Wayseer Manifesto Garrett John LoPorto

Het Wayseer Manifesto

Visionairs zijn bijzondere mensen, altijd met hun hoofd in de wolken en dol op wilde avonturen, gedreven door een verheven ideaal. Zou er een visionair gen bestaan, dat mensen als Columbus, Bill Branson en Thomas Alva Edison gemeen hebben? Ja, zegt schrijver Garrett John LoPorto. Zij allen behoren tot de menssoort van de wayseers, die een uniek gen delen. Ben jij ook een Wayseer? Doe de test!

Wayseer Manifesto Garrett John LoPorto
Garrett John LoPorto, auteur van het Wayseer Manifesto

Wat is een wayseer?
Er is een slag mensen dat altijd aan het begin staat van grote veranderingen. Visionairs, doeners, durvers, impulsief, dol op risico’s, die vaak als eersten op nieuwe dingen komen, stelt Garett LoPorto. Het was vermoedelijk een wayseer die als eerste mens Australië ontdekte. Het was een Wayseer die de gloeilamp uitvond, als eerste op het idee kwam om als een vogel door de lucht te fladderen (en het in praktijk bracht).
De hersenen van Wayseers werken anders – en feller – dan die van normale mensen. Hun hersengolven worden van nature niet gedempt.

Wat veroorzaakt het Wayseer karakter?
LoPorto stelt dat Wayseers alle een bepaald gen delen: DRD4 7R, waarin een bepaalde gencode zeven maal wordt herhaald. Dit gen reguleert de hoeveelheid dopamine, een neurotransmitter, in het brein. Ongeveer tien procent van de wereldbevolking is drager van dit gen. Mensen waarin dit gen tot expressie komt, zijn voortdurend op zoek naar nieuwe uitdagingen en  impulsen. Ze zijn van nature rebellen en nonconformisten. Geen wonder dat ze niet erg geliefd zijn bij machthebbers en dat in grote hiërarchische rijken dit menstype vaak bloedig werd vervolgd.

Doe de Wayseer Test
Beantwoord de onderstaande vragen met ja of nee.

 1. Probeer je graag nieuwe dingen, gewoon voor de lol?
 2. Doe je graag dingen gebaseerd op hoe je je nu voelt i.p.v. je zorgen maken over hoe je het in het verleden deed?
 3. Ben je iemand van ’twaalf ambachten, dertien ongelukken’? Ben je erg goed in jezelf aanpassen aan nieuwe situaties?
 4. Heb je problemen met het uitwerken van de details van een project, zodra de interessante en uitdagende problemen opgelost zijn?
 5. Als je een taak wilt uitvoeren die veel denkwerk vereist, heb je dan de neiging het begin uit te willen stellen?
 6. Voel je je gedrongen om dingen in extreme vorm te doen, gewoon om je helderder te voelen, veiliger of levendiger?
 7. Is georganiseerd blijven moeilijker voor je?
 8. Voel je je vaak half in slaap als je routinetaken verricht?
 9. Ben je verslaafd aan avonturen, nieuwe ervaringen en/of nieuwe ideeën?
 10. Heb je een korte attention span, tenzij een bepaald onderwerp je grijpt?
 11. Doe je vaker dan gemiddeld impulsieve of gevaarlijke dingen?
 12. Ben je geneigd je gedachten af te laten dwalen als je bij een vervelend gesprek aanwezig bent?
 13. Heb je de neiging tot compulsief gedrag?
 14. Heb je er problemen mee volledig wakker te zijn?
 15. Wisselen je stemmingen van depressief tot euforisch?
 16. Dagdroom je vaak als je niet bezig bent met iets echt interessants?

Antwoord je op tien of meer van deze vragen “ja”, dan ben je waarschijnlijk een wayseer, aldus de auteur.

