Interne autoriteit en eigen verantwoordelijkheid

Voor al die mensen die zich afvragen, wat wordt er van de wereld als we niet meer in externe autoriteiten geloven? Het antwoord is dat je dan beseft dat je je eigen autoriteit bent en dus zelf aan de gang zult moeten. Bah wat een vervelend nieuws, of misschien toch niet… Juist door je eigen verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen leven kunnen mensen weer de creator worden van hun eigen bestaan en het spel des levens weer gaan spelen vanuit de enige waardige positie van waaruit het te spelen is, je eigen positie.

Responsability betekend letterlijk the ability to respond. dus in staat zijn om met een goede reactie te komen.
Responsability betekend letterlijk the ability to respond. Kortom in staat zijn om met een goede reactie/ een goed antwoord te komen.

Bekijk voor een verdere toelichting ook dit korte filmpje van Larken Rose, ongeveer 10 min. met de toepasselijke titel: But what will be done about…

For those who ask how problems will be handled, if there was no “government.”

 

En verder gaat Larken Rose ook in het laatste deel van zijn boek hierop in vanaf pagina 141 tot aan het einde van zijn boek, hier het begin van dat stuk.

Part IV Life Without the Superstition

Nearly everyone can see at least some problems with the “government” he lives under, whether it be corruption, war-mongering, socialist redistribution, police state intrusions, or other oppressions. And many are desperate to find a solution to such problems. So they vote for this or that candidate, support this or that political movement or party, lobby for or against this or that legislation, and almost always end up disappointed with the results. They can easily identify and complain about various problems, but an actual solution always eludes them.

10246714_770598026292050_1281250396_nThe reason they are always disappointed is because the problem does not reside in the people called “government”: it resides in the minds of their victims. Tinkering with “government” cannot fix a problem that does not come from “government.” The dissatisfied voter fails to realize that it is his own view of reality, his own belief in “authority,” that is the root cause of most of society’s problems. He believes that a ruling class is a natural, necessary, beneficial part of human society, and so all of his efforts focus on bickering over who should be in charge, and on what the power of “government” should be used for. When he thinks of “solutions,” he thinks inside the box of statism. As a result, he is powerless from the beginning. Begging masters to be nice, or asking for a new master, never leads to freedom. Instead, such behaviors are dear indicators that the person is not even free inside his own mind. And a man whose mind is not free will never be free in body. People are so accustomed to engaging in the cult rituals collectively referred to as “politics” (voting, lobbying, petitioning, campaigning, etc.) that any suggestion that they not bother participating in such pointless and impotent endeavors amounts, in their eyes, to suggesting that they “do nothing.”

Because they view voting, whining and begging as the entire spectrum of possibilities open to them when it comes to “government,” they are unable to even comprehend anything that might actually accomplish freedom. So when a voluntaryist or anarchist explains both the problem and the way out of it, but without presenting a new candidate to vote for, a new political party to support, or some new movement or campaign to get behind-in other words, without proposing anything that coincides with the superstition (of “government” and “authority’<=the average statist will complain that no solutions were offered.

From their perspective, anyone who does not play the game of “politics,” within the rules set down by the ruling class, is “doing nothing.” They enthusiastically declare, “You have to participate!” They fail to realize that participating in the game created and controlled by tyrants is “doing nothing” nothing useful, at least. In truth, rather than some event needing to occur, or some particular thing needing to be done, the real solution-the only solution to the problems involving “government”-comes from not doing certain things, and from certain things not happening. In one sense, there is no positive, active solution to “government.” The ultimate solution is negative and passive:

Stop advocating aggression against your neighbours. Stop engaging in rituals that condone the initiation of violence and reinforce the notion that some people have the right to rule. Stop thinking and speaking and acting in ways that reinforce the myth that normal people should be, and must be, beholden to some master, and should obey such a master rather than follow their own consciences.

En ook het volgende tekenfilmpje laat duidelijk zien hoe een wereld zonder een heersende klasse eruit zou kunnen zien.

 

Wat denken mensen, zijn we zelf in staat om oplossingen te bedenken en te implementeren. Zijn we in staat ons eigen leven vorm te geven zoals wij dat graag zouden zien?

