Voor dit protserige hotel moest een groot deel van de oude binnenstad van Mekka wijken. Nu de olie opraakt is de pelgrimsbusiness voor het regime in Saoedi Arabië steeds meer van levensbelang.

Is de sharia de oplossing voor onze problemen?

De meningen over de sharia, de islamitische wet, zijn verdeeld. Volgens veel islamieten, in islamitische landen zelfs een grote meerderheid, is de sharia dé oplossing voor maatschappelijke problemen. Volgens islamcritici is de sharia een mensonterend en discriminerend systeem. Wie heeft er gelijk en in hoeverre?

Wat is de sharia?
Sharia is het Arabische woord voor ‘weg’ en is de term waarmee islamieten de islamitische theologie en jurisprudentie aanduiden. Wat verwarrend is voor westerlingen en anderen uit landen met een scheiding tussen kerk en staat, is dat de islamitische jurisprudentie zich zowel bemoeit met zaken als bidden, voor westerlingen een privézaak, als met strafrecht en buitenlandse politiek.
De sharia is gebaseerd op de koran, de hadith (“vertelsels” over leven en werken van de uitvinder van de islam, Mohammed) en de sirah, een biografie van Mohammed en zijn vroegste volgelingen.

Steniging wordt niet in de koran genoemd,. maar is er later bij verzonnen door de islamitische geleerden.
Steniging wordt niet in de koran genoemd,. maar is er later bij verzonnen door de islamitische geleerden.

De koran en de hadith zijn op vele punten met zichzelf en elkaar in tegenspraak. Voor enkele leuke voorbeelden zie hier en hier. Vandaar dat het soms vrij lastig is om hier een enkele waarheid uit te destilleren, al zou de stelligheid van islamieten anders suggereren. De meeste islamieten geloven dat latere verzen van de koran eerdere opheffen (deze latere verzen zijn doorgaans agressievere, oorlogszuchtige verzen uit de medinensische periode) en dat bepaalde hadith de koran vervangen. Zo staat in de koran niets over steniging, maar wordt er door islamieten in o.a. Iran, Afghanistan en Noord-Nigeria naar hartelust gestenigd. Dit naar aanleiding van enkele hadith, waarin de steniging als straf voor overspel door getrouwden wordt genoemd, terwijl de koran 100 zweepslagen voorschrijft.

Richting Mekka bidden op Hawaii vereist de nodige acrobatiek. Wellicht zijn yogalessen voor islamieten de oplossing.
Richting Mekka bidden op Hawaii vereist de nodige acrobatiek. Wellicht zijn yogalessen voor islamieten de oplossing.

Kan de sharia de problemen in deze tijd oplossen?
De maatschappij waarin de sharia ontstond, wijkt sterk af van de westerse samenleving anno 2013.  Mohammeds theocratische rijk strekte zich uit over het Arabische schiereiland, dat in die tijd alleen door nomadische stammen, handelaren in woestijnstadjes en oasebewoners bevolkt werd. Mohammed was naar hedendaagse maatstaven een nogal narcistische en megalomane man, maar zelfs hij had niet kunnen bevroeden dat er 1400 jaar na zijn dood zoveel islamieten zouden zijn en dat ze zich zo ver buiten de Arabische woestijn zouden wagen.

Zo werden de gebedstijden ingesteld aan de hand van de tijden van zonsopkomst en zonsondergang. In een subtropisch gebied als de Arabische woestijn werkt dit redelijk, maar bij de poolcirkel komen islamieten erg in de problemen met gebedstijden. Zo komt de zon wekenlang niet boven de horizon in Noord-Zweden. Door middel van het nodige gepruts hebben de oelema (islamitische schriftgeleerden) toch een uitweg verzonnen.

Een andere vraag is welke richting een islamiet op Hawaii moet bidden. Volgens de regels der islamitische wet moet hij met zijn hoofd richting Mekka bidden, dus op zijn hoofd staan. Een andere islamitische regel verbiedt om te urineren of te ontlasten richting Mekka. Ook dit zal dus de nodige acrobatiek met zich meebrengen voor onze arme islamiet. Wellicht ligt hier een grote markt voor vernuftige uitvinders. Dan zullen we het maar niet hebben over de problemen voor ruimtevarende islamieten, vooral aan boord van een ruimteschip dat met een relativistische snelheid beweegt.

