Voortbestaan vs. het huidige geldsysteem

Terwijl ons monetaire systeem momenteel voorspelbaar verder in elkaar zakt en de economische crisis alleen maar groter wordt is het wellicht verstandig inplaats van op geld, ons te focussen op voortbestaan en hoe we dat in overvloed kunnen doen.

workOnze huidige technologie om elkaars kennis, arbeid, talenten, bezit etc. onderling uit te ruilen (ons huidige systeem met Eurogeld) werkt zo slecht dat er momenteel meer dan 610.000 werklozen zijn in Nederland. Als we de logica van het geldsysteem volgen zouden deze mensen zinloos/overbodig zijn maar het omgekeerde is het geval als we vanuit voortbestaan kijken. Alle mensen zijn in staat nuttige bijdragen aan de samenleving te leveren en dat ons geldsysteem de indruk wekt dat dit niet het geval zou zijn, is misschien wel het grootste nadeel van de huidige systeemcrisis van het monetaire systeem.

Al deze mensen hebben, als ze toegang hebben tot het internet, betere scholingskansen dan op ieder moment eerder in de geschiedenis. Online onderwijs is nog nooit zo groot, goed en goedkoop geweest, online leren programmeren is gemakkelijker dan ooit, en zelfs 3D modelleren kan je tegenwoordig gratis leren.

Daarnaast zijn er vele ramen, daken, muren, tuinen, stadsparken en stukken grond waar mensen kunnen beginnen met het zelf produceren van voedsel. Vele huizen in Nederland kunnen beter geisoleerd worden en energieproducerend worden gemaakt met telkens goedkoper wordende hernieuwbare energieopties. Open source wereldwijde wetenschap inclusief ruimtevaart staat nog maar net in de kinderschoenen en een nieuwe cooperatieve economie krijgt elke dag meer zichtbare verschijningnsvormen.

Iedereen, zeker in Nederland kan iets bijdragen aan het plezierig voortbestaan van zichzelf, voor de mensen om hem of haar heen, voor de lokale gemeenschap en eventueel zelfs op nationale en internationale schaal. De wereld is nog nooit zo verbonden geweest en nog nooit hebben individuen zoveel toegang gehad tot kennis en andermans kunde en hulp. Waarom laten we ons als mensheid momenteel uberhaupt nog zo beperken door een ouderwets en gevaarlijk geldsysteem wat duidelijk niet goed meer functioneert?

Laten we eens goed naar onszelf kijken en bedenken wat we eigenlijk echt nodig hebben en willen, waar liggen onze eigen talenten en passies en wat hebben we te bieden aan anderen? Hoe kunnen we onszelf en de mensen om ons heen echt vooruit helpen? Wanneer gaan we inzien dat het leven daarom draait, en houden we op ons slaafs in een keurslijf te laten dwingen door een geldsysteem wat ons niet langer dient?

533909_599150903429967_337751052_n
Hoe denken mensen hier dat we met zijn allen een mooiere wereld kunnen maken voor onszelf, elkaar en de andere aardbewoners waar we deze planeet mee delen?

59 gedachten over “Voortbestaan vs. het huidige geldsysteem”

 1. Veel zakendoen met landen waar het wel goed gaat, en dan de staatsschuld helemaal wegwerken.
  En daarna misschien ook nog uit de euro en de E.U. stappen.
  Alle daken vol met zonnepanelen plempen, energie en grondstoffen uit zeewater halen.
  Met crouwdfunding, laat die banken maar lekker verschrompelen.

 2. We hebben geen “geldsysteem”, de reële economie wordt uitgebuit door een SCHULDENFABRIEK. Uit het niets wordt geld geschapen, maar ook uit het niets verschijnt er een schuldenberg groter dan de geldmassa. Zo zijn de schulden onvermijdelijk, zo groeien de schulden sneller dan het beschikbare geld, zo worden de schulden oneindig in tijd en omvang.

  En zolang dit “geldsysteem” aanblijft zal de economie de mensheid steeds dieper trekken in de hel. Het maakt niets uit hoe geschikt de arbeid is of hoe veel bronnen wij vinden in de natuur.

  Het niveau van de economische activiteit hangt in een zeer hoge mate af van de beschikbaarheid van ruilmiddel: geld. De primaire functie van het geld is dan ook ruilmiddel. Het geldsysteem is zo ingericht dat alles wat geld is begint te bestaan als een lening. Als elke lening moet ook elke cent terugbetaald worden met rente en commissies. In het huidige 100% private geldsysteem is er geen dekking geschapen voor rente en commissies. Zo zijn de schulden altijd groter dan de geldmassa. Eeuwenlang hebben de bankiers de tekortkomingen van dit systeem weten te verhullen door telkens grotere kredieten te verstrekken. Zo hebben latere (opgeteld grotere) leningen de hoofdsom met rente en commissies afbetalingen mogelijk gemaakt van de eerdere (opgeteld kleinere) leningen.
  Sinds de crisis in 2008 geactiveerd werd door de eigenaren van het geldsysteem heeft men op de crisis gereageerd met het “versterken” van de banken. Dat hield en houdt in dat de banken grotere reserves aan moeten houden. Hierdoor is historisch op een structurele wijze het totaalbedrag aan leningen gaan DALEN. Er is nu structureel niet genoeg liquiditeit om de openstaande leningen af te betalen. Dit resulteert in de dynamiek van een draaikolk die alles opzuigt naar een bodemloze put. Al zouden we nu alleen werken en niets uitgeven, alles maar afbetalen, etc. en dan nog is er niet genoeg geld in het systeem om de schulden te dekken.

  Daarom in dit geldsysteem bezuinigen, hervormen, lastenverzwaring, stimuleren, etc, heeft absoluut geen zin.

  Dit verklaart ook waarom we nu in de economie IN TOENEMENDE MATE hebben:
  1. geschikte arbeid
  2. goede infrastructuur, gereedschap, materieel en materialen
  3. vraag naar product
  en
  – de arbeid staat stil
  – de infrastructuur en de rest roesten
  – de vraag naar product wordt niet beantwoord.

  Simpelweg hebben de 1, 2 en 3 geen ruilmiddel om met elkaar ons een beter leven te geven. De krimp is te danken aan de eigenaren van het geldsysteem.

 3. Misschien moeten we daar eens echt over brainstormen met een aantal mensen, verschillende technieken beschikbaar, zeer verhelderend als je ze echt toepast. De Bono methode lijkt me wel eens leuk. Gelukkig is er al veel bedacht ondertussen, hoeven we niet meer te doen.