Aanverwante artikelen en informatie:
-) Youtube kanaal Larken Rose
-) The Story of the Tiny Dot
-) The Non Aggression Principle
-) Larken Rose in de rol van een Statist
-) De plantage van koning Willem
-) Als jij koning zou zijn
-) Intensieve menshouderij
-) Josie The Outlaw over zelfeigenaarschap
-) Discussie over Voluntarism vs Authority
-) Lezingenserie over The Natural Law or The Real Law of Attraction door Mark Passio
-) Het einde van al het kwaad, een boek van Jeremy Locke
-) Het meest gevaarlijke (bij)geloof, een boek van Larken Rose
-) In het licht van voortbestaan
-) Bashar, volg je hoogst passie met integriteit en zonder verwachtingen

responsibility-wall-1920-1200
In het Duits ook wel bekend als: Wir haben es nicht gewusst.
freedom
Moraliteit en legaliteit komen helaas maar zelden overeen. Dit komt omdat moraliteit overeenkomt met vrijheid, terwijl legaliteit voortkomt uit wetten en wetten zijn altijd het wapen van de heersende klasse om de vrijheid van de mensen die ze onderdrukken te beperken. Dus precies het omgekeerde van vrijheid oftewel moraliteit.

37 gedachten over “Interne autoriteit en eigen verantwoordelijkheid”

 1. Echt een vreemde utopie dat ‘anarchisme’ van Larken Rose. Er zal altijd een ‘overheid’ nodig zijn. Hoe wil je bijvoorbeeld een wegennet aanleggen? Moeten de mensen dat zelf doen? En wie bepaalt hoe die wegen moeten lopen? Waarschijnlijk wil iedereen wel een aparte op- en afrit voor de deur. En hoe zorg je dat de verkeersregels gehandhaafd worden? We willen toch wel veiligheid op onze wegen? En wat doen we met psychopaten die moedwillig anderen aanrijden? Die moeten opgesloten worden. Wie gaat dat regelen en in de gaten houden? En wie bepaalt of iemand een psychopaat is? En hoelang hij opgesloten moet blijven? Me dunkt kun je een heleboel van die taken beter aan mensen, specialisten overlaten die er voor worden opgeleid. Met andere woorden: een overheid. DIE WE ZELF DEMOCRATISCH KIEZEN.
   
  Larken Rose gaat veel te veel uit van de welwillendheid van mensen. Sprookjes! Het is een utopie, onrealistische dagdromen van ‘lekker veel vrijheid’.
   
  Ik vind deze discussie te infantiel om er nog langer aan deel te nemen. Bye-bye!

  1. Heb je uberhaupt de filmpjes en het deel van het boek bekeken waar precies dat soort vragen aan bod komen? Je lijkt de hele clou namelijk een beetje gemist te hebben. 

   Pieter Stuurman poste onder een ander bericht een heel inzichtelijke reactie over deze materie. Wat ik hier graag ook nog even deel.

   Ik vind het erg interessant om begrip te krijgen van de werking van de mechanismen van de menselijke geest, zowel individueel als collectief.

   Lang geleden heb ik opgemerkt dat vrijheid een bijna universeel verlangen is van mensen. In alle culturen en tijden speelde het een rol. Tegelijk merkte ik op dat de inrichting van de samenleving juist vrijheid beperkt. Het viel me toen op dat mensen wel zeggen dat ze vrijheid willen, maar tegelijkertijd ook een leider zoeken die ze vertelt wat ze moeten doen. Dat is dus een paradox.

   Ik vroeg me af welk mechanisme hieraan ten grondslag lag. Ik besefte dat er hier sprake was van een denkfout. Mensen willen wel vrijheid, maar geen verantwoordelijkheid. En dat is onverenigbaar. Vrijheid zonder verantwoordelijkheid kan niet bestaan. Wanneer je je eigen keuzes maakt (vrijheid), dan ben je daarvoor volledig zelf verantwoordelijk. Wie anders?

   Mensen willen dus een leider die verantwoordelijk is voor de keuzes, maar ook vrij zijn. Dat kan niet samen en dat levert dus spanningen op. Iedere vorm van protest is daar een voorbeeld van, maar ook de verhulde machtsstrategieën van de bestuurlijke klasse komen eruit voort. Aan de ene kant voorziet die klasse in een behoefte (de behoefte geleid te worden) maar aan de andere kant beperkt die klasse de vrijheid van de bevolking, en dat onderdeel moet dus uit beeld gehouden worden anders stuit het op weerstand.

