Het einde van al het kwaad

Een buitengewoon interessant boek – The End of All Evil – by Jeremy Locke. Dit boek werd onder meer aangeraden in de 8 uur durende lezingenserie over Natural Law. Het boek zelf is slechts 98 paginas en leest gemakkelijk weg. De inhoud is buitengewoon interessant. Locke geeft aan dat mensen vrijheid nodig hebben zoals vissen water. Hij definieert kwaad als al datgene wat de vrijheid van mensen inperkt.

Daarbij richt hij zich vooral op autoriteiten als brengers van kwaad en via wat voor mechanismen zij gehoorzaamheid afdwingen, volgens Locke doen ze dat in den beginne altijd met geweld of met de dreiging van geweld. Daarbij gebruiken autoriteiten cultuur om eerder afgedwongen gehoorzaamheid zo goed mogelijk te behouden en zelfs uit te bouwen. Wetten en het controleren van spraak zijn de belangrijkste wapens van cultuur.

En hier komt ook de overlap met de 8 uur durende lezingenserie, de gewone man wordt in onze cultuur getraint om autoriteiten en wetten te gehoorzamen op straffe van geweld of opsluiting als ze dit niet doen. Ongeacht wie die wetten maakt en met welk doel die zijn gemaakt. Doordat mensen zo braaf wetten volgen en zelf niet nadenken of die wetten wel moreel verantwoord zijn, stellen gewone mensen psychopaten in de top in staat om via autoriteiten de meest gruwelijke zaken te doen. Het lijkt erop alsof Locke mensen bewust wil maken van de mechanimen die op ze wordt losgelaten vanuit autoriteiten om gehoorzaamheid af te dwingen. En daarnaast ze ook wakker te schudden dat de macht uiteindelijk bij onszelf ligt.

Als mensen massaal zelf het verschil leren tussen goed en kwaad via de natuurlijke wet inplaats van te geloven dat wetten komende vanuit autorteiten per definitie goed zijn en dus ophouden blind autoriteiten te gehoorzamen en orders te volgen dan zal het kwaad wat we in de wereld zien als sneeuw voor de zon verdwijnen. De vrijheid van onszelf en de mensen om ons heen zal hierdoor toenemen. Een interessante visie en buitengewoon helder en argumentair goed in elkaar gezet. Een aanrader voor iedereen omdat het je heel goed laat nadenken over autoriteiten, wetten, cultuur en onze eigen rol daarin. Mensen hebben oneindige waarde aldus Locke en als ze dat leren inzien is er geen autoriteit ter wereld die ze nog weer onder de duim kan krijgen.

Morality doing what is right regardless of what you are told obedience doing what you are told regardless of what is right

The definition of freedom is the infinite value of the human being.
The definition of evil is the destruction of freedom.
Everything that is evil teaches people that they have limited value.

Truth is always simple. All people recognize truth because all people are intelligent beings. It is the nature of evil to create artificially complex ideas. It does this to hide or obfuscate the freedom it destroys. If you remove the complexities and fears from your life you will find a plain and beautiful truth. This truth is the nature of your worth.

To understand freedom is to understand the value of a person. Everything that evil wants is to disguise and destroy your value. All authority is created by evil men to disguise your worth. To understand your own worth is to understand the nature of liberty. The crucial key for understanding our world is to understand the nature of evil. Evil challenges the value of people by denying them the opportunity to make their own choices; by denying them the chance to grow strong in learning and understanding.

While evil seeks to destroy or hide a person’s worth, freedom shows humans their full potential and their full value. With freedom, people have loved, cured disease, removed hunger, eased labor and lived in peace. With freedom, happiness is possible. Freedom is the exact opposite of evil. Everything written in this book is written to destroy the ideas of culture and law. The lesson of this book is simple: nothing on earth is more valuable than you.

The End of All Evil – by Jeremy Locke

Ik vond het zelf een zeer helder en fijn boek om te lezen wat me goed aan het nadenken heeft gezet over een aantal zaken. Ik ben benieuwd wat anderen van het boek vinden.

Aanverwante informatie en artikelen:
-) The End of All Evil by Jeremy Locke (PDF)
-) Luisterboekversie op youtube van The End of All Evil
-) Youtube kanaal Larken Rose
-) The Story of the Tiny Dot
-) The Non Aggression Principle
-) Larken Rose in de rol van een Statist
-) De plantage van koning Willem
-) Als jij koning zou zijn
-) Intensieve menshouderij
-) Josie The Outlaw over zelfeigenaarschap
-) Discussie over Voluntarism vs Authority
-) Lezingenserie over The Natural Law or The Real Law of Attraction door Mark Passio
-) Het einde van al het kwaad, een boek van Jeremy Locke
-) Het meest gevaarlijke (bij)geloof, een boek van Larken Rose
-) In het licht van voortbestaan
-) Bashar, volg je hoogst passie met integriteit en zonder verwachtingen
-) Website www.TragedyandHope.com
-) Website www.WhatOnEarthIsHappening.com
-) De waarheid over ons onderwijssysteem
-) Rule from the Shadow
-) Is de gevestigde media een gecontroleerde papegaaienfabriek?
-) 10 keer falen/verraad van de Nederlandse 1% media
-) Copy-Paste nieuws
-) De strijd over uw verstand
-) De oorlog die je niet ziet op het NOS Journaal
-) 100 jaar mindcontrol experimenten – Human Resources
-) Counter Intelligence – Shining a Light on Black Operations
-) Orwell Rolls in His Grave
-) The Manufacturing of Consent
-) The Liberty Academy
-) The Greatest Truth Never Told (van dezelfde maker als The Liberty Academy)
-) Complotten zijn inherent aan machtsstructuren
-) Wie vormen het internationale private bankenkartel?
-) De oorlog vanuit de Verenigde Staten tegen democratie
-) Bekentenissen van een economische huurmoordenaar
-) Het militair industrieel complex

1780731_10151917238297011_2100448069_n

82 gedachten over “Het einde van al het kwaad”

 1. Zou het niet gewoon zo kunnen zijn dat duizenden jaren van religieuze fokprogramma’s een leger van domme en makkelijk te hersenspoelen mensen op heeft geleverd?
  Ik woon in Brazilië en geloof me (hehehe), er is werkelijk geen dommer en goedgeloviger volk. Het is werkelijk ten hemel schreiend (hehe, weer mooie beeldspraak)!
  Men had en heeft nog steeds enorme gezinnen. De hele blubs gaat met 4 al naar de kerkschool of hoe dat hok achter de coulissn heet, om ook te stoppen met zelf nadenken.
  Ik weet gewoon zeker dat er ooit iemand begon met domme mensen wijs te maken dat ze moeten fokken en gehoorzamen. Het kan gewoon niet anders getuige de hoeveelheid brainpower in landen waar de kerk al generaties geleden eruit werd geflikkerd…
  Landen waar de fokprogramma’s met hun meme’s nog de overhand hebben vind je ook de minste hoeveelheid hoge IQ-tjes. Brazilië bungelt helemaal onderaan de lijst van brainpower waar een aantal noord Europese landen en enkele Aziatische landen als Singapore de lijst aanvoeren.
  Zie dit artikel waar de lijst is gesorteerd op absolute aantallen:
  http://www.businessinsider.com/countries-with-the-most-brainpower-2013-10
  Jongeluy

  1. Ik denk het niet want anders hadden ze zich goed kunnen verdedigen tegen de portugese religieuze imperialisten.
   Nadat we brainpower kregen hebben we de kerk er pas uit geflikkerd.
   We kregen dat dus niet omdat we dat eerst gedaan hadden.
   En die Jeremy Locke is misschien een libertarische of anarchistische idealist.

  2. Ja dat is een beetje een kip of ei probleem natuurlijk, zelf durf ik het niet te zeggen maar Locke lijkt duidelijk te denken dat elk mens van nature intelligent is en zich verder kan ontwikkelen als mensen zouden beseffen dat ze oneindige waarde hebben en oneindige vrijheid verdienen om die waarde verder te ontdekken en uit te bouwen.

   Kerken zijn natuurlijk enorme autoriteiten en daarbij dus enorme beperkers van vrijheid, en daarmee in de definitie van Locke dus brengers van kwaad. Heel Europa heeft ook eeuwen bijna stil gestaan onder de autoriteit van de kerk. In die zin denk ik dat het dus idd is zoals bemoeier het zegt, als je mensen de leugen van de cultuur van de kerk laat zien, krijgen ze hun vrijheid terug en ontwikkelen ze zichzelf verder. Dat hebben we hier in Europa bijvoobeeld ook moeten bevechten maar met succes.