  1. Hoe groter de samenleving, maatschappij of bedrijf, hoe groter de verwoesting die zij achterlaten… Dat kan immers anders…. Europa kan de rest van de wereld een lesje geven, met lage lonen (vrijwilligers en werklozen). Als de loon eisen stoppen en men het dubbeltje tien keer omdraait voordat men het uitgeeft. Dus niet ook dat dubbeltje oppotten….. ;) 

 4. De huidige samenleving is nog niet in staat om de mentaliteits omslag te maken naar een ander systeem.

  De makkelijkste oplossing is dus; de stekker er uit trekken, uithuilen en opnieuw beginnen totdat het weer fout gaat.

  Maar ook dat gaat niet gebeuren.

  1. Interessant, je weet meer dan wij :). Enig idee wanneer de maatschappij er wel klaar voor is? Is dat iets dat we zelf in hand hebben of gewoon wachten op al die anderen die wellicht hetzelfde zeggen? Ik stel me die vraag al langer, ongeduldig dat ik ben om er eens aan te beginnen :) 

 5. Een samenleving (cultuur??!!) die (bijna) alleen gebaseerd is op een “economisch functionerings model” is gedoemd, letterlijk, op te lossen (1debet=1credit=nul). Geen “green peace, global warming, groene energie, sociaal verantwoord ondernemen, enz. enz.”. Netzomin als, “geldverruiming, bail-in/bail-out, troika hier en daar, enz, enz.”, enig soelaas biedt.
  Vele cycli zijn door het mensdom (en dan vooral “dom”) “geschapen” de afgelopen 6000 to 8000 jaar (en zeer waarschijnlijk veel en veel langer terug in de historie). Vele lessen liggen in de vrij recente historie van , zo’n 8000 jaar besloten (indiase subcontinent, china, afrika, europa, midden oosten, enz, enz.) Enkele kronieken uit dit zgnd. “verre verleden” (Puranas (india), Zuang Zhi, Loa tsu, Sun Tsu (china), Edda (europa), Popol Vu,(zuid amerika), oorspronkelijke bijbelse geschriften, (midden oosten) en vele andere opgetekende en overgeleverde “verslagen” zijn ons bekend, als huidige cultuur. We doen deze inzichten en wijsheid af als “een leuk mythologisch verhaaltje” of sterker nog als “bij-geloof”, of nog sterker, “een leuk filosofietje”. Dit alles zonder steekhoudende integrale analyse en daaraan gekoppelde integratie van (huidige) inzichten, in onze (huidige) samenleving, m.a.w. “historisch besef”. Dus ook geen werkelijke “empirische wetenschap”, alleen “wetenschap als religie”, vooral, economie en statistiek.
   
  Zelfs een ezel stoot zich niet een 2e maal aan dezelfde steen, zo luidt het gezegde. Wij zijn (mondiaal 95%) wat betreft inzicht en wijsheid “dommer” dan de spreekwoordelijke ezel. Een levend wezen (cultuur) dat zijn leven bijna volledig laat “lijden” door papier (bankbiljetten, contracten, enz) en vooral door het daaraan gekoppelde 0 en 1 verhaal (digitaal), verliest langzamerhand zijn geboorterecht. De planeet baart wezens (ook de mens), geen “machines” (een nogal duidelijke menselijke uitvinding).
  Het “systeem” is kapot, met een apotheose in 2001 (opblazen twin towers), Het “systeem” is bezweken door ons collectief “gebrek aan inzicht en historisch besef”. Wat mij betreft geen “conspiracy” (vrijmetselaars, rothchilds, bilderberg, tempeliers, triades enz. enz.).
  Collectieve dommigheid (afwezigheid van bewustzijn) is de oorzaak van dit al. Alreeds lang voorspeld,in millenia oude kronieken. Dit op basis van “intuintive extrapolatie “, inplaats van “statistische extrapolatie”. Hoe verder!!!??, weet ik veel!!. Dat “mag” ieder op ziin manier verder uitzoeken, daarvoor loop je hier op deze aardkloot rond in de eerste plaats.
  Mijn observatie is dat “samenwerken” vaak beter werkt als “concurrentie”, vooral als je iets wilt uitzoeken. Maar ja, met al die stenen en die ezels, kijk uit dat je niet stoot (of juist wel!!).
   
   
   

  1.  
   Misschien interessant om de Kondratieff-golf eens te beschouwen, er wordt ook een verwijzing gemaakt naar de Maya kalender en andere geschriften, wellicht verwijs je hier ook naar? Stukje …
    
   De meeste aanhangers van de theorie zijn het echter eens met het “Schumpeter-Freeman-Perez”-paradigma van vijf golven sinds de industriële revolutie en de zesde die eraan komt. Deze vijf cycli zijn:
    

   Industriële revolutie – 1771
   Tijdperk van stoom en spoorwegen – 1829
   Tijdperk van staal en elektriciteit – 1875
   Tijdperk van olie en de auto – 1908
   Informatietijdperk – 1971[1]

    
   Volgens deze theorie bevinden we ons momenteel op het keerpunt van de vijfde cyclus.
    

 6. Oto industrie verkleinen… Metaal industrie verkleinen en optimaliseren. Zoveel mogelijk wandelingen maken en nuttige gesprekken voeren. De parkeerplaatsen zoveel mogelijk weer omtoveren voor het leven en de natuur. Als antwoord op de laatste zin: 
  Hoe denken mensen hier dat we met zijn allen een mooiere wereld kunnen maken voor onszelf, elkaar en de andere aardbewoners waar we deze planeet mee delen? 
  Betere taakverdeling en de klus goed doen. Dan de volgende klus en liecer geen steekjes laten vallen want die krijg je later weer op je bord, met zijn vertragende werking. Een tijd instellen waar iedereen iets aan heeft, dus dan ook niet meer in het 24 uurs programma nummertjes van de dag zit. Liever nog een wereld tijd en een lokale tijd naast elkander bedienen. Zodoende ook de mensch waarderen op zijn verschillen en overeenkomsten. Stoppen met het afschuiven en kletsen over problemen en de juiste persoon, cq. personen ongestoord hun taak laten doen, zonder afgunst  en ophouderij. Niet zoveel macht geven aan groter wordende coöperaties van papier, die land en taal, van gewone burgertjes overstijgen. De tuin dus opknappen en het huis, ook voor de nakomelingen…. Inplaats van de alles verwoestende weghalerij en opnieuw beplanting… Laat eens wat groen staan en groeien….inplaats van zeuren op wat geld……Voor men het weet is men al dood en de volgende generatie aardwezens (bewoners) staat al te trappelen…. ;) 

 7. Leuk stuk op EenVandaag met stuk video.

  http://www.eenvandaag.nl/economie/45455/de_economie_van_het_delen_is_booming?autoplay=1 

  Sinds de crisis in 2008 vindt er een kentering plaats. Niet langer is het bezit van spullen belangrijk, maar delen is het nieuwe hebben aan het worden. Van auto’s, huizen, gereedschap tot zelfs eten, alles kan je delen.