   Om die spanning op te lossen, zouden mensen dus eigenlijk een keuze moeten maken: vrijheid met de bijbehorende verantwoordelijkheid, of bestuurd worden en de verantwoordelijkheid bij de leider(s) leggen. Ik heb dat mechanisme al eens beschreven in het stukje “Verandering”.

   Toen ik beide mogelijkheden onderzocht, kwam ik tot het inzicht dat de laatste keuze (leider verantwoordelijk maken) logischerwijze onmogelijk is. Alles wat mensen doen heeft een resultaat, dus ook het opvolgen van een leider heeft een resultaat, namelijk dat die leider macht krijgt. En daarvoor is niemand anders verantwoordelijk dan degenen die deze leider macht verlenen door aan hem te gehoorzamen. Het zijn dus de volgers die verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van macht en dus ook voor alle gevolgen daarvan, zoals de bijbehorende onvrijheid. Onvrijheid waarvan ze zelf zeggen die niet te willen.

   Dus, ook al willen mensen geen verantwoordelijkheid, ze dragen het toch. Altijd. Of ze nou willen of niet.
   Als afdragen van verantwoordelijkheid niet mogelijk is omdat mensen toch altijd verantwoordelijk zijn voor hetgeen ze doen, resteert er eigenlijk geen andere mogelijkheid dan vrijheid. Die vrijheid bestaat altijd en heeft altijd bestaan. Waar het om gaat, is wat mensen ermee doen.

   Pogingen die vrijheid weg te geven in ruil voor het overdragen van verantwoordelijkheid, berusten dus op een vergissing. Maar omdat de meeste mensen geloven dat dit toch kan, creëren ze hun eigen onvrijheid, door te denken dat de leiders verantwoordelijk zijn en te geloven dat ze daarom aan die leiders moeten gehoorzamen. Het komt erop neer dat ze in vrijheid hun vrijheid weggeven in ruil voor iets dat een illusie is.

   Wanneer mensen zouden beseffen dat het een illusie is, dan zouden ze dit niet meer doen. En dat kan alleen maar in het besef dat verantwoordelijkheid onontkoombaar is en onlosmakelijk bij het leven hoort. Als dat besef doordringt, dan is er ook geen andere mogelijkheid meer dan aandacht te besteden aan die verantwoordelijkheid. Iets dat nu veel minder gebeurt omdat mensen in de veronderstelling leven dat een ander, een leider, die verantwoordelijkheid draagt, en er daarom onverschillig mee omgaan.

   1. Je hebt gelijk: ik had het bovenste filmpje niet gekeken. Ik had eerst het filmpje van de vrouw met de grote borsten gekeken. Instincten hè… :)
     
    Maar nu heb ik het filmpje wel gekeken en ik vind het zoals gezegd een beetje infantiel. Een beetje veel infantiel zelfs. Bovendien vind ik Larken Rose een beetje eng met zijn snelle geratel; doet me aan Charles Manson denken. Was ook zo’n anarchistische praatjesmaker.
     
    Wat me in de verschillende filmpjes en tekstjes opvalt is dat de mensen die je voorschotelt volledig voorbij gaan aan een hele fundamentele karaktertrek van onze samenleving sinds de landbouw- of neolithische revolutie. Namelijk dat onze samenleving gebouwd is op ‘specialismen‘. Om het bijvoorbeeld over misdaden of nog specifieker een moordzaak te hebben: om een moordzaak op te lossen zijn tientallen rechercheurs soms jaren bezig. Dat zijn mensen die redelijk hoog zijn opgeleid en die voor hun werk ook graag betaald willen worden. Dat kan alleen maar als we dat aan hen uitbesteden en hen betalen van belastinggeld. Simpel.
    Dit is maar één voorbeeld maar zo kun je er duizenden, repeat DUIZENDEN bedenken. We leven in een uiterst ontwikkelde, complexe samenleving, met extreem veel specialismen. En wanneer we in een Larken Rose-samenleving terecht zouden komen gaan we weer terug naar de tijd van de jagers verzamelaars en krijgen we niets meer voor elkaar.
     