Voor dit protserige hotel moest een groot deel van de oude binnenstad van Mekka wijken. Nu de olie opraakt is de pelgrimsbusiness voor het regime in Saoedi Arabië steeds meer van levensbelang.
Voor dit protserige hotel, waarmee het regime-al Saoed eer betuigt aan de superioriteit van de Engelsen die ze aan de macht hielpen, moest een groot deel van de oude binnenstad van Mekka wijken. Nu de olie opraakt is de pelgrimsbusiness voor het regime in Saoedi Arabië steeds meer van levensbelang.

Islam niet berekend op moderne tijd
De gevolgen kan je onder meer merken in de bepaling dat iedere islamiet jaarlijks op pelgrimstocht naar Mekka moet. Zelfs nu het Saoedische regime half Mekka plat heeft gewalst om de grote moskee uit te breiden voor massa’s pelgrims, is Mekka nauwelijks in staat om de 2 miljoen pelgrims van buiten Saoedi Arabië per jaar te ontvangen, laat staan de 1,2 miljard islamieten die de wereld naar schatting telt. Zelfs als deze islamieten slechts één keer in hun leven naar Mekka zouden gaan, zou dit 20 miljoen pelgrims, dus een vertienvoudiging van nu betekenen.  In feite is er nu een quotum van 1 pelgrim per 1000 islamieten, wat dus meer dan 90% van de islamieten uitsluit van de pelgrimstocht. Duidelijk een rekenfoutje van Allah.

En de rente, alcoholverbod en eenzame vrouwen dan?
De strenge lijfstraffen worden door islamieten vaak genoemd als een voordeel van de shari’ah. Inderdaad is de misdaad in strengislamitische landen als Saoedi-Arabië vrij laag, wat overigens voor een groot deel aan de sterke sociale controle ligt. Binnen families kunnen vrouwen en meisjes, alsmede vrouwelijke gastarbeiders echter vaak ongestraft worden verkracht en vermoord.

Door sharia-adepten wordt geclaimd dat eerwraak verboden wordt door de islam. In feite schrijven islamitische wetten voor dat vaders straffeloos vrouwelijke familieleden tot de orde kunnen roepen (lees: mishandelen of zelfs doden) als deze zich onislamitisch gedragen. Dit blijkt ook uit het verzet van islamitische geestelijken tegen het strafbaar stellen van eerwraak in islamitische landen.
Het alcohol- en gokverbod is niet uniek voor de islam. Zo kennen de meeste westerse landen wetten die alcoholgebruik en gokken aan banden leggen. De VS kende zelfs de Drooglegging.

Een ander “voordeel” van de shari’ah is de mogelijkheid tot meervoudige huwelijken. Gezien de uiterst beperkte bescherming die deze samenlevingscontracten bieden is dit voordeel uiterst twijfelachtig. In de praktijk worden de rechten van vrouwen enorm ingeperkt. Er is een vrouwenoverschot bij leeftijden boven de zestig jaar, maar polygamisten azen in de praktijk alleen op jonge meisjes, waarvan er ongeveer evenveel zijn als van jongens van die leeftijd.

Blijft over het verbod op rente. Inderdaad is een verbod op rente niet gek, omdat hierdoor het uitlenen van geld stopt. Hiermee wordt de nodige economische ellende voorkomen: in de tijd dat bedrijven alleen met eigen geld groeiden, was de economie veel stabieler dan nu. Om voor dit enkele voordeel de discriminatie en rechtsongelijkheid die de sharia met zich meebrengt voor lief te nemen, is iets dat alleen fanatieke islamieten graag zullen doen.

Bronnen
1. Pew Research, The World’s Muslims: Religion, Politics and Society, 2013

49 gedachten over “Is de sharia de oplossing voor onze problemen?”

 1. We hebben de wereld ooit bevrijd van het pokkenvirus; wie weet wordt de wereld ook ooit nog eens bevrijd van de pest die ‘islam’ heet. Kijk dan toch eens naar de landen die islamitisch zijn… Da’s toch één doffe elende!?!

