Hoe ziet een wereld zonder overheid eruit?

Afgelopen periode is erop deze website een discussie gevoerd over de noodzaak van een ‘externe autoriteit‘. Het ging eigenlijk vooral over de noodzaak van een overheid op het niveau van de natiestaat. Op deze website is er een tweespalt te bespeuren tussen voorstanders van de zogenaamde ‘Natural Law‘ en die daarmee wijzen op de negatieve kant van een overheid om het eventueel te willen laten verdwijnen. Ze lijken daarmee te streven naar een wereld zonder externe autoriteit in de vorm van een centrale overheid.

Aan de andere kant zijn er ook mensen die weer vraagtekens zetten bij deze gedachtegang. Of het wel het wel realistisch is. Waaronder de auteur van dit artikel.

Dit artikel is bedoeld als een verkenning om een discussie te starten hoe een wereld zonder overheid eruit zou kunnen zien. Ik poneer hierbij de volgende vragen:

 • Is deze gedachtegang überhaupt wel realistisch is? Toelichting: je kunt wel iets propageren dat iets niet goed is, maar ik wil dan graag een realistisch alternatief horen hoe het wel moet.
 • Hoe zit het tijdspad eruit om dit te bereiken?

 

69 gedachten over “Hoe ziet een wereld zonder overheid eruit?”

 1. pieter-stuurman

  Als iets niet goed is, dan heeft dat een oorzaak. Als je die oorzaak wegneemt, los je het probleem op. Er onstaat dan vanzelf een nieuwe situatie, namelijk een situatie zonder het vroegere probleem. Je hoeft daarvoor geen “alternatief” te bedenken. De nieuwe situatie (de situatie zonder het vroegere probleem) is dan vanzelf het alternatief.

  Er valt dus niets te “bereiken” en er is dus ook geen “tijdspad”. Er valt wel iets te doen, namelijk het probleem identificeren, onderkennen, de oorzaak wegnemen en daarmee het probleem rechtzetten. Zodra dit gebeurd is, is het probleem opgelost.

  Hoe lang dat duurt is afhankelijk van de onderkenning van het probleem. Zolang de meeste mensen blijven geloven dat er geen probleem bestaat, of dat er wel een probleem bestaat maar dat het niet mogelijk is om de oorzaak weg te nemen, zal er niks gebeuren. Het hangt dus helemaal af van de bereidheid van mensen om het probleem te onderkennen en de oorzaak ervan in te zien.

  Of een nieuwe situatie (een situatie zonder het probleem en de gevolgen daarvan) “realistisch” is of niet, hangt dus helemaal af van de bereidheid van mensen. Zijn mensen niet bereid de oorzaak weg te nemen en daarmee de situatie te veranderen, dan blijft het probleem bestaan en dan is een nieuwe situatie (zonder het probleem) dus niet realistisch. Is die bereidheid er wel, dan zal het gebeuren en dan is die situatie wel realistisch.

  Voor het verkrijgen van inzicht in het probleem, samen met de oorzaak en de gevolgen ervan, raad ik aan op de links in het artikel van Berny te klikken. Of op deze:

  https://www.visionair.nl/wetenschap/het-meeste-gevaarlijke-geloof/

  Of, als je niet veel tijd hebt en een snel inzicht wilt krijgen, kun je hier een kort flimpje zien dat het erg helder uitlegt:

  https://www.visionair.nl/wetenschap/tiny-dot/

  1. Als iets niet goed is, dan heeft dat een oorzaak. Als je die oorzaak wegneemt, los je het probleem op.

   Dit is dus de  wet van de karma. De vraag is of je de oorzaak kunt wegnemen.

   Zijn mensen niet bereid de oorzaak weg te nemen en daarmee de situatie te veranderen, dan blijft het probleem bestaan en dan is een nieuwe situatie (zonder het probleem) dus niet realistisch. Is die bereidheid er wel, dan zal het gebeuren en dan is die situatie wel realistisch.

   Leuk theoretisch verhaal. Het gaat echter om de praktijk. Je vraagt eigenlijk 9 of 10 miljard mensen op deze planeet om deze gedachtegang te volgen. Dit zie ik niet zo gauw gebeuren. 

  2. Ik heb echter nog steeds geen goed alternatief gehoord. Zijn het anarchisme of het libertarisme goede alternatieven? En welke vormen van deze politieke filosofieën?

   1. Anarchisme is geen alternatief. Het is de afwezigheid van een heersende klasse. 

    Anarchisme is wat altijd is geweest, wat nu is, en altijd zal zijn, het punt is alleen dat doordat wij geloven dat externe autoriteit bestaat we accepteren dat er een groep is die rechten claimt te hebben die wij niet hebben en dat die groep daarom legitiem geweld mag initieren tegen onszelf, onze geliefden en anderen. Vanuit The Natural Law bekeken en ook vanuit het Non Aggression principle is dat simpelweg onmogelijk, of in ieder geval onacceptabel. 

    Rechten die ik niet heb, rechten die jij niet hebt,  dus hoe kan die partij ze dan ooit gekregen hebben? Wij kunnen zelfs al zouden we het willen geen rechten kunnen geven aan een partij die we zelf niet eens hebben. Daarbij is een heersende klasse dus altijd irrationeel en in strijd met simpele logica. 

    Hoe je een samenleving vorm zou kunnen geven zonder heersende klasse is moeilijk te beantwoorden maar dit is wellicht een interessant beginpunt voor een visie daarop. 
    http://en.wikipedia.org/wiki/Voluntaryism

    1. Nee, dat is jouw interpretatie van de werkelijkheid die je accepteert als de waarheid. Geïnspireerd door Passio, Larken Rose en Bashar.

    2. Dat is helemaal waar. En daarom ook continue de oproep dat mensen zelf over deze materie na gaan denken, uit vrije wil, met eigen gezond verstand en met eigen integriteit. Leren is niet mogelijk op een anderen manier. 

     En ga daarom zelf nadenken en geef je eigen reflecties op wat jij uit de materie haalt.

   2. pieter-stuurman

    Het huidige “systeem” is gebaseerd op geloof in het bestaan van een hogere autoriteit. Een hogere autoriteit die wij rechten verlenen die voor onszelf moreel verwerpelijk zijn (stelen, doden).

    Dat kan niet en dat is dus een illusie. Maar omdat we wel handelen op basis van die illusie, heeft dat gevolgen. Of mensen wel of niet bereid zullen zijn die illusie te zien voor wat die is (een illusie dus), dat is aan die mensen. Dat is niet af te dwingen en dat zou ik ook niet willen. Dus nogmaals: of dat realiteit zal worden, daar ga ik niet over. Maar ook al wordt het geen realiteit, dan nog blijft dat geloof een illusie.

    Alle bestaande politieke filosofieën gaan uit van het bestaan van een hogere autoriteit (dat is de definitie van politiek). Anarchisme niet, en daarom is anarchisme geen politieke filosofie. Anarchie is ook geen systeem. Anarchie betekent het afwezig zijn van een politiek systeem.

    Dat kan alleen maar als mensen beseffen dat een hogere autoriteit niet kan bestaan.  Dat inzicht is gebaseerd op het besef dat iedereen altijd verantwoordelijk is vooor zijn eigen daden. Ook nu. Dat het daarvoor niets uitmaakt of mensen hun daden baseren op de bevelen van een externe autoriteit, of niet. Iedereen is en blijft verantwoordelijk voor zijn eigen daden.

    Dat betekent dus dat iedereen altijd zelf moet kiezen wat verantwoord is. Ook nu. Dat is niet anders mogelijk. In dat besef kan er niets anders zijn dan anarchie en heeft er nooit iets anders bestaan dan anarchie. Alleen weten de meeste mensen dat niet.

    1. pieter-stuurman

     Het kan zijn we ervan overtuigd zouden zijn dat het voor mensen te moeilijk is om juiste beslissingen te nemen, beslissingen waarvoor mensen zelf de verantwoordelijkheid en de aansprakelijkhied kunnen dragen. Bijvoorbeeld omdat we zouden vinden dat we daar te dom voor zijn.

     In dat geval zouden we een soort adviesraad kunnen samenstellen die bestaat uit mensen die kundig zijn in hun vakgebied. Deze mensen zouden dan adviezen kunnen uitbrengen. Onder ieder advies zou dan een disclaimer moeten komen zoals:

     Dit advies is in zorgvuldigheid tot stand gekomen. Wij hebben ons best gedaan het een goed advies te laten zijn. Maar het blijft een advies, en u bent op geen enkele wijze verplicht het op te volgen. Het al of niet ter harte nemen van dit advies, is geheel uw eigen verantwoordelijkheid.

   3. Ik ben zelf me even verder gaan verdiepen in het anarchisme. Er blijkt veel literatuur beschikbaar te zijn. Ik ben het volgende artikel tegenkomen in mijn zoektocht wat mij veel duidelijk geeft en ook antwoorden bevat op mijn vragen. Het gaat om het volgende artikel: Het onbegrepen anarchisme.  

    Ik kan geïnteresseerden aanraden om dit artikel te lezen. De conclusie van dit artikel vind ik realistisch:

    Of zoals de Canadese literator en historicus George Woodcock kortgeleden schreef: “De vrije maatschappij; waarvan de anarchisten droomden zullen we nooit te zien krijgen, maar als we een wereld weten te bereiken die gezonder, schoner en vrijer is dan die we nu bewonen, dan heeft de anarchistische idee daaraan bijgedragen.”.