    En ik herhaal nog maar eens wat ik net al zei: Larken Rose en zijn aanhangers gaan veel te veel uit van de welwillendheid en ook REDELIJKHEID van mensen. Kijk eens wat er gebeurd als er een oorlog uitbreekt en het ‘gezag’ valt weg. Zoals in Bosnië. Ik kan me een verhaal herinneren van een islamitische vrouw die altijd vredig en in volle harmonie in haar wijk had gewoond. Maar binnen 24 uur nadat de oorlog was uitgeroepen was ze naar een kruispunt in haar wijk gesleept en was ze door zo’n beetje alle mannen in de wijk verkracht. In plain sight.
    Mensen zijn beesten!!! Daarom speelt religie ook zo’n belangrijke rol in oudere culturen: om de instincten in bedwang te houden. De mens leeft van nature niet in groepen groter dan een man of 25. En wanneer het grotere groepen betreft om maar te zwijgen over vreemdelingen, is de mens van nature xenofoob. Uit overlevingsdrang.
    Ik wil niet eens denken hoe dat er in een anarchistische samenleving aan toe gaat. Mensen zijn niet altijd, of beter, bijna nooit uit zichzelf redelijk. Eerder egoïstisch… Tot op het bot. Ik hoorde laatst nog iemand zeggen op tv of zo: we stammen niet af van de apen: WE ZIJN APEN! En dat is een waarheid als een koe. Maar zelfs gemeenschappen van chimpansees zijn niet anarchistisch; eerder fascistisch.
     
    Ik begrijp werkelijk niet dat je voor de gladde praatjes van deze Charles Manson-kloon bent gevallen. Het is een infantiel, me dunkt!

    1. Als je als eerste het filmpje van de vrouw met de grote borsten hebt bekeken dan vind ik het raar dat je bovenstaand verhaal houdt. 

     Helemaal omdat zij heel duidelijk uitlegt wat Anarchisme niet is. En jij vervolgens allemaal dingen benoemt die jij onder Anarchisme schaart waarvan zij net heel duidelijk heeft uitgelegd dat het niet Anarchisme is. 

     Als ik zie wat voor mensbeeld jij tentoonspreidt dan moet ik denken aan de uitspraak, we see the world as we are. Gelukkig heb ik een heel ander wereldbeeld en heb ik vooral mensen om me heen die heel vriendelijk, zelfnadenkend en eigen verantwoordelijkheid nemend zijn en anderen mensen hun vrijheid gunnen omdat ze weten dat hun wereld daar ook beter van wordt. Misschien dat die The Natural Law wat beter hebben geintegreerd en begrijpen dat het Non Aggression principe een win win situatie voor alle partijen schept.

     Daarbij al je oordelen op de bron en mij inplaats van dat je de inhoud opzoekt… Mocht je ooit interesse hebben om op de inhoud van de filmpjes in te gaan of van het boek dan zie ik dat graag tegemoet en kunnen we dan inhoudelijk verder praten.

    2. Het klopt dat ze allemaal dingen opnoemt waarvan ze zegt dat die niet anarchistisch zijn, die ik juist wel zie opdoemen bij anarchisme. Haar betoog vond ik namelijk ook al uiterst gekunsteld en infantiel. Daarom heb ik na een aantal minuten in het filmpje ‘gezapt’ ahw. Ook zij ging voorzover ik het heb gezien volledig voorbij aan het fundamentele karakter van onze samenleving, namelijk dat deze uiterst complex is en volledig gebouwd is op specialismen.
      
     En wat het mensbeeld betreft dat jij en je vrienden blijkbaar hebben: mijns inziens kun je alleen zo’n mensbeeld hebben omdat we in zo’n ‘beschermde’ wereld leven met een leger en politie, en wetten en regels, handhaving (…) kortom VEILIGHEID. En dat is inderdaad een groot goed. Maar het is ook gedeeltelijk een illusie. Weet je hoeveel mensen er dagelijks op deze planeet vermoord worden? Beroofd worden? In elkaar geslagen worden? Gedwongen soldaat worden? Tot slaaf worden gemaakt? Gedwongen in de prostitutie belanden?
      
     Je hebt gelijk. Mensen zijn lief!

    3. Prima maar als jij inhoud niet bekijkt en dus niet bekend bent met simpele dingen als wat Anarchisme wel en niet is, wat heeft discusieren dan verder voor nut. Het kan dan niet een inhoudelijke discussie worden omdat je de inhoud niet kent. 

     In andere discussies heb ikzelf niet zo een behoefte dus wederom mocht je de inhoud van de filmpjes of het laatste deel van het boek inhoudelijk willen weerleggen dan pak ik graag het gesprek weer met je op. 
      

