De wereld was nog nooit zo vredig als nu.

Wereld was nog nooit zo vredig als nu

Zo goed was de goede oude tijd niet. Onze beeldbuizen en (steeds meer) beeldschermen worden beheerst door bloederige beelden. Schijn bedriegt echter, wijzen statistieken uit. Nog nooit eerder in de geschiedenis van de mensheid zijn er zo weinig mensen omgekomen als gevolg van moord of wapengeweld.

De wereld was nog nooit zo vredig als nu.
De wereld was nog nooit zo vredig als nu.

Geweld beheerst het nieuws
Op het eerste gezicht lijkt deze bewering onzin. Duizenden mensen zijn gedood in bloedige conflicten in Afrika, Zuid-Thailand, Afghanistan, Pakistan en overige. Terroristen zijn druk doende om bomaanslagen en ontvoeringen te plannen. De wereldzeeën worden geteisterd door Somalische, Maleise en West-Afrikaanse piraten. Anders Breivik slachtte 69 jongeren af in juli 2011. In Mexico zaaien bendeoorlogen dood en verderf, met tot nu al tienduizenden dodelijke slachtoffers. Denk ook aan het recente geweld in Libië en dat in Jemen en Syrië.

Toch is dit de vreedzaamste tijd in de menselijke geschiedenis, aldus drie nieuwe boeken. Volgens statistieken is er nog nooit zo weinig gemoord, mishandeld, gediscrimineerd, verkracht of in oorlogen afgeslacht. In één boek, “The Better Angels of Our Nature: Why Violence Has Declined”, geschreven door Harvard-psycholoog Stephen Pinker, schrijft hij: “de afname van geweld zou wel eens de belangrijkste en de minst opgemerkte ontwikkeling in de geschiedenis van onze soort kunnen zijn.”

Vreedzaamste eeuw sinds ontstaan mens
Dit gaat in tegen het gevoel, dat ook in de massamedia wordt gedeeld, dat het met oorlog en misdaad van kwaad naar erger gaat. Pinker baseerde zich niet op bloederige krantenberichten, maar op politiestatistieken, grafstenen op kerkhoven, menselijke overblijfselen en historische documenten van over de hele wereld. Gedurende de geschiedenis van de menselijke soort is er al duizenden jaren een trend naar minder geweld.

De reden volgens hem: we zijn nu beter opgeleid en in veel opzichten slimmer dan vroeger (althans: in het maken van IQ-tests, die vrij nauw samenhangen met succes bij het uitvoeren van kennisintensieve taken). Voorbeelden die hij noemt:

– het aantal mensen dat tijdens oorlogen wordt gedood – per 100.000 mensen – is met factor duizend gedaald in de loop der millennia. Voordat er georganiseerde staten bestonden, stierven er gemiddeld vijfhonderd van elke honderdduizend mensen op het slagveld. De Atheense filosoof Socrates nam bijvoorbeeld, als Atheense burger, geregeld deel aan de vele gewapende schermutselingen tussen Athene en de andere Griekse stadsstaten. Grieken slaan elkaar nu hooguit bij voetbalwedstrijden de hersens in. In het Frankrijk van de negentiende eeuw stierven er 70 op de 100.000 Fransen bij oorlogen. In de twintigste eeuw, met twee bloederige oorlogen waar Frankrijk aan deelnam, waren dat er zestig. Anno 2011 zijn dat er drietiende per honderdduizend inwoners.

– het aantal doden door genocide was in 1942, toen Hitlers gaskamers op volle toeren draaiden, 1400 maal hoger dan in 2008.

– Er waren minder dan twintig democratieën in 1946. Nu zijn dat er rond de honderd, als het in Libië, Egypte en Tunesië goed af blijft lopen. Het aantal door een dictatoriaal regime geregeerde landen is ondertussen afgenomen van 90 (in 1976) tot rond de 25 nu.

Radbraken, een uiterst pijnlijke martelmethode. Dit was geliefd volksvermaak in de middeleeuwen.
Radbraken, een uiterst pijnlijke martelmethode. Dit was geliefd volksvermaak in de middeleeuwen.