   1. Gelukkig kunnen we dit soort moderne systemen bijsturen wanneer de produkten ervan excessief worden. Maar de pest met religies is dat de boeken waarin hun maatschappijmodel ‘geschreven staat’ volgens de gelovigen ‘HEILIG” zijn. En dan moet je net zo’n intolerante en onbarmhartige leer hebben als de islam met zijn sharia… Tssss

    1. En het westerse denken heeft ons in ieder geval nog een boel opgeleverd: fatsoenlijke mensenrechten, kennis, technologie en bijvoorbeeld een redelijk geavanceerde gezondheidszorg. Het lijkt me niet dat de gemiddelde levensverwachting door Mohammed erg omhoog is geschroefd. (Overigens moeten de bijkomende negatieve zaken van de westerse aanpak ook hier weer bijgestuurd worden…)

 2. Ik denk dat beleid voeren op wat iemand anders ooit heeft gezegd per definitie onnozel is want dogma, neem de informatie eventueel mee in je eigen denkproces en kijk dan wat lokaal met de huidige technologie en omstandigheden het meeste voortbestaan op de 8 dynamieken van voortbestaan oplevert. Lijkt mij dat we daar als mensheid eerder de sterren mee gaan bestormen.

  Zelf zie ik wel wat in het decentraliseren en democratiseren van de regels via een praktische internetdemocratie. 

  En ik vind George Carlin zijn advies ook wel wat hebben. 

   1. Ik denk dat een boel nazi’s niet deden wat ze zelf wilden maar orders van bovenaf uitvoerden onder behoorlijke dreiging. 

    Maar goed je hebt idd een belangrijk punt, misschien is deze quote van Nelson Mandela beter, dat is iig moeilijker te misbruiken. 

 3. Beetje impulsief: Islamieten zijn niet zo slecht, ze hebben net als de christenen een vrij harde opvoeding nodig omdat ze geboren worden met een tekort aan manieren. Oplossing kan zijn meer aandacht besteden aan een vreedzame opvoeding en hogere moraal en menschen ook de tijd hiervoor gunnen. De goeie voorbeelden zijn vaak langdurig slachtoffer van incompetente groepen met plaaggeesten en nare vieze manieren. Bij het bereiken van de pubertijd moet het al duidelijk zijn dat gekloot dodelijke afloop heeft dan snappen ze het wel. Het kattekwaat nemen we dan wel voor lief en een beetje ondeugend. Als het weer koude winters worden zullen ze wel weer vertrekken naar hun paradijsjes in het midden oosten. Ook de ijstijden kunnen plots komen en wie niet kan pompen zal verzuipen. Dus ik denk laat de sharia binnen hun directe familie kring blijven, ieder huis zijn kruis. Wel kan ik zeggen dat er veel menschen van allerlei gedachten en godsdiensten heel snel voorbij gaan in hun karretje met boodschappen. Zowel over de openbare WEG als op het vliegveld… Los de zaken als sharia op door een aparte wet voor islamieten, met verzachtende educatieve voorbeelden. Stenigen is nogal een oud gebruik van achterlijke menschen ook christenen hebben hun periode van idiote verbrandingen etc… Misschien kan men onderhandelen en de islamitisch veroordeelden opvangen tussen de atheisten en de christelijk veroordeelden tussen de islamieten.? Mensen zijn soms eigenwijs en dat kan je beter niet extreem zijn binnen je school en gemeente. Dus weggaan als het nog kan zou de edelachtbare Rechter vragen anders kunnen de gevolgen fataal zijn. Het woorde slachtoffer komt ook uit de oudheid en was denk ik een vorm waarmee men de goden goed wil stemmen. Alles heeft dus een reden. Arme bokje in de woestijn opvangen en verzorgen? Verder heb ik er geen woorden voor, zal wel zo zijn. Lekker thuis..

   1. Langdurige straffen zijn een vorm van sadisme. Een directe tik op de juiste plek kan al voldoende zijn, en dan hebben ze niet zoveel stenen nodig voor hun vorm van acupuctuur.  Voorkomen is beter dan genezen, beiden mogelijkheden bestaan. Kennis ontwikkelen want rotte appels gezond maken kan alleen een appel-meester….?

 4. Ik denk dat buiten gooien nog harder en kouder is? Als men mag kiezen tussen gevangenis verzorging of buiten de samenleving. Zal duidelijk zijn wie onschuldig worden gestraft. De gevangenis maakt misdadigers die het rechtsysteem instand houden…..!

 5. Als uiting van superioriteit zou men een bouwwerk kunnen maken welk alle voorgaanden bouwwerken der bekende wereld in de schaduw plaatsen voor de komende honderdduizend jaren….? Want dat is wat er werkelijk gebeurt op aarde…. Als Mozes niet naar de berg Sinaï gaat zal de berg worden verzet… Wel een georganiseerd werkje voor huidige generatie en hunne hulp gereedschap middelen.
   