    4. Als je niet eens weet wat iets inhoudelijk is wat maakt het je dan uit voor je hoe groot het wel of niet zou worden?

    5. Ik laat me nogal eens inspireren door het Daoïsme. En zie wel raakvlakken met het anarchisme, bijvoorbeeld in de Daoïstische stelling: een goed heerser stuurt zijn onderdanen zo weinig mogelijk en laat zoveel mogelijk aan henzelf over.
     Maar het Daoïsme erkent blijkbaar wel dat ‘heersers’ nodig zijn. Want een heerser is feitelijk niets anders dan een personificatie van een abstract organisatie-principe. Een heerser is degene die alle dynamiek, alle energie van de mensen die hem in het leven hebben geroepen zoveel mogelijk dezelfde kant kan opsturen zodat die collectieve energie productief kan zijn. En dat die ‘heerser’ wat meer verdient dan een ander… soit. Als zijn inspanningen niet meer voldoen geven we ‘m een schop in de rug en kiezen we een ander. :)

    1. Als ik tegen je zeg dat je zelf moet nadenken dan is je reactie dat je zegt dat ik geestelijk beperk zou zijn?.. Wat een apart figuur ben je toch Tui. Ik vraag blijkbaar te veel van je? :D

     Als je niet zelf kunt of wilt nadenken dan is iets als eigen integriteit en zelf verantwoordelijkheid nemen voor je leven nog een heel eind weg. Maar goed ieder zijn eigen pad. Follow your highest excitement.

     Ook voor jou, mocht je inhoudelijk willen gaan reageren op de inhoud van het artikel dan pak ik graag het gesprek weer met je op. 

 2. Ondertussen is het meer spam dan inhoud, met al die losse artikelen. Het is ook niet alsof de artikelen de theorie ook maar één iota verduidelijken.
  Ik zou liever zien dat Douwe gewoon eens alles helder op een rijtje zet voor zichzelf, flink wat concrete en exacte uitspraken formuleert en dát publiceert als artikel. Niet alles verstoppen achter langdradige ‘uitweidingen’, vaagheden en herhalingen. In alle tientallen uren aan materiaal die Douwe heeft geplaatst, is er bijvoorbeeld niet één keer verteld wat de Natural Law inhoudt (Douwe geeft ondertussen toe dat die geen inhoud heeft) en niet één keer iets concreets voorgesteld. Gek genoeg beschouwt Douwe dat als een voordeel, vermoedelijk omdat het zijn theorie immuniseert tegen kritiek.
  Hij blijft volhouden dat de theorie heel simpel is, maar gek genoeg weet hij het maar niet te distilleren tot één concreet stuk tekst.

  De vraag is: is dit rookgordijn van vaagheid een bewuste truc? Een soort ‘argumentum ad tl;dr’ zoals dat tegenwoordig genoemd wordt, of heeft Douwe zelf niet door hoe vaag en inhoudsloos zijn woorden zijn?
  Een goede vuistregel, Douwe: Als je meer dan 1000 woorden nodig hebt om je punt te maken, heb je het zelf nog niet allemaal helder op een rijtje staan.
  Probeer het anders nog eens, wanneer je wél zelf begrijpt wat je aan het zeggen bent?

  1. Grappig weer. Komt er een artikel dat uitlegt dat mensen zelf verantwoordelijk zijn voor hun leven en mensen alleen hun eigen autoriteit kunnen zijn met twee duidelijke filmpjes die dat uitleggen. En alle eerdere criticcasters staan direct op de achterste benen in grote paniek. Enge boodschap blijkbaar voor bepaalde mensen, interne autoriteit en de daarbij komende eigen verantwoordelijkheid. :D

   Het punt is Lucas je zult zelf moeten nadenken en The Natural Law zelf moeten integreren. Dat zal met eigen vrije wil, eigen denkwerk en op eigen integriteit moeten gebeuren. Ik weet niet waarom dat voor jou onmogelijk is maar goed ik heb in de afgelopen weken een boel mensen gezien die het wel hebben begrepen en er enorm mee opgeschoten zijn en ja jij bent verantwoordelijk voor je eigen leerproces als het jou niet lukt is dat niet mijn probleem. Waar een wil is is een weg maar waar is de weg naar de wil?

   Als je een samenvatting wilt dan kan ik die heel goed geven. Maar gezien de moeite die je hebt met basisconcepten als The Natural Law betwijfel ik eerlijk gezegd dat jij er wat mee kunt maar wellicht dat een meelezer er nog wat van opsteekt. 