    1. Inderdaad een goed artikel. Kenmerkend is ook wel hoe anders zij naar de zaak kijken dan Douwe en Pieter. Op basis van de reacties van Douwe en Pieter, kan ik enkel concluderen dat het aangehaalde artikel volstrekt tegen hun standpunten ingaat. Ze gaan zelfs aan het eind van het artikel in op de kapitalistische droombeelden van Douwe en Pieter, en beargumenteren waarom dit nog veel erger zou zijn dan de hedendaagse staat.
     Hier kunnen Douwe en Pieter in ieder geval nog heel veel van leren! :)

    2. De anarchie was immers, zo betoogde hij, juist het tegendeel van chaos en daarom een samenleving zonder overheersers en overheersten, een vrije maar harmonische orde

     Dat van een samenleving zonder overheersers en overheersten is idd precies wat de definitie is van Anarchie. Geen heersende klasse. Geen heersers, geen overheersten.
     Of het een vrije en harmonische orde zal worden zou kunnen maar lijkt mij speculatie. :)

    3. @Lukas. Ik vond het ook een goed artikel. Ik denk inderdaad dat niet alleen Douwe en Pieter er veel van kunnen leren, maar iedere geïnteresseerde in het anarchisme die er nog niet mee bekend is.

     Bovendien gaat de conclusie van dit artikel ook in tegen The Natural Law van Passio.

   4. Verder ben ik van mening dat het anarchisme wel degelijk een ideologie is. Als definitie van ideologie is het volgende mogelijk: onder ideologie verstaan we het geheel van ideeën over de mens, menselijke relaties en de inrichting van de samenleving.

    Hierbij zijn er dan 3 inrichtingen te vinden:

    (1) Hoe het huidig wereldbeeld eruit ziet.

    (2) Er wordt een utopie beschreven hoe de wereld er moet uitzien waarvan de waarden en normen worden afgeleid.

    (3) Een omschrijving hoe men van (1) naar (2) te gaan.

    Je zou kunnen zeggen dat voor (1) geldt dat het etatisme of  het aanvaarden van een externe autoriteit die geweld gebruikt (de overheerser) niet goed is. We zijn gevangenen of slaven van het systeem. Het ideaal (2) is een wereld zonder ‘heerser’ waarin je vrijwillig met elkaar samenwerkt en een autoriteit aanvaard. Dan pas kom je ware potentie tot bloei en ben je werkelijk vrij. Ook als samenleving.  Om uit deze ”gevangenis” te komen  (3) dien je het geloof in een externe autoriteit of overheerser op te geven en The Natural Law te volgen. 

    Dat is althans de versie van het anarchisme wat op deze site wordt gepropageerd. 

     

    1. Al deze artikelen doen niets meer dan mensen te motiveren en paden aan te reiken om het geloof in externe autoriteit te onderzoeken. Of ze bewust te maken dat interne autoriteit datgene is wat altijd is geweest, nu is en altijd zal zijn. 

     Een verzoek tot zelfonderzoek is geen ideologie omdat het aan geen van je drie punten voldoet. Als jij het anders begrijpt dan is dat prima maar jouw projectie en interpretatie. 

     Heb je enige ervaring met het onderzoeken van stressvolle gedachten van Byron Katie? Zij laat namelijk prachtig zien wat geloven doen met het menselijke verstand en hoe je je eigen geloven simpelweg met 4 vragen kunt onderzoeken. 

     Op http://www.thework.com kun je haar methode vinden. 

     Als je namelijk begrijpt hoe de vork echt in de steel zit dan zie je opeens dat het allemaal zo bizar simpel is dat er helemaal niets meer nodig is dan simpel zelfonderzoek. En dan specifiek op dat geloof in externe autoriteit als het op deze materie aankomt. 

     Als Anarchisme iets is, is het de afwezigheid van een ideologie de afwezigheid van een heersende klasse, dus geen dictatuur, koningsschap, democratie etc. Wat jij nu doet is ongeveer het equivalent van zeggen dat atheisme ook een godsdienst is… :D 

     Als anarchisme een ideologie is dan is het niet sparen van postzegels ook een hobby. :P

 2. Even een reactie op het originele stuk. 

  Afgelopen periode is erop deze website een discussie gevoerd over de noodzaak van een ‘externe autoriteit‘. 

  Volgens mij staat niet de noodzaak maar het bestaan van een externe autoriteit ter discussie. Oftewel het geloof dat iets als een externe autoriteit kan bestaan. Al de berichten die ik heb geplaatst zijn allemaal erop gericht om mensen als ze geloven dat er zoiets als een externe autoriteit kan bestaan om dat geloof dan te onderzoeken en te kijken of er iets van over blijft. 

  Het ging eigenlijk vooral over de noodzaak van een overheid op het niveau van de natiestaat. 

  Daar gaat het eigenlijk helemaal niet over. Maar het misbegrip is blijkbaar gemakkelijk. Alleen het geloof staat ter discussie geen enkele organisatievorm. Larken Rose maakt dit ook heel duidelijk. Onderstaande is van pagina 128 van The Most Dangerous Superstition van Larken Rose. 

  The Effect of the Myth on Freedom Advocates

  “Government” itself does no harm, because it is a fictional entity. But the belief in “government” – the notion that some people actually have the moral right to rule over others – has caused immeasurable pain and suffering, injustice and oppression, enslavement and death.

  The fundamental problem does not reside in any set of buildings, or any group of politicians, or any gang of soldiers or enforcers, The fundamental problem is not an organization that can be voted out, or overthrown, or “reformed.” The fundamental problem is the belief itself – the delusion, superstition and myth of “authority” – which resides in the minds of several billion human beings, including those who have suffered the most because of that belief.

  Ironically, the belief in “authority” dramatically affects the perception and actions even of those who are actively fighting against a particular regime. The superstition drastically alters and limits the ways in which dissenters “fight” oppression, and renders nearly all of their efforts impotent:. Furthermore, on the rare occasion that a particular tyrant is toppled, one form of oppression is almost always replaced by another – often one that is even worse than the prior one.

  Instead of fighting against a non-existent beast, what “freedom fighters” need to do is to recognize that it is not real, that it does not exist, that it cannot exist, and then act accordingly. Of course, if only a few people overcome the superstition, they will likely be ridiculed, condemned, attacked, imprisoned or murdered by those who are still firm believers in the myth, But when even a significant minority of people outgrow the superstition, and change their behavior accordingly, the world will drastically change.

  When the people actually want true freedom, they will achieve it without the need for any election or revolution.

  Ze lijken daarmee te streven naar een wereld zonder externe autoriteit

  Die wereld is er al, en het is nooit anders geweest, ik streef naar een wereld zonder geloof in externe autoriteit. Naar een wereld waarin mensen dit niet langer hallucineren. 

  in de vorm van een centrale overheid.

  Wederom is dat niet waar. Er wordt geen enkel voorstel tot systeemverandering gedaan, wederom zie quote Larken Rose. Dat is namelijk helemaal niet het doel, hooguit een effect maar sowieso pure speculatie. Oorzaak en gevolg, doel en effect worden hier door elkaar gehaald.

  Het geloof in een externe autoriteit heeft bepaalde gevolgen namelijk dat we accepteren dat er zoiets als een heersende klasse kan bestaan en dat die heersende klasse het recht heeft geweld te mogen initieren tegen ons en onze geliefden. En sterker nog wij geloven zolang het geloof in externe autoriteit er is niet alleen dat dat acceptabel is maar dat het zelfs goed voor ons is. Met dit geloof zijn we slaven die vragen om hun eigen slavernij.

  Het niet langer geloven in een externe autoriteit en begrijpen dat er nooit iemand anders een autoriteit kan zijn dan jezelf zorgt ervoor dat jij begrijpt dat jij volledig verantwoordelijk bent voor hoe je je leven vorm wilt geven. Als je dan in je leven The Natural Law wilt volgen of het Non Aggression principe dan zie je daarnaast opeens dat er partijen in de werel zijn die continue ongevraagd geweld initieren tegenover anderen. Dieven, oplichter, maffiosi en grappig/triest genoeg ook overheden… :) Niet dat ze ook heel veel zinnige dingen doen maar het initieren van geweld vanuit overheden is wat problematisch is en in strijd is met The Natural Law en The Non Aggression Principle.

  We see the world as we are – het doel van al mijn stukken is volledig eenzijdig. Onderzoek je geloof in externe autoriteit. Ik belicht dit alleen vanuit verschillende invalshoeken en via verschillende personen in de hoop dat dat mensen daarbij kan assisteren. Maar mijn doel is dus niet een andere maatschappij. Ik denk echter wel dat het effect een andere maatschappij zal zijn. Maar van Bashar heb ik geleerd, follow your highest excitement with integrity and without expectations.

   

  1. Volgens mij staat niet de noodzaak maar het bestaan van een externe autoriteit ter discussie.

   Volgens mij is er een behoefte aan een ‘externe autoriteit’, daarom bestaat het ook en is het noodzakelijk.

   Alleen het geloof staat ter discussie geen enkele organisatievorm.

   Volgens mij is elke organisatievorm een kwestie van geloof.

   Die wereld is er al, en het is nooit anders geweest, ik streef naar een wereld zonder geloof in externe autoriteit.

   Dat is jouw geloof. Ik denk dat iedereen zijn eigen geloof heeft en daarmee zijn eigen waarheid.

   Wederom is dat niet waar. Er wordt geen enkel voorstel tot systeemverandering gedaan, wederom zie quote Larken Rose.

   Je voelt je wel aangesproken. Grappig. :)

   We see the world as we are – het doel van al mijn stukken is volledig eenzijdig.

   Dat is waar: je stukken zijn ook volledig eenzijdig.

   Onderzoek je geloof in externe autoriteit. Ik belicht dit alleen vanuit verschillende invalshoeken en via verschillende personen in de hoop dat dat mensen daarbij kan assisteren. Maar mijn doel is dus niet een andere maatschappij.