  Stoute vrouwtjes en mannetjes bij elkander plaatsen zoals de natuur het ook aanpakt. Wel stevig in de schoenen staan want de kleintjes van ze zijn soms nog baldadiger… Barbaren volken van de oude westerlingen in Europa zijn zo ook zelfstandig geworden en boven dien in de zeventiende gouden eeuw  zijn er ware meesterwerken gekomen waar men heden nog niet aan kan tippen….
   
  Rust en muziek kunnen wonderen doen echter kunnen zij ook schade veroorzaken bij overvloed en onjuist dirigeren. Wie weet iets ter educatie van hunne culturen?

 6. Ja, je kunt hier zeer kort over zijn. De Koran ooit eens helemaal uitgelezen en kwam tot de conclusie dat dit boek zelfs wat vriendelijker over kwam dan als de bijbel. De fundamentalistische tak van de moslims, wordt geregeerd door een stelletie imam’s, die zo klein als ze zijn hun macht willen profileren, daar ze anders geen betekenis zouden hebben. Lijfstraffen is een gegeven van heel vroeger en dus al lang uit de mode en verboden. Maar door een goede indoctrine beleid kom je toch heel ver, blijkt wel weer in het fundamentalisme. Mvg Paul.

 7. We moeten van de invloed van elke religie af, welke dan ook, en de medemens eindelijk weer centraal gaan stellen. Met de huidige communicatie technieken die we ter beschikking hebben, heeft iedereen de mogelijkheid de ander te kennen en zodoende andermans lot te delen. Religie isoleert slechts, het zondert ons af van de ander die anders denkt en daarop beoordeelt wordt in waarde. 

 8. Als een gelovige mij de vrijheid gunt te geloven en in vrijheid respectvol te manifesteren waarin ik geloof ook al zal het in strijd zijn met zijn of haar geloof , dan pas durf ik te geloven dat het een goed-gelovige is.Overtuigd ben ik dan pas als mijn geuite overtuiging geen politieke gevolgen kent of heeft.Politiek en religie kan en mag of zou men moeten scheiden zoals b.v. een hobby en stemmen , de een persoonlijk en de andere een maatschappelijke sturing.

 9. Een Moslim hoeft de Pelgrimstoch maar 1 keer in zijn leven een pelgrimstocht te maken. Niet 1 keer per jaar. Het is ongeloofwaardig dat de Islam nu op de korrel wordt genomen.

 10. Hoewel de Sharia een slecht idee is, is het overigens wel de vraag waarom in het Westen de Islam zo wordt afgezeken. En hoewel hier best een paar goede gronden voor de vinden zijn is dat ook het geval voor het christendom. Denk aan het internationale decennialange stelselmatige kindermisbruik door de katholieke kerk. 

  En waar zijn de meest repressieve sharia regiems te vinden, idd in de landen die de VS en de UK en Europa steunt om daar wat dictators aan de macht te houden voor hun olie en gasbelangen. Hoe lang zou het huis van Saoud overleven als de VS niet de beveiliging van die familie zou doen? Wat was er gebeurt als de VS en de UK niet het democratische regiem van Iran omver hadden geworpen in de jaren 50. Dat hele gebied wordt al tijden bespeeld en gemanipuleerd op elke mogelijke manier door ons omdat wij zo graag hun olie en gas willen.

  Kortom ik krijg altijd een beetje dubbele agenda gevoel. Het westen domineert die landjes, houdt puppetdicators aan de macht, en dan vervolgens gaan we hun cultuur en geloof ook nog eens als achterlijk bestempelen. Ik vind dat niet zo netjes om heel eerlijk te zijn.

  1. Ik denk dat het komt door het oude verhaal van abraham, die zijn eerste zoon verkreeg bij de slavin, met de naam ismael, hieruit zijn de ismaelieten ontstaan, wat nu de moslims zijn. Het is mi een onverdraagzaam gegeven geworden in het christendom. Vanuit dit gegeven zijn daarna ook al vele oorlogen gevoerd. Kindermisbruik kom je ook in de moslim wereld tegen, dus hierin zit geen onderscheid. Dat Olie de belangrijkste schakel is van het domineren van de Arabische wereld, ben ik met je eens. Maar mede door deze vorm van dominantie is de gewone (ismaeliet) moslim vernederd tot een soort onderlaags gepeupel. Maw het westen, doorgaans christenen, kunnen de hand in eigen boezem steken en geven hierdoor de fundamentalistische imam’s de gelegenheid en ruimte om haat te zaaien, met alle gevolgen van dien. Mvg Paul.