  Sites die mensen bij elkaar brengen schieten als paddestoelen uit de grond. En de populariteit van de economie van het delen groeit. Wie zijn deze ‘delers’ en is de trend ‘here to stay’? 

  Morgenmiddag zullen voor het eerst de oprichters van Nederlandse deelsites samenkomen in De Balie om kennis te delen. Het is een bijeenkomst van de nieuwe stichting ShareNL waarin de platforms zich hebben verenigd.

  De trend van de deeleconomie wordt onderschreven in het trendrapport van MVO Nederland. Directeur Willem Lageweg: “Tegelijk met grote, duurzame transities, zien we dat mensen steeds vaker zelf de verantwoordelijkheid pakken. Want al blijft de inzet van multinationals en overheden onverminderd belangrijk, ook burgers, werknemers en kleine ondernemers komen erachter dat ze samen meer kunnen dan ze misschien dachten. Goede voorbeelden zijn het delen van (elektrische) auto’s, hergebruik van producten en kleinschalige initiatieven in energie-opwekking en in de zorg.”

  Bekijk het gehele trendrapport hier.

  1. Dt zal de trend worden inderdaad, ook logisch. Het ‘probleem’ daarbij is dat je meer werkloosheid creërt maar gelukkig is ook dat opgelost, werkloosheid is namelijk de vrucht van onze arbeid en geen kanker. We hoeven enkel de koek te verdelen in functie van onze behoeften. Welk nobel initiatief er ook wordt gelanceerd, om het echt goed te kunnen doen, botsen we steeds op hetzelfde obstakel, iets over papier met een getal op, dacht ik. Heel bizar fenomeen :)  
    
   Douwe, vraagje tussendoor, je zei laatst dat het fysieke geld slechts 3% van de totale geldhoeveelheid bedraagt, heb je daar ergens een bron van?  

   1. Physical money, or cash, is created under the authority of the Bank of England, with coins manufactured by the Royal mint, and notes printed by specialist printer De La Rue. The profits from the creation of cash (known as seigniorage) go directly to the government. Of course, it is inconvenient and risky to use cash for larger transactions. This is one of the reasons why today cash makes up less than 3% of the total money supply. Nowadays people use credit and debit cards, which allow money to be transferred electronically between bank accounts. But who gets to create electronic money?

    http://www.positivemoney.org/how-banks-create-money/balance-sheets/

    1. Muchos gracias, als ik dus alle briefjes en munten zou verzamelen uit heel de wereld, kom ik op 3% van de totale geldhoeveelheid, rest bestaat niet tenzij electronische getallen in een computer. Leuk, dan kan ik mijn conversiefactor beter berekenen, bestaat er ook een getal hoeveel die geldhoeveelheid is? Wellicht omgezet in een bepaalde munt, neem ik aan? Wordt interessant :)   

    2. Nee dat getal weet ik niet en bestaat ook niet echt omdat geld continue door private banken wordt bijgemaakt over de hele wereld als ze nieuwe schulden in de vorm van leningen maken. Ook verdwijnt er continue geld uit circulatie als mensen leningen afbetalen, dat getal is dus altijd in flux.

     Wat je eventueel zou kunnen doen is de wereldwijde hoeveelheid schulden van alle private personen, bedrijven en overheden bij elkaar optellen en dan weet je hoeveel geld er in totaal ongeveer in omloop is op dat moment.

  2. Het gaat weer om vertrouwen tussen de kennissen, De jongeren zijn geneigd tot het niet teruggeven van spullen en de ouderen vergeten soms dat de jongeren niets hebben. Mijn ervaring is dat voorbijgangers al gauw mijn spullen toeëigenen en me zelfs zegt ik heb het niet van jouw, het is niet van jouw. Op de lange termijn hebben de boeren en adel zichzelf dus heel wat land toegeëigend. Uiteindelijk betaal ik met mijn arbeid voor mijn eigen land en spullen. Dus diegene die eisen stellen onder toeluikend oog van justitie en democratie, mogen mij ook wel eens geven wat ze al eeuwen van me afpakken, stukje bij beetje. Als men namelijk niet kan besturen moet men niet in die functie op de loonlijst blijven hangen. Wie de grond wel kent en het landgoed, weet waar het kan stuk lopen of aangroeien.
    
   De vraag is hoe lang nog, voordat men inziet dat men niet moet klooien met de planeet of in ieder geval het idee wat een ieder op zich over de planeet heeft? 

 8. Lijkt het je niet wat kort door de bocht om werkloosheid zonder meer te koppelen aan een falend geldsysteem? En waarom stel je dat het geldsysteem werklozen als zinloos en overbodig waardeert? Ik denk dat je wat meer onderbouwing nodig hebt om je eerste twee alinea’s te optimaliseren.
  Hoewel ik twijfels heb bij de aanvang, sla je de nagel op de kop in de rest van je artikel!

  1. Beste Tom, weet niet of je naar mijn post verwijst maar doe graag een poging om je van antwoord te voorzien. Kunnen die gegevens los van elkaar zien om ze dan te combineren. In de eerste plaats zouden we ons even een wereld zonder geld moeten voorstellen, als we dan echt efficiënt zouden werken volgens de technologische middelen die we hebben, dan krijg je misschien een beroerte wanneer je ziet hoeveel nutteloze arbeid we verrichten. Kunnen hiervoor zeer eenvoudige oefeningen opmaken, ons geweten zal ze liever niet willen maken dan de uitkomst te zien. Vervolgens betrekken we er terug geld bij om te evalueren hoeveel van die nutteloze arbeid hierdoor veroorzaakt wordt. Het is wel correct om te stellen dat geld een extra stimulans geeft om die efficiëntie te beïnvloeden, als het echter voorbij gaat aan bepaalde breekpunten (ic economische grensnut) dan creëren we de omgekeerde effectiviteit met alle neveneffecten die daarbij komen kijken. Vandaag stelt zich men tot doel om iedereen aan het werk te krijgen, een dergelijke doelstelling is evolutionair totaal achterhaald, we zouden nu net veel minder kunnen gaan werken. Wat er vandaag gebeurt is werkelijk onthutsend om zien, het is geld produceren met als neveneffect de goederen. Anders gezegd, het systeem zit vol met conflicten als gevolg van het soort geld dat we gebruiken. In theorie kan je dit systeem makkelijk ontmantelen en het baseren op andere waarden en normen, als dat gebeurt lopen we zo een nieuwe wereld binnen die we ons nu misschien maar amper kunnen voorstellen. Nochtans heeft iedereen het over deze wereld, sociaal en duurzaam. Misschien let niet iederen daarop, vandaag verzint men termen zoals een ‘sociale economie’, ook hier zie je de verwarring, a priori is economie sociaal, we kunnen ons dan de vraag stellen of we niet iets vergeten zijn? En wat we vergeten zijn is eenvoudig, een beetje meer begrip over economie. Bizar natuurlijk, oplossingen zijn veel eenvoudiger dan het probleem laat vermoeden, er zit in deze stelling wel degelijk een logica.      