   Dit vind ik ongeloofwaardig. Je streeft wel degelijk naar een andere samenleving of maatschappij. 

   1. Ik probeer je gewoon zo helder mogelijk de boel uit te leggen. En zowel ik als Pieter en Larken Rose laten zwart op wit zien dat staatshervorming of afschaffing geen doel is. 

    Als jij vervolgens wat anders wilt geloven moet je dat zelf weten maar in die zin zie ik dit artikel daarom net als dat van Lukas als een stropop. Omdat jij ons iets in de schoenen schuift wat expliciet niet het geval is maar puur een interpretatie is van jezelf die je ons vervolgens toedicht. Die vlieger gaat wederom niet op.  

    Vandaar dat ik het niet alleen naar jou maar ook naar de lezers nogmaals duidelijk maak. Het enige wat ik doe en mijn doel is, is een uitnodiging tot zelfonderzoek bij mensen naar hun geloof in externe autoriteit. En daarbij presenteer ik informatie die ze kunnen gebruiken als ze dat zelfonderzoek willen aangaan.

    Maar zoals het gaat bij alle echte kennisvergaring gaat, kunnen mensen alleen maar iets echt leren als ze het zelf willen, als ze de moeite ervoor nemen en het volledig op eigen integriteit doen. Maar goed dat legt Mark Passio ook heel duidelijk uit in zijn lezing, dus dat zou je inmiddels bekend moeten zijn.
    En als iemand niet bereid is om dat te doen is dat ook prima, volg je hoogste passie!

    1. Waarom is dit artikel een stropop? Het lijkt erop zodra iets kritisch is dat je met het ‘stropop’-argument eraan komt.

    2. Het enige wat ter discussie staat is het geloof in externe autoriteit en mijn verzoek aan mensen om dat te onderzoeken.

     Daar ben je niet kritisch op. Dus je bent kritisch op iets anders dan wat ik probeer over te brengen en dus ben je per definitie vanaf dat moment een stropop aan het opzetten.

     Dat heb ik volgens mij hierboven ook duidelijk uitgelegd door stuk voor stuk je artikel te becommentarieren. 

     Vervolgens zeg je:

     Dit artikel is bedoeld als een verkenning om een discussie te starten hoe een wereld zonder overheid eruit zou kunnen zien. Ik poneer hierbij de volgende vragen:

     Jij impliceert hiermee dat dit iets is dat ik of Larken Rose zou willen. Kortom dat dat het doel zou zijn. En dat heb ik volgens mij nu heel duidelijk laten zien, is niet correct. Alleen het geloof in externe autoriteit staat ter discussie. 

     Verder is het prima om deze discussie te starten als je hier zelf nieuwsgierig naar bent maar het lijkt mij een vrij zinloze exercitie omdat het allemaal pure speculatie zal zijn. 

    3. Douwe is zelf een stropop. En een papegaai van een kerel genaamd Larken Rose. Alsof je dat serieus kan nemen. Natural law is niet nieuw, het is al duizenden jaren bekend in verschillende vormen. Oude wijn in nieuwe zakken, en jullie doen of jullie de beste hebben, lol. Neem jezelf niet zo serieus. Je moet die subjectieve waarheden kunnen loslaten!

 3. Veel libertairen en ook anarchisten beschouwen de staat als oorzaak voor allerlei problemen en denken dat wij zonder een centraal gezag beter af waren. Een centrale overheid, zoals wij haar tot nu kennen, is eigenlijk een werktuig, om mensen via het geld -en belastingsysteem heel effectief te controleren en voor zichzelf te laten werken. Er zitten mensen in de structuren, die op dat systeem meeliften, maar er zijn ook mensen daarachter, die de touwtjes in handen houden. Maar ook zonder een centrale overheid, is uitbuiting (door uitoefening van geweld) natuurlijk mogelijk, alleen wat minder effectief, en je hebt mogelijk veel concurrentie. Een probleem is volgens mij dat mensen zoveel pijn kunnen lijden, zonder ervan dood te gaan. Dit maakt namelijk het menselijk bewustzijn ook heel corrupt. Wij zijn afhankelijk van zoveel dingen, schoon water, leefbare temperaturen, veel soorten voedsel, enz., maar zich wat grootschaliger vanuit de onderkant te organiseren, lijkt een groot probleem, of is misschien gewoon volstrekt onmogelijk.
  Ik zie de oplossing in nieuwe (vaak tot nu onderdrukte) technologieën, die de individuen zeer onafhankelijk zou maken.

 4. Ik denk dat een wereld zonder ‘autoriteiten’ een utopie is.
   
  Ten eerste moet je realiseren dat de bestuurlijke autoriteiten door onszelf in het leven zijn geroepen omdat de meesten van ons niet in een rechteloze wereld willen leven. Als uiterst zwakke enkeling zoek je gelijkgestemden die niet onder de terreur van gewelddadige anarchisten (…), psychopaten, gangs, enzovoorts willen leven. Dat is blijkbaar wat de meerderheid van de mensen wil. Je organiseert je vervolgens, maakt wetten en roept organisaties in het leven om je belangen te vertegenwoordigen. Dus de ‘autoriteiten’ zijn wijzelf die taken hebben uitbesteed. En zo kun je ook bouwen aan allerlei infrastructuur – in ruime zin.
   
  Het is natuurlijk wel van belang dat je de organisaties en structuren zuiver houdt. Daar ligt natuurlijk wel een levensgroot probleem. Egoïsten kunnen natuurlijk altijd proberen en slagen daar ook vaak in instituties te kapen voor hun eigen belangen. Bovendien moet je beseffen dat jouw eigen wensen niet altijd gehonoreerd zullen worden en dat is vaak frustrerend.
   
  We zien dat veel van de moderne kritiek op ‘autoriteiten’ uit Amerika komt. Gedeeltelijk komt dat door het Amerikaanse politieke model: de facto een tweepartijenstelsel zonder de dynamiek die de meeste Europese landen veel meer hebben. Een tweepartijenstelsel is ’the next best thing’ ten opzichte van een eenparij-stelsel oftewel de dictatuur. Maar Amerikanen denken altijd dat zij de beste systemen hebben en zien niet de voordelen van het meerpartijensysteem dat wij hier hebben. Dat is een stuk dynamischer en beter bereikbaar voor nieuwe instappers.
   
  Wil je zaken in de maatschappij veranderen: begin een politieke partij. En schoon de politieke en bestuurlijke structuren op; dat is inderdaad hard nodig. Maar stop nagging over de rechtsstaat. Dat is wat de meerderheid van de mensen, die weten dat wij allemaal uiterst kwetsbaar zijn, wil. “De zachtmoedigen zullen het aardrijk beërven.” (Of zoiets…) ;)

  1. Een politieke partij beginnen is statism pur sang. En dus volledig binnen de box denken. Ik zou zeggen bekijk het filmje if you were king nog eens om in te zien dat zelfs al zou je de grootste politieke partij worden en je de beste intenties van de wereld hebt je ondanks dat moet vervallen in het gebruik van aggressie richting het volk.

   Kortom zolang je gelooft in de legitimiteit van een heersende klasse en hun recht om geweld te mogen initieren tegen de overheerste mensen door die klasse blijf je voor eeuwig in de box zitten die statism heet. En ben je altijd slavernij aan het promoten. En het maakt weinig uit of je dan heersende klasse bent of overheerste klasse. Beide zijn een gevolg van het geloof in externe autoriteit.

   Hier wat mooie stukjes van Larken Rose zelf erover, hij noemt dit ook wel The Sword of Government/Authority

   Most people, most of the time, would be reluctant to use force, knowing that they alone would bear both the responsibility and the risks of doing so. There would be a huge incentive to settle disputes and disagreements peacefully and by mutual agreement. When the belief in “government” is prevalent, on the other hand, there is no incentive to settle things peacefully, because winning the “political” battle poses no risk to those who advocate violence via “government.” Without a ruling class to whine to, to legislatively impose some central agenda on everyone, people would be forced to deal with each other as rational adults, instead of as whiny, irresponsible children. People would be far better served by attempts at cooperation and peaceful compromise, than they are by fighting over who can get hold of the sword of “government.” When bullying and aggression are no longer recognized as legitimate forms of human interaction, human beings will, out of necessity, learn to “play nice.”

   —–
   It is absurd to try to force people to be nice, or fair, or compassionate, not only because aggression is inherently wrong but also because there will never be only one idea of what is nice, fair and compassionate. To have millions of people constantly fighting over the sword of “authority,” each hoping to forcibly impose his view of “goodness” upon everyone else, has been the direct cause of most of the violence and oppression in history. Though it may seem counterintuitive, this fact is historically indisputable: most of the evil committed throughout history has come from attempts to use “authority” to accomplish good things.

    

   1. ben het niet met Larken Rose eens.  Mensen hebben ook in een staat met autoriteiten alle vrijheid om onderhands zaken te regelen. Ik denk dat mensen in het algemeen pas een beroep doen op een rechter of zo wanneer de belangen gewoon te ver uiteen lopen. Dat wil ook niet zeggen dat zaken in de regel met geweld worden opgelost.
     
    Ik denk juist dat in een anarchistisch umfeld de meningen veel vaker onverenigbaar uiteenlopen omdat je geen ijkpunt – een regel, bepaling of wet – hebt waaraan je je kunt spiegelen.
     
    Bovendien gaat LR er mijns inziens veel te gemakkelijk vanuit dat alle mensen in een anarchistisch umfeld allemaal van goede wil zijn. Er zijn in zo’n wereld tenminste net zoveel psychopaten en onwilligen als in een democratische wereld.

