamieten graag willen geloven wat Mohammed, of de tandenfee, zegt moeten ze dat vooral doen. Waar ik vooral moeite mee heb is de voorrangspositie die religieuzen innemen. Door zich op hun geloof te beroepen krijgen mensen allerlei voorrechten die niet-gelovigen niet genieten.
   Daar moet een einde aan komen.

 2. ik denk dat jij de psychopaat bent. jij en je geestverwanten zorgen er voor , via al deze leugens en haat verspereiding, dat Anders-Behring-breivik’en ontstaan… de rest is bekend.

 3. @Germen,

  ik denk eerder dat jij voor jezelf moet gaan nadenken … laat je niet volproppen met deze onzin.

  stel je zelf de volgende vraag:
  had de islam een schijn van kans gemaakt als Mohammed (vrede zij met hem) de man is die hierboven geschetst is?!?!?

  probeer voorbeelden te vinden van geesteszieken en psychopaten die door miljoenen, zo niet miljarden mensen geliefd zijn!

  op zijn minst ( als je eerlijk bent ) kijk je eerst wat de moslims te zeggen hebben over de profeet (vrede zij met hem), voordat je een oordeel velt.

  1. @Abou Massie:
   Voorbeelden van geesteszieken doe door miljoenen geliefd waren/zijn?
   De paranoïde Josif Stalin, de psychotische neuroot Adolf Hitler. Ook John F. Kennedy stond strak van de speed.

   De redeneerfout die je nu maakt heet in de retorica argumentum ad populum (“veel mensen vinden iets, dus is het waar”). Nogmaals, de historische bronnen over Mohammed zijn onvoldoende betrouwbaar om een definitief oordeel over de man te kunnen vellen, maar gesteld dat ze woord voor woord kloppen, dan duikt een bedenkelijk, weinig bewonderenswaardig karakter op.

 4. HAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHHA Dat er werkelijk mensen zijn die er aandacht besteden… Westerse wereld staat ook bekend om zijn kruistochten waardoor miljoenen onschuldige moslims zijn vermoord vrouwen en kinderen.. Misschien moeten jullie iets dichterbij huis kijken voor psychopaten. Beetje een profeet afschilderen als psychopaat.

  P.s.

  Onderzoek zijn stamboom…. Sorry dat ik het degene die aan dit artikel hebben gewerkt en onderzoek, zijn niet echt de slimste :)

  1. Volgens mij wordt in het artikel niet gesuggereerd dat er geen westerse psychopaten zouden zijn, sterker nog, ik denk dat er in de Bush familie in Amerika ook wel een paar rond lopen. Daarbij lees ik trouwens ook dat het eindoordeel is dat er te weinig over gezegd kan worden en dat Mohammed dus helemaal niet als psychopaat wordt afgeschilderd.

  1. Ik denk dat dat voornamelijk vanuit sociale identiteit te verklaren is. Zie https://www.visionair.nl/ideeen/wereld/eigen-en-sociale-identiteit/ voor wat ik daarmee bedoel.

   Ik heb mezelf bijvoorbeeld wat breder dan gemiddeld in Scientology verdiept zie: https://www.visionair.nl/ideeen/wereld/scientology-sekte-religie-of-geloof/

   Maar de bedenker daarvan, Hubbard is in een van zijn lezingen heel duidelijk, hij zegt, religies trekken twee groepen mensen aan, neurotici en intelectuelen. De eerste groep zijn mensen die voelen dat ze buiten de boot vallen. Jezus werd immers ook groot door het juist voor de onfortuinlijken van de samenleving op te nemen. Deze mensen zien met een nieuwe religie een nieuwe hoop. Hierdoor kunnen ze zichzelf heel sterk met het nieuwe geloof identificeren en worden zij dit als het ware. Daarnaast heb je intelectuelen die zich vervelen die continu de wereld afgrazen op interessante nieuwe ideeen en zo toevallig bij een nieuwe religie uitkomen met ideeen die ze aanspreekt.
   En als je groep een keer groot genoeg is gaat het klapvee wellicht ook mee, de niet echt denkende massa die over het algemeen een prima leven heeft.

   Dat is mijn theorie althans :-)

 5. en verder..
  Ondanks het feit dat alle godsdiensten verzoening, vergeving en mildheid preken, zie ik de emoties ook in deze thread meteen al weer oplopen. Met kwalificaties als dom, en meningen afserveren zonder inhoudelijke argumenten. Voor je het weet ontaard het… Jammer.

  Interessant is dat een aantal ideologische stromingen en godsdiensten er door de eeuwen heen uitspringen qua fanatisme & bereidheid / aanzet tot geweld: christendom, islam, communisme, fascisme. Gewelddadige bhoedisten of humanisten ken ik bijv niet. (Of schiet mijn kennis te kort?)
  Lijkt me ook een leuk gegeven voor onderzoek

 6. Naar mijn mening was Mohhamed gewoon een
  vieze egoïstische zelfverijker. Net als al die ander profeten hield hij al die domme mensen voor de gek. Geloof is altijd al 1 grote ellende geweest.