  2. De islam met het christendom vergelijken is appels met peren vergelijken. De islam is een politiek systeem met een religieus tintje, het christendom is een religie. Je kan beter de islam met bijvoorbeeld het communisme, het Noord-Koreaanse Juche systeem of het absolute monarchie vergelijken. Verder zijn de lieden die de Al Saoeds aan het bewind houden, de regeringsleiders van de westerse landen, ook de lieden die de islam de hemel inprijzen. Mensen die de islam bekritiseren, vinden dat we onze legers weg moeten halen uit islamitische landen.

   1. Dan heb ik het niet goed verwoord, christendom en islam kun je ook niet vergelijken. Dat de islam geen religie is ben ik niet met je eens, dat het mede door wrocht is met de politiek ben ik wel met je eens. Islam is een monotheïstische godsdienst en daarnaast een indoctrine, die van het fundamentele begrippen uitgaat. Eigenlijk als je het goed begrijpt is het een van de vele vormen van religies, die pas vele eeuwen later zijn ontstaan van uit het christendom (lees jodendom).

   2. Als dat het geval is kan ik het goed met je eens zijn Germen. Maar goed waar gaan we onze auto’s dan op laten rijden? ;-) Hoe sneller we hernieuwbare energie op grote schaal uitrollen en transport daar ook op laten rijden hoe sneller al deze problemen worden opgelost. 

    Religie en vooral mensen verdelen op grond van religie wordt vaak gebruikt vanuit economische gronden om zo hogere machtsspelletjes te spelen. 

    Ik denk eerlijk gezegd in de tijd van het internet en de overvloed aan ideeen ook op politiek gebied dat een dictatoriaal regiem wat een Sharia wetgeving handhaaft niet heel lang zou overleven als deze regiems niet vanuit het Westen in stand werden gehouden. Tegenlicht heeft er ooit een mooie documentaire over gemaakt. Onze dierbare dictators. 

    http://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2010-2011/onze-dierbare-dictators.html

   3. “De islam met het christendom vergelijken is appels met peren vergelijken. De islam is een politiek systeem met een religieus tintje, het christendom is een religie.”
     
    Dat is deels niet waar.

    Iedere levensbeschouwing is een religie. Kijk maar op wikipedia voor de betekenis van het woord religie. Voor een religie is zelfs geen god nodig. Dus Germen, ook jij bent religieus, of je dat nu beseft of niet
    De kerk van Rome heeft politieke aspiraties verenigt met een christelijk sausje. En dat is dan het christendom, wat koningen en keizers dwingend de wet voorschreef (en vandaag de dag overigens nog steeds doet, het Vaticaan heet niet voor niets een bijzonder lidmaatschap bij de VN).

    Dus beschouw ik de islam en het Romeinse christendom als één grote pot nat.
    Maar communisten zijn ook uiterst religieus. Ze vervolgen christenen immers met een religieus fanatisme. Wie niet de religie van de communisten aanhangt komt steevast in een ‘heropvoedingskamp’ of gevangenis terecht. Overigens constateer ik dat veel lezers van deze website dat voorbeeld graag zouden volgen. En dat klopt dan niet met de wens vrijheid te hebben, want wie vrijheid voor zichzelf wenst maar dat een ander niet gunt, is die vrijheid misschien helemaal niet waard…

    1. En als je de religie van de democratie niet volgt? of wil volgen ben je ook heden de klos en de doelgroep die het bezuurt. Dus met een leven zonder bestuur is men dan beter af. Gelukkig hebben enkelen wel de zelfdiscipline voor hun ideaal, welke niet alles accepteert van anderen medewezens …. 
      
     Ik denk als men de keuze maakt voor een religie en dit aangeeft bij de burgerlijke stand men kan rekenen op wetten die alleen voor hun keuze gelden. Er zijn al vormen van uitzonderingen bekend. Het woord problemen is TE veel beladen. Ons kent ons.
      
     http://nl.wikipedia.org/wiki/Sharia

 11. Het afzeiken vind ik wat respectloos op zichzelf ook al zijn er wel steekhoudende gronden om bepaalde zaken af te wijzen.Volgens mij een direct gevolg van de propaganda machine ten behoeve van het te voeren beleid richting het midden oosten .De kracht van de media is groot.
   