   1. Prosument, bedankt voor je reactie (dewelke ik zeer representatief vind voor de situatie vandaag), maar mijn post was eigenlijk gericht naar Douwe, maar, zo realiseer ik me nu, was dat niet duidelijk.
    Ik wilde even peilen bij Douwe of er ook grondige argumenten zijn die de werkloosheid kunnen toeschrijven aan een falend geldsysteem. Ik kan uiteraard de crisis van 2008 bedenken als oorzaak van een gestegen werkloosheid, en dan zou het correct zijn om dit surplus aan werklozen toe te schrijven aan… wel, Douwe zou het toeschrijven aan een slechte architectuur van het geldsysteem, ik zou het eerder toeschrijven aan gebrekkige regulering van de banken. Hiermee wordt echter slechts een deel van de huidige werkloosheid verkaard, vandaar mijn kritische standpunt.
    Ook ben ik het (nog – overtuig me!) niet eens met de stelling dat het geldsysteem werklozen als waardeloos beschouwt.
     
    Vandaar mijn verzoek aan Douwe om wat extra informatie, maar alleszins bedankt voor je reactie.

    1. Sorry, wist het inderdaad niet goed. Ben slechts van mening dat we de vrucht van onze arbeid als een kanker beschouwen, hierin zit al een onlogica. En als het monopoly is, dan is uitsluiting ook een logisch gevolg. Voor de afvalligen zoals men dat noemt, heb je dan een opvangnet nodig om ze in leven te houden, dat is wat we sociale zekerheid noemen en loopt via de meedoeners. Je zou dat menselijk kunnen noemen maar met een grote korel zout, zo meen ik. Maar zie graag Douwe z’n repliek op je vraag.   

    2. In een vanuit voortbestaan bekeken optimaal functionerend systeem zou iedereen in staat zijn een nuttige bijdrage te leveren aan het voortbestaan en daar een soort beloning voor dienen te krijgen. We hebben nu een monopolie van geld dat deze uitruil faciliteerd en we zien dat er een boel nuttig werk te doen is en er ondertussen ook 613.000 werklozen zijn. Er is vraag er is aanbod maar het komt niet bij elkaar. Dat laat in mijn ogen zien dat het huidige systeem verre van optimaal functioneerd. En ik moet dat idd toeschrijven aan het monopolistische Euro systeem en hoe de controle daarover nu is en hoe dat functioneerd.

     In die zin sluit het mensen dus uit door te zeggen jij kunt niet meedoen in het systeem en dus ben je werkeloos en dus ook overbodig vanuit dat systeem/process gezien. Het is zeker iets (te?) kort door de bocht maar ik gebruik het vooral om mensen te laten zien dat we het huidige geldsysteem niet als heilig moeten zien en dit slechts een techniek is voor een functie en dat deze techniek voor de functie eigenlijk helemaal niet zo goed werkt.

     Als we teruggaan naar de basis en vanuit voortbestaan beginnen te denken dan kunnen we een nieuw systeem bedenken en kijken of we wellicht een betere techniek kunnen vinden wat het onderling uitruilen van kennis, arbeid etc. beter kan faciliteren dan ons huidige Eurosysteem. In een bepaalde mate zie je dat nu ook al opkomen. Mensen die gratis hun kennis en hulp ter beschikking stellen via internet. LETS systemen naar het geldsysteem etc.

     Persoonlijk lijkt het me ook het nuttigs het vooral over die mogelijkheden en oplossingen te hebben.

    3. Douwe,
     Het is nobel de werkloosheid te proberen oplossen, maar dat dit te bewerkstelligen is met een ander geldsysteem betwijfel ik ten zeerste. Werkloosheid ten gevolge van een financiële crisis die de bestedingen aantast zal je misschien wel kunnen vermijden met een ander geldsysteem, maar geldt dit voor àlle werklozen? Zal een ander geldsysteem onvoldoende productieve arbeid (in de economische zin dan, niet moreel ofzo) terughalen uit de lageloonlanden? Zal een ander geldsysteem de tibetologen aan de bak krijgen (de structurele werkloosheid parafraserend)? Zal dit de bestedingen op een voldoende hoog niveau bregen (conjuncturele werkoosheid)? Ik denk dat het onrealistisch is te stellen dat een ander geldsysteem vraag en aanbod naar arbeid beter op elkaar zal kunnen afstemmen dan het huidige. Maar ik laat me graag verrassen.
      
     Eigenlijk zegt de economie tegen werklozen andere dingen dan ‘jij kan niet meedoen, jij bent overbodig.’ De economie kan bijvoorbeeld zeggen: ‘je bent niet productief genoeg’ (we kunnen je niet inzetten in dit productieproces, maar zal een ander geldsysteem dat wel mogelijk maken? Eender met wat we betalen, als er geen winst is, is er geen bedrijf) of ‘sorry, je bedrijf is failliet’ of ‘er zijn helaas niet voldoende investeringen die je arbeid productief kunnen aanwenden’ of ‘er wordt niet genoeg geconsumeerd, er is niets meer dat je kan produceren’ of ‘vandaag hebben bedrijven geen nood aan egyptologen.’ Zoals je ziet zijn er vele oorzaken van werkloosheid. Een ander geldsysteem had de additionele werkloosheid als gevolg van de financiële crisis misschien wel kunnen vermijden, maar ik betwijfel het ten zeerste dat dat alternatieve systeem alle vormen van werkloosheid zal kunnen bannen: de zinnetjes die de economie vandaag tegen werklozen zegt, zal ze na implementatie van een ander geldsysteem nog steeds zeggen, denk je niet?
      