   —–

   Als eerste bekijk dit filmpje waarin Larken Rose zijn hele boek van 200 paginas samenvat in een 2 minuten durend youtube filmpje
   https://www.youtube.com/watch?v=u-sRbR2QQ7w

   En hieronder hoe ik het zelf momenteel begrijp. Maar goed ik raad mensen wederom aan om zelf het bronmateriaal te bekijken zodat ze hier zelf over kunnen nadenken en kijken wat zij er zelf uithalen.

   Zolang mensen geloven in een externe autoriteit dan is het gevolg dat de mensheid verdeeld zal zijn in een heersende klasse en een overheerste klasse. Slavenmeesters en Slaven. Mensen geloven dat de heersende klasse rechten kan hebben die jij en ik niet hebben en dat de heersende klasse zich niet aan The Natural Law/gulden regel/non aggression principe hoeft te houden. Kortom mensen geloven dat  het dus acceptabel is voor die externe autoriteit om aggressie te initieren tegen hunzelf, hun geliefden en het volk in zijn algemeenheid. Nog bizarder ze geloven zelfs dat dit noodzakelijk is en goed is voor ze… over Stockholm syndroom gesproken.

   Zodra mensen inzien dat er alleen een interne autoriteit kan zijn, en ze The Natural Law etc. begrijpen, dan zien ze opeens dat er bepaalde structuren in onze maatschappij zijn die continue geweld initieren tegenover andere mensen. Die structuur die dat doet is daarbij onder andere altijd de heersende klasse. Omdat zij per definitie bestaat uit het initieren van geweld tegen de overheerste klasse. Zou ze dat niet doen dan vervalt haar positie en zou je automatisch een anarchie krijgen.

   Beseffen dat er alleen een interne autoriteit kan zijn heeft tot gevolg dat je inziet dat een heersende klasse altijd alleen maar geweld toevoegd aan een maatschappij en daarom onwenselijk is en niet een positief iets is maar juist de oorzaak van veel geweld en ellende. 

   Een maatschappij zonder heersende klasse wordt ook wel een Anarchie genoemd.

   Daarom staat alleen het geloof in externe autoriteit ter discussie. Het wel of niet geloven in externe autoriteiten heeft namelijk enorme gevolgen zoals hierboven uitgelegd.

    1. Daar kan niemand wat over zeggen en wederom het enige wat ter discussie staat is het geloof in externe autoriteit. Bekijk de twee filmpjes en lees eventueel het laatste deel van het boek van Larken Rose. Zij leggen dit heel uitgebreid uit. 

   1. “en ze The Natural Law etc. begrijpen”
    Hoe beoordeel je wanneer je de Natural Law begrepen hebt? De Natural Law moet je zélf bedenken, heb jij mij geleerd. Niemand kan je vertellen dat jou specifieke invulling daarvan goed of fout is. Hij is perfect zoals jij hem bedacht hebt.
    Nu, voordat je weer aankomt met de gulden regel / non-agression principle: de gulden regel is een afgeleide van de natural law. Aangezien de Natural Law geen vaste objectieve inhoud heeft, is het niet noodzakelijk om de gulden regel daaruit af te leiden.
    Als jij, uit je vrije wil en zelf nadenken, besluit om de gulden regel en het non-agression principle aan je laars te lappen, dan is dat volstrekt moreel voor jou persoonlijk. Iedereen die iets anders beweert, kan dat alleen baseren op autoriteit.
    Floris geeft hieronder trouwens een zeer toepasselijke citaat wat betreft jouw artikelen: “Never change things by fighting the existing reality. To change something, build a new model that makes the existing model obsolete” Jij doet alleen dat eerste, maar vergeet het tweede.

    1. Lukas als jij in contact wil komen met The Natural Law beantwoord dan eens de volgende twee vragen. 

     Hoe voel jij je als je aggressie initiereert tegen een wildvreemde die zelf geen aggressie naar jou toe initieert, wat doet dat met je? 

     Hoe voel jij je als je een wildvreemde die geen aggressie naar jouw toe initieert helpt, assisteert, van dienst kunt zijn, wat doet dat met je? 

     Die feedback is een gevolg van The Natural Law. Het is The Natural law in volle actie.

     Voor mij persoonlijk geld als ik vriendelijk en behulpzaam ben naar anderen toe dan voel ik me daar goed onder, voor mij geld als ik aggressie initieer naar andere mensen toe zonder dat zij dat naar mij doen, dat ik me daar uitermate onplezierig en gestresst bij voel. Voor mij is het dus buitengewoon simpel om mezelf te synchroniseren met The Natural Law.