 12. Nou ik reageer wat gematigd wat betreft de propaganda anders had ik het wel verder in een voorbeeld kunnen toelichten met bepaalde filmpjes die te vinden zijn op youtube maar ik wil voorkomen dat men denkt dat ik een bepaalde propaganda voer.Maar verder ook dat er behoorlijk wat humanitaire zaken niet helemaal juist behandeld worden door zich te beroepen op de sharia.Verder vind ik dat men voorzichtig moet zijn om niet alles op 1 hoop te gooien.Hier heeft de emancipatie t.o.v. het geloof en aanvaarding van verandering ook even geduurd men komt aan de veiligheids kaders van mensen.

 13. interessant dat het altijd weer die ‘ander’ is die ‘fout’ is.
  en dat terwijl er geheel en al geen ‘ander’ is!
  ga dus bij je-zelf te rade, los het intern op, want al het externe is een reflectie van het interne, JIJ bent aldus de bron van alle kwaad.
  en als je toch van mening bent dat er een zogenaamde ander is, probeer dan eens een goed gesprek, dat helpt een hoop, net als een gesprek met je-zelf een hoop kan oplossen …
   

  1. Als U weet wat de bron van het goed is hoe zou U dan reageren? Ik kan U wel zeggen dat anderen niet zijn als Ik en ik niet als anderen, en daar voor is het niet eens nodig dat ik een diploma haal of professor wordt, twee weken geen woorden gebruiken is ook een leerproces. Zelfs een baby snapt ’t. Dus een prins van zuivere bloede kan het ook weten. Wat U weet is dat vele Allah volgelingen de kunst van het copieren van mensen een beetje onder de knie hebben. Ook wel bodysnatchers en impersonatie is dan een mogelijkheid ….. Denken is een vorm van zelfreflectie, blind een ander volgen weer niet. Maar ik wens U veel succes met het volgen van de fout en het kwaad ik hou het liever bij het goede van God wat ook niet altijd goed lukt hoor… ;)  Opgelost?

 14. De manier hoe dit artikel is geschreven, vind ik heel respectloos naar moslims toe, maar ja, wel leven gelukkig in een vrij land.
  En ja Jasper, dit zijn roerige tijden en het demoniseren van de Islam om de massa het een en ander wijs te maken om vervolgens het een en ander daar in het Midden-Oosten te kunnen rechtvaardigen.
  Had een hoge pet op van Visionair, zo’n teleurstelling dit. Jammer gewoon.

  1. Ik ga er maar even vanuit dat jij een gematigde moslim bent Mohamed. Maar durf jij je keihard en ondubbelzinnig, bij elke gelegenheid (!!!) uit te spreken tegen alle geweld en alle misstanden die in naam van de islam uitgevoerd worden? Nee? Dan moet je niet zeuren!

   1. Persoonlijk vind het gedeelte over het urineren en daarin het aangehaalde over de ruimtevaart niet echt ter zake doende in het artikel ,het komt eerlijk gezegd wat denigrerend over.Verder is het een duidelijk en goed geschreven artikel.Overige reacties van 1 persoon zijn soms enigzins van beledigende aard . Misschien een vorm van geuite frustratie welke gronden kent die men uit of via de media heeft overgenomen lijkt me.Hetgeen ik verder ook aankaart in andere reacties.

 15. Compartementalisatie is delen van de hersenen niet kunnen gebruiken. M.A.W. tegen domheid strijden de Goden tevergeefs. Mensen met natuurlijke gebreken kan je niets kwalijk nemen

 16. Het kinderbrein beschrijven voor de ratio is onwenselijk en de oorzaak van het leed. Mens kinderen zijn net dieren en leren (te) vroeg onuitwisbare zaken die ze niet of nog niet begrijpen. Indoctrinatie. het wordt dan net een cd-r 

 17. starandmountain

  Ik denk dat een atheïstische wereld nog het allerbeste is, dit bedoel ik zonder te discrimineren. In beide boeken staan vast en zeker goede dingen. Maar de mensen die zulke boeken geschreven hebben zijn mensen van vroeger die een betere wereld voor ogen hadden met betere leefomstandigheden(denk ik). Zulke mensen bestaan nu ook nog die boeken schrijven met hoe je moet leven. Nu worden zulke mensen alleen niet meer gezien als geestelijk leider. Zulke boeken zijn denk ik iets te serieus opgepakt door veel mensen wat nu, naar mijn mening, zonde is van de mensen die het meekrijgen van hun ouders. Wat ik bedoel te zeggen is dat het de plicht is van ouders om je goed op te voeden en niet te leven via een boek. Zulke boeken zouden ook geschreven kunnen zijn omdat mensen meer macht willen hebben. Helaas zullen we dit nooit te weten komen. 