     En uiteindelijk wordt arbeid nog steeds gevraagd door bedrijven en de overheid, zullen hun motieven voor aanwerven en ontslaan zozeer veranderen onder invloed van een ander systeem? En zal een ander geldsysteem het aanbod dan op dergelijke wijze veranderen dat dit in volledige overeenstemming komt met de vraag? Arbeidsmarkten zijn helemaal niet zo flexibel.
      
     Waarom is het precies dat je het onevenwicht tussen vraag en aanbod moet toeschrijven aan het eurosysteem? Dat is me nog steeds niet duidelijk.
      
     Begrijp me niet verkeerd met deze kritische beschouwingen: ik denk niet dat je de bal misslaat in dit artikel, zeer zeker niet, ik heb alleen serieuze twijfels bij je uitgangspunt dat een ander geldsysteem de manier is om de problemen op te lossen en de hedendaagse mogelijkheden optimaal te benutten.
      
     Bedankt voor je reactie!

    4. Het gaat erom dat mensen begrijpen dat welk geldsysteem dan ook altijd een technologie is die een bepaalde functie voor het voortbestaan faciliteerd. Dat is belangrijk om te realiseren want anders blijven mensen vanuit het huidige geldsysteem naar voortbestaan kijken inplaats vanuit voortbestaan zelf te vertrekken. De kans is heel klein dat een andere monopolietechniek dit probleem volledig op zal lossen. Misschien is een serie technieken naast elkaar wel veel effectiever zoals Bernard Lietaer bepleit of nog radicaler wellicht is een resource based economy wel veel beter of een geef economie of een basisloon.

     Ik wil mensen echter vooral loswrikken uit het huidige geldsysteem zodat ze niet in die box blijven zitten bij het bekijken/zoeken van verbeteringen. Als ik een veel beter systeem zou weten zou ik het hier geven maar ik heb dat ook niet. ;-) Ik observeer alleen dat als we vanuit voortbestaan en het individu vertrekken er iets veel beters mogelijk is dan wat we nu gebruiken. Wij zijn ons huidige economische systeem eigenlijk ontgroeit en het vertoond inmiddels zoveel nadelige bijeffecten dat het wellicht verstandiger is het los te gaan laten en met hele nieuwe modellen en systemen te komen. Inplaats van de paardenkoets proberen te repareren en te optimaliseren is het wellicht beter een elektrische auto te gaan bouwen. ;-)

     Hierbij daarom ook vooral de omroep aan zowel jou als anderen om daarover na te denken. Wat willen we zelf nu echt en wat hebben we bij te dragen en hoe kunnen we dat zo goed mogelijk faciliteren. Laat het denken in het huidige systeem volledig los en probeer te denken vanuit voortbestaan en de huidige mogelijkheden die we nu hebben. Een nieuw paradigma kortom is nodig en ik hoop dat dat de komende tientallen jaren telkens concretere en duidelijkere vormen zal gaan aannemen.

    5. De auto (oto) bied geen soelaas dat kan men na honderd jaar gebruik wel stellen, Iedereen heeft de aardolie van de kleinkinderen verbruikt Het staal staat overal in de weg, het is zoveel lawaai dat bijna iedereen in de buurt doof is geworden. Roestbakken…. Als alternatief bied ik vleugels van licht gewicht materiaal voor de kinderen met electromotortjes van hogere kwaliteit dan huidige. Voor de vrijbuiter een luchtballon bestaande uit kleine luchtballonnetjes. Maar ieder zijn wens een ijzeren bal aan de voeten doet men denken dat men verplaatst maar de auto (oto) staat stil en de aarde gaat door….. ;)

    6. Bedankt Douwe, voor je verhelderende reactie. Ik concludeer dat ik je tekst te strikt wilde analyseren en de klemtoon verkeerd begrepen heb.

 9. Beste mensen,
   
  Feitelijk is in deze discussie het meeste al gezegd wat van belang is. Het hele financiele systeem is gebaseerd op een onhoudbaar schuldensysteem. Een systeem dat door allerlei niet democratisch gekozen krachten dan wel schijndemocratisch gekozen krachten in de lucht wordt gehouden.
  Onderliggend probleem is de zucht naar macht en geld. Eigenschappen die we allemaal als mensen hebben maar bij sommige mensen dermate groot is dat ze volstrekt gewetenloos en niets ontziend hun eigen gewin na jagen.
  Het moet dus anders. Ik volg de vele discussies nu al langere tijd zonder er zelf aan deel te nemen. Ik vind het ondertussen tijd geworden dat ook ik zelf ga deelnemen, waar ik echter tegen aan loop is, dat het prima is om te na te denken over een beter systeem met alle ins en outs daarvan, maar dat naar mijn mening verdere actie nodig is willen we iets veranderen.
  Zijn er bij jullie weten mensen die zich actief in zetten om tot een ander systeem in onze maatschappij te komen. In Duitsland heeft men tenminste een nieuwe partij opgericht die zich keert tegen de euro. Nu ben ik niet direct voor een partij die alleen maar ergens tegen is veel liever zie ik een partij die ergens voor is, omdat dit het algemene belang ten goede komt en die op weg na dat doel noodzakerlijkerwijs een aantal zaken moet afschaffen. Daarbij kan mij dan heel goed voorstellen dat de EU en de euro in haar huidige vorm afgeschaft worden. Het feit blijft echter dat ik in Duitsland meer actie zie dan bij ons of vergis ik mij.
   
  Ben benieuwd naar jullie reactie.

  1. Ben ik het volledig mee eens, de tijd voor actie is aangebroken en we weten waarom. Mijn persoonlijke visie is dat de EU ruimer moet gaan denken en een mondiale visie aannemen, enkel dan zullen ook onze lokale problemen opgelost geraken. Kunnen dit ook wetenschappelijk onderbouwen, vanuit een mondiaal perspectief kan je immers ook alle schulden oplossen, het vergt enkel samenwerking en politieke moed. Hierna kan de transformatie zich echt op gang trekken, in relatieve zin is die schuldenberg een klein obstakel, een balk in het oog om ware progressie te kunnen boeken.  

  2. Misschien dat dankzij de strenge voorwaarden de zuidelijke landen vrij snel in staat zullen zijn om het geleende geld terug te betalen.
   En dan worden we financieel sterker, en dan kunnen we het beter aan om uit de euro te stappen.
   Ik heb tenminste het idee dat we door het dieptepunt heen zijn en dat het heel langzaam weer steeds beter gaat.
   Maar het kan natuurlijk ook zijn dat het langzaam toch steeds slechter gaat.
   Dus ik wil eerst nog een tijdje aankijken welke kant het op gaat.
   Maar misschien sta ik daar alleen in.