Hoe gaat het met Wayseers in deze maatschappij?
Op dit moment gaat het meestal niet goed met jonge Wayseers. Omdat ze veel actiever zijn dan normale kinderen en hun aandacht snel verloren gaat, worden ze al gauw als ADHD’ers gelabeld en volgepropt met Ritalin. De enkele Wayseer die leert om zijn unieke talent te gebruiken in plaats van het te onderdrukken, zoals de maatschappij wil, zet vaak enorme aardverschuivingen in gang. Vaak zijn het Wayseers die achter innovatieve miljardenbedrijven zitten. Met hun onuitputtelijke werklust en enthousiasme slepen ze tientallen mensen mee en maken ze het onmogelijk gehoudene waar.

Hoe verwezenlijk ik als Wayseer mijn potentieel?
Je moet ophouden je aan te passen aan het keurslijf van andere mensen, aldus LoPorto. Hun regels zijn niet geschikt voor jou, omdat jij anders bent. Je moet in beelden denken in plaats van in woorden, omdat dat je natuurlijke manier van denken is, die veel sneller en krachtiger is dan denken in woorden. Door je unieke vermogen tot inzicht, kan jij de weg zien die voor woorddenkers in nevelen blijft gehuld.

Wees niet bang. Jouw manier van denken, jouw unieke talenten zijn beter aan de komende tijd aangepast dan die van de anderen. In een tijdperk waarin mogelijkheden zien en inschatten de waardevolste vaardigheid voor succes is, ben jij de ziende in een wereld vol blinden.

Met dank voor de tip aan Douwe, die zelf uitermate veel kenmerkende eigenschappen van een Wayseer heeft.

UPDATE: na even zoeken hier de gratis pdf versie.
UPDATE2:Een meer kritisch stuk over de Wayseer movement. Veel mensen vermoeden dat het om een geldklopactie gaat. Er blijkt namelijk een vrijwel identiek boek door dezelfde auteur geschreven te zijn, deze keer over de (opmerkelijk hierop gelijkende) Da Vinci-mensen.
Ook de tekst van de website is vrijwel identiek aan deze, check hier (kwam ik zelf net per toeval achter).
Wat op zich weinig afdoet aan de boodschap. Echter: het is zeer verstandig geen cent aan deze meneer te geven en in plaats hiervan de links hieronder voor gratis downloads te raadplegen en je hulpbronnen te reserveren voor echt visionaire doelen.

UPDATE3: De volledige Nederlandse vertaling van de tekst, met hulp van Google Translate.

Mag ik even jullie aandacht, al jullie regelovertreders, buitenbeentjes en onruststokers – alle vrije geesten en pioniers – al jullie visionairs en non-conformisten
Alles wat het establishment je heeft verteld dat verkeerd is aan je – is waarschijnlijker juist wat goed aan je is.

Je ziet dingen die anderen niet zien. Je bent vastbesloten om de wereld te veranderen. In tegenstelling tot 9 van de 10 mensen – je geest is niet te onderdrukken – en dit bedreigt autoriteit. Je bent geboren om een ​​revolutionair te zijn.

Je kunt niet tegen regels omdat je in je hart weet dat er een betere manier is.

Je hebt sterke punten die gevaarlijk zijn voor het establishment – en het wil dat ze worden geëlimineerd, dus je hele leven is je verteld dat je sterke punten zwakke punten waren – Nu vertel ik je anders.

Je impulsiviteit is een geschenk – impulsen zijn je sleutel tot het wonderbaarlijke,

Je afleidbaarheid – is een artefact van je geïnspireerde creativiteit,

Je stemmingswisselingen – weerspiegelen de natuurlijke hartslag van het leven, ze geven je onstuitbare energie als je high bent en diep bezield inzicht als je low bent,