    1. Wat je zegt heeft niets meer met de inhoud van de vorige post te maken. Het gaat om het feit dat een heersende klasse altijd geweld moet initieren tegen de lagere klasse omdat als zij dat niet zou doen de heersende klasse zichzelf af zou schaffen. En je dan automatisch in gelijkheid vervalt en dus Anarachisme. 

     Zie wederom het filmpje, er is geen ontkomen aan om geweld te gebruiken hoe goed de bedoelingen van de koning ook zijn.

     Een heersende klasse bestaat bij het initieren van geweld tegen de overheerste klasse. Per definitie. 

     Dat is moreel verwerpelijk volgens, The Natural Law en The Non Aggression Principle etc. etc. 

     En iedereen die dus voor een heersende klasse pleit, of je dit nu een koning, een dictatuur of een democratie is,  en weet dat een heersende klasse alleen kan bestaan bij de initiatie van geweld tegenover de overheerste klasse pleit dus voor slavernij. 

     Als jij zegt richt een politieke partij op, zeg jij dus eigenlijk, wordt heersende klasse zodat jij geweld tegenover anderen kan initieren om de wereld beter te maken volgens jouw inzichten. Je promoot dus geweld om de wereld beter te maken. 

     Dat is de hele paradox en de fout die elke statist maakt, dat je met geweld een mooiere en betere wereld kunt maken. 

    2. Als je je laat leiden door zo’n filmpje… Dan vraag ik me echt af hoe serieus ik je moet nemen.
      
     Ten eerste deugd het beeld van de koning waar alle ‘problemen’ aan opgehangen worden al niet. In een moderne samenleving kiezen we bestuurders die we wanneer ze niet voldoen naar huis gestuurd kunnen worden – na een jaar of vier of zo. Het is dus een dynamisch, zichzelf corrigerend systeem.
      
     Ten tweede deugd de suggestie dat de overheid constant geweld tegen ons gebruikt niet. En als ze al ‘straffen’ gebeurt dat omdat de meerderheid van de mensen ze die bevoegdheid heeft gegeven.
      
     Verder deugd de voorstelling van de kwestie ‘wat is bezit’ en ‘van wie is een bezit’ niet. Wat bezit is wordt door de meerderheid van de mensen uitgemaakt. En de meerderheid van de mensen kan via zijn bestuurders zeggen dat een deel van het geld  dat iemand heeft ‘verdiend’ aan de staat toekomt omdat bijvoorbeeld de staat een uitgebreide infrastructuur ten dienste stelt waarzonder je Ãœberhaupt nooit dat geld had kunnen verdienen. En daarmee kloppen de voorbeelden uit het filmpje bijna allemaal al niet. ‘Giving to the poor’, Serving the common good’, ‘Protecting the innocent’, ‘Hide in your castle’. 
      
     Ten vierde deugd ook het voorbeeld van ‘Enforcing good things’ niet omdat in een democratie de meerderheid van de bevolking – via zijn bestuurders – uitmaakt wat ‘Goed’ en wat ‘Kwaad’/’Fout’/’Verkeerd’ is. In principe gestuurd door een betrekkelijk objectieve wetenschap.
      
     Zoals ik in mijn vorige comment al aangaf: de meerderheid van de mensen die beseft dat ze individueel uiterst kwetsbare mensen zijn, vindt gelijkgestemden, blijkt een buitengewoon grote meerderheid te vormen en creëert een RECHTSORDE waarin in principe iedereen gelijk is. Mensen die zich niet houden aan de regels van die rechtsorde kunnen ‘gestraft’ worden.
      
     Tenslotte: zoals eerder gezegd kunnen instituties door kwaadwillenden ‘gekaapt’ worden. En daar ligt een reëel probleem. Dus het zuiver houden van de politiek, het bestuurlijk en onderliggende ‘infrastructuur’ is wel een grote zorg. En daarbij speelt de journalistiek en publieke en vrije informatie-voorziening een grote rol.

    3. Als jij blijkbaar niet eens zo een simpel filmpje kunt begrijpen en de rode lijn daarvan blijkbaar niet oppakt, en dat is dat een heersende klasse altijd, altijd, altijd bestaat bij de gratie van het initieren van geweld richting de overheerste klasse dan vraag ik me af hoe serieus ik jou moet nemen. Het maakt niet uit of het een dictatuur, of een democratie is. Zolang je een heersende klasse hebt heb je een vrom van slavernij. Een beetje slavernij is nog steeds slavernij of zoals Rose het zegt het is een 0 of een 1 er zit niet iets tussenin. En elke vorm van een heersende klasse is dus altijd een 1.

     Wat Larken Rose perfect in dit filmpje laat zien is dat zelfs de bestwillende heersende klasse altijd tot geweld moet vervallen, die heersende klasse heeft geen keus. Zou ze niet geweld initieren dan vervalt haar positie en krijgen we automatisch anarchisme. Namelijk de staat waar geen heersende klasse is. 

     Al het andere wat je zegt is zolang je binnen de box van statism denkt prima en mooi maar het punt is nu juist dat je buiten de box van statism leert denken.

    4. pieter-stuurman

     “Als je je laat leiden door zo’n filmpje…” Dat is werkelijk een absurde opmerking Razorr.

     Een filmpje gebruiken als illustratie van hetgeen je wil overbrengen betekent niet dat je je erdoor laat “leiden”. Dat doet Douwe ook totaal niet, getuige zijn zeer uitgebreide uitleg over zijn gedachtegoed bij dit en andere items op deze site. Zo een opmerking getuigt van een nare strategische gelijkhebberigheid.

     En daarnaast: waarom kan een filmpje niet een heldere illustratie geven van een bepaald mechanisme? Omdat het een filmpje IS? Zeg je daarmee dat alles dat in filmpjes gezegd wordt, per definitie onzin is? Omdat het in een filmpje gezegd wordt?

    5. Ik begrijp al niet dat je het steeds hebt over ‘heersende klasse’. Welke heersende klasse? De democratische orde is in principe een dynamisch systeem. Als jij denkt dat er een groep mensen is met teveel geld en teveel macht kun je dat aanpakken. Start een politieke partij, overtuig zoveel mogelijke mensen dat de huidige situatie oneerlijk is en zorg dat je partij op het pluche komt. Wat is het probleem?
      
     Kijk naar de SP: die zijn ook heel klein begonnen. Of kijk naar Wilders – een nog sterker voorbeeld, die is in zijn eentje ook een partij begonnen. En is al binnen een jaar of acht of tien – in de landelijke peilingen – de grootste partij van Nederland.  Hij toont overduidelijk aan dat het kan… Alleen als je een mening verkondigt die de meerderheid van de bevolking ondersteunt. (Het enige probleem is dat hij af en toe zijn eigen ruiten ingooit.  ;) )

    6. Het is mij geheel duidelijk dat je het niet begrijpt Razor, daarom adviseer ik je het filmpje van Larken Rose If You were king nog een paar heel goed te bekijken. Hij laat namelijk perfect zien dat een volledig welwillende koning met goede ideeen toch nog steeds moet vervallen tot het initieren van geweld tegenover zijn onderdanen. Het kan niet anders, zou hij of zij dit namelijk niet doen dus geen geweld initieren dan vervalt de maatschappij namelijk direct tot een maatschappij waarin geen heersers en onderdanen meer zijn maar waarin iedereen gelijkwaardig is en niemand het recht heeft om het Non Aggression principle te schenden.

     https://www.youtube.com/watch?v=BNIgztvyU2U 

     Beter, helderder en duidelijker dan dat filmpje kan ik hetzelf niet uitleggen. Lees eventueel het boek van Larken Rose door, misschien dat dat je het nodige inzicht kan geven. Maar het punt is dat een heersende klasse alleen kan bestaan bij de initiatie van geweld tegen de overheerste klasse. En daarom zal elke heersende klasse, ook een democratie alleen maar geweld toevoegen aan een maatschappij.  

    7. “Hij laat namelijk perfect zien dat een volledig welwillende koning met goede ideeen toch nog steeds moet vervallen tot het initieren van geweld tegenover zijn onderdanen. ”
     Hoe gaat dit samen met vrijwillige contracten? Als je instemt met de leidinggevenden, en ze het recht geeft om jou eventueel geweld aan te doen, dan is het geen schending meer van het non-aggression principle.
     Zo sta ik er namelijk tegenover: ik accepteer dat de staat mij geweld kan aandoen wanneer ik bepaalde wetten overtreed. Ik weet zelfs in welke gevallen de staat mij wel geweld aan mag doen en in welke niet. Dat heb ik in feite afgesproken met de staat. Voor mij is dat enkel gunstig, want ik ben  toch niet van plan die wetten te breken (bv. mishandeling) terwijl het me wel bescherming oplevert tegen andere malloten.
     En als die andere malloot dan geen onderdeel wil zijn van die staat, dan heeft ‘ie de mogelijkheid om het land te verlaten. Dat land heeft hij geen recht op, dat is niet zin eigendom, en de rest van de samenleving is zo iemand liever kwijt dan rijk.
     Toch?

    8. Het ‘anarchisme’ van Douwe is gewoon een hele principiële stellingname: “ik duld geen enkele ‘leidinggevende’ boven me.
      
     Volgens mij heeft dat soort uiterst principiële standpunten nog nooit iets vruchtbaars voortgebracht. Leven is schipperen en pragmatisch zijn. Niet fundamentalistisch zijn.

    9. @ Razor

     Ik vind het wel grappig Razor, je laat duidelijk zien dat je niet begrijpt wat Anarchisme wel en wat het niet is. Dus ik zou eerst je huiswerk op dat punt doen. 

