Binnenlandse Zaken. Bron: Wikimedia Commons

Het visionaire alternatief: Binnenlandse Zaken

Naar aanleiding van de komende Tweede Kamerverkiezingen in Nederland, zal Visionair elke dag een artikel publiceren met ideeën, hoe de heersende problemen per ministerie effectiever opgelost kunnen worden dan nu het geval is.
Met als eerste onderwerp: Binnenlandse Zaken

Waar houdt Binnenlandse Zaken zich mee bezig?
Als eerste moet het ministerie zorgen voor zogeheten democratie en een “rechtsstaat”. Ook moet het ministerie de kwaliteit van de overheid en het bestuur bewaken, op basis van de Grondwet. Een nieuwe taak is het verbeteren van de integratie, dat wil zeggen: er voor zorgen dat nieuwkomers en hun nakomelingen naar tevredenheid meedraaien in de Nederlandse samenleving.220px-Ministerie_van_Binnenlandse_Zaken

Anno 2017 is alles wat met volkshuisvesting, overheidshuisvesting en bouwen te maken heeft, ondergebracht bij het ministerie.  Omdat woningbouw wezenlijk verschilt van de rest van de taken van het Ministerie, en van 2012 tot  2016 ook onder een eigen minister zonder portefeuille viel, is er voor gekozen dit in een apart artikel te behandelen.

Wat zijn de voornaamste problemen  op het gebied van Binnenlandse Zaken?
Voortdurende corruptie-affaires en hardnekkige geruchten over kindermisbruik door hoge ambtenaren en bewindspersonen (de affaire-Demmink) wijzen op een ernstig integriteitsprobleem. Er is een grote afstand tussen de bevolking en het bestuur, de zogenoemde Haagse kaasstolp. Functies zoals gouverneurs (“Commissaris der koning”) van provincies en burgemeester worden door politieke benoemingen ingevuld, in plaats van door directe verkiezingen,zoals in de meeste andere landen met een vorm van democratie.

Door zowel links als rechts wordt geklaagd over de integratie. Links wil dat immigranten meer kansen krijgen en daarom bijvoorbeeld anonieme sollicitaties verplicht stellen. Ook wil links zwaardere straffen op zogeheten discriminatie. Rechts wil de immigratie van asielzoekers beperken en een harde, repressieve aanpak van ongewenst  gedrag van immigranten. Hierbij krijgt vooral criminaliteit en islamitisch extremisme veel aandacht.

Ook wordt er door cultureel leidende figuren veel geklaagd over de toenemende verhuftering.

Wat zijn de oorzaken van deze problemen; hoe zijn deze problemen op te lossen?
Het integriteitsprobleem ontstaat doordat er teveel ruimte is bij politici om misbruik te maken van hun macht. De achterkamertjespolitiek is per definitie ondoorzichtig en biedt veel ruimte voor gesjoemel en corruptie. Dit is op te lossen door alle overheidsdocumenten online te zetten, zoals de vorige, “lastige” Nationale Ombudsman Brenninkmeijer al heeft voorgesteld. Beslissingsprocedures moeten zo worden hervormd, dat er geen ruimte meer is voor gekonkel. Zo kan het aantal beleidsambtenaren flink worden teruggebracht. Deze houden nu voornamelijk elkaar aan het werk.

De grote afstand tussen bestuur en bevolking is op te lossen door het invoeren van zoveel mogelijk e-democratie naar GeenPeil-model, waardoor de bevolking een veel grotere inspraak heeft.

Ook moet er een einde komen aan politieke benoemingen. Burgemeesters en gouverneurs van provincies moeten direct worden gekozen.

Het probleem met de integratie is ontstaan door het cultureel relativisme. Als alle culturen gelijkwaardig zijn, is er geen reden om je eigen cultuur op te geven voor een andere. Dit is ook de reden voor de verhuftering. Er is volgens het cultuurrelativisme geen verschil tussen platvloerse uitingen en beschaving, want beschaving is maar relatief.
Een cultuur is in principe een verzameling van oplossingen om te overleven in een bepaalde natuurlijke omgeving. De Nederlandse cultuur is behoorlijk succesvol in het overleven in een moerassige rivierdelta. Zo succesvol, dat deze veel immigranten uit de rest van de wereld aantrekt.
Toch is ook de Nederlandse cultuur verre van volmaakt. Het is dom om ons af te sluiten voor verandering. De enige rationele houding is: selectief datgene overnemen, dat onze problemen effectiever oplost dan de traditionele oplossing. Veel van de culturele oplossingen van islamitische migranten zijn bedoeld om te overleven in een anarchistische omgeving, of om een hypothetisch opperwezen, Allah, te vriend te houden. Aan die oplossingen hebben we niet zoveel hier. Culinaire uitingen blijken dan weer wel populair. De uitstekende islamitische oplossing om corrupte banken te vervangen, hawala, wordt dan weer verboden. Kortom: tijd om een eenduidige, rationele  meetlat langs culturele uitingen te leggen.

1 gedachte over “Het visionaire alternatief: Binnenlandse Zaken”

  1. Heb in bovenstaand verband deze week gekeken naar een bijzonder interessante aflevering, met in de hoofdrol Morgan Freeman, “Through the wormhole” Seizoen 7 Aflevering 7.

    De vraag die bij velen opkomt is; wat verbindt ons en wat brengt ons tot samenwerking. Samenwerking hebben we nodig om tot vereende daadkracht te komen, maar ook geldt dat samenwerking tot dwang en verkrachting van de rechten van anderen kan leiden. Zonder onderlinge goede communicatie is samenwerking bijna niet te organiseren. Je bent als organisator, (regelgever) in zo’n geval afhankelijk van een starre, opgelegde, onveranderlijke regelgeving. Dat kan o.a. zijn: Een wijd verspreidde, organiserende, wel/niet gewelddadige doctrine, in de vorm van een praktiserende cultuur, (uitgedragen door een samenwerkend groepsverband, een volk) door gerelateerde afbeeldingen en/of opgelegde gedragingen; maar ook zeker aansturende, religieus, filosofische memes. Dit in de vorm van geschriften, ideeën, politieke stromingen, wel of niet van uitheemse origine, cultuurgebonden, of gewoon dwang met behulp van geweld, uitgeoefend door de groep als een eenheid.

    Ik raad mensen aan om de aflevering eerst maar eens te bekijken. De inhoud is zeer goed onderbouwd door moderne, erkende en ervaren wetenschappers. Het is niet mijn bedoeling mensen te overtuigen om op GeenPeil te stemmen, ik blijf hierin neutraal. Maar het is zeker de moeite waard om je te informeren wat er speelt in onze huidige, wereldwijd communicerende verzameling van conflicterende/samenwerkende, chaotische, vaak willekeurig aangestuurde denkbeelden en tunnelvisies.

    Er moet verandering komen en elk redelijk initiatief kan daar mogelijk toe leiden. Niet geschoten is niet altijd mis, elkaar afschieten wel………..

Laat een reactie achter