   1. Dynamisch en evolutionair gezien was dit alles voorspeld, we hebben nu eenmaal de eer om te leven in een zeer belangrijke periode in de menselijke geschiedenis. Ik durf bijna te wedden dat de kinderen van onze kinderen zich nog een breuk gaan lachen met deze kwestie, ze zullen misschien denken het een verzonnen verhaal, echt waar. Wie durft deze weddenschap aan?   

  3. Misschien kun je iets specifieker zijn.

   http://www.transitiontowns.nl is bijv een groep die heel constructief bezig is met lokaal voedsel, lokale hernieuwbare energie en ook lokale aanvullende economische systemen. Er zijn op economische gebied inmiddels ook een boel clubs actief. Alternatieven, mensen die bepaalde aspecten van ons huidige economische systeem willen hervormen, politieke partijen die zelf een nieuwe gulden weer naast de Euro willen invoeren.

   Er is dus echt een heleboel gaande op heel veel verschillende vlakken. Hoe specifieker je bent in naar wat voor organisatie je zoekt op welk inhoudelijk punt hoe beter ik je wellicht kan beantwoorden.

 10. Douwe, even een denkoefening in relatie tot je artikel. Het is een referentie-oefening die kan toegepast worden op veel meer producten. We nemen een product dat we stilaan als een economisch collectief goed kunnen beschouwen, een GSM.
  Stel

  het aanbod wordt beperkt tot 100 verschillende modellen (verschillende keuren)
  elk model heeft alle opties die we nu kennen, de laatste nieuwe versie
  elke GSM gaat 15 jaar mee, duurzame productie
  iedereen heeft recht op een GSM, standaard bij het leven
  productie gebeurt in een centrale fabriek, high tech

   
  Vraag
   

  hoeveel werklozen zouden we op die manier extra creëren?
  wat doen we met de tijd die vrijkomt?

   
   
   
   

  1. Mijn excuus voor de interventie, Een product moet eerst zijn nut bewijzen voordat het een levensduur krijgt en verder kan als duurzaam. Bijvoorbeeld een tafel en een stoel, als wel een oven en een pan.                                                                               ;)  Voorlopig is GSM een speeltje voor de kinderen en ze mogen er zelf voor werken in de fabriek en elders…..

    1. Jazeker, Het aantal werklozen zal gelijk blijven daar een ieder die werk vind elders het kan gaan doen. Reden dat ik dit zeg is dat het produceren van een GSM grondstoffen gelijk blijft bij gelijke afname, de assemblage wordt gedaan door merendeels geautomatiseerde systemen en robots.
     Soms is werk nodig voor het opbouwen van een eigen zaak, of het onderhouden van diverse levensbehoeften en extra luxe. U kan dan ook de vraag stellen hoeveel 67+ers komen erbij? De tijd en het geld dat vrijkomt is, als men geen onnodig gebruik maakt van de GSM. Ze gaan inderdaad 15 jaar of langer mee daar hun netwerken zich verplaatsen naar arme landen. Daarom bestaat de inruilwaarde toch? Verloren tijd en geld krijgt men meestal niet meer terug en gelukkig maar want anders heeft men veel balast.

    2. Sorry, dat wist je nog niet, de bevolking blijft stabiel en demografisch in evenwicht. De netwerken verplaatsen niet aangezien iedereen in z’n materiële behoeften werd voorzien, het is een oefening ‘normale economie’ :) Het geldt uiteindelijk voor alle producten, hoeveel werklozen zouden er dan niet zijn, we hoeven dan nog maar 2 hr/dag te werken gemiddeld. Ieder draagt z’n spreekwoordelijke steentje bij, niet iets dat aan mensen besteed is of in de nabije toekomst toch mogelijk?

    3. U weet werkelijk niet hoeveel arbeid er zit in het herstellen van de onvoorziene problemen in de voorzieningen welke U een beetje vanzelfsprekend neemt. Stel er komt een bombardement over heel Nederland of een hele dag een overstroming van 10 meter hoogte. Dan moet iedereen weer keihard werken voor een beter leven. Of men kan terugkeren naar honderd jaar geleden, met steenkool, rivierwater, geen water geen electra geen poepdoos, geen dieren dus honger. Dat is de realiteit!
     Hoe bouw je dan weer een samenleving op waar men 2 uurtjes gaat werken en 22 uur op vacantie kan? Was het maar zo een simpel rekensommetje de werkelijkheid weet dat er van alles kan gebeuren, individueel, per gemeente, per land of per continent. Voor extreme dromers hun wereld en de ruimte. Het goede nieuws, Als mensen hun werk goed doen mogen ze stoppen als de klus gedaan is en wel klaarstaan als iemand het weer heeft verkloot.
     (meestal een wetenschapper) Biohazards included.
      
     Iedereen heeft een natuurlijke taak en diegene die leiding nodig hebben kunnen dit krijgen, Het is echter zo, de meeste mensen zijn relatief simpel en eenvoudig en doen wat ze kunnen, waarmee ze of hun hoofd boven water houden of anderen tot last zijn. Zo houd iedereen elkaar een beetje bezig. Als men zelfvoorzienend is zonder financiele middelen krijgt men ten slotte een staats orgaan wat vind dat ze het moeten verklooien met democratie en politiek, met de belasting per m², wat dan leidt tot onteigening. Dan kan je 16 uur of meer per dag werken voor wat eten en een krot van een aardige beschermheer. Dus gooi de decadentie maar overboord want als de taart op is zal het weer hard worden. Ach, Na regen komt zonneschijn…. Een arme koning is immers een schande voor het hele land van hem. En een gemakkelijke prooi voor de omliggende landen met hongerig volk. Graag Uw realiteit betreffende het gebruik van het geld dat U in bruikleen heeft? Net als iedere andere op deze aardklont met steentjes. 

 11. http://www.powned.tv/nieuws/binnenland/2013/04/meeste_werklozen_ooit_in_neder.html

  Nog nooit waren er zo veel werklozen in Nederland als nu. In maart zaten er 643.000 mensen thuis zonder werk, ofwel 8,1 procent van de beroepsbevolking. Een forse stijging, van 30.000 personen, ten opzichte van een maand eerder.

  Het CBS begon in de jaren ’80 met het meten van het aantal werklozen. Nog nooit eerder hadden er zo veel mensen geen werk. Tijdens de recessie van 1983-1984 was het percentage werklozen hoger dan nu (gemiddeld 10 procent), maar toen was de beroepsbevolking kleiner. Dat meldt de NOS.