  1. Starandmountain, ook een atheist gelooft in iets, alleen niet in religie. In de tijd dat de religie boeken geschreven werden, was de wetenschap amper een begrip en heeft men, althans mi, alleen maar geprobeerd om het onverklaarbare op een ieder zijn eigen manier te omschrijven en als leidraad neer te leggen. Met de wetenschap van het heden, kan men dan ook dezelfde zaken veel rationeler omschrijven. Mvg Paul.

   1. Romantischer en poetischer kan immers ook? Wetenschap is veel met dezelfde zaken bezig echter de geschreven boodschap van de voorouders mag men niet onderschatten.
     
    http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=4NiauhOCfsk
     
    Ach, wetenschap is monniken werk en zal het altijd blijven…  Ze zullen toch ergens in willen geloven, zolang het werkt. daarna komt wel het antwoord, meestal als het niet meer werkt. De richting voor de toekomst is vooruitgaan en het doel bereiken, niet vernietigen toch? Dus respect is wel op tijd nodig anders is het voor (altijd) stuk. Lijmen en ritsen maar is plakwerk. Opnieuw bouwen (maken) is steeds oefening. Al een tijdje bezig van generatie op generatie ….  Met de gehele verdraaide geschiedenis brokjes en gelovigen in het kielzog…. Verder ga ik niet mee, want ik blijf liever uit iemands vaarwater… ;) tot de volgende meteor.

 18. Inge v Bergen

  Ten eerste heb ik met mezelf afgesproken dat ik niet over godsdiensten discussieer.
  Religiediscussies zijn niet zinvol en vaak van zeer onzuivere aard waarbij de argumenten niet uit de logica voortkomen, maar er willekeurig worden bijgesleept. Discussies met ‘gelovigen” zijn totaal zinloos, omdat het punt waar het juist om gaat en waar alles vanaf komt niet ter discussie wordt gesteld en alle argumenten dus niet de echte argumenten zijn.
  En het maakt me niet uit welk boek je volgt, of het nou Mohammed is, Marx of Ayn Rand. Ik ben opgegroeid na de oorlog waar de oude kerkelijke verzuiling nog bestond in ons land en je dus alleen omging met en kocht bij wie van jouw “kerk” was. Ik heb de terreur van die monoculturen ervaren en ben dankbaar dat we daar in ons land aan voorbij zijn en dat ik vrij mag leven wie ik ben. En nu heb ik te maken met mensen vanuit andere culturen die nog wel leven in de wens van dominantie van een dwingend geloof. Ik heb niks tegen geloven, ben zelfs groot voorstander van bepaalde concepten eruit, maar acht al die religie-boeken 2e hands (geschreven door adepten die de Godservaring niet zelf hadden) en zeer zeer cultureel verontreinigd.
  Van mij mag je met een wit mutsje op, een baard en een witte jurk aan op straat. maar als ik weet dat in jouw hoofd ik veroordeeld wordt en aan de honden gelijk gedacht, dan heb ik de pest aan je. Zeker als ik dan bedenk hoe in het land waar jouw wereldbeeld heerst ik geen leven mag hebben. In het feestgedicht van mijn wijk stond deze mei: … en vrijheid van godsdienst, zoals de islam … . Dan denk ik alleen maar hé islam, weet je dat je in dit land vrijer bent dan in jouw islamitische utopie. En zolang mannen daar beloond worden met maagden, nee dan is het mens en wereldbeeld strijdig met de rechten van de mens en de cultuur waarin ik wil leven. Mijn wijkje in de grote stad is zeer islam. Zelfs het bestuur van mijn stadsdeel. Die drukken nu een kaart met een icon voor kerk (met kruis en voor alle andere godsdiensten geldend, ook die zonder kruisdood) en één speciaal icon voor moskees. Eng, terug naar de verzuiling, vooral als je bedenkt dat kerken niet staan op de kaart om hun geloof maar als goed herkenbare herkenningspunten, vaak door hun torens vanuit de verte. Op 4 mei 8 uur wordt mijn cultuur (en haar gezamenlijke uiting van eeenheid) in mijn land in mijn straat met haat vertreden omdat het iets van de joden is. Aardige buurtbewoners vertellen mij baarlijke nonsens als, dat ze geen kerst vieren omdat dat iets van de kristenen is. terwijl het gewoon de zonnewende festiviteiten/kermis/feest zijn. Dat soort sprookjes leren godsdiensten in hun gods-/gebedshuizen.
  Dit is echt geen discussie. Dat is zoals een NoordKoreaan ook zo fantastiesch zijn land kan prijzen.
  Ik ga alleen in gesprek over het mens- en wereldbeeld dat je hebt. En dan kunnen we uit veel culturen (al of niet Godsdienstig) veel leren en overnemen.
  En mijn mens en wereldvisie ben je al heel wat keren hier tegengekomen. Punten: Doe geen schade en eerlijke kansen voor iedereen. En de wet van karma: wat jij doet, krijgen jij en je kinderen terug, want die wereld heb je geschapen. Neem dus niet wat je niet toekomt, want het zal over je kinderen komen.
  Het droevige is dat ik zelf een zeer religieus leven leef, maar me niet thuisvoel in vele mens en wereldvisies (uit oude godsdiensten maar ook bv het neo-liberalisme) die ik om me heen ervaar. Maar als we een beeld willen schetsen over oplossingen voor een gelukkiger wereld, begin dan niet met concepten uit cultureel verontreinigde maar toch als absoluut geldende religieuze prietpraat, maar heb het over de mens en wereldbeelden die jij zoekt.