     Maar daarnaast weet je nu ook al voor mij te kunnen denken. Wonderbaarlijk allemaal. 

     Anarchisme betekent letterlijk, zonder heersende klasse. Dus geen klasse die legaal volgens de wet, maar in strijd met moralitiet, en zaken als The Natural Law en The Non Aggression Principe geweld tegen mij, mijn geliefden en het volk in het algemeen initieert. 

     Ik weet niet waar jij werkt maar ik heb gelukkig nog nooit een baas of andere leidinggevende gehad in mijn leven die dacht dat hij of zij het recht had geweld tegen mij te mogen initieren. Ook heb ik nog nooit een baas gehad die geld van me afpakt. Sterker nog ik kreeg vaak geld van hun voor het werk wat ik in een vrijwillige overeenkomst met ze ben aangegaan. Wat je zegt is dus totaal absurd en dat had je zelf kunnen weten als je had begrepen wat Anarchisme wel en niet is.  

     Ik zou zeggen bekijk gewoon de artikelen nog eens rustig want dat gaat juist precies over al deze misverstanden die jij hier tentoonspreid. 

     Als ik de logica die jij nu lijkt tentoon te spreiden doortrek zeg jij namelijk dat jij het prima vind als andere partijen zoals je leidinggevende geweld tegen jou initieren, dat kan ik me eigenlijk niet voorstellen.

    10. @ Lukas, zodra er vrijwillig afspraken worden gemaakt tussen personen en entiteiten is dat helemaal prima volgens mij. 

     Als iemand van SM houdt en graag pijn gedaan wil worden door iemand die bereid is dat voor hem of haar te doen dan is dat prima. 

     Het enige probleem is als er ongevraagd en ongewild geweld tegen een persoon wordt geiniteerd, dan wordt The Natural Law / het Non Aggression Principle gebroken. Dus wanneer er dwang in het spel is en je dus niet een vrijwillige interactie meer hebt tussen twee partijen. 

 5. pieter-stuurman

  Het grappige is dat ik bij steeds meer mensen een verlangen naar vrijheid opmerk. Toen ik een jaar of zeven geleden begon met het schrijven van stukjes over de verhouding tussen macht (autoriteit) en vrijheid, was er op internet nog maar erg weinig te vinden op dat gebied. Maar de laatste jaren is het aantal websites die vrijheid als belangrijkste onderwerp hebben, verveelvoudigd.

  Ik merk dus op dat er een groeiend verlangen is naar vrijheid. Maar ik merk ook op dat mensen niet willen aanvaarden dat het daarvoor noodzakelijk is dat ze  verantwoordelijkheid gaan nemen voor zichzelf en hun daden.

  Mensen willen vrijheid EN een “leider/autoriteit”  die ze zegt wat ze moeten doen. Dat is uiteraard onmogelijk. Orwell noemde dat “doublethink”. Het staat ook wel bekend onder de naam cognitieve dissonantie.

  Het verlangen naar vrijheid staat haaks op het verlangen geleid te worden door een autoriteit. Het verlangen geleid te worden komt voort uit de vrees om zelf verantwoordelijkheid te moeten nemen. Er bestaan dus twee tegenstrijdige verlangens die niet samen en tegelijkertijd kunnen bestaan. Die dissonatie levert uiteraard spanning op.

  Dat mensen ondanks hun verlangen naar vrijheid, toch liever kiezen voor onderworpenheid, komt omdat de vrees voor eigen verantwoordelijkheid dieper zit dan het verlangen naar vrijheid.

  Daarom is de situatie nu zo:

  Diepste wens: ik wil niet verantwoordelijk zijn voor de inrichting van mijn leven en mijn aandeel in het collectief -> ik wil dat iemand anders (een ‘leider’) zegt wat ik moet doen -> als hetgeen ik vervolgens doe verkeerd uitpakt, wil ik daarvoor niet verantwoordelijk gehouden worden, maar die leider -> als het goed uitpakt, dan wil ik daar wel de vruchten van plukken -> ik wil een andere leider want deze pikt die vruchten in -> ik wil vrij zijn

  De laatste drie (dikgedrukte) wensen dissoneren dus met de dieper liggende wens om geen verantwoordelijkheid te willen nemen. Ze zijn tegenstrijdig en kunnen niet samen en gelijktijdig vervuld worden.

  Dat is alleen op te lossen door een keuze te maken: OF geen verantwoordelijkheid nemen en daarbij aanvaarden dat we onvrij zijn, OF voor vrijheid kiezen en aanvaarden dat dit betekent dat we volledige eigen verantwoordelijkheid dragen.

  Overigens is de eerste keuze (geen verantwoordelijkheid nemen) gebaseerd op een illusie. Namelijk de illusie dat we werkelijk niet meer verantwoordelijk zouden zijn als we aan een externe autoriteit gehoorzamen. Dat is niet zo omdat dit onmogelijk is. We zijn simpelweg altijd verantwoordelijk voor onze daden.

  Zo zijn degenen die besluiten te gehoorzamen aan autoriteit, verantwoordelijk voor het ontstaan van macht (macht van de één, bestaat nergens anders uit dan uit de gehoorzaamheid van de anderen), en dus voor alle gevolgen daarvan. Verantwoordelijk voor de gevolgen van het gehoorzamen dus. Verantwoordelijk voor de gevolgen van hun wens geen verantwoordelijkheid te nemen. De wens om verantwoordelijkheid te ontlopen is dus een onvervulbare wens.

   

  1. Daaraan gaat natuurlijk vooraf dat je in staat bent te onderkennen dat je überhaupt keuzes hebt. Het toekennen van verantwoordelijkheid is een intellectuele projectie.
   Als individu kun je bepaalde keuzes maken en zelf de gevolgen daarvan ondervinden. Als ik bijvoorbeeld ervoor kies om geen belasting meer te betalen, dan ben ik er zelf voor verantwoordelijk als ik zonder dak boven mijn hoofd kom te zitten of achter tralies. Een vrij mens ben ik dan nog lang niet.
   Wij kennen ook praktisch geen collectieve verantwoordelijkheid, omdat wij geen mogelijkheid hebben om met elkaar op grote schaal te communiceren om b.v. met elkaar af te spreken gezamenlijk iets te doen. En zelfs als wij de kans zouden krijgen bij gratie van de overheid, is het nog de vraag of die kans massaal wordt gegrepen. De mens is ervoor geschapen, om in kleine groepen samen te leven en zich niet om dingen te bekommeren die boven zijn bordje uitsteken.

 6. pieter-stuurman

  “Overmacht” is inderdaad een van de meest gebruikte rechtvaardigingen om geen verantwoordelijkheid te hoeven nemen.

  De enige reden waarom we belasting moeten betalen, is omdat vrijwel iedereen denkt belasting te moeten betalen en dat daarom iedereen het doet. Een wet wordt niet bekrachtigd door degene die hem uitvaardigt, maar door degenen die hem opvolgen.

  “If nobody obeys, nobody rules”

  1. Ja natuurlijk, sociale voorzieningen, medische zorg, infrastructuur, veiligheid en regelgeving, dat regelt zich vanzelf en daar is geen overheid voor nodig.

   Voorbeelden daarvan trouwens?

    

    

   1. Misschien in allemaal fonsen ondergebracht, zoals het pensioen fons?
    Of krijgen we dan wellicht weer woekerpolissen of wurgcontracten?
    Of moet daar dan weer een controlefons voor opgericht worden?

 7. pieter-stuurman

  Tja, zonder externe autoriteit zullen we zelf verantwoordelijkheid moeten nemen voor het op een goed manier regelen daarvan. Nogmaals: zonder autoriteit betekent niet zonder organisatie.  

  1. Probeer jij maar eens je kinderen op te voeden zonder jezelf als autoriteit neer te zetten in het gezin (d.w.z.: je kinderen mogen altijd doen en laten wat ze willen, zonder dat jij daar iets over te zeggen hebt)
   Dan is de organisatie snel pleite ;)

  1. Dus je bent wel van mening dat kinderen/tieners onderdrukt moeten worden door externe autoriteit?
   Hoe rechtvaardig je die leeftijdsdiscriminatie in jouw gedachtegoed?

   1. Kinderen zijn nog niet in staat om verstandig verantwoordelijk te zijn, om The Natural Law te begrijpen.
    Dat zal de rechtvaardiging wel zijn, voor het geval Pieter hier niet op reageert.

   2. pieter-stuurman

    Nee. Kinderen moeten nooit onderdrukt en ook nooit gediscrimineerd  worden. Kinderen moet gegeven worden wat ze nodig hebben.

    Kinderen zijn kinderen en dus (nog) geen volwassenen. Eén van de kenmerken daarvan is dat kinderen nog niet in staat zijn om (volledige) verantwoordelijkhied voor zichzelf te nemen. Afhankelijk van de leeftijd, moeten ouders dat dus in gezonde mate doen. Bij een baby dus meer dan bij een tiener.

    De taak van de ouder is dus het nemen van de benodigde verantwoordelijkheid voor het kind EN het kind geleidelijk te leren hoe het zelf verantwoordelijkheid kan nemen zodat het kind, als het volwassen is, daartoe zelf in staat is.

    1. Is dat niet hypocriet? Ik kan namelijk je eigen argumentatie tegen je gebruiken hier:
     “Dat betekent dus dat iedereen altijd zelf moet kiezen wat verantwoord is”

     “Jij gelooft blijkbaar dat het dan een zootje wordt.”

