Deel II Manifest voor de vrijheid van het individu en zijn kracht

Dit is de het tweede deel van een manifest geschreven door trouwe bezoeker en reageerder Paul.R, we bieden het hier ter kennisgeving aan de lezers van visionair aan. Constructieve kritiek, eigen zienswijzen en aanvullende opmerkingen op dit gebied zijn uiteraard van harte welkom. Onze hartelijke dank aan Paul voor schrijven en het delen van zijn gedachten op dit gebied.  Deel 1 is hier te vinden.


Evolutie (theorien)

De evolutietheorie is de natuurwetenschappelijke verklaring voor de evolutie van het leven op Aarde. Het beschrijft het proces waarbij erfelijke eigenschappen binnen een populatie van organismen veranderen in de loop van de generaties als gevolg van genetische variatie, voortplanting en natuurlijke selectie. Er zijn verschillende theorien hieromtrent, die van Darwin is wel een van de bekenste en zou je hem als een grondlegger kunnen zien van de basis. Lees zijn boek “On the Origin of Species”(Over het ontstaan van soorten)  http://nl.wikipedia.org/wiki/Evolutietheorie

Maar om een klein beetje begrip te hebben betreffende het ontstaan van het levendmechanisme, zul je toch eerst wat meer moeten weten over het ontstaan van het Universum, waar wij mede onderdeel van zijn. M.a.w. de antwoorden voor het heden, liggen in het verleden. Nu is er zeer veel geschreven omtrent de “Big Bang” theorie. En de meningen zijn vaak tot het bot aan toe verdeeld. Een gegeven is algemeen wel standaard geworden nl dat al het levendmechanisme de basis heeft van het element koolstof, alle organische verbindingen bevatten dus het element koolstof. Deze koolstof  heeft de informatie in zich om te kunnen fusieren met tal van andere chemische elementen, plm 10 miljoen verbindingen zijn nu bekend. Maar voordat de het element koolstof gecreeerd werd, is een lange geschiedenis aan vooraf gegaan. Nucleosynthese (nucleus is Latijn voor “kern”, synthese is Grieks voor “samenstelling”) is in de natuurkunde het opbouwen van kernen van zwaardere elementen uit lichtere. In het binnenste van een ster vinden onder invloed van de enorme druk en zeer hoge temperatuur kernreacties plaats waarbij uit waterstof helium wordt gevormd, en vervolgens uit helium koolstof, en daarna uit koolstof nog weer zwaardere elementen. Op deze manier ontstaan binnenin een ster de meest uiteenlopende elementen.

In mijn denken heeft de natuurwetenschapper Lawrence M. Krauss het in zijn boek “ De levens van een Atoom” in een soort fictie (denkbeeldig) het beste omschreven vanaf de oerknal tot het leven op aarde en verder. Veel is in de laatste decennia, mede door de nieuwe technieken, opnieuw herzien. Maar desondanks, wil je toch wat begrip krijgen omtrent deze materie is het een aanrader voor elke liefhebber. Of er ooit in de toekomst een aantoonbaar bewijs geleverd zal worden omtrent het ontstaan van het universum (lees kraamkamer van alles wat we waarnemen) heb ik zo mijn twijfels. Maar ja, zeg nooit nooit. Het boek begint met een gedicht van Octavio Paz, zelf vind ik dit een zeer toepasselijk gedicht:

Ik ben een mens en duur maar kort

en de nacht is overweldigend

maar ik kijk omhoog

de sterren schrijven

Onwetend begrijp ik toch:

ook ik word geschreven

en juist op dit ogenblik

spelt iemand mijn letters.

~Lawrence_M._Krauss

 

RNA Ribo Nucleic Acid (Ribonucleinezuur)  DNA Desoxyribonucleinezuur

Beiden zijn een biochemisch macramolecuul. Dit onderwerp is te complex dat het een te lang verhaal zou gaan worden om dit in het kort te verwoorden vandaar de link om het verder te lezen. http://nl.wikipedia.org/wiki/Desoxyribonucle%C3%AFnezuur  De vererving van eigenschappen en nieuwe toegevoegde eigenschappen gebeurt in de eerste plaats dmv genen (eenheden van erfelijke informatie). Ook dit gegeven is te complex om het in het kort te verwoorden, dus ook hier een link, dat indien men daarin geinteresseerd is om verder te lezen. http://nl.wikipedia.org/wiki/Genetica  Ik denk dat het wel duidelijk is dat het dusdanig complex is, daar het een studie op zich is. Zelf ben ik hier al zo’n 12 jaar mee bezig. Maar we hebben het nodig bij het volgende onderwerp.

Het begin van de Primaten.

Het Paleogeen (Tertiair) duurde van 65,5 tot 23,03 miljoen jaar geleden en is onderverdeeld in drie tijdvakken: Paleoceen, Eoceen en Oligoceen. Het is van wezenlijk belang het leven in de oplopende tijdvakken in verband te zien met de liggingen van de continenten en de wisselende klimatologische omstandigheden.

Het Paleoceen duurde van 65,5 tot 55,8 miljoen jaar geleden. Het was een periode met een koeler klimaat dan het voorafgaande Krijt. Het leven herstelde zich van de Krijt-Paleogeen-massa-extinctie. Op het land waren de overlevenden van de catastrofe kleinere dieren die zich in holen of in het water konden verschuilen. Na het uitsterven van de dinosauriërs konden vooral zoogdieren zich snel ontwikkelen tot ’n dominante diersoort.