  Het aantal arbeidsloze personen groeide in één jaar tijd met 178.000. De laatste maanden nam het aantal steeds sneller toe, met gemiddeld zo’n 24.000 per maand. In maart kwamen er dagelijks zelfs 1000 werklozen bij. Van de 643.000 mensen zonder werk krijgen er 380.000 een WW-uitkering. In februari waren dat er nog 3000 minder.

  1. Heb het vanavond op het nieuws gehoord, de vraag is gelijk hoeveel lijken moeten er nog vallen voordat er bij Rutte en consorten het kwartje begint te vallen om in te zien waarmee ze bezig zijn. Ook de faillissementen gaan gestaag door. En hij maar vrolijk vertellen dat de burger meer moeten investeren door auto’s ed te kopen om de markt weer in bloei te brengen. Heeft hij nu boter op zijn hoofd, of wordt hij gestuurd door de machten om ons naar de afgrond te brengen ? Krijg er onderhand geen zinnig idee meer over. Het zou ook nog kunnen dat hij het braafste jongetje van de klas wilt wezen ? Maar blijft toch de vraag over van waarom, wat zijn nu daadwerkelijk de achtergronden van dit doel. Andere Europese landen, handelen op een gegeven moment ook naar hun eigen situatie. Blijft nog een mogelijkheid over dat men nu al nadrukkelijk bezig is om noord en zuid Europa te scheiden. Poets mamma merkel niet weg en de macht van de duitse bank ook niet. Ook heeft men de bedoeling om de kleinere banken in Europa te verwijderen, met redenen voor kapitaal vergroting ?? Eens zal de waarheid wel boven tafel komen, maar dan zijn wij onderhand verder van huis dan we denken. Ps: het pedofilie onderwerp ben ik druk mee bezig, het is een te complex gegeven om dat op een A4 te schrijven, heb het emotionele vlak gehad en ga zo verder met de realiteit. Dus nog even geduld. Mvg Paul.

   1. Beste Paul, in deze context moet ik altijd aan het onderstaande denken.
     
    Beperkte rationaliteit of begrensde rationaliteit is rationaliteit van de mens in besluitvorming waarbij er rekening wordt gehouden met de beperkte beschikbaarheid van informatie, cognitieve beperkingen en de beperkte tijd om tot een besluit te komen. Herbert Simon formuleerde een aantal axioma’s ter beschrijving van besluitvormingstheorie. Deze axioma’s of proposities zijn:
    1. de mens kan onmogelijk alle alternatieven voor een beslissing kennen;
    2. de alternatieven die hij kent kan hij niet alle simultaan vergelijken;
    3. als gevolg van de eerste twee axioma’s zal de mens niet het optimale alternatief kiezen;
    4. de mens beschikt over een set routineacties;
    5. deze routineacties bestaan alle los van elkaar;
    6. elk probleem wordt simultaan met het bestaande doel beschouwd;
    7. als gevolg van 4 en 5 zal 2 pas in werking treden als routineacties niet meer volstaan.
    Deze beschrijving van de mens staat in contrast met het rationaliteit dat de mens als homo economicus beschouwt, beperkte rationaliteit beschouwt de mens daarentegen als homo administrativus. In tegenstelling tot bij volledige rationaliteit speelt de volgorde waarin alternatieven worden overwogen bij beperkte rationaliteit wel van belang. Bij volledige rationaliteit worden alle alternatieven overwogen en kan zo tot een optimale keuze gekomen worden. Bij beperkte rationaliteit zal het zoekproces gestaakt worden bij de eerste bevredigende optie (beschikbaarheidsheuristiek). Het nadeel van beperkte rationaliteit is daarmee dat niet noodzakelijk de meest optimale keuze wordt gemaakt en dat een besluit in sommige gevallen zelfs averechts kan uitwerken. Het probleem van te weinig of juist te veel informatie wordt opgelost door de vorming van een vereenvoudigd model van de werkelijkheid. Nieuwe informatie wordt op basis van dit model verwerkt en binnen die context kan een onjuiste beslising juist lijken. Beperkte rationaliteit heeft echter ook voordelen. Doordat niet alle alternatieven worden overwogen, wordt voorkomen dat de besluitvorming verlamt. In een omgeving waar ruimte bestaat voor onjuiste beslissingen, wegen de voordelen dan ook op tegen de nadelen. Beperkte rationaliteit wordt vaak in verband gebracht met het logisch incrementalisme van Charles Lindblom en James Quinn. (bron)

 12. Beste Prosument, ik denk dat je hiermee de vinger op de zere plek legt. Doorgaans wordt het denken bepaald in een reflectie van uit de emotionele basis en is rationaliteit ver te zoeken. Dan nog een probleem waar wij als mensen last van hebben is dat je emotie en rationaliteit moeilijk kan scheiden daar je ze nooit echt losmakelijk van elkaar kunt zetten. Dan heb je nog het gegeven dat de ene keer emotie de boventoon voert en de andere keer de rationaliteit. Het blijft vogelen dus met dit gegeven. Mvg Paul.

  1. Beste Paul, het zal altijd een wisselwerklng blijven, we kunnen wel denken over onze emoties, denk ik. Zo men zegt kunnen kleine veranderingen grootse gevolgen hebben, is met onze economie en bijhorende malaise hetzelfde. Het is geen zaak dat er geen oplossingen zouden zijn, het is mi zaak om deze te laten circuleren doorheen de communicatielussen opdat het zich verder kan ontwikkelen binnen het maatschappelijke bewustzijn. De uitspraak ‘ongekend is onbemind’ lijkt me hier toepasselijk, we kunnen niet reflecteren over iets dat zich niet binnen het denkkader bevindt, het toevoegen van een schijnbaar nieuw idee is wat men mi een ‘out of the box’ idee wil noemen, een relatief begrip dat zeer persoonlijk kan zijn.      