   Locke wil nu echter een stapje verder gaan en mensen laten begrijpen dat alle autoriteiten een negatieve invloed hebben en daarbij wil hij ze laten zien hoe die mechanismen werken. Ik vond het zelf wel botsen met veel zaken wat mij aangeleerd was in mijn jeugd maar argumentair moet ik Locke op heel veel punten toch echt gelijk geven als ik er goed over nadenk.

   1. Ieder mens is toegerust met de benodigde intelligentie om te begrijpen wat en hoe waarheid is. Mensen zijn niet toegerust om de complicaties te begrijpen die het gevolg zijn van misvattingen.

    Maar dat is ook niet nodig. Als de waarheid begrepen wordt, verdwijnen misvattingen vanzelf. En daarmee dus de complicaties die daaruit voortkwamen.


 2. Vrijheid is niet iets dat kan worden nagestreefd. Net zoals vrede niet iets is dat kan worden nagestreefd. Vrijheid is wat vanzelf bestaat als onvrijheid verdwijnt. Net zoals vrede is wat vanzelf bestaat als oorlog verdwijnt.
   
  Vrijheid en vrede zijn geen moeilijk te verwezenlijken, broze, lastig in stand te houden constructies. Het zijn natuurlijke toestanden die vanzelf bestaan als de onnatuurlijke en kunstmatig in stand gehouden constructies van onvrijheid en oorlog niet langer onderhouden worden.

  We kunnen niet vechten voor vrijheid of vrede. Net zomin als we kunnen vechten voor rust. Rust is wat vanzelf IS als we ophouden met bewegen. Vrede is wat vanzelf IS als we ophouden met vechten. Vrijheid is wat vanzelf IS als we ophouden met gehoorzamen. Nog een stapje verder: GOED is wat vanzelf IS als we ophouden met VERKEERD.

   1. Dat is echter wederom misbegrip, the natural law is heel simpel, Het enige wat je niet mag doen is een ander in zijn of haar vrijheid aan te tasten en verder heb je dus alle vrijheid te doen wat je wilt.

    In the natural law lezing komt het ook naar voren. Als mensen open staan voor informatie en zelf kennis selecteren en tot zich nemen dan worden ze heerser over zichzelf en krijg je interne monarchie. Dus dat je jezelf begrijpt en dat brengt een soort rust met zich mee.

    Als mensen echter vanuit angst leven en kennis niet tot zich willen nemen of de verkeerde kennis krijgen en zo onwetend worden dan krijg je interne anarchie namelijk verwarde mensen.

    Die verwarring is volgens die lezing alleen op te lossen door mensen niet langer bang te laten zijn maar weer in liefde en openheid te brengen en mensen zelf verantwoordelijk te maken voor hun leerproces. Je kunt ze hierin helpen door ze kennis aan te bieden maar wat mensen tot zich nemen moet altijd vanuit openheid en vrije wil gebeuren en ze moeten het zelf begrijpen.

    Er is geen ander pad naar interne monarchie.

    En wederom volgens die lezing is als er genoeg mensen zijn die de natural law begrijpen en toepassen en sovereign worden mogelijk om die interne monarchie in mensen naar buiten te reflecteren als externe anarchie waarin mensen dus niet gecontroleerd hoeven te worden door externe partijen omdat iedereen zelf verantwoordelijkheid neemt.

    1. Dus als iedereen het begrijpt wordt niemand egoistisch? En psychopaten moeten dan extra les krijgen?

    2. Misschien moet je gewoon de documentaire en of het boek even bekijken en lezen, dan krijg je namelijk een goed idee van wat deze heren precies vertellen.
      
     Hoe ik het begrijp wil hij mensen gewoon aanleren hoe ze zelf het verschil tussen goed en kwaad kunnen leren zien zodat ze minder manipuleerbaar zijn door psychopaten die een autoriteitspositie weten te vergaren. De hitlers en de rockefellers in de wereld zullen blijven bestaan, hun echte schadelijke invloed komt echter voort uit het feit dat kuddes mensen die denken dat ze goed zijn door wetten van autoriteiten te volgen onbewust dus enorm veel kwaad de wereld in brengen.

     Hij richt zich dus niet op de psychopaat maar op de gewone mens en hij probeert die mensen duidelijk te maken dat autoriteiten blind vertrouwen en braaf die orders volgen totaal onverantwoord is en je ook niet onschuldig maakt als blijkt dat je orders de vrijheid van anderen enorm inperken.

     Op het moment dat een psychopaat dan weer een raar plannetje heeft maar de uitvoering daarvan niet plaatsvind omdat de grote kudde niet langer manipuleerbaar is dan kunnen die psychopaten dus veel minder kwaad doen in de wereld. Hij wijst de vinger dus vooral naar onszelf en zegt dat de gewone man zelfstandig moet leren denken.

     Vooral de man in de 8 uur durende presentatie gaat hier goed op in en hij laat ook een plaatje zien van de plannenmakers en de plannenuitvoerders en vraagt wie meer schuldig is en uiteindelijk zijn dat toch echt de gewone soldaten die de moorden uitvoeren en de bommen werpen aangezien zij de acties verrichten die de werkelijkheid tot stand brengen.

     Een andere documentaire die dit effect ook mooi laat zien is The Lucifer Effect.

     http://www.lucifereffect.com/

     elcome to LuciferEffect.org, official web site of The Lucifer Effect: Understanding How Good People Turn Evil (Random House, 2007). In this book, I summarize more than 30 years of research on factors that can create a “perfect storm” which leads good people to engage in evil actions. This transformation of human character is what I call the “Lucifer Effect,” named after God’s favorite angel, Lucifer, who fell from grace and ultimately became Satan.

     Rather than providing a religious analysis, however, I offer a psychological account of how ordinary people sometimes turn evil and commit unspeakable acts. As part of this account, The Lucifer Effect tells, for the first time, the full story behind the Stanford Prison Experiment, a now-classic study I conducted in 1971. In that study, normal college students were randomly assigned to play the role of guard or inmate for two weeks in a simulated prison, yet the guards quickly became so brutal that the experiment had to be shut down after only six days.

     How and why did this transformation take place, and what does it tell us about recent events such as the Abu Ghraib prisoner abuses in Iraq? Equally important, what does it say about the “nature of human nature,” and what does it suggest about effective ways to prevent such abuses in the future?

      

  1. @Pieter Stuurman
    
   Ik ben het niet eens met je opvatting over vrijheid.  Werkelijke vrijheid is als je niets meer te verliezen hebt.  Dat is een vrijheid die zich in jou of mij kan bevinden en niet afhankelijk is van anderen.  Maar hoe bereik je dan dat je niets meer te verliezen hebt?  Door alle hechting en willing los te laten.  Ook de hechting aan goed of kwaad of het willen bedrijven van goed of kwaad.  Zowel goed als kwaad verdwijnen dan.  Het is dus niet zo dat goed vanzelf verschijnt als kwaad verdwijnt.
    
   Net zoals mooi niet zonder lelijk kan, kan goed niet zonder kwaad bestaan.
   Je zou zelfs kunnen zeggen dat ‘kwaad’  functioneel is.  Net zoals lelijk het mogelijk maakt om mooi te ervaren maakt kwaad het mogelijk om goed te ervaren.

   1. @ Ikzelf,

    Inderdaad kan “goed” niet beleefd worden zonder besef van “verkeerd”. “Verkeerd” heeft dus inderdaad een functie. Mij lijkt het dat we nu inmiddels voldoende “verkeerd” beleefd hebben om het beleven van “goed” mogelijk te maken.

     

    1. Je gaat aan mijn punt voorbij, Pieter.  Jij ventileert nu uit het niets de stelling dat we wel voldoende ‘verkeerd’ hebben beleefd, zonder in te gaan op wat ik naar voren breng.
      
     Nog geheel afgezien dat ook ‘goed’ en ‘kwaad’ geheel en al afhankelijk zijn van perceptionele waarheid.    Uiteraard kan je hier tegen inbrengen dat mensen een innerlijk besef hebben van ‘goed’  en ‘kwaad’ .  En dat is ook zo.  Alleen is vrijwel niemand zich van dat besef bewust.  Dan ben je dus met een hopeloze exercitie bezig.
      
     Want dat besef van goed en kwaad kan alleen voortkomen uit het besef dat zowel goed als kwaad voortkomen uit gehechtheid en willing.  En dan ben ik weer terug bij mijn vorige reactie.
      
     De teneur hier op de draad en ook in jouw posts is dat je zomaar ergens midden in het proces kan gaan beginnen en dat is niet zo.  Netzomin als dat je een huis wilt bouwen en begint bij het dak.

    2. Ik heb het niet over “kwaad” maar over “verkeerd”. “Verkeerd” is een actie die een ongewenst resultaat oplevert. Als je geen botten wil breken dan is het “verkeerd” om van een flatgebouw te springen. Als je vrijheid wil, dan is het “verkeerd” om te gehoorzamen.