 19. Het Gelijkheidsbeginsel is eigenlijk de basis van een Rechtsstaat, de Sharia kent dat al niet gezien de positie van homoseksuelen en vrouwen, uithuwelijking, vrouwenbesnijdenis, eerwraak. De toepassing van de wetten kent geen genade, wel onze grondwetten. De Sharia kent elementen van misdaden tegen de menselijkheid, zoals mishandeling, marteling, moord, dwangarbeid, religieuze vervolging en verdwijning. Inhoudelijk op het gebied van normen/waarden en kuisheid heeft Sharia een punt waar een individu karakter kan tonen, door het afzien van alcohol, tabak, vreemdgaan, gokken, drugs en losbandigheid, maar voorgeschreven, gecontroleerd en gehanteerd door de Sharia. Niet door ethische beginselen, opvoeding en burgerlijk recht. Maar ook in Islamitische staten kennen ze de Sharia naast het gewone strafrecht, de Sharia wordt vooral toegepast waar de eer is aangetast, dus waar schaamte is, dan is kennelijk elk middel geoorloofd.
  Is een samenleving op andere basis dan Sharia (bij voorbaat) bedorven?
   
   
  In het nieuws waren onlangs berichten dat Den-Haag een Sharia-driehoek kent, en Rotterdam een eigen Turkenwijk. Over respect gesproken; is dat respectvol naar Nederland toe dan? Jezelf (heilige) grond toe-eigenen, de regels veranderen en (steeds meer) invloed willen op het gebied van werk, onderwijs en (nu) criminaliteit.
  De vergelijking wordt gemaakt met mensen uit bijvoorbeeld Staphorst, die ook op geheel eigen traditionele wijze (mogen) leven.
   
  Onze democratie, Rechtsstaat met gelijkheidsbeginselen en godsdienstvrijheid maken alles mogelijk.  
   

 20. Mooi plaatje ja , jammer dat er zoveel oorlog en ellende veroorzaakt wordt in en uit de naam van religie ,dat terwijl iedere boodschap als ondertoon liefde en respect voor elkaar als mensen lijkt te willen voeren en het voor politieke doeleinden gebruikt en ingezet word als een van de instrumenten voor het verdelen van en heersen over de mensheid.

 21. Hyena’s hebben onderling onbewust en onwetend onderling contact en vallen gezamenlijk aan, vooral als ze honger hebben naar vlees dat ze (nog) niet kennen. Wanneer de prooi gevangen is eigenen hyena’s in hogere rang(Moellahs, sjeiks etc.,} onder valse voorwendselen ( ze hebben tenslotte de prooi aangewezen) het eerste recht op om van de prooi te eten. Uiteindelijk blijven de hyena’s, die het werk hebben gedaan, slechts met de botten zitten.en zij zijn allen slaaf van Allah en geen dienaar of een goed moslim. Geef beide groepen ezels een goede krop sla en ze vragen je beledigd wat voor een distel het is.

Laat een reactie achter