Martin Luther.

Wat als de Reformatie nooit had plaatsgevonden?

Hoe zou Europa en de wereld er uitgezien hebben, als de rooms-katholieke kerk het nog steeds voor het zeggen had gehad?

Nu de kerken massaal worden omgebouwd tot woonruimten of kantoren, is het bijna niet voor te stellen, maar vijf eeuwen geleden sloegen de Europeanen elkaar massaal de hersens in vanwege godsdienst. De opstand van de monnik Martin Luther tegen de rooms-katholieke kerk zette een cascade van gebeurtenissen in gang, die uiteindelijk leidde tot de opdeling van Europa in een katholiek en een protestants deel.

Martin Luther.
Martin Luther.

9 gedachten over “Wat als de Reformatie nooit had plaatsgevonden?”

  1. Ik vind dat ‘serotonine’-argument wel een beetje oppervlakkig en beperkt. Het zegt niets over WAAROM de serotonine toeneemt. Te denken valt bijvoorbeeld ook aan een situatie waarbij iemand eigenlijk iets anders denkt dat wat de specifieke religie leert maar dat hij toegeeft aan de sociale druk puur om stress te vermijden en dus toch aan ceremoniën / ‘kerk’-bezoek meedoet.
   Je hoort in het serotonine-verhaal ook niets van het aspect dat mensen een verklaring voor het bestaan van het universum zoeken. Of dat mensen al goden en dergelijke zien door het gebruik van hallucinogenen duizenden jaren geleden. Of dat mensen niet kunnen toegeven aan het idee dat geliefden door de dood echt volledig en voor altijd zijn verdwenen. Enzovoort.

   1. Jij schreef “Het zegt niets over WAAROM de serotonine toeneemt”. De professor verklaart dat wij de stof serotonine van nature in ons brein aanmaken, als een afscheiding (secretie) van ons brein, en de stof ook zelf consumeren. Ook verklaart hij dat we (geestelijk) verslaafd raken aan deze stof, omdat het de zogenaamde brain-pijn compenseert die we ondergaan in onze belevenissen binnen dit bestaan. Een vicieuze cirkel dus, die je kunt vergelijken met het zelf kunnen aanmaken.van je eigen heroïne bijvoorbeeld.

 1. Een beetje een zinloze exercitie. Ja, de wereld had er heel anders uitgezien ja, maar hoe. Denk hierbij aan het ‘vlindereffect’.
  Wat wel opvallend is, is dat in de Angelsaksische geschiedschrijving de rol van Nederland vaak geminimaliseerd om niet te zeggen uitgewist is: bijvoorbeeld de rol van Erasmus in aanloop naar het protestantisme, de rol van de Tachtigjarige oorlog en de daaruit voortvloeiende zelfstandigheid van de Republiek Nederland als voorbeeld voor de rest van Europa, het gegeven dat de hele Verlichting eigenlijk zijn roots heeft in de Republiek Nederland waar onder meer (relatief grote) vrijheid van religie en pers was, enzovoort… Ons landje heeft best wel bijgedragen aan hoe de wereld er nu uitziet.

 2. Waarom we geen stofjes/vitamines aanmaken? Wat denk je van het net van frequenties boven ons? Het zonlicht kan niet meer rechtstreeks ons bereiken. Ook de fotosynthese bij planten enz. wordt zo moeilijk. Kunstlicht/reflectielicht kan nooit zonlicht vervangen. Een aardbei die met direct zonlicht/regenwater gegroeid is smaakt veel lekkerder dan er een van kunstlicht/kas/water uit de kraan. Zelfs de aardbei van buiten smaakt niet meer zoals vroeger! Heeft ook een diepere rode kleur. Moet je nagaan wat er bij mensen gebeurt als we helemaal geen direct zonlicht meer krijgen. Volgens mij krijgen we nu reflectie licht en daardoor verbrandt alles. Zie bomen en planten. Rare brandt plekken aan bladeren enz. Staat ook in de bijbel onder de zeven zegels.
  Je moet veel verder gaan in de geschiedenis. De wereldagenda wordt geleid door hoogpriesters. Deze families zitten overal op de wereld. Zij gaan de niburu/ouroboros uitvoeren via technologie. Dit is al vaker gebeurt. Zie slangenkuilen in India. Dat waren schuilplaatsen voor elite. De drie geloven, die allemaal afstammen van adam en eva/abraham zijn verzinsels. De drie geloven zijn middelen om elkaar uit te spelen. Bewuste Chaos dus. Zie je nu ook gebeuren op de wereld. Feitelijk vertellen de heilige boeken de niburu. Indianen zeggen/weten al heel lang( als de spinnenweb(internet/wifi/zendmasten/satelieten) in de lucht hangen al het levende langzaam wordt vernietigd. Hoe wisten ze dat(al voor de komst van internet)? Omdat het al een keer eerder gebeurt is. De data van de maya’s 2012 geeft aan dat we in het tijdperk van alleen technologie zijn belandt. Technologie die de mens/al het levende/dus ook de geloven overneemt. Internet moet het nieuwe geloof worden. Totale controle over alles en tegelijkertijd alles vernietigend. Dat is niburu. Niburu betekent het oude opruimen(geen nieuw geboorte van leven) en daarna weer opnieuw beginnen/nieuw geboorte. Shiva bv. is niburu, De slang die zijn staart opeet is niburu. Yin en Yang, slang van eva/slang bij maya’s. de draak enz. enz. Deze elite hangt het geloof van electra aan. El is de god electra, de god van de donder, het zonnerad is geen zonaanbidding, maar de aan beding van technologie/satellietensterrenwiel. Het netwerk dat voor de zwarte zon zal gaan zorgen. Het zonlicht dat de aarde niet meer kan bereiken. Dan wordt alles zwart, want zonlicht zorgt voor kleur/leven.
  Als wij nog graag op deze aarde/dit tijdperk willen leven zoals de natuur dat graag ziet zullen we moeten stoppen met huidige technologie.