     Inderdaad ontbreekt hiervoor bij de meeste mensen het besef en dat is de reden dat de huidige situatie, waarin zo veel “verkeerd” is (mensen willen vrijheid, voorspoed, vrede etc., maar krijgen onvrijheid, schaarste en geweld) blijft voortbestaan.

     Het enige dat eraan te doen is, is proberen dat besef te stimuleren. Dat is wat ik hier doe.

    3. Ik ben het met je eens dat ‘verkeerd’ een beter woord is dan ‘kwaad’.
     Maar dat besef proberen te stimuleren is al weer een willing van jou.  Zo verhinder je het bereik van vrijheid.  Ik laat het hierbij.  Niet omdat we zo fundamenteel van mening verschillen, maar omdat ik het niet eens ben met de ‘aanvliegroute’ die je verkiest.
      

    4. Over vrijheid nog even: niets te verliezen hebben maakt je niet vrij. Het maakt je ongevoelig voor onvrijheid.

     Wanneer er iedere nacht bij je wordt ingebroken en je spullen gestolen worden, dan ben je daarvoor niet meer gevoelig als na een paar inbraken alles verdwenen is. Niets meer over hebben maakt je ongevoelig voor inbraak. Maar dat zegt niets over de (on)rechtmatigheid van inbraak.

     Je redenatie “als je niks hebt, heb je niks te verliezen” zou zelfs moord kunnen rechtvaardigen. Als je dood bent, ben je ongevoelig voor moord.

    5. Inderdaad Ik zelf, ik vind het geen goede situatie dat de meeste mensen dingen doen die ongewenste resultaten opleveren, met al het lijden dat daaruit voortkomt. Ik WIL inderdaad iets bijdragen om dat te veranderen. Dat niet willen (en dus niets doen) kan alleen resulteren is het voortbestaan van de huidige situatie.

    6. Jouw geschrijf op internet verandert niets aan de wereld, Pieter.
     Het enige wat jij kan veranderen is je zelf.  Beseffen dat je uit twee emoties bestaat. (het zijn geen emoties, maar bij gebrek aan beter noem ik ze maar zo)  Jij bestaat uit angst en liefde.  Angst komt uit het denken vandaan, liefde uit het hart.  Angst WIL van alles, liefde kan alleen maar zijn.  Zolang jij dit nog niet ten diepste besef, ben je nog niet in staat jezelf te veranderen.  En hoe kan jij de wereld veranderen als jij nog niet eens in staat bent om jezelf te veranderen?

    7. Inderdaad, het enige dat ik kan veranderen ben ik zelf. Om dat te veranderen moet ik dat willen veranderen. Dat geldt voor iedere verandering. Zonder motief geen verandering.

     Omgekeerd kan ook: een motief zoeken om niets te (hoeven) veranderen. Zoals “mijn acties (en die van anderen) veranderen toch niets”.

 3. Ik vond dit ook nog wel een mooi stukje uit het boek.

  Summary

  Nations lay claim to people based upon where they are born with respect to imaginary geographic lines. The truth is that a nation is simply a group of people with guns who will kill you if you do not obey them. Borders and land masses have nothing to do with your value as a human being. They are created to offer rulers stability as they exercise power over you. “We” is the word commandeered by culture to legitimize the borders and boundaries of law. You are obligated to obey law under penalty of death because you are part of the “we” within an imaginary geographic line. This is not a “we” you have joined by choice. This is not a “we” you can escape. Your ownership of land, your family and your values are not important to “we.” In our world, the only escape from the tyranny of “we” is to substitute one “we” for another; assuming “we” let you. Evil would have you believe that you are a subject of borders. This is a lie.

  After millennia of kings, those who were not royalty but sought power found a way to seize it. Nations allowed evil men to remain in control of culture and law; to have authority. Hitler called his version National Socialism. Vladimir Lenin called his version Communism. Some are called empires, some theocracies and some democracies. All have one thread in common: the supremacy of the state. Under nations, culture teaches that no one is above the law, and because nations are defined geographically, no one can escape the law. Put more concisely, nations teach that you are worth less than the law.

  The definition of evil is the destruction of freedom. If governments were what they pretend by choice, they would not be government, they would be charitable institutions. Since choice is destroyed, freedom is dead and whomever can control the government prevails.

  Governments, by definition, hold a monopoly on violence. Those who seek power over you will not fight your government. Why fight it, when what they wanted to begin with was authority over you? You already have the institution evil men seek. It is natural for evil to seek its place in government. History shows us that every nation ever devised can and will be used as a tool on behalf of evil men. Evil seeks power. This is an immutable truth. The more power you vest in a government, the more evil you will find there

 4. Mensen kunnen alleen misbruik maken van vrijheid als anderen dat toestaan. Als anderen erin trappen en dus aan die misbruikers gehoorzamen. Vrijheid is niets meer dan niet gehoorzamen.

  1. Helemaal mee eens Pieter dat is ook hoe ik het begrijp. Mensen moeten zelf leren wat goed en slecht is, en dat begrip moeten ze baseren op moraliteit en in de ogen van een aantal mensen kunnen ze datmet behulp van The Natural Law. Als ze dat begrijpen kunnen ze zelf het verschil tussen goed en kwaad onderscheiden en kunnen ze ophouden met het blind geloven en gehoorzamen van autoriteiten die doen alsof wetten moraliteit is.

   Wetten zijn volgens locke juist het tegenovergestelde, slavernij was wettelijk wenselijk en toegestaan, joden homos en zigeuners aangeven bij de SS was wettelijk wenselijk en toegestaan, vrouwen en donkere mensen geen stemrecht geven was wettelijk toegestaan. Wetten zijn een culturele leugen die slechte mensen in staat stelt om de grote kudde te veranderen in de moordmachine die Hitler bouwde en de grote kudde die momenteel gewillig toekijkt hoe de VS wereldwijd miljoenen burgerslachtoffers maakt met haar imperialistische agenda.

   Kortom wetten zijn eigenlijk altijd onzin en komen vanuit autoriteiten, lees machthebber om hun positie te handhaven over de grote kudde en deze voor hun gewin in te zetten. Dat ze dat proberen is tot daaraan toe, dat wij er massaal intrappen is eigenlijk onze eigen fout.

   Wetten hebben echter alleen maar macht doordat de grote masse gelooft dat het moraliteit is en zij die wetten gehoorzamen. Op het moment dat de grote kudde de leugen van externe autoriteit en hun wapen van cultuur en dus wetten leert doorzien (en dat kan omdat ze zelf beschikken over de natural law en dus voor zichzelf kunnen nagaan wat goed en slecht is) dan verandert het spel en verliest de autoriteit haar belangrijkste culturele wapen.

   In heb boek geven ze ook aan dat madness letterlijk blind obedience to authority is en ik moet Locke daar groot gelijk in geven.

   Zolang mensen autoriteiten blind gehoorzamen en braaf orders opvolgens zal er volgens dit boek weinig veranderen in de menselijk conditie. Dit boek leert mensen echter door deze wapens van autoriteiten heen te kijken zodat mensen hun eigen vrijheid kunnen terugnemen door het niet langer weg te geven aan externe autoriteiten. Inplaats daarvan beseffen en weten mensen dat ze altijd vrij zijn en vanuit die wetenschap kunnen ze zichzelf verder gaan ontwikkelen.

   Locke pleit eigenlijk voor een soort persoonlijke verlichting/renaissance voor ieder individu. Uiteindelijk denk ik dat dat de mensheid zelf enorm vooruit zal helpen. Het is in mijn ogen een vrij revolutionair boekwerkje dus wat hij heeft geschreven gericht op de persoonlijke evolutie transformatie van het individu. Het wil mensen leren dat zij alleen maar onvrij zijn omdat ze de leugens van autoriteiten geloven. Dit boek ontmateld al de leugens van autoriteit op grondige wijze maar goed vergeet niet dat we vanaf ons vierde jaar braaf getraind worden door het systeem om autoriteit te geloven, te volgen en bevelen uit te voeren. Het botst dan ook hevig met onze standaard programmering. Maar dat maakt het juist zo interessant, het zet echt aan tot goed nadenken en zelfreflectie.

   1. Het is inderdaad een revolutionair boek omdat het beschrevene totaal anders is dan de huidige realteit. Maar niet omdat de waarheid die erin beschreven wordt nieuw is. Die is zo oud als het universum. Het boek legt feilloos bloot dat onze realiteit niet aansluit bij waarheid en dat is op zich weer een prachtige illustratie van het verschil tussen realiteit en waarheid.

