Hoe brengen we weer vrede tussen Europa en Rusland?

Op dit moment is Europa omringd door een gordel des doods van gedestabiliseerde staten, waardoor hordes vluchtelingen deze kant op komen. Hoe kunnen we er voor zorgen dat het noordelijke deel van deze gordel van instabiliteit weer stabiel wordt?

Eurazië, waar Europa slechts een klein deel van uitmaakt. Bepalend is het isolement van de ontwikkelde delen van Eurazië. -Wikimedia Commons
Eurazië, waar Europa slechts een klein deel van uitmaakt. Bepalend is het isolement van de ontwikkelde delen van Eurazië. -Wikimedia Commons

Waarom er geen Euraziatische eenheid is
Europa is een schiereiland van de enorme Euraziatische landmassa. Eurazië is zowel qua inwonersaantal als oppervlakte enorm: 5 miljard mensen (70% van de wereldbevolking) bewoont 55 miljoen vierkante kilometer land (36% van de aardoppervlakte). Toch is de overheersende supermacht in de wereld, de Verenigde Staten van Amerika, geen Euraziatisch land. De reden is dat Eurazië zwak en verdeeld is. Het Europese schiereiland is fijn versnipperd in kleine staatjes. Het noordelijke deel, Rusland, wordt in een slijtageslag langzaam door de Verenigde Staten en haar bondgenoten gesloopt. Althans, zo lijkt het. In werkelijkheid dwingt de Verenigde Staten de oude rivalen Rusland en China, ook op de shortlist van de Amerikaanse buitenlandse politiek, er toe om samen te werken en de geografische barrière in het hart van het supercontinent te slechten.

Ruslands bevolking is geconcentreerd rond de westgrens. Bron: Wikimedia Commons
Ruslands beolking is geconcentreerd rond de westgrens. Bron: Wikimedia Commons

De voor Europeanen zinloze ruzie met Rusland
Op dit moment proberen de mainstream media ons wijs te maken dat Rusland een agressief en oorlogszuchtig land is. In feite is de Russische invloedssfeer nu kleiner dan ooit. Delen van wat vroeger de Sovjet-Unie was, zijn nu -tegen de afspraken met de Russen in- NAVO-lid geworden. Als je bedenkt dat de Russische bevolking geconcentreerd is in een smalle strook langs de Russische westgrens, dan begrijp je goed waarom de Russische planners zich zorgen maken. We hoeven slechts het panische Amerikaanse gedrag aan te halen toen de toenmalige Sovjetleider Nikita Chroesjtsjov kernraketten plaatste op Cuba, een eilandstaat vlak voor de Amerikaanse zuidkust. Volgens zijn gezichtspunt verraden en bedrogen door de westerse “partners” in onder meer de Kosovokwestie en Libië, zint Poetin op wraak. Zijn steun aan de Oekraïense rebellen is in feite een afspiegeling van de Amerikaanse steun aan de Kosovaren.

Wat kunnen we doen?
Om te beginnen moet er een einde komen aan het vertreden van de principes van het internationaal volkenrecht om een korte termijn tactische overwinning te boeken. Rusland onderschatten is uitermate onverstandig. Weliswaar is het land zwak, maar kent een grote veerkracht. Russen hebben in hun geschiedenis vaak te maken gehad met zware ontberingen en zijn veel taaier dan westerlingen. Rusland zal niet zonder slag of stoot van de kaart verdwijnen en zal als het voortbestaan van het land bedreigd wordt mogelijk kernwapens inzetten.
Ook laten de westerlingen hiermee zien dat ze opportunistisch en onbetrouwbaar zijn.

Oekraïne is voor Rusland van vitaal belang. Tegelijkertijd moet Oekraïne leefbaar zijn voor de Oekraïners. Als het conflict tussen Rusland en de rest van Europa stopt, kan Oekraïne zich richten op het aanpakken van corruptie, armoede en andere enorme problemen in plaats van geld moeten verkwisten aan een burgeroorlog. Hierbij kan een internationaal comite van Russen en andere Europeanen helpen.

Op dit moment is de strategische realiteit dat ondanks alle stoere taal van beide kanten, de Russen vooral aan de uiterste westkant van hun enorme land wonen. De natuurlijke handelspartners van de Russen zijn de Europeanen. Het enige land met een sterk belang bij het voortduren van de sancties is de Verenigde Staten. Dus laten we onze Europese belangen voorop stellen, totdat de Amerikanen gaan inzien dat ook zij gebaat zijn bij een welvarend Eurazië als stabiele partner.

1 gedachte over “Hoe brengen we weer vrede tussen Europa en Rusland?”

 1. Patrick Verhoeven

  Alles wat je hier kunt lezen is rechtstreek overgenomen van de Russische propaganda. Het is triest te zien dat iemand die een universitaire achtergrond heeft geen weerwoord heeft tegen de Russische propaganda.

  Waar moet ik beginnen om de onzin te ontkrachten, te veel plekken om op te noemen. Ik begin gewoon ergens.