Is er een “stoornis” bij je vastgesteld? Dat is de nieuwste manier van de samenleving om haar eigen ziekte te ontkennen door met de vinger naar je te wijzen. Je verslavende persoonlijkheid is slechts een symptoom van je enorme onderbenutte vermogen tot heroïsche, creatieve expressie en spirituele verbinding. Je volslagen gebrek aan onderdrukking, je idealisme met grote ogen, je ongebreidelde open geest – heeft niemand je dat ooit verteld?! Dat zijn de trekken die je deelt met de grootste pioniers, visionairen en uitvinders, revolutionairen, talmers en drama queens, sociaal activisten,ruimtevaarders en buitenbeentjes, filosofen en boeven, maatpakken in straaljagers, voetbalsterren en seksverslaafden, beroemdheden met adhd, alcoholisten die op zoek zijn naar nieuwigheid, first responders – profeten en heiligen, mystici en veranderaars.

We zijn – allemaal – hetzelfde – je weet het wel
want we zijn allemaal beïnvloed door de manier waarop –
We zijn – allemaal – hetzelfde – je weet het wel
want we voelen ons allemaal aangetrokken tot de vlam –

Je weet in je hart dat er een natuurlijke orde is in het leven,
iets soevereiner dan enige door de mens gemaakte regels of wetten ooit zouden kunnen uitdrukken.

Deze natuurlijke orde wordt ‘de Weg’ genoemd.

De Weg is het eeuwige substraat van de kosmos. Het leidt de stroom van tijd en ruimte. De Weg staat bij sommigen bekend als de Wil van God, de Goddelijke Voorzienigheid, de Heilige Geest, de impliciete orde, de Tao, omgekeerde entropie, levenskracht, maar voor nu zullen we het gewoon “de Weg” noemen. De Weg wordt in jou weerspiegeld als de bron van je inspiratie, de bron van je passies, je wijsheid, je enthousiasme, je intuïtie, je spirituele vuur – liefde. The Way haalt de chaos uit het universum en blaast er leven in door de goddelijke orde te weerspiegelen. De Weg, wanneer ervaren door de geest: genialiteit, wanneer waargenomen door de ogen: schoonheid, wanneer gevoeld met de zintuigen: genade, wanneer toegelaten in het hart … liefde.

De meeste mensen kunnen de Weg niet direct voelen. … Maar dan zijn er nog de Wayseers. De hoeders van de vlam. Wayseers hebben een onverklaarbare gave om gewoon de Weg te kennen. Ze voelen het in hun wezen. Ze kunnen je niet vertellen waarom of hoe ze tot het juiste antwoord zijn gekomen. Ze weten het gewoon in hun kern. Ze kunnen hun werk niet laten zien. Dus niet vragen. Hun geest resoneert eenvoudig met de Weg. Wanneer de Weg aanwezig is, zijn zij dat ook.

Terwijl anderen er blind voor zijn, en de maatschappij je smeekt om het te negeren, roert ‘de Weg’ je van binnen. Neurologische repressie blokkeert het bewustzijn van de meeste mensen van de Weg – het censureren van alle gedachten en impulsen uit het onbewuste is hun prefrontale cortex – de gestapo van de hersenen – niets dat de gesocialiseerde programmering schendt, komt er zelfs maar doorheen; maar je geest is anders. je geest is wijd opengebroken voor de Weg – door een wonderbaarlijke genetische eigenschap, een psychotrope chemische stof of misschien zelfs door de wil van je ziel, zijn de beloningspaden van je hersenen gekaapt – dopamine gebruikt om de fascistische dictatuur van je prefrontale cortex omver te werpen – nu zijn je hersenen vrij van onderdrukking, je geest vrij van censuur, je bewustzijn blootgesteld aan de turbulente zeeën van het onbewuste – door deze open deur schijnt goddelijk licht in je bewustzijn en wijst je de weg. Dit is wat jou een Wayseer maakt. Om