 5. @ Bemoeier,

  “Dus als iedereen het begrijpt wordt niemand egoistisch? En psychopaten moeten dan extra les krijgen?”

  Als iedereen het begrijpt, in het onmogelijk dat niet-psychopaten vallen voor de trucs van psychopaten. Ze zullen dan misschien nog wel bestaan, maar kunnen geen kwaad meer doen. Bijles voor psychopaten is dan dus overbodig.

  1. Ja maar psychopaten gebruiken andere psychopaten met wapens om je te intimideren zodat je toch moet doen wat ze willen.
   Die mensen hou je altijd, en daarom is anarchie niet haalbaar denk ik.
   Tenzij die bijles, of schema therapie werkt.
   Het wilde westen was ook zonder autoriteit, maar toch niet zo ideaal denk ik.

   1. Anarchie betekend zonder externe autoriteit, en dat is alleen maar mogelijk als mensen hun eigen autoriteit zijn en om dat te kunnen zijn zullen ze zelf in staat moeten zijn om het verschil tussen goed en kwaad te kennen en dus bekend te zijn met the natural law.

    Het gaat erom dat mensen ge begrijpen wat het verschil is tussen moraliteit en gehoorzaamheid zodat ze gewoon zelf kunnen nadenken over de orders en opdrachten die ze krijgen van autoriteiten. Op het moment dat Hitler beveelt dat alle jehovagetuigen en zigeuners moeten worden verzameld en gedetineerd dan is voor iedereen die the natural law kent direct duidelijk dat dat een imorele daad is. En als ze dat weten weten ze direct dat als ze die order opvolgen zij immorreel bezig zijn en tegen the natural law ingaan, andere mensen hun vrijheid aantasten en dus kwaad in de wereld helpen.

    Als mensen zelf dat verschil kunnen maken en dan niet meewerken dan is het dus niet mogelijk om dat soort rare plannen uit te voeren. De psychopaat verliest elke mogelijkheid tot grootschalige schade op het moment dat de gewone man zelf nadenkt inplaats van braaf orders volgt.

    Wat zowel de man in de lezing laat zien en dit boek is dat mensen die denken dat ze goed zijn omdat ze braaf de wet volgen en orders gehoorzamen ironisch gezien juist voor het meeste kwaad en ellende in de wereld zorgen omdat ze totaal manipuleerbaar zijn door psychopaten in de top omdat ze niet zelf nadenken over wat moraliteit is. In die zin manifesteren zij door hun acties meer kwaad dan de hitlers zelf van deze wereld.

    Dit plaatje vat de kern goed samen.

    http://www.anonymousartofrevolution.com/2012/11/morality-doing-what-is-right-regardless.html

    1. Ja maar ik heb het over criminele bendes die maling hebben aan onze moraliteit omdat dat geen geld in het laatje brengt.
     En ons dan met geweld en intimidatie dwingen te gehoorzamen zoals de maffia.
     Want zonder autoriteit is er ook geen politie meer om die te stoppen.
     De psychopaat verliest dus niet elke mogelijkheid tot grootschalige schade op het moment dat de gewone man zelf nadenkt.
     Wel in z’n eentje, maar niet als ze samenspannen.

    2. @ Bemoeier,

     De criminele bendes waarover je het hebt, bestaan al. Ze hebben maling aan moraliteit. Ze zijn voorzien van alle denkbare zware wapens. Ze worden aangevoerd door bendeleiders en bestuurd door psychopaten achter de schermen. Ze dwingen met geweld en intimidatie gehoorzaamheid af. Ze bestelen en plunderen de bevolking. Ze hebben in de afgelopen 100 jaar meer dan 200 miljoen mensen vermoord.

     Aan de bendes is niet te ontkomen. Jij en ik zijn er verplicht lid van. Die bendes worden “staten” genoemd.

    3. Ja nou, dan is het stoppen met gehoorzamen toch geen optie of oplossing?
     Dan ga je de gevangenis in als deserteur of wanbetaler, en dan ben je nog minder vrij.
     Tenzij je toestemming krijgt om een vrijstaat te stichten hier of daar.
     Of in staat bent om een eiland te maken buiten de territoriale wateren.

    4. Het probleem is, dat we pas iets denken te kunnen doen als we er “toestemming” voor krijgen van het gezag.

     Dat gezag heeft uitsluitend gezag omdat wij eraan gehoorzamen. WIJ geven dat gezag gezag door te gehoorzamen. WIJ geven dat gezag de macht om ons gevangen te nemen. De macht (het vermogen) om ons gevangen te zetten is het gevolg van gehoorzamen. WIJ geven die macht door te gehoorzamen.

     Gehoorzamen is onvrijheid. Vrijheid is doen wat je zelf beslist. Gehoorzamen is doen wat een ander beslist. De enige mogelijkheid om dat om te keren is dus stoppen ons doen en laten te laten bepalen door gehooorzaamheid aan gezag. Dan verdwijnt gezag. En dus ook het vermogen om ons gevangen te zetten.

    5. Ja maar dan moet wel iedereen het doen, anders werkt het niet.
     En daarom moeten psychopaten die niet in de top zitten extra bijles misschien omdat die nog wel blijven gehoorzamen.

    6. Dat hoeft niet iedereen te doen. Macht van het gezag bestaat uitsluitend uit gehoorzaamheid van de ondergeschikten. Hoe minder gehoorzaamheid, hoe minder macht voor het gezag dus. Dat kan prima geleidelijk. Uiteindelijk is er dan geen “top” meer en dus ook geen top waarmee psychopaten schade kunnen veroorzaken.  

    7. Maar ondertussen wordt je dan wel gestraft met boetes, gevangenis of het kwijtraken van je uitkering met behulp van degene die nog wel gehoorzaam zijn.
     En dat laatste kan ik me niet permitteren.

    8. Iedereen kan natuurlijk een reden vinden om gewoon te blijven gehoorzamen. Ik zeg niet dat je moet ongehoorzamen. Dat zou in de huidige situatie niet handig zijn. Maar  minder  gehoorzamen is zeker mogelijk zonder jezelf te beschadigen. 
     De eerste en belangrijkste stap daarin, is niet meer aannemen wat de autoriteit ons voorspiegelt als waarheid. Naarmate meer mensen dit doen, wordt het voor die autoriteit steeds moeilijker om ons mee tekrijgen. Veruit het meeste gedrag wordt niet rechtstreeks afgedwongen met geweld, maar met desinformatie (onwaarheid) die vervolgens voor waarheid wordt aangenomen. Desinformatie die gehoorzaam wordt geloofd. Stoppen met geloven is dus essentieel en dat kan iedereen straffeloos doen.

  1. Het is gemakkelijk Engels en heb nog geen Nederlandse vertaling kunnen vinden.

   Mochten mensen echter een vertaling weten of eentje willen maken graag. Het lijkt me zeer de moeite dit boekje ook in het Nederlands beschikbaar te hebben.

  1. Dat klopt. Maar een mens kan wel  denken dat hij niet vrij is. En dat heeft gevolgen. Het is uitsluitend onze overtuiging dat we moeten gehoorzamen die ons laat gehoorzamen en ons dus onvrij maakt.

   Onvrijheid bestaat uit onvoldoende besef van vrijheid.

 6. Autoriteiten zijn een absolute noodzaak in alleen al bijvoorbeeld de ruimtevaart. Heb vanavond de documentaire “Last flight of the Space Shuttle” bekeken. Zonder volmaakt disciplinaire autoriteiten op kennis gebieden en de juiste leidinggevenden, hadden we nog geen onbemande vuurpijl de ruimte in kunnen schieten. Op het gebied van wetenschap was het totale chaos geworden; hoe had de serieuze natuurkunde van de grond moeten komen zonder autoriteit. Zonder de natuurkundigen, die op hun beurt weer alleen georganiseerd kunnen samenwerken in een georganiseerde maatschappij, die op zijn beurt weer alleen kan functioneren met geldig gekozen autoriteiten, blijven we tegen elkaar ouwehoeren, omdat we het recht hebben om te ouwehoeren. Gelukkig is de werkelijkheid anders. Ouwehoeren blijft mogen, politici en de opposities doen niet anders, de rest weet dat leidinggevenden absoluut onontbeerlijk zijn in groepen verstandelijk variabele talenten, en dus inzichten. 

  1. Dat waag ik te betwijfelen. Wellicht kan je ook spreken van hubs of coördinatoren. Daarmee hou je een vlakke laag zonder autoriteit maar hebben sommige mensen wel een meer abstracte maar evengoed gelijkwaardige functie (qua aanzien, vergoeding e.d.).
   Het woord leidinggevende is meer iets voor apen en andere simpele beesten.
   Tijd voor verdere sociale evolutie…

  2. @ Antares,

   Je hebt het over samenwerken waarbij de taken op basis van kunde zijn verdeeld. Iedereen draagt het zijne bij en iedereen wordt beloond voor zijn inspanning. Dat is uiteraard prima.