Geweld is voor zwakbegaafden
Volgens Pinker is een belagrijke reden voor de daling in geweldscijfers dat we nu slimmer zijn. Het bekende Flynn effect noodzaakt IQ-test ontwikkelaars er toe om hun testen elke paar jaar te kalibreren. Een tiener met een IQ van 100 nu zou op een test van 1950 118 scoren en op een test van 1900 130, twee punten onder de Mensa-norm van 132. met andere woorden: een gemiddeld kind anno nu zou hoogbegaafd zijn rond de eeuwwisseling. Deze toename in intelligentie betekent een vriendelijker en zachtere wereld, aldus Pinker.

De reden volgens Pinker: als we slimmer zijn bedenken we andere en betere oplossingen dan geweld om problemen op te lossen. Het menselijk leven is kostbaarder geworden. Waar het kanonnenvoer van begin 20e eeuw massaal in grote gezinnen werd geboren en de ouders ook weinig kostte (en in veel gevallen zelfs geld opleverde door kinderarbeid), wordt er nu in de weinige nakomelingen een kapitaal aan scholing en opvoeding uitgegeven. Geweld wordt daarmee een steeds dommer instrument om je doel te bereiken.

21e eeuw honderd keer minder moorddadig dan de late Middeleeuwen
In Europese landen is het aantal slachtoffers van moord met factor honderd gedaald. In de veertiende en vijftiende eeuw kwam één op de duizend mensen door een moord om het leven. Dat is nu één op de honderdduizend. In Nederland was het aantal moorden in 2010 honderdzeventig. In de Middeleeuwen zouden dat er voor dezelfde bevolking zo’n zestienduizend zijn.

In de VS worden er nu zes keer zo weinig mannen door hun vrouw vermoord als in 1976 (1,2 per 100 000). Mannen zijn minder snel beschaafd geworden: van 1,4 is dit gedaald naar 0,8.

Het aantal verkrachtingen in de VS is nu tachtig procent lager dan in 1976. Dit kan uiteraard ook te maken hebben met de verouderende bevolking. Er wordt anno nu niet meer gelynched, in de dagen van het Wilde Westen gebeurde dit 150 keer per jaar. Homo’s en zwarten worden nu minder gediscrimineerd, er worden minder doodstraffen opgelegd en ook het afranselen en mishandelen van kinderen is afgenomen. In het Oude Testament zijn er volgens zijn schatting rond de 1,2 miljoen mensen gedood. In het dagelijks leven in de Middeleeuwen waren bloederige lijfstraffen de dagelijkse praktijk en ook sprookjesverhalen uit die tijd waren zeer gruwelijk. Kortom: de geestelijke wereld waarin de mensen in die tijd leefden, was zeer gewelddadig, waardoor geweld ook als normaal werd gezien.

En daardoor ook meer voorkwam.

Lees ook:
Eeuwige vrede, kan het?

14 gedachten over “Wereld was nog nooit zo vredig als nu”

 1. Op kleine schaal is het individueel redelijk beheersbaar.
  Het toeval wil dat ik net bezig ben met de pestproblematiek van mijn zoon. Ouders mengen zich op verschillende manieren met de problematiek. Bijvoorbeeld door hun kind te leren het goed willen maken niet te accepteren dus boos te blijven, maar ook in de slachtofferrol, wat ze niet beseffen. Bij sommige ouders is hij niet meer welkom, het argument is, dat als je zoon betrokken is bij meerdere incidenten, het dus aan hem ligt. Over het laatste incident heb ik weer met m`n zoon gepraat, waardoor duidelijk werd wat er volgens hem precies gebeurde: een klasgenoot wou met hem vechten en daagde hem uit (maakte hem boos), toen gingen ze vechten, en een andere jongen was de scheidsrechter. Mijn zoon had gewonnen. Waarop die ander ging klagen bij zijn moeder. Hij wordt wel eens uitgedaagd omdat hij bij taekwando zat, of omdat jongens nou eenmaal zo doen. Natuurlijk is het niet de bedoeling dat er schade of letsel ontstaat. In het eerste geval kan een schadevergoeding uit de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering aangeboden worden.
  Ik denk dat het belangrijk is dat ouders de kinderen wel kans geven om zelfregulerend te zijn. Kinderen zijn wel vergevingsgezind waardoor makkelijker herstel kan plaatsvinden en de situatie zodanig verbeterd wordt dat oorzaak en gevolg geen vicieuze cirkel wordt. Klagen bij de ouder heeft geen duurzaam effect omdat de kinderen hier zelf een weg in moeten vinden, ook weet de ouder het meestal wel en doet er ook het mogelijke aan: met de school, het pestprotocol, speltherapie, sturing van thuis, enz.
  Klagen bij de ouder, die er mee bezig is, zet de ouder apart en is zeer pijnlijk.
  Het zou goed zijn als er over en weer begrip komt waarom jongens zo doen (hormonaal, emotioneel/sociaal, plaats in de groep), wat de procedure is bij pesten, gepest worden (3-stappen) en bij schade, en wie er aangesproken moet worden op een bepaald moment.
  In mijn achterhoofd heb ik het artikel
  https://www.visionair.nl/?s=stop+de+vertrutting
  Dit lijkt in tegenspraak met dit artikel, maar je hersenen gebruiken moet je altijd, dat andere is ‘incidenteel’.