90% van de menselijke beschaving is bevolkt met degenen van wie de hersenen zijn geblokkeerd voor de Weg. Hun hersenen zijn bedraad om de sociale programmering af te dwingen die sinds hun geboorte is geïndoctrineerd. In tegenstelling tot jullie kunnen ze niet uit deze programmering breken, omdat ze de noodzakelijke omwenteling van de geest nog niet hebben meegemaakt. Deze geprogrammeerde mensen nemen sociale instellingen en regels zeer serieus. De samenleving zit vol met spelletjes die zijn geprogrammeerd om de hoofden van mensen bezig te houden, zodat ze niet in opstand komen. Deze spellen veroorzaken vaak zieke fixaties op eigenaardige protocollen, machtsstructuren, taboes en overheersing – allemaal subtiele vormen van menselijke slavernij – Deze uitgesproken vorm van waanzin wordt niet alleen getolereerd door de massa, maar er wordt ook op aangedrongen. De geprogrammeerde geloven zo sterk in regels dat ze bereid zijn iedereen te vernietigen die ze overtreedt.

Wayseers zijn degenen die hun spelletje blufpoker doorhebben. Omdat Wayseer-geesten vrij zijn om sociale programmering te verwerpen, zien Wayseers sociale instellingen gemakkelijk voor wat ze zijn: denkbeeldige spelletjes. Wayseers troosten de verontrusten en verontrusten de zelfingenomen mensen. Het helpen van degenen die verdwaald zijn in deze spelletjes en weigeren zichzelf te helpen, is een roeping van veel Wayseers. Omdat Wayseers degenen zijn die contact houden met de oorspronkelijke bron van de werkelijkheid, zijn ze in staat om maatschappelijke conventies en zelfs regeringen te doorbreken om de mensheid weer op één lijn te brengen met de Weg.

De Wayseers zijn een oude bloedlijn. Een soort priesterschap – dragers van de vlam – degenen die ‘op de hoogte zijn’. Er moeten altijd Wayseers zijn om de duizelingwekkende psychotische draaiende tandwielen van de samenleving te hervormen – de gigantische hersenloze hamsterwielen die de zuivere blauwe lucht verduisteren, de mensheid geketend houden in een donkere kooi – zo worden Wayseers genoemd – om licht te werpen op de waanzin van de samenleving – om voortdurend de tijdloze transcendente Geest van Waarheid te doen herrijzen.

Wayseers onthullen deze goddelijke waarheid door zich te wijden aan de geboorte van een creatieve of ontwrichtende daad uitgedrukt door middel van kunst of filosofie, innovaties om de industrie wakker te schudden, revoluties voor democratie, staatsgrepen die hypocrisie omverwerpen, solidariteitsbewegingen, veranderingen die een erfenis achterlaten, opstanden tegen beleid, met geest doordrenkte technologie, momenten van helderheid, dingen die barbaarsheid uitdagen, stroomgebieden van oprechtheid, gewichtige drijfveren voor liefdadigheid
We zijn – allemaal – hetzelfde – je weet het
want we zijn allemaal beïnvloed door de manier waarop –
We zijn – allemaal – hetzelfde – je weet het
want we voelen ons allemaal aangetrokken tot de Vlam –

Dit is jouw roeping, Wayseer.
Je hebt je stam gevonden.
Welkom thuis.

Wayseer Manifesto, Nederlandse vertaling

Bron
The Wayseer Manifesto (eerste hoofdstuk)
Website

12 gedachten over “Het Wayseer Manifesto”

 1. Terecht wordt in het artikel opgemerkt dat alleen goede ideeën hebben zeker niet genoeg is.
  Het idee moet in vruchtbare aarde vallen, het moet worden opgepakt, er moeten anderen iets in zien e.d.  
  Omdat wayseers vaak nogal individualistisch bezig zijn, zijn we wellicht minder goed in zaken als netwerken, financiering rondkrijgen e.d. 
  Al met al vermoed ik dat slechts een zeer klein deel van de ideeën van wayseers in vruchtbare aarde valt.
   