     “Maar autoriteit VERPLICHT je ‘vertrouwen’ te hebben. Verplicht vetrouwen IS geen vertrouwen. Wat als je dat vertrouwen nou niet hebt? 
     Autoriteit verplicht je te gehoorzamen, anders wordt je in een kooi gestopt, of een (door die autoriteit vastgesteld) bedrag afhandig gemaakt.
     Of jij je op andere gebieden ook gedwongen ‘voelt’ is helemaal je eigen verantwoordelijkheid. Dat jij dat zo voelt, wil nog niet zeggen dat het zo IS. Als je toch gelooft gedwongen te zijn, dan doe je jezelf dat aan. Dat is jouw interne autoriteit. Niet een externe autoriteit.
     Om een andere gedachtegang te kunnen accepteren, moet je eerst weten dat die bestaat. Dat die andere gedachtegang dus een mogelijke gedachtegang is. Een mogelijke andere gedachtegang laten zien, is de definitie van inspireren. Of je die vervolgens accepteert, is helemaal aan jou.”

     Je lijkt van je eigen principes af te stappen door een arbitraire grens te trekken van leeftijden, en dan te beweren dat mensen onder die leeftijdsgrens niet serieus genomen moeten worden.
     Ik ken tieners die volwassener zijn dan hun ouders. Maar volgens jou moeten die ouders dan wél alle vrijheid krijgen, terwijl die kinderen slaaf moeten blijven van hun ouders?
      

    2. pieter-stuurman

     Dat is geen arbitraire grens Lukas. Een klein kind kan gewoon nog niet voor zichzelf zorgen, en dus moeten de ouders daarvoor verantwoordelijkheid nemen. Naarmate het kind ouder wordt, kan het steeds meer eigen verantwoordelijkheid en daarmee vrijheid aan. Snap je dat nu werkelijk niet?

    3. Vanuit mijn standpunt snap ik dat prima, maar jij was steeds zo principieel om te beweren dat externe autoriteit een leugen is.
     Daarnaast gaat het hier niet over normale zorg (eten, drinken, onderdak) maar om discipline en autoriteit.
     “Naarmate het kind ouder wordt, kan het steeds meer eigen verantwoordelijkheid en daarmee vrijheid aan”
     Dus de vrijheid van een mens moet worden afgewogen aan zijn verantwoordelijkheid? Goed dat we het daar eindelijk over eens zijn dan, in plaats van de idealistische/principiële houding die je voorheen steeds had.
     Ik probeer je hier een spiegel voor te houden: jij beweert nu over kinderen wat ik beweer over volwassenen.
     Ik kan jouw standpunt pareren met je eigen argumenten:
     – je kan helemaal niet weten of kinderen onverantwoordelijk zijn want je gelooft nog in externe autoriteit (ouders)
     – we moeten het maar proberen en erop vertrouwen dat het goed gaat, anders weten we het nooit
     – opvoeding gaat nu ook al slecht, dus dan kunnen we maar beter iets anders proberen
     – zelfs al zijn kinderen niet te vertrouwen, dan nog hebben ze het volle recht op 100% vrijheid, want niemand kan jou dwingen iets te doen of laten. Externe autoriteit is een illusie
     Juist omdat jij wél gelooft in de externe autoriteit van ouders, ondanks alle problemen die er bestaan in de opvoeding van kinderen (misbruik, slechte keuzes, niet doen wat de kinderen willen, onvrijheid, etc.), toont deze spiegel aan hoe slecht je originele argumenten zijn.
     Als die argumenten niet steekhoudend zijn bij kinderen, waarom dan wel bij volwassenen?

    4. Beste Lukas, wat bedoel jij precies met een externe autoriteit. 

     Ik mag aannemen dat jij niet jaarlijks een deel van het bezit van je kinderen afpakt? En als ze dat niet willen dat je fysiek geweld tegen ze gebruikt en/of ze opsluit in een ijzeren kooi? 

     Ik mag aannemen dat jij niet regels maakt waar je kinderen geen invloed op hebben en dat als zij zich daar niet aanhouden jij meer van hun bezit afpakt of zelfs opsluit in een ijzeren kooi?

     Voed jij je kinderen op door regelmatig geweld tegen ze te initieren. Schendt jij het non aggression principe regelmatig tegenover je kinderen? 

     Is dat hoe jij je kinderen opvoedt, dat lijkt me sterk. Ik mag hopen voor je kinderen van niet in ieder geval. 

     Wat jij continue doet Lukas is totaal je eigen definitie aan een begrip geven wat wij gebruiken, vervolgens verdraai je de mening totaal maar vermeld er niet bij dat dat jouw interpretatie van ons is en komt dan met allemaal stropop aanvallen. Die vlieger gaat niet op. Ging niet op, gaat niet op, zal niet op gaan.

     Ik vind dat kinderachtig en vermoeiend. Het heeft niets meer te maken met een constructieve inhoudelijke discussie en alles met zuigerij en vallen opzetten voor een ander. Je probeert niet zelf iets te leren en oprecht standpunten uit te wisselen je probeert continue een ander zijn standpunt te saboteren en onderuit te schoppen. Je probeert continue de andere persoon te invalideren. Inplaats van dat je beingness geeft probeer je continue beingness in te perken. 

     Wat wederom overeenkomt met gedrag van een suppressief persoon. Ik raad mensen aan om deze link heel goed door te nemen want daar ga je je leven lang plezier van hebben als je suppressieve personen leert herkennen en daar beter mee weet om te gaan.
     http://www.scientologyhandbook.org/suppression/SH11_1.HTM

     Wat ik, Larken Rose, Mark Passio en Jeremy Lock en ik denk ook Pieter vragen is maar 1 ding. Onderzoek je geloof in externe autoriteit. En het is volledig aan jou of je dat wilt doen of niet. Het maakt mij niet uit. Ik heb er wat van geleerd en meer vrijheid daardoor leren ervaren en volgens mij deze andere vier heren ook en daarom delen zij ook hun inzichten omdat ze andere mensen vooruit willen helpen. Dat gevoel van meer vrijheid en openheid gun ik je van harte maar als jij daar geen zin in hebt is dat volkomen prima. Wij hebben de informatie aangereikt en onze persoonlijke visies daarop gegeven en heel duidelijk alles gedefinieerd en uitgelegd. 

     Alles wat jij vervolgens ons in de mond legt is per definitie een stropop omdat het jouw persoonlijke interpretatie van iets is wat je vervolgens een van ons in de schoenen probeert te schuiven. 

     http://nl.wikipedia.org/wiki/Stropopredenering

     Ik ben daar inmiddels wel een beetje klaar mee.

    5. pieter-stuurman

     Jij kunt mijn visie inderdaad heel goed pareren Lukas. Daar ben je erg handig in. Anderen pareren lijkt een specialiteit van je. Je haalt de meest vreemde en flauwe argumenten aan (zoals dat voor kinderen dezelfde verantwoordelijkheid zou gelden als voor volwassenen)  om maar te “winnen”. Maar waarom zou je dat willen? Het lijkt erop dat het om het spelletje gaat. Dan haak ik af want dat boeit me werkelijk niet.

     Je weet heel goed dat mijn visie op externe autoriteit niet over kinderen ging, maar over volwassen mensen. Je weet ook heel goed dat kinderen verschillen van volwassenen. Je begrijpt (mag ik hopen) dat je van een kind niet dezelfde verantwoordelijkheid kunt verwachten als van een volwassene. Zou jij vierjarigen willen laten autorijden bijvoorbeeld? Juist omdat dat je dit weet, toon je aan dat je argumentatie gaat om het klemzetten, in valkuilen lokken of andere strategische tactieken.

     Als jij werkelijk het verschil niet ziet tussen een kind en een volwassene (dus dat een volwassene wel is staat is verantwoordelijkheid voor zichzelf te nemen, en een kind nog niet en dus enige leiding nodig heeft), dan raad ik je aan je daar eerst nog maar eens in te gaan verdiepen, voordat ik met je verder praat.

    6. “Beste Lukas, wat bedoel jij precies met een externe autoriteit. ”
     Een externe autoriteit is eenieder die de vrijheid van een ander inperkt. Dat is de definitie van Locke.
     “Ik mag aannemen dat jij niet regels maakt waar je kinderen geen invloed op hebben en dat als zij zich daar niet aanhouden jij meer van hun bezit afpakt of zelfs opsluit in een ijzeren kooi?”
     Dat is zeer gebruikelijk: ouders hebben altijd de macht om speelgoed weg te pakken als kinderen er niet goed mee omgaan. Ze hebben altijd de macht om kinderen huisarrest te geven. Ze worden sowieso gedwongen om bij hun ouders te leven tot ze volwassen zijn.
     De rechten van een kind verschillen weinig van die van gevangenen: alles wordt bepaald door gezaghebbers die jouw proberen op te voeden tot een beter mens.
     ——————————————–
     “Je weet ook heel goed dat kinderen verschillen van volwassenen.”
     Dat betwijfel ik eigenlijk best wel. Ik zie volwassenen de meest kinderachtige dingen doen.
     Ik zie daarnaast ook heel verantwoordelijke kinderen, die het beter doen dan sommige volwassenen.
     Maar toch sta jij erop dat kinderen onder de duim gehouden moeten worden terwijl volwassenen altijd alle vrijheid moeten krijgen.
     De beste oplossing voor dit probleem is om vrijheid te geven aan verantwoordelijkheid: hoe verantwoordelijker de persoon, hoe meer vrijheid hij/zij krijgt.
     Maar waarom vind jij dat geen goede oplossing? Waarom moet het alles of niets zijn bij volwassenen?