Pugatorius is, naar men verondersteld de eerste primaat, leefde 65 miljoen   jaar geleden. Je zou niet vermoeden dat dit diertje zich geëvolueerd heeft tot de eerste aapachtigen., misschien enkel te zien aan z’n lange staart. Vijftien miljoen jaar later verschijnt de primaat Notharctus als boombewoner. Het hierboven omschrevene is een copie  van de hieronder gegeven link, indien men daar meer over wilt weten lees dan verder:  http://www.daeme104.centerall.com/gallery568.php

Ongeveer 20 miljoen jaar geleden migreerde een boombewonende mensaap, mogelijk Kenyapithecus (een Afrikaans fossiel), vanuit Afrika naar Azië, vanwege de droogte in Afrika. In Azië waren de afstammelingen van deze brachiatorprimaten de eerste voorouders van de gibbons en de orang-oetans, in Afrika stierven de achterblijvers uit.

Vervolgens vond er een omgekeerde migratie plaats, dus van Azië naar Afrika. Daar was een soort bij betrokken die waarschijnlijk hee dicht bij Ouranopithecus (een Aziatische fossiele mensaap) stond. De in Afrika teruggekeerde migranten vestigde zich in de oerwouden en vormden de oorsprong van de huidige mensapen (gorilla, chimpansee, bonobo), en op de savannen waren zij de oorsprong van Australopithecus, ofwel de lijn die zou evolueren in de richting van onze soort. Australopithecus bezat een mozaïek van kenmerken die deels kunnen worden beschouwd als volmaakt menselijk (opgerichte houding, soort voeten, gebit), maar ook nog veel lijken op die van een chimpansee (schedelvorm, schedelinhoud, postuur). Met dank aan Julie.

De bonobo is een mensaap en samen met haar naaste verwante chimpansee staat van alle levende diersoorten  het dichts bij de mens en valt dus onder de primaten. Ze zijn beiden evolutionaire aftakking van een gemeenschappelijke aapachtige voorouder van de mens. T.o.v. de mens heeft de Bonono twee duidelijke overeenkomsten nl de sex, gezien in al zijn diversiteit die de mens ook kent en het zijn alles eters. Dit laatste is het belangrijkste. Door de grote variatie van het voedsel, is er dus ook een ruime variatie van  elementen. Deze elementen zijn zeer belangrijk voor de evolutionaire verandering van dier naar mens. Zoals men wel weet, is ons huidig lichaam een chemie en ons huishoudelijk lichaam wordt bestiert door oa bacterien en enzymen.

Maar let wel het is nog steeds niet onomstotelijk vastgesteld, dat onze verre voorouders dus Bonono’s waren.

Van dier naar (huidige)mens.

We onderscheiden in het dierenrijk drie belangrijke vormen nl Herbivoren (hoofdzakelijk planteneters), Carnivoren (vleeseters) en Omnivoren ( alles eters). Er zijn nog een paar vormen, die mede ook een belangrijke rol spelen in het voedselketen, maar het gaat mij alleen om de grote lijnen weer te geven. Maar let wel, niets is losmakelijk te zien. Ik wil eigenlijk alleen maar hier mee zeggen dat het voedsel wat we eten zeer belangrijk en mede bepalend is en was voor de evolutionaire ontwikkeling van dier naar de huidige mens. De dieren die zich ontwikkeld hebben tot Omnivoren, hebben zich door hun rijke en uitgebreide voedsel aanbod zich verder ontwikkeld, dit is bepalend voor de ontwikkeling naar het mens zijn. Maar ook hier zijn duidelijke verschillen ontstaan door het voedsel aanbod, neem de savanne (grasland) en het amazonegebied, deze laatste heeft een rijker aanbod en mede daardoor een grote verscheidenheid van voedsel als de savanne. Zo zou je dus kunnen stellen, dat er onderscheid is gekomen in de creatie van dier en mens. Kort door de bocht, het belangrijkste gegeven is de informatie die bij elke verandering, ongeacht welke enof de oorzaak van de verandering, gezien  in al zijn diversiteit, door vererving door is gegeven aan de volgende generatie en zo ontstond langzaam maar zeker de mens. Deze doorgeef luik via de genen (vererving) is een belangrijk gegeven voor het manifest. Hierin ga ik verder met deel-3.

Wordt vervolgd, mvg, paul.

Aanverwante informatie:
-) Deel 1 van het manifest 

4 gedachten over “Deel II Manifest voor de vrijheid van het individu en zijn kracht”

  1. Beste mensen, ik heb een verkeerde keuze gemaakt met mijn verhaal van dit manifest. Ik heb het nu opgesplits in 4 delen, daar het in mijn denken een complex verhaal is. Ik had het beter in een kort verhaal kunnen weergeven.
    Maar ja, al doende leert men en blijven mijn grijze cellen een beetje actief.
     
    In deel-3 was ik verder gegaan met de opvoeding, karakter en de psychologische verwerking. In deel-4 was ik tot slot gekomen en dus een samenvating gemaakt. Kort door de bocht: Er is geen vrijheid van denken. En wel om het volgende: Ons denken is langzaam maar zeker ontstaan bij de vorming van de mens, waar vanaf dat moment alles opgeslagen werdt in het DNA tm het heden. Dus een vererving, door gegeven via de genen. Heel veel valt hier omtrent nog te schrijven, want het ligt niet eenvoudig om het op een A4 te verwoorden.
    Maar je zou eigenlijk kunnen spreken van een ongewenste vorm indoctrine. Dus het denken van nu wordt bepaald door de ervaringen, gezien in al zijn diversiteit, en daardoor bewust wording. Maar desondanks al nietemin wil ik een ieder bedanken, het was voor mij een lering. Mvg, Paul.

Laat een reactie achter