 7. De verlichting: Het belangrijkste principe van de aanhangers van de verlichting was dat men de waarheid omtrent bepaalde zaken kon vinden met behulp van de ratio (de rede, het verstand), in plaats van wat bijvoorbeeld kerkelijke autoriteiten zeiden zonder meer voor waar aan te nemen.

  Daarbij is het belangrijk dat mensen zelf een sterk genoeg gevoel van identiteit hebben buiten hun religie. Vaak zijn fanatieke religieuzen maar ook voetbalfans zo geidentificeerd met waar ze in geloven dat ze een vraag over zoiets als een persoonlijk aanval zien. Kom je aan Feyenoord dan kom je aan mij. Terwijl dit natuurlijk onzinnig is. Juist als mensen een goede sociale identiteit hebben zijn ze in staat tot zelfreflectie en zien ze een aanval op een profeet, idool of voetbalclub niet langers als een persoonlijke aanval maar als een intelectuele oefening om te kijken in hoeverre hun denkbeelden hun wat opleveren en in welke mate niet.

 8. @Germen ,
  waar zijn nu die miljoenen aanhangers van Stalin en Hitler? ik heb het niet over ‘aanhangers’ toen, noodgedwongen , anders krijgen ze een kogel door hun hoofd…

  ik heb het over aanhangers nu, waar zijn die? nergens! terwijl er meer dan een miljard mensen op aarde die van Mohammed (vrede zij met hem) houden en een totaal ander beeld van hem hebben (..dan wat hier geschetst wordt).

  tja, wat is de waarheid? die zal je in ieder geval niet vinden als je geen moeite doet om verder te kijken (te luisteren ) dan de haatpredikanten.

  1. @Abou Massine: Stalin is in Rusland nog steeds erg populair:
   http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2668/Buitenland/article/detail/930299/2008/12/29/Stalin-bijna-populairste-Rus-aller-tijden.dhtml
   Genghis Khan, ook geen lekkere jongen die complete steden over de kling joeg, is in Mongolië nog steeds erg populair: http://en.wikipedia.org/wiki/Genghis_Khan#In_Mongolia
   Hitler is dat inderdaad niet. Dit mede dankzij de denazificatie.

   De reden dat Mohammed nog steeds erg populair is onder islamieten is vierledig:
   1. de moraliteit van veel islamieten wijkt nogal af van die in West-Europa en Noord-Amerika;
   2. de agressie van Mohammed richtte zich (volgens de islamitische bronnen) voornamelijk op kafirs, volgens de koran de laagste van alle schepsels
   3. cognitieve dissonantie. Aspecten van het karakter van Mohammed die in strijd zijn met het eigen rooskleurige beeld worden vergeten. Ook zijn de bronnen niet erg bekend onder islamieten. Wijselijk laten schrijvers voor leken minder vleiende details achterwege.
   4. Groepsdruk. Met mensen in een islamitisch land die hardop zeggen dat ze vraagtekens hebben bij aspecten van Mohammed, loopt het doorgaans nogal akelig af.

  1. Zolang mensen nog te weinig individualiteit en kritische zelfreflectie hebben, of het hen te veel moeite is om de bronnen van zogenaamde profeten te onderzoeken zullen deze oplichters volgelingen achter hen krijgen. Gelukkig is onder de christenen dit proces al deels gevorderd. Veel mensen zien al de roomskatholieke claims en regeltjes als de grote huichelarij die ze zijn. Maar voordat de collectieve waanzin van de islam ten einde is en de moslims de belachelijkheid van hun godsdienst inzien zullen er nog veel harde lessen door hen geleerd moeten worden
    

 9. Was Mohammed écht een door God gezonden profeet geweest?Volgens de christenen was dat onmogelijk. Volgens de officiële leer, die al enkele eeuwen eerder was vastgelegd, zouden er na Jezus geen profetieën of visioenen meer komen. …Mohammed was een bloeddorstige warlord die zijn vijanden vermoordde en zijn ideologie met het zwaard verspreidde….

 10. Geert Wilders zijn meest gewaagde hypothese gaat over Somers geformuleerde spooktumor. De bronnen waarop Somers zijn diagnose op formuleerd, over de uiterlijke kenmerken van de Profeet zijn uit de hand van Tirmidhi en Ibn Sad. Deze dateren 200 jaar na de dood van de Profeet en zijn gebaseerd op diverse tussenpersonen van overleveraars. Zij behoort dus tot het geloof van de moslim, zij kunnen niet als seculiere medische diagnoses dienen. Bovendien gaat Ali Sina (Islamcriticus) volledig de fout in als hij een voetafdruk die wordt toegeschreven aan de Profeet bestempelt als hard bewijs. Op deze voetafdruk zijn nooit testen verricht en vermoedelijk gaat het om een kopie van de voetafdruk in Jeruzalem. Men moet dus eerst in wonderen en daarmee de fysieke hemelsreis geloven wil je deze voetafdruk als authentiek bestempelen. Hiermee maakt hij zich volledig belachelijk!

Laat een reactie achter