   Maar dat is iets heel anders dan waar Locke het in zijn boek over heeft. De kwaadaardige autoriteit waar hij het over heeft draagt niet bij, maar dwingt anderen desondanks te gehoorzamen en een (een deel van) de opbrengst van van arbeid af te dragen. Het gaat hier dus om autoriteit op basis van hiërarchische (machts)positie en niet op basis van kennis of kunde die bijdraagt aan de samenleving. Het gaat om parasiteren op die samenleving. Locke beschrijft hoe dat in zijn werk gaat en dat is inderdaad precies zoals het is.

   1. Pieter,
    In Brazilië staat een middelgroot bedrijf waar de werknemers de baas zijn.
    Jammer dat ik de naam ben vergeten maar dat is vast na te zoeken.
    De leidingsgevenden komen uit de eigen gelederen en kunnen ook door de werknemers naar huis gestuurd worden. Winst wordt verdeeld onder de werknemers.
    Het schijnt zo goed te werken dan men van buiten Brazilië komt kijken naar de opzet.
    Dit is dus heel wat anders dan feodaalstelsel 2.0 anno 20ste eeuw…

   2. @Pieter.

     

    Aan het probleem van de nu nog hiërarchisch onterecht verkregen beloning uit arbeid van anderen, wordt juist zo hard gewerkt. Dat kan echter niet in één keer, het kost gewoon tijd. Iedereen ziet en zag dat probleem van oudsher al bestaan, het is hét gevolg van geconcentreerd materieel bezit, van aandeelhouders, gemanipuleerde regeringen, en individuen. Een akelig bloedig voorbeeld van de gevolgen vinden we momenteel terug in Kiev. Dat soort revolutionaire verschijnselen moeten we hier niet hebben, en dat willen onze dik nekken zelf ook niet. Mensen worden steeds mondiger door kennis, wat het gevolg is van vrije toegang tot o.a. het internet. Verkregen inzicht in onrecht moet zorgvuldig democratisch begeleid worden, niet overgelaten aan rechts georiënteerde, geweld propagerende groepen. De voor het overgrote deel vreedzaam protesterende massa wordt daar anders in meegesleept, zoals je ziet. Het gebeuren daar en elders heeft politieke gevolgen, die door werken in democratieën wereldwijd. Anarchisten zitten daar als eerste natuurlijk bovenop. Gedreven door haat, doen zij hun uiterste best om het gewone volk op de been te krijgen. Krijgen ze voldoende massa’s op één front, dan wordt steevast geweld door hun beperkte aanhang gebruikt. Geweld waarin de menigte dan vanzelf volgt, als gevolg van tegenacties door een lokaal justitieel apparaat, of leger. Het is die vicieuze cirkel die wereldwijd absoluut doorbroken moet worden, want van geweld komt geweld.   

    1. @ Antares,

     Anarchie is wat overblijft als dwang verdwenen is. Zoals vrijheid is wat overblijft als gehoorzaamheid verdwenen is. Een werkelijke anarchist zal ooit iemand dwingen en al helemaal niet onder bedreiging van geweld. Dat is nu juist waar anarchisme vanaf wil.

     Voor anarchie (letterlijk: zonder heerser) hoeft helemaal niets gedaan te worden. Alleen stoppen met gehoorzamen aan externe autoriteit. Die autoriteit is dan vanzelf geen autoriteit meer omdat het bestaan ervan gevormd wordt door de gehoorzamers aan die autoriteit.

     Mensen die geweld gebruiken (buiten de bestaande autoriteit) worden anarchisten genoemd door die autoriteit. Maar dat zijn ze niet. Ze worden zo genoemd om anderen bang te maken voor “anarchisten”.

     Ze doen dat omdat anarchie de enige werkelijke bedreiging is voor autoriteit. Anarchie kan zonder slag of stoot werkelijkheid worden (nogmaals: het enige dat nodig is, is stoppen met gehoorzamen) en kan dus niet bestreden worden. Daarom probeert men anarchie te koppelen aan geweld zodat mensen er een vals beeld van krijgen en er bang voor zijn. Zoals met alle boodschappen van autoriteit, is ook die boodschap het omgekeerde van waarheid.

    2. Ik krijg het idee dat Antares reageert zonder de inhoud daadwerkelijk te hebben bekeken. Het boek gaat namelijk heel duidelijk op deze zaken in en legt al de zaken die Antares aandraagt  heel duidelijk uit. Het is een buitengewoon controversieel boek omdat het met heel veel dingen botst die ons is aangeleerd vanuit verschillende autoriteiten. Juist daarom is het belangrijk het hele boekje eerst even rustig door te lezen, wat hij schrijft rustig in overweging te nemen en dan te kijken of het iets is wat je mee wilt nemen of niet.

     Dus ik zou zeggen Antares doe aub eerst je huiswerk even. En als je dan je persoonlijke reflectie op die inhoud wilt geven en waar jij er anders over denkt dan ben ik daar zeer benieuwd naar maar het wordt zo een beetje een onzinnig gesprek aangezien Antares helemaal niet de basiskennis tot zich heeft genomen en dus is er geen grond om een inhoudelijke discussie te kunnen voeren.

     Locke legt namelijk uitegebreid uit wat autoriteiten wel en niet zijn en wat anarchie wel en niet is en waarom het patroon van tyrannie nu juist vaak anarchie bestempeld als externe vijand.

     Dit staat op pagina 21 en 22 in het boek en gaat hier direct op in.

     Enemies

     In order to offer people an escape from violence, new authorities teach people that obedience will end war. The design of authority is obedience. Authorities condition people to obedience by promising to protect them from dangerous enemies. Theocracies have used the enemy of blasphemy. The Nazis used the Jews. Communists used the rich. Many, many enemies have been created; but by far the most common is anarchy.

     Protection

     In order to engineer a culture and pervert the free thinking of men, evil must create an enemy. It is not important to tyrants who the enemy is. Tyrants offer protection from these enemies in exchange for obedience. Take careful note that they offer protection, but obedience is mandatory. Whether or not you wish to have the authority over you, you will obey or they will revert to violence. The enemies are only created to ease the burden of obedience from the minds of people. Cultural enemies are an illusion.

     Benjamin Franklin taught that those who give up liberty to gain security will soon have neither. This is not an idle observation. The pattern of tyranny clearly shows that the entire purpose of presenting you with the need for security is to convince you to yield your liberty. That is everything authority wants.

     The demand for security is raised by those who seek power over you. This is how they create enemies. Make no mistake, it isn’t the enemy that tyrants are after. They are after you.

     The illusion of cultural enemies is designed to restrict the thinking of people. It is designed to convince people that the real enemy is not the evil that rules over them, but some imaginary demon that would do them harm. This is the lie of tyranny. It requires your obedience in order to save you. Tyranny is disguised as culture and law.

     Het idee dat anarchie een vijand is is een totale illusie, opzettelijk geschapen door een autoriteit die zegt dat zij nodig zijn om mensen te beschermen tegen die door hunzelf opgezette en verzonnen vijand. De man in de 8 uur video over Natural Law gaat hier ook prachtig op in. Pieter legt dat hier ook al helder uit, kan daar niet veel aan toevoegen.

    3. @Douwe.

      

     Inderdaad, Locke heeft mijn interesse niet, ik denk zelf. Daar hoef ik geen huiswerk voor te maken, dat is mijn huiswerk. Van alle praktisch inhoudelijk, toepasbare kennis als individu ben je zelf de basis, kwestie van instelling en keuzes. Wetenschap is mijn keuze omdat ze reëel uitvoerbaar is, filosofie is geen wetenschap, maar eist volgers in denkwijzen. Een volger ben ik nooit geweest, ik oordeel zelf. Iemand die mij probeert te vertellen wat ik zelf al weet, kan geen huiswerk voor mij zijn.  

    4. Op zich is het prima dat je je niet interesseert voor aangeboden kennis en dus de keuze maakt om ignorant te blijven. Wat mij persoonlijk dan verbaasd is waarom je dan wel je oordeel over de schijver klaar hebt zonder dat je je daadwerkelijk bekend hebt gemaakt met zijn ideeen en hier meermalen een poging tot inhoudelijk reageren doet maar die plank meermalen misslaat omdat je duidelijk laat zien dat je niet weet wat de ideeen zijn van de schrijver zelf. Voor mensen die wel bekend zijn met de inhoud is dat wat vervreemdend omdat je meermalen met punten komt die gewoon letterlijk stapje voor stapje in het boek behandelt worden.