     En wederom, ik bevecht helemaal niets, ik nodig mensen alleen uit hun geloof in externe autoriteit te onderzoeken omdat er daarnaast verder niets te doen is op dit gebied. Zodra je inziet dat er alleen eigen autoriteit bestaat en nooit iets anders kan bestaan dan blijft er niets externs meer over wat gemanipuleerd of bevecht hoeft te worden. Je hoeft geen externe toestemming te vragen om vrij te zijn. Je hoeft geen externe toestemming te vragen om zelf de verantwoordelijkhied over je leven te nemen. Je bent altijd al vrij geweest je bent altijd al zelf volledig verantwoordelijk geweest. Je kunt dus gewoon beginnen de wereld meer vorm te geven naar hoe jij dit zou willen. Bijvoorbeeld met het aanleggen van eetbare bostuin. :D

     Zie eventueel ook dit stuk van Larkern Rose hieronder nog eens in de herhaling.

     The Effect of the Myth on Freedom Advocates

     “Government” itself does no harm, because it is a fictional entity. But the belief in “government” – the notion that some people actually have the moral right to rule over others – has caused immeasurable pain and suffering, injustice and oppression, enslavement and death.

     The fundamental problem does not reside in any set of buildings, or any group of politicians, or any gang of soldiers or enforcers, The fundamental problem is not an organization that can be voted out, or overthrown, or “reformed.” The fundamental problem is the belief itself – the delusion, superstition and myth of “authority” – which resides in the minds of several billion human beings, including those who have suffered the most because of that belief

     Ironically, the belief in “authority” dramatically affects the perception and actions even of those who are actively fighting against a particular regime. The superstition drastically alters and limits the ways in which dissenters “fight” oppression, and renders nearly all of their efforts impotent:. Furthermore, on the rare occasion that a particular tyrant is toppled, one form of oppression is almost always replaced by another – often one that is even worse than the prior one.

     Instead of fighting against a non-existent beast, what “freedom fighters” need to do is to recognize that it is not real, that it does not exist, that it cannot exist, and then act accordingly. Of course, if only a few people overcome the superstition, they will likely be ridiculed, condemned, attacked, imprisoned or murdered by those who are still firm believers in the myth, But when even a significant minority of people outgrow the superstition, and change their behavior accordingly, the world will drastically change.< When the people actually want true freedom, they will achieve it without the need for any election or revolution.

     Hier nog een afgeleide van The Natural Law die ikzelf erg mooi vond.

     En hier een prachtig plaatje wat ook afgeleid is van The Natural Law maar deze mensen hebben op een Gandhi niveau begrip van The Natural Law. Ik moet eerlijk zeggen dat ik daar nog lang niet ben.

 3. Ik heb de serie posts van Douwe als inspirerend ervaren. Een grotere waarheid dan dat jezelf verantwoordelijk bent in je leven en je dit niet aan anderen kan overlaten bestaat er volgens mij niet. Iets waarvoor ik geen enkel (wetenschappelijk) hoef te zien om te weten dat dit waar is.
  Of je met die gedachte een maatschappij kan opbouwen blijft de grote theoretische discussie. Er zijn op dit moment in de wereld meerdere bewegingen die hiermee bezig zijn. Bijvoorbeeld http://www.ubuntuparty.org.za/p/about.html
  Persoonlijk spreekt het mij veel meer aan dan het huidige systeem omdat het uitgaat van het vertrouwen in de mens(heid). En daarbij is er geen vorm van onderdrukking nodig. Deze vorm van samenleven zal eerst  kleinschalig worden toegepast. En als het werkt zullen er vanzelf meer mensen zijn die zich erbij aansluiten. 
  “Never change things by fighting the existing reality. To change something, build a new model that makes the existing model obsolete” ~ Buckminster Fuller

 4. pieter-stuurman

  Vroeger geloofden mensen dat de wereld plat was. Ze durfden niet verder te varen dan tot de horizon zodat het land in zicht bleef, omdat ze ervan overtuigd waren dat ze anders van de wereld zouden vallen.

  Op een moment was er iemand die begreep dat de wereld bolvormig was. Hij zei dat iedereen gerust veel verder kon varen omdat je onmogelijk van de wereld kon vallen. Maar de meeste mensen riepen: “Ben je helemaal gek?! Wanneer we doen wat jij zegt, storten we massaal naar beneden! Iedereen weet dat wereld plat is! Het is gevaarlijk wat jij zegt!”