    7. Ben je het niet eens met de omschrijving die ik geef van hoe kinderen opgevoed worden? Huisregels, straffen (huisarrest, ‘naar je kamer’, etc.), afpakken van speelgoed, en regels voor hoe laat je thuis moet zijn… dat zijn toch heel verstandige en normale zaken van opvoeding? Daar is Pieter het volgens mij ook nog mee eens.
     De vraag is nu: waarom gelden voor kinderen andere regels dan voor volwassenen? Als dat alleen komt door een verschil in verantwoordelijkheid, dan zouden er ook verschillen moeten zijn tussen verantwoordelijke en onverantwoordelijke volwassenen. Onverantwoordelijke volwassenen zouden dan ook ingeperkt moeten worden in hun vrijheid, net zoals we dat doen bij kinderen.
     Er zouden misschien zelfs kinderen zijn die op hun 12e al genoeg verantwoordelijkheid hebben om als volwassene beschouwd te worden, terwijl sommige mensen nooit echt verantwoordelijk worden en dus nooit helemaal vrij gelaten horen te worden.

    8. pieter-stuurman

     Ik zeg nergens dat kinderen “onder de duim gehouden” moeten worden (weer een typisch gevalletje opzettelijke strategische misinterpretatie, oftwel woorden in mijn mond leggen) .

     Ik zeg dat het de taak van ouders is om verantwoordelijheid te nemen voor hun kinderen. Voor ze te zorgen. Je bent als ouder simpelweg verantwoordelijk voor het welzijn van je kinderen, omdat een klein kind niet in staat is voor zichzelf te zorgen. Naarmate kinderen ouder worden, hoeft dat steeds minder omdat kinderen geleidelijk zelf meer verantwoordelijkheid aankunnen. De bedoeling is, dat een kind, als het eenmaal volwassen is, wel voor zichzelf kan zorgen.

     Hoe moeilijk is dat nou te begrijpen?

     Ik ben het ABSOLUUT NIET met je eens dat huisarrest, ‘naar je kamer’, of speelgoed afpakken horen bij verstandige en normale opvoeding. Ook hier leg je weer woorden of gedachten bij mij neer die bij mij TOTAAL NIET bestaan.  

     Ik kan natuurlijk in herhaling blijven vallen, maar als je niet wil lezen wat ik zeg, of mijn woorden met opzet verdraait om er een strategisch voordeeltje uit te slaan, dan schiet dat niet echt op.  

    9. Lukas jij zegt dat jij jouw kinderen als gevangenen ziet en dat je vind dat je ze zo mag behandelen. Hoe bizar is dat. 

     Dat is in mijn ogen echt totaal gestoord en onverantwoord tot op het punt dat ik me afvraag of de kinderbescherming niet eens een kijkje bij je moet komen nemen. 

     Bij zoiets bizars vervolgens Pieter proberen te betrekken is niet alleen doorzichtig maar ook ontzettend laf. 

     Jij bevestig hoe langer hoe meer naar mij dat jij echt een heel bizar mensbeeld hebt. Mensen moeten continue gedomineerd wordt door grote systemen, ze mogen bestolen worden, er mag aggressie naar ze toe geinitieerd worden en als je de afgelopen paar reacties serieus was dan zeg je dat jij je kinderen ook zo behandelt. 

     Met alle respect maar dan zou ik je echt aanraden professionele hulp te zoeken voor jezelf en je gezin. Je kinderen als je gevangen zien en denken dat je ze als je gevangen mag behandelen is echt niet ok…

     Om alles nog even proberen weer ontopic te sturen. Wat heeft dit in jouw ogen allemaal nog te maken met het artikel wat Berny schreef? Zullen we gewoon weer ontopic gaan reageren met zijn allen?

    10. Serieus? Vinden jullie het kindermishandeling om een kind huisarrest te geven? Of om een kind voor straf in de hoek te laten staan? Of om je kind te verbieden om na middernacht nog buiten rond te hangen?
     Vinden jullie het dan ook kindermishandeling om een kind te verplichten om naar school te gaan? Of om op school hun mobieltjes tijdelijk weg te nemen als ze daarmee aan het spelen zijn tijdens de les?

 8. Dat hele anarchisme is een utopie. Een HOAX!!!
   
  Het gaat ook NOOIT wat worden met anarchie.  En het is ook onmogelijk om je aan de invloed onze rechtsorde en onze zogenaamde ‘externe autoriteit’ te ontrekken. (Of je moet op een onbewoond eiland gaan wonen.) Dus…….. YOU LOOSE!!! YOU JUST HAVE TO LIVE WITH THAT!!! :)
   
  Conclusie: ’t is tijd- en energie-verspilling om er nog langer over te discussiëren.

  1. Dan stel ik voor dat je je hoogste passie gaat volgen met integriteit en zonder verwachtingen. Veel plezier en succes daarmee. 

   Vanuit mijn eigen ervaring merk ik dat als ik weet dat alleen interne autoriteit kan bestaan dat het mij vooral vrijer maakt om met de rest van de wereld te interacteren. Omdat ik weet dat alleen mensen zelf verantwoordelijk kunnen zijn voor hun leven heb ik helemaal geen moeite met als zij andere denkbeelden of andere levensvisies als mij aanhangen. Dat is zelfs interessant want daar kan ik wat van leren. 

   Daarbij weet ik dankzij het non aggression principle prima wat mijn vrijheden en rechten zijn en respecteer ik die ook in anderen. 

   Interne autoreit is een staat waarin je helemaal geen behoefte hebt om externe factoren te manipuleren of te controleren omdat je weet dat dat niet mogelijk is. Ik heb liever dat mensen zelf nadenken over hun eigen leven en zelf hun hoogste passe volgen dan dat ze mij zouden volgen omdat ik ze via een slim trucje heb laten geloven dat ik blijkbaar beter hun leven zou kunnen runnen dan dat ze dat zelf zouden kunnen. 

   1. “Dat is zelfs interessant want daar kan ik wat van leren”
    Tja misschien leer je dan dat sommige levensvisies egoistisch, crimineel, gevaarlijk zijn.
    En wat doe je dan als pacifistische anarchist? Ga je dan staan preken?

 9. Hier even mijn analyse over de lezingenserie van Passio over The Natural Law. Hierin geeft hij duidelijk aan dat een duiding van de waarheid van groot belang. Wat is de waarheid volgens Passio? Het is simpelweg dat wat is. Rond minuut 59 in de eerste video legt hij dit uit. Hierbij legt hij dan ook het verschil tussen perceptie en waarheid uit. Dit vind ik wel belangrijk om erbij te vermelden.

  Als je de lezingenserie van Passio over The Natural Law zou willen duiden bij welke filosofische stroming het hoort, dan kom je volgens mij bij het naturalisme uit. Zijn eigen interpretatie van het naturalisme wel te verstaan wat volgens hem dan het dichtbij de waarheid zou liggen.. Ik hanteer de volgende definitie van het naturalisme van deze website.

  Positie die stelt dat er maar één systeem in de werkelijkheid is, namelijk het (totale) systeem van alle werkelijke objecten en gebeurtenissen in ruimte/tijd ons bekend als ‘natuur’ en hiermee het bovennatuurlijke afwijst. De natuur is alles wat er is.

  Dit betekent dat volgens deze benadering er ook geen God bestaat. In ieder geval heb ik een in andere video van hem gehoord dat hij religies geheel afwijst. Passio is dus ook als een atheïst te beschouwen en beschouwt de natuur als de enige echte autoriteit. 

  Maar wat is nu de definitie van The Natural Law:

  Natural Law, working definition: Universel, non-man-made, binding and immutable conditions that govern the consequences of behavior. Natural Law is a body of Universal Spiritual Laws which act as the governing dynamics of Consciousness.

  Deze definitie is door Douwe gegeven in dit commentaar.  Samen met de punten van waar je volgens Douwe in de video’s meer specifieke uitleg kunt vinden over The Natural Law kunt vinden.

  Hierbij wil ik een ander element toevoegen: principes. Rond minuut 55 in de tweede video legt hij de principes uit van The Natural Law. Principes zijn volgens hem allerbelangrijkste om je aan te houden. Als je The Natural Law goed wil toepassen, dan zul je volgens hem eerst goed de principes moeten begrijpen en dan toepassen als je The Natural Law wilt gebruiken in je leven.   Dit zijn er 7 stuks samen met een 8ste die hij daarna behandeld . Deze 7 principes heeft hij uit de Kybalion gehaald het standaardwerk van de neo-hermetische filosofie wat tot de esoterie wordt gerekend. De 8ste principe is dat je op deze 7 principes dient te focussen in je leven als je volgens deze interpretatie van The Natural Law wilt leven.

  Dan is blijkbaar volgens Passio The Natural Law ook andere namen bekend. Rond 1 uur en 59 minuut in video 2 gaat behandeld hij dit. Hij heeft het onder andere over de wet van oorzaak en gevolg, Karma en  De Gulden Regel.

  Rond 2 uur en 3 minuten van video 2 kom je bij wat Passio het hart van presentatie over The Natural Law beschouwt. Dit zijn zogenaamde 5 basisexpressies waaraan je de principes van The Natural Law in je persoonlijk leven kunt toepassen. Zodat je The Natural Law beter zou kunnen begrijpen hoe het werkt. Hoe het functioneert. Er zijn 5 van deze basisexpressies die elk een positieve kant en een negatieve kant kennen.  Dit betekent dat er in totaal 10 expressies zouden zijn. Het gaat om de volgende expressies:

  null

  Het idee van Passio is dat je waarlijk vrij bent als je bij al deze 5 expressies kiest voor positieve kant. Dit is volgens hem ook de ware menselijke natuur. Echter laten we ons volgens hem te veel leiden angst. Er zit ook volgens mij een bepaalde volgorde in zoals ik het heb begrepen, je dient volgens mij stapsgewijs de verschillende expressies te accepteren of te kiezen voor de positieve element. Dus eerst voor liefde, dan voor kennis, et cetera.