     In mijn idee is zelf nadenken je bekend maken met een ander zijn of haar standpunten en die in overweging nemen en dan zelf bekijken wat je daarmee doet. Je kunt de aanbieder van de kennis hierin volgen of het juist enorm oneens zijn met die persoon en alles daar tussenin. Dat is zelf nadenken.

     Inhoud negeren is iets heel anders. Dat is een bewuste keuze om onwetend te blijven. Je kunt in mijn ervaring niet zelf nadenken over inhoud waar je niet bekend mee bent.

    5. @ Douwe.  Kennis is onveranderlijk Douwe, gedachten zijn dat nooit. De hele titel, “Het einde van al het kwaad” vind ik zelf volkomen ignorant en suggestief. Het is een utopische, idealistische gedachtengang, (uitgangspunt) dat dat überhaupt mogelijk is, anders dan door het kwade, en daarmee tegelijkertijd het goede te vernietigen. Het werken aan een gezamenlijk te bereiken betere toekomst, moet niet beïnvloed kunnen worden door de stromingen en de werken van filosofen. Daar ga ik dwars tegenin, want dat gaat bewezen geheid fout. Elke verandering op die basis in het verleden leert ons dat. Alle rottigheid, oorlogen, onlusten, wreedheden, ze zijn allemaal ontstaan door juist idealistische denkers, die dachten het goed te hebben, en hun aanhang. Op het moment dat mensen geloven dat zo iemand het bij het juiste eind heeft, ontstaat er ook zo weer een nieuwe stroming die zijn doel wil bereiken, dit altijd ten kostte van de altijd aanwezige andere, afwijkende stromingen. Zoiets kan geen vrijheid bewerkstelligen, de mening van de één is dan altijd de onvrijheid van de ander.     

    6. Ieder idealisme heeft geresulteerd in ellende. Dat klopt. Dat komt inderdaad omdat mensen erin geloofden. Geloven is de bron van alle misvattingen. De enige mogelijkheid om daar verandering in te brengen is stoppen met geloven, en te beginnen met weten.

     Eén van de belangrijkste zaken om te weten, is dat al die ideologieën de bedoeling hadden een werkbare (geaccepteerde – geloofwaardige) hiërarchische structuur over de samenleving te leggen. Het was niet de vorm van die structuur die de ellende opleverde, maar de hiërarchie zelf.  Het element hiërarchie was in alle ideologieën aanwezig en daarom brachten ze allemaal ellende.

     Dat is wat het boek zegt. Het is geen ideologisch boek. Het duidt de misvatting. Als je het niet leest, dan weet je dat niet. Dan kun je niet weten dat het juist niet om een ideologie gaat, maar om het belichten van een misvatting. De misvatting die in alle ideologieën aanwezig was, en die dus in alle gevallen ellende opleverde.

     Uitsluitend omdat jij niet weet wat er in het boek staat, kun jij geloven dat het om een ideologie gaat. Geloven kan alleen bestaan in onwetendheid. Geloven is de bron van alle misvattingen. En dus ook deze.

    7. Het einde van alle kwaad valt niet te bewerkstelligen, ook niet door de misvattingen te duiden die iedereen kan zien, gelovend wetende, of niet. Dit tenzij de wetenschap (en dat gebeurt) ons de hulpmiddelen verschaft, die die negatieve eigenschappen welke van nature in ons aanwezig zijn, gunstig compenseren kan. Het echte weten is voorbehouden aan de exacte wetenschap, niet aan mensen die kritisch denken te weten, en daarom niet geloven in het nut van de bestaande hiërarchische systemen. Kijk naar de toestanden in het Irak van nu. Zonder een hele foute krachtig hiërarchische structuur, kan daar helemaal niemand van enige vrijheid en vrede genieten. Het maakt daar niet uit of je ongehoorzaam bent aan welke autoriteit dan ook, je wordt ter plaatse dan met zekerheid om zeep geholpen door de andere partijen. Symptomatische duidingen maken nog geen oplossingen. Er is zelfs geen enkele oplossing mogelijk, zonder de technisch wetenschappelijk toegepaste methoden van de toekomst. Daar zie ik Locke niet in meegaan, of wil jij die hem wel gelezen hebt, beweren dat dat wel zo is?

    8. Locke wijdt een groot deel van zijn boek aan technologie en wat dit voor goede dingen kan brengen (en al gebracht heeft). Het boek geeft ook geen symptomatische duidingen. Het belicht een principiële misvatting. Een misvatting die grote problemen veroorzaakt. Om een probleem op te kunnen lossen, moet je de oorzaak wegnemen. Dat kan alleen als je die oorzaak kent. Dat is wat er in het boek staat.

     Maar nogmaals: als jij het niet gelezen hebt, dan kun je dat niet weten. Dan kun je alleen geloven wat er al of niet in het boek staat. Geloven is de bron van alle misvattingen. En dus ook deze.

    9. Problemen zijn er om opgelost te worden, dat is ook altijd mijn werk geweest, en het werd zeer gewaardeerd. De oorzaken van problemen opsporen, gaat altijd vooraf aan het wegnemen. Wat heb ik er aan in zijn boek te moeten lezen wat ik al wist, niets dus. Ik kom zijn werk vanzelf een keer tegen in de kringloopwinkel. Waarmee ik dan voorkom dat mijn geld in zijn kas terechtkomt. Tenslotte heeft nog niemand van jullie promotors een duidelijk beschreven, realistische strekking of uitwerking van z’n werk weergegeven, alleen enthousiasme steekt mij niet aan. Wat is concreet de oorzaak?

    10. @ Antares

     Als jij ervoor kiest om bewust onwetend te blijven is dat prima, maar dat is jouw keuze en dus jouw verantwoordelijkheid.

     Verder is het boek hier als gratis pdf aangeboden en daarnaast als gratis voorgelezen youtube filmpje. Je hebt een computer dus je hebt toegang tot de kennis. Je bent dus niet langer nescient (onwetend omdat je geen toegang hebt gehad tot de informatie) maar bewust ignorant (onwetend omdat je kiest informatie niet tot je te nemen terwijl je er toegang toe hebt). Kiezen om ignorant te zijn is het tegenovergestelde van kennis tot je nemen en daar zelf over nadenken en eventueel reflecteren. 

     Het enige wat ik kan is mensen informatie aanreiken meer niet. Als mensen dat tot zich willen nemen en daarover willen nadenken prima, Als mensen het willen negeren is dat ook prima.

     Het enige wat ik niet begrijp is dat er mensen zijn die bewust informatie negeren maar vervolgens dan wel allemaal zaken roepen daarover en over de schrijver zonder dat ze bekend zijn met de daadwerkelijke inhoud.

     Voor mij diskwalificeer je jezelf daarmee als interessante discussiepartner en ook als zinnige discussiepartner want je opereert niet op de basis van kennis maar op basis van jouw geloven over iets waar je geen kennis van hebt genomen.

     Nogmaals dat is prima en dat recht heb je, maar ik begrijp zelf niet wat je daar zelf mee denkt op te schieten.

    11. Vanuit Byron Katie weet ik dat alle mensen zo goed mogelijk hun best doen en dat waardeer ik in alle mensen.

     Maar in alle eerlijkheid hecht ikzelf niet echt aan reacties zolang die duidelijk niet op enige inhoud van het aangedragen artikel en wel op bewust gekozen onwetendheid daarover zijn gebaseerd.

     Mijn ervaring is dat ik meer leer van mensen die actief kennis tot zich nemen en daarover zelf nadenken dan mensen die bewust kennis negeren.

     Persoonlijk prefereer ik dat mensen inhoudelijk reageren of als een onderwerp ze niet boeit of ze niet hun huiswerk willen doen dan gewoon niet reageren. In die zin verwijt ik jou bij dit topic intellectuele luiheid. Of zoals ik het eerder zei, je hebt je huiswerk niet gedaan.

     Mensen die wel reageren en in die reacties de plank duidelijk misslaan voor mensen die de inhoud kennen en onderwijl toegeven dat ze niets van de daadwerkelijke inhoud hebben bekeken zijn in mijn ogen raar bezig en het is me een raadsel wat ze motiveert. Ik snap niet wat ze er zelf mee denken op te schieten en ik snap al helemaal niet wat ze met zo een houding denken te kunnen bijdragen aan een constructieve inhoudsvolle discussie.

     Ik begrijp eerlijk gezegd ook helemaal niet wat je met je vraag wilt, of wat je daarmee bedoelt.

     Gaat je vraag over de inhoud van het artikel? Zo ja kun je hem dan specificeren?
     Zo nee dan is het offtopic en zie ik het nut er niet van in om het te beantwoorden.