 2. Blij dat mensen dit eens goed hebben uitgezocht (en Germen het naar ons brengt). Ik stoor me er wel eens aan als mensen klagen dat er ’tegenwoordig zoveel geweld is’ of dat allerlei dingen onveilig zijn. Dat neemt niet weg dat er nog volop verbetering te behalen is. Naarmate de levensverwachting toeneemt zal geweld en gevaar steeds minder geaccepteerd en getolereerd worden.

 3. Dit had ik al een paar jaar eerder gelezen: de geweldsspiraal is al lange tijd neerwaarts gericht. Zeker als je hem vanaf de middeleeuwen volgt. Het idee, of gevoel, van veel mensen dat er juist steeds meer geweld is komt omdat ieder incident direct onder het vergrootglas van de media komt. En met de tegenwoordige alomtegenwoordige smartfones en internet word alles direct bekend. En nog belangrijker: Goed nieuws is geen nieuws! dus dat hoor je niet..

 4. Tijdens een bezoek aan het Colloseum in Rome hoorde ik van de gids dat er in de tijd van Keizer Nero een ware veldslag heeft gewoed tussen de supporters van, naar ik mij meen te herinneren, Milaan en die van Rome.
  Er vielen 3000 ( ! ) doden.
  Keizer Nero heeft als strafmaatregel de betrokken supportersgroepen 10 jaar de toegang tot het colloseum geweigerd.
  Heden ten dage valt er bij supportersgeweld per grote veldslag één a twéé dodelijke slachtoffers.
  Nog steeds te veel, maar het zet de zaken wel in perspectief.

 5. namaste Germen,
  dit is helemaal niet waar en gewoon een verzinsel. Een factor die meespeelt in deze statistieken is dat er nu meer mensen wonen op aarde dan vroeger, dus de percentages lijken lager. Maar schijn bedriegt. Denk aan WOII, met ruim 70 miljoen doden. WOI was ook heel bloedig. En de Russiche en chinese revolutie, goed voor ruim 130 miljoen doden. Er zijn veel bloedige dictaturen ontstaan sinds het jaar 1900. Er is een bloedig geloof bijgekomen, islam. Gewelddadig denken zie je overal toenemen. En wat zeg je van het geestelijk geweld op de wereld?
   
  De aarde bloedt nu heviger dan ooit en heel veel diersoorten en planten sterven uit. Dit is ook geweld tegen de aarde en haar bewoners. Ik reken dus niet alleen in mensenlevens. Er worden nu elk jaar ruim 300 miljard dieren gedood voor voedsel en dit is dus ook geweld en moord.
   
  Juist door de ontwikkeling van vuurwapens en het machinegeweer ontstond er meer geweld en meer doden. Inferieure soorten konden met zo een machinegeweer snel de hoger ontwikkelde vijanden uitmoorden. En hierom geloof ik nu dat vuurwapens toch slecht zijn voor de evolutie van de mensachtigen.
   
  Nu kan de mens de wereld 100 maal vernietigen met haar kernwapens dus de mens is veel bloeddorstiger en moorddadiger geworden.
   
  Zie mijn site voor meer info over alle genocides sinds het jaar 1900 in mijn boek koran verbieden of herschrijven. Koop mijn boek in Engels Koran forbid or rewrite en lees wat ik voor oplossingen heb ontwikkeld voor het islam probleem.
   
  Met de zegen van ALtecrea en alle miljoenen hindoe goden en godinnen.
  dewanand
  hindoeschrijver en  onderzoeker
  delft
   
   

Laat een reactie achter