  Als je deze expressies ziet, dan snap je ook wel waarom hij propageert tegen de staat als externe autoriteit. We zijn massaal bang, ontwetend en verward. Daarom accepteren we volgens hem ook de staat door er geloven erin. Willen we echter onze ware potentieel van de menselijke natuur waarmaken, dan zouden we volgens dit geloof in de staat moeten opgeven.  Anarchie is volgens hem de enige echte natuurtoestand en daarom in overstemming met The Natural Law. Het geloof in een externe autoriteit als de staat is dus een vergissing.  In zijn presentatie noemt hij dus ook Larken Rose en Jeremy Locke.

  Het klinkt allemaal erg leuk natuurlijk dat een naturalist dit zegt. Het is een interessante benadering en hij heeft het leuk in elkaar geknutseld.  Er is echter een klein probleempje: de meerheid van dit mensheid gelooft dit niet. 

  1. “Maar wat is nu de definitie van The Natural Law:
    
   Natural Law, working definition: Universel, non-man-made, binding and immutable conditions that govern the consequences of behavior. Natural Law is a body of Universal Spiritual Laws which act as the governing dynamics of Consciousness.”
   Dat is niet de definitie van de Natural Law, maar van het abstractere begrip van natuurwet. Geen idee waarom Passio (en Douwe) deze fout maken.. Het is óf een taalverwarring óf een vuile retorische truc om exact te lijken terwijl het precies 0.0 betekent.
   Ik zal twee voorbeelden geven om te laten zien hoe zinloos deze soort ‘definitie is’:
   1) volgens diezelfde manier van definiëren is dit de definitie van de wet van zwaartekracht: “wet die de interactie tussen materie beschrijft.”
   Dit leert ons echter niets over de wet van zwaartekracht (f=g*((m1+m2)/r^2)) maar enkel wat het betekent dat iets een zwaartekrachtswet is.
   2)  Of, een ander voorbeeld: als jij een boek hebt gelezen en ik vraag jou “wat staat er in dit boek?” dan zou het nutteloos zijn om te antwoorden “boeken zijn beschreven of bedrukte vellen papier welke gebonden zijn aan één zijde”
   Hopelijk ziet men waarom dit een waardeloze manier van definiëren is.

   1. Ik haal even het volgende citaat erbij die Douwe elders op deze pagina al eerder heeft geplaatst.
     
    Everything we hear is an opinion, not a fact. Everything we see is a perspective, not the truth.

    Marcus Aurelius

    Dit geldt dus ook voor de presentatie van Passio. Wat we zien is zijn interpretatie en zijn mening. Neem bijvoorbeeld de vertaalslag van de 7 principes die hij heeft gehaald uit de Kybalion naar de 5 expressies. Dat is zijn interpretatie. Volgens hem en zijn denkwijze zouden we dus het ‘geloof’ of het vertrouwen in een externe autoriteit moeten opgeven.

    Maar wat hij vraagt is ook een vorm van een ‘geloof’. Namelijk het ‘geloof’ om de natuur als enige echte autoriteit te aanvaarden en te leven volgens de principes van The Natural Law wat de enige echte wet is. En volgens dit ‘geloof’, dien je uiteindelijk ook het ‘geloof’ in een externe autoriteit op te geven. Een hiërarchie is namelijk volgens deze gedachtegang een menselijk construct en daarmee onnatuurlijk. Het zou tegen de ware soevereiniteit in gaan die we van nature hebben.

    Kortom: het accepteren van een overheid is een collectieve misvatting die we als mensheid massaal accepteren. Volgens hem zijn we eigenlijk allemaal slaven. We laten ons vrijwillig knechten door dit ‘geloof’ in een externe autoriteit. Willen we waarlijk vrij zijn, dan dienen we dit ‘geloof’ te onderzoeken en niet te aanvaarden.

    Het voluntarisme als filosofie (wat Larken Rose ook aanhangt en verkondigd) sluit hierbij goed aan. 

    Als je dus goed deze versie van de natuurwet ook wel The Natural Law wilt toepassen, dan moet je uiteindelijk vanzelf wel een anarchist worden.

    Het lijkt me wel vrij eenzaam om Passio te zijn in een wereld waar we ons blijkbaar massaal collectief vergissen. Waarin we zo massaal het verkeerde ‘geloof’ aanhangen.             

 10. Ik begin bij Mark Passio, ik zou mensen aanraden vanaf het begin te kijken en alles te bekijken maar vanaf 1 uur 29 minuten en 5 seconden in het eerste deel begint hij met het uitleggen van The Natural Law. Hij geeft daar ook een duidelijke working definition. 
  Natural Law, working definition: Universel, non-man-made, binding and immutable conditions that govern the consequences of behavior. Natural Law is a body of Universal Spiritual Laws which act as the governing dynamics of Consciousness. 

  Dit plaatje is een samenvatting van expressies van The Natural Law, Mark Passio legt mensen uit hoe zij overal de positieve versie van kunnen realiseren:

  En hij gaat in het tweede deel van de video vanaf 2 uur 47 minuten en 35 seconden specifiek in op Right vs Wrong bekeken vanuit The Natural Law. In die uitleg komt onder meer voorbij dat het breken van The Natural Law naar andere mensen nooit geoorloofd is. Het initieren van geweld is dus expliciet in strijd met The Natural Law.
  —–
  Bashar zegt dat er in het hele unversum zoals zij dat kennen er slechts 4 constante wetten zijn, eentje daarvan is – What You Put In, Is What You Get Out – zie eventueel dit filmpje. Om dat goed te begrijpen wat hij daarmee bedoelt kun je het beste naar de uitleg van Mark Passio luisteren omdat die in zijn lezing in mijn opinie het beste uitlegt over wat voor wet van het universum Bashar het hier heeft. Mark Passio noemt dit The Natural Law.
  —–
  Jeremy Locke begint hier direct mee in zijn boek, The End of All Evil: 

  Letterlijk de eerste alinea in dat boek:

  The definition of freedom is the infinite value of the human being. The definition of evil is the destruction of freedom. Everything that is evil teaches people that they have limited value.

  Hieruit is de logische gevolgtrekking. Als jij een ander mens in zijn of haar vrijheid beperkt en/of probeert te overtuigen dat hij of zij gelimiteerde waarde heeft dan breng je kwaad in de wereld. Hiermee keurt Locke dus elke initiatie van elke vorm van geweld tegen je medemens volledig af. 
  —–
  En dan het Non Aggression Principle wat Larken Rose zowel in zijn boek als in de verschillende filmpjes duidelijk maakt dat hij onderschrijft.  

  The non-aggression principle (NAP)—also called the non-aggression axiom, the zero aggression principle (ZAP), the anti-coercion principle, or the non-initiation of force principle—is a moral stance which asserts that aggression is inherently illegitimate. NAP and property rights are closely linked, since what aggression is depends on what a person’s rights are.[1] Aggression, for the purposes of NAP, is defined as the initiation or threatening of violence against a person or legitimately owned property of another. Specifically, any unsolicited actions of others that physically affect an individual’s property or person, no matter if the result of those actions is damaging, beneficial, or neutral to the owner, are considered violent or aggressive when they are against the owner’s free will and interfere with his right to self-determination and the principle of self-ownership. 

  Supporters of the NAP often appeal to it in order to argue for the immorality of theft, vandalism, assault, and fraud. In contrast to nonviolence, the non-aggression principle does not preclude violence used in self-defense or defense of others.[2] Many supporters argue that NAP opposes such policies as victimless crime laws, coercive taxation, and military drafts. NAP is the foundation of most present-day libertarian philosophies

  —-

  En hier maakt Lukas van, Douwe en de vier artikelen zeggen dat mensen vermoorden niet moreel verwerpelijk is. 

  Ik laat het aan de lezer zelf in hoeverre zij die conclusie van Lukas gerechtvaardigd vinden uit deze hoofdboodschappen maar in mijn opinie is dit hele stuk en ook de meeste  de reacties van Lukas op die mate in elkaar gezet. Als Lukas fair was geweest had hij eerst de informatie die ik hierboven heb gegeven duidelijk gemaakt aan de lezer en dan de lezer verteld en uitgelegd hoe hij dan tot de conclusie komt dat ik en deze mensen zouden vinden dat mensen vermoorden niet moreel verwerpelijk is.

  Dat doet Lukas echter niet, hij negeert al deze informatie en begint zijn artikel met zo een statement zonder achtergrond informatie, zonder uitleg van zijn eigen denk, redenatie en interpretatieproces. In de argumentatieleer is dit een stropop, een gemakkelijke en goedkope truc waar iedereen voor zichzelf snel doorheen kan prikken als ze het principe kennen.

   

  Het legt mij en deze vier heren en wie het wil geloven een Alien woorden in de mond die ongeveer 180 graden op de daadwerkelijk inhoud staat van wat er werkelijk wordt gecommuniceerd. Dit hele artikel van Lukas is daarmee 1 grote stropop in mijn opinie maar ik laat dat graag over aan de lezer zelf. Maak je bekend met de 4 basisartikelen, en kijk dan voor jezelf of je tot de conclusies komt waar Lukas blijkbaar tot komt.  

 11. Het is een complete digitale slagveld geworden, maar ik heb nog steeds geen duidelijk antwoord op mijn tweetal vragen.  Maar  ik heb het gevoel dat binnenkort een artikel van mijn hand komt waarin ik toch probeer mijn antwoord op deze twee vragen te geven. :)

Laat een reactie achter