     Ik vond dit ook nog wel een mooi stukje van Locke op pagina 12 om nog enige inhoud erin te stoppen:

     Who you are

     As a human being, you are very special. You are unlike the minerals, the plants or the animals of earth. Nothing commands the abilities of intelligence like you. Nothing else has such complete and total ambition to satisfy dreams. Nothing else has the desire or the thirst for knowledge that you possess. You are a human being. There is no limit to your nature. There is no end to your capacity for understanding or for happiness.

     As a human being, your life is not subject to any will except your own. You require no permission, favor or license to learn and grow. Anything that you desire can be yours. People naturally seek happiness in their lives, and the most common and deepest desire is for the love and strength of their families. Everything you do enhances security, peace and prosperity for yourself and those you love. Your ability to create these things from the desires of your heart is properly defined as faith. With faith you will find joy in every walk of your life.
     En dit stukje is ook mooi van pagina 56:

     Rights

     There is no such thing as a right. All people are inherently free.

     The idea of right was created by men who sought to free people from some of the burdens of government, but who still believed that governments were supreme over men. The problem with rights, is that they offer certain delineated permissions, granted to men by government. After these, government can still dispose of you as it pleases. Even in measures of restriction, this still teaches people that they have less value than law.

     The truth is that you are free, and there is no authority that has any claim upon you, ever. You are, by your nature, already free. This is the value of a human being.

     Ik vind dat Locke wel een mooi mensbeeld heeft. En dat is een reden te meer om het boekje eens rustig door te lezen, de inhoud tot je door te laten dringen en er dan eens rustig over te reflecteren en over na te denken. Als je het dan volledig met hem oneens bent lijkt me dat prima maar dan heb je in ieder geval weer wat over jezelf geleerd en hoe jezelf over de wereld denkt en waarom.

     Mijn ervaring is dat mensen die informatie op voorhand negeren bang zijn en in angst zitten. De stap voor onwetendheid is namelijk ook angst zoals in deze lezingenserie naar voren komt.
     https://www.visionair.nl/ideeen/mensheid/natural-law-presentatie-van-8-uur/
     De stap voor onwetendheid is angst, de stap na onwetenheid is verwarring.

     De tegenpolen, zijn liefde, kennis en soevereigniteit. Dit boekje en de lezingenserie zijn in mijn opinie prachtige instrumenten om van kennis naar soevereigniteit te groeien. Maar zolang een mens niet in staat is vanuit liefde te reageren en dit vanuit angst doet en zolang mensen niet vanuit kennis maar vanuit onwetendheid handelen is soevereign worden onmogelijk aldus de theorie.

     Als mensen zelf soevereign zijn begrijpen ze dat ze ook andere mensen kunnen vertrouwen en dan vervalt bij hun de wens voor externe controle en kun je dus een externe anarchie manisfesteren. Mensen die verward zijn over zichzelf zullen een ander niet kunnen vertrouwen omdat ze zichzelf niet eens kunnen vertrouwen en zullen dus eisen dat er externe controle is.

     Ik begrijp dat mensen de volledige vrijheid hebben om te kiezen voor angst, onwetendheid en verwarring en als dat hun highest excitement is moeten ze dat ook lekker blijven doen.

     Persoonlijk prefereer ik echter het andere pad van liefde, kennis en soevereigniteit en mochten mensen daar interesse in hebben dan raad ik ze aan het boekje van Jeremy Locke te lezen en de 8 uur durende lezingenserie te bekijken.

    12. Ik vind je een uitstekende advocaat van jezelf, moet ik eerlijk toegeven. En wat is nou concreet de oorzaak die Locke dan aangeeft?

    13. Lees het en je weet het. Het is gratis, in zeer begrijpelijk Engels geschreven en het is maar 98 pagina’s.

    14. Ik werk met een Windows 32 processor, XP, en een mini geheugen van minder dan 500 mb. Het downloden van pdf bestanden geeft enorme problemen, en filmpjes in HD kwaliteit haperen, of werken helemaal niet. In de wao lopen met een schuld bij de banken van meer dan 7000 euro, betekent dat ik niet anders kan dan al mijn uitgaven zwaar te controleren, anders kom ik in de schuldsanering. De afgelopen zes jaar is het mij gelukt daar uit te blijven, en ik ga er beslist geen verandering in brengen. Mijn verhaal kan bevestigd worden door Germen en Tui. En nou verder niet om de hamvraag heendraaien, wat de teneur hier ook al is, zoals ik zelf in zijn reactie op 22 februari om 11:35 al aangaf. “Wat is nou concreet de oorzaak die Locke aangeeft” en welke oplossingen biedt hij? Volgens mij kunnen jullie dat niet, of zijn zijn argumenten zijn te vaag. Doen jij of Douwe dat niet, is het einde discussie voor mij, en kun je de boel hier gevoeglijk vol kladden met kleinerende taal aan mijn adres, waarmee je dan wel jezelf voor gek zet.

    15. Wat is nou concreet de oorzaak? Wat bedoel je hiermee, de oorzaak van wat? En welke oplossingen biedt hij? Wederom wat bedoel je hiermee? Voor wat zou hij oplossingen moeten bieden in je opinie?

     Het is mij totaal onduidelijk wat je vraagt.

     Een pdf bestand kun je gewoon online lezen, het is superklein 313 kb, 98 paginas tekst dus dat vergt amper computer kracht. De youtube film kun je in de laagste kwalititeit bekijken en anders kun je altijd nog naar de lokale bibiotheek.

     Je kunt een paard naar het water leiden maar niet forceren om het te drinken en daar heb ik ook geen behoefte gaan. Jij bent verantwoordelijk voor je eigen leerproces of als je bewust kiest om kennis te negeren dan ben je daar zelf verantwoordelijk voor. En nogmaals dat is mij allemaal prima, ik snap alleen niet wat je denkt te bereiken met reageren hier en allerlei oordelen te geven over een persoon en zijn werk waarmee je je helemaal niet bekend hebt gemaakt en hebt gekozen om bewust onwetend over te zijn. Voor mij is dat volkomen onlogisch gedrag en ik snap gewoon niet wat je daarzelf mee denkt op te schieten.

     Op de laatste pagina van het boek staat het volgende.

     This book teaches just one lesson:
     You have infinite worth.

    16. Vervelend voor je dat je zo in de problemen zit. Maar je zei dat je erg goed bent in oplossen van problemen en daarvoor gewaardeerd wordt. Dan kom je hier vast ook wel uit.

     En dan kun je het boek op je gemak lezen. En dan zul je weten wat Locke beschrijft. Ik ben niet verantwoordelijk voor jouw persoonlijke of financiële problemen (hoe vervelend ze ook zijn) dus ik ga het niet voor je voorkauwen.

     Uiteraard wil ik er, nadat je het hebt gelezen, graag met je over praten.

    17. Ik vind de omstandigheden waarin ik verkeer helemaal niet zo vervelend, omdat het mij nu verhinderd om anderen voortaan uit hun problemen te halen ten kostte van mij zelf. Daar is het tenslotte allemaal mee begonnen, en 6 jaar geleden mee geëindigd. Mij hindert het gebrek aan middelen niet gelukkig te zijn. Toen ik eerder het citaat analyseerde, dat Douwe heeft gepubliceerd uit het boek dat Locke schreef, dan komt daaruit niets nieuws dat ik zelf nog niet wist, en heel soms praktiseer. Alleen zou ik de goeroe daarover niet uithangen, het lijkt wel een wrokkig gefrustreerd kind en een anarchist. 

  3. @Douwe.

    

   Welke volgens hem wezenlijk, oorzakelijke verbanden legt Locke in de problematiek,  die we ervaren als evil in de maatschappij, volgens hem, en welke probleem oplossingen biedt hij daarvoor aan. Ik maak dat gewoon niet op uit zijn beschrijving volgens de citaten die jij aanbiedt. Ik beschouw de diverse ontwikkelings fases van intelligente soorten niet als evil, dat hoort er gewoon bij, we zijn ons als soort aan het ontwikkelen. En dan de les die hij ons leert; we hebben oneindige waarde. Daar ben ik het al helemaal niet mee eens. Al hou ik met heel mijn hart van de mensheid, en zeker de weinige familie die ik nog over, we zijn gewoon denkende stof in een ontwikkelingsstadium. 

   1. P.S. Nee, ik kan de bestanden niet downloaden, zelfs hier reageren kost vaak vijf tot tien minuten. Er heeft iemand van buitenaf gekloot met de software, mijn enige optie is de maand mei, dan krijg ik mijn vakantiegeld. Verder wil ik niet dat je mijn kritiek beschouwd als persoonlijke aanvallen, want die indruk heb ik. Ik neem gewoon geen blad voor de mond, en blijf mijzelf.  