 3. Martin Luther? I have a dream? Volgens mij ben je met die zwarte amerikaan in de war.
  De hele westerse cultuur is op de onze gebaseerd, heb ik weleens gehoord.
  Wij hebben democratie geherintroduceerd denk ik.

 4. Fijn om te zien dat nieuwe ideeen die verspreid worden zonder dat de autoriteiten er grip op kunnen krijgen de wereld kunnen veranderen. Als de boekdrukpers dit heeft gedaan met het katholieke geloof, wat kan het breedband internet dan aanrichten in landen waar ze nu nog streng gelovig zijn zoals in Saoudi Arabie? :D

 5. De betekenis van Maarten Luther is groot maar Luther wordt in deze tijd, mee door de politiek, door velen zoveel mogelijk belasterd en gemarginaliseerd . Luther kende de werken van Erasmus zeker maar als het toch om invloed gaat dan was die van Wessel Gansfort groter. Die werd ook door Luther zelf genoemd. Hoewel Luther ook wel dubieuze uitspraken heeft gedaan, moet worden gezegd dat zijn kritiek op de Boerenopstand, op de wederdopers en op joden in Mainz voort kwam uit zijns inziens verwerpelijke praktijken die deze groepen er op na hielden. Dit soort kritiek mag in onze tijd blijkbaar niet meer. Zelfs terechte kritiek op bepaalde groepen is not done.
  Overigens was Luther voorstander van volledige scheiding van kerk en staat. De praktijk zou evenwel hebben betekent dat het protestantisme toen al ten onder was gegaan. In de meeste landen is dat dan wel gebeurd maar dat er indertijd nog is over gebleven, maakt dat we nu niet helemaal aan godsdienstige willekeur zijn overgeleverd.
  Het christendom is na een eeuw van oorlogen in de achtste eeuw in Nederland en Noord Duitsland (het laatste in 792) ingevoerd. Pas zo 960 was de overwinning ”geografisch” volledig. Tegen 1200 aan stond de paus op het toppunt van zijn macht. De hele middeleeuwen door was het in West Europa onrustig met veel kruistochten/oorlogen gericht tegen afvallige waaronder niet of niet voldoende betalende, regio’s.. Hier tegenover stelden de kruistochten naar het Midden Oosten wat omvang betreft niet zo veel voor. Op dit punt lijken de godsdiensten met één en hetzelfde andere verhaal te komen of te wel samen te werken. Aanvankelijk, dus zo 1095, lijkt men Constantinopel als Jeruzalem te hebben gezien. [in de oudheid mogelijk Carthago1, van de Puniers -in het huidge Tunesie-, verwoest door de Romeinen.]. Dat werd ook al vrij spoedig veroverd. Jeruzalem in Palestina stelde niet veel voor. Het werd in de Middeleeuwen meest Ars Alia genoemd en is waarschijnlijk de enige plaats die door kruisvaarders in Palestina is bezocht. Acco was de meest zuidelijke Libanese stad en lang in handen van de kruisvaarders.
  Nederland heeft een bijzondere rol gespeeld in 1672-1674. Het ging hier ook om een godsdienstoorlog. Het bisdom Munster had de vroegere verplichtingen van de Habsburgers gekregen om in Nederland op te treden. Voordien hadden de Habsburgers die in 1534 over genomen van het bisdom Utrecht dat door de aaneensluiting van Nederlandse gebieden onder de Habsburgers als wereldlijke staatsmacht werd opgeheven. In 1672 bestond de coalitie tegen Nederland uit Frankrijk met Lodewijk XIV, Engeland (Groot Brittannie) met een Roomse koning Karel II, de bisdommen Munster, Keulen en Luik. Dat was het initiatief van het Vaticaan. Munster heeft nog heel wat aangrenzende gebieden in West Duitsland weer Rooms gemaakt. Munster viel Noord en Oost Nederland herhaaldelijk binnen. Met veel verwoestingen, doden en gewonden als gevolg. Steeds bleef men in de Provincie Groningen als laatste nog overeind. Vooral het ontzet van de stad Groningen in 1672 is van blijvende internationale betekenis. De provincie is door godsdienstvervolging en godsdienstoorlogen meer dan eens geruïneerd.

Laat een reactie achter