  – Er is geen afspraak tussen Rusland en de NAVO dat er geen voormalige Warschaupact landen lid worden van de NAVO. Dit is publiekelijk bevestigd door James Baker, Hans-Dietrich Genscher en Eduard Shevardnadze de toenmalige ministers van buitenlandse zaken van de VS, Duitsland en de Sovjet-Unie. Het enige dat afgesproken is, is dat er geen NAVO-troepen (behalve Duitse troepen) gestationeerd worden in de voormalige DDR. Die afspraak wordt tot op de dag van vandaag gerespecteerd.
  – “De westerse mainstream media proberen ons wijs te maken dat Rusland een agressief en oorlogszuchtig land is”. Dit is geen wijs maken, dit is een feit. Voor het huidige Rusland is oorlog een normaal en succesvol middel zijn macht te handhaven en uit te breiden. In 2008 provoceerde het Georgië, na maandenlange militaire prikaanvallen, om op te treden. Tuurlijk, dat was dom van Georgië, het trapte in de Russische val, maar dat rechtvaardigt niet de door Rusland gestarte agressie en de veroveringszucht van Georgisch territorium tot op de dag van vandaag. Zo heeft Rusland vorige week de grens nog wat verschoven waardoor Georgische boeren ineens in défacto Rusland woonden. Vorig jaar nog heeft Rusland een nog groter stuk land ingenomen waardoor een pijpleiding voor Kaspische olie ineens in het door haar gecontroleerde gebied ligt. Dit zijn duidelijke voorbeelden van agressie. Waarom doet Rusland dit ? Machtspolitiek, men wil niet dat soeverein land Georgië zich tot het Westen keert dat een veel attractiever maatschappelijk model hanteert dan dat van onderdrukkende corruptiestaat Rusland.
  – Er staat dat het begrijpelijk is dat Rusland zich zorgen maakt aangezien de NAVO naar het oosten opschuift. Ik vind dat alleen begrijpelijk als Rusland zijn manier van denken projecteert op het Westen maar dan maakt zij toch een denkfout waar een onschuldig land als Oekraïne zeker niet de dupe van mag worden. Want wat is dan die bedreiging van het Westen ? Dat NATO tanks opstomen naar Moskou ? Dat het Westen met een plotselinge atoomaanval komt ? Waarvoor ? Wat heeft het Westen in Godsnaam aan een dergelijke actie ? Russische olie en gas misschien ? Kopen is veel goedkoper en veel gemakkelijker. Rusland zou een dergelijke situatie misschien uitbuiten. Zij heeft niet voor niets atoomwapens in de exclave Kaliningrad (naast Polen) en ander wapentuig daar gestationeerd om Europa onder druk te zetten. Dit was overigens vóór de Oekraïnecrisis al het geval. Daarnaast maakte Rusland in het eerste decennium van deze eeuw geen enkel probleem van NATO en EU-lidmaatschap van Oekraïne (iets wat overigens misschien wel nooit zal gebeuren). Dat dat nu wel gebeurd heeft te maken met de geopolitieke spelletjes die Poetin speelt waarin het goed uitkomt dat Rusland zich neer kan zetten als slachtoffer van een agressieve uitbreidingspolitiek van de NATO terwijl de enige die agressief is, Rusland zelf is.
  – Kosovo wordt aangehaald als impliciete rechtvaardiging voor de Russische agressie (die hiermee dus impliciet bevestigd wordt). Maar als je als Rusland zo tegen de Westerse Kosovo-politiek was, dan moet je hem niet zelf gaan gebruiken op de Krim. Overigens ben ik er trots op dat het Westen in Kosovo ingreep aangezien de Albanese bevolking daar werd vermoord en verdreven. Servië had zijn recht op Kosovo hiermee verspeeld en het was ook naïef te denken dat het ooit weer goed zou komen tussen Servië en de Albanesen vandaar dat het logisch is dat voor een definitieve oplossing werd gekozen. De enige fout die het Westen gemaakt heeft is dat het Servische dorpen onder Kosovo liet vallen. Die had men aan Servië moeten laten en ik denk dat dat in de toekomst ook gaat gebeuren.
  – Een andere copy-paste actie m.b.t. Russische propaganda is de opmerking over de burgeroorlog in Donbas (Oost-Oekraïne). Natuurlijk, er zijn lokale nationalisten die vechten tegen Kiev maar de oorlog is gepland, gefinancierd, bewapend en geleid vanuit Rusland tot op de dag van vandaag. Er vallen ook nog steeds doden aan de kant van reguliere Russische soldaten die daar vechten zoals vorige week toen er nog 11 doden vielen en 14 zwaargewonden aan russische kant. Zonder russische interventie zou er nu nog vrede zijn geweest in Oekraïne. Weer een voorbeeld van een agressief Rusland. Waarom doet Rusland dit ? De primaire reden is niet om Oekraïne uit NAVO en EU te houden, dit is slechts de op één na belangrijkste reden. Zo’n lidmaatschap duurt jaren, Frankrijk en Duitsland waren sowieso tegen NAVO lidmaatschap en de revolutie had (net als in 2004) uiteen kunnen spatten en als dat allemaal niet gewerkt had dan had Rusland altijd nog militair in kunnen grijpen. De reden waarom men meteen toesloeg na de revolutie van 2014 is het gevaar dat een succesvol Oekraïne betekent voor het model Poetin (autoritair leiderschap, corruptie gebaseerd). Vanwege de vele familie en zakelijk relaties tussen Oekraïne en Rusland had geen propaganda de Russen weg kunnen houden van de waarheid van en succesvolle revolutie. De kans is dan groot dat de russische bevolking dit ook had gewild wat een existentieel gevaar is voor Poetin en zijn kliek. Wil je dit voorkomen dan moet je optreden tegen dit gevaar en bij een revolutie wil dat zeggen meteen optreden want een revolutie is het zwakst in het begin. De macht van Poetin is dus de reden van de russische agressie in Oekraïne en niet een mogelijke en ongetwijfeld ver in de toekomst geleden oostwaartse verschuiving van de NAVO via Oekraiens territorium.

  Zo nu is mijn lijstje wel lang genoeg lijkt mij !

Laat een reactie achter