    1. If you want something you find a solution, if you dont you will find an excuse. Als jij niet voor mei in staat bent om een openbaar toegangelijk pdf file van 313 kb te bekijken of de video van youtube die in lage kwaliteit te bekijken is te zien, dan lijkt me dat in strijd met je eerdere bewering dat je goed bent in het zoeken naar oplossingen…

     Het enige punt wat ik probeer te maken Antares is dat je reageert op iets zonder dat je weet waar het over gaat. Je geeft meningen over een schrijver en een boek wat je niet hebt gelezen. Je begint te reageren onder een artikel terwijl je niet bekend bent met de inhoud. Dat is onlogisch, irrationeel en anti intelectueel gedrag wat je tentoonspreid. Ik snap niet wat je er zelf mee denkt op te schieten en ik ervaar het als uitermate verstorend aangezien er ook mensen zijn die wel over de inhoud met elkaar willen praten.

     Al je reacties gaan over jouw geloven over wat in het boek zou staan maar totaal de plank misslaat met de daadwerkelijke inhoud en dat is voor de mensen die het boek wel gelezen hebben buitengewoon vervreemdend. Als je de energie die je nu hebt gestoken en steekt in het geven van offtopic reacties die de plank misslaan en inplaats daarvan steekt in het bekijken van de daadwerkelijke inhoud dan kunnen we daarna gaan praten over wat je van de daadwerkelijke inhoud vond en op welke punten je het met Jeremy Locke eens bent en op welke punten je denkt dat hij inhoudelijk de plank misslaat.

     Hier nog een losse pagina dan :D

     Crushing the human spirit

     While arbitrary culture is found amongst adults everywhere on earth, it is most easily viewed amongst children. Culture creates ideas of style compulsion, body image compulsion and action compulsion. To prefer pink over blue is a personal preference. To wear blue because you fear wearing pink is the destruction brought by arbitrary culture. 

     Cultures limit the choices available to people by creating arbitrary rules for your life, and enforcing them with peer pressure. Crushing the spirit of people allows culture to gain their obedience.

     When people fear standing tall because they believe they are not sufficiently attractive, wealthy or educated, culture is crushing their spirit by teaching them that they have limited worth. People who do not know their own value are easy to control.

     The pressures applied amongst children are a paradigm of the culture of more powerful evil. Those children who are the most adept at understanding how to conform to cultural norms and apply the strictest enforcement against everyone else are the ones who gain social power. This is a type and a shadow of the culture of nations and kings.

     A model citizen of culture is one who patterns themselves precisely to the ideals of culture. In premise, this means style, speech, education and economics. In reality, this means obedience. Culture teaches people to idolize the perfect citizen.

     It does so because it desires your obedience as well. These people are rewarded by society for being easily molded by culture. The powers of authority and compulsion in all walks of life will always reward the model citizens with tokens of nobility and will always punish those who fail to meet the standards of servitude with humiliation and ridicule. Such is the creation of a culture. Such is the making of slaves. 

     This breakdown of the human spirit eventually forces everyone to conform. Very few will even think of fighting the power structure, almost everyone accepts authority

 7. Leuk dat je dat aanhaalt Moerstaal. Ik heb dat inderdaad ook gezien. Leidinggeven, of liever gezegd coördineren is gewoon een vaardigheid. Eén van de taken die samen een resultaat opleveren. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat een leidinggevende taak een hogere positie zou moeten opleveren. Ook geen hogere beloning.

  De verdeelde ‘winst’ is in dit Braziliaanse voorbeeld eigenlijk geen winst, maar vergoeding voor arbeid, bepaald door de opbrengst daarvan. Winst is (in hiërarchisch ingerichte bedrijven) geld waarvoor geen arbeid verricht is (winst wordt berekend na aftrek van alle arbeidskosten).

  1. Ik heb die documentaire ook gezien, mooi systeem. Het kan alleen niet plotseling overal ingevoerd worden. De mentaliteit onder initiatiefnemers (ondernemers) in bedrijfsculturen heeft een cultuuromslag nodig.

 8. When there is freedom to move and shop for jurisdictions, you will find that people move to freer societies, not stricter ones. Moreover, elements of evil will gravitate to more restricted societies because they are easier to exert control over. This is the final chapter for evil. Technology, communications and wisdom free people to evade authority, and they will do so with ever increasing effectiveness. This is the completion of the pattern of liberty.

  This is where evil ends

  1. IK zie vooral dat mensen emigreren naar jurisdicties waar er meer welvaart is. Vaak, maar niet altijd, is daar meer vrijheid. Zo is Saoedi-Arabië een populaire migratiebestemming omdat er veel goedbetaald werk is, terwijl de wetten tot de meest draconische ter wereld behoren.

 9. Ons brein en de automatische piloot, dat is een artikel op Nujij.
  En dat is misschien ook nog een probleem, maar misschien wordt dat ook ontkracht in het boek van Locke.
  Lees het maar even.

 10. Misschien was dat jou automatische piloot? Waarschijnlijk doen we veel automatisch.Zo ga je naar je werk of op reis en gaat er vanuit dat je heel thuis komt.Helaas is dit niet altijd zo maar als je naar het verkeer kijkt is dat een wonder. Dan zijn er nog problemen die niet zomaar automatisch op te lossen zijn. Als ik dat goed heb, dan is dit wat wetenschap doet: onderzoek. En dan zijn er nog problemen die waarschijnlijk nooit op te lossen zijn.

  1. Volgens Joshua Greene  zijn onze morele instincten beperkt, mensen moeten daarom worden bewogen keuzes te maken die tegen hun eigen opvattingen ingaan.
   Misschien staat er iets in dat artikel waar Locke geen rekening mee heeft gehouden.
   En misschien krijg ik geen gelijk van iemand die er meer van weet.

 11. Locke noemt de verzameling gangbare opvattingen “cultuur”. Hij zegt niet dat het nodig is om mensen te dwingen tegen die opvattingen in te gaan. Hij toont aan dat veel van die opvattingen niet valide zijn, op onwaarheid berusten, en onbevredigende resultaten opleveren in relatie tot wat mensen willen (voorspoed, vrede en vrijheid).

  Om tot een verandering (verbetering) te komen, moeten de opvattingen dus veranderen. Dat kan alleen door aan te tonen dat de huidige opvattingen niet correct zijn. Zodra mensen dat inzien, en hun opvattingen corrigeren, hoeven ze niet gedwongen te worden om tegen hun opvattingen in te gaan, maar zijn hun opvattingen in lijn met hun intenties: voorspoed, vrede en vrijheid.

 12. Opvattingen zijn bepalend voor wat mensen beslissen te doen. Andere opvattingen leiden tot andere beslissingen en dus tot ander doen. Mensen veranderen dus inderdaad niet. Hun doen wel. Met dat doen, richten wij (alle mensen) de wereld in. Ander doen leidt tot een andere inrichting van die wereld.

 13. The Effect of the Myth on Freedom Advocates 

  “Government” itself does no harm, because it is a fictional entity. But the belief in “government” – the notion that some people actually have the moral right to rule over others – has caused immeasurable pain and suffering, injustice and oppression, enslavement and death. The fundamental problem does not reside in any set of buildings, or any group of politicians, or any gang of soldiers or enforcers, The fundamental problem is not an organization that can be voted out, or overthrown, or “reformed.” The fundamental problem is the belief itself – the delusion, superstition and myth of “authority” – which resides in the minds of several billion human beings, including those who have suffered the most because of that belief. Ironically, the belief in “authority” dramatically affects the perception and actions even of those who are actively fighting against a particular regime. The superstition drastically alters and limits the ways in which dissenters “fight” oppression, and renders nearly all of their efforts impotent:. Furthermore, on the rare occasion that a particular tyrant is toppled, one form of oppression is almost always replaced by another – often one that is even worse than the prior one.

 14. Violence

  Your physical body allows you to exercise principles over every aspect of reality. With it, you have the tools necessary to interact with the physical world. Physicality greatly enables you; it is a gift of pure freedom.

  People obey authority when they are subjected to violence. Violence threatens your physical body. It threatens your interaction with the physical world. People who are subjected to violence are compelled to obey because they want to protect the freedom that their bodies bring to them. Pain and mutilation limit your ability to interact with your world. Death destroys your freedom completely.

  The lie of tyranny is that you will maintain the freedom of life by obeying authority. The choices it offers you are a lifetime of obedience or death. Evil is the master of deceit. The objective of evil is not violence, but obedience.

  The purpose of violence is to compel obedience. Its design is the destruction of freedom. Whether submitting to authority and obeying, or allowing it to destroy you physically, you will have lost your freedom. The only way to maintain freedom is to fight tyranny at all times and at all costs.

Laat een reactie achter