   1. Beste Prosument, een wisselwerking zou je in principe kunnen sturen, let wel ten goede van de gewone man. Hoe je het ook wenden of keren wilt we blijven van nature kuddedieren. Het belangrijkste gegeven hierin is de leider, als deze zijn taak tov de kudde goed uitvoert, zal de kudde haar vertrouwen aan de leider geven. Waarom het draait, althans mi, is dat een leider een basis evenwicht creeert in de kudde. Dat geeft de rust en vooral het vertrouwen. Dit laatste is volledig verdwenen in de kudde. Het getuigd dus niet van enige vorm van professionaliteit van de huidige Leider(s). De macht(en) van de economie, is op hol geslagen en de egocentrische eigenbelangen zijn de boventoon gaan voeren. Je zou dus vertrouwen als een emotioneel gegeven kunnen zien in dit schrijven. Maw, minachting naar de kudde toe. Zolang dit niet opgeheven wordt door de leider, zal het vertrouwen steeds meer in een neerwaartse spiraal dalen. Krijg je de volgende vraag, wat moeten de machten met al dat geld, waar ze op een gegeven moment niets meer mee kunnen doen ? Als je de evolutie theorie hier op los laat, zou het zich zelf op een gegeven moment moeten vernietigen, wanneer en hoe weet ik niet, maar het moment zal eens komen, dat is voor mij een vaststaand gegeven. Dan komt de rationaliteit om de hoek kijken en zal men worden afgerekend op hun doen en laten. Dus zoals in Chaospunt- Actie en Reactie zal dan in werking kunnen treden. Maar eerst moet de kudde de leider(s) verstoten, maar zolang de kudde gedreven worden door angst, zal het een zeer lange weg worden. Mvg Paul.

    1. Het is misschien (en vooralsnog) een schrale troost om te weten dat al dergelijke fenomenen uitvoerig bestudeerd werden, ik zie wel een correlatie met het onderstaande, niet?
      
     Het Dunning-Kruger-effect treedt op bij incompetente mensen die juist door hun incompetentie het metacognitieve vermogen missen om in te zien dat hun keuzes en conclusies soms verkeerd zijn. Met andere woorden: incompetente mensen overschatten nogal eens hun eigen kunnen, en daardoor wanen ze zich bovengemiddeld competent. Mensen die werkelijk bovengemiddeld competent zijn, hebben daarentegen de neiging hun eigen kunnen te onderschatten. Minder competente mensen slaan zodoende hun eigen capaciteiten hoger aan dan zij die veel competenter zijn. Dat kan een verklaring zijn voor het gebrek aan intellectueel zelfvertrouwen waar sommige competente mensen mee kampen: zij gaan ervan uit dat anderen net zo capabel zijn als zijzelf. Incompetente mensen vergissen zich dus doordat ze zichzelf verkeerd inschatten, terwijl competente mensen zich vergissen doordat ze anderen verkeerd inschatten. Het fenomeen is waargenomen door tal van filosofen, onder wie de Brit Bertrand Russell, die er het volgende over opmerkte: “In de wereld van vandaag lopen de domkoppen over van zelfverzekerdheid, terwijl de slimmeriken een en al twijfel zijn”. bron

    2. Het gevaar voor de kudde is dat als deze bijt in de hand van de voeder er andere leiders opstaan en de geschiedenis wijst uit dat een kudde een kudde blijft en de leiders telkens worden verwisseld. Zelfs de goede leiders worden uit het zadel gezet en de kudde blijft een angstige groep afhankelijke wezens. Eens in de vier jaar doet eentje wel een gooi naar het leiderschap bij democratie. Keizers blijven meestal wel enkele eeuwen in het zadel. Pharao’s wel duizenden jaren….. God gaat al een eeuwigheid mee dus heb ik wel een heel klein beetje vertrouwen in God, niet zoveel in de kudde genaamd Kerk en Staat….

    3. Heb me laten wijsmaken dat er geen verschil is sinds de Kerk en de Staat gescheiden is. Nuancering, men heeft enkel de ambtstermijnen korter gemaakt opdat het niet zou opvallen dat het nog steeds dezelfden zijn. Maar van horen zeggen hoor je veel liegen, we blijven er wel in geloven. :)

    4. Wat ik nog wel kan uiten is het feit dat de hogere priesterorde een zware taak heeft daar zij alle leiders heeft begeleid en zal moeten begeleiden. Van voor historische Sjamanen tot het baasje van de ZZP er… Zoals ik al zei Mount Sion (Berg China’s) Er is nog veel verwarring dus weet ik niet of Chaos punt van toegevoegde waarde zal zijn in de al eeuwen oude verwarringen… Een geestige Vader neemt iedereen op de korrel…. Zout hè?

  1. Beste Floris, ik hoop met je mee dat we het keerpunt met zo min mogelijk slachtoffers mogen meemaken, dit zal mi vooral van onszelf afhangen hoe we hiermee omgaan. Anders gezegd, ik hoop dat de innerlijk gecumuleerde frustratie zich als een positieve krachtbron mag uiten.

  2. Beste Floris, de video beluisterd, jammer dat de vragensteller niet altijd duidelijk was te verstaan. Maar wat Jeffrey Sachs vertelde, was een uitstekende interpretatie van het huidige economische systeem. Harde woorden, maar mi wel de waarheid van de huidige situatie. Mvg Paul.

  1. Hey Paul, veel dank voor fijne bijdrage, de transformatie van het monetaire systeem gaat voor mij hand in hand met een morele (r)evolutie. In het beste geval neemt de financiële wereld hier zelf de leiding in, in het andere geval zou er wel eens meer stof kunnen oplaaien dan we kunnen behappen. Het aanbod aan dergelijke boodschappen is nog amper te overzien, nog een kwestie van evolutionaire minuten? De situatie wordt werkelijk onhoudbaar. 

 13. Hoe? Je laat me in herhaling vallen Douwe :) Door rente te elimineren. Alle vormen van rente, waarmee geldschepping vanzelf een NUTS-taak wordt, want geen bank zal nog geld willen “scheppen” d.m.v. kredieten voor huis of bedrijf. Geld zal eindelijk doen waar het ooit voor bedoeld was: Als ruilmiddel dienen, het volk dienen, i.p.v zoals nu, het volk dat een compleet bankensysteem overeind moet zien te houden met het laatste beetje dat de mensen nog hebben.
  En dan kan men eindelijk gaan focussen op werkelijke duurzaamheid en sámenleven, dan is er geen economische groei meer nódig om alle rente te betalen, verdwijnt de inflatie en de eeuwige conjunctuur die we onszelf hebben aangedaan met dit systeem. Hebben we geen belang meer bij oorlogvoeren, snelle winsten proberen maken met foute zaken zoals milieuverwoestende olie- en gaswinning. Dan is er geen reden meer om spullen te maken die kapot blijven gaan, voor op de grote wegwerphoop.
  De rente heeft de wereld al zo goed als te gronde gericht: Neem de bankiers dit af, en ze hebben geen macht meer over ons. Dan kunnen ze zich beperken tot casinootje spelen met het geld van de mensen die daar zèlf om gevraagd hebben. (Maar niet meer met het ONS geld)

Laat een reactie achter