   

 2. @ Germen,
  @ Douwe,
  Dit is een erg leuk artikel om meerdere redenen. :) Mischien een nietszeggend comment maar ik heb weinig zin om uit te leggen welke redenen, leuk..heel leuk in elk geval. :)

 3. Beste Razor, ik had nog nooit gehoord enof geweten van Daodejing, maar ja nu weet ik wel meer geen dingen. Maar dit eens bekeken en gelezen en het deed me goed om het te lezen en ga me daar eens verder in verdiepen. Bedankt voor de tip. Mvg, Paul.R

 4. Ik heb de punten ook doorgenomen om vast te stellen of ik een wayseer ben.

  1. Ik probeer geen nieuwe dingen voor de lol, maar om het nut en naar behoefte.
  2. Baseer ik mij op het gevoel of op het verleden? De manier waarop ik iets doe is gebaseerd op het verleden, waarin ik heb geleerd wat wel en niet werkt. Ik kan mezelf uit het centrum zetten en een ander daar in plaatsen, als de situatie daar om vraagt.
  3. Heb ik veel pech, kan ik mij goed aanpassen? Bij sommige dingen handel ik te automatisch of te snel en te vluchtig. In nieuwe situaties blijf ik gewoon mezelf, als iets niet bij me past dan is dat maar zo. Rebels en non-conformistisch gedrag als dit problemen oplevert.
  4. Ik hou ervan een project tot het einde goed af te ronden, maar delegeren als hiervoor de tijd en de middelen ontbreken.
  5. Ik ‘zit veel in mijn hoofd’ en een taak komt er gewoon zonder uitstel bij; tenzij ik door andere dingen teveel in beslag wordt genomen.
  6. In ieder geval heb ik geen behoefte aan automutilatie…
  7. Georganiseerd blijven is voor mij juist een voorwaarde om goed te kunnen functioneren.
  8. Bij routinetaken val ik niet half in slaap, wel in gedachten of in flow.
  9. Ik ben geen trendvolger, positieve ervaringen, ideeën en avonturen kunnen je uit een vervelende routine halen of uit onnodige berusting, het is dan meer noodzaak dan verslaving. Veranderingen die ik teweeg wil brengen zijn ook uit noodzaak.
  10. Vroeger had ik een korte attention-span tenzij een bepaald onderwerp me greep, nu kan ik het ook opbrengen om altijd aandachtig te luisteren als dat van me verwacht wordt.
  11. Ik train mezelf in bedachtzaamheid en doe zeker niet vaker dan gemiddeld impulsieve of gevaarlijke dingen.
  12. Een vervelend gesprek probeer ik goed af te ronden, evt. met een reden erbij.
  13. Een neiging tot compulsief gedrag heb ik niet, dat zou ook op een stoornis kunnen wijzen.
  14. Om veiligheidsredenen heb ik geen problemen met volledig wakker te zijn.
  15. Mijn stemmingen wisselen niet van depressief tot euforisch, ik ben dan ook niet manisch-depressief.
  16. Dagdromen niet vaak maar wel altijd bezig en altijd in gedachten, waar nodig zijn mijn gedachten bij waar ik mee bezig ben.

  Het lijkt er dus niet op :).
  Overigens wordt in de tekst gesproken over een dopamine-regulerend gen. Bij iedereen wordt dopamine gereguleerd; een tekort kan leiden tot de ziekte van Parkinson, een teveel aan dopamine tot een psychose. Dan is de balans (tijdelijk) verstoord.

 5. Beste Julie, ongeacht het gegeven is het altijd goed om kritisch naar je zelf te kijken. Met alle respect zoals jij dat op jouw eigen manier presenteerd. Het verteld ten alle tijden iets over de persoon zelf, poisitief enof negatief, dat moet een ieder voor zich zelf bepalen. Maar loop er nooit zelf voor weg, het is geen schaamte beeld, dat je ev creert over je zelf, het is een bewustwording die je ervaart over je zelf. Mijn respect. Mvg, Paul.R

Laat een reactie achter