  Toch is er iemand geweest die het ging proberen, en hij bewees dat de aarde inderdaad bolvormig was. Nu bleek dat dit de waarheid was, verdween het oude geloof. En daarmee verdween ook de beperking die het oude geloof opleverde voor voor de zeevaart. Het opende de weg voor intercontinentale zeevaart en dat veranderde de samenleving en de loop van de geschiedenis in enorme mate. Er ontstond een nieuwe realiteit.

  Wat zei de man die aangaf dat de wereld bolvormig was nu werkelijk? Stelde hij een nieuwe inrichting van de samenleving voor? Stelde hij een keerpunt in het verloop van de geschiedenis voor? Zei hij: “We moeten de zeeën over varen en de wereld gaan ontdekken”? Of stelde hij voor de ocenanen te bedwingen en de eerder onbekende wereld te koloniseren?

  Nee. Hij wees mensen erop dat hun geloof bestond uit een misvatting, en dat die misvatting beperkingen met zich meebracht. Meer niet.

   

   

   1. pieter-stuurman

    Een misvatting is een misvatting. Onafhankelijk van het gevolg van het besef dat het een misvatting was.

    Zo kun je degenen die beseften dat het een misvatting was dat de aarde plat zou zijn, niet aansprakelijk houden voor het latere kolonialisme. Men had toen niet kunnen zeggen: laten we maar blijven geloven dat de aarde plat is, want onze wetenschap dat de aarde bolvorming is, leidt tot kolonialisme, en dat deugt niet.

    1. pieter-stuurman

     Ik ook niet. Dat hangt ervan af of we de verantwoordelijkheid zullen nemen er geen zootje van te maken. Zou je de toestand nu, niet een zootje willen noemen? Anders gezegd: ben je tevreden over de huidige toestand? 

    2. Ik heb er weinig verstand van, en daarom weet ik niet hoe tevreden ik er over zou moeten zijn.

    3. Dus, Pieter, als we niet weten of het een zootje wordt, kunnen we ook niet weten of het een misvatting is.
     Ik ben overigens wél tevreden met de huidige situatie. Ik heb gezondheidszorg, ik heb de bescherming van de wet, ik heb een veilige woonomgeving, ik heb toegang tot uitstekende voorzieningen (wegen, internet, elektriciteit, etc.) en ik heb de luxe dat ik kan kiezen wat voor werk ik doe. Ik hou zelfs genoeg vrije tijd over om een beetje rond te hangen op het internet! :)
     Nederlanders hebben bijzonder weinig om over te klagen, en het is de afgelopen eeuw met een waanzinnig tempo beter geworden. Veel van die verbeteringen zijn een direct gevolg van keuzes door onze overheid.

    4. pieter-stuurman

     Fijn voor je Lukas.

     Maar dat zegt nog steeds helemaal niks over de vraag of geloof in autoriteit een misvatting is of niet.

     Als we allemaal zouden geloven dat sinterklaas bestaat, en als we allemaal braaf de “regels” naleven die deze sinterklaas uitgevaardigd zou hebben omdat we geloven dat die sinterklaas alles ziet en je bestraft als je niet gehoorzaamt, dan zou dat wellicht een leefbare samenleving kunnen opleveren (hetgeen ik overigens betwijfel). We zouden dan kunnen geloven dat we sinterklaas nodig hebben voor een leefbare samenleving. Maar met geloven dat we hem nodig te hebben, komt die sinterklaas nog steeds niet tot bestaan.  

 5. Een hoop mensen vinden The Natural Law vast wel mooi, maar willen zich er toch liever niet aan houden.
  Omdat ze denken dat ze dan 1 van de weinigen zijn, en dat iedereen dan over hun heen zal lopen.
  Of dat er allerlei dingen voor hun neus weggekaapt worden door anderen.

  1. pieter-stuurman

   Hmm, en daarom zijn ze bereid de “autoriteit” over zich heen te laten lopen, en het grootste deel van de opbrengst van hun arbeid weg te laten kapen. Interessant.  

  2. Het zou best een voorspelbare afweging zijn. Het is bekend dat mensen geneigd zijn risico’s te willen vermijden.
   Het zou best interessant zijn om dit eens te bekijken vanuit game theory, om te zien wat de meest redelijke afweging zou zijn.